Donishmand uldirkim, eshshak xayliga do 'nrnas Na martaba, na xushomad, na a 'yonи maqtovdan. Alisher Navoiy Hokimiyatning maqsadi — hokimiyatdir


O'zbekiston Respublikasi fuqarosi necha yoshdan Prezident etib saylanisbi mumkin?Download 306.5 Kb.
bet4/4
Sana15.01.2017
Hajmi306.5 Kb.
1   2   3   4

O'zbekiston Respublikasi fuqarosi necha yoshdan Prezident etib saylanisbi mumkin?

 1. 25 yoshdan

 2. 30 yoshdan s) 35 yoshdan

  1. yosh cheklov yo'q

  2. 18 yoshdan

   1. Oliy Majlis deputatining vakolatiari qaysi hollarda to'xtatilishi mumkin?         1. o'z vakolatlaridan voz kechganida

         2. deputat vakolatlariga mos keLmaydigan lavozimni egallaganda s) tijorat faoliyatini amalga oshiiganda

d) ftiqaroligini yo'qotganda

         1. to'g'ri javoblar a. ft va d

        1. Oliy Majlis tarkibi qancha deputatdan iborat?

         1. 150 nafar

         2. 170 nafar s) 250 nafar

270 nafar

125 nafar 1. Kim respublika byudjetini qabul qiladi va uning ijrosini nazorat etadi?

  1. Oliy Majlis

  2. Vazirlar Mahkamasi s) Prezident

   1. Markaziy bank

   2. Prezident huzuridagi byudjet komissiyasi

    1. O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini kim

helgilaydi?

     1. Prezident

     2. Vazirlar Mahkamasi s) Tashqi islilar vazirligi

      1. Oliy Majlis Kengashi

      2. Oliy Majlis

       1. O'zbekiston Respublikasi tarkibida neeha viloyat bor?

21-d ars 1

I. Tashkiliy ishlar. 2

3.Prezident — davlat boshlig'i. 2

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining burch va vakolatlari. 2

II. Dars mundarijasini ro'yobga chiqarisb ustida ishlash. 2

Blits-so'rab bilishni o'tkazish uchun namunaviy savollar: 2

III.Dars yakunlarini chiqarish. Ball qo'yish (3 minut). 3

IV.Uyga topshiriqlar (2 minut). 3

QO'SHIMCHA MATERIAL 3

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi XIX bob 3

89-modda. 3

91-modda. 4

92-modda. 4

93-modda. 4

94-modda. 5

95-modda. 5

96-modda. 6

22-d ars 6

23-d ars 7

III.Dars yakunlarini chiqarish. Bali qo'yish (3 minut). 9

IV.Uyga topshiriqlar (2 minut). 9

QO'SHIMCHA MATERIAL 9

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 9

98-modda. 9

XXIbob 10

99-modda. 10

100-modda. 10

103-modda. 10

24-d ars 11

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SUD TIZIMI 11

(I dars) 11

I. Tashkiliy ishlar. 12

II. Dars mundarijasini ro'yobga chiqarish ustida ishlash. 12

Blits-so'rab bilishni o'tkazish uchun namunaviy savollar: 12

QO'SHIMCHA MATERIAL O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi XXII bob 13

108-modda. 13

109-modda. 14

110-modda. 14

112-modda. 14

25-d ars 16

III.Dars yakunlarini chiqarish. Ball qo'yish (3 minut). 17

IV.Uyga topshiriqlar (2 minut). 17

I. Tashkiliy ishlar. 140

1.O'qituvchining kirish so'zi. 140

2.Test o'tkazish. 140

3.Lug'at diktanti. 140

4.Ta'lim oluvchilarning ijodiy ish bajarilishi to'g'risidagi hisoboti. 140

II. Dars mundarijasini ro'yobga chiqarish ustida ishlash. 140

III.Dars yakunlarini chiqarish. Ball qo'yish (3 minut). 149

IV.Uyga topshiriqlar (2 minut). 149

Ijodiy ishlarning namunaviy mavzulari. 149

O'quv adabiyotlari 149Prezident

   1. to'g'ri javoblar a va b

  1. O'zbekiston Respublikasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan nizolari qay

yo'sinda hal etilishi kerak?

 1. sud orqali

 2. murosaga keltiruvchi vositalar bilan

s) Oliy Majlis deputatlari muzokaralari yo'li bilan

  1. Prezidentning qaroriga ko'ra

  2. to'g'ri javoblar a va d

   1. Respublika suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mut- laq vakolatlari jumlasiga kiradi, degan ta'kid to'g'rimi?

    1. ha

    2. yo'q

s) qisman

     1. ha. faqat suvcrenitct va xavfsizlik bo'yicha

     2. to'g'ri javoblar a va d

      1. Jamoat birlashmalarini tarqatih yuborish, faoliyatini taqiqlash yoki cheklash

to'g'risida qaror qabul qilishga kim haqli?

       1. Prezident, Oliy Majlis

       2. Vazirlar Mahkamasi s) faqat sud

        1. faqat Oliy Majlis

        2. Vazirlar Mahkamasi va Adliya vazirligi

         1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ayni paytda Konstitutsiyaviy sud Raisi vazi-

fasini ham bajaradi, degan ta'kid to'g'rimi?

ha

yo'qs) qisman

 1. mustasno hollarda

 2. to'g'ri javob yo'q

  1. Fuqarolar davlatni boshqarishda qay tarzda ishtirok eta oladilar?

   1. o'zini o'zi boshqarish orqali

   2. referendumda ishtirok etish orqali s) mitinglar. namoyishlar orqali

    1. o'z vakillarini davlat hokimiyati organlariga saylash orqali

    2. to'g'ri javoblar a, b va d

     1. Qoraqalpog'iston Respublikasi mustaqil tarzda davlat hokimiyati shaklini o'zgar-

tirishi va o'z hududini tasarruf etishi mumkinmi?

      1. yo'q. faqat O'zbekiston Respublikasidagi referendumdan keyin

      2. yo'q. faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ruxsati bilan

s) yo'q, faqat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ruxsati bilan

       1. ha, bu uning huquqi

       2. ha, ammo Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi roziligi bilan

        1. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan o'z ixti- yoricha chiqLshi mumkinmi?

         1. ha, Qoraqalpog'iston Respublikasida umumxalq ovoz berishi orqali

         2. yo'q

s) ha, O'zbekiston Respublikasidagi referendum orqali

ha, O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'istonda referendum orqalito'g'ri javoblar a va s

 1. I. A. Karimov qachon birinchi marta Prezident etib saylangan?

  1. 1991-yiI 31 -avgust

  2. 1991-yil 1 -sentabr s) 1991-yil 25-avgust

   1. 1991-yil 29-dekabr

   2. 1992-yil 31-dekabr

    1. O'zbekiston Respublikasida shaliarchalar, qishloqlar va ovullar tuzish yoki tugatish kim tomonidan o'tkaziladi?

     1. Prezident tomonidan

     2. Oliy Majlis tomonidan

s) Vazirlar Mahkamasi tomonidan e) viloyat hokimlari tomonidan

    1. Diniy tashkilotlar siyosiy faoliyatda ishtirok etishga haqlimi?

     1. siyosiy partivalar faoliyatida isluirok etishlari mumkin

     2. siyosiy partivalar faoliyatida ishtirok etishga haqli emaslar

s) ha. O'zbekiston Respublikasi davlat organlarining roziligi bilan

      1. ha. Prezidentning roziligi bilan

      2. to'g'ri javob yo'q

       1. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti negizini tashkil etadi:

        1. davlat mulki

        2. lurli shakllardagi mulk s) xususiy mulk

         1. koopcraliv va davlat mulki

         2. faqat shaxsiy mol-nuilk

Qaysi hollarda Konstitutsiyaviy sud sudyasining vakolatlari to'xtatib turiiishi

mumkin?

 1. jinoiy javobgarlikka tortilganda

 2. kasal bo'lib qolgan taqdirda 1-oydan keyin •

s) sudya lavozimiga mos kelmaydigan faoliyat u totonidan amalga oshirilganida e) to'g'ri javoblar a va d

  1. O'zbekiston Respublikasi qonuni va Qoraqalpog'iston Respublikasi qonuni o'rtasida tavofut bo'lganida qaysi qonun qo'llanadi?

   1. O'zbekiston Respublikasi qonuni

   2. Qoraqalpog'iston Respublikasi qonuni s) shartnomaga ko'ra

    1. har ikkala qonun ham bekor qilinadi

    2. to'g'ri javoblar a va s

     1. Oliy Majlisning noto'g'ri ko'rsatilgan vakolatini belgilang:

      1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilish

      2. O'zbekiston Respublikasining qonunlarini qabul qilish s) Bosh prokurorni saylash

       1. respublika ichki va tashqi siyosatini belgilash

       2. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish va

O'zbekiston Respublikasi tarkibidan chiqish to'g'risidagi qarorni tasdiqlash

        1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi kim tomonidan tuziladi?

         1. Oliy Majlis Kengashi tomonidan

         2. Oliy Majlisning Jo'qorg'i Kengesi tomonidan

s) Qoraqalpog'iston Respublikasi Prezidenti tomonidan

Jo'qorg'i Kenges tomonidan

keyinchalik Jo'qorg'i Kenges tasdiqlovi bilan O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti tomonidan 1. Prezident etib saylanayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylov oldidan

uning hududida necha yil muqim yashagan bo'lishi kerak?

  1. 3 yil

  2. 5 yil s) 6 yil

   1. 10 yil

   2. 15 yil

    1. Oliy Majlis qonuniy huquqli sanalishi uchun sessiya majlisida qancha deputat

ishtirok etishi lozim?

     1. kamida 2/3 qismi

     2. kamida 1/3 qismi

      1. to'g'ri javoblar a, h

      2. to'g'ri javoblar a va d

       1. O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini kim

belgilaydi?

        1. Prezident

        2. Vazirlar Mahkamasi s) Tashqi ishlar vazirligi

         1. Oliy Majlis Kengashi

         2. Oliy Majlis

Prezident respublika davlat boshqaruvi organlari hujjatlarini yakka tartibria to'xtatib turishga yoki bekor qilishga haqlimi?

 1. ha

 2. yo'q

s) hech qanday vaziyatda

  1. mustasno hollarda

  2. to'g'ri javoblar a va d

   1. «Jovlardagi davlat hokimiyati to'g'risida»gi Qonun qachon qabul qilingan?

    1. 1991-yil 31 -avgust

    2. 1992-yil 5-sentabr s) 1993-yil 5-sentabr

     1. 1993-yil 2-sentabr

     2. 1991-yil 10-dekabr

      1. Fuqarolar yig'ini oqsoqoli qancha muddatga saylanadi?

       1. 2 yilga

       2. 2,5 yilga s) 3 yilga

        1. 3,5 yilga

        2. 5 yilga

         1. Fuqarolar necha yoshdan boshlab shahar va viloyat kengashlari deputatligiga say-

lanishi mumkin?

18 yoshdan

20 yoshdan s) 21 yoshdan


 1. 25 yoshdan

 2. 35 yoshdan

  1. Fuqarolar yig'ini vakolatlariga nimalar kiradi?

   1. shahami obodonlashtirish

   2. savdo korxonalari ishi ustidan nazorat s) shahar hokimi ishi ustidan nazorat

    1. shanbaliklar. hasharlar, bayramlar uyushtirish

    2. to'g'ri javoblar a, b, d

Testlar javoblari

1 a, 2 a, 3 a, 4 s, 5 a, 7 b, 8 e, 9 b, 10 e, 11 a, 12 a, 13 a, 14 c, 15 c, 16 a, 17 d, 18 b, 19 c, 20 a, 21,c, 22 a, 23 b, 24 d, 25 c, 26 e, 27 c, 28 a, 29 e, 30 c, 31 a, 32 a, 33 a. 34 a, 35 b, 36 b, 37 a, 38 c, 39 b, 40 e, 41 d, 42 a, 43 d, 44 b, 45 b, 46 b, 47 e, 48 a, 49 c, 50 b, 51 d, 52 a, 53 e, 54 e, 55 d, 56 b, 57 c, 58 e.     1. Dars yakunlarini chiqarish. Ball qo'yish (3 minut).

     2. Uyga topshiriqlar (2 minut).

      1. "O'zbekiston Respublikasida saylov tizimi" mavzui matni bilan tanishish.

      2. Ijodiy ishni bajarish uchun mavzu tanlab olish.

Ijodiy ishlarning namunaviy mavzulari.

1. Demokratik davlatda saylov qanday bo'lishi kerak?       1. Muqobil saylov: ma'qullayman va qarshiman.

       2. Mamiakat davlat organlariga saylovlar to'g'risidagi qonunlarni buzganlik uchun javobgarlik.

       3. Ommaviy axborot vositalari va saylov.

       4. Davlat hokimiyati organlariga nomzod: qanday bo'lishi lozim.

       5. Davlatning moliya tizimi. Uni isloh qilish borasida takliflarim.

       6. Davlatning bank tizimi. Uni isloh qilish borasida takliflarim.

       7. Davlatning soliq tizimi. Uni isloh qilish borasida takliflarim.

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR Me'yoriy material

        1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Т., 2000.

        2. O'zbekiston Respublikasining "Siyosiv partiyalar to'g'risida"gi Qonuni. Т., 1996.

        3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi to'g'risida"gi Qonuni. Т., 1994.

        4. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi Qonuni. Т., 1993.

        5. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonuni. Т., 1996.

O'quv adabiyotlari

         1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Т.. 1999.

         2. Karimov I.A. Milliy davlatchilik, istiqlol mafkurasi va huquqiy madaniyat to'g'risida. To'plam. Т., 1999.

         3. Mirenskiy B. Pravoxranitelnive organi Respubliki Uzbekistan. Т., 1998.

         4. Tojixonov U. O'zbekiston — suveren davlat. Т., 1997.

         5. Tojixonov U. Qonun. Inson. Davlat. Т., 1997.

         6. Tuzmuxamedov R.A., Xakimov R.T. Osnovi mejdunarodnogo prava. Т., 1998.Download 306.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat