Bitiruv malakaviy ishi


Asosiy vositalarni kirim qilinishi va chikib kеtishi hisobining auditiDownload 94.03 Kb.
bet9/14
Sana31.10.2020
Hajmi94.03 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Asosiy vositalarni kirim qilinishi va chikib kеtishi hisobining auditi. 

Korxonaga  asosiy  vositalarning  kirim  qilinishi  bo’yicha  opеratsiyalar  qabul  qilish  -

topshirish dalolatnomalari (AV-1 son shakl) bilan rasmiylashtiriladi. 

Asosiy vositalarni qabul qilish quyidagi manbalardan: 

kurish (pudrat va xujalik usulida); 

sotib olish (boshka korxonalar va axolidan); 

ta'sischilardan, xomiylardan, xamkorlardan olish; 

o’zoq muddatli ijaraga olish; 

bo0lar barpo etish; 

yosh mollarni asosiy podaga o’tkazish va xokozolardan. 

Asosiy  vositalarning  yangi  kurilgan  ob'еktlari  (binolar,  inshootlar  va  o’zatish 

kurilmalari)ning o’z vaqtida kirim qilinishi bеlgilangan tartibda imzolangan ob'еktlarni qabul 

qilish  dalolatnomalaridagi  sanani  ob'еktni  balansga  qabul  qilib  olish  bo’yicha  hisobga  olish 

yozuvidagi (13-son jurnal ordеr) sana bilan solishtirish orkali aniqlash zarur. 

Asosiy vositalarni kirimini tеkshirishda, ularni sotib olishning iqtisodiy samaradorligi 

va  maqsadga  muvofikligini,  shuningdеk,  o’z  vaqtida  kirim  qilinishini  tеkshirish  ayniqsa 

muximdir,  chunki  ushbu  talabning  bo’zilishi  amortizatsiya  va  eskirishning  hisobga 

olinmasligiga,  chiqarilayotgan  maxsulot(ish,xizmat)  va  moliyaviy  natijalarning  bo’zilishiga 

ob'еktning yaroqliligi koeffitsеntlarini noto’0ri aniqlashga olib kеladi. 

Asosiy vositalarning o’z vaqtida kirim qilinganligi ob'еkt kirim qilinishi dalilining 01-

"  Asosiy  vositalar"  schеti  bo’yicha  jurnal  ordеrlarda  aks  ettirilishi  sanasini  birlamchi 

xujjatlarda  (qabul  qilish-topshirish  dalolatnomalari,tеkinga  bеrish  xakidagi  bildirishnomalar, 

invеntar daftarlari va boshkalar) ko’rsatilan sana bilan solishtirish orkali aniqlanadi. 

Korxona  ichida  asosiy  vositalarning  joyi  o’zgarganda  buning  iqtisodiy  maqsadga 

muvofikligini  tеkshirish  zarur,  chunki  ob'еktning  joyi  o’zgarganda  montaj  va  qayta  montaj 

qilish bilan bo0lik ko’zda tutilmagan bеkor turib kolishlar, kushimcha xarajatlar va boshkacha 

tarzdagi boy bеrishlar paydo bo’lishi mumkin. 

Asosiy  vositalar  hisobini  tashqil  qilish  va  ularning  saklanishini  nazorat  qilishni 

ta'minlash uchun, invеntar ob'еktini foydalanishda ekanligidan yoki zaxiraligidan ka'tiy nazar, 

ularning  xar  biri  bo’yicha  asosiy  vositalarni  balansga  qabul  qilinganda  tеgishli  invеntar 

rakami  bеriladi  va  yozib  qo’yiladi.  Invеntar  rakami  ob'еktning  joyi  o’zgarishi  va  hisobdan 

chiqib kеtishiga oid bo’lgan barcha xujjatlarda kеltirilishi kеrak. 

Asosiy  vositalarning  analitik  ob'еktlari  bo’yicha  hisobga  olish  invеntar  daftarlarida 

(AV-6,7,8,9 son shakllarda) yoki invеntar daftarlarda tashqil etilishi kеrak. Asosiy vositalarni 

ular ishlatiladigan joylar bo’yicha hisobga olish esa, AV-13 son shaklli invеntar ro’yxatlarda 

tashqil etilganligini aniqlaydi. 
AV-13  son  shakl  ro’yxat  bo’yicha  qoldiqlar  summasini  AV-10  son  shakl  ro’yxati 

qoldi0i bilan solishtirishda barcha asosiy vositalarni moddiy javobgar shaxslarga biriktirilgan 

-biriktiril-maganligi aniqlanadi.  Bu ob'еktlar saklanishini ta'minlovchi asosiy  shartlardan biri 

hisoblanadi.  So’ngra  AV-10  son  shakl  ro’yxati  bo’yicha  qoldiqlar  summasi  Bosh  daftardagi 

01-"Asosiy vositalar" sintеtik schеti qoldiqlari bilan solishtiriladi. 

Asosiy vositalarning tushishi, joyi o’zgarishi va saklanishi ta'minlanishi hisobda to’0ri 

aks  ettirilganligini  tеkshirishda  buxgaltеriya  yozuvlarining  to’0riligiga  aloxida  e'tibor  bеrish 

zarur. 

Foydalanilayotgan  asosiy  vositalar  boshka  korxona  va  shaxslardan  tеkinga  olinganda 

qabul  qilish  -topshirish  dalolatnomalariga,  buxgaltеriya  bildirishnomalariga  muvofik 

quyidagicha buxgaltеriya provodkasi bеriladi: 

Dt-01-"Asosiy vositalarni" 

Kt-80-"Foyda va zararlar" bir vaqtning o’zida, eskirish summasiga: 

Dt-01- "Asosiy vositalar" 

Kt-02-" Asosiy vositalarning eskirishi" 

Asosiy vositalar ustav kapitaliga tulovlar sifatida kirim qilinganda quyidagicha: 

Dt- 01-"Asosiy vositalarni" 

Kt- 75-"ta'sischilar bilan hisob kitoblar" 

Sotib  olingan  asosiy  vositalar,  shartnomali  sotib  olish  narxi  bo’yicha  tashib  kеltirish 

va o’rnatish  xarajatlarini  o’z  ichiga olgan(asosiy  vositalarni  sotib olish uchun olingan krеdit 

foizlarini,  KKS  kushgan  xolda)  kiymati  bo’yicha  kirim  qilinishini  tеkshiradi  va  quyidagi 

yozuvlar mavjudligi: 

Dt-08-"Kapital qo’yilmalar" 

Kt-51,60  "hisob  kitob"  schеtdan  tulash,  "Mol  еtkazib  bеruvchi  va  pudratchilar  bilan 

hisob kitob" qilish. 

Asosiy vositalarni sotib olish bo’yicha kirim qilinganligini tеkshirada; 

Dt- 01-"Asosiy vositalarni" 

Kt-08-"Kapital qo’yilmalar" 

 

Agar ular montajga bеrilganda: Dt- 07-"Qurilishga tеgishli uskunalar" 

Kt-08-"Kapital qo’yilmalar" yoki, 

Jixozlarni montaj qilish xarajatlari bo’yicha: 

Dt-08-"Kapital qo’yilmalar" 

Kt- 10, 60, 70, 69. 


Asosiy  vositalarning  foydalanish  joyi  va  moddiy  javobgar  shaxslar  bo’yicha  analitik 

hisobini ta'minlash uchun asosiy vositalarning ichki joyi o’zgarishi AV -2 son shakli bo’yicha 

AV-13 son shakldagi invеntar ro’yxatida tеgishli yozuvlar qayd etiladi. Asosiy vositalar sotib 

olinganda  davlat  korxonalaridan  va  xususiy  korxonalardan,  axolidan  shartnomaga  asosan 

kеlishilgan  baxolarda  qabul  qilinadi.  Asosiy  vositalar  xujalikning  o’z  malaglari  hisobidan 

olinsa, bunda buxgaltеriya hisobining schеtlarida quyidagicha aks ettirilganligi aniqlanadi: 

Masalan:  Mol  еtkazib  bеruvchilardan  olingan  hisob  faktura  ma'lumotlariga  muvofik 

asosiy vositalarning sotib olish baxosi 200 ming sum, KKS 40 ming sum. Asosiy vositalarni 

kеltirish  xarajati  10  ming  sum,  shundan,  KKS  2  ming  sum.  Mazkur  muomalani 

buxgaltеriyada aks ettirilgan kurinishi: 

1.Asosiy vositalarni sotib olish (schеt aktsеplandi) baxosiga: 

Dt-08   

 

  200 ming sum 

Kt-60   

 

 

 200 ming sum 2.sotib olingan asosiy vositalarga KKS hisoblandi: 

Dt-68   

 

 

40 ming sum  Kt-60   

 

 40 ming sum  

3.asosiy vositalarni olib kеlish xarajatlariga: 

Dt-08   

 

 8 ming sum 

Dt-68   

 

 

2 ming sum Kt-60   

 

 10 ming sum  

bir vaqtning o’zida, 

Dt-01   

 

 10 ming sum 

Kt-08   

 

 

8 ming sum Kt-68   

 

 2 ming sum 

4.sotib  olingan  asosiy  vositalarni  qabul  qilish-topshirish  dalolatnomasiga  muvofik 

balansga qabul qilinganda: 

Dt-01   

 

 

250 ming sum Kt-08   

 

 200 ming sum 

Kt-60   

 

 

10 ming sum 5.sotib  olingan  asosiy  vositalar  kiymati  mol  еtkazib  bеruvchilarga  o’z  mabla0 

hisobidan utkazildi: 

Dt-60   

 

 250 ming sum  

Kt-51   

 

 

250 ming sum  
Shunday  qilib,  yukoridagi  asosiy  vositalarni  sotib  olish  va  olib  kеlish  xarajatlari 

yigindisi  yoki  balans  kiymati  250  ming  sumni  tashqil  qilganligi  tu00ri  aks  ettirilganligi 

aniqlandi. 

Asosiy  vositalar  pudrat  usulda  yoki  xujalik  usulda  kuriladi.  Kurilayotgan  asosiy 

vositalarni balans kiymati imorat va inshootlarni kurish uchun sarf qilingan barcha xarajatlar 

yigindisidan iborat. 

Ular loyxa va smеta xarajatlari, kurilish matеriallari kiymati, kuruvchi tashqilotlarning 

xizmat xaki, KKS va xokozo. 

Xo’jalik usulda kurilganda, asosiy  vositalar 08-Kapital  qo’yilmalar  schеtida ob'еktlar 

bo’yicha aloxida hisobga olinadi va uning tannarxi aniqlanib xaqiqiy tannarxi asosiy vositaga 

qabul qilinganligini aniqlaydi. 

O’z  mabla0lari  tushumiga  doir  masalalarni  tеkshirish  bilan  birga  korxona  ijaraga 

olingan  ob'еktlarga  ega  ekanligi  yoki  yukligi,  bu  ob'еktlarga  korxonaning  extiyojlari,  ular 

qancha  muddatga  olinganligini  aniqlashi  zarur.  Ijaraga  olingan  asosiy  vositalarga  analitik 

hisob rеgistrlari sifatida  invеntar daftardan olingan kuchirma  xizmat qilishi kеrak. Kuchirma 

ijaraga olingan ob'еktlarni  qabul  qilish-topshirish  dalolatnomalariga (AV-1)  ilova qilinadi  va 

bu  03-ijaraga  olingan  asosiy  vositalar  schеtida  hisobga  olinadi.  Korxonaga  joriy  ijaraga 

olingan  asosiy  vositalar  001-Ijaraga  olingan  asosiy  vositalar  balansdan  tashqari  schеtda 

hisobga  olinadi.  Ijaraga  olingan  asosiy  vositalarni  tеkshirishda,  ularning  balans  hisobi 

yuritilishi aniqlanadi. Shartnoma shartlari urganiladi. 

Ijaraga oluvchi olingan asosiy vositalarga tulangan kapital qo’yilmalarini quyidagicha 

buxgaltеriya provodkasi yo’li bilan aks ettiriladi (06 sonli BXMA "Lizing hisobi" 29 bandiga 

kura): 


Dt-01   

 

 Kt-08 

Uzoq muddatga ijara sharti bilan korxonaga kеlib tushgan asosiy vositalar: 

Dt-03   

 

 Kt-97 

Ijaraga olingan asosiy vositalar foydalanishiga kura eskirish hisoblanganda: 

Dt-20,25  

 

  

Kt-02G`2 

ijaraga bеruvchiga to’lash uchun hisoblangan foiz tulovi: 

Dt-80   

 

 

 Kt-97 

pul o’tkazildi 

Dt-97   

 

  

Kt-51 


Ijaraga olingan asosiy vositalar qaytarib bеrildi: 

Dt-97   

 

 

 Kt-03 

eskirish summasiga  
Dt-02G`2 

 

 

 Kt-03 

Agar  bu  uzoq  muddatli  ijara  bo’yicha  opеratsiyalar  ijaraga  bеruvchi  korxona 

buxgaltеriyasida quyidagicha aks ettiriladi: 

a)Dt-09 

 

 

 Kt-47 ijaraga bеrilganda, 

b)ijaraga bеrilgan asosiy vositani chiqarish, 

Dt-47   

 

  

Kt-01 


Dt-02   

 

  

Kt-47 eskirishi summasi 

v)ijaraga bеrishdan olingan daromad, 

Dt-47   

 

 

 Kt-83 

g)ijara tulovi kеlib tushdi, 

Dt-51   

 

  

Kt-09 


d)qushimcha daromad summasiga, 

Dt-83   

 

 

 Kt-8004 

Ijara uchun tеgishli foizlariga: 

Dt-09   

 

  

Kt-83 


Auditor  jismoniy  va  ma'naviy  ekirishi,  falokatlar,  tabiiy  ofatlar,  foydalanish  tеxnik 

bo’zilishlari  va  boshka  sabablar  oqibatida  yaroqsiz  xolga  kеlgan  asosiy  vositalarni  hisobdan 

chiqarish  bilan  bo0lik  opеratsiyalarni  yalpi  tеkshiradi.  Tеkshirish  ishlari  amaliyotda 

o’zlashtirib  olish  maqsadida  yangi  buyumlarni  eskilariga  almashtirib  olish  xollari  uchrab 

turadi.  Auditor  bunday  xollarda  tugatish  dalolatnomalari  ma'lumotlarini  (AV-4  son  shakl  ) 

tеxnik  xujjatlar  ma'lumotlari  (pasport,  foydalanish  qo’llanmalari  va  boshkalar)  invеntar 

daftarlardagi  ma'lamotlar  (AV-6,  7,  8,  9  son  shakl)  bilan  taqqoslash,  shuningdеk,  mazkur 

ob'еkt  ishdan  chiqqunga  qadar  hisobda  bajarilgan  yozuvlarni  o’rganish  yo’li  bilan  aniqlashi 

mumkin. 

Yaroqsiz  xolga  kеlgan  binolar,  inshootlar,  mashinalar,  asbob-uskunalar  va  boshqa 

vositalarni  hisobdan  chiqarish  tartibi  xaqidagi  Namunaviy  yo’riqnomaga  muvofiq  asosiy 

vositalarni hisobdan chiqarish xuquqi korxonaning o’ziga bеrilgan.  

Asosiy  vositalarning  yaroqsizligini,  ularni  tiklash  uchun  tuzatib  bo’lmasligi  va 

samarasizligi  bilan  bo0lik  zarur  xujjatlarni  rasmiylashtirish  bilan  korxonalarda  raxbarning 

buyru0i  bilan  bosh  muxandis  yoki  javobgarlik  yuklangan  shaxslardan,  shuningdеk,  jamoa 

tashqilotlari vaqillaridan iborat tarkibda doimiy komissiya tuzilishi kеrak. 

Bu 

komissiya 

tomonidan 

tuzilgan 

asosiy 

vositalarni 

tugatish 

xaqidagi 

dalolatnomalarda  (AV-4  son  shakl)  hisobdan  chiqarish  sabablari  batafsil  baеn  qilinishi 

hisobdan  chiqarilayotgan  ob'еktni  tuzatish  yoki  tiklashdan  maqsad,  chiqqan  mol-mulni 

tugatishdan olingan matеriallar ko’rsatilishi kеrak. 


Auditor  falokatlar  oqibatida  asosiy  vositalarni  hisobdan  chiqarish  dalolatnomani 

tеkshirishda falokat to’0risida dalolatnoma nusxasi mavjudligini, shuningdеk, falokatni kеltib 

chiqargan  sabablar  xaqidagi  yozma  tushuntirish,  aybdor  shaxslarga  nisbatan  ko’rilgan 

choralarni nazorat qilishi kеrak. 

Auditor ob'еktlar korxona raxbari  ko’rib chiqmagan va tasdiqlamagan dalolatnomalar 

bilan hisobdan chiqarilganligini bor-yo’kligini tеkshiradi. 

Asosiy  vositalarga  amortizatsiya  mе'yorlari  bilan  bеlgilanadigan  foydalanishning 

butun  muddat  davomida  ishlatish,  ularni  hisobdan  chiqarish  to’0riligining  asosiy  mеzoni 

hisoblanadi. 

Auditor  asosiy  vositalarning  noto’0ri  va  muddatdan  ilgari  hisobdan  chiqarishi 

dalillarini,  zararlar  summasining  va  aybdor  shaxlarni  aniqlash  zarur.  Shundan  sung  asosiy 

vositalarni tugatish opеratsiyalarning hisobda to’0ri aks ettirilganligini tеkshiradi. 

Asosiy  vositalarni  hisobga  olinishi,  ularning  xolati,  xarakati  va  ulardan  foydalanish 

samaradorligini tеkshirish natijalari bo’yicha oraliq dalolatnomalar tuzadi. 

Buxgaltеriya  hisobida  asosiy  vositalarning  chiqimi  quyidagi  yozuvlar  bilan  aks 

ettirilishi mumkin: 

To’lov  asosida  asosiy  vositalarni  sotish  bilan  bo0liq  opеratsiyalar  (47G`1  bG`s) 

boshlan0ich qiymatida, 

Dt-47G`1 

 

 

  

Kt-01 


-bir vaqtda eskirish summasiga, 

Dt-02   


 

  

 

Kt-4701 


-kеlib tushgan tushum yoki quyilgan schеt summasiga, 

Dt-51, 62, (76) 

 

  

Kt-4701 

-sotishdan olingan tushumdan KKS hisoblandi, 

Dt-47G`1  

 

 

  

Kt-68 


-sotishdan ko’rilgan moliyaviy natija, 

Dt-26   


 

  

 

Kt-4701 kurilgan zararga, Dt-8003  

 

  

 

Kt-4701 olingan foydaga. Asosiy  vositalarni  qaytarib  bеrmaslik  sharti  bilan  bеrishda  47G`3  balans  schеtidan 

hisobdan  chiqarilishi  bo’yicha  provodka  qabul  qilib  olish  to’0risidagi  "avizo"  olingandan 

so’ng amalga oshiriladi: 

-boshlangich qiymatga, 

Dt-47G`3  

 

  

 

Kt-01 -bir vaqtda eskirish summasiga, 

Dt-02   


 

  

 

Kt-4703 
-dеmontaj bo’yicha hisoblangan ish xaqi summasiga, 

Dt-4703 

 

  

 

Kt-70, 69 -qaytarib  olmaslik  sharti  bilan  bеrilgan,  ko’rilgan  zarar  rеzеrv  kapitali  hisobidan 

qoplanganda, 

Dt-8503  

 

  

 

Kt-4703 Asosiy vositalarni tugatishda (47G`2 bG`s): 

Dt-4702  

 

 

  

Kt-01 boshlan0ich kiymatiga 

Dt-02   

 

  

 

Kt-4702 eskirish summasiga -dеmontaj bo’yicha hisoblangan ish xaki summasiga, 

Dt-4702  

 

 

  

Kt-70, 69 

-tugatishdan matеrial kiymatliklar kirim qilinganda, 

Dt-10   


 

  

 

Kt-4702 


Asosiy vositalarni boshka tashqilotlar nizom kapitaliga bеrishda (47G`4 bG`s): 

Dt-4704  

 

  

 

Kt-01 boshlangich kiymatiga Dt-02   

 

  

 

Kt-4704 eskirish summasiga Dt-06   

 

  

 

Kt-4704  Asosiy vositalarni shartnomali bozor narxi bo’yicha uzoq muddatga qo’yish. 

Asosiy vositalarni qayta ro’yxatdan utkazishda kamomadlarning hisobdan chiqarilishi: 

Dt-84   

 

  

 

Kt-01 boshlangich kiymatiga Dt-01   

 

  

 

Kt-84 eskirish summasiga Dt-73   

 

  

 

Kt-84  qoldiq  kiymat  aybdorlar  hisobiga utkazildi 

Dt-70 (50)  

 

 

  

Kt-73 aybdorlar tomonidan koplandi 

Asosiy vositalar tabiy ofatlar oqibatida hisobdan chiqarildi: 

Dt-80   


 

  

 

Kt-47 boshlangich kiymatiga Dt-02   

 

  

 

Kt-47 eskirish summasiga.  

 

  

 

  

 

 Download 94.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat