Эк и л и ш и т у г р и с и д а 11 д е к а б р ь х о л а г и гаDownload 251.92 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.04.2020
Hajmi251.92 Kb.

М а р х а м а т   т у м а н и д а   2 0 2 0   й и л   х о с и л и   у ч у н   д е х к о н   х у ж а л и к л а р и   в а   а х о л и   т о м о р к а л а р и д а   т у к 'с о н б о с т и  у с у л и д а   с а б з а в о т   э к и н л а р и н и   эк и л и ш и   т у г р и с и д а

11  д е к а б р ь   х о л а г и га  

М А Ъ Л У М О Т

Т/р

Худудлар

(вилоятлар)

номи

Туксонбости

усулида

сабзавот

экинлари

экиладиган

майдони,

гектар

Ж ами экилган 

майдон, га

ш ундан, экин турлари  буйича

га

%

пиёзсабзи

ош лав лаги

седана

режа

амалда

%

режаамалда

%

режаамалда

%

режаамалда

%

а6

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

4

М архамат

399,1

401,9

100,7

129,6

131

101

48

49

102

76

77

101,2

М архамат тумани  хокими сектори

1

Узбекистон1,8

1,9


103

0,6


0,6

100


0,2

0,2


100

0,3


0,3

100


2

Мингтепа


10,1

10,6


106

- t

  -> 

J,J>

3,5


107

1,2


1,5

123


1,9

1,9


100

О

«Шомат»


7,0

7,2


103

2,3


2,3

100


0,8

1,0


118

1,3


1,3

100


4

«Пахтакор»

7,6

7,2


95

2,5


2,3

93

0,90,9

100


1,5

1,2


83

5

«Юввош»6,7

6,9


103

2,2


2,2

100


0,8

0,8


100

1,3


1,5

118


6

«Шуркишлов;»

9,4

9,2


97

3,1


3,0

98

1,11,0

87

1,81,7

95

7«Шуркакир»

9,7


10,0

102


3,2

3,5


111

1,2.


1,1

93

1,91,9

100


8

«Тулга»


7,9

7,9


99

2,6


2,6

100


1,0

1,1


115

1,5


1,5

100


9

Дурафшон


6,4

6,5


102

2,1


2,1

100


0,8

0,9


116

1,2


1,2

100


10 Хасанмерган

10,4


10,1

98

3,43,4

100


1,3

1,3


100

2,0


1,8

91

11

«Роввот»

11,9


12,0

101


3,9

3,9


100

1,4


1,4

100


2,3

2,5


111

12 Юк;ори  ровот

7,3

7,3


100

2,4


2,4

100


0,9

0,9


100

1,4


1,4

100


13 «Полвонтош»

3,0


3,1

100


1,0

1,0


100

0,4


0,4

100


0,6

0,6


100

14 Марказий

8,8

9,0


101

2,9


2,9

1,1


1,2

112


1,7

1,7


100

15 Кончилар

7,6

7,9


104

2,5


2,5

100


0,9

0,9


100

1,5


1,7

117


1-сект ор

115,8

116,7

101

37,6

38

101

14,0

14,6

104

22,0

22,2

101

М а р х ам ат ту м ан и   п р о к у р о р и   се к то р и

16 Дукчи  Эшон

6,7


6,5

97

2,22,2

100


0,8

0,8


100

1,3

1,3


100

17 «Кутарма»

8,2

8,0


97

2,7


2,5

94

1,00,9

90

1,6

1,7

109


18 Миришкор

8,5


8,2

96

2,82,8

100


1,0

0,9


87

1,6

1,6


100

19 Укчи

7,6


7,8

102


2,5

2,5


100

0,9


0,9

100


1,5

1,7


117

20 «Увайсий»

13,4

13,4


100

4,4


4,5

103


1,6

1,5


92

2,6

2,6


100

21 Дустлик

7,0

6,8


97

2,3


2,3

100


0,8

1,0


118

1,3

1,0


75

22 «Тош йули»

9,4

9,5


100

3,1


3,0

98

1,11,2

105


1,8

1,8


100

23

Хужаарик;11,9

12,4


104

3,9


4,0

104


1,4

1,5


104

2,3

2,3


100

24 «Жийдамозор»

12,5

12,7


102

4,1


4,1

100


1,5

1,5


100

2,4

2,5


105

25

Г ар-гар3,4

3,4


103

1,1

1,1


100

0,4


0,5

123


0,6

0,6


100

26 «Ок; бош»

3,4

3,2


97

1,092

0,4


0,5

123


0,6

0,6


100

II-се к т о р

92,0

91,9

100

29,9

30

100

11,1

11,2

101

17,5

17,7

101

М а р х ам ат ту м ан и   И И Б  б о ш л и ги   с е к то р и

27 Зафаробод

1,8


1,8

97

0,60,6

100


0,2

0,2


100

0,3

0,3


100

28 «Янги хает»

11,0

10,9


99

3,6


3,6

100


1,3

1,2


90

2,1

2,1


100

29

Эрши11,9

12,3


104

3,9


3,9

100


1,4

1,4


100

2,3

2,5


111

30 «F.F удом»

15,2

15,2


100

4,9


5,0

101


1,8

1,7


92

2,9

2,9


100

31

«Бархаёт»10,7

11,0


103

3,5


3,5

100


1,3

1,4


108

2,0

2,2


108

32 «Ойбек»

20,4

20,4


100

6,6


6,6

100


2,5

2,4


97

3,9

3,9


100

о о 


J  J

Г улистон

10,4

10,4


101

3,4


3,4

100


1,3

1,3


104

2,0

1,9


96

34 «Зиёкор»

8,2

8,6


105

2,7


3,0

112


1,0

1,0


100

1,6

1,5


96

35 «Бозорбоши»

8,8

9,0


102

2,9


2,9

100


1,1

1,1


103

1,7

1,8


107

36 "Ковунчи

14,3

14,3


100

4,7


4,7

100


1,7

1,8


104

2,7

2,6


95

37 «Иуламатол»

6,4

6,7


104

2,1


2,1

100


0,8

0,8


100

1,2

1,5


123

38 «Бурибоши»

4,0

3,4


85

1,3


1,2

93

0,50,5

100


0,8

0,5


66

Ш -с е к т о р

123,1

123,9

101

40,0

40

101

14,9

14,8

99

23,4

23,7

101

М а р х ам ат ту м а н и  С И 'с е к т о р и

39 Навруз

11,3


11,4

101


3,7

3,7


100

1,4


1,5

110


2,1

2,1


100

40 Турон


3,7

3,6


100

1,2


1,2

1 0 0


0,4

0,4


100

0,7

0,7


100

41

Корабогич4,9

4,6


95

1,6


1,2

76

0,60,6

1 00


0,9

1,0


108

42 Шахристон

6,1

6,6


109

2,0


2,5

126


0,7

0,7


100

1,2


1,2

100


43 «Алитепа»

4,6


4,6

102


1,5

1,5


100

0,6


0,6

108


0,9

0,9


100

44 «Тошлок;»

8,8

8,8


1 00

2,9


2,9

100


1,1

1,1


103

1,7


1,6

95

45 «КуРгонча>>7,6

8,0


106

2,5


2,5

100


0,9

1,0


108

1,5


1,7

117


46 «Бобохуросон»

11,6


11,8

102


3,8

4,0


106

1,4


1,4

100


2,2

2,2


100

47 «Рохат»

5,2

5,3


102

1,7


1,7

100


0,6

0,6


96

1,0112

48 «Чилон»

4,6


4,5

99

1,51,5

100


0,6

0,6


100

0,9

0,8


92

IV -с е к т о р

68,2

69,4

102

22,2

23

102

8,3

8,5

103


13,0

13,3

102

давоми

Т/р

Худудлар 

(вилоятлар) 

номи

ш ундан, экин турлари  буйича

кукатлар

карам

%

режаамалда

шундан  экилди

%

режа амалдашундан  экилди

сельдерей айсберг

петрушка

укроп

бошка

кукатлар

броколли

колраби

гулкарам

бошка

карамлар

а

б

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

М архамат

145

145

0

0

22

3588

130,1

М архамат тумани хокими  сектори

1

Узбекистан0,7

0,7


0,1

0,1


0,5

107


2

М ингтепа

3,7

3,7


0,6

1,1


2,0

101


3

«Ш омат»


2,5

2,6


0,2

0,4


2,0

102


4

«Пахтакор»

2,8

2,8


0,5

0,4


1,9

100


5

«Ю ввош»


2,4

2,4


0,4

0,5


1,5

99

6«Ш уркишлок»

3,4


3,5

0,6


0,9

2,0


102

7

«Ш уркакир»3,5

3,5


0,6

0,9


2,0

99

8«Тулга»

2,9


2,7

0,2


0,5

2,0


94

9

Дурафшон2,3

2,3


0,4

0,5


1,4

99

10Хасанмерган

3,8


3,7

0,4


0,9

2,4


98

11

«Роввот»4,3

4,2


0,7

1,5


2,0

98

12Ю кори ровот

2,7


2,7

0,5


0,4

1,8

100


13

«Полвонтош»

1,1

1,1


0,2

0,3


0,6

101


14

Марказий


3,2

3,2


0,4

0,6


2,2

100


15

Кончилар


2,8

2,8


0,3

0,5


2,0

101


1-сектор

42,1

41,9

6,1

9,5

26,3

100

М архамат тумани  прокурори  сектори

16

Дукчи Эшон2,4

2,2


0,4

0,4


1,4

91

17«Кутарма»

3,0


2,9

0,4


1,0

1,5


97

18

М иришкор3,1

2,9


0,3

0,7


1,9

93


19

Укчи


2,8

2,7


0,3

0,7


1,7

97

20«Увайсий»

4,9


4,8

0,8


1,2

2,8


99

21

Д устлик2,5

2,5


0,4

0,6


1,5

100


22

«Тош  йули»

3,4

3,5


0,6

0,9


2,0

102


23

Х ужаарик

4,3

4,6


0,7

1,2


2,7

107


24

«Жийдамозор>

4,5

4,6


0,8

1,3


2,5

102


25

Г ар-гар


1,2

1,2


0,2

0,3


0,7

99

26«Ок бош»

1,2


1,1

0,2


0,2

0,7


91

0

Н-секпгор33,5

33,2

5,2

8,5

19,4

99

М архамат тумани  ИИБ  бошлиги сектори

27

Зафаробод0,7

0,6


0,1

0,1


0,4

92

28«Янги хает»

4,0


4,1

0,7


1,2

2,2


102

29

Эрши4,3

4,5


0,7

1,0


2,8

105


30

«F.F улом»

5,5

5,6


0,8

1,1


3,7

101


31

«Бархаёт»

3,9

3,9


0,6

0,9


2,4

101


32

«Ойбек»


7,4

7,5


1,2

2,0


4,3

101


33

Гулистон


3,8

3,9


0,6

1,1


2,1

102


34

«Зиёкор»


3,0

3,1


0,3

0,6


2,2

104


35

«Бозорбоши»

3,2

3,2


0,5

0,7


2,0

100


36

"Ковунчи


5,2

5,2


0,8

1,2


3,2

100


37

«Иуламатол»

2,3

•2,3


0,3

0,6


1,4

99

38«Бурибоши»

1,4


1,2

0,1


0,2

0,9


83

Ш -сек то р44,8

45,1

6,8

10,7

27,6

101

М архамат тумани ДСИ  сектори

39

Навруз


4,1

4,1


0,7

1,2


2,2

100


40

Турон


1,3

1,3


0,2

0,4


0,7

99

41Корабогич

1,8


1,8

0,3


0,5

1,0


103

42

Ш ахристон2,2

2,2


0,4

0,7


1,2

101


43

«Алитепа»

1,7

1,7


0,3

0,4


1,0

101


44

«То шло к»

3,2

3,3


0,6

‘  0,7


2,0

101


45

«Кургонча»

2,8

2,9


0,5

0,7


1,7

104


46

«Б обохуросот

4,2

4,2


0,7

1,2


2,2

99

47«Рохат»

1,9


1,9

0,3


0,5

1,1

102

48

«Чилон»1,7

1,7


0,3

0,3


1,1

101

0

IV-сектор

24,8

25,1

4,3

6,6

14,2

101

М архамат тумани  хокиминиг биринчи  уринбосари

j

  М архамат тумани  фермер дехкон  хужали 

эгалари  кенгаши  ра

М архамат

Ф.У.У.Б.О.Ф.

М .М ахмудов

А.М ухторов

С.Абдурахмонов

А.Кучкаров

Download 251.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
navoiy nomidagi
samarqand davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
rivojlantirish vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
fanining predmeti
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
haqida umumiy
fizika matematika
Toshkent axborot
vazirligi muhammad
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati
Navoiy davlat