D 'd b u y r u g ’ I toshkent sh. 2018/2019 укув йилида клиник ординатурага кабул килиш тукрисида


илмий  текшириш  институтлари,  илмий  ва  ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиётDownload 1.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/5
Sana26.09.2019
Hajmi1.65 Mb.
1   2   3   4   5

илмий  текшириш  институтлари,  илмий  ва  ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиёт 

марказлари  клиник  ординаторларини  “ Миллий  истиклол  гояси”  фанини  укитиш  учуй 

Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  институти, тиббиёт  олий  таълим  муассасаларига

2018/2019 укув  йилида  бириктириш  жадвалиМиллийистиклол  тоясини 

укитиш  буйича 

масъул  муассаса

Миллий  истиклол тоясини  укитиш  учуй  юборувчи  муассаса

1

.

ТТА

ТТА,  Республика  ихтисослаштирилган  дерматология  ва  венерология илмий-амалий  тиббиёт  маркази,  Республика  ихтисослаштирилган 

онкология  ва  тиббий  радиология  илмий-амалий  тиббиёт  маркази, 

Республика  ихтисослаштирилган  педиатрия  илмий-амалий  тиббиёт 

маркази,  Санитария,  гигиена  ва  касб  касалликлари  илмий-тадкикот 

институти

2.

Тошкент  врачлар малакасини 

ошириш 


институти

ТошВМОИ,  Республика  ихтисослаштирилган  травматология 

ва 

ортопедия илмий-амалий 

тиббиёт 


маркази. 

Республика 

ихтисослаштирилган  кардиология  илмий-амалий  тиббиёт  маркази, 

Республика  ихтисослаштирилган  терапия  ва  тиббий  реабилитация 

илмий-амалий 

тиббиёт  маркази, 

акад. 

В.В.Вохидов номидаги 

Республика 

ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиёт  маркази, 

РШ ТЁИМ,  Республика  ихтисослаштирилган  эндокринология  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази,  Республика  ихтисослаштирилган  фтизиатрия 

ва  пульмонология  илмий-амалий  тиббиёт  маркази,  Эпидемиология, 

микробиология  ва  юкумли  касалликлар  ИТИ,  Гематология  ва  кон 

куйиш  ИТИ,  Республика  ихтисослаштирилган  нейрохирургия  илмий- 

амалий тиббиёт маркази

3.

ТошПТИТошПТИ,  Вирусология  ИТИ

4.

ТДСИТДСИ

4.

СамДав'ГИСамДавТИ, РШТЁИМ  Самарканд филиали

5

АндДавТИАндДавТИ

6.

БухДав'ГИБухДавТИ

7

ТТАнинг Урганч филиали

ТТАнинг Урганч  филиали

8.

ТТАнинг  Фаргона филиали

9.

ТошПТИнинг Нукус  филиали

ТошПТИнинг Нукус  филиалиФан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бошкармаси  бошлити

У .С .  Исмаилов

Узбекистан  Республикаси 

Согликни  сакдаш  вазирининг 

2018 

^ ^ даги у

У? / сонли  буйругига

7-илова

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатурага  хужжатларни  кабул  килиш 

жараёнида  клиник  ординатура  му гахассисликларига  бакалавриат

йуналишларининг  мослигиКлиник  ординатура мутахассисликлари  номи

Бакалавриат таълим  йуналишлари

Шифр

Номи

1

Акушерлик  ва  гинекология5510100

Даволаш  иши

5111003

Касб  таълими*2

Аллергология  ва иммунология

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб таълими*

5510200

Педиатрия  иши3

Анестезиология  ва реаниматология

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб  таълими*

4

Болалар  анестезиологияси  ва реаниматологияси

5510200


Педиатрия  иши

5

Болалар  ва  усмирлар  гинекологияси5510200

Педиатрия  иши

6

Болалар  ва усмирлар  гигиенаси5510300

Тиббий  профилактика 

иши

7

Болалар  кардиологияси  ва ревматологияси

5510200


Педиатрия  иши

8

Болалар  неврологияси5510200

Педиатрия  иши

9

Болалар  хирургияси5510200

Педиатрия  иши

10 Болалар  юкумли  касалликлари

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб  таълими*

11 Г ематология

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб таълими*

5510200

Педиатрия  иши12 Дерматовенерология

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб  таълими*

5510200


Педиатрия  иши

13 Диетология

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб  таълими*

5510200

Педиатрия  иши14 Ички  касалликлар  (Терапия)

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб таълими*

15 Кардиология

5510100


Даволаш иши

5111003


Касб таълими*

16 Касб  касалликлари

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб таълими*

5510100

Даволаш  иши17 Клиник  фармакология

5111003


Касб таълими*

5510200


Педиатрия  иши

18 Коммунал  гигиена

5510300

Тиббий  профилактика иши

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб  таълими*

19 Лаборатория  иши

5510200

Педиатрия  иши5510300

Тиббий  профилактика 

иши

20 Мехнат  гигиенаси5510300

Тиббий  профилактика 

иши

5510100


Даволаш  иши

20 Наркология

5111003

Касб таълими*5510200

Педиатрия  иши

21

Неврология5510100

Даволаш  иши

5111003

Касб  таълими*5510100

Даволаш  иши

22

Нейрохирургия5111003

Касб  таълими*

5510200

Педиатрия  иши23 Неонатология

5510200


Педиатрия  иши

24 Овкатланиш  гигиенаси

5510300

Тиббий  профилактика иши

5510100


Даволаш  иши

25 Оториноларингология

5111003

Касб  таълими*5510200

Педиатрия  иши

5510100

Даволаш иши26 Офтальмология

5111003


Касб таълими*

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

27 Патологик  анатомия

5111003

Касб таълими*5510200

Педиатрия  иши

28 Педиатрия  (йуналишлар  буйича)

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

29 Психиатрия

5111003

Касб таълими*5510200

Педиатрия  иши

30 Пульмонология

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб таълими*

31

Реабилитология5510100

Даволаш  иши5111003

Касб таълими*

5510200

Педиатрия  иши32 Ревматология

5510100


Даволаш  иши

5111003


Касб  таълими*

5510100


Даволаш  иши

33 Спорт тиббиёти

5111003

Касб  таълими*5510200

Педиатрия  иши

34 Стоматология  (Болалар  стоматологияси)

5510400


Стоматология

35 Стоматология  (Дентал  имплантология)

5510400

Стоматология36 Стоматология(Ортодонтия)

5510400


Стоматология

37

Стоматология  (Ортопедик стоматология)

5510400


Стоматология

38 Стоматология  (Пародонтология)

5510400

Стоматология39

Стоматология  (Терапевтик 

стоматология)

5510400


Стоматология

40 Стоматология  (Хирургик  стоматология)

5510400

Стоматология5510100

Даволаш  иши

41

Стоматология  (Юз-жаг  хирургияси)5111003

Касб таълими*

5510200

Педиатрия  иши5510400

Стоматология

5510100

Даволаш  иши42 Суд-тиббиёт экспертизаси

5111003


Касб  таълими*

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

43 Тиббий  радиология

5111003

Касб таълими*5510200

Педиатрия  иши

5510100

Даволаш  иши44 Тиббий  психология

5111003


Касб таълими*

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

46 Травматология  ва  ортопедия

5510200

Педиатрия  иши5111003

Касб таълими*

5510100

Даволаш  иши47 У  мумий  онкология

5111003


Касб  таълими*

5510200


Педиатрия  иши

5510100


Даволаш  иши

48

Урология5111003

Касб таълими*

5510200

Педиатрия  иши5510100

Даволаш  иши

49 Фтизиатрия

5111003


Касб таълими*

5510200


Педиатрия  иши

50 Хирургия  (йуналишлар  буйича)

5510100

Даволаш  иши5111003

Касб  таълими*5510100

Даволаш  иши

51

Шошилинч  тиббий  ёрдам5111003

Касб  таълими*

5510200

Педиатрия  иши5510100

Даволаш  иши

52 Эндокринология

5111003


Касб таълими*

5510200


Педиатрия  иши

53 Эпидемиология

5510300

Тиббий  профилактика иши

5510100


Даволаш  иши

54 Юкумли  касалликлар

5111003

Касб таълими*5510200

Педиатрия  иши

Изох,:  *5510100-Даволаш  иши  таълим  йуналиши  негизида ташкил  этилган  5111003-Касб 

таълими  -  Тиббий  педагогик  иш  йуналишиФан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бошкармаси  бошлити

Узбекистон  Республикаси 

Согликни  саклаш  вазирининг 

2018  йил / л  

сонли  буйругига

7-илова

2018/2019  У К У В   Й И Л  И Д А   К Л И Н И К   О Р Д И Н А Т У  Р А Г А   К А Б У Л   Ц И Л И Ш  

Т У Г Р И С И Д А Г И   Х И С О Б О Т   Ш А К Л Л А Р И

Шакл  1


2018/2019  укув  йилида

Клиник  ординатурага кириш  учуй  танловда  иштирок  этувчи  врачлар

Р  У Й Х А Т И

Олий  таълим  муассасалари,  Илмий  текшириш  институтлари,  Ихтисослаштирилган  ва

илмий  марказлар

ва уларнинг  филиаллари  номи

СанаФ а м и л и я с и ,и с м и , о т а с и н и н г   и см и

Т у г и л г а н

й и л и ,

т у р а р

ж о й и

К а ч о н   ва кай с  и

и н с т и т у т н и  

т у га т га н  

(ф а к у л ь т е т  

к у р с а т и л с и н ), 

д и п л о м   №

О Т М д а

у к и г а н

ш ак л и

( Г  р ан т   ёки

К о н т р а к т )

М у т а х а с с и с

л и к   б у й и ч а  

иш   с т а ж  и

И ш

ж о й и


К л и н и к  

о р д и н а т у р а га  

к и р и ш   у ч у н  

т о п ш и р г а н  

м у т а х а с с и с

л и к   й у н а л и ш иШакл  2

2018/2019  укув  йилида

Клиник  ординатурага  кириш учуй танловдан у т г а н  

врачлар  вилоятлар  кесимида

Р У Й Х А Т И

Олий  таълим  муассасалари,  Илмий  текшириш  институтлари,  Ихтисослаштирилган  ва

илмий  марказлар

ва  уларнинг  филиаллари  номи

СанаФ а м и л и я с  и,  и с м и , 

о т а с и н и н г  

и см и

Т у г и  л га н  й и л и , 

т у р а р  

ж о й и  

( п а с п о р т  

и

б у й и ч ад о и м и й

р у й х а т г

а

о л и н га нж о й и )

Т у г а т г а н

О Т М

н о м и ,ф а к у л ь т е т

и,

д и п л о м   №О Т М д а  

у К и ган  

ш ак л  и

( Г  р а н т  

ёки

К о н т р а кт)

М у т а х а с с

ис

л ик


б у й и ч а  

и ш   с т а ж  и

И ш

ж о й


и

К л и н и к  

о р д и н а т у р а г  

а  к и р и ш  

у ч у н

т о п ш и р г а нм у т а х а с с и с л

ик

й у н а л и ш иГ  р а н т   ёки 

к о н т р а к т  

а с о с и д а  

кабул


к и л и н ган л и

ги

К о м и с сИЯ

к ар о р иШакл  3

(М уассаса номи)

К А Й Д Н О М А   №_________ (№  / тартиб  раками)

Ф .И .Ш .М у т а х а с си с л и к ,  ш иф ры

Фаннинг  номиИмтихонтопшир 

гаи  сана

Имтихон 

бал и


Имтикон  хдйъати 

раиси  ва 

аъзоларининг 

фамилияси, 

исми,шарифи, 

илмий  даражаси, 

унвони  ва 

лавозими


1

.

Тест  синовлари

2.

Мутахассислик  буйичаК О М И С С И Я   Р А И С И  

Ф .И .Ш .

К О ТИ Б  

Ф .И .Ш .Сана

Download 1.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat