Bu ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarishDownload 0,95 Mb.
Sana30.06.2022
Hajmi0,95 Mb.
#719994
Bog'liq
korxona iqtisodiyoti


________ bu ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarish...
________ bu ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarish yoki maksimal miqdorda xom ashyoni qayta ishlash imkoniyati.

 • korxona ishlab chiqarish quvvati

 • ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish rezervlari

 • mashinalar unumdorligi texnik ifodasi

 • korxona ishlab chiqarish dasturi

________ bu mahsulot ishlab chiqarishni oshirish imkoniyati.
________ bu mahsulot ishlab chiqarishni oshirish imkoniyati.

 • ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish rezervlari

 • korxona ishlab chiqarish quvvati

 • mashinalar unumdorligi texnik ifodasi

 • korxona ishlab chiqarish dasturi

“Korxona iqtisodiyoti“ fanining asosiy vazifasi?
“Korxona iqtisodiyoti“ fanining asosiy vazifasi?

 • talabani sanoat iqtisodiyoti sohasiga taalluqli iqtisodiy bilim va ko’nikma bilan qurollantirish

 • o’quvchini ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirish

 • talabani amaliy ko’nikmalariga boyitish

 • talabalarga ishlab chiqarish to’g`risida ma’ro’zalar o’qish

“Korxona iqtisodiyoti“ fanining vazifalari nima bilan belgilanadi?
“Korxona iqtisodiyoti“ fanining vazifalari nima bilan belgilanadi?

 • sanoatda amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati, ahamiyati va mazmuni

 • ishlab chiqarishni takomillashtirish

 • fan texnika taraqqiyotining yo’nalishlari

 • korxonaning ishlab chiqarish faoliyati

Akstiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini kim ...
Akstiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini kim kafolatlaydi?

 • Akstiyadorlik jamiyatini boshqarish organlari

 • Davlat

 • Davlat mulkini tasarruf qilishga vakolatli bo’lgan davlat organlari

 • Xo’jalik sudi

Akstiyadorlik jamiyati deb tan olinadi
Akstiyadorlik jamiyati deb tan olinadi

 • Ustav kapitali ma’lum birliklardagi akstiyalarga bo’linib, akstionerlarga nisbatan jamiyat majburiyatlarini tasdiqlovchi xujalik sube’kti

 • Aloxida ajratilgan mulkga ega bo’lgan va ularni narxi akstiyalarga bo’lingan xujalik sub’ektlari

 • Qonun doirasida o’zini akstiyalarini ishlab chiqarib, ularni sotish bilan shug`ullanadigan jamiyatlar

 • Korxonaning oddiy va imtiyozli akstiyalariga ega bo’lgan akstionerlar uyushmasi

Akstiyadorlik jamiyati ta’sischilari tarkibi
Akstiyadorlik jamiyati ta’sischilari tarkibi

 • Akstionerlik jamiyati turi bilan belgilanadi

 • Cheklangan

 • Cheklanmagan

 • Ta’sis xujjatlari bilan belgilanadi

Akstiyadorlik jamiyatida akstiya paketi nimani tashkil etadi?
Akstiyadorlik jamiyatida akstiya paketi nimani tashkil etadi?

 • Sotib olingan akstiyalar miqdori

 • Akstiyalar joylashtirilgan hujjatlar yig`indisi

 • Akstiya egalarining ulushi

 • Akstiya daromadlarining ma’lum qismi

Akstiyadorlik jamiyatining akstiyalari nimaga qarab taqsimlanadi?
Akstiyadorlik jamiyatining akstiyalari nimaga qarab taqsimlanadi?

 • Qo’shgan xisssasiga qarab

 • Sarmoyaga qarab

 • Akstiyadorlar soniga qarab

 • Divedend foizlariga qarab

Akstiyadorlik jamiyatining ustav kapitali shaklanadi:
Akstiyadorlik jamiyatining ustav kapitali shaklanadi:

 • Akstionerlar tomonidan sotib olingan jamiyat akstiyalarining nominal qiymatidan

 • Kreditorlar manfaatini kafolatlovchi jamiyat mulkining miqdoriga qarab

 • Akstiyalarga ommaviy obuna bo’lish orqali

 • Akstiyalarga shaxsiy obuna bo’lish orqali

Akstiyalarning nominal qiymati?
Akstiyalarning nominal qiymati?

 • Ustavda ko’rsatiladi

 • Belgilangan qiymat

 • Vazirlik tomonidan belgilanadi

 • Akstiyadorlar yig`ilishida belgilanadi

Akstiyani nominal qiymati:
Akstiyani nominal qiymati:

 • 100 so’m

 • Qiymati belgilanmagan

 • 100 so’mdan kam emas

 • 10 so’mdan ko’p emas

Aniq sohada aniq talab va qoidalarni, birliklarini belgilash, ayniqsa, ...
Aniq sohada aniq talab va qoidalarni, birliklarini belgilash, ayniqsa, ishlatish sharoitlari va xavfsizlik talablari qat’iy amal qilgan holda maqbul tejamga erishish?

 • standartlash

 • universallash

 • unifikastiyalash

 • sertifikastiyalash

Asosiy faoliyat natijasidan foyda - bu
Asosiy faoliyat natijasidan foyda - bu

 • Mahsulot sotishdan tushgan yalpi daromatdan korxonaning hamma xarajatlarini chegirib tashlashdan

 • Mahsulotni sotishdan tushgan daromatdir, realizastiya qilingan mahsulotning tannarxini tanlash

 • Mahsulot sotishdan tushgan yalpi foydadan davr xarajatlarini ayirmasi

 • Davr xarajatlari minus moliyaviy xarajatlar

Asosiy faoliyatdan olingan foyda qanday topiladi?
Asosiy faoliyatdan olingan foyda qanday topiladi?

 • korxonaning mahsulot sotishdan olingan yalpi foydasidan davr xarajatlari ajratib asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlarni qo`shish va asosiy faoliyatdan koʼrilgan boshqa zararlarni ajratish orqali aniqlanadi

 • korxonaning mahsulot sotishdan olingan yalpi foydasidan davr xarajatlari ajratib asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlarni qo`shish va korxonaning mahsulot sotishdan olingan yalpi foydasi qo`shish orqali aniqlanadi

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish va asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlarni qo`shish orqali aniqlanadi

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish va umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydani qo`shish orqali aniqlanadi

Asosiy fondlarni amortizastiyasi bu -
Asosiy fondlarni amortizastiyasi bu -

 • Asosiy fondlarni qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga utkazish jarayoni

 • Asosiy fondlarni eskirish

 • Ishlab chiqarish fondlarini tiklanuvchanligi (renovastiyasi)

 • Asosiy fondlarni saqlash xarajatlari

Asosiy fondlarni korxona balansiga kiritish bilan ularni baholash
Asosiy fondlarni korxona balansiga kiritish bilan ularni baholash

 • Xo’jalik tekshiruvchi natijasi bo’yicha

 • Boshlang`ich va tiklanish qiymati bo’yicha

 • Xisobot xujjatlarida ko’rsatilgan qiymati bo’yicha

 • Tashqi auditorlar baxosi asosida

Asosiy fondlarni tashkil etuvchi kutubxona fondi bo’yicha inventarizastiya ...
Asosiy fondlarni tashkil etuvchi kutubxona fondi bo’yicha inventarizastiya necha yilda bir marta o’tkaziladi?

 • Besh yilda

 • Uch yilda

 • Ikki yilda

 • Bir yilda

Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan ekstensiv foydalanish quyidagilar orqali ...
Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan ekstensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi

 • Smenalik koeffistienti, uskunalardan ekstensiv foydalanish koeffistienti orqali

 • Fond sig`imi va fond qaytimi orqali

 • Mehnatni fond bilan ta’minlanganligi orqali

 • Ishlab chiqarish renabelligi orqali

Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni xarakterlovchi ko’rsatkichlar
Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni xarakterlovchi ko’rsatkichlar

 • Fond qaytimi va fond sig`imi

 • Rentabellik va foyda

 • Ishchilar mehnati fond bilan ta’minlanganligi

 • Ekspluatastion tayyorgarlik koefistienti

Asosiy vositalar aktiv sifatida tan olinganda qanday qiymat bo’yicha baholanadi?
Asosiy vositalar aktiv sifatida tan olinganda qanday qiymat bo’yicha baholanadi?

 • Boshlang`ich qiymat

 • O’rtacha qiymat

 • Qoldiq qiymat

 • Tiklash qiymat

Asosiy vositalar qayta baholash natijasida hisob va hisobotda qanday qiymat ...
Asosiy vositalar qayta baholash natijasida hisob va hisobotda qanday qiymat bo’yicha aks ettiriladi?

 • Joriy qiymat

 • O’rtacha qiymat

 • Tiklash qiymat

 • Qoldiq qiymat

Asosiy vositalar qiymati qanday yo’l bilan so’ndiriladi?
Asosiy vositalar qiymati qanday yo’l bilan so’ndiriladi?

 • Amortizastiyani hisoblash yo’li bilan

 • Inventarizastiya yo’li bilan

 • Balansdan balansga o’tkazish yo’li bilan

 • Sotish yo’li bilan

Asosiy vositalarni necha yilda bir marta inventarizastiyadan o’tkaziladi?
Asosiy vositalarni necha yilda bir marta inventarizastiyadan o’tkaziladi?

 • Ikki yilda bir

 • Besh yilda bir

 • Uch yilda bir

 • Bir yilda bir

Asosiy vositalarning qoldiq qiymati?
Asosiy vositalarning qoldiq qiymati?

 • Jamlangan amortizastiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning boshlang`ich qiymati

 • Jamlangan amortizastiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning o’rtacha qiymati

 • Jamlangan amortizastiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning boshlang`ich qiymati, jamlangan amortizastiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning o’rtacha qiymati

 • Jamlangan amortizastiya summasini chegirmagan holda asosiy vositalarning qodiq qiymati

Avtomatlashtirish darajasiga ko’ra qanday korxonalariga bo’linadi?
Avtomatlashtirish darajasiga ko’ra qanday korxonalariga bo’linadi?

 • majmuaviy va qisman avtomatlashtirilgan

 • ixtisoslashgan, universal va aralash

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • kichik va yirik

Aylanma ishlab chiqarish fondlarida ishlab chiqarish zahiralari necha foizni ...
Aylanma ishlab chiqarish fondlarida ishlab chiqarish zahiralari necha foizni tashkil etadi?

 • 75%

 • 60%

 • 80%

 • 70%

Aylanma mablag`lar ishlab chiqarish jarayonida to’liq aylanishi uchun necha ...
Aylanma mablag`lar ishlab chiqarish jarayonida to’liq aylanishi uchun necha bosqichni bosib o’tadi?

 • 3 bosqichni

 • 2 bosqichni

 • 4 bosqichni

 • 5 bosqichni

Aylanma mablag`lardan foydalanish samaradorligi quyidagilar orqali belgilanadi
Aylanma mablag`lardan foydalanish samaradorligi quyidagilar orqali belgilanadi

 • Aylanma mablag`larning qaytimi darajasi bilan

 • Aylanma koeffistienti, bir aylanish o’rtacha davomiyligi bilan

 • Material sig`imi, fond sig`imi, fond qaytimi koeffistientlari orqali

 • Aylanma mablag`larni belgilangan normativlar ramkasiga keltirish bilan

Aylanma mablag`larni aylanish koeffistienti xarakterlaydi
Aylanma mablag`larni aylanish koeffistienti xarakterlaydi

 • 1 sumlik ishlab chiqarish fondlariga to’g`ri keladigan realizastiya qilingan mahsulot miqdori

 • Ishlab chiqarish fondlari aylanishining o’rtacha davomiyligi

 • Ma’lum bir davrda aylanma mablag`larni aylanish soni

 • Mablag`larni aylanishidan olinadigan foyda

Bino, inshoot va imoratlar bo’yicha amortizastiyasi to’lovlari necha foizni ...
Bino, inshoot va imoratlar bo’yicha amortizastiyasi to’lovlari necha foizni tashkil etadi?

 • 5 %.

 • 10%.

 • 7%.

 • 8%.

Bir xil, o’xshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni yiriklashtirish?
Bir xil, o’xshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni yiriklashtirish?

 • konstentrastiyalashtirish

 • ixtisoslashtirish

 • mexanizastiyalash

 • kooperativlashtirish

Bir xildagi mahsulotni uzluksiz ravishda uzoq davr davomida ko’plab va ...
Bir xildagi mahsulotni uzluksiz ravishda uzoq davr davomida ko’plab va takroran ishlab chiqarish qaysi ishlab chiqarish turi bilan xarakterlanadi?

 • ommaviy

 • donalab

 • seriyalab

 • iqtisodiy

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona qanday afzal belgi bilan ajralib turadi?
Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona qanday afzal belgi bilan ajralib turadi?

 • Xorijiy firmalar bilan xamkorlikda ishlashi va mahsulot sifati bilan

 • Ishlab chiqaradigan mahsulotni xarakteri bilan

 • Foydali bo’lishi

 • Ishchilarni to’la ish bilan ta’minlanganligi

Buyumlarning mustahkamligi –?
Buyumlarning mustahkamligi –?

 • mo’ljallangan muddatda o’z xizmat ko’rsatkichlarini o’zgartirmay, zimmasiga yuklangan vazifalarni bajarish xususiyati

 • buyumlarni badiy-konstruktorlik xususiyatlari

 • buyumlarning tuzilishini, psixofizologik va xizmat qiluvchi xodimlarning mehnat gigienasi talablariga mosligi

 • buyumlarning unifikastiyalashganligi, geometrik o’lchami

Buyumning o’lchamlarini tekshirish nazorat turi?
Buyumning o’lchamlarini tekshirish nazorat turi?

 • geometrik

 • siljuvchan

 • jarayonma-jarayon

 • tarkibiy

Davlat korxonasini o’zgartirishda akstiyadorlik jamiyatini ta’sis etish to’...
Davlat korxonasini o’zgartirishda akstiyadorlik jamiyatini ta’sis etish to’g`risida qaror kim tomonidan qabul qilinadi?

 • Akstiyadorlik jamiyati muassislari — uni tuzish to’g`risida ta’sis shartnomasini imzolagan yuridik va jismoniy shaxslar

 • Akstiyalashtirilayotgan korxonaning mehnat jamoasi

 • Davlat mulkini tasarruf etishga vakolati bo’lgan organ

 • AJni investistiyalashga rozi bo’lgan yuridik va jismoniy shaxslar

Davr xarajatlari o’z ichiga quyidagilarni oladi
Davr xarajatlari o’z ichiga quyidagilarni oladi

 • Ilmiy tekshirish va tajriba konstruktorlik tadqiqotlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish boshqaruv tizimi uchun xarajatlarni va boshqa operastion o’z ichiga oladi xarajatlari

 • Sotuv va boshqaruv xarajatlarini

 • Tijorat chiqimlari

 • Umumxo’jalik chiqimlari

Detallarning shakllari va o’lchovi, xom ashyoning markasi, mahsulotlarning ...
Detallarning shakllari va o’lchovi, xom ashyoning markasi, mahsulotlarning turlari va konstrukstiyalari dalilsiz ko’pligini yo’qotish chora-tadbirlar bu?

 • konstruktorlik unifikastiyasi

 • mahsulotni standartlashtirish

 • mahsulotni sertifikastiyalash

 • konstruktorlik universalligi

Dividend deb hisoblanadi:
Dividend deb hisoblanadi:

 • Akstiyadorlar o’rtasida taqsimlanishi kerak bo’lgan akstiyadorlik jamiyatining sof foydasi

 • Qayta investistiyalashdan keyin akstiyadorlar o’rtasida taqsimlanishi kerak bo’lgan akstiyadorlik jamiyatining sof foydasi

 • Akstiyadorlar o’rtasida taqsimlanishi kerak bo’lgan akstiyadorlik jamiyati foydasining bir qismi

 • Byudjetga soliqlar to’langanidan keyin daromadning bir qismi

Dividend nima?
Dividend nima?

 • Akstiyadorga beriladigan mablag`

 • Akstiyador ulushi

 • Akstiyadorlik jamiyatining daromadi

 • Korxona foydasiga beriladigan mablag`

Fond qaytimi ko’rsatkichi xarakterlanadi:
Fond qaytimi ko’rsatkichi xarakterlanadi:

 • 1 sumlik asosiy ishlab chiqarish fondlariga to’g`ri keladigan tovar mahsulotlari ulchamining xajmi orqali

 • Mehnatni texnik jihatdan qurollanganlik darajasi bilan

 • 1 sumlik realizastiya qilingan mahsulot uchun asosiy fondlarni solishtirma xarajatlari

 • Asosiy vositalarning yangilanish koeffistienti bilan

Hamma omillardan yaxshi foydalanilgan holda vaqt birligida erishiladigan ...
Hamma omillardan yaxshi foydalanilgan holda vaqt birligida erishiladigan yuqori imkonli unumdorlik – bu:

 • ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish rezervlari

 • korxona ishlab chiqarish quvvati

 • mashinalar texnik unumdorlik normasi

 • korxona ishlab chiqarish dasturi

Har bir shaxs va umuman, jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’...
Har bir shaxs va umuman, jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’ladigan moddiy va ma’naviy ne’matlar yaratish sohasidagi maqsadga muvofiq faoliyat?

 • mehnat

 • ishlab chiqarish

 • rejalashtirish

 • boshqarish

Har bir stex alohida mahsulotni yoki uning bir qismini tayyorlashi qaysi ...
Har bir stex alohida mahsulotni yoki uning bir qismini tayyorlashi qaysi tuzilmada aks ettiriladi?

 • predmetli

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • umumiy

Hozirgi zamon sharoitlarida korxonalar mulk shakliga ko’ra quyidagilarga bo’...
Hozirgi zamon sharoitlarida korxonalar mulk shakliga ko’ra quyidagilarga bo’linadi?

 • Davlat, qo’shma, jamoa, xususiy

 • Davlat va jamoa

 • Jamoa va munistipial

 • Oilaviy, davlat, xususiy

Ijtimoiy ishlab chiqarish o’zining bir-birini taqozo qiluvchi ikki tomonini ...
Ijtimoiy ishlab chiqarish o’zining bir-birini taqozo qiluvchi ikki tomonini belgilang?

 • ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlari

 • mehnat va texnologiya

 • talab va taklif

 • ijtimoiy va iqtisodiy

Ilm-fan uslubiyati deyilganda nimani tushunasiz?
Ilm-fan uslubiyati deyilganda nimani tushunasiz?

 • bilish va o’rganish faoliyatining shakllari va usullari majmuasi

 • faoliyatini tashkil etish bo’yicha ilmiy tadqiqotlarini

 • nazariy, uslubiy asosini

 • o’qitish texnologiyasini va ilmiy yondashuvni

Ilmiy tadqiqotlar kuyidagilarga bo’linadilar?
Ilmiy tadqiqotlar kuyidagilarga bo’linadilar?

 • nazariy qidiruv va amaliy

 • rejalashtirish va tartibga solish

 • qayta tayyorlash va malakasini oshirish

 • ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish

Inson mehnatining muayyan vaqtda ma’lum miqdordagi iste’mol qiymatini ...
Inson mehnatining muayyan vaqtda ma’lum miqdordagi iste’mol qiymatini yaratish, vujudga keltirish qobiliyati?

 • mehnat unumdorligi

 • mehnat sig`imi

 • foyda

 • daromad

Iqtisodiy elementlar bo’yicha ishlab chiqarish xarajatlarining tasnifi ...
Iqtisodiy elementlar bo’yicha ishlab chiqarish xarajatlarining tasnifi quyidagi maqsadlar uchun zarur:

 • ishlab chiqarish bo’yicha xarajatlar smetasini tuzish uchun

 • ma’lum bir turdagi aniq mahsulot turli xarajatlarini xisoblash uchun

 • mahsulot narxini asoslash uchun

 • ish xaqi uchun xarajatlarini aniqlash uchun

Ish haqi bajaradigan funkstiyalari?
Ish haqi bajaradigan funkstiyalari?

 • taqsimlash, ayirboshlash va iste’mol qilish

 • taqsimlash, ayirboshlash va boyitish

 • yig`ilish, tarqatish va iste’mol qilish

 • taqsimlash, ayirboshlash va tartibga solish

Ish o’rnini texnologik jihozlar, tashkiliy va texnologik uskunalar, ...
Ish o’rnini texnologik jihozlar, tashkiliy va texnologik uskunalar, signalizastiya, xavfsizlik texnikasiga doir vositalar va shu singarilar bilan ta’minlashni nima desa bo’ladi?

 • jihozlash

 • texnik rejalashtirish

 • texnologik quvvatlash

 • asboblash

Ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va ko’rinishiga ko’ra korxonalar qanday ...
Ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va ko’rinishiga ko’ra korxonalar qanday ajratiladi?

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • ishlab chiqarish va noishlab chiqarish

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret

 • qazib olish va qayta ishlash

Ishlab chiqarish jarayoni ikki tomonlama sharoitlari bilan xarakterlanadi?
Ishlab chiqarish jarayoni ikki tomonlama sharoitlari bilan xarakterlanadi?

 • ijtimoiy-iqtisodiy va moddiy-texnika

 • ishlab chiqarish va takror ishlab chiqarish

 • texnik va texnologik

 • umumiy va ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish jarayoni kompleks jarayon bo’lib qaysi jarayonlarini o’z ...
Ishlab chiqarish jarayoni kompleks jarayon bo’lib qaysi jarayonlarini o’z ichiga oladi?

 • texnologik va mehnat

 • ishlab chiqarish va takror ishlab chiqarish

 • texnik va texnologik

 • umumiy va ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish jarayonida mehnat sarfining foydaliligi va mahsuldorligi?
Ishlab chiqarish jarayonida mehnat sarfining foydaliligi va mahsuldorligi?

 • mehnat unumdorligi

 • mehnat sig`imi

 • daromad

 • foyda

Ishlab chiqarish jaryonlari vaqt bo’yicha davom etish xususiyatlariga qarab ...
Ishlab chiqarish jaryonlari vaqt bo’yicha davom etish xususiyatlariga qarab qanday bo’linadi?

 • takrorlanadigan va uzluksiz

 • to’xtovsiz va diskret

 • ishlab chiqarish va noishlab chiqarish

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish rezervlari – bu:
Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish rezervlari – bu:

 • hamma omillardan yaxshi foydalanilgan holda vaqt birligida erishilgan yuqori imkonli unumdorlik

 • mahsulot ishlab chiqarishni oshirish imkoniyati

 • ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarish yoki maksimal miqdorda xom ashyoni qayta ishlash imkoniyati

 • natural va qiymat ifodada mahsulot ishlab chiqarish hajmi

Ishlab chiqarish-texnik vazifani hal etishning biror variantining ijtimoiy - ...
Ishlab chiqarish-texnik vazifani hal etishning biror variantining ijtimoiy - iqtisodiy afzalligini asoslab berish, taqdim etilgan variantlardan eng samaraligini tanlab olish maqsadida aniqlanadigan samaradorlik qanday samaradorlik deb ataladi.?

 • qiyosiy samaradorlik

 • iqtisodiy samaradorlik

 • umumiy samaradorlik

 • tanlangan samaradorlik

Ishlab chiqarishda kombinastiyalash shakllari?
Ishlab chiqarishda kombinastiyalash shakllari?

 • chiqindisiz, kompleksli, ketma-ketli

 • buyumli, operastiyali, bosqichli

 • avtomatlashgan, mexanizastiyalashgan, aralash

 • buyumli, texnologik, detalli

Ishlab chiqarishda yangi mahsulotni loyihalashtirish va chiqarilaetgan ...
Ishlab chiqarishda yangi mahsulotni loyihalashtirish va chiqarilaetgan mahsulotni mukammallashtirish bo’yicha ishlar yig`indisini nima ifodalaydi?

 • konstruktorlik tayyorlash

 • ilmiy tayyorlash

 • tashkiliy tayyorlash

 • iqtisodiy tayyorlash

Ishlab chiqarishni konstruktorlik jihatidan tayyorlashning asosiy bosqichlari?
Ishlab chiqarishni konstruktorlik jihatidan tayyorlashning asosiy bosqichlari?

 • texnik vazifa va eskiz loyiha

 • ishchi dastur va yangi nushalarini tayyorlash

 • rejalashtirish va tajriba o’tkazish

 • loyixalashtirish va ishlab chiqarish

Ishlab chiqarishni moddiy-texnik ta’minlash va mahsulot (ish, xizmat) ...
Ishlab chiqarishni moddiy-texnik ta’minlash va mahsulot (ish, xizmat) sotishni tashkil etish qanday muhit?

 • muomala muhiti

 • ishlab chiqarish muhiti

 • qayta ishlash muhiti

 • ichki muhiti

Ishlab chiqarishni tashkil etish jarayoniga ko’ra korxonalar qanday turlarga ...
Ishlab chiqarishni tashkil etish jarayoniga ko’ra korxonalar qanday turlarga bo’linadi?

 • oqimli, partiyalab va donalab ishlab chiqarish uslublari qo’llaniladigan

 • ixtisoslashgan, universal va aralash

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

Ishlab chiqarishni tashkil etishdan maqsad?
Ishlab chiqarishni tashkil etishdan maqsad?

 • korxona uchun ajratilgan moddiy, mehnat va moliyaviy imkoniyatlardan mumkin qadar yaxshiroq foydalanish

 • reja topshiriqlarini bajarish

 • zarur asbob-uskunalarini tanlash

 • texnika xavfsizligi talablariga mos keladigan sharoitlarni yaratish

Ishlab chiqarishni tashkil qilishning asosiy turlari?
Ishlab chiqarishni tashkil qilishning asosiy turlari?

 • donalab, seriyalab va ommaviy

 • buyumli, operastiyali, bosqichli

 • iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy

 • avtomatlashgan, mexanizastiyalashgan, aralash

Ishlab chiqarishni tayyorlash jarayonini quyidagi ikki qismga bo’lish mumkin?
Ishlab chiqarishni tayyorlash jarayonini quyidagi ikki qismga bo’lish mumkin?

 • ilmiy izlanishlar stikli va ilmiy tadqiqotlar

 • loyihalashtirish va tayyorlash

 • boshqarish va rejalashtirish

 • qayta tayyorlash va malakasini oshirish

Ishlab chiqarishni texnik tayyorlash quyidagi jarayonlarini o’z ichiga oladi?
Ishlab chiqarishni texnik tayyorlash quyidagi jarayonlarini o’z ichiga oladi?

 • loyiha-konstruktor, texnologik va tashkiliy-moddiy tayyorlash

 • loyihalashtirish, o’rganish va tayyorlash

 • boshqarish, rejalashtirish va tartibga solish

 • o’qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish

Ishlab chiqarishning ma’lum bosqichi yoki ayrim jarayonlaridan so’ng o’...
Ishlab chiqarishning ma’lum bosqichi yoki ayrim jarayonlaridan so’ng o’tkaziladigan tekshirish?

 • ishlab chiqarish

 • siljuvchan

 • turg`un

 • ogohlantiruvchi

Ishlab turgan korxonalar uchun asbob-uskunalarni jamlashning miqdori qanday...
Ishlab turgan korxonalar uchun asbob-uskunalarni jamlashning miqdori qanday ko’rsatkichlarda belgilanadi?

 • minimal va maksimal

 • fond sig`imi va qaytimi

 • boshlang`ich va qoldiq qiymatida

 • chiqish va yangilash koeffistientlarida

Ishlash davomiyligi bo’yicha qanday korxonalar bo’ladi?
Ishlash davomiyligi bo’yicha qanday korxonalar bo’ladi?

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret jarayonlarga asoslangan

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • qazib olish va qayta ishlash

Ishlovchilar soniga ko’ra qanday korxonalarga bo’linadi?
Ishlovchilar soniga ko’ra qanday korxonalarga bo’linadi?

 • kichik va yirik

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • qazib olish va qayta ishlash

Ixtisoslashtirish bu?
Ixtisoslashtirish bu?

 • bu alohida ishlab chiqarish uchastkalari, stexlar, korxonalar, tarmoqlarni konstruktiv va texnologik jihatdan o’xshash bo’lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga yoki jarayonlarni bajarishga mujassamlashtirishdir

 • malum turdagi mahsulotni hamkorlikda tayyorlash bo’yicha korxonalarning birgalikda faoliyat ko’rsatishidir

 • turli tarmoqlarga mansub bo’lgan mahsulot ishlab chiqarishni yoki jarayonlarni bir korxona miqyosida mujassamlashtirishdir

 • bu bir xil, o’xshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni yiriklashtirishdir

Ixtisoslashtirish:
Ixtisoslashtirish:

 • bu alohida ishlab chiqarish uchastkalari, stexlar, korxonalar, tarmoqlarni konstruktiv va texnologik jihatdan o’xshash bo’lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga yoki jarayonlarni bajarishga mujassamlashtirishdir

 • turli tarmoqlarga mansub bo’lgan mahsulot ishlab chiqarishni yoki jarayonlarni bir korxona miqyosida mujassamlashtirishdir

 • malum turdagi mahsulotni hamkorlikda tayyorlash bo’yicha korxona (firm larning birgalikda faoliyat ko’rsatishidir

 • bu bir xil, o’xshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni yiriklashtirishdir

Ixtisoslashtirishning qaysi turida stexlar agregatlarning ayrim detallari va ...
Ixtisoslashtirishning qaysi turida stexlar agregatlarning ayrim detallari va qismlarini ishlab chiqarishga moslashadi, nomenklaturasi esa chegaralangan bo’ladi?

 • buyumli

 • bosqichli

 • operastiyali

 • detalli

Jamiyat a’zolarining yashashi, mamlakatning rivoji, taraqqiyoti uchun zarur ...
Jamiyat a’zolarining yashashi, mamlakatning rivoji, taraqqiyoti uchun zarur bo’lgan moddiy va ma’naviy boyliklarni yaratish jarayoni qanday ataladi?

 • ishlab chiqarish

 • mehnat

 • texnologik

 • tashkiliy

Jihozlardan ekstensiv foydalanish maksimal kattaligi bo’lib quyidagilar ...
Jihozlardan ekstensiv foydalanish maksimal kattaligi bo’lib quyidagilar hisoblanadi:

 • nominal ish vaqti fondi

 • jihozning texnik iqtisodiy unumdorlik normasi

 • jihozning texnik unumdorlik normasi

 • kalendar ish vaqti fondi

Jismoniy va aqliy energiyaning sarflanishi bo’lib, iste’mol qiymati ...
Jismoniy va aqliy energiyaning sarflanishi bo’lib, iste’mol qiymati yaratishini aks ettiruvchi jarayon?

 • mehnat

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • umumiy

Kalkulyastiya moddalari bo’yicha xarajatlar tasnifi … zarur
Kalkulyastiya moddalari bo’yicha xarajatlar tasnifi … zarur

 • Ishlab chiqarish xarajatlari tizimini tuzish uchun

 • To’g`ri va egri xarajatlarni aniqlash uchun

 • Ma’lum bir turdagi aniq maxsulotni ishlab chiqarish

 • Marjinal foydani aniqlash uchun xarajatlari

Kapitalining kelib chiqishi va faoliyat darajasiga ko’ra korxonalar qaysi ...
Kapitalining kelib chiqishi va faoliyat darajasiga ko’ra korxonalar qaysi turlarga bo’linadi?

 • milliy yoki millatlararo

 • xususiy, davlat, jamoa, aralash

 • majmuaviy va qisman avtomatlashtirilgan

 • kichik va yirik

Korxona - bu
Korxona - bu

 • Mustaqil xujalik yurituvchi bozor sub’ekti

 • Davlatning mulkiy kompleksi

 • Tadbirkorlik va biznes soxasidagi sub’ekti

 • Maxsulot ishlab chiqarishni tashkil etish va sotish shakli

Korxona aylanma mablag`lari necha yilda o’z qiymatini yo’qotadi?
Korxona aylanma mablag`lari necha yilda o’z qiymatini yo’qotadi?

 • 1 yilda

 • 2 yilda

 • 3 yilda

 • 4 yilda

Korxona faoliyatida mahsulot iste’molchilari, ishlab chiqarish resurslarni ...
Korxona faoliyatida mahsulot iste’molchilari, ishlab chiqarish resurslarni etkazib beruvchilar va shu bilan birga davlat idoralari hamda korxona atrofida yashovchi aholi muhiti – bu?

 • tashqi muhiti

 • qayta ishlash muhiti

 • ishlab chiqarish muhiti

 • muomala muhiti

Korxona faoliyatini bashorat qilish nima?
Korxona faoliyatini bashorat qilish nima?

 • Ishlab chiqarish rejalari asosida kelajakni bashorat qilish

 • Ishlab chiqarish rejalari asosida bashorat qilish

 • Kelajakni ko’zlash

 • Istiqbolni o’ylab bashorat qilish

Korxona faoliyatini qarorga asosan to’xtatish
Korxona faoliyatini qarorga asosan to’xtatish

 • Xo’jalik sudi

 • Soliq idoralarini qarori bilan

 • Listenziya beruvchi tashkilot

 • Prokuratura

Korxona ishlab chiqarish dasturi – bu:
Korxona ishlab chiqarish dasturi – bu:

 • natural va qiymat ifodada mahsulot ishlab chiqarish hajmi

 • mahsulot ishlab chiqarishni oshirish imkoniyati

 • ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarish yoki maksimal miqdorda xom ashyoni qayta ishlash imkoniyati

 • hamma omillardan yaxshi foydalanilgan holda vaqt birligida erishilgan yuqori imkonli unumdorlik

Korxona ishlab chiqarish quvvati – bu:
Korxona ishlab chiqarish quvvati – bu:

 • ma’lum davr ichida korxonaning maksimal mahsulot ishlab chiqarish yoki maksimal miqdorda xom ashyoni qayta ishlash imkoniyati

 • mahsulot ishlab chiqarishni oshirish imkoniyati

 • hamma omillardan yaxshi foydalanilgan holda vaqt birligida erishilgan yuqori imkonli unumdorlik

 • natural va qiymat ifodada mahsulot ishlab chiqarish hajmi

Korxona ishlab chiqarish quvvati quyidagicha aniqlanadi:
Korxona ishlab chiqarish quvvati quyidagicha aniqlanadi:

 • yetakchi mashina texnik unumdorlik normasining ishlab chiqarish quvvatini hisoblash uchun qabul qilingan vaqt fondiga ko’paytirish orqali

 • asosiy ishlab chiqarishda mavjud potok chiziqlari ishlab chiqarish quvvati yig`indisi orqali

 • yetakchi mashina texnik unumdorlik normasining ishlab chiqarish quvvatini hisoblash uchun qabul qilingan vaqt fondiga nisbati orqali

 • mavjud rezervlardan mashinalar texnik unumdorligini ayirish orqali

Korxona kapital quyilma (K) va mehnatni (T) shunday bog`liqlikda ish ...
Korxona kapital quyilma (K) va mehnatni (T) shunday bog`liqlikda ish pasaydiki, uning oxirgi mahsuli quyidagicha bo’ladi…

 • Kam mehnat va ko’p kapitaldan foydalanish

 • Ko’p mehnat va kam kapitaldan foydalanish

 • Ko’p kapital va ko’p mehnatdan foydalanish

 • Xodimlarni ish xaqini oshirish

Korxona mahsulotiga qachon talab pasayadi?
Korxona mahsulotiga qachon talab pasayadi?

 • Korxona sifatsiz mahsulot ishlab chiqarsa

 • Korxonada kadrlar qo’nimsizligi yuzaga kelsa

 • Korxona boshqaruv tizimi oqilona tashkil etilmasa

 • Korxona xizmati qoniqarsiz bo’lsa

Korxona mahsulotiga talab qachon ko’payadi?
Korxona mahsulotiga talab qachon ko’payadi?

 • Korxona yaxshi, sifatli mahsulot ishlab chiqarsa va mahsulotning tannarxi pasaysa

 • Korxona mahsulotining tannarxi pasaysa

 • Korxona sifatli mahsulot ishlab chiqarsa

 • Korxona yaxshi xizmat ko’rsatsa

Korxona mulkini qayta baholashni qanday va nimaga asoslanib o’tkazadi?
Korxona mulkini qayta baholashni qanday va nimaga asoslanib o’tkazadi?

 • Mustaqil va qonunga asosan

 • Majburiy va qonunga asosan

 • Ixtiyoriy tarzda

 • Korxona direktori bo’yrug`iga qarab

Korxona qanday holatda investorga aylanadi?
Korxona qanday holatda investorga aylanadi?

 • Ichki va tashqi investistiya kiritganda, sarmoyador o’z xissasini pasaytirganda

 • Ichki va tashqi invetsistiya kiritganda

 • Sarmoyador o’z xissasini pasaytirganda

 • Ichki imkoniyatlar oshganda

Korxona qanday tarzdagi muassasa hisoblanadi?
Korxona qanday tarzdagi muassasa hisoblanadi?

 • Yuridik

 • Jismoniy

 • Mustaqil sub’ekt

 • Xususiy

Korxona samarali faoliyat yuritadi, qachonki:
Korxona samarali faoliyat yuritadi, qachonki:

 • Resurslardan to’liq foydalanilganda

 • Majburiyatlar bo’yicha qarzlar yo’qligi

 • Eksport imkoniyatlari yuqori bo’lganda

 • Ustav kapitalini ko’payishi hisobiga

Korxona uchun insonlar, ishab chiqarish buyumlari, axborot va pullar qaysi ...
Korxona uchun insonlar, ishab chiqarish buyumlari, axborot va pullar qaysi muhitga mos?

 • ichki muhiti

 • qayta ishlash muhiti

 • ishlab chiqarish muhiti

 • muomala muhiti

Korxona xarajatlarini minimizastiya qilishdagi manfaatdor Uquyidagi ...
Korxona xarajatlarini minimizastiya qilishdagi manfaatdor Uquyidagi shartlarga rioya qilsagina unga erishishi mumkin

 • Doimiy va uzgaruvchan xarajatlar xarajatlar o’rtasidagi tenglikni qo’llab-kuvvatlasa

 • Ishlab chiqarish omillarini raqobatli bozorrda sotib olsa

 • Omillarni texnik joylashtirishning normalari bilan u omillar bahosi o’rtasidagi tenglikni saqlasa

 • Ishlab chiqarish xajmini kamaytirish va tejamkorlik tartibi ta’minlansa

Korxonada faoliyat yuritish muddatiga ko’ra necha turga bo’linadi
Korxonada faoliyat yuritish muddatiga ko’ra necha turga bo’linadi

 • Mavsumiy, uzlukli, uzluksiz

 • Uzluksiz, mavsumiy

 • Doimiy, barqaror

 • Uzlukli, mavsumiy

Korxonada ish haqi turlari?
Korxonada ish haqi turlari?

 • soatbay, ishbay, akkord

 • kunbay va xaftabay

 • oylik va chorakkiy

 • soatbay, kunbay va oylik

Korxonada ishchi kuchi yollashni tashkil etish, kadrlarni tayyorlash, ...
Korxonada ishchi kuchi yollashni tashkil etish, kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish hamda ishlab chiqarish vositalarini ko’paytirish va kengaytirish jarayonlari qaysi muhitga mos?

 • qayta ishlash muhitiga

 • muomala muhitiga

 • ishlab chiqarish muhitiga

 • ichki muhitiga

Korxonada mahsulot tannarxi qanday topiladi?
Korxonada mahsulot tannarxi qanday topiladi?

 • 1 so’mlik mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan harajatlar yig`indisi

 • Xizmatlar yig`indisi

 • Daromadda xarajatlarni ayirganda

 • Xizmatlar va ishlar yig`indisi

Korxonada mehnatga haq to’lash qanday shaklda amalga oshiriladi?
Korxonada mehnatga haq to’lash qanday shaklda amalga oshiriladi?

 • Ishbay-vaqtbay

 • Kishi-soat

 • Mehnat-soat

 • Yaratilgan mahsulotga nisbatan

Korxonada nominal ish haqi nima?
Korxonada nominal ish haqi nima?

 • Nominal ish haqi- xodimning ma’lum bir vaqt mobaynida bajargan mehnati uchun hisoblangan va to’langan ish haqidir

 • Nominal ish haqi- xodimning ma’lum bir bajargan mehnati uchun hisoblangan va to’langan ish haqidir

 • Nominal ish haqi-xodimning ma’lum berilgan vazifani bajarishi uchun haqi evaziga oladigan mablag`i

 • Nominal ish haqi- xodimning ishlab chiqargan mahsuloti uchun oladigan puli

Korxonadagi aylanma mablag`lar hajmi qachon ko’payadi?
Korxonadagi aylanma mablag`lar hajmi qachon ko’payadi?

 • Korxonaga debitor qarzlar qaytganda, investor mablag`lari ulushi ko’payganda

 • Korxonaga debitor qarzlar qaytganda

 • Korxona faoliyati barqarorlashganda

 • Investor mablag`lari ulushi ko’payganda

Korxonadagi xodimlar ish haqi darajasi ularning malakasi, ishlarning ...
Korxonadagi xodimlar ish haqi darajasi ularning malakasi, ishlarning murakkabligi, mehnat sharoitlari, korxonalarning jo’g`rofiy joyi va boshqa tarmoq xususiyatlariga qarab belgilash?

Korxonalar ixtisosligiga ko’ra qanday korxonalarga bo’linadi?
Korxonalar ixtisosligiga ko’ra qanday korxonalarga bo’linadi?

 • ixtisoslashgan, universal va aralash

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • kichik va yirik

Korxonalar necha turga bo’linadi?
Korxonalar necha turga bo’linadi?

 • Kichik, o’rta va yirik korxonalarga

 • Kichik korxonalarga

 • O’rta korxonalarga

 • Yirik korxonalarga

Korxonalarda ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish usullari:
Korxonalarda ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish usullari:

 • Partiyali, oqimli, donalab ishlab chiqarish

 • Oqimli, donalab

 • Ulgurji, chakana

 • Partiyali, oqimli

Korxonalarda iste’moli chegaralangan buyumlarni tayyorlash uchun ishlab ...
Korxonalarda iste’moli chegaralangan buyumlarni tayyorlash uchun ishlab chiqarishni qanday turi tashkil etiladi?

 • donalab

 • seriyalab

 • ommaviy

 • iqtisodiy

Korxonalarda mahsulotning sifatini boshqarish majmuasini tashkil etuvchi ...
Korxonalarda mahsulotning sifatini boshqarish majmuasini tashkil etuvchi jarayonlari?

 • texnikaviy, nazorat, tashish

 • tashkiliy, iqtisodiy va saqlash

 • iqtisodiy, ijtimoiy

 • texnikaviy, texnologik va yuklash

Korxonalarda qaytariladigan mahsulot tayyorlash qaysi ishlab chiqarish turiga...
Korxonalarda qaytariladigan mahsulot tayyorlash qaysi ishlab chiqarish turiga mos?

 • seriyalab

 • donalab

 • ommaviy

 • iqtisodiy

Korxonalarda qo’llaniladigan ishlab chiqarishning hozirgi zamon usullari ...
Korxonalarda qo’llaniladigan ishlab chiqarishning hozirgi zamon usullari quyidagi ko’rinishlarda bo’ladi?

 • uzluksiz, partiyalab, donalab

 • avtomatlashgan, mexanizastiyalashgan, aralash

 • chiqindisiz, kompleksli, ketma-ketli

 • donalab, seriyalab va ommaviy

Korxonalarda uchastkalar, stexlar texnologik tamoyiliga qaysi tuzilmasi ...
Korxonalarda uchastkalar, stexlar texnologik tamoyiliga qaysi tuzilmasi asoslanadi?

 • texnologik

 • ishlab chiqarish

 • umumiy

 • tasviriy

Korxonalarni sanastiyalash deganda nimani tushunasiz?
Korxonalarni sanastiyalash deganda nimani tushunasiz?

 • Korxonaning oyoqqa turishi uchun qarzlarni muzlatish

 • Korxona qarzlarini kechish

 • Korxona soliq stavkalarida imtiyozlar berish

 • Korxona faoliyatini sug`urtalash

Korxonani tijorat siri bu
Korxonani tijorat siri bu

 • Davlat siri bo’lmagan xolda, korxonani ishlab chiqarish va xo’jalik faoliyatiga zarar keltirishi mumkin bo’lgan ma’lumotlar

 • Bu boshqaruv elementi bo’lib, korxona undan o’zini manfaatlarini himoya qilish uchun, davlat va bozor sub’ektlari orasidagi munosabatlarni o’rnatish uchun foydalaniladi

 • Korxonada foydalanadigan texnologiyalar haqidagi ma’lumot korxona rahbari tomonidan tijorat siri deb belgilangan korxona

 • Tijorat siri haqidagi har qanday ma’lumot

Korxonani aylanma fondlari - bu
Korxonani aylanma fondlari - bu

 • Ishlab chiqarish jarayonida bir necha marta qatnashib, uz qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulotning tannarxiga o’tkazib boradigan mehnat buyumlari

 • Ishlab chiqarish jarayonida bir yil ishtiroq etadigan mehnat buyumlari

 • Asosiy va yordamchi materiallar, korxonada ishlab chiqarilgan yarim Fabrikatlar, butlovchi buyumlar

 • Ishlab chiqarish jarayonida bir marotiba qatnashib, o’zining to’liq qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulotni tan narxiga o’tkazib yuboradigan ishlab chiqarish vositalarining bir qismi

Korxonani davlat ro’yxatidan o’tkazish kim tomonidan amalga oshiriladi?
Korxonani davlat ro’yxatidan o’tkazish kim tomonidan amalga oshiriladi?

 • Xokimiyat va qonun chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan

 • Soliq va statistika tashkilotlari orqali

 • Soliq tashkilotlari, xokimiyat va moliyaviy tashkilotlar tomonidan

 • Davlat mulkini boshqaruvchi tashkilotlar

Korxonani tashkil etishning ta’sis xujjatlari
Korxonani tashkil etishning ta’sis xujjatlari

 • Nizom, ta’sis shartnomasi

 • Korxona va bank tomonidan tasdiqlangan ta’sis shartnomasi

 • Nizom, ta’sis shartnomasi, emissiya prospekti

 • Nizom va korxona pasporti

Korxonaning asosiy ishlab chiqarish fondlariga quyidagilar kiritiladi
Korxonaning asosiy ishlab chiqarish fondlariga quyidagilar kiritiladi

 • Bino, inshoatlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, asbob uskunalar, ishlab chiqarish va xo’jalik inventari, tayyor mahsulot

 • Bino inshootlar uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari asbob va moslamalar, xujalik va ishlab chiqarish inventarlari

 • Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, tugallanmagan ishlab chiqarish, asboblar va moslamalar, transport vositalari

 • Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, xom ashyo materiallari, ishlab chiqarish va xujalik inventari

Korxonaning aylanma mablag`lari tartibiga quyidagilar kiritiladi …
Korxonaning aylanma mablag`lari tartibiga quyidagilar kiritiladi …

 • Ishlab chiqarish zapaslari, tugalanmagan ishlab chiqarish, kelajakdagi xarajatlar muomila fondi

 • Aylanma mablag`lar va muomila fondi

 • Tugallanmagan ishlab chiqarish, ombordagi tayyor mahsulot

 • Pul mablag`lari

Korxonaning bankrotligi aniqlanadi
Korxonaning bankrotligi aniqlanadi

 • Korxonada mavjud pul mablag`lari va yuqori likvidlikka ega bo’lgan aktivlar yo’qligi

 • Moliyaviy koeffistientlar tizimi bilan

 • Qarzlarning mavjudligi bilan

 • Kadrlar qo’nimsizligi va ishlab chiqarish pasayishi orqali

Korxonaning debitor qarzi ko’payishiga nima sabab bo’ladi?
Korxonaning debitor qarzi ko’payishiga nima sabab bo’ladi?

 • Sotilgan mahsulot va ko’rsatilgan xizmatlarning mablag`i o’z vaqtida to’lanmasligi

 • Sotilgan mahsulotlarning o’z vaqtida pulini to’lamasligi

 • Korxona ishining to’xtab qolishi

 • Korxona bankrotga uchrashi

Korxonaning favquloddagi foydasi nima?
Korxonaning favquloddagi foydasi nima?

 • Kutilmagan foydasi tasodifiy tusga ega bo’lgan hodisa yoki xo’jalik yurituvchi sub’ektning odatdagi faoliyatidagi mablag`i

 • Investistiya kiritishdan olingan foyda

 • Fond birjasi savdosidan olingan foyda

 • Ko’zda tutilmagan, tasodifiy tusga ega bo’lgan hodisa yoki xo’jalik yurituvchi sub’ektning odatdagi faoliyati doirasidan chetga chiqadigan tusdagi operastiyalar natijasida paydo bo’ladigan va olinishi kutilmagan foydadir

Korxonaning favquloddagi zarari nima?
Korxonaning favquloddagi zarari nima?

 • Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarining odatdagi faoliyatidan chetga chiquvchi hodisalar yoki operastiyalar natijasida vujudga keladigan va ro’y berishi kutilmagan hodisalar

 • Kutilmagan zarar miqdori

 • Ishchi hodimlar keltirgan zararlar

 • Fond birjasida ko’rilgan zarar

Korxonaning iqtisodiy mujassamligi nimani bildiradi?
Korxonaning iqtisodiy mujassamligi nimani bildiradi?

 • yagona reja va hisob-kitobning qo’llanilishi, iqtisodiy natijalarining umumiyligini

 • moliyaviy resurslarlarning ta’minlanganligi

 • iqtisodiy rivojlanishi

 • ishlab chiqarish va iqtisodiy ahvoli

Korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish faoliyati nimada namoyon bo...
Korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish faoliyati nimada namoyon bo’ladi?

 • Reklamada

 • Mahsulot va xizmatlarda

 • Sotuvda

 • Ishlab chiqarishda

Korxonaning ishlab chiqarish, boshqarish, xizmat bo’limlar, ularning ...
Korxonaning ishlab chiqarish, boshqarish, xizmat bo’limlar, ularning aloqalari qastsi tuzilmasida aks ettiriladi?

 • umumiy

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • tasviriy

Korxonaning mahsulot sotishdan olingan yalpi foydasi qanday topiladi?
Korxonaning mahsulot sotishdan olingan yalpi foydasi qanday topiladi?

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish orqali aniqlanadi

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish va asosiy faoliyatdan olingan foydani qo`shish orqali aniqlanadi

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish va asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlarni qo`shish orqali aniqlanadi

 • sotishdan olingan sof tushumdan sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxini ajratish va umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydani qo`shish orqali aniqlanadi

Korxonaning muomila fondi - bu
Korxonaning muomila fondi - bu

 • Tayyor mahsulot, xaridorlarga yuborilgan mahsulot, qimmatli qog`ozlar, hisob raqamlari va kassadagi pul mablag`lari, amortizastiya ajratmalari

 • Korxona omboridagi tayyor mahsulotlar, qabul qilingan mahsulot, kelayotgan, ya’ni yo’ldagi maxsulot, moliyaviy mablag`lar va tugallanmagan hisob vositalari

 • Transport vositalarini ekspluatastiyasidan keladigan mablag`lar, ishlab chiqarish binolari va inshootlar

 • Uzuluksiz jarayonni ta’minlovchi korxonani pul mablag`lari

Korxonaning qaysi xo’jaligi ishlab chiqarishni o’z vaqtida asbob-uskuna va ...
Korxonaning qaysi xo’jaligi ishlab chiqarishni o’z vaqtida asbob-uskuna va boshqa texnologik moslamalar bilan ta’minlaydi?

Korxonaning qaysi xo’jaligining asosiy vazifasi asosiy ishlab chiqarish ...
Korxonaning qaysi xo’jaligining asosiy vazifasi asosiy ishlab chiqarish fondlarini ishga yaroqli holatda tutish?

 • ta’mirlash

 • transport

 • energetika

 • natural

Korxonaning raqobatlashuvi nima?
Korxonaning raqobatlashuvi nima?

 • Korxonalar o’rtasida mahsulotni sotish va ishlab chiqarish bo’yicha tortishuvi va kurashi

 • Korxonani mahsulotiga talabgor ko’payishi borasidagi natijalar

 • Korxonalarning o’z huquqlarini talab qilishi

 • Boshqa korxonalar bilan iqtisodiy kurashi

Korxonaning stexlari, uchastkalari hamda xizmat ko’rsatuvchi xo’jaligining ...
Korxonaning stexlari, uchastkalari hamda xizmat ko’rsatuvchi xo’jaligining tarkibi va aloqasi qaysi tuzilmada ifodalanadi?

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • umumiy

 • tasviriy

Korxonaning tashkiliy mujassamligi nimani ifoda etadi?
Korxonaning tashkiliy mujassamligi nimani ifoda etadi?

 • xodimlarning yagona jamoasi va yagona rahbarlikning qo’llanishini

 • ishchilarni faol qatnashishini

 • personalni birlashishini

 • mehnat resurslarning xususiyatini

Korxonaning texnik mujassamliligi nima bilan tavsiflanadi?
Korxonaning texnik mujassamliligi nima bilan tavsiflanadi?

 • yagona texnik ta’minoti

 • mujassamlashtirilgan asboblar

 • yagona xizmat ko’rsatish infratuzilmasini tashkil qilinishi

 • texnika va texnologiyani modernizastiyasi

Ma’lum bir mahsulot birligini yaratish uchun sarflangan ish vaqti?
Ma’lum bir mahsulot birligini yaratish uchun sarflangan ish vaqti?

 • mehnat unumdorligi

 • mehnat sig`imi

 • foyda

 • daromad

Ma’lum vaqt ichida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori?
Ma’lum vaqt ichida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori?

 • mehnat unumdorligi

 • daromad

 • foyda

 • mehnat sig`imi

Ma’suliyati cheklangan jamiyat nima?
Ma’suliyati cheklangan jamiyat nima?

 • Ichki va tashqi investistiya kiritganda, sarmoyador o’z xissasini pasaytirganda

 • Mulki o’ziniki bo’lmaydi

 • Mulki davlatniki bo’ladi

 • Mulk investorniki bo’ladi

Ma’suliyati cheklangan jamiyatlar bu - …
Ma’suliyati cheklangan jamiyatlar bu - …

 • Paylarga ajratilgan ustav kapitalini miqdori ta’sis xujatlari bilan belgilanuvchi va o’z mulki chegarasida majburiyatlar bo’yicha ma’suliyatga ega bo’lgan jamiyat

 • Ta’sis shartnomasi asosida tuzilgan jamiyatni ustav kapitaliga majburiy ravishda pul yoki mulkiy paylar bilan kirgan, ularning miqdori orqali har bir ta’sischini ma’suliyati belgilanadi

 • Paylarga ajratilgan mavjud ustav kapitali, ularning miqdori ta’sis xujatlari bilan belgilanadi, ta’sischilar va banklar orqali tan olinadi

 • Ta’sischilar va banklar orqali tan olinib, ustav kapitali paylarga ajratilib, ularning miqdori ta’sis xujatlari bilan belgilanadi

Ma’suliyati cheklangan jamiyatni ustav kapitali qo’yidagilarga asoslanib ...
Ma’suliyati cheklangan jamiyatni ustav kapitali qo’yidagilarga asoslanib tashkil etiladi:

 • Jamiyat ro’yxatdan o’tish vaktidagi qonunlarda belgilangan 50 barobar minimal ish xaqidan kam bo’lmagan holda

 • Ta’sis xujjatlariga asosan ularni miqdori chegaralangan holda

 • Ta’sis xujjatlari qabul qilinganda 100-minimal ish xaqi miqdoridan ko’p bo’lmagan holda

 • Ta’sis xujjatlari qabul qilinganda 100-minimal ish xaqi miqdoridan kam bo’lmagan holda

Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari quyidagilardan iborat
Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari quyidagilardan iborat

 • Xom ashyo, materiallar, asosiy fondlarning amartizastiyasi va nomoddiy aktivlar, ish xaqi, ijtimoiy sug`urtalash uchun ajratmalar va boshqa ishlab chiqarish xarakteridagi xarajatlar

 • Pul formasida ifodalangan mahsulot ishlab chiqarish va uni realizastiya qilish uchun sarflangan xarajatlardan

 • Ishlab chiqarish xarakteriga ega bo’lgan kundalik va kapital xarajatlar

 • Boshqaruv va mahsulotni sotish bilan bog`liq, ishlab chiqarish xarajatlari va chikimlari

Mahsulot sifati - ?
Mahsulot sifati - ?

 • shu mahsulotning har tomondan foydalanishga mukammal ekanligini belgilovchi xususiyatlar yig`indisi

 • xalq faravonligini rivojlantirishning asosiy omili

 • buyumlarning tuzilishini, psixofizologik va xizmat qiluvchi xodimlarning mehnat gigienasi talablariga mosligi

 • mo’ljallangan muddatda o’z xizmat ko’rsatkichlarini o’zgartirmay, zimmasiga yuklangan vazifalarni bajarish xususiyati

Mahsulot sifatini nazorat qilish sistemasi – bu:
Mahsulot sifatini nazorat qilish sistemasi – bu:

 • marketing IITK ishlari va ishlab chiqarish bosqichida mahsulot sifati darajasini hamda ishlab chiqarish jarayoni hamma bosqichlarida texnik nazoratni aniqlovchi tomon muhit komponentlarini nazorat qilish, nazorat vositasi va usullari yig`indisi

 • mahsulotni ishlab chiqarish barcha bosqichlariga: ishlab chiqarish sifat talabini ta’minlovchi omillarga qo’yiladigan sifat talablariga amal qiladigan texnik tekshirish

 • o’rnatilgan tarkibga talabga muvofiq nazorat operastiyalarning kompleks o’zaro bog`lanishi

 • ishlab chiqarish bosqichida mahsulot sifati darajasini nazorat qilish

Mahsulotning sifat darajasini belgilash unga ta’sir ko’rsatuvchi buyum yoki ...
Mahsulotning sifat darajasini belgilash unga ta’sir ko’rsatuvchi buyum yoki uni ishlab chiqarish jarayoninig darajasi to’g`risidagi axborotlarni yig`ish va ularni o’rganish qanaqa jarayon?

 • mahsulot sifatini boshqarish jarayoni

 • ishlab chiqarish jarayoni

 • rejalashtirish jarayoni

 • tartibga solish jarayoni

Mahsulotning tajribiy partiya va o’rnatilgan seriyalarning ish chizmalari ...
Mahsulotning tajribiy partiya va o’rnatilgan seriyalarning ish chizmalari nimaga asoslanib tuziladi?

 • texnik loyihaga

 • chizmaga

 • biznes-rejaga

 • nizomga

Mahsulotning tarkibini, qattiqligini va boshqa xususiyatlarini tekshirish usuli?
Mahsulotning tarkibini, qattiqligini va boshqa xususiyatlarini tekshirish usuli?

 • tarkibiy

 • siljuvchan

 • jarayonma-jarayon

 • geometrik

Malum turdagi mahsulotni hamkorlikda tayyorlash bo’yicha korxonalarning ...
Malum turdagi mahsulotni hamkorlikda tayyorlash bo’yicha korxonalarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi?

 • kooperativlashtirish

 • konstentrastiyalashtirish

 • ixtisoslashtirish

 • mexanizastiyalash

Mamlakatning muayyan mintaqasidagi xaridorlar aniq vaqtda oladigan tovar va ...
Mamlakatning muayyan mintaqasidagi xaridorlar aniq vaqtda oladigan tovar va xizmatlarning umumiy hajmi?

 • bozor talabi hajmi

 • bozor taklifi miqdori

 • bozor taklifi hajmi

 • tovar bozorining kon’yukturasi

Marjinal foyda bu
Marjinal foyda bu

 • Mahsulot sotishdan tushgan tushumdan korxonani doimiy xarajatlarini ayirmasi

 • Sotishdan tushgan tushumlardan, korxonaning o’zgaruvchan xarajatlarini ayirmasi

 • Sotishdan tushgan tushumlardan korxonaning xamma xarajatlari

 • O’zgaruvchan xarajatlardan doimiy xarajatlar ayirmasi

Mashinasozlik korxonalarining asosiy jarayoni uchta bosqichdan iborat:
Mashinasozlik korxonalarining asosiy jarayoni uchta bosqichdan iborat:

 • tayyorlash, qayta ishlash va yig`uv

 • tayyorlash, eritish va xizmat qilish

 • ta’minlash, xizmat qilish va boshqarish

 • yig`ish, eritish va rejalashtirish

Mashinasozlikda texnologik ixtisoslashtirish asosida quyidagi stexlar bo’ladi?
Mashinasozlikda texnologik ixtisoslashtirish asosida quyidagi stexlar bo’ladi?

 • temirchilik, mexanika, payvandlash

 • domna, marten va prokat stexlari

 • yigiruv, to’quv va bo’yyash

 • quyish, presslash va tikish

Maxsulotning material sig`imi … belgilaydi
Maxsulotning material sig`imi … belgilaydi

 • Maxsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallar normasini

 • Materiallardan samarali foydalanishi

 • Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallarning umumiy og`irligini

 • Tayyorlangan mahsulotlarning toza og`irligini

Mehnat buyumlari o’zgarishi (shakli, tashqi ko’rinishi, katta-kichikligi, ...
Mehnat buyumlari o’zgarishi (shakli, tashqi ko’rinishi, katta-kichikligi, agregatlik holati, tuzilishi va hk)ning natijasi bo’lib, tabiiy jarayonlarni qamrab oluvchi jarayon?

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • umumiy

 • aralash

Mehnatga haq to’lashda eng kam ish haqi necha barobari olinadi?
Mehnatga haq to’lashda eng kam ish haqi necha barobari olinadi?

 • Eng kam oylik ish haqining 1 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 2 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 3 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 5 barobari

Mehnatga haq to’lashning yagona tarif setkasi bo’yicha tarif razryadlari ...
Mehnatga haq to’lashning yagona tarif setkasi bo’yicha tarif razryadlari nechtaga bo’linadi?

 • 23 ta

 • 20 ta

 • 22 ta

 • 24 ta

Mehnatni ijtimoiy sharoitlari qanday omillardan iborat?
Mehnatni ijtimoiy sharoitlari qanday omillardan iborat?

 • Atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar, jismoniy omillar, ruhiy omillar

 • Jismoniy omillar, ruhiy omillar

 • Atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar, ruhiy omillar

 • Jismoniy omillar, atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar

Mehnatni tashkil etish shakliga ko’ra qanday ish o’rinlariga bo’linadi?
Mehnatni tashkil etish shakliga ko’ra qanday ish o’rinlariga bo’linadi?

 • yakka va jamoa

 • ommaviy va seriyali

 • ixtisoslashgan va kombinatlashgan

 • kooperativlashgan va konstentrastiyalashgan

Metallurgiya sanoatida texnologik ixtisoslashtirish natijasida qaysi stexlar ...
Metallurgiya sanoatida texnologik ixtisoslashtirish natijasida qaysi stexlar tashkil topadi?

 • domna, marten va prokat stexlari

 • yigiruv, to’quv va bo’yyash

 • quyish, presslash va tikish

 • temirchilik, mexanika, payvandlash

Mexanizastiyalashtirish darajasiga ko’ra qanday korxonalariga bo’linadi?
Mexanizastiyalashtirish darajasiga ko’ra qanday korxonalariga bo’linadi?

 • mashina-qo’l va qo’l mehnatiga asoslangan

 • ixtisoslashgan, universal va aralash

 • mavsumiy va yil bo’yi ishlovchi

 • majmuaviy va qisman avtomatlashtirilgan

Natural va qiymat ifodada mahsulot ishlab chiqarish hajmi –bu:
Natural va qiymat ifodada mahsulot ishlab chiqarish hajmi –bu:

 • korxona ishlab chiqarish dasturi

 • korxona ishlab chiqarish quvvati

 • ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish rezervlari

 • mashinalar unumdorligi texnik ifodasi

Nazorat o’tkazishning maqsadga muvofiq, ya’ni ishlab chiqarishning barcha ...
Nazorat o’tkazishning maqsadga muvofiq, ya’ni ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida, nuqsonlarning oldini olish maqsadida tashkil etiladigan nazorat?

 • ogohlantiruvchi

 • siljuvchan

 • turg`un

 • ishlab chiqarish

Nazoratning qaysi turida tayyorlangan buyum yoki bajarilgan ishni maxsus ...
Nazoratning qaysi turida tayyorlangan buyum yoki bajarilgan ishni maxsus nazorat qilish joyida tekshirish tashkil etiladi?

 • turg`un

 • siljuvchan

 • ogohlantiruvchi

 • ishlab chiqarish

Nazoratning qaysi turida texnologik jarayon bajarilayotgan ish joyida ...
Nazoratning qaysi turida texnologik jarayon bajarilayotgan ish joyida tekshirish tashkil etiladi?

 • siljuvchan

 • turg`un

 • ogohlantiruvchi

 • ishlab chiqarish

Nuqsonlarni bartaraf qilishda eng samarali nazorat hisoblanadi?
Nuqsonlarni bartaraf qilishda eng samarali nazorat hisoblanadi?

 • statistik nazorat

 • sidirg`a nazorat

 • dastlabki nazorat

 • jarayonlararo nazorat

O’rtacha yillik chiqish quvvati quyidagicha aniqlanadi:
O’rtacha yillik chiqish quvvati quyidagicha aniqlanadi:

 • chiqish quvvatini chiqarilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish va natijani 12 ga bo’lish orqali

 • kirish quvvatini kiritilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish orqali

 • chiqish quvvatini chiqarilgan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish orqali

 • kirish quvvatini kiritilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish va natijani 12 ga bo’lish orqali

O’rtacha yillik kirish quvvati quyidagicha aniqlanadi:
O’rtacha yillik kirish quvvati quyidagicha aniqlanadi:

 • kirish quvvatini kiritilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish va natijani 12 ga bo’lish orqali

 • kirish quvvatini kiritilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish orqali

 • chiqish quvvatini chiqarilgan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish orqali

 • chiqish quvvatini chiqarilgandan yil oxirigacha oylar soniga ko’paytirish va natijani 12 ga bo’lish orqali

O’zbekiston Respublikasining «Xususiy korxona tug`risida»gi qonuni qaysi yili...
O’zbekiston Respublikasining «Xususiy korxona tug`risida»gi qonuni qaysi yili qabul qilingan?

 • 2003 yilning 11 dekabrida

 • 1990 yilning 30 sentyabrida

 • 1991 yilning 15 fevralida

 • 2002 yilning 25 noyabrida

O’zgaruvchan xarajatlar o’z ichiga
O’zgaruvchan xarajatlar o’z ichiga

 • Moddiy xarajatlar va xodimlarni ish haqi uchun xarajatlar

 • Maxsulot realizastiyasi uchun xarajatlarini

 • Amortizastiya xarajatlarini

 • Ishlab chiqarishni modernizastiyasi uchun xarajatlarini

Ochiq turdagi akstionerlik jamiyatining ustav kapitali miqdori:
Ochiq turdagi akstionerlik jamiyatining ustav kapitali miqdori:

 • Jamiyat ro’yxatdan utish davridagi qonun bilan belgilangan 200 minimal ish xaqi miqdoridan kam bo’lmasligi kerak

 • Jamiyat ro’yxatdan o’tish davridagi qonun bilan belgilangan 150 minimal ish xaqi miqdoridan kam bo’lmasligi kerak

 • Chegaralanmagan miqdorda

 • Qonun asosida belgilangan ta’sis xujjatlariga qo’l qo’yish muddatida 200 minimal ish xaqi miqdoridan ko’p emas

Ochiq turdagi akstiyadorlik jamiyati deb tan olinadi, agar …
Ochiq turdagi akstiyadorlik jamiyati deb tan olinadi, agar …

 • Ochiq jamiyat akstiyalari bir shaxsdan ikkinchi shaxsga, boshqa xissadorlarning roziligisiz o’tishi mumkin bo’lgan jamiyatlar bo’lsa

 • Akstiyalarga ochiq holda obuna bo’lish va ularni erkin xolda sota oladigan jamiyatlar bo’lsa

 • Birgalikda faoliyat yuritish uchun kishilarni va majburiyatlarni birlashtirgan jamiyat bo’lsa

 • Chegaralgan miqdordagi pul ulushlari doirasida faoliyat natijalari uchun javob beradigan jamiyat bo’lsa

Operastiyalarni bajarishga ketgan vaqt sarfi (operativ vaqt)ning teng bo’lishi ?
Operastiyalarni bajarishga ketgan vaqt sarfi (operativ vaqt)ning teng bo’lishi ?

 • sinxronlash

 • tenglashtirish

 • paralellik

 • optimallashtirish

Operativlashtirish quyidagi uch turga ajratiladi?
Operativlashtirish quyidagi uch turga ajratiladi?

 • buyumli, texnologik, detalli

 • buyumli, operastiyali, bosqichli

 • iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy

 • avtomatlashgan, mexanizastiyalashgan, aralash

Qanday vositaga amortizastiya hisoblanmaydi?
Qanday vositaga amortizastiya hisoblanmaydi?

 • Korxona eriga

 • Korxonaning butlovchi qismlariga

 • Korxona bino-inshoatlariga

 • Korxona asbob-uskunalariga

Qaysi belgi bo’yicha ixtisoslashtirishda stexlar va uchastkalarni texnologik ...
Qaysi belgi bo’yicha ixtisoslashtirishda stexlar va uchastkalarni texnologik jihatdan har xil bo’lgan operastiyalarni bir xildagi detallar yoki uzellar bo’yicha bajaradi?

 • buyumlar

 • texnologiya

 • texnika

 • avtomatizastiya

Qaysi tuzilmada texnik tamoyilga ko’ra tayyorlov sexlari – mahsulotni qayta ...
Qaysi tuzilmada texnik tamoyilga ko’ra tayyorlov sexlari – mahsulotni qayta ishlovchi va tayyor holda chiqaruvchi sexlar bo’lishi taqozo etiladi?

 • ishlab chiqarish

 • texnologik

 • umumiy

 • aralash

Qoʼshimcha kapital mablagʼlarning qiyosiy samaradorlik koeffitsienti qanday ...
Qoʼshimcha kapital mablagʼlarning qiyosiy samaradorlik koeffitsienti qanday aniqlanadi?

 • tannarxni pasaytirishdan olingan tejamning qoʼshimcha kapital mablagʼlar miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi

 • bu inson mehnatining muayyan vaqt ichida ozmi - koʼpmi mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatiga nisbati bilan aniqlanadi

 • bu mahsulot birligiga ketadigan va unda ifodalanadigan moddiy resurslarga nisbati bilan aniqlanadi

 • bevosita sarf boʼyicha, toʼla sarf boʼyicha hamda umumiy ijtimoiy mahsulot yoki milliy daromad qiymatiga nisbati bilan aniqlanadi

Quyidagi usullar qaysi usullar guruhiga tegishli: sifat va miqdor, indeks, ...
Quyidagi usullar qaysi usullar guruhiga tegishli: sifat va miqdor, indeks, guruhlash?

 • statistik

 • sintez

 • matematik

 • dialektik

Razryadlar shkalasidan iborat bo’lib, ularning har biriga o’z tarif ...
Razryadlar shkalasidan iborat bo’lib, ularning har biriga o’z tarif koeffistienti berilgan va har qanday razryadning birinchi razryaddan necha marta ko’pligini ko’rsatib turadi?

 • tarif stavkasi

 • tarif razryadi

 • tarif koeffistienti

 • tarif malakasi

Realizastiya qilingan mahsulotni rentabelligini aniqlash
Realizastiya qilingan mahsulotni rentabelligini aniqlash

 • Balans foydani realizastiya qilingan maxsulot xajmiga nisbati

 • Sof foydani korxona mulkini o’rtacha qiymatiga nisbati

 • Sof foydani realizastiyadan tushgan tushumga nisbati

 • Balans foydani asosiy fondlar va moddiy aylanma vositalarning o’rtacha qiymatiga nisbati

Rentabelliylik ko’rsatkichlari
Rentabelliylik ko’rsatkichlari

 • Sof foyda bilan korxona aktivlarinining nisbati

 • Debitorlik qarzlari aylanuvchanligini

 • Moliyaviy mustaqillik koeffistienti

 • Yalpi foydaning sotishdan olingan tushumdan aktivlarini chegirib tashlangan qismiga nisbati

Resurslarning aylanishi korxona qo’yilmalarining xarajatlari o’sishi bilan ...
Resurslarning aylanishi korxona qo’yilmalarining xarajatlari o’sishi bilan shartlangan, ishlab chiqarish esa, qisqarish tendenstiyasiga uchragan. Bu xolda material zaxiralari

 • O’zgarmaydi

 • Ko’payadi

 • Kamayadi

 • Nolga teng bo’ladi

Sanoat ishlab chiqarishi yordamchi va xizmat ko’rsatuvchi xo’jaliklarining ...
Sanoat ishlab chiqarishi yordamchi va xizmat ko’rsatuvchi xo’jaliklarining asosiy vazifasi?

 • ishlab chiqarish jarayonlari uzluksizligini ta’minlash

 • mahsulot sifatini nazorat etish

 • buyumlarni yuklash, tushirish

 • ishlab chiqarish chiqindilarini yig`ib olish

Sanoat korxonalari foydalanadigan xom ashyoning xarakteriga ko’ra qanday ...
Sanoat korxonalari foydalanadigan xom ashyoning xarakteriga ko’ra qanday tasniflanadi?

 • qazib olish va qayta ishlash

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret jarayonlarga asoslangan

 • ishlab chiqarish vositalarini va iste’mol mollarini ishlab chiqaruvchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

Sanoat korxonalari qanday tuzilmasidan tashkil topadi?
Sanoat korxonalari qanday tuzilmasidan tashkil topadi?

 • umumiy va ishlab chiqarish

 • ishlab chiqarish va takror ishlab chiqarish

 • texnik va texnologik

 • tasviriy

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilishda quyidagi...
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilishda quyidagi tamoyillarga rioya qilish kerak?

 • ixtisoslashtirish, mutanosiblik

 • ilmiylik, komplekslilik

 • uzluksizlik, optimallik

 • tejamkorlik va samaradorlik

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tuzilmasining uch xil turi mavjud?
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tuzilmasining uch xil turi mavjud?

 • texnologik, predmetli va aralash

 • tarmoq, umumiy va ishlab chiqarish

 • ijtimoiy, ishlab chiqarish va takror ishlab chiqarish

 • umumiy, ishlab chiqarish va aralash

Sanoat korxonalarida ixtisoslashtirishning shakllari?
Sanoat korxonalarida ixtisoslashtirishning shakllari?

 • buyumli, texnologik, detalli

 • buyumli, operastiyali, bosqichli

 • iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy

 • avtomatlashgan, mexanizastiyalashgan, aralash

Sanoat korxonalarida ro’y beradigan hodisalar, voqeliklar va iqtisodiy ...
Sanoat korxonalarida ro’y beradigan hodisalar, voqeliklar va iqtisodiy jarayonlarning o’zaro bog`liqligini, ularning uzluksiz harakati, taraqqiyot va o’zgarishi, miqdor ko’rsatkichdan sifat ko’rsatkichga o’tishi, vaqt va fazoda ro’y berishini anglab olishga qaysi usul yordam beradi?

 • dialektik

 • nazariy

 • tahlil

 • tarixiy

Sanoat korxonalarining tuzilmasi quyidagi omillar ta’siri asosida shakllanadi…
Sanoat korxonalarining tuzilmasi quyidagi omillar ta’siri asosida shakllanadi…

 • texnik va texnologik, mulkchilik shakli, mahsulotning murakkabligi

 • o’lchami va ixtisoslashtirish darajasi

 • tarmoqqa mansubligi va ishlab chiqarish hajmi

 • talab va taklif darajasi

Sof foyda qanday topiladi?
Sof foyda qanday topiladi?

 • Soliq toʼlangungacha olingan foydadan foydadan toʼlanadigan soliqlar va bodhqa soliqlarni ajratish orqali aniqlanadi

 • Soliq toʼlangungacha olingan foydaga foydaga toʼlanadigan soliqlar va bodhqa soliqlarni qo`shish orqali aniqlanadi

 • Soliq toʼlangungacha olingan foydaga foydaga toʼlanadigan soliqlar va bodhqa soliqlarni qo`shish va umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydani ajratish orqali aniqlanadi

 • Soliq toʼlangungacha olingan foydaga foydaga toʼlanadigan soliqlar va bodhqa soliqlarni va umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydani qo`shish orqali aniqlanadi

Soliq toʼlangungacha olingan foyda qanday topiladi?
Soliq toʼlangungacha olingan foyda qanday topiladi?

 • Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydaga favqulodda vaziyatlardan olingan foydani qo`shish va favqulodda vaziyatlardan koʼrilgan zararni ajratish orqali aniqlanadi

 • Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydaga favqulodda vaziyatlardan olingan foydaga va favqulodda vaziyatlardan koʼrilgan zararni qo`shish orqali aniqlanadi

 • Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydadan favqulodda vaziyatlardan olingan foydani va favqulodda vaziyatlardan koʼrilgan zararni ajratish orqali aniqlanadi

 • Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foydadan favqulodda vaziyatlardan olingan foydani va favqulodda vaziyatlardan koʼrilgan zararni ajratish va asosiy faoliyatdan olingan foydani qo`shish orqali aniqlanadi

Ta’mirning qaysi turida sarflangan xarajatlar amortizastiya ajratmasining ...
Ta’mirning qaysi turida sarflangan xarajatlar amortizastiya ajratmasining qayta tiklashga mo’ljallangan qismidan qoplanadi?

 • kapital

 • joriy

 • o’rta

 • yakuniy

Tanlangan vaqt birligiga qarab tarif stavkalari nimalardan iborat bo’ladi?
Tanlangan vaqt birligiga qarab tarif stavkalari nimalardan iborat bo’ladi?

 • soatbay, kunbay va oylik maoshlar

 • soatbay, ishbay maoshlar

 • kunbay va xaftabay maoshlar

 • oylik va chorakkiy maoshlar

Tarmoq bo’yicha korxonalar qanday turlarga bo’linadi?
Tarmoq bo’yicha korxonalar qanday turlarga bo’linadi?

 • ishlab chiqarish va noishlab chiqarish

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret

 • ishlab chiqarish vositalarini va iste’mol mollarini ishlab chiqaruvchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

Tarmoq tuzilmasini ifodalovchi ko’rsatkichlar jumlasiga quyidagilar kiradi:
Tarmoq tuzilmasini ifodalovchi ko’rsatkichlar jumlasiga quyidagilar kiradi:

 • tarmoqlarning sanoat ishlab chiqarish umumiy hajmidagi salmog`i

 • tarmoqning eskirish koeffistienti

 • tarmoq rivojining sur’ati

 • yengil sanoat tarmoqining soni

Tashkiliy-huquqiy shakliga ko’ra qanday korxonalarga ajratiladi?
Tashkiliy-huquqiy shakliga ko’ra qanday korxonalarga ajratiladi?

 • xususiy, davlat, jamoa, aralash

 • ixtisoslashgan, universal va aralash

 • majmuaviy va qisman avtomatlashtirilgan

 • kichik va yirik

Tayyor mahsulotning belgilanishi bo’yicha korxonalar qanday guruhga bo’linadi?
Tayyor mahsulotning belgilanishi bo’yicha korxonalar qanday guruhga bo’linadi?

 • ishlab chiqarish vositalarini va iste’mol mollarini ishlab chiqaruvchi

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret jarayonlarga asoslangan

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • qazib olish va qayta ishlash

Tekshiriluvchi manbalarini qamrab olish bo’yicha barcha buyumlar va uning ...
Tekshiriluvchi manbalarini qamrab olish bo’yicha barcha buyumlar va uning qismlari tekshiriladi?

 • sidirg`a nazorat

 • dastlabki nazorat

 • statistik nazorat

 • jarayonlararo nazorat

Texnik nazorat– bu:
Texnik nazorat– bu:

 • mahsulotni ishlab chiqarish barcha bosqichlariga: ishlab chiqarish sifat talabini ta’minlovchi omillarga qo’yiladigan sifat talablariga amal qiladigan texnik tekshirish

 • marketing IITK ishlari va ishlab chiqarish bosqichida mahsulot sifati darajasini hamda ishlab chiqarish jarayoni hamma bosqichlarida texnik nazoratni aniqlovchi tomon muhit komponentlarini nazorat qilish, nazorat vositasi va usullari yig`indisi

 • o’rnatilgan tarkibga talabga muvofiq nazorat operastiyalarning kompleks o’zaro bog`lanishi

 • ishlab chiqarish bosqichida mahsulot sifati darajasini nazorat qilish

Texnologik jarayon bosqichlarida mahsulot tayyorlashdan yoki yig`ishdan ...
Texnologik jarayon bosqichlarida mahsulot tayyorlashdan yoki yig`ishdan oldin, uning tarkibiga kiruvchi materiallar va qismlar bo’yicha qaysi nazorat o’tkaziladi?

 • dastlabki nazorat

 • siljuvchan

 • tarkibiy

 • jarayonlararo nazorat

Texnologik jarayonining borishi qaysi xujjatlarda qayd etiladi?
Texnologik jarayonining borishi qaysi xujjatlarda qayd etiladi?

 • texnologik xaritalarda

 • konstruktor chizmalar, texnik sharoitlarda

 • ta’sis xujjatlarida

 • yillik hisobotlarida

To’qimachilik fabrikalarida quyidagi stexlar tashkil qilinadi?
To’qimachilik fabrikalarida quyidagi stexlar tashkil qilinadi?

 • yigiruv, to’quv va bo’yyash

 • domna, marten va prokat stexlari

 • quyish, presslash va tikish

 • temirchilik, mexanika, payvandlash

Turli tarmoqlarga mansub bo’lgan mahsulot ishlab chiqarishni yoki ...
Turli tarmoqlarga mansub bo’lgan mahsulot ishlab chiqarishni yoki jarayonlarni bir korxona miqyosida mujassamlashtirish?

 • kombinastiyalashtirish

 • konstentrastiyalashtirish

 • ixtisoslashtirish

 • mexanizastiyalash

Umumiy texnologik belgisi bo’yicha korxonalar qanday bo’linadi?
Umumiy texnologik belgisi bo’yicha korxonalar qanday bo’linadi?

 • ishlab chiqarishi to’xtovsiz va diskret jarayonlarga asoslangan

 • ishlab chiqarish vositalarini va iste’mol mollarini ishlab chiqaruvchi

 • sanoat, qishloq xo’jalik, transport, moliyaviy kredit

 • qazib olish va qayta ishlash

Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foyda qanday topiladi?
Umumxoʼjalik faoliyatidan olingan foyda qanday topiladi?

 • asosiy faoliyatdan olingan foydaga moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlarni qo`shish va moliyaviy faoliyat xarajatlarni ajratish orqali aniqlanadi

 • asosiy faoliyatdan olingan foydadan moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlarni va moliyaviy faoliyat xarajatlarni qo`shish orqali aniqlanadi

 • asosiy faoliyatdan olingan foydadan moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlarni va moliyaviy faoliyat xarajatlarni ajratish orqali aniqlanadi

 • asosiy faoliyatdan olingan foydadan moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlarni va moliyaviy faoliyat xarajatlarni ajratish va sotishdan olingan sof tushumni qo`shish orqali aniqlanadi

Unifikastiyaning natijasida?
Unifikastiyaning natijasida?

 • mahsulot nomenklaturasi qisqaradi, konstrukstiyaning texnik darajasi oshadi

 • mahsulot nomenklaturasi ko’payadi, konstrukstiyaning texnik darajasi pasayadi

 • mahsulot nomenklaturasi qisqaradi, konstrukstiyaning texnik darajasi pasayadi

 • mahsulot nomenklaturasi ko’payadi, konstrukstiyaning texnik darajasi oshadi

Uskunalardan intensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi:
Uskunalardan intensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi:

 • Ishchilar mehnatini fond bilan ta’minlanganligi

 • Smenalik koeffistienti

 • Uskunalardan intensiv foydalanish koeffistienti

 • Uskunalarning yaroklilik koeffistienti

Xarajatlarni doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar bo’lishdan maqsad:
Xarajatlarni doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar bo’lishdan maqsad:

 • Korxonani daromad va xarajat balansini tuzish uchun

 • Mahsulotni bahosini aniqlash

 • Ishlab chiqarish hajmini prognozlash

 • Foydali va zararsiz ishlashni bashorat qilish

Xo’jalik shirkatini davlat ro’yhatidan o’tkazishda ustav fondi qancha ...
Xo’jalik shirkatini davlat ro’yhatidan o’tkazishda ustav fondi qancha miqdorda bo’lishi kerak?

 • Eng kam oylik ish haqining 50 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 30 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 25 barobari

 • Eng kam oylik ish haqining 60 barobari

Xo’jalik shirkatining ishtirokchilari kimlar?
Xo’jalik shirkatining ishtirokchilari kimlar?

 • Yakka tadbirkorlar, tijoratchi tashkilotlar

 • Biznes vakillari

 • Tijoratchi tashkilotlar

 • Yakka tadbirkorlar

Xo’jalik shirkatining qanday ta’sis asosiy hujjat hisoblanadi?
Xo’jalik shirkatining qanday ta’sis asosiy hujjat hisoblanadi?

 • Ta’sis shartnomasi

 • Korxonaning shartnomasi

 • Ustav fondi

 • Korxona tomonidan berilgan ariza

Xo’jalik shirkatlariga quyidagilar kiradi …
Xo’jalik shirkatlariga quyidagilar kiradi …

 • Ta’sischilarni mulkiy badallari va shaxsiy faoliyatiga asoslangan uyushmalar

 • Xo’jalik shirkatini boshqarishdagi ta’sischilarni shaxsiy ishtirokiga asoslangan uyushmalar

 • Ishtiroqchilarni mulkiy va pul ulushlariga asoslangan uyushmalar

 • Ishlab chiqarishdan tashqari boshqa faoliyat bilan shug`ullanuvchilar

Yangi buyumlar ishlab chiqarishning texnik tayyorgarligini va ishlab ...
Yangi buyumlar ishlab chiqarishning texnik tayyorgarligini va ishlab chiqarish jarayonining o’zini tashkil etish kaysi muhitga kiradi?

 • ishlab chiqarish muhiti

 • qayta ishlash muhiti

 • muomala muhiti

 • ichki muhiti

Yopiq turdagi akstionerlik jamiyatlari deb …
Yopiq turdagi akstionerlik jamiyatlari deb …

 • Akstiyalari faqat uni ta’sischilari orasida yoki oldindan belgilangan doirasida taqsimlanadigan jamiyat

 • Ularni akstiyalari faqat ularni ta’sischilari orasida taqsimlanadigan jamiyat

 • Ularni akstiyalari faqat yopiq obuna xolida taqsimlanadigan jamiyat

 • Mablag`i akstiyalarga ajratilgan yuridik shaxs

Yopiq turdagi akstionerlik jamiyatining ustav kapitalini miqdori …
Yopiq turdagi akstionerlik jamiyatining ustav kapitalini miqdori …

 • Jamiyat ro’yxatdan o’tish vaqtida qonun bilan belgilangan 100 minimal ish xaqi miqdoridan kam bulmasligi kerak

 • Jamiyat ro’yxatdan o’tish vaqtida qonun bilan belgilangan 100 minimal ish xaqi miqdoridan ko’p bo’lmasligi kerak

 • Ta’sis xujjatlari tasdiklangan vaqtidagi 200 minimal ish xaqi miqdori

 • Ta’sis xujjatlari bilan chegaralangan vaqtidagi 200 minimal ish xaqi miqdori

Yuqorida ko’rilgan nazoratlardan qaysi turi mahsulotni qayta tekshirish yoki ...
Yuqorida ko’rilgan nazoratlardan qaysi turi mahsulotni qayta tekshirish yoki undan foydalanish sharoitlarida ham qo’llaniladi?

 • tanlanma

 • sidirg`a nazorat

 • dastlabki nazorat

 • jarayonlararo nazorat

Zararsizlik nuqtasi aniqlashga yordam beradi
Zararsizlik nuqtasi aniqlashga yordam beradi

 • Xarajatlar tushum bilan qoplangandagi maxsulot hajmini

 • Korxona foyda olgan vaqtdagi mahsulot hajmini

 • Domiy xarajatlar o’zgaruvchan xarajatlarga teng bo’lgandagi mahsulot

 • Doimiy xarajatlar o’zgaruvchan xarajatlarga teng bo’lgandagi maxsulot xajmi

Zavodlarni qanday ixtisoslashtirishda faqat bir xil turdagi mashinalarning ...
Zavodlarni qanday ixtisoslashtirishda faqat bir xil turdagi mashinalarning bir xil nomdagi yoki bir xildagi detallari tayyorlanadi?

 • detalli

 • bosqichli

 • operastiyali

 • buyumli

Аsosiy fondlar tuzilmasi qanday turlarga ajratiladi?
Аsosiy fondlar tuzilmasi qanday turlarga ajratiladi?

 • tasviriy, texnologik, tarmoq, hududiy, takror ishlab chiqarish tuzilmasiga ajratiladi

 • tasviriy, iqtisodiy, texnologik, hududiy, takror ishlab chiqarish tuzilmasiga ajratiladi

 • iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy tuzilmalarga ajratiladi

 • iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tasviriy, texnologik, tarmoq, hududiy, takror ishlab chiqarish tuzilmasiga ajratiladi


Download 0,95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish