Davolash ishi yo’nalishi davlat attestatsiyasi kasbiy nazariy imtixon savollari Hamshiralik ishi asoslarDownload 77.75 Kb.
bet2/3
Sana26.01.2017
Hajmi77.75 Kb.
1   2   3
Xirurgiya va reanimatsiya

1.“Xirurgiya” so’zining ma’nosi:

2.Aseptika nima?

3.Antiseptika nima?

4.Sterilizatsiya nima?

5.Dezinfeksiya nima?

6.Xirurgiyada antiseptik usulining asoschisi kim?

7.Antiseptikaning kimyoviy usuliga nima kiradi?

8. Antiseptikaning mexanik usuliga nima kiradi?

9.Quruq issiqlik shkafida nima sterilizatsiya qilinmaydi?

10.Nima biologik antiseptikaga kirmaydi?

11.Qo‘lni yuqumsizlantirish sifatini nazorat qilish usulini aniqlang?

12.Operatsiyadan oldin qo‘lni serigel bilan qancha vaqt davomida yuqimsizlantiriladi ?

13.Oqliqlarni sterilligini tekshirishning eng samarali usuli qaysi?

14.Operatsiyadan oldin qollarga qaysi usul bilan ishlov beriladi?

15.Xirurgiyada lazerning qo’llanilishi antiseptikaning qaysi turiga oid?

16.Mexanik antiseptika - bu:

17. Laboratoriyaga yo’llanmalarini kim yozib beradi?

18.Quyidagilarning qaysi biri traxeostomiya uchun asboblar to‘plamiga kirmaydi?

19. Yara va tabiiy teshiklarni kengaytiruvchi asboblarga quyidagilardan qaysilari kiradi?

20. Jarrohga asboblarni uzatishning necha xil usuli mavjud?

21. Qon to’xtatuvchi asboblarga quyidagilardan qaysilari kiradi?

22.Bajarilish muddatiga ko’ra operatsiyalar necha turga bo’linadi?

23.Operatsiya xonasining harorati bir me’yorda necha gradus atrofida bo’lishi kerak?

24.Biksga material joylash usullari nechta va ular qaysilar?

25.Eng katta bog’lov materiallarining o’lchovi.

26.Barmoq operatsiyasida qo’llaniladigan anesteziya turi:

27. Infiltrativ anesteziya uchun qanday preparat qo’llaniladi?

28.Muzlatish yo’li bilan og’riqsizlantirishda quydagilardan qaysi biri ishlatiladi?

29.Qaysi narkotik modda gazsimon?

30.Narkoz moddalarini odam organizmiga yuborish yo’llariga ko’ra 2ga bo’linadi ular qaysilar?

31.Narkozni uchinchi darajasi:

32.Quyidagi vositalardan qaysi biri mahalliy anesteziyada qo‘llaniladi?

33.Ingalyasion narkoz uchun qaysi vosita qo‘llanilmaydi?

34.Qaysi vosita miorelaksantlar guruhiga kirmaydi?

35.Narkozning nechta bosqichi bor?

36.Endotraxeal narkoz uchun asboblar yig‘indisiga nima kirmaydi?

37. Narkozdan keyin bemor qanday holatda yotqiziladi?

38.Mayda xirurgik muolaja uchun narkoz bosqichi:

39.Venoz qon ketish belgilari:

40.Kapillyar qon ketish belgilari:

44.Vaqtincha qon to‘xtatish usuli:

41.Arterial qon ketish belgilari:

42.Yozda jgutning maksimal turish vaqti:

43.Qon to‘xtatishning biologik usuli:

44.Arterial qon ketishida jgut qo’yiladi:

45.Son arteriyasidan qon ketganda hamshira taktikasi:

46. Ichki qon ketishi belgisi:

47. Qonni uzil-kesil to’xtatishning mexanik usulini aniqlang.

48.Gemartroz ta'rifini aniqlang.

49.Gemotoraks ta'rifini aniqlang.

50.Umumiy gemostatik ta'sirga ega bo‘lgan ximiyaviy preparatni ko‘rsating.

51.Agglyutininlar qonning qaysi qismida bo‘ladi?

52. Agglyutinogenlar qonning qaysi shakliy elementlarida bo’ladi?

53.Qon o’rnini bosuvchi dezintoksikatsion preparat:

54.Qonning konservanti nima xisoblanadi?

55.Qanday holatda qon quyishga ma’n etiladi?

56. Standart zardob tarkibida nima bo’lishi kerak?

57. Konservalangan qonni necha haroratda saqlash mumkin?
58. Qon o’rnini bosuvchi parenteral ovqatlantirish uchun preparat:

59.IV guruhga mansub qon tarkibida nima bo‘ladi?

60.Yelka soxasiga qanday bog’lam qo’yiladi ?

61.Pastki jag’ni fiksatsiyasida qaysi bog’lam qo’llaniladi?

62.Yumshoq bog’lamga nima kiradi?

63.Qo’llarni fiksatsiyasi uchun qaysi bog’lam qo’llaniladi?

64.Qaysi bog’lam pnevmotoraksda qo’llaniladi?

65.Quyidagilardan qaysi biri radikal operatsiya hisoblanadi?

66. Operatsiyadan oldingi davrning asosiy vazifasi:

67.Quyidagilardan qaysi biri diagnostik operatsiya hisoblanadi?

68.Shoshilinch operatsiya qancha muddatda bajariladi?

69.A'zoni olib tashlanadigan operatsiya nomi qo‘shimchasi:

70.Sun'iy teshik ochish operatsiyasi nomi qo‘shimchasi:

71.Radikal operatsiyani ko‘rsating:

72.Bemorni ahvolini yahshilash uchun o’tkaziladigan operatsiya:

73.Operatsiyadan keyingi davr boshlanadi:

74.Qaysi asorat operatsiyadan keyingi kech asorat hisoblanadi?

75.Operatsiyadan keyin siydik ajratish sistemasi tomonidan uchraydigan asoratni aniqlang.

76. Operatsiyadan keyingi nafas sistemasi asoratlarini oldini:

77. Operatsiyadan keyin ovqat hazm qilish tizimi tomonidan uchraydigan asoratni aniqlang.

78. Sinish nima?

79.Chiqishning klinik belgisini aniqlang.

80.Yumshoq to’qimalarning lat yeyishiga xos belgi:

81.Qo’lning majburiy xolati va yelka bo’g’imi deformatsiyasi qanday shikastga xos?

82.Yelka suyagi sinishida transport immobilizatsiyasi chegarasini ko’rsating:

83. Chiqishga xos bo’lmagan belgini aniqlang:

84.“Prujinali fiksatsiya” qanday shikastlanish simptomi?

85.“Yopishgan tovonlar” simptomi qanday shikast belgisi?

86.Qaysi belgi suyak sinishining absolyut belgisi hisoblanadi?

87.Krepitatsiya qaysi shikast belgisi?

88.Burun va quloqdan qon va likvor oqishi qaysi kalla-miya shikastida kuzatiladi?

89.Qaysi simptom bosh miya chayqalishining asosiy simptomi hisoblanadi?

90.Bosh miyaning yopiq shikastlariga kirmaydi:

91.Yengil kalla-miya shikasti belgilarini ko’rsating:

92.Miya shishining oldini olish va u bilan kurashish maqsadida nima qo‘llaniladi?

93.“Ko‘zoynak simptomi” qaysi shikastda kuzatiladi?

94.Quyidagilardan qaysi biri umurtqa pog‘onasi bel qismining kompression sinishi sababi hisoblanadi?

95.Umurtqa pog‘onasi bo‘yin qismi sinishida qanday davo usuli qo‘llaniladi?

96.Umurtqa pog’onasining bel qismi sinishida yumshoq zambilda qanday holatda transportirovka qilinadi?

97.Umurtqa pog‘onasi bel qismi sinishida qanday davo usuli qo‘llaniladi?

98.Chanoq suyagi sinishida qanday davo usuli qo‘llaniladi?

99.Ko‘krak qafasi ezilishi belgisini aniqlang.

100.Qovurg‘a sinishining asosiy belgisi ko‘rsating.

101.Qovurg‘a sinishida bemorni qanday xolatda transportirovka qilinadi?

102.Pnevmotoraks ta'rifini aniqlang.

103.Qaysi holatda okklyuziyalovchi bog‘lam qo‘yiladi?

104.Kuyish kasalligining nechta davri bor?

105.Kuyishning darajasi bo’yicha tasnifi to’g’ri yozilgan qatorni ko’rsating:

106.Kuyish kasalligining 3-chi davri qanday nomlanadi?

107.Yiringli jarohatning gidratatsiya fazasida qanday davolash usuli qo‘llaniladi?

108.Yiringli jarohatni mexanik davolash usuli aniqlang.

109.Limfadenit ta'rifini aniqlang.

110.Ter bezining yallig’lanishi nima deyiladi?

111. Limfa tugunlarining yallig’lanishi nima deyiladi?

112.Qanday belgi yiringli xirurgiyada operativ davolash uchun ko‘rsatma hisoblanadi?

113.Yiringli jarohatni kimyoviy davolash usulini aniqlang.

114.Yiringli jarohatni biologik davolash usulini aniqlang.

115.Jarohatga nima uchun drenaj qo‘yiladi?

116.Gidradenitning yiringlash bosqichida davolash usulini aniqlang.

117.Osteomiyelit shaklini ko’rsating:

118.O’tkir yiringli infeksiyaning ko’p hollarda qo’zg’atuvchisini ko’rsating:

119.Pandaktilit nimaning yallig’lanishi?

120.Saramasli yallig’lanishning klinik shaklini ko’rsating:

121.Jarohat yiringlaganda nima qilish zarur?

122.Piogen parda bilan chegaralangan yiringli bo‘shliq.

123.Abssessning infiltratsiya bosqichida davolash usulini aniqlang.

124.Abssess bo‘shlig‘i ochilgandan keyin qanday bog‘lam qo‘yiladi?

125.Quyidagilardan qaysi birida o‘tkir yiringli jarayon aniq chegaraga ega bo‘ladi?

126.Qaysi belgi mastitga xos emas?

127.Quyidagilardan qaysi biri mastitning klinik formasi emas?

128.Serroz mastitda qanday davo qo‘llanilmaydi?

129.Furunkul ta'rifini aniqlang.

130.Saramasning bullyoz shakliga xarakterli belgini ko‘rsating.

131.O‘tkir gematogen osteomielit nimaning yallig‘lanishi?

132.O‘tkir gematogen osteomielitni asosiy xirurgik davolash usuli:

133.Nekrotik o‘zakni olish qaysi kasallikni davolashda qo‘llaniladi?

134.Qoqsholga qarshi zardob va anatoksin yuborish uchun ko‘rsatmani aniqlang.

135.Quyidagilardan qaysi biri gazli gangrena qo‘zg‘atuvchisi emas?

136.Jarohatdan gaz pufakchalari ajralishi qaysi kasallikka xos belgi?

137.Ichak tutilishi tasnifiga nima kirmaydi?

138.Chuvalchangsimon o‘simtaning o‘tkir yallig‘lanishi:

139.Appenditsitda og‘riqning xarakteri va lokalizatsiyasini aniqlang.

140.Qaysi diagnostik simptom o‘tkir appenditsitga xos emas?

141.O‘tkir xoletsistitga qaysi diagnostik simptom xos?142. Me’da osti bezining o’tkir yallig’lanishi nima deyiladi?

143.O‘tkir pankreatitga xos bo‘lmagan belgini ko‘rsating:

144.O‘tkir peritonitda qanday operatsiya qo‘llaniladi?

145.Laparotomiya tushunchasini aniqlang.

146. «Kofe quyqasi» ko‘rinishidagi qusish qaysi kasallikda kuzatiladi?

147.Qaysi tadbir me'dadan qon ketganda qilinmaydi?

148.Peritonit sababi:

149.“O’roq” simptomi qaysi kasallikka xos?

150.Otkir yiringli peritonitda qanday operatsiya bajariladi?

151.Me’da yarasi teshilishiga xos og’riq:

152.Qorin bo‘shlig‘ida erkin havo qaysi kasallikda aniqlanadi?

153.Rentgenologik «Kloyber kosachalari» simptomi qaysi kasallikka xos?

154.Perforatsiya nima?

155. Me’da yarasining teshilishi nima deyiladi?

156.Me'da yarasi perforatsiyasida og‘riqning xarakteri va lokalizatsiyasini aniqlang.

157.Qorin churrasidagi ichak qovuzlog‘i churraning qaysi elementi bo‘lib hisoblanadi?

158.Qorin churrasiga xos asoratni ko‘rsating.

159. O’ng yonbosh sohasida o’tkir og’riq qaysi kasallikda kuzatiladi?

160.Qaysi muolaja o‘tkir tromboflebitda buyurilmaydi?

161.Obliteratsiyalovchi endarterit uchun xos bo‘lmagan belgini toping.

162.Bosilishdan kelib chiqqan nekroz nima deb ataladi?

163.Venalarda tromb hosil bo‘lishi va yallig‘lanishi nima deb ataladi?

164.O‘tkir tromboflebitda og‘riqlar xarakteri qanday bo‘ladi?

165.Endarteriitda og‘riqlar xarakteri qanday bo‘ladi?

166.Venalarning varikoz kengayishida og‘riqlar xarakteri qanday bo‘ladi?

167. Venalar varikoz kengayishi belgisi bo’lmagan holatni aniqlang.

168.Venalarning varikoz kengayishi sabablari:

169.Tromboemboliya nima?

170.Obliteratsiyalovchi endoarterit ko‘proq kimda uchraydi?

171.Tromboflebitni davolashda qaysi preparat qo‘llaniladi?

172.Buyrak sanchig‘i ko‘pincha sabab bo‘ladigan holat:

173.Buyrak sanchig’ida og’riq qayerga tarqaladi?

174.Buyrak sanchig‘ida yordam ko‘rsatishda nima qilinmaydi?

175.Buyrak shikastlarida ko‘rsatiladigan 1-yordam tadbirlariga kirmaydi?

176. Buyrak sanchig’iga xos belgini aniqlang.

177. Xavfsiz o’smaga xos belgini aniqlang.

178. Xavfli o’smaga xos belgini aniqlang.

179.Xavfsiz o‘smaning davolash usulini ko‘rsating.

180.Quyidagilardan qaysi xususiyat xavfli o‘smaga xos?

181.Quyidagilardan qaysinisi rakka tashhis qo‘yishda asosiy tekshirish usuli hisoblanadi?

182.Lipoma ta'rifini aniqlang.

183. Papilloma nima?

184.Terminal holatning qaysi davrida o’pka-yurak reanimatsiyasi o’tkaziladi?

185.Klinik o‘lim qanday holat?

186.Klinik o‘limda reanimatsiya nimadan boshlanadi?

187.Bir daqiqada katta odamga necha marta sun’iy nafas beriladi?

188.Bir kishi yordam bersa reanimatsiya qanday tartibda olib boriladi?

189.Ikki kishi yordam bersa reanimatsiya qanday tartibda olib boriladi?

190.Yurakni yopiq massajida qanday asorat kuzatilishi mumkin?

191.Klinik o‘lim belgisini aniqlang.

192.Elementar o‘pka-yurak reanimatsiyasi uchun bemor qanday yotqiziladi?

193.Organizm to‘qimalariga kislorod yetishmasligi nima deb ataladi?

194.Quyidagilarning qaysi biri bronxospazm sababi hisoblanmaydi?

195.Quyidagilarning qaysi biri laringospazm sababi hisoblanmaydi?

196.Qaysi holat traxeostomiya uchun ko‘rsatma bo‘lib hisoblanadi?

197.Quyidagilarning qaysi biri astmatik statusning bosqichi hisoblanmaydi?

198.O‘tkir chap qorincha yetishmovchiligining klinik formasini aniqlang.

199.Quyidagilarning qaysi biri yurak ritmi buzilishi turi hisoblanmaydi?

200.Gipoksiya nima?

201.Qon aylanishi buzilishi sababli kelib chiqadigan gipoksiya qanday ataladi?

202.To’qimalarning kislorodni qabul qilish xysusiyati buzilishidan kelib chiqqan gipoksiya qanday ataladi?

203.Qonda gemoglobin miqdori kamayib ketishidan kelib chiqqan gipoksiya qanday ataladi?

204.Yurak to‘xtashida qaysi preparat qo‘llaniladi?

205.Shok so’zining manosi:

206.Qon ketishi sababli kelib chiqadigan shok:

207.Guruhi to’g’ri kelmaydigan qonni quyishdan kelib chiqadigan shok:

208.Koma so’zining ma’nosi:

209.Buyrak yetishmovchiligidan kelib chiqadigan koma:

210.Qonda qand miqdori ko’payib ketishidan kelib chiqadigan koma:Akusherlik va ginekologiya

1. Bachadon naylari qanday bo’limlardan iborat?

2. Kichik chanoq tekisligi bo’linadi:

3. Homila pozitsiyasi –bu:

4. Bachadon naylari qanday bo’limlardan iborat?

5. Tashqi jinsiy a’zolariga nimalar kiradi?

6. Chanoq qaysi suyaklardan tashkil topgan?

7. Katta liqildoq formasi:

8. 24 haftada bachadon tubi qayerda joylashadi?

9. Tugruq muddati aniqlanadi:

10. Homiladorlikning aniq belgilariga kiradi:

11. Oilaviy shifokorlik poliklinikasida homiladorlar uchun qanday hujjat to’ldiriladi?

12. Tashqi akusherlik tekshiruvini IV amalida aniqlanadi:

13. Normal chanoq o’lchovlari:

14. 40 xaftalik homiladorlikda qorin aylanasi teng:

15. Kyustner-Chukalov belgisi – bu…..:

16. Birinchi marta tug’uvchi ayolning bachadon bo’ynini ochilish davri o’rtacha qancha davom etadi?

17. Tug’ruq qachon tugaydi?

18. Homila tug’ilgandan keyin bachadon tubi balandligi qayerda joylashadi?

19. Tug`ruqning I- davrini tugallanganlik belgisi:

20. Ensa oldidan yotishning oldingi turida homila boshi yorib chiqish qaysi o’lchovda yotadi?

21. Kechki gestozlar qachon paydo boladi?

22. Jadalga kirgan abortga xos belgilar:

23. Chaqaloqlarda muddatidan o’tib tug’ilganlik belgilari:

24. Homiladorlik qayt qilishning og’ir kechishida siydikda aniqlanadi?

25. Tug’ruqdan keyin bachadon bo’shlig’ini qirish uchun kerak bo’ladigan asbob uskunalar:

26. Adneksit – bu……

27. Bachadon boyni yalliglanishi –bu…..

28. Endometrit - bu……

29. Qin chayish uchun eritma harorati qancha bo’lishi kerak

30. Amenoreya - bu ……..

31. Ginekologik bemorlarning asosiy shikoyatlari

32. Bachadon naylari otkazuvchanligini tekshirish uchun qanday usullardan foydalaniladi?

33. Malhamli tampon bilan davolash qanday kassalliklarda qo’llaniladi?

34. Bachadon boyni eroziyasini aniqlashda qaysi tekshirish qo’llaniladi?

35. Akusherlik – bu:

36. Ayolar ichki jinsiy a’zolariga kiradi:

37. Homiladorlikning qaysi haftasida bachadon tubi xanjarsimon o’siq ostida joylashadi:

38. Implantatsiya- {payvandlanish} bu:

39. Homilani normal yurak urushi soni qancha?

40. Homiladorlikning aniq belgilariga kiradi:

41. Kichik chanoq tekisligi bo’linadi:

42. Agar oxirgi hayz 7.12.07 yilda bo`lsa , taxminiy tug`ish vaqti qachon bo’ladi?

43. Homiladorlik va tug`ruq bo`yicha ta`til beriladi:

44. Al`fel`d belgisi – bu…..:

45. Qog`onoq suvining o`z vaqtida ketishi qachon ro’y beradi?

46. Qayta tug`uvchi ayollarda tug’ruqning I-chi davri o`rtacha qancha davom etadi?

47. Boshning konfiguratsiyasi – bu……

48. Chilla davri qancha davom etadi?

49. Bachadon chilla davrininig nechanchi sutkasida kichik chanoqqa tushadi?

50. Erta toksikoz qachon paydo bo`ladi?

51. Boshlangan abortga xos belgilar:

52. Taxdid qiluvchi abortga xos belgilar:

53. Homiladorlik ilk gestozlari tasnifi:

54. Toliq abortga xos belgilar:

55. Ertangi abort muddati:

56. Kechki abort muddati:

57. Klinik tor chanoq bu-

58. Chilla davrining nechanchi kunida oqma yuzaga kelishi mumkin?

59. Chilla davri septic kasalliklarining I bosqichiga kiradi:

60. Bachadon naylarining yalliglanishi bu

61. Ko’zgular yordamida tekshirganda qaysi jinsiy azolarni ko’zdan kechiriladi?

62. Surtmalar qaysi nuqtalardan olinadi?

63. Bartolinit – bu…….

64. Metrit – bu……..

65. Ginekologik bemorlarni tekshirishda qo’llanishi shart bo’lgan ob’yektiv usullar

66. Algodismenoreya – bu…….

67. Hayz siklini kop miqdorda kelishi – bu……..

68. Hayz siklini tekshirish uchun qanday tekshirish usullaridan foydalaniladi?

69. Ayollar ichki jinsiy a’zolariga kiradi:

70. Hayz siklining ko’p miqdorda kelishi – bu……..

71. Kolpit – bu……..

72. Ko’zgular yordamida tekshirganda qaysi jinsiy azolarni ko’zdan kechiriladi?

73. Chilla davri qancha davom etadi?

74. Qog`onoq suvining o`z vaqtida ketishi qachon ro’y beradi?

75. Qayta tug`uvchi ayollarda tug’ruqning I davri o`rtacha qancha davom etadi?

76. Implantatsiya- {payvandlanish} bu:

77. Homilaning normal yurak urushi soni qancha?

78. Agar oxirgi hayz 7.12.11 yilda bo`lsa , taxminiy tug`ish vaqti qachon bo’ladi?

79. Homiladorlikning aniq belgilariga kiradi:

80. Homila tug’ilgandan keyin bachadon tubi balandligi qayerda joylashadi?

81. Chanoq qaysi suyaklardan tashkil topgan?

82. Katta liqildoq formasi qanday shaklda?

83. Birinchi marta tug’uvchi ayolning bachadon bo’ynining ochilish davri o’rtacha qancha davom etadi?

84. Tug’ruq qachon tugaydi?

85. Amenoreya - bu ……..

86. Ginekologik bemorlarning asosiy shikoyatlari qanday?

87. Tashqi akusherlik tekshiruvining II amalida aniqlanadi:

88. Bachadon naylari qanday bo’limlardan iborat?

89. Homila turi - bu

90. Xomila kundalang xolatida uning pozitsiyasi aniklanadi:

91. Oldinda yotgan kismi - bu.

92.Tashqi akusherlik tekshiruvining ikkinchi amali bilan aniqlash mumkin.

93. Kichik chanok kirish tekisligining kundalang ulchovi normada teng:

94. Chin konyugatani aniklash uchun tashki konyugatadan ayirish kerak:

95. Kichik chanokni chikish tekisligidagi to‘g‘ri o‘lchovi – bu

96. Xomilani 3 oyligigacha bo‘lgan vaktda diagnoz kuyish uchun kuyidagi tekshirishlar kilinadi:

97. 24 xaftalik xomilalorlikda bachadon tubi:

98.Tug‘rukkacha bo‘lgan ta'til beriladi:

99. Birinchi bor tug‘uvchi ayol xomilani birinchi qimirlashini sezadi:

100.Tug‘ruk biomexanizmi - bu:

101. Xomila boshini yorib chiqishi to‘g‘ri keladi:

102. Ensa oldinda yotishining oldingi turida o‘tkazunchi nuqta joylashadi:

103. To‘lg‘ok - bu:

104. Xomilani normal yurak urishi soni:

105. Xomilani xaydalish davri boshlanadi:

106.Erta chilla davri davom etadi.

107. Tug‘rukdan keyingi 2-3 kunida «loxiyalar»:

108. Og‘ir qusish maxalida tezlik bilan xomiladorlikni to‘xtatish uchun ko‘rsatma:

109. Xomiladorlik da preeklamsiyani og‘ir turi rivojlanishi asosan:

110. O‘rta og‘irlikdagi preeklampsiyani og‘ir turdagi preeklampsiyaga o‘tishida kuyidagilar asosan aniklanadi:

111. Xomila chanog‘i oldinda kelishni quyidgi turlariga ajratiladi.

112. Xomilani ko‘ndalang kelishida tug‘rukni I chi davrida ko‘prok kuzatiladi:

113. O‘tib ketgan ko‘ndalang vaziyat va o‘lik homilada bajarish zarur:

114. Oddiy yapaloq chanoq - bu:

115. I Darajali toraygan chanokda diagonal konyugata teng.

116. Vasten belgisi musbat bo‘lganda xomila boshi:

117.Tug‘ruk kuchlari sustligi bo‘ladi:

118 Akusherlik narkozini xosil kilish uchup ishlatiladi:

119. Homiladorlikni 2 yarmidagi kon ketishlar sababi:

120. Oralik yirtilishi ko‘p xollarda xosil bo‘ladi:

121. Kontraksion xalkani yukori va kiyshik turishini bildiradi:

122. Sazonov-Bartels tasnifi bo‘yicha chilla davrini septik kasalligini kaysi etapida tarkalgan diffuz peritonit kiradi:

123. Tug‘ruk yullarini tayyorlash operatsiyasiga kiradi:

124. Yurak kasalliklari bilan ogrigan xomiladorlarni profilaktik davolash vaktlari.

125. Ginekologiya - bu;

126. Ayollar ichki jinsiy azosiga kiradi:

127. Kechki bola tashlash - :

128. 1-son sxema buyicha tug‘rukni stimulyasiya kilish - bu:

129. Erta toksikoz qachon paydo bo‘ladi?

130. Boshlangan abortga xos belgilar:

131. Taxdid qiluvchi abortga xos belgilar:

132. Gipertenziv sindromlar qachon paydo bo‘ladi?

133. Jadalga kirgan abortga xos belgilar:

134. Gipertenziv sindromning og‘ir bosqichlari:

135. Xomiladorlik ilk toksikozlari tasnifi:

136. To‘liq abortga xos belgilar:

Yuqumli kasalliklar

1.Ich terlamaga xos bo‘lmagan yuqish yo‘lini aniqlang.

2.Ich terlamada me'da-ichak tizimida qaysi o‘zgarish kuzatilmaydi?

3.Ich terlama bilan og‘rigan bemor parvarishida qaysi usul qo‘llanilmaydi?

4.Ich terlamada qanday toshma toshadi?

5.Ich terlamada toshma tananing qaysi qismiga toshadi?

6.Ich terlama kasalligida bemorning tili qanday ko’rinishda bo’ladi?

7. Ich terlamada bakteriologik tekshiruvga bemordan nima olinmaydi?

8.Paratif A da kimlar infeksiya manbai bo‘lmaydi?

9. Ich terlamada qaysi limfa tugunlarining yallig‘lanishi kuzatiladi?

10.Salmonellyoz kasalligida infeksiya manbaini aniqlang.

11. Salmonellyoz kasalligiga xos najasni ko‘rsating.

12.Esherixioz qanday yo‘l bilan yuqadi?

13.Esherixioz kasalligiga xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating.

14.Salmonellez kasaligida bemor nimalarga shikoyat qiladi?

15.Salmonellyoz profilaktikasida shart bo’lmagan tadbirni aniqlang?

16.Salmonellyozda bakteriologik tekshiruvga bemordan nima olinmaydi?

17.Botulizm ta’rifini aniqlang.

18.Toksinning turi aniqlanmasdan turib tezkorlik bilan botulizmda qanday zardob yuboriladi?

19.Botulizm bilan og‘rigan bemor bilan birga ovqat iste'mol qilgan shaxslarga qo‘llaniladigan spetsifik profilaktikani ko‘rsating.

20.Botulizm klinikasiga xos bo‘lmagan belgini aniqlang.

21.Botulizmda kuzatiladigan simptomlarni aniqlang.

22.Dizenteriya qo‘zg‘atuvchisini aniqlang.

23.Dizenteriya qo‘zg‘atuvchisining yuqish yo‘lini aniqlang.

24. Dizenteriyaning klinikasiga xos bo‘lmagan simptomni aniqlang.

25.Dizenteriyaga quyidagi shikoyatlardan qaysi biri xos emas?

26."Rektal tupik" ko‘rinishdagi najas ta'rifini aniqlang.

27.Ekzotoksin ajratadigan shigellani aniqlang.

28.Bakterial dizenteriyada patologik o‘zgarishlar kuzatiladigan ichakni aniqlang.

29.Dizenteriyada defekatsiyaga soxta istak bu-

30.Dizenteriyada qorin paypaslanganda qanday o‘zgarish aniqlanadi?

31.Dizenteriyada najasni bakteriologik tekshirish uchun qaysi qismidan olinadi.

32.Dizenteriya tashxisini qo‘yishda ahamiyatga ega bo‘lmagan dalilni aniqlang.

33.Vabo kasalligining qo‘zg‘atuvchisini aniqlang.

34.Vabo kasalligi klinikasiga hos bo‘lmagan simptomni ko‘rsating?

35.I darajali eksikozda regidratatsion davo qanday o‘tkaziladi?

36.Vabo bilan kasallangan bemor tashqi ko‘rinishiga xos bo‘lmagan belgini aniqlang.

37.Quyidagi simptomlar yig‘indisi qaysi kasallikka xos: yuqori isitma,, lanjlik, qayt qilish, guruch qaynatmasiga o‘xshash najas ajralishi.

38.Vaboga xos najasni ko‘rsating.

39.Vaboning yuqish yo‘lini aniqlang.

40.Vabo kasalligida regidratatsiya maqsadida qo‘llaniladigan preparatni aniqlang?

41.Virusli gepatit "D" nima orqali yuqmaydi?

42.Virusli gepatit "E"ning yuqish yo‘lini aniqlang.

43.Virusli gepatit "B" da infeksiya manbai kim?

44.Virusli gepatit "A" ning prodromal davrida qaysi simptom uchramaydi?

45.Virusli gepatit "D"ning serologik markyorlarini aniqlang.

46.Quyidagi belgilar virusli gepatit "A"ning qaysi davrida uchraydi: isitmalash, tumov belgisi, jigarning kattalashuvi, fermentlar miqdorining oshishi.

47.Virusli gepatit "B" ning yuqish yo‘lini aniqlang.

48.Sariqlik oldi davrida virusli gepatitlar uchun xos bo‘lmagan simptomni aniqlang.

49.Qaysi laborator natijaga asoslanib virusli gepatit “C” tashxisi qo‘yiladi?

50.Virusli gepatit “A” tashxisli bemor bilan kontaktda bo‘lganlarga observatsiya varag‘i to‘ldirishda qanday tekshirish qayt etilmaydi?

51.Virusli gepatit "A"ning spetsifik profilaktikasi maqsadida olib boriladigan tadbirni aniqlang.

52.Virusli gepatit "B" virusi xususiyatiga nima kirmaydi?

53.Virusli gepatit "B”ning spetsifik(maxsus) profilaktikasini ko‘rsating?

54.Virusli gepatitlarda ALT, AST fermentlari miqdorini aniqlash uchun tekshiruvga bemordan nima olinadi?

55.Tibbiyot hodimlari o‘zini parenteral gepatitlar yuqishidan qanday himoya qiladi?

56.Brutsellyozning qo’zg’atuvchisini aniqlang.

57.Brutsellyozda infeksiya manbai kim?

58.Brutsellyozda bo’g’im haltalarining zararlanishi nima deyiladi?

59.Leptospirozda infeksiya manbaini aniqlang.

60.Brutsellyozda gemokulturaga material olish qanday olib boriladi?

61.Rayt -Xeddelson reaksiyasi uchun qon olish muolajasi qanday olib boriladi?

62.Brutsellyozda bo’g’imlarning zararlanishi nima deyiladi?

63.Brutsellyozda bo’g’im haltalarining zararlanishi nima deyiladi?

64.Leptospiralar nima vositasida yuqadi?

65.Quyidagi simptomakompleks qaysi kasallika xos: tana harorati 39-40 C, bosh orig’i, mushaklarda og’riq, bel, oyoq-qo’llarda og’riq, yuz gipermiyasi, sklera inyeksiyasi.

66.Byurne sinamasi qanday olib boriladi?

67.Leptospirozning maxsus davosida qaysi antibiotic qo’llaniladi.

68.Gripp virusining kirish darvozasini aniqlang.

69.Quyidagi simptomlar qaysi kasallikka xos: tumov, yuqori isitma, bosh og‘rishi, tananing qaqshab og’rishi, og’iz burun atrofida uchuqli toshma .

70.Parranda grippining qo’zg’atuvchisini aniqlang.

71.Paragripp virusining kirish darvozasini aniqlang.

72.Quyidagi simptomlar qaysi kasallikka xos: tumov, laringit, qisqa muddatli

isitma.

73.Adenovirusli infeksiyaning qanday klinik shakllari mavjud?

74.Parranda grippining laborator tashxisotida qaysi usuldan foydalaniladi?

75.Juft zardob usulida serologik tekshirish uchun qon olish muolajasi qanday olib boriladi?

76.Meningokokkli infeksiya qo‘zg‘atuvchisining yuqish yo‘lini aniqlang.

77.Meningokokksemiyada qanday toshma toshadi?

78.Quyidagi simptomlar meingokokkli infeksiyaning qaysi shakliga xos: yuqori harorat, qattiq bosh og‘rishi, qayt qilish, qo’zg’alishlar, o’ziga xos vaziyatda yotish.

79.Bemor chalqancha yotganida, tekshiruvchi uning boshini oldinga egmoqchi bo‘lganida

mushaklar qarshiligini aniqlovchi simptom qaysi?

80.Meningokokkli infeksiya kasalligida infeksiya manbaini aniqlang.

81.Meningokokksemiyada toshma ko’proq tananing qaysi sohasiga toshadi?

82.Quyidagi simptomlar meningokokkli infeksiyaning qaysi shakliga xos: yuqori harorat, bosh og‘rishi, terida gemorragik toshmalar.

83.Bemor chalqancha yotganida, tekshiruvchi uning boshini oldinga egmoqchi bo’lganida

oyoqlarining son va tizza bo’g’imida o’z-o’zidan bukilishi bilan aniqlanuvchi simptom qaysi?

84.Meningokokkli nazofaringitda uchramaydigan simptomni aniqlang.

85.Meningokokkli nazofaringitda olinadigan yuqumli materialni aniqlang.

86.Qrim-Kongo gemorragik isitmasining qo’zg’atuvchisini aniqlang.

87.Gemmoragik isitmalarga xos bo’lgan bemorning tashqi ko’rinishini aniqlang.

88.Qrim-Kongo gemorragik isitmasida infeksiya manbaini aniqlang.

89.Gemmoragik isitmalarning laborator tashxisotida qo’llaniladigan asosiy usulni aniqlang.

90.Quyidagi simptomlar yig’indisi o’latning qaysi shakliga xos: kuchli intoksikatsiya, qorinda og’riq, qon aralash ich ketish va qusish:

91.O’lat kasalligida bemorning tili qanday ko’rinishda bo’ladi?

92.O’lat kasalligi qaysi yo’l bilan yuqqanda o’pka shakli rivojlanadi?

93.Tulyaremiyada infeksiya manbai kim?

94.O’latda infeksiya manbai kim?

95.Quyidagi simptomlar yig’indisi o’latning qaysi shakliga xos: kuchli intoksikatsiya, yo’tal, hansirash, qon aralash balg’am ajralishi.

96.O’lat kasalligi qaysi yo’l bilan yuqqanda ichak shakli rivojlanadi?

97.O’latda qanday klinik shakl uchramaydi?

98.Quturishning qo’zg’atuvchisini aniqlang.

99.Quturish virusi qanday yo’l bilan yuqadi?

100.Qutirish kasalligida uchramaydigan simptomni aniqlang.

101.Quturish bilan og‘rigan bemor parvarishida qo’llanilmaydigan tadbirni aniqlang.

102.Quturishning spetsifik profilaktikasini ko’rsating.

103.Kuydirgining infeksiya manbai nima ?

104.Kuydirgi teri shakli klinikasida qaysi simptom uchramaydi?

105.Kuydirgi o‘pka shaklining klinikasida uchramaydigan belgini aniqlang.

106.OIV infeksiyayada infeksiya manbaini aniqlang.

107.OIV infeksiya serologik tekshiruvida qo‘llaniladigan usulni ko‘rsating.

108.OIV qaysi hujayralarni zararlaydi?

109.OIV dan kasbiy zararlanishning oldini olish uchun o’tkazilishi shart bo’lmagan tadbirni aniqlang.

110.OIV infeksiyaning IV klinik bosqichiga xos bo’lgan simptomlarni aniqlang.

111.Quyidagi simptomlar OIV infeksiyaning kaysi davriga xos: 1- 2 xafta mobaynida isitmalash, angina, limfoadenopatiya?

112.Amyobiazda infeksiya manbaini aniqlang.

113.Amyobali dizenteriya kasalligiga xos najasni ko‘rsating.

114.Bezgak plazmodiyalarining yuqish yo’lini aniqlang.

115.Bezgak xurujining II (avj olish) bosqichida kuzatiladigan simptomlarni aniqlang.

116.Bezgakning laborator diagnostikasida qonni tekshirish usulini aniqlang.

117.Leyshmaniozning qo’zg’atuvchisini aniqlang.

118.Leyshmaniozning qanday shakllari farqlanadi?

119.Teri leyshmaniozi qanday yo’l bilan yuqadi?

120.Leyshmaniozning davosida qaysi guruh preparatlaridan foydalaniladi?

121.Visseral leyshmaniozning davosida qaysi dori preparati qo’llaniladi?

122.Geminolepidozda infeksiya manbaini aniqlang.

123.Askaridozning ichak bosqichiga xos bo’lgan simptomlarni aniqlang.

124.Teniorinxozning qo’zg’atuvchisini aniqlang.

125.Antigelmintologik preparatlarni aniqlang.Download 77.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik