Buxoro davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti iqtisodiy ta


O’zbekistonda mehmonxona zanjiri rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari va ularni tashkil etishda uchraydigan kamchiliklarni bartaraf qilishDownload 0.72 Mb.
bet4/4
Sana18.01.2017
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4

3.2. O’zbekistonda mehmonxona zanjiri rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari va ularni tashkil etishda uchraydigan kamchiliklarni bartaraf qilish.

Mehmonxona zanjiri rivojlanishining zamonaviy tendensiyalariga quyidagilarni keltirish mumkin: • Mehmonxona zanjirida boshqaruvning markazlashuvi va globallashishi

 • Xalqaro mehmonxonalar zanjirining o’sishi, geografik kengayishi va rivojlanishi

 • Mehmonxona zanjirining turizm industriyasining boshqa muassasalar bilan integratsiyasi

 • Mehmonxona biznesida boshqa mehmonxonalarning ishtirokining konsentratsiyasi

 • Turizm va boshqa sohalardan kapitallarni ko’chirish yo’llarini kengaytirish

 • Mehmonxona zanjirlarining mehmonxona mahsulotining klassifikatsiyasi

O’zbekistonda turizmni rivojlanishiga salbiy ta’sir etuvchi omillar:

 • Tunash narxlarining qimmatligi

 • Malakali xodimlarning kamligi

 • Jahon standartlariga to’liq javob bera olmasligi

 • Internetda mehmonxonaning veb-sayti to’liq emasligi

 • Xodimlar madaniyatining pastligi

 • Mijozlar ehtiyojlarining to’liq qondirolmasligi

 • Respublika mehmonxona xo’jaligida ko’rsatilayotgan xizmatlar jahon andozalaridan ancha pastligi

 • Infratuzilmaning yaxshi rivojlanmaganligi, xususan, viloyatlarda mehmonxonaning to’ldirish koeffitsientining pastligi va zamonaviy telekommunikatsiya vositalari bilan ta’minlanmasligi

 • Optimal menejment va boshqaruv qarorlarini qabul qilish bo’yicha chora-tadbirlarning yetishmasligi kabi professional darajadagi xizmatlarning shakllanmaganligi.Yana shuni ta’kidlab o’tish kerakki kadrlarning yetishmovchiligi, shu sohani tushunadiganlarning juda ham kamligi katta salbiy ta’sir qilyapti.

 • Kadrlar tayyorlash har bir sohani rivojlantirish uchun eng asosiy qurol bo’lib hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning davlatimizda kadr tayyorlashga katta e’tibor berilyapti. Har bir viloyatimizdagi oliy o‘quv dargohlari mavjud. Bu oliy o‘quv dargohlarida qariyb barcha sohada malakali kadrlar tayyorlanmoqda. Shuningdek 2010 yil barkamol avlod yili deb e’lon qilindi.

 • Hozirgi kunda barcha rivojlangan davlatlarda servis sohalari eng rivojlangan va ko’p iqtisodiy naf keltirayotgan soha hisoblanadi. Servisning asosiy yo’nalishlaridan biri bu turizmdir. Yevropa davlatlari 2-jahon urushidan keyin o’zlarining iqtisodiyotlarini tiklash maqsadida asosan turizm sohasini rivojlantirishga katta e’tibor berdilar va qisqa vaqt ichida bu soha orqali katta yutuqlarga erishdilar. Bu yutuqlardan millionlab turistlarning tashrif buyurishi va shular orqali davlatlarning boyishiga olib keldi.

 • Bizning davlatimizda ham bu sohani rivojlantirish uchun katta e’tibor berilyapti. Bunga misol davlatimiz poytaxti Toshkent shahridagi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “Xalqaro Turizm” fakulteti, Samarqand shahridagi “Iqtisodiyot va servis” instituti turizm sohasi uchun bakalavr mutaxassislari tayyorlanmoqda.

 • Buxoro shahrida esa 2008-yili Buxoro davlat universitetidagi ijtimoiy-iqtisodiy fakultetida “Servis (turizm va mexmonxona xo’jaligi)” yo’nalishi tashkil etildi.


Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi zamonda mehmonxona zanjirlari turizm asosini tashkil etadishu bilan birga iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari uchun hech shubhasiz asosiylardan hisoblanadi.

Kurs ishini tayyorlash davomida dunyoning asosiy mehmonxona zanjirlarini o’rgandim va ular qanday tashkil topganligi, ularning o’ziga xos xususiyatlari, obro’si va nufuzi, kelajakdagi istiqbolini qandayligi haqida ko’pgina tadqiqotlar olib bordim.Shu bilan birga, poytaxtimizda ulkan xalqaro mehmonxona zanjirlari nomlarining paydo bo’lishi O’zbekistonda mehmonxona bozorini aktiv egallamoqda. Eng ijobiy tomoni shundaki, biz o’zbekistonliklar ham chet el tajribalaridan o’rganib, o’zimizda ham bu tizimni yaratdik, yurtimizda o’zimiz tashkil etgan mehmonxona zanjirlari hech qanday turizm sohasida rivojlangan mamlakatlardan orqada emasligimizni ko’rsatadi. Ammo yurtimizda mehmonxona zanjirlari shakllanganligiga qaramay, ularning yanada muvaffaqiyatga erishishi to’g’risida turizmdagi mahalliy bozorni qayta tadqiqot qilib va mijozlarning qo’llab-quvvatlashiga erishishimiz kerak.

Bularni o’rganib chiqqan holda O’zbekistonda turizmni yanada rivojlantirish maqsadida bir necha takliflarim mavjud:

- Turistik erkin iqtisodiy hudud yaratish;

- Turistlarga viza berish masalasini takomillashtirish;

- Turfirmalarni, mexmonxonalarni va umumiy ovqatlanish korxonalarini birlashtirgan holda zanjirlar tuzish;

- Turpaketlarning xilma-xilligini yaratish;

- Narxni arzonlashtirish;

- Turizmning yangi turlarini yaratish va h.k.

- Bu borada kadrlar tayyorlashni takomillashtirish uchun bir necha takliflarim ham mavjud:

- auditoriyalarni zamonaviy texnologiyalar (kompyuter, televizor, lingafon xonalar va h.k) bilan to’la ta’minlash;

- ko’proq turizmga oid konferensiyalarning tashkil etilishi;

- talabalarni o’qishga va izlanishga yanada qiziqtirish maqsadida yutuqli tanlovlar o’tkazish;

- shahar kutubxonalarini asosan turizmga oid kitoblar bilan to’yintirishdir

Yuqoridagi xulosa va takliflarimni kurs ishi mavzusida olib borgan tadqiqotlar davomida o’rgangan detallar, misollar va fikrlardan kelib chiqib yozdim.\\

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. O`zbеkiston Rеspublikasining "Turizm to`g`risidagi" qonuni. // O`zbеkistonning yangi qonunlari. -T.: Adolat, 2000. - b.131 - 140.

2. O`zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 - yil 8 - avgustdagi “Turistik tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish to`g`risida" gi qarori. // Xalq so`zi, 1998. 9 - avgust.

3. Karimov I. O`zbеkiston XXI asrga intilmoqda. -T.: O`zbеkiston, 2000. - 350 b.

4. Hospitality. Printed and bound in Great Britain by Biddles Ltd -3rd ed, 2003. - 256 р.

5. Brassington, F. and Pettit, S. Principles of Marketing. 2nd ed, Prentice-Hall, 2002. - 255 р.

6. Richard Sharpley and David J. Telfer, Tourism and Development: Concepts and Issues, Printed and bound in Great Britain by Cambrain Printers Ltd. 2002. - 300 р.

7. Middleton, Victor T.C., Marketing in travel and tourism. Printed and bound in Great Britain by MPG books Ltd, Bodmin, Cornwall -3rd ed., 2001. - 350 р.

8. Stephen J Page, Paul Brunt, Graham Busby and Jo Connell, Tourism: a modern synthesis, Printed in Italy by G. Canale & Co 2001. - 240 р.

9. Villas F., Béchamel L.International Tourism. An Economic perspective.Chippenham, 2001. - 400 р

10. Мирзаев Р. Туристические жемчужины Узбекистана. - Т.: Ипак «Шарқ», 2005. - 38 с.

11. Жукова М.Ж. Индустрия туризма: менеджмент организации. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 200 с.

12. Ушаков Д.С. Технология выездного туризма. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 240 с.

13. Сапожникова. Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 240 с.

14. Александров А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 470 с.

15. Юрьев А.П. Планирование туризма. Учебное пособие. - Донецк, 2004. - 288 с.

16. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие 3 - е изд., стереотип., (ГРИФ). - М.: Финансы и статистика, 2004. 496 с.

17. Воронкова Л.П. История туризма и гостепримства. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 304 с.

18.Чудновсий А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрий туризма. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 437 с.

19. Здоров А.Б. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 266 с.

20. Балабанов И.Т. Балабанов А.И. Экономика туризма. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176с

21.www.peugeotufa.ru

22. www.bashexpo.ru

23. www.interunion.ru

24. www.world-tourism.org

25. www.wttc.org

26.www.interunion.ru

27.www.world-tourism.org

28. www.e-tours.ru

29. www.travel-library.com30. www.uzbektourism.uz


Katalog: kitob
kitob -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
kitob -> 9-sinf. Jahon tarixi
kitob -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
kitob -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
kitob -> E. Heminguey “Quyosh bari bir chiqaveradi” Kirish
kitob -> Xix asr oxiri XX asr boshlari-da keskinlashgan dunyoni qaytadan bo'Iib olish uchun bo'lgan kurash Yevropa davlatlarining ikki guruhi shakllanishiga olib keldi
kitob -> 11 sinf «O’zbekiston tarixi»
kitob -> O’zbekiston Respublikasi Хalq talim vazirligi Respublika bolalar kutubхonasi Fan: Informatika
kitob -> Birinchi bo’lim o’rta yer dengizida bo’ron
kitob -> Ispaniya birinchi jahon urushida betaraf qoldi. Bu hol unga urushayotgan har ikki harbiy siyosiy ittifoqqa kiruvchi davlatlar bilan muvaffaqiyatli savdo sotiq munosabatlarini amalga oshirishga imkon berdi

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik