Davlat universiteti “Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta‘limi” kafedrasi milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fani bo‘yicha


Mustakil O‘zbekiston davlatining bosh strategik maqsadi bu -Download 1.77 Mb.
bet12/21
Sana12.01.2017
Hajmi1.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Mustakil O‘zbekiston davlatining bosh strategik maqsadi bu -

*Bozor iktisodiyotiga asoslangan erkin demokratik jamiyat barpo etish.


davlatning isloxatchilik vazifalarini demokratik talablar asosida amalga oshirish


Fukarolarga munosib xayot sharoitlarini yaratib berish.


Milliy o‘zlikni tiklash.


98

Xozirgi kunda jamiyatimiz xayotiga jiddiy xavf tug‘diradigan mafkuraviy taxdidlar qaysilar?

* Islom xalifaligini tiklab, uning bayrog‘i ostida musulmon xalqlarini imperiyaga birlashtirishga urinish.


Yosh mustakil davlatlarni sobik ittifoqqa birlashtirish g‘oyasi.


Tariximizni, dinimizni moxiyatini soxtalashtirishga urinish.


Turli mafkuraviy vositalar orqali davlatlararo mojarolarni keltirib chiqarishga qaratilgan xarakatlar


99

Bunyodkor g‘oyalar keltirilgan qatorni toping?

*Renessans, gumanizm.


Fashizm, bolshevizm.


Fanatizm, ekstremizm.


Shovinizm, fanatizm.


100

Muayyan shaxs yoki millatni boshqalardan ustun qo‘yadigan mafkuraviy akida bu -

*Shovinizm.


Dualizm.


Materializm.


Plyuralizm.

Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan


Nazorat Savollari

Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan –JN- uchun savollar:
 1. Milliy g`oya va Yoshlarning o`zaro bog`liqligini bayon eting.

 2. Yoshlarda milliy qadriyatlarga qanday Yo`llar bilan to`g`ri Yo`naltirish mumkin?

 3. O`zbekiston Yoshlarining milliy tafakkur tarzini tushuntirib bering.

 4. Milliy birdamlik milliy ongning negizi ekanligini tushuntirib bering.

 5. Prezident I. Karimov asarlarida Yoshlarni g`oyaviy tarbiyalash masalasi qanday yoritilgan?

 6. Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`rganishda qanday qonuniyatlarni bilasiz?

 7. Jamiyat hayotining globallashuvi haqida sizning fikringiz?

 8. Mazkur fanning maqsadi nima?

 9. Ushbu fanning vazifasi nimalardan iborat?

 10. Ushbu fanning ijtimoiy fanlar bilan aloqasi qanday? G`oya nima?

 11. G`oyalarning qanday turlari mavjud?

 12. BunYodkor g`yalar haqida gapirib bering?

 13. Vayronkor g`oyalarga misollar keltiring?

 14. Mafkura nima?

 15. Mafkuraning qanday tarixiy shakllari bo`lgan?

 16. Mafkurasiz millat va g`oyasiz inson bo`lishi mumkinmi?

17. Dunyoning mafkuraviy manzarasi haqida nima bilasiz?

18. Nima uchun globallashuv jarayonida milliy g`oyaga zaruriyat tug`iladi? 1. Diniy ekstremizm va fundamentalizm haqida tushuncha bering?

 2. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?

 3. Xalifalik haqida sizning tushunchangiz?

 4. Terrorizm nima? Mafkuraviy immunitet nima?

 5. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish deganda nimani tushunasiz?

 6. Mafkuraviy xavfsizlik nimani bildiradi?

 7. terrorizm nima? Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g`oyadan ko`zlangan maqsad nimada?

 8. O`zbekistonning milliy g`oyasi haqida nima bilasiz?

 9. O`zbekiston xalqining asosiy maqsad va muddaolari haqida so`zlab bering?

 10. Milliy mafkuramizning asosiy g`oyalarini aytib bering? Milliy o`zlikni anglash deganda nimani tushunasiz?

 11. O`zlikni anglashning ko`rinishlari haqidagapirib bering?

 12. Milliy mentalitetni tushuntirib bering?

“Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan –ON- uchun savollar:


 1. Dunyoning mafkuraviy manzarasi haqida nima bilasiz?

 2. Nima uchun globallashuv jarayonida milliy g`oyaga zaruriyat tug`iladi?

 3. Diniy ekstremizm va fundamentalizm haqida tushuncha bering?

 4. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?

 5. Xalifalik haqida sizning tushunchangiz?

 6. Terrorizm nima? Mafkuraviy immunitet nima?

 7. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish deganda nimani tushunasiz?

 8. Mafkuraviy xavfsizlik nimani bildiradi?

 9. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g`oyadan ko`zlangan maqsad nimada?

 10. O`zbekistonning milliy g`oyasi haqida nima bilasiz?

 11. O`zbekiston xalqining asosiy maqsad va muddaolari haqida so`zlab bering?

 12. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g`oyalarini aytib bering? 1 milliy o`zlikni anglash deganda nimani tushunasiz?

 13. O`zlikni anglashning ko`rinishlari haqidagapirib bering?

 14. Milliy madaniyat nima?

 15. Milliy mentalitetni tushuntirib bering?

 16. Nimadan voz kechdik va nimani saqlab qolmoqchimiz?

 1. Milliy g`oya va Yoshlarning o`zaro bog`liqligini bayon eting.

 2. Yoshlarda milliy qadriyatlarga qanday Yo`llar bilan to`g`ri Yo`naltirish mumkin?

 3. O`zbekiston Yoshlarining milliy tafakkur tarzini tushuntirib bering.

 4. Milliy birdamlik milliy ongning negizi ekanligini tushuntirib bering.

 5. Prezident I. Karimov asarlarida Yoshlarni g`oyaviy tarbiyalash masalasi qanday yoritilgan?

 6. Milliy g`oyani fanini o`rganishda qanday qonuniyatlarni bilasiz?

 7. Jamiyat hayotining globallashuvi haqida sizning fikringiz?

 8. Mazkur fanning maqsadi nima?

 9. Ushbu fanning vazifasi nimalardan iborat?

 10. Ushbu fanning ijtimoiy fanlar bilan aloqasi qanday? G`oya nima?

 11. G`oyalarning qanday turlari mavjud?

 12. BunYodkor g`yalar haqida gapirib bering?

 13. Vayronkor g`oyalarga misollar keltiring?

 14. Mafkura nima?

“Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” –YaN- uchun savollar:
 1. Milliy ong va milliy g`urur tushunchalari haqidagi sizning fikringiz?

 2. Siz o`z qadr-qimmatingizni bilasizmi?

 3. Milliy qadriyat nima?

 4. Millatning ruhiyatini tushuntirib bering?

 5. Umumbashariy qadriyatlar haqida so`zlab bering?

 6. Umuminsoniy va milliy qadriyatlarning farqi nimada?

 7. Milliy va shaxsiy qadriyatlar haqida sizning tushunchangiz?

 8. Qonun ustivorlik haqida gapirib bering?

 9. Umuminsoniy g`oyalar haqida gapirib bering? Milliy istiqlol g`oyasining bosh maqsadini tushuntirib bering?

 10. Vatan ravnaqi nima?

 11. Halq farovonligi nima?

 12. Komil inson deganda nimani tushunasiz?

 13. Ijtimoiy hamkorlik nima?

 14. Milatlararo bag`rikenglik haqida tushuncha bering?

 15. Diniy bag`rikenglik (tolerantlik) nima?

 16. Milliy ong va milliy g`urur tushunchalari haqidagi sizning fikringiz?

 17. Milliy g`oyaning ma`naviy qadriyatlar bilan uzviy bog`liqligi haqidagi sizning tushunchangiz?

 1. Mafkuraviy xavfsizlik nimani bildiradi?

 2. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g`oyadan ko`zlangan maqsad nimada?

 3. O`zbekistonning milliy g`oyasi haqida nima bilasiz?

 4. O`zbekiston xalqining asosiy maqsad va muddaolari haqida so`zlab bering?

 5. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g`oyalarini aytib bering? 1 milliy o`zlikni anglash deganda nimani tushunasiz?

 6. O`zlikni anglashning ko`rinishlari haqidagapirib bering?

 7. Milliy madaniyat nima?

 8. Milliy mentalitetni tushuntirib bering?

 9. Nimadan voz kechdik va nimani saqlab qolmoqchimiz?

 1. Milliy g`oya va Yoshlarning o`zaro bog`liqligini bayon eting.

 2. Yoshlarda milliy qadriyatlarga qanday Yo`llar bilan to`g`ri Yo`naltirish mumkin?

 3. O`zbekiston Yoshlarining milliy tafakkur tarzini tushuntirib bering.

 4. Milliy birdamlik milliy ongning negizi ekanligini tushuntirib bering.

 5. Prezident I. Karimov asarlarida Yoshlarni g`oyaviy tarbiyalash masalasi qanday yoritilgan?

 6. Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`rganishda qanday qonuniyatlarni bilasiz?

 7. Jamiyat hayotining globallashuvi haqida sizning fikringiz?

 8. Prezident I. Karimov asarlarida Yoshlarni g`oyaviy tarbiyalash masalasi qanday yoritilgan?

 9. Milliy g`oyani fanini o`rganishda qanday qonuniyatlarni bilasiz?

 10. Jamiyat hayotining globallashuvi haqida sizning fikringiz?

Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan


umumiy Savollar

Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan umumiy savollar: 1. Milliy g`oya va yoshlarning o`zaro bog`liqligini bayon eting.

 2. Yoshlarda milliy qadriyatlarga qanday yo`llar bilan to`g`ri yo`naltirish mumkin?

 3. O`zbekiston yoshlarining milliy tafakkur tarzini tushuntirib bering.

 4. Milliy birdamlik milliy ongning negizi ekanligini tushuntirib bering.

 5. Prezident I. Karimov asarlarida yoshlarni g`oyaviy tarbiyalash masalasi qanday yoritilgan?

 6. Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`rganishda qanday qonuniyatlarni bilasiz?

 7. tufayli vujudga keldi?

 8. Mazkur fanning maqsadi nima?

 9. Ushbu fanning vazifasi nimalardan iborat?

 10. Ushbu fanning ijtimoiy fanlar bilan aloqasi qanday? G`oya nima?

 11. G`oyalarning qanday turlari mavjud?

 12. Bunyodkor g`yalar haqida gapirib bering?

 13. Vayronkor g`oyalarga misollar keltiring?

 14. Mafkura nima?

 15. Mafkuraning qanday tarixiy shakllari bo`lgan?

 16. Mafkurasiz millat va g`oyasiz inson bo`lishi mumkinmi? Jamiyat hayotining globallashuvi haqida sizning fikringiz?

 17. Dunyoning mafkuraviy manzarasi haqida nima bilasiz?

 18. Nima uchun globallashuv jarayonida milliy g`oyaga zaruriyat tug`iladi?

 19. Diniy ekstremizm va fundamentalizm haqida tushuncha bering?

 20. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?

 21. Xalifalik haqida sizning tushunchangiz?

 22. Terrorizm nima? Mafkuraviy immunitet nima?

 23. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish deganda nimani tushunasiz?

 24. Mafkuraviy xavfsizlik nimani bildiradi?

 25. Terrorizm nima? Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g`oyadan ko`zlangan maqsad nimada?

 26. O`zbekistonning milliy g`oyasi haqida nima bilasiz?

 27. O`zbekiston xalqining asosiy maqsad va muddaolari haqida so`zlab bering?

 28. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g`oyalarini aytib bering? 1 milliy o`zlikni anglash deganda nimani tushunasiz?

 29. O`zlikni anglashning ko`rinishlari haqidagapirib bering?

 30. Milliy madaniyat nima?

 31. Milliy mentalitetni tushuntirib bering?

 32. Milliy g`oyaning ma`naviy qadriyatlar bilan uzviy bog`liqligi haqidagi sizning tushunchangiz?

 33. Milliy ong va milliy g`urur tushunchalari haqidagi sizning fikringiz?

 34. Siz o`z qadr-qimmatingizni bilasizmi?

 35. Milliy qadriyat nima?

 36. Millatning ruhiyatini tushuntirib bering?

 37. Umumbashariy qadriyatlar haqida so`zlab bering?

 38. Umuminsoniy va milliy qadriyatlarning farqi nimada?

 39. Milliy va shaxsiy qadriyatlar haqida sizning tushunchangiz?

 40. Qonun ustivorlik haqida gapirib bering?

 41. Umuminsoniy g`oyalar haqida gapirib bering? Milliy istiqlol g`oyasining bosh maqsadini tushuntirib bering?

 42. Vatan ravnaqi nima?

 43. Halq farovonligichi?

 44. Komil inson deganda nimani tushunasiz?

 45. Ijtimoiy hamkorlik nima?

 46. Milatlararo bag`rikenglik haqida tushuncha bering?

 47. Diniy bag`rikenglik (tolerantlik) nima?

 48. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?

 49. Xalifalik haqida sizning tushunchangiz?

 50. Terrorizm nima? Mafkuraviy immunitet nima?

Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan


Tarqatma materiallar

1-slayd


O‘quv fanining predmetiMilliy istiqlol g‘oyasining tarixiy
O‘rganiladigan tushuncha va mavzular
O‘rganiladigan asosiy g‘oyalar

asoslari, ilmiy, falsafiy ildizlarini

o‘rganish
«Foya» tushunchasi,

uning shakllari


Yurt

tinchligi

Milliy istiqlol g‘oyasining yaxlit
«Mafkura» tushunchasi, uning shakllari
Vatan

ravnaqi


ta’limot sifatidagi

qonunlari, asosiy

xususiyatlarini

bilib olish


Insoniyat tarixi -

g‘oyalar tarixidir


Xalq

farovonligi


Ozod va obod Vatan,


Hozirgi zamonda inson

ongi va qalbi uchun


Komil

inson


erkin va farovon
kurashhayot barpo etishning

strategik maqsad-

larini va o‘ziga xos

tamoyillarini


O‘zbekiston taraqqiyoti

va mafkuraviy


Ijtimoiy

hamkorliko‘rganish
muammolarMilliy istiqlol

MillatlararoMilliy istiqlol g‘oyasini xalqimiz
g‘oyasining mohiyati va

mazmuni

totuvlik

qalbi va ongiga

singdirish sohalari,

vositalari, usul

va yo‘llarini

o‘rganish

Milliy istiqlol g‘oya-

sining asosiy tamo-yillari maqsad va

Diniy


bag‘rikenglikvazifalari


2-slayd


Milliy istiqlol mafkurasining vazifalariMustaqil dunyoqarash va erkin tafakkurni shakllantirish
Erkin fikrli, siyosiy faol insonni tarbiyalash
Umummilliy

birlik muhitini yaratish


Milliy o‘zlikni anglash
Tarixiy xotiraga sadoqat
Milliy qadriyatlarni rivojlantirishKo‘p millatli xalqimiz ongida «O‘zbekiston - yagona Vatan» tuyg‘usini shakllantirish
Milliy tabiatimizga xos bunyodkor fazi-latlarni rivojlantirishMilliy iftixor va g‘ururni tarbiyalash
3-slayd


Download 1.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat