Biznes muloqot va akademik yozuv


(qadimgi yunon san’at, qobiliyat, soʻz, ta’lim) ta’lim texnologiyasi shakllari, usullari, texnik, oʻqitish usullari va ta’lim resurslarini maxsus majmuiDownload 1,71 Mb.
bet143/208
Sana25.03.2022
Hajmi1,71 Mb.
#510149
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   ...   208
Bog'liq
Бизнес мулоқот 2019-20

(qadimgi yunon san’at, qobiliyat, soʻz, ta’lim) ta’lim texnologiyasi shakllari, usullari, texnik, oʻqitish usullari va ta’lim resurslarini maxsus majmui.

Verbal muloqot

Вербальное общение

Verbal communication

Soʻzlar yordamida sodir boʻluvchi muloqot.

Noverbal muloqotНевербальное общение

None- Verbal communicationsoʻzlarni ishlatmaydigan muloqot turiga taalluqli boʻladi.


Paralingvistik ta’sirПаралингвистическое влияние

Paralinguistic influence

bu nutqning atrofidagi uni bezovchi, uni kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi omillardir.Verbal ta’sirВербальное влияниеVerbal
influence

bu soʻz va nutqimiz orqali koʻrsatiladigan ta’sirimizdirProksemikaПроксемика

Proxemics

kishilarning muloqot davomida bir-biriga qarab, moslab ish tutishi va oraliq masofani tutishi kiradi.

Takesika vositalariСредства такесики

Takesika

silab qoʻyishlar, daxldorlik, qoʻl berib koʻrishishlar, urib-urib qoʻyishlar kiradi

ProsadikaПросадика

Prosadika

Ishtiyoq, quvonch va ishonchsizlik baland ovoz bilan bildiriladi.EkstralingvistikaЭкстралингвистика

Extra linguistics

Gʻazab, qoʻrqish ancha baland ovoz bilan, qaygʻu, gʻam-gʻussa, horgʻinlik odatda yumshoq pasaytirilgan ovoz bilan bildiriladi.

Megrabyan formulasi

Формула Мегрябана

Formula of Megrabian

birinchimarta koʻrishib turgan suhbatdoshlardagi taassurotlar % da.Ovoz modulyatsiyasiМодуляция звука

Voice modulation

ovozda kuchaygan ta’sirchanlikni rivojlantirilganda, boshqalarning xatti-harakatlarini anglay olishi.

Tezaurus

Тезаурус

Thesaurus

muayyan bilim sohasi tushunchalari, terminlarini toʻliq tavsiflovchi lugʻat yoki ma’lumotlar toʻplami.
Vibrofon

Вибрафон

Vibrofon

(lot. Vibrato – titramoq, tebratmoq) tovushning mexanik tebranishi va silkinishi.
Shtreykbre­xer

Штрейкбрей­хер

Shtreykbrexer

sotqinlik, ish tashlash vaqtida ish tashlovchilar manfaatiga xiyonat qilish.
Korporativ kommuni­katsiya

Корпоратив­ная коммуника­ция

Corporate Communication

biron-bir korporatsiya, uyushmaga mansub, birlashma, jamiyatga tegishli aloqa.
Lingvistika

Лингвистика

Linguistics

(frans. Linguistique – til) tilshunoslik va til bilimiga oid.
Sinonimlar

Синонимы

Synonyms

ma’nodosh soʻz, ikkita bir xil yoki bir-biriga yaqin tushuncha.
Antonimlar

Антонимы

Antonyms

qarama-qarshi, zid ma’noli til (nutq) birliklari.
Anketa-soʻrovnoma

Анкетирова­ние

The questionnaire

(fran. Enquete-surishtirish, xabar, ma’lumot olish) tegishli ma’lumot olish, toʻplash uchun belgilangan soʻroq varaqasi, soʻrovnoma.


Litsenziya-ruxsatnoma

Лицензия

License approval

lot. Licentia – ijozat, ruxsat) amaldagi qonunlarga koʻra muayyan faoliyatni amalga oshirish uchun davlat organlari tomonidan beriladigan ruxsat.
Reforma-islohot

Реформа

Reform

imloni isloh qilish, ta’limni isloh qilish, iqtisodiy islohot.
Kalka

Калька

Kalka

boshqa tillarga xos boʻlgan soʻzlarni oʻzgarishsiz oʻzlashtirish.Kolorit

Колорит

Сolouring

(ital. Colorito – rang, tus) biror narsaning oʻziga xos xususiyatlari, tomonlari majmui.


DialektizmlarДиалектизм

Dialecticism

tilshunoslikning xalq lahja va shevalarini oʻrganuvchi sohasi, shevashunoslik.


Argolar

Арго

Argo

tilshunoslikning xalq lahja va shevalarini oʻrganuvchi sohasi, shevashunoslik.
MetaforaМета́фора

Metaphor

soʻz yoki iborani oʻxshashlik yoki oʻxshatishga asoslangan koʻchma ma’noda ishlatish va shunday ma’noda ishlatilgan soʻz yoki ibora.
SinekdoxaСинекдоха

Synecdoche

butun narsani uning qismining nomi bilan, va aksincha, qismni butun narsaning nomi bilan atash.
Kanselyarizm­lar

Канцеляризм

Kanselyarizms

rasmiy uslubga xos soʽz va birikmalar.
ParonimlarПаронимы

Paronyms

talaffuzi yaqin, shakli va ma’nosi har xil soʻzlar.
TovushЗвук

Sound

talaffuz etiluvchi va eshitiluvchi mavhum birlik.
ArxaizmАрхаизм

Archaismhozirda sinonimi ishlatiladigan eskirgan soʻzlar.ILOVALAR
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI


OLIY VA OʻRTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

Oʻquv-uslubiy boʻlim tomonidan roʻyxatga olindi
__________________
2019-yil “___” ________

Institut Kengashining
___- sonli qarori bilan
TASDIQLANGAN
2019-yil “___” ________BIZNES MULOQOT VA AKADEMIK YOZUV
FAN DASTURI

Bilim sohasi:

200000

– Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq

Ta’lim sohasi:

230000

– Iqtisod

Ta’lim yoʻnalishlari:

5230100

  • Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boyicha)
5230200

– Menejment (xizmatlar sohasi)
5230600

– Moliya
5230700

– Bank ishi
5230800

– Soliqlar va soliqqa tortish
5230900

– Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar boʻyicha)
5231200

– Sug‘urta ishi
5231300

– Pensiya ishi
5231500

– Baholash ishi
5232000

– Davlat byudjetining g‘azna ijrosi
5232100

  • Korporativ moliya
5233400

Iqtisodiy xavfsizlik
5232700

– Investitsion loyihalarni moliyalashtirish
5232800

– Elektron tijorat
5233800

  • Moliyaviy texnologiyalar
5233900

  • Bank hisobi va audit
5234000

  • Byudjet hisobi va nazorati
5234400

  • Xalqaro valyuta - kredit munosabatlariToshkent – 2019
Fan dasturi institut Kengashining 2019-yil “___” avgustdagi __ sonli Qarori bilan ma’qullangan.

Ushbu “Biznes muloqot va akademik yozuv” tanlov fan dasturi Toshkent moliya institutining “Oʻzbek va xorijiy tillar” kafedrasi tomonidan ishlab chiqilgan.
Tuzuvchi:N.Husanov

–TMI “Oʻzbek va xorijiy tillar” kafedrasi mudiri, professor, f.f.d.;

Taqrizchilar:
Y.Qurbonova

–TIQXMMI, “Tillar” kafedrasi dotsenti, f.f. n.;


–TMI, “Oʻzbek va xorijiy tillar” kafedrasi dotsenti, f.f.n.A.Saparov

Fan dasturi Toshkent moliya instituti Oʻquv-uslubiy Kengashida muhokama etilgan va tavsiya qilingan (2019-yil “____” avgustdagi ___- sonli majlisi)Kengash raisi i.f.d., professor I.Qoʻziyev
I. O‘quv fanning dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o‘rni
Bakalavriat talabalari o‘z mutaxassislik fanlari bilan bir qatorda biznes muloqot tili va uslubi, iqtisodiy terminologiya, iqtisodiy hujjatchilik to‘g‘risida mukammal bilimga ega bo‘lishi kerak. U o‘z fikrini zamonaviy bozor iqtisodi sohasiga qo‘yiladigan talablar asosida aniq, to‘g‘ri, izchil, mantiqli, ta’sirli va ravshan ifoda etishi lozim. Shunga ko‘ra, bo‘lajak iqtisodchilar biznes muloqotning o‘ziga xos xususiyatlarini, nutq turlari va nutqiy faoliyatni, nutq tuzish usullari va notiqlik mahoratini yaxshi egallashi zarur.
“Biznes muloqot va akademik yozuv” fanining o‘qitilishi muayyan amaliy yo‘nalishga ega bo‘lib, bakalavriat talabalarida mutaxassislik tili bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni, mutaxassisligiga doir ilmiy ishlar va hujjatlarni to‘g‘ri yozish malakasini hosil qilishni, to‘g‘ri va mantiqli so‘zlashni, notiqlik mahoratini egallashni nazarda tutadi.


II. O‘quv fanning maqsadi va vazifasi
Fanni oqitishdan maqsad – iqtisodiyot sohasida bilimli, zukko, og‘zaki va yozma savodxonligi yetuk mutaxassisni tayyorlash uchun talabalarda iqtisodiy til bilimlarini – soʻz va terminlarni qoʻllash, gap va matnlarni to‘g‘ri va mantiqli tuzish, nutqiy etiketni va notiqlik mahorati boʻyicha bilim, koʻnikma va malakani shakllantirishdir.
Fanning vazifasi - talabalarni turli masalalarni tahlil etishga, mustaqil fikrlashga, notiqlik, nutq turlari, nutqiy faoliyat, nutqiy etiket, nutq tuzish usullari, notiqlik masalalarini, shuningdek, so‘z va atamalarni tanlash, matn tuzish va matnni tahrir qilish, matn va hujjatlarni to‘g‘ri yozishni o‘rganish uchun tayyorlashdan iborat.
“Biznes muloqot va akademik yozuv” fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba:
biznes muloqot shakllari va nutqiy faoliyat, muloqot jarayoni va muhokama, oʻzbek iqtisodiyot tilining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari, nutq odobi,nutq turlari, nutqiy faoliyat, lotin yozuviga asoslangan alifboni va imlo qoidalari, savodxonlik masalalari to‘grisida tasavvurga ega bolishi kerak;
mutaxasislikka oid matn, maqolalarni mazmunli va xatosiz yozish, - matnlarning turlari va tuzilishini puxta bilishi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llashni, tadqiqotga taqriz yozishni, iqtisodiy terminlarning yasalishi va qoʻllanish usullarini, iqtisodiy so‘zlar va birikmalarni toʻgʻri tanlashni, iqtisodiy matnlar tuzishni bilishi va ulardan foydalana olishi lozim;
ilmiy, rasmiy, publisistik, so‘zlashuv uslublariga xos nutqiy faoliyat va etiketni amalga oshirish koʻ nikmalariga ega bo‘lishi kerak;
nutqning tarkibiy qismlari va nutq tuzish usullaridan xabardor bo‘lish, aniq, to‘g‘ri, mantiqiy va ta’sirli nutq tuza bilish, notiqlik mahoratini puxta egallash, nutqning kommunikativ sifatlarini to‘g‘ri qo’llay olish, notiqlik maktabi va nutq sirlaridan voqif bo‘lish, nutqning noverbal vositalarini puxta egallash malakalariga ega boʻlishi kerak.


Download 1,71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   ...   208
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish