Dasturlash tilini endi o`rganmoqdaman. Agar sizga maDownload 2.05 Mb.
Sana28.09.2021
Hajmi2.05 Mb.Hurmatli o`quvchi! Ushbu masalalarni yechishda dasturlar bir oz original bo`lmasligi tabiiy, chunki men ham PYTHON dasturlash tilini endi o`rganmoqdaman. Agar sizga ma’qul kelmasa tanqidiy fikr bildirmang dars davomida o`zgarishlarni o`quvchilarim yordamida dasturlarni ratsionallashtirib boramiz bundagi dasturlar asosan 9-sinf o`quvchisi o`sha darsgacha bilimga ega ekanligini hisobga olinglar. Bu qo`llanmani tayyorlashda yaqindan yordam bergan @baliqchi10 telegram kanali a’zolariga ayniqsa Isomiddin Ismoilov, Sunnatullo Sultonmurodov, Dauletbay Kaipbayevlarga aloxida minnadorchilik bildiraman.67-68-dars mashqlarini o`zlarinng qoldiraman. Hurmat bilan Baliqchi tumani 10-umumiy o`rta ta’limmaktabi informatika fani o`qituvchisi Marufjon Raxmanov

2

#28-dars masalalari#1. Darvozaning eni 4 metr, bo‘yi esa 3 metr:
#1) darvoza yuzasi (S)ni hisoblash dasturini tuzing;
#2) darvoza qirrasining uzunligi (P)ni hisoblash dasturini tuzing.
e=4#m
b=3#m
#1)

S=e*b


print('S=',S,'mert kadrat') #2)

P=2*(e+b)


print('P=',P,'metr')
#2.Ikkita qayiq turg‘un suvda bir-biriga tomon 4 km/soat va

#2 km/soat tezlik bilan suzmoqda. Ular orasidagi masofa 24 km bo‘lsa: #1) ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi?

#2) qancha vaqtdan keyin ular orasidagi masofa 12 km ni tashkil etadi? v1=4 #km/soat

v2=2 #km/soat

S=24 #km

v=v1+v2


#1) S=v*t. t=S/v. v=v1+v2

3

t=S/vprint('t=',t,' soat')

#2) S1=24-12=12 km S1=12 #km

t1=S1/v
print('t1=',t1,'soat')

#3.Doiraning radiusi 4 metrga teng (PI=3.14): #1)doira yuzini hisoblang;

#2)aylana uzunligini hisoblang.

#1)


pi=3.14 #s=pi*r*r

r=4 #metr

s=pi*r*r

print('s=',s,'metr kvadrat')

#2) l=2*pi*r

l=2*pi*r

print('l=',l,'metr')
# 30 dars masalalari

#1.Darvozaning eni va bo‘yi foydalanuvchi tomonidan kiritiladi #1)darvoza yuzasini hisoblash dasturini tuzing;

#2)darvoza qirrasining uzunligini hisoblash dasturini tuzing.

4

a=int(input('Bo`yi = ')) b=int(input('Eni= '))


#1)

#S=a*b


#print('S=',S)
#2)
P=2*(a+b)
print('P=',P)

#2.Quyidagi o‘zgaruvchilar turini aniqlang: #alfa = 8764; beta = ‘Lola’ son=30.2


#alfa=8764
#print(type(alfa))

#beta='Lola'


#print(type(beta))

son=39.2


print(type(son))

5

#3. O‘zgaruvchi uchun qiymat kiritilganda, uning turini #aniqlovchi dastur tuzing.a=input('a=')

print(type(a))


#31-dars mashqlari

#1.Quyidagi o‘zgaruvchilar turini aniqlang: #alfa = 579413; beta = 'Aqlbek'; d = True;


#s = 0; resp = ’d’; b = 100; max = False;

#fc = ’True34’; t = 102.5; res = ’2500’;

#a = ’-50’; b = 45.67

alfa=579413

#3print(type(alfa))

#x=input()

#beta='Aqlbek'

#print(type(beta))

#x=input()

#d=True


#print(type(d))

#x=input()

#t=102.5

#print(type(t))

6

#2.Ikkita qayiq turg‘un suvda bir-biriga

#tomon a km/soat va b km/soat tezlik bilan
#suzmoqda. Ular orasidagi masofa S km bo‘lsa, #ular qancha vaqtda uchrashadi? a va b
#foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.
#v1=int(input('birinchi qayiqning tezligi=')) #v2=int(input('ikkinchi qayiqning tezligi=')) #S=int(input('Oralaridagi masofa='))

#v=v1+v2

#S=v*t. t=S/v. v=v1+v2
#t=S/v

#print('t=',t,' soat')


#3.Xonaning bo‘yi (x) va eni (y) metr #foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. #Xonaning yuzasi (S) va perimetri

7

#(P)ni topish dasturini tuzing.


#a=int(input('a=')) #b=int(input('b='))
#1)

#S=a*b


#print('S=',S,'mert kadrat') #x=input()

#2)


#P=2*(a+b)
#print('P=',P,'metr')

#6.Doiraning radiusi r ga teng.

#Doiraning yuzi (s) va aylana uzunligi

# l ni topish dasturini tuzing. Doiraning


#radiusi foydalanuvchi tomonidan kiritiladi #(PI=3.14).
#1)pi=3.14 #s=pi*r*r
pi=3.14

r=int(input('r='))

s=pi*r*r

print('s=',s,'metr kvadrat')

8

#2) l=2*pi*r


x=input()

l=2*pi*r


print('l=',l,'metr')

#1.Berilgan a va b sonlari yig‘indisi, ko‘paytmasini


#toping. Yig‘indi va ko‘paytma oxirgi raqamlarining #ko‘paytmasini topish dasturini tuzing.

#33-dars masalalari

#Berilgan Ifoda Natija

# a = 8 d = a + b = 8 + 9 =17 S=7*2=14

# b = 9 c = a * b = 8 * 9 = 72

#a=8


#b=9

#d=a+b


#print("d=",d)

#c=a*b


#print("c=",c)

#x=d%10


#print(x)

#y=c%10


#print(y)

#S=x*y


9

#print("S=",S)


#2.Berilgan ikki xonali son xonalarining yig‘indisini #hisoblash dasturini tuzing.
#print("ikki xonali son kiriting") #x=int(input())

#a=x//10

#b=x%10

#S=a+b


#print("S=",S)

#3.Quyidagi ifodani Python tilida yozing:


#1)x + 2y + 52 * 4–58

x+2*y+(5**2)*4-58


#2)256+(2589–1549)*458+45614–4565/5 256+(2589-1549)*458+456**14-4565/5
#35-dars masalalari

10


#1.Hovuzning bo‘yi 6 metr, eni 4 metr va
#chuqurligi 3 metr. Berilganlar asosida
#quyidagi topshiriqlar uchun dastur tuzing:
#a)Hovuz ichiga kafel qoplash uchun qancha #kvadrat metr kafel kerak bo‘ladi?
#b)Hovuzni to‘ldirish uchun qancha litr suv
#kerak bo‘ladi (1 l = 1000 cm3)?
#a=6#metr
#b=4#metr
#c=3#metr
#s=a*b+2*b*c+2*a*c

#print("Kafel qoplash uchun",s,"kvadrat metr maydon") #v=a*b*c

#print("v=",v*1000,"litr")
#2.Yuqoridagi masalada hovuz bo‘yi, eni va #chuqurligi kattaliklari foydalanuvchi
#tomonidan kiritiladigan hol uchun

#dastur tuzing.


#print("Hovuzning bo`yi a") #a=int(input())
#print("hovuzning eni b")
#b=int(input())

11


#print("Hovuzning chuqurligi")

#c=int(input())

#s=a*b+2*b*c+2*a*c

#print("Kafel bosiladigan yuza",s,"metr kvadrat") #v=a*b*c

#print("Hovuzning hajmi",v*1000,"litr")

#3.10 288 sekundni soat, minut va


#sekundlarda ifodalang.

#t=10288 #sekund

#tm=t/60#minut

#ts=tm/60#soat


#print("t=",t,"sek=",tm,"min=",ts,"soat")
#4.Berilgan ikki xonali son xonalarining
#ko‘paytmasini hisoblash dasturini tuzing.

#a=int(input('a='))

#b=a//10

#c=a%10


#kupaytma=b*c
#print("kupaytma",kupaytma)

12


#5.Berilgan uch xonali son xonalarining #yig‘indisi va ko‘paytmasini hisoblash
#dasturini tuzing.
#Berilgan Ifoda Natija

# 897 8+9+7 24

# 8*9*7 504
print("Uch xonali son kiriting")
a=int(input())

print(a)

br=a//100

print("birinchi raqam-",br)


iir=a//10

ir=iir%10

print("ikkinchi raqam",ir)

ur=a%10


print("uchinchi raqam",ur)
s=br+ir+ur

p=br*ir*ur

print("Raqamlar yig`indisi-",s)
print("Raqamlar ko``paytmasi-",p)

13


#6.Qisqartirilgan amallarni qo‘llagan holda, #quyidagi dastur natijasini chiqaring.
#Berilgan Ifoda Natija

# a=8 a=int(input())

# b=5 b=int(input())

# c=9 c=int(input())

# a-=b

# a*=c

# a+=(b*c+b)

# print(a)


print('Butun a ni kiriting') a=int(input())

print('Butun b ni kiriting') b=int(input())

print('Butun c ni kiriting') c=int(input())

a-=b


print(a)

a*=c


14

print(a)


a+=(b*c+b)

#7. Quyidagi ifodani Python tilida yozing: # y= 7

# x2+x+1+x2
#y=7/(x*x+x+1)+x*x

#37.1-topshiriq

#1. “GULTOJIXO‘ROZ” so‘zidan qism so‘zlar #ajratuvchi dastur tuzing.
a='GULTOJIXO`ROZ'

b=a[:3]


print(b)

c=a[3:7]

print(c)

d=a[7:13]

print(d)

input()
#37.2-topshiriq

15

#2.TUZAMAN, PYTHON, DASTUR, TILIDA, MEN.


#Ushbu so‘zlardan jumla tuzuvchi dastur tuzing. A='TUZAMAN'

B='PYTHON '

C='DASTUR '

D='TILIDA '

E='MEN '

P=E+B+D+C+A

print(P)

input()


#37.3-topshiriq

#3.Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matn


#uzunligini aniqlovchi dastur tuzing.
print('Matn kiriting')

a=str(input())

print("siz kritgan matnda ",len(a),'ta belgi bor.') input()

#37.4-topshiriq

#“*” lar yordamida uchburchak yasang.
print(' * ')
print(' * * ')
print(' * * * ') print('* * * *')

16


input()

#37.5-topshiriq

#“+”yordamida kvadrat yasang. print('+ '*4)

print('+ '*4)

print('+ '*4)

print('+ '*4)

input()
#37.6-topshiriq

#Belgilar yordamida pingvin yasang. print(" ~ ")

print(" - - ")

print(" (o o) ")

print(" / V \ ")

print(" /(_)\ ")

print(" ^^ ^^ ")

#38-dars 1-uy vazifasi

#1.Kutubxonaga ikkita kitob do‘konidan kitoblar keltirildi.

#Birinchi do‘kondan n dona kitob keltirildi. Ikkinchi do‘kondan esa


#birinchi do‘konga qaraganda k dona ko‘p kitob keltirildi.
#Kutubxonaga jami qancha kitob keltirildi? Masalani yechish
#dasturini tuzing. n va k kattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.

17


print('Birinchi do`kondan keltirilgan kitoblar soni n ni kiriting/')
n=int(input())

print('Ikinchi do`kondan keltirilgan ortiqcha kitoblar soni k ni liriting/') k=int(input())

J=n+n+k

print('Jami kitoblar soni ',J,'ta')

input()
#38-dars 2-uy vazifasi

#2.Komilaga 854*89657*4587*425 amalini dasturga kiritib, #hisoblash topshirig‘i berildi. U qanday dastur tuzishi lozim?


s=854*89657*4587*425

print('s=',s)

#9-sinf IAT 41.1

#1. Tomoni a ga teng kvadrat ichiga doira chizilgan. #Bo‘yalgan soha yuzi s ni topish dasturini tuzing.


from math import*

PI=3.14


print('kvadrat tomoni uzunligini kiriting')
a=float(input())

skv=pow(a,2)

sd=PI*pow((a/2),2)

s=skv-sd

18

print(s)input()

#9-sinf IAT 41.2

#2.Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan sondan avval va

#keyin keluvchi sonni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.


print('a butun son kiriting')

a=int(input())

b=a-1

c=a+1


print(b,':',c)

input()


#9-sinf IAT 41.3

#3.n nafar o‘quvchi k dona olma terdi va olmalar ular

#o‘rtasida teng taqsimlandi. Qoldiq olmalar savatchaga solindi. #a)Har bir o‘quvchi qanchadan olma olgan?

#b)Savatchaga qancha olma solingan?

#n va k kattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladigan

#hol uchun dastur tuzing.

print('n ni kiriting')

n=int(input())

print('k ni kiriting')

k=int(input())

t=n//k

q=n%k


print(t,q)

19


input()

#9-sinf IAT 41.4

#4.Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ikki xonalidan katta
#natural sonning oxirgi ikki raqamini topish dasturini tuzing.
print('99< a son kiriting')

a=int(input())

q=a%100

print(q)

input()

#9-sinf IAT 41.5

#5.Avtobus bir kunda n kilometr yo‘l yuradi. m kilometr
#masofani bosib o‘tishi uchun avtobus necha kun yurishi
#kerak? n va m kattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. #Masalani yechish dasturini tuzing.

print('n ni kiriting')

n=int(input())

print('m ni kiriting')

m=int(input())

kun=m//n

print(kun)

#6.Chumolining bosib o‘tgan yo‘li millimetrlarda berilgan.


#Uni metr, santimetr va millimetrlarda ifodalang

#(masalan, 45 786 = 45 metr 78 cm 6 mm).

input()

m=45786


20

mm=m%10


sm1=m%1000

sm=sm1//10

me=m//1000
print(me,'metr',sm,'sm',mm,'mm')

input()


#9-sinf IAT 41.7

#7.Kubning tomoni a ga teng. Kubning hajmini #topish dasturini tuzing.

print("kub qirrasi uzunligi a ni kiriting")
a=float(input())

V=a**3


print(V)

input()
#9-sinf IAT 41.8

#8.a, b, c, d sonlari berilgan. Ularning o‘rta arifmetigini #topish dasturini tuzing.

print(' to`rtta son kiriting')

a=input().split()

a1=float(a[0])

a2=float(a[1])

a3=float(a[2])

a4=float(a[3])

ar=float((a1+a2+a3+a4))/4

21

print(ar)input()

#9-sinf IAT 41.


#5-masalaga qarang

42-DARS


#1.Quyidagi mantiqiy ifodalar natijasini yozing: print((3 > 5) and (2 > 4))

input()


print((2 < 5) and (3 > 0))

input()


print((4 > 2) or (4 < 1))

input()


print((3 > 1) or (5 > 0))

input()
#2.Quyidagi mantiqiy ifodalar natijasini toping: #a)

a = 20

b = 28


print(a>17 and b==28)

input()


22

#b)


a = 20

b = 28


c=True

print(a>17 and b>22 and c)


44-DARS

#1.Mantiqiy ifodalar qiymatini aniqlash uchun #dastur tuzing va natijasini oling:

a=8

b=a**3


print(a

input()


a=10

b=a*3


print(a<=b/3)

input()


a=8

b=a


c=(a+b==2*b)

print(c)

input()

a=8


b=a-4

print((a+3)>=(b-2))

23

input()
#3.Mantiqiy ifodalar natijasini toping:a = 20

c = False

d=a > 17 or c

print(d)

input()

a = 20


c = False

d=not a > 17 or not c

print(d)

#2.Mantiqiy ifodalar qiymatini aniqlang: a=(1 > 3) or (4 < 0)


b=not (5 > 6)

print(b)

c=not (6 > 5)

print(c)

d=(2 == 0) or (2 != 2) print(d)

e=(2 == 0) and (2 > 0) print(e)

f=(3 > 0) or (2 > 0)
print(f)

24


a = True

b = True

c = False

d=(not(a and c) and (a or b) or c)

print(d)

a = 66


b = 22

c = 7


d=not((a > b) or (b < c))

print(d)

#4.Mantiqiy ifodalar qiymatini aniqlash uchun #dastur tuzing va natijasini oling:
a=int(input("a="))

b=(a<=5 or a>=0 and a<3)

print(b)

input()


a=int(input("a="))

b=int(input("b="))

c=int(input("c="))

x=int(input("x="))

y=int(input("y="))

d=(x**2+y>0 and a==0.1 or (b>3.7 and c!=4))

25

print(d)input()

a=int(input("a="))

b=int(input("b="))

s=(a<1 or a>0 or not (x*x+x*x<=1))


print(s)

input()


d=not(not(not(a>b) or True) and False) print(d)
46-DARS

#1.Ikkita a va b son berilgan. Agar b son a sondan


#kichik bo‘lsa, u holda b ni nol bilan almashtiruvchi,
#aks holda b ni o‘zgarishsiz qoldiruvchi dastur tuzing. #46-dars 1-topshiriq

a=int(input('a='))

b=int(input('b='))

if a


b=0

print('b=',b)

input()

#46-dars 2-topshiriq

#2.Berilgan a butun son noldan farqli b butun songa

26


#qoldiqsiz bo‘linishi yoki bo‘linmasligini aniqlovchi #dastur tuzing.

a=int(input('a='))

b=int(input('b='))

c=a%b


if c==0:

print(a, ' soni', b, ' soniga qoldiqsiz bo`linadi')


else:

print(a, ' soni', b, ' soniga qoldiqsiz bo`linmaydi') input()


#46-dars 3-topshiriq

#3.Berilgan a butun son noldan farqli b butun songa #qoldiqsiz bo‘linsa, bu ikkala sonning yig‘indisini,


#aks holda ko‘paytmasini topish dasturini tuzing.
a=int(input('a='))

b=int(input('b='))

c=a%b

if c==0:d=a+b

else:


d=a*b

print(d)

input()

#46-dars 4-topshiriq

27

#4.Uchta a, b va c son berilgan. Agar a2 – b2 = c2 #shart bajarilsa, ularning ko‘paytmasini, aks holda #yig‘indisini hisoblovchi dastur tuzing.


a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=int(input('c='))
if a*a-b*b==c*c:
p=a*b*c

print(p)

else:

s=a+b+c


print(s)

input()


#46-dars 5-topshiriq

# 5.Butun son berilgan. Agar u musbat bo‘lsa, unga 1


#sonini qo‘shish, aks holda o‘zini chiqarish dasturini tuzing.
a=int(input('a=')) if a>0:

a=a+1
print('a=',a)


input
#46-dars 6-topshiriq

28


#6.Kiritilgan butun son musbat bo‘lsa, uning 10 ga ko‘paytmasini, #aks holda o‘zini chiqaruvchi dastur tuzing.

a=int(input('a='))

if a>0:

a=a*10


else:

a=a


print('a=',a)
# 47-dars. TARMOQLANUVCHI ALGORITMLARNI DASTURLASH. #ELIF OPERATORI
#1. Ikki xonali sonning raqamlari toq #ekanligini aniqlovchi dastur tuzing.
#47-dars 1-misol

a=int(input('bi='))

b=a//10

i=a%10


if b%2!=0 and i%2!=0:
print('raqamlar toq',b,':',i)

else:


print(' raqamlar toq emas',b,':',i)

29


input()
#47-dars 2-misol
#2. Uch xonali sonda bir xil raqamlar
#mavjudligini aniqlovchi dastur tuzing.
print('uch xonali son kriting')
a=int(input('a='))

b=a%10


i=b%10

u=i%10


if b==i or i==u or b==u:

print('bir hil raqamlar mavjud')

else:

print('bir hil raqamlar mavjud emas') input()


#47-dars 3-misol
#3.a va b sondan qaysi biri juft
#ekanligini aniqlovchi dastur tuzing.
a=int(input('a=')) b=int(input('b='))

30


a1=a%10
a2=b%10
if a1%2==0:

print('a soni juft',a)


if a2%2==0:
print('b soni juft',b) input()
#47-dars 4-misol
#4.3 ta butun son kiritildi. Qaysi biri juft #ekanligini aniqlovchi dastur tuzing.
a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=int(input('c='))
a1=a%10

a2=b%10
a3=c%10


if a1%2==0:

print('a soni juft',a) if a2%2==0:

print('b soni juft',b) if a3%2==0:

print('c soni juft',c)

31

#48-dars. AMALIY MASHG‘ULOT

#1.Uchta a, b va c butun son berilgan. Ular orasidan #musbatlari sonini topish dasturini tuzing.
#48-dars 1-mashq
a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=int(input('c='))
s=0

if a>0:
s+=1


if b>0:
s+=1

if c>0:


s+=1

print('musbat sonlar',s,'ta') input()

#48-dars 2-mashq
#2.Uchta a, b va c butun son berilgan. Ular orasidan #musbat va manfiylari sonini topish dasturini tuzing.

32


a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=int(input('c='))
mus=0

man=0


if a>0:

mus+=1


if a==0:

man==man

if a<0:

man+=1


if b>0:

mus+=1


if b==0:

man==man

if b<0:

man+=1


if c>0:

mus+=1


if c==0:

man==man

if c<0:

man+=1
print('mus=',mus,'man=',man)

33

input()


#48-dars 3-mashq
#3.Ikkita a va b son berilgan. Dastlab kattasini, keyin #esa kichigini chiqaruvchi dastur tuzing.
a=int(input('a=')) b=int(input('b=')) if a>b:

print(a,b)

else:

print(b,a)input()

#48-dars 4-mashq


#4.Uchta a, b va c butun son berilgan. Ulardan faqat
#musbatlari kvadratini hisoblab chiquvchi dastur tuzing.
a=int(input('a=')) b=int(input('b=')) c=int(input('c=')) if a<=0:

a=0
else:

34

a=a*a


if b<=0:
b=0

else:
b=b*b

if c<=0:
c=0

else:
c=c*c


s=a+b+c
print(a,b,c) input()
#48-dars 5-mashq
#5.Kvadrat tenglamani yechish dasturini tuzing.
a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=int(input('c='))
D=b*b-4*a*c

from math import*

if D>=0:
x1=(-b-sqrt(D))/(2*a) x2=(-b+sqrt(D))/(2*a)

35


print('x1=',x1,'x2=',x2)

else:


print('yechimga ega emas') input()
#48-dars 6-mashq
#6.Hafta raqami 1–7 oraliqda kiritilganda, hafta kunini #ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.
a=int(input('Xaftaning nechanch kuni')) if a==1:

print('Dushanba')

if a==2:

print('Seshanba')

if a==3:

print('Chorshanba')

if a==4:

print('Payshanba')

if a==5:

print('Juma')

if a==6:

print('Shanba')

if a==1:

print('Yakshanba')

36

if a<1 or a>7:


print('Bunday kun yo`q') input()

#48-dars 7-mashq


#7.a va b sonlar berilgan. Agar ular musbat va yig‘indisi
#100 dan katta bo‘lsa, a sonining b songa nisbatini, ular
#musbat va yig‘indisi 100 dan katta bo‘lmasa, a ning b ga

#ko‘paytmasini hisoblash dasturini tuzing.


a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
c=a+b

if a>0 and b>0 and c>100:


s=a/b

if a>0 and b>0 and c<=100: s=a*b

print(s)

input()
#48-dars 8-mashq


#8.Ikkita son berilgan. Agar birinchi son ikkinchisidan katta
#bo‘lsa, 1 ni, agar ikkinchi son birinchisidan katta bo‘lsa,

#2 ni, agar ikkalasi teng bo‘lsa, 0 ni chiqaruvchi dastur tuzing.

37

a=int(input('a='))


b=int(input('b='))
if a>b:

print(a)

if b>a:

print(b)

if a==b:

print(0)

#49–50-darslar. TAKRORLANUVCHI ALGORITMLARNI DASTURLASH. #FOR OPERATORI
#49-dars 1-topshiriq

#1.a va b sonlar berilgan. a dan b gacha bо‘lgan barcha #sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing. Bu yerda a <= b.


print('a<=b shartni bajaruvchi a va b sonlarini kiriting ') a=int(input('a='))

b=int(input('b='))

if a>b:

print('xato kiritdingiz')

else:

for i in range(a,b+1):print(i, end=':')

input()


38

#49-dars 2-topshiriq


#2.a va b sonlar berilgan. Agar a < b bо‘lsa, a dan b gacha #bо‘lgan sonlarni о‘sish tartibida, aks holda kamayish
#tartibida chiqaring.
a=int(input('a='))
b=int(input('b='))
if afor i in range(b,a-1,-1): print(i, end=':')

if a>=b:

for i in range(a,b-1,-1): print(i, end=':')

input()
#49-dars 3-topshiriq
#3.1 dan 10 gacha bо‘lgan natural sonlar kvadratlarini #chiqaruvchi dastur tuzing.

for i in range(1,11):


print(i,'ni kvadrati',i*i)
input()

39


#49-dars 4-topshiriq
#4.1 dan 10 gacha bо‘lgan natural sonlar yig‘indisini #chiqaruvchi dastur tuzing.
i=1;s=0

for i in range(11): s=s+i

print('s=',s)
#51-dars. AMALIY MASHG‘ULOT
#51-dars 2-mashq
#2.1 dan n gacha bо‘lgan natural sonlar kvadratlari yig‘indisini #aniqlovchi dastur yozing.
n=int(input('n='))

s=0


for i in range(1,n+1): k=i*i

s=s+k


print(s)

input()


40

#51-dars 3-mashq


#3.n>=2 shartni qanoatlantiruvchi n soni berilgan. Ushbu ifodani #hisoblovchi dastur tuzing. d=1*2+2*3+...+(n–1)*n

#print('n>=2 shartni bajaruvchi sonni kiriting')

d=0

n=int(input('n='))for n in range(2,n+1):

k=(n-1)*n

d=d+k

print(d)input()

#51-dars 4-mashq


#4.Bir nechta son berilgan. Ular orasida qancha 2 soni bor ekanligini #aniqlovchi dastur tuzing.
print('Nechta son kiritasiz?') a=int(input('a='))

s=0


for i in range(a):
print('sonni kiriting') n=int(input('n='))

if n==2:

s=s+1

41


print(s,'ta 2 raqami mavjud') input()

#51-dars 5-mashq


#5.S=11+13+15+…+49 yig‘indini hisoblash dasturini tuzing.
s=0

for i in range(11,49,2):

s=s+i

print('s=',s)input()

#51-dars 6-mashq. Va nihoyat juda sodda holda chidi


#6. n ta uchburchakni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing. n –1 #dan 9 gacha bо‘lgan natural sonlarni qabul qiladi.
n=int(input('n='))

for i in range(1,n+1): print(' * ')


print(' * * ')
print(' * * * ')
print('* * * *')

42


#52 dars 1-mashq

#1.Butun son kiritilgan vaqtda sondan avval va keyin #keluvchi sonni chiqaruvchi dastur tuzing. Dastur


#natijasi quyidagicha bo‘lishi lozim.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot # 254 254 dan avvalgi son bu – 253 # 254 dan keyingi son bu – 255
a=int(input('a='))

b=a-1


c=a+1

print(a," dan avvalgi son-",b) print(a," dan keyingi son-",c) input()


#52 dars 2-mashq
#2.Natural son berilgan. Shu son oxirgi raqamini #topish dasturini tuzing.
a=int(input('a='))

b=a%10


print("siz kiritgan ",a," sonining oxirgi raqami-",b)

43


input()
#52 dars 3-mashq
#3.Sutkaning n sekundi berilgan. Sutka boshlanganidan

#beri qancha soat (h), minut (min) va sekund (s)

#o‘tganini aniqlash dasturini tuzing.

#masalan, n = 13257 = 3*3600 + 40*60 + 57; h = 3 va min = 40.


print('Izoh: 86400 sekund bir sutka, a sekundni kiriting') a=int(input('a='))

s=a%60 #sekund

ok=a//60 #oraliq kattalik

min=ok%60 #min

h=ok//60

print(a, 'sekund-',h,'soat',min,'min',s,'sekund')

input()


#52 dars 4-mashq
#4.Mahsulotning narxi s so‘m. Ushbu mahsulotdan n ta sotib #olish uchun qancha so‘m sarflash kerak?
print('Mahsulot narxi s ni kiriting') s=int(input('s='))

44


print('Xarid miqdotini kiriting-') n=int(input('n='))

M=s*n


print('kerakli pul-',M,' so`m')
input()

#52 dars 5-mashq


#5.Musbat butun son berilgan. Ushbu sonning o‘nliklar xonasidagi #raqamini aniqlash dasturini tuzing.
print('Musbat sonni kiriting')
a=int(input('a='))

if a>0:


b=a//10

c=b%10


print('Sonning o`nli raqami-',c) input()

#52 dars 6-mashq


#6.Ismingizni kiritganda quyidagi xabarni chiqaruvchi dasturni #tuzing. Dastur tuzishda print() operatorining end() usulidan
#foydalaning.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot #Lola Xush kelibsiz, Lola!

45


print('Ismingizni kiriting-') a=input('a=')

print('Hush kelibsiz, ',a,'!')

#53-dars 1-misol
#1.0 dan 20 gacha bo‘lgan juft sonlarni ekranga #chiqaruvchi dastur tuzing.
n=0

while n<=20:


print(n)

n+=2


input()

#53-dars 2-misol


#2. n va k butun manfiy bo‘lmagan sonlar berilgan. #n va k qatnashgan ushbu ifodani hisoblang.
from math import* n=int(input('n='))
k=int(input("n>k="))

46


a=factorial(n)
b=factorial(k)
c1=n-k

c=factorial(c1)


F=a/(b*c)
print('F=',F)
input()

#53-dars 3-misol


#3.a va b natural sonlar berilgan. a dan b gacha
#bо‘lgan sonlar orasidan faqat juftlarini chiqaruvchi #dastur tuzing. Bu yerda a <= b.
a=int(input('a='))
b=int(input("afor a in range(a,b+1): if a%2==0:


print(a)

input()


#53-dars 4-misol
#4.n natural soni berilgan. Kvadrati n dan kichik

#bo‘lgan barcha natural sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing

47

from math import* n=int(input('n='))


x=int(sqrt(n))

i=1


while i<=x:
print(i)
i+=1
#54-dars 1-mashq
#1. S = 0,5 + 1,5 + 2,5 +…+ 98,5 + 99,5 #ifodani hisoblash dasturini tuzing.
s=0

i=0.5


while i<=100:
s=s+i

i+=1


print(s)

input()


#54-dars 2-mashq
#2. n natural sonining barcha bo‘luvchilarini #chiqaruvchi dastur tuzing.

48


n=int(input('n=')) i=0

while i<=n+1:


i+=1

b=n/i


a=n//i

if a==b:


print(a)

input()
#54-dars 3-misol 1-usul


#3.Kiritilgan n soni qancha raqamdan iborat
#ekanligini aniqlovchi dastur tuzing (ko‘rsatma: #n = n%10 ifoda n = 0 bo‘lguncha bajariladi).
n=int(input('n='))

a=len(str(n))

print(n,'soni ',a,' ta raqamdan iborat' ) input()
#54-dars 4-mashq
#4.Kiritilgan n soni raqamlari yig‘indisini #hisoblovchi dastur tuzing.

49


a=input('a=')

n=len(a)

a=int(a)

s=0


for i in range(1,n+1):
b=a//(10**(i-1))%10 s+=b

print(s)

input()

#54-dars 5-mashq


#5.Kiritilgan n soni juft raqamlari sonini #hisoblovchi dastur tuzing.
a = input('Sonni kiriting: ') n = len(a)

a=int(a)

j = 0

for i in range(1,n+1):


b=a//(10**(i-1))%10

if b%2==0:

j+=1

print(j,'ta juft raqam bor')50

input()


#54-dars 6-mashq
#6.n natural soni berilgan. 1 dan n gacha bo‘lgan #natural sonlar ichida oxirgi raqami 3 gа karrali
#sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing.
a = int(input('Sonni kiriting: '))
for i in range(1,a):

b=i%10


if b%3==0 and b!=0:

print(i)

#1. Qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish
#amallaridan iborat sodda kalkulyator dasturini tuzing.
#55-dars 1-masala

a=int(input('a ni kiriting, a='))


b=int(input('b ni kiriting, b='))
print('amalni kiriting va enterni bosing') amal=input('+ - * /')

if amal=='+':

c=a+b

elif amal=='-':c=a-b

51


elif amal=='*':
c=a*b

elif amal=='/':


c=a/b

else:


c=(' AMAL XATO!')
print('natija c=',c)

#2.Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan sonlar


#yig‘indisini hisoblash dasturini tuzing. Agar
#manfiy son kiritilsa, sikl o‘z ishini to‘xtatishi lozim.
while True:
a=int(input('a=')) b=int(input('b=')) if a>=0 and b>=0: s=a+b
print('s=',s)
else:

break
# 56-dars 1-misol

#n va k butun musbat sonlar berilgan. n va k #qatnashgan ushbu ifodani hisoblang.
#n!/k!(n-k)! Funksiyadan foydalaning.

52


def factorial(n):

if n==0:

return 1

else:
natija=n*factorial(n-1) return natija


n=int(input('n= '))
k=int(input('k= '))

m=n-k


N=factorial(n)

K=factorial(k)


M=factorial(m)

S=N/(K*M)

print('natija=',S)

#56-dars 2-masala

#n natural son berilgan. Kvadrati n dan kichik #bo‘lgan barcha natural sonlarni chiqaruvchi #dastur tuzing.
from math import* i=1

n=int(input('n= '))

53

m=int((sqrt(n)))


while i<=m:
print(i)
i+=1

#56-dars 3-masala


#3.Bir birlik uzunlik ‘-’ ga teng. Berilgan n
#uzunlikdagi ‘-’ belgidan iborat chiziq chizuvchi #dastur tuzing. Protseduradan foydalaning.

print('nechta _ belgisi qo`yilsin? a=')


a=int(input())

print('_'*a)


#58-dars 1-masala


#1.‘*’ belgisidan tomoni n ga teng kvadrat chizuvchi #dastur tuzing. Protseduradan foydalaning.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# n n x n ta (‘*’) dan iborat kvadrat

54

# ***


# 3 ***

# ***
n=int(input('n='))

j=1

for j in range(1,n+1):def kvadrat():

i=1


for i in range(1,n+1): print('*',end=' ') return
print(kvadrat())
#58-dars 2-masala
#2.Berilgan n sonining bo‘luvchilarini bitta qatorda #probel orqali ajratib chiqaruvchi dastur tuzing.
#Protseduradan foydalaning.

#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# 6 1236

n=int(input('n='))

for i in range(1,n+1):

55


a=n%i

if a==0:


print(i, end=' ')
#58-dars 3-masala

#3.Berilgan n sonini rim raqamlarida ifodalovchi dastur #tuzing. Protseduradan foydalaning.

#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# 125 CXXV


a=int(input('0


if i==2:

r='II'


if i==3:

r='III'


if i==4:

r='IV'


if i==5:

56


r='V'
if i==6:
r='VI'
if i==7:
r='VII'

if i==8:


r='VIII'

if i==9:


r='IX'
ir=0

if b==1:


ir='X'

if b==2:


ir='XX'

if b==3:


ir='XXX' if b==4:
ir='XC'

if b==5:


ir='L'

if b==6:


ir='LX'

if b==7:


ir='LXX' if b==8:

57


ir='LXXX'

if b==9:


ir='XC'

ur=0


if u==1:
ur='C'

if u==2:


ur='CC'

if u==3:


ir='CCC'

if u==4:


ur='CD'

if u==5:


ur='D'

if u==6:


ur='DC'

if u==7:


ur='DCC'

if u==8:


ur='DCCC'

if u==9:


ur='CM' print(ur+ir+r)

58


rim raqami kiritilsa(qo`shimcha)

t = input("*(I,V,X da iiborat) Rim raqamida son kiriting=")

for j in t:

if j != "I" and j != "V" and j != "X":

exit()

a = t


t = list(t)

s = 0


for i in range(0, len(t)):
n = i - 1

m = i + 1

if n < 0:

n += 1


if m >= len(t):
m -= 1

if t[i] == "I" and t[m] != "V" and t[m] != "X":

59

s += 1


elif t[i] == "I" and t[m] == "X":
s += 9

elif t[i] == "I" and t[m] == "V":


s += 4

elif t[i] == "V" and t[n] != "I":

s += 5

elif t[i] == "X" and t[n] != "I":

s += 10

print("Son ", a, " o`nlik sanoq sistemasida ", s, " bo`ladi.", sep="")


#58-dars 4-masala
#4.Berilgan n soni xonalarining yig‘indisini hisoblash #dasturini tuzing. Protseduradan foydalaning.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# 125 8

n=input('n=')

from math import*


a=len(n)

a=int(a)

n=int(n)

60


s=0
i=1
while i<=a:

b=n%pow(10,i)//pow(10,(i-1))

i+=1
s=s+b
print(s)
#58-dars 5-masala

#5.Sport musobaqasida sportchilarning chiqishlari hakamlar


#tomonidan ballik tizimda baholandi. Yakuniy ballni olish

#uchun eng yuqori va eng past ball chiqarib tashlandi va

#qolgan uchta ballning o‘rtacha arifmetik qiymati hisoblandi.

#5 nafar hakam tomonidan berilgan eng yuqori va eng past ballni #hamda sportchi olgan ballni chiqaradigan dastur tuzing.


#Funksiyadan foydalaning.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# 12345 15

# 3.00
a1=int(input('a1=')) a2=int(input('a2='))

61


a3=int(input('a3='))
a4=int(input('a4='))
a5=int(input('a5='))
ma=max(a1,a2,a3,a4,a5)

mi=min(a1,a2,a3,a4,a5)


sr=(a1+a2+a3+a4+a5-ma-mi)/3
print('eng katta ball-',ma,end=';') print('eng kichik ball-',mi,end=';') print('o`rtacha ball-',sr,end=';')
#58-dars 6-masala
#6.Berilgan n soni xonalari raqamlarining sonini #chiqaruvchi dastur tuzing.
#Kiruvchi ma’lumot Chiquvchi ma’lumot

# 647521 6

n=input('n=')

m=len(n)

print(' siz kiritgan',n,'soni',m,'ta raqamdan iborat ')

62


#59-dars 1-masala

#1. n natural soni berilgan.


#S=1*5+2*6+3*7+…+n*(n+4)
#ifodani hisoblash dasturini
#protsedura yordamida tuzing.
n=int(input('n='))

s=0


for i in range(1,n+1): s=s+i*(i+4)

i+=1


print(s)

#59-dars 2-masala

# 2.a va b natural sonlari berilgan.

# a va b sonlaridan kattasini topish

# funksiyasini tuzing. Funksiyadan

# foydalanib, a, b va c sonlari ichidan # kattasini topish dasturini tuzing.


def max(a, b): if a > b:

63

return aelse:

return b

def max3(a, b, c):

return max(max(a, b), c) a = int(input('a='))

b = int(input('b='))

c = int(input('c='))


print(max3(a,b,c))

#61-dars 1-masala


#1. Berilgan to‘rtta
#sonning eng kichigini

#topuvchi dastur tuzing. #Buning uchun


from math import*
a = int(input('a=')) b = int(input('b=')) c = int(input('c=')) d = int(input('d=')) print(min(a,b,c,d))

64


#61-dars 2-masala

#2.Berilgan a (haqiqiy) sonining

#k (butun) darajasini topuvchi dastur #tuzing. Buning uchun daraja (a, k)
#funksiyasini yarating.
from math import* def daraja(a,k):
b=pow(a,k)
return b
a=int(input('a='))
k=int(input('k='))
print(daraja(a,k))

#61-dars 3-masala

#3.Inglizcha harf va raqamlardan iborat

#satr berilgan. Ushbu satr qancha raqamdan #iboratligini hisoblovchi dastur tuzing.


print('Satrni kiriting:') a=input('a=')

n=len(a)

s=0

for i in range(n):65

if a[i].isdigit(): s=s+1


print(s)

#61-dars 4-masala

#4.Berilgan sonni akslantiruvchi dastur #tuzing. Masalan, 123 dan 321 ni hosil #qiling. Funksiyadan foydalaning.
a=input('a=') print(a[::-1])

#61-dars 5-masala

#0 bilan tugaydigan sonlar ketma-ketligi #berilgan. Uning raqamlari yig‘indisini
#sikl ishlatmagan holda hisoblash
#dasturini tuzing
a=input('a=') n=len(a)
a=int(a)

66


s=0

from math import*

if a%10==0:

for i in range(1,n+1):


r=a//pow(10,i-1)%10
i+=1

s=s+r


print('s=',s)

else:


print('son 0 bilan tugamaydi')
2-usul Dauletbay Kaipbayevdan

#61-dars 6-masala

#6.Tonna, kilogramm va grammlarda #berilgan birlikni grammga aylan-
#tirish funksiyasini yozing.

67


print("Masssani kiriting") t=int(input('tonna='))
k=int(input('kg='))
g=int(input('g='))
m=1000000*t+1000*k+g print('m=',m,'g')

# 62-dars 1-masala

#11.0 va 1 ning oralig‘idan
#10 ta tasodifiy sonni chiqa- #rish dasturini tuzing.

from random import*


for i in range(10):
a=randint(0,10)
i+=1

print(i,'- son',a)


input()

#2.0 va 1 ning oralig‘idan 100 #ta tasodifiy sonni chiqarish


#dasturini tuzing.

68


from random import*

for i in range(100):


a=randint(1,100)/100

i+=1


print(i,'- son',a)

input()


#3.10 va 10000 ning oralig‘idan #5 ta tasodifiy sonni chiqarish
#dasturini tuzing.
from random import* for i in range(5):
a=randint(10,10000) i+=1

print(i,'- son',a)


input()
#4.20 va 50 ning oralig‘idan 2
#qadam bilan 7 ta tasodifiy sonni #chiqarish dasturini tuzing.
from random import*
for i in range(7):
a=randrange(20,50,2) i+=1

69


print(i,'- son',a)
# 64-dars masalalari yechimlari

#1. Berilgan burchak yoyining


#uzunligini hisoblovchi dastur
#tuzing. Yoyning burchagi (gradusda) #hamda radiusi foydalanuvchi
#tomonidan kiritiladi.
r=int(input('r='))
alfa=int(input('alfa='))
pi=3.14
l=pi*r*alfa/180
print('l=',l)

#2.y = x * cos x funksiyasi

#qiymatini hisoblovchi dastur tuzing. #x foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.
from math import* x=float(input('x=')) y=x*cos(x)
print('y=',y)

70


#3.Kvadrat tenglamaning ildizlarini
#hisoblash dasturini tuzing. a, b, c
#foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.
from math import*

a=int(input('a='))

b=int(input('b='))

c=int(input('c='))

d=b*b-4*a*c

if d==0:

print('x1=x2=',b/2*a)

if d>0:


print('x1=',(-b-pow(d,2)/(2*a)))
print('x2=',(-b+pow(d,2)/(2*a)))

if d<0:


print('tenglama yechmga ega emas',end='.')
#4.Berilgan haqiqiy sonning kasr qismini

#1 dan 4 gacha bo‘lgan aniqlikda yaxlitlang. #a=0.26598


##Natija:

#1-aniqlikda: 0.3 2-aniqlikda: 0.27


#3-aniqlikda: 0.266 4-aniqlikda: 0.2660

71


for i in range (1,5):
n=round(a,i)

print(i,'- aniqlikda',(n)) i+=1


#5.Doira sektorining yuzasini hisoblash
#dasturini tuzing. Doiraning radiusi hamda
#sektorning burchagi (gradusda) foydalanuvchi #tomonidan kiritiladi.
r=int(input('r='))
alfa=int(input('alfa=')) pi=3.14
l=pi*r*r*alfa/360
print('l=',l)
#65-dars masalalari

#1.Rangi yashil, o‘lchami

#100×100 bo‘lgan “Mening birinchi
#ilovam” nomli GUI oynasini
#yaratuvchi dastur kodini yozing.
#Oynada “Salom O‘zbekiston” xabarini
#chiqaruvchi tugmachasini joylashtiring. from tkinter import *

window=Tk()

72

window.title("Mening birinchi ilovam")


window.geometry("100x100")
window.configure(background="green")

my_label=Label(window, width=15, height=5, bg="green", text="") my_label.grid(row=0, column=0)

def change_text():

my_label.config(text="Salom O`zbekiston!")


my_button=Button(window,text="Meni bosing!", width=10,
command=change_text)

my_button.grid(row=1, column=0)

window.mainloop()
#2.Rangi pushti, o‘lchami 250×150 bo‘lgan “Mevalar” nomli GUI oynasini #yaratuvchi dastur kodini yozing. Oynada berilgan 4 ta mevadan birini
#tanlash imkonini beruvchi vijetni joylashtiring.
from tkinter import *

window = Tk()

window.title('mevalar')

window.geometry('250x150')


window.configure(background='magenta')
my_label=Label(window, width=5, height=5, bg='magenta', text='') my_label.grid(row=0, column=0)

73


jinsi=StringVar()

radio1=Radiobutton(window, text='olma',variable=jinsi, value='olma')


radio1.grid(row=0, column=0, sticky=W)

radio1=Radiobutton(window, text='anor',variable=jinsi, value='anor')


radio1.grid(row=0, column=1, sticky=W)

radio1=Radiobutton(window, text='shaftoli',variable=jinsi, value='shaftoli') radio1.grid(row=0, column=2, sticky=W)

radio1=Radiobutton(window, text='gilos',variable=jinsi, value='gilos')
radio1.grid(row=0, column=3, sticky=W)
Radiobutton()
radio1.select()
window.mainloop()

74


Izohlar uchun
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

75


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

76


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

77


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

78


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

79


80
Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat