Bosim ostida havo kiritish usuli Ichki yonuv dvigateli sikllarida qo’llanilishiDownload 36.5 Kb.
Sana20.01.2020
Hajmi36.5 Kb.
Reja:

Bosim ostida havo kiritish usuli

Ichki yonuv dvigateli sikllarida qo’llanilishi

Ichki yonuv dvigatellari haqiqiy sikllar

IYoD larning haqiqiy sikllarida ish yonilg’ini yonishida ajralib chiqadigan issiqlik energiyasining mexanik energiyasiga aylanishi natijasida olinadi. Gaz xolidagi yonish maxsulotlari silindrda kengaygandan, ya’ni ish bajargandan so’ng atmosferaga chiqarib tashlanadi. IYoDlarning haqiqiy sikllari termodinamik sikllarga solishtirilsa, ulardagi ish jismiga issiqlik berilishi, yonilg’ining yonish va yonish maxsullari hosil bo’lishi bilan, issiqlik olish jarayoni esa ma’lum bir issiqlik energiyasiga ega bo’lgan ishlatilgan gazlarni atmosferaga chiqarish bilan almashtiriladi. haqiqiy siklda qo’shimcha ravishda gaz almashish jarayonlari ham sodir bo’ladi.

IYoDlarda haqiqiy sikl to’rt yoki ikki taktda amalga oshiriladi.

Uchqun bilan yondiriladigan IYoD larida (benzin, va gazda ishlaydigan) yonuvchi aralashma silindrdan tashqarida tayyorlanadi, ko’pincha maxsus qurilma, karbyurator yoki aralashtirgichda tayyorlanadi.

Dizellarda yonuvchi aralashma yonishgacha bo’lgan davrda va qisman yonish davrida bevosita yonish kamerasida tayyorlanadi. IYoD haqiqiy sikllarida sodir bo’ladigan jarayolarni taxlil qilish va ko’rib chiqish uchun silindrlar ichidagi gaz bosimining o’zgarish grafigi, indikator yordamida olinadigan indikator diagrammadan foydalaniladi. haqiqiy siklning asosiy jarayonlari 3.1-rasmda keltirilgan indikator diagramma yordamida ko’rib chiqamiz.

1. To’ldirish (kiritish) jarayoni. Ushbu to’ldirish jarayoni silindrni yangi zaryad bilan to’ldirish uchun xizmat qiladi. Kiritish jarayoni 1 nuqtada kiritish klapani porshen yu.ch.n. ga biroz yetmasdan (200 t.v.b.) ochilgandan so’ng boshlanadi, bunda chiqarish jarayoni tugallanayotgan va chiqarish klapani ham ochiq holda bo’ladi. Yangi zaryadning asosiy miqdori silindrga porshenning Yu.Ch.N dan P.Ch.N gacha bo’lgan harakatida a nuqtagacha beriladi. To’ldirish jarayoni kiritish klapani P.Ch.N. ga nisbatan 40-750 kechikib (2 nuqtasi) yopilgandan so’ng tugaydi.

2. Siqish jarayoni. Siqish jarayoni boshida a va 2 nuqtalar oralig’idi kiritish klapani aniq xolatda bo’ladi. Sof siqish jarayoni 2 nuqtadan keyin boshlanadi. Siqish jarayonining oxirida s nuqtada (YuChN ga 25-40° t.v.b. qolganda) elektr uchquni beriladi va yonuvchi aralashma yondirish shami elektrodlari oralig’idagi tirqishda yondiriladi.

Dizellarda s nuqtada YuChN ga 15-20° t.v.b. yetmasdan forsunka orqali yonilg’i berila boshlanadi.

Reja:


Bosim ostida havo kiritish usuli

Ichki yonuv dvigateli sikllarida qo’llanilishi

Ichki yonuv dvigatellari haqiqiy sikllar

IYoD larning haqiqiy sikllarida ish yonilg’ini yonishida ajralib chiqadigan issiqlik energiyasining mexanik energiyasiga aylanishi natijasida olinadi. Gaz xolidagi yonish maxsulotlari silindrda kengaygandan, ya’ni ish bajargandan so’ng atmosferaga chiqarib tashlanadi. IYoDlarning haqiqiy sikllari termodinamik sikllarga solishtirilsa, ulardagi ish jismiga issiqlik berilishi, yonilg’ining yonish va yonish maxsullari hosil bo’lishi bilan, issiqlik olish jarayoni esa ma’lum bir issiqlik energiyasiga ega bo’lgan ishlatilgan gazlarni atmosferaga chiqarish bilan almashtiriladi. haqiqiy siklda qo’shimcha ravishda gaz almashish jarayonlari ham sodir bo’ladi.

IYoDlarda haqiqiy sikl to’rt yoki ikki taktda amalga oshiriladi.

Uchqun bilan yondiriladigan IYoD larida (benzin, va gazda ishlaydigan) yonuvchi aralashma silindrdan tashqarida tayyorlanadi, ko’pincha maxsus qurilma, karbyurator yoki aralashtirgichda tayyorlanadi.

Dizellarda yonuvchi aralashma yonishgacha bo’lgan davrda va qisman yonish davrida bevosita yonish kamerasida tayyorlanadi. IYoD haqiqiy sikllarida sodir bo’ladigan jarayolarni taxlil qilish va ko’rib chiqish uchun silindrlar ichidagi gaz bosimining o’zgarish grafigi, indikator yordamida olinadigan indikator diagrammadan foydalaniladi. haqiqiy siklning asosiy jarayonlari 3.1-rasmda keltirilgan indikator diagramma yordamida ko’rib chiqamiz.

1. To’ldirish (kiritish) jarayoni. Ushbu to’ldirish jarayoni silindrni yangi zaryad bilan to’ldirish uchun xizmat qiladi. Kiritish jarayoni 1 nuqtada kiritish klapani porshen yu.ch.n. ga biroz yetmasdan (200 t.v.b.) ochilgandan so’ng boshlanadi, bunda chiqarish jarayoni tugallanayotgan va chiqarish klapani ham ochiq holda bo’ladi. Yangi zaryadning asosiy miqdori silindrga porshenning Yu.Ch.N dan P.Ch.N gacha bo’lgan harakatida a nuqtagacha beriladi. To’ldirish jarayoni kiritish klapani P.Ch.N. ga nisbatan 40-750 kechikib (2 nuqtasi) yopilgandan so’ng tugaydi.

2. Siqish jarayoni. Siqish jarayoni boshida a va 2 nuqtalar oralig’idi kiritish klapani aniq xolatda bo’ladi. Sof siqish jarayoni 2 nuqtadan keyin boshlanadi. Siqish jarayonining oxirida s nuqtada (YuChN ga 25-40° t.v.b. qolganda) elektr uchquni beriladi va yonuvchi aralashma yondirish shami elektrodlari oralig’idagi tirqishda yondiriladi.

Dizellarda s nuqtada YuChN ga 15-20° t.v.b. yetmasdan forsunka orqali yonilg’i berila boshlanadi.

Yonish jarayoni. Bu jarayonda porshen YuChN ga yetmasdan boshlanadi. Kimyoviy reakg’iyalar natjasida yonish maxsulotlari hosil bo’ladi. Yonish jarayoni gazlarning temperaturasi va bosimi eng yuqori qiymatlarga erishadi. Yonish jarayoni, kengayishi taktida porshen gazning ortiqcha bosim kuchi ta’sirida PChN ga qarab harakatlanganda, oraliq nuqtada yonuvchi aralashma silindrdan tashqarida hosil qilinadigan IYoD larda YuChN dan 30-40° o’tib, dizellarda esa 50-80° o’tib tugallanadi.

Kengayish jarayoni YuChN da boshlanadi. Bunda issiqlik ajralib chiqadi va uning bir qismi silindr devorlari orqali isrof bo’ladi. Porshen YuChNdan uzoqlashganda issiqlik ajralish tezligi maksimumga erishadi, keyin esa siklga berilgan yonilg’i miqdori sarflangan sari kamayadi. Kengayish jarayonida yonish maxsulotlarining issiqlik energiyasi ishga aylanadi. 3 nuqtasida (PChN ga 40-75° t.v.b. yetmasdan ilgariroq) chiqarish klapani ochiladi va bundan keyin kengayish jarayoni ishlatilgan gazlarni chiqarish sistemasi va atmosferaga haydash bilan davom etadi.

Chiqarish jarayoni silindrni ishlatilgan gazlardan tozalash uchun mo’ljallangan va u yonish maxsulotlarining kengayishi davom etayotgan sharoitda boshlanadi. Jarayonning asosiy (PChN va YuChN oralig’idagi) qismi silindrdagi bosimning chiqarish sistemasining gidravlik qirshiligi tufayli atmosfera bosimiga nisbatan biroz ortiqchaligida sodir bo’ladi. 4 taktli sikldan 2 taktli siklni farqi gaz almashish organlarining konstruktiv sxemasida (3.2 rasmga qarang) porshen ish jismining ortiqcha bosimi ta’sirida PChN ga qarab harakatlangan holda va u orqali porshen ustki yuzasidan ishlatilgan gazlar tashqariga haydaladi. Gazlarning erkin chiqish davri 1 nuqtagacha davom etadi. Porshen 1 nuqtada kiritish darchasini ochadi. Bu paytda yangi zaryad maxsus nasos yordamida porshen ustki bo’shlig’ida bosim ostida kira boshalaydi. 1-2 nuqtalar oralig’idagi davrda chiqarish va kiritish darchalari ochiq bo’ladi. 2 nuqtasida xaydash tugaydi va 3 nuqtada chiqarish darchasi berkitilgandan so’ng siqish boshlanadi.

Xaqiqiy siklda issiqlikdan foydalanish samarasi indikator f.i.k. bilan aniqlanadi, u siklning foydali ishi Li ga aylangan issiqlikning dvigatelga yonilg’i bilan kiritilgan barcha issiqlik Q1 ga nisbatidan iborat:

hiqLi G’ Q1

Agarda foydali ish 1 kg yonilg’iga nisbatan olinsa, u holda

hiqli G’ H1

Siqish oxiridagi ko’rsatgichlarni baholash uchun geometrik siqish darajasidan foydalaniladi.

eq(VhQVc)Vc

IYoD ning ekologik ko’rsatgichlari deganda IYoDlar atmosferaga chiqarib tashlaydigan yonish maxsulotlari yoki yonilg’i va moyning chala oksidlanish maxsulotlarining odam organizmini zaxarlaydigan va atrof muxitni ifloslantiradigan moddalarga SO, azot oksidlari, yonmay qolgan uglevodorodlar, alqdegidlar, oltingugurt birikmalari, qo’rg’oshin birikmalari va qurum kiradi.

6-rasm. Bosim ostida kiritish usuli qo’llarilmagan to’rt taktli dvigatellar

sikllarning indikator diagrammalar.

7-rasm. Ikki taktli IYoD haqiqiy siklning indikator diagrammasi

yuqori qiymatlarga erishadi. Yonish jarayoni, kengayishi taktida porshen gazning ortiqcha bosim kuchi ta’sirida PChN ga qarab harakatlanganda, oraliq nuqtada yonuvchi aralashma silindrdan tashqarida hosil qilinadigan IYoD larda YuChN dan 30-40° o’tib, dizellarda esa 50-80° o’tib tugallanadi.

Kengayish jarayoni YuChN da boshlanadi. Bunda issiqlik ajralib chiqadi va uning bir qismi silindr devorlari orqali isrof bo’ladi. Porshen YuChNdan uzoqlashganda issiqlik ajralish tezligi maksimumga erishadi, keyin esa siklga berilgan yonilg’i miqdori sarflangan sari kamayadi. Kengayish jarayonida yonish maxsulotlarining issiqlik energiyasi ishga aylanadi. 3 nuqtasida (PChN ga 40-75° t.v.b. yetmasdan ilgariroq) chiqarish klapani ochiladi va bundan keyin kengayish jarayoni ishlatilgan gazlarni chiqarish sistemasi va atmosferaga haydash bilan davom etadi.

Chiqarish jarayoni silindrni ishlatilgan gazlardan tozalash uchun mo’ljallangan va u yonish maxsulotlarining kengayishi davom etayotgan sharoitda boshlanadi. Jarayonning asosiy (PChN va YuChN oralig’idagi) qismi silindrdagi bosimning chiqarish sistemasining gidravlik qirshiligi tufayli atmosfera bosimiga nisbatan biroz ortiqchaligida sodir bo’ladi. 4 taktli sikldan 2 taktli siklni farqi gaz almashish organlarining konstruktiv sxemasida (3.2 rasmga qarang) porshen ish jismining ortiqcha bosimi ta’sirida PChN ga qarab harakatlangan holda va u orqali porshen ustki yuzasidan ishlatilgan gazlar tashqariga haydaladi. Gazlarning erkin chiqish davri 1 nuqtagacha davom etadi. Porshen 1 nuqtada kiritish darchasini ochadi. Bu paytda yangi zaryad maxsus nasos yordamida porshen ustki bo’shlig’ida bosim ostida kira boshalaydi. 1-2 nuqtalar oralig’idagi davrda chiqarish va kiritish darchalari ochiq bo’ladi. 2 nuqtasida xaydash tugaydi va 3 nuqtada chiqarish darchasi berkitilgandan so’ng siqish boshlanadi.

Xaqiqiy siklda issiqlikdan foydalanish samarasi indikator f.i.k. bilan aniqlanadi, u siklning foydali ishi Li ga aylangan issiqlikning dvigatelga yonilg’i bilan kiritilgan barcha issiqlik Q1 ga nisbatidan iborat:

hiqLi G’ Q1

Agarda foydali ish 1 kg yonilg’iga nisbatan olinsa, u holda

hiqli G’ H1

Siqish oxiridagi ko’rsatgichlarni baholash uchun geometrik siqish darajasidan foydalaniladi.

eq(VhQVc)Vc

IYoD ning ekologik ko’rsatgichlari deganda IYoDlar atmosferaga chiqarib tashlaydigan yonish maxsulotlari yoki yonilg’i va moyning chala oksidlanish maxsulotlarining odam organizmini zaxarlaydigan va atrof muxitni ifloslantiradigan moddalarga SO, azot oksidlari, yonmay qolgan uglevodorodlar, alqdegidlar, oltingugurt birikmalari, qo’rg’oshin birikmalari va qurum kiradi.

6-rasm. Bosim ostida kiritish usuli qo’llarilmagan to’rt taktli dvigatellarsikllarning indikator diagrammalar.

7-rasm. Ikki taktli IYoD haqiqiy siklning indikator diagrammasi
Download 36.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik