Bilim baxt keltirar. Ushbu gap tarkibida nechta til tovushi mavjud? A ta b ta c ta d 9 ta


Morfologik yozuv asosida yozilgan so‘zlar qatorini topingDownload 410 Kb.
bet4/6
Sana21.05.2021
Hajmi410 Kb.
1   2   3   4   5   6
7. Morfologik yozuv asosida yozilgan so‘zlar qatorini toping. A) fikr, chiroq, yumshoq, yaxshilik B) yasha, sanoq, Samarqand, avlod C) ikkov, uchinchi, qutulmoq, ko‘m-ko‘k D)Tashkent, go‘sht, do‘st, Samarqand.

8. Drama, prokuror, trolleybus so‘zlari yozilishi qaysi qoidaga asoslangan? A) so‘z o‘zagi va qo‘shimchalarini aynan yozish B) fonetik yozuv C) morfologik yozuv D) shakliy yozuv.

9. Fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so‘zni belgilang. A) ketdi B) maktabga C) fikr D) buloqqa

10. Talaffuzda past, qasd, xursand so‘zlaridagi oxirgi tovush tushib qoladi, yozma nutqda ushbu so‘zlar qanday qoidaga ko‘ra yoziladi? A) shakliy yozuv B) morfologik , C) fonetik D) oxirgi undosh yozilmaydi

11. Direktor yoshlarning teatr tashkil qilish haqidagi fikrini qo‘lladi. Ushbu gapda shakliy yozuv asosida yozilgan so‘zlar miqdorini belgilang. A) 3 ta B) 2 ta C) 1 ta D) 4 ta

12.Qaysi javobda ikki xil keng unli qator kelgan so’zlar to’g’ri ko’rsatilgan? 1.soat, 2.muallim; 3.oila; 4.matbaa; 5.saodat; 6.sharoit; 7.zoomagazin; 8.maosh; 9.taom; A)2,3,4,7,8 B)1,5,8,9 C)1,2,4,5,7,8,9 D)1,4,5,6,7,8,9

13. Bu falokatga yo‘liqqan odamning jon achchig‘idagi qichqirig‘i edi, ammo Bill qayrilib ham qaramadi. (Jek London) Ushbu gapda nechta so‘z fonetik o‘zgarish asosida yozilgan? A)4ta B)5ta C)3ta D)2ta

14. Qaysi so‘zda quyi keng unlidan so‘ng shovqinli, jarangli undosh kelgan?

A)o‘g‘il-qizlar B)xontaxta C)ozoda D)ota-onalar

15.Yaxshi kishi ko‘rmagay yomonlik hargiz . . .

Ushbu misrada unlilar va hosil bo‘lish usuliga ko‘ra bir umumiy guruhga mansub bo‘lgan undoshlardangina tarkib

topgan so‘z necha o‘rinda qatnashgan? A)2 B)1 C)4 D)3

16. Seni menga bergan, mening xalqimga,

Bandalari yo‘qotolmas, tortib ololmas...

Ushbu misralarda ro‘y bergan fonetik o‘zgarishlar haqidagi to‘g‘ri hukmni toping.

A)2 ta tovush tushish, 3 ta tovush almashish hodisasi ro‘y bergan B)2 ta tovush tushish, 2 ta tovush almashish hodisasi ro‘y bergan C)3 ta tovush tushish, 2 ta tovush almashish hodisasi ro‘y bergan D)4 ta tovush tushish, 2 ta tovush almashish hodisasi ro‘y bergan

17. Tarkibida sonor tovushi ishtirok etmagan so‘z qatnashgan gapni toping.

A)Chol unga yaqinlashib salom berdi. B)Nogoh entikdi-yu, egildi kamon.

C)Men shu Vatan qo‘ynida undim-o‘sdim. D)Men ular bilan to‘rt marta gaplashdim.

18.Yopiq bo’g’inlardan biri til oldi, portlovchi jarangsiz undoshlardan iborat so’z berilgan qatorni toping? A) saodat B) chindan S) chetki D) zehnli

19. --teatr---, ---tank---, ---soldat--- so‘zlari imlo qoidalarining qaysi biriga asoslanib yozilgan?

A. fonetik yozuvga B. morfologik yozuvga C. shakliy yozuvga D. fonetik va shakliy yozuvlarga

20.---t--- va ---h--- tovushlari qaysi xususiyatlariga ko‘ra bir guruhga mansub bo‘ladi?

A. jarangli va jarangsizligiga ko‘ra B. lab yoki tish undoshlariga oidligiga ko‘ra

C. portlovchi yoki sirg‘aluvchiligiga ko’ra D. tilning qayerida paydo bo‘lishiga ko‘ra

Variant-7

1. Shudring so‘zi tarkibida qanday til undosh tovushlar mavjud? A) 3 ta til oldi, bitta til orqa B) 2 ta til oldi, ikkitta til orqa C) 3 ta til oldi, uchta til orqa D) 2 ta til oldi, uchta til orqa

2. Qaysi qatordagi so‘zlarda tovush tushishi sodir bo‘lgan? A) qo‘shni, chinni, shinni B) jinni, ayni, ma’ni C) sarg‘ay, yarmi, burni D) chayla, qayla, sag‘ri

3. Qaysi qatordagi so‘zlarda tovush ortishi sodir bo‘lgan? A) shahri, o‘g‘li, bo‘yni B) nashida, poyaki, xo‘raki C) o‘roqqa, terakka, ko‘kka D) unga, o‘shanga, bunga

4. Ayrim rotalarni zudlik bilan o‘rnidan ko‘chirish haqida og‘zaki buyruq berildi. Berilgan gap tarkibidagi necha so‘zda tovush tushishi hodisasi mavjud? A) 3 so‘zda B) Berilgan gap tarkibidagi so‘ zlarda tovush tushishi hodisasi mavjud emas. C) 1 so‘zda D) 4 so‘zda

5. Qaysi jumlada gap urg‘usi o‘qituvchimiz so‘ziga tushgan? A) Bizni dam olish kuni o‘qituvchimiz muzeyga olib boradi. B) Bizni o‘qituvchimiz dam olish kuni muzeyga olib boradi. C) Dam olish kuni o‘qituvchimiz bizni muzeyga olib boradi. D) Muzeyga bizni dam olish kuni o‘qituvchimiz olib boradi.

6. Berilgan so‘zlarning qaysi birida birinchi bo‘g‘in ochiq bo‘g‘in hisoblanadi? 1) dengiz; 2) shtanga; 3) singlim;4) ko‘ngil. A) 2, 3 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4

7. Qaysi so‘zlarda nuqtalar o‘rniga bo‘g‘iz undoshi qo‘yiladi?

A) su..bat, ..il-..il B) no‘..at, ..ayot C) ba..t, ogo.. D) ..il-..il, sho‘..

8. Quyidagi gapda necha o‘rinda ng undoshi qo‘llangan? Tubsiz dengiz dedingizmi, dengiz tengsiz dedingizmi? A) 5 o‘rinda B) 3 o‘rinda C) 2 o‘rinda D) 4 o‘rinda

9. Qaysi javobda ikkinchi bo‘g‘ini unli va jarangli undoshlardan iborat bo‘lgan so‘zlar berilgan? A) qog‘oz, qo‘g‘irchoq, qalam B) qo‘shiq, qovun, qamar C) ko‘rsat, qirg‘ich, qiymat D) qasam, quloq, quyon

10. Quyida berilgan gapda nechta so‘z tarkibida qator undoshlar ishtirok etgan? Ilm egallashga harakat qilish har bir mo‘min va mo‘mina uchun farz. A) 2 ta B) 1 ta C) 3 ta D) 4 ta

11. Qaysi javobdagi so‘zlarda fonetik hodisa kuzatiladi? A) qiynaldi, sanadi B) ma’naviy, o‘ksigan C) yumshoq, foydali D) o‘ynovchilardan, bog‘ga

12. Barcha so'zlar to'g'ri yozilgan javobni belgilang.

A)notarius, mudofa, manitoring

B)natarius, dealog, muovin

C)monitoring, dialog, milliard

D)mudofaa, milliard, hayol

13. Barcha so'zlar to'g'ri yozilgan javobni belgilang? A) uyatchan, mahsichang, boks, B) uyalchang, agronim, ixtisos, C) direktir, aluminiy, tonna, D) vakum, kauchuk, inshoat,

14. Materiyal, milliard, radiator, shariyat, million, stadion, mozayka, ukrain, maishat, alkoloid, ellipsoid, laureat, burjua, atelye, poyezd. Ushbu soʻzlarni nechtasi toʻgʻri yozilgan? A) 12 ta B) 11 ta C) 13 ta D)14 ta

15. Qabol/xona, dev/sifat, Oʻrta/Osiyo, Koʻhna/Urganch, ming/boshi, kir/yuvdi, qiyma/ taxta, ish/yoqmas, qizil/ishton, tele/kursatov, Ushbu soʻzlarni nechtasi qoʻshib yoziladi? A) 7 ta B) 8 ta C) 9ta D) 10 ta

16.Quyidagi qaysi so’zlarda tutuq belgisi qoʻyilmaydi. A)moʻjiza, moʻtadil, moʻtabar B)mo’tabar,mayus C)alo, rano D)A,B

17. Xayrli ishning kechi yo’q. Ushbu gap tarkibida nechta til oldi undoshi mavjud? A)5ta B)6ta C)4ta D)7ta

18.Qator unlilar ishtirok etgan so’zni toping. A) taassuf B) mudofaa C) muattar D) A, B, C

19.Jarangsiz jufti yo’q jaranglilarni toʻliq ko’rsating A)l,m,ng,r B)y,l,m,ng,r C)y,l,m,ng,n,r D)h,x

20.Qaysi so’zlarda qo’sh undosh qismlaridan talaffuzda tushirib qoldirilsa ham yozuvda ifodalanadi? A)ikki, chaqqon B)million, artilleriya C)gramm, metall D)barchasida

Variant-8

1. Qaysi so‘zda hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra bir guruhga mansub undoshlar qatnashgan? A) mabodo B) norasida C) ko‘rmana D) qarg‘a

2. Quyidagi so‘zlardan qaysi biri bog‘iz undoshi bilan boshlanishi kerak? 1) xurkak; 2) xarir; 3) xushhol; 4) xo‘ppak; 5) xalqob A) 1, 2, 4 B) 2, 4, 5 C) 1, 4, 5 D) 1, 3, 4

3. f, v undoshlari qaysi jihatdan bir guruhga mansub? A) portlovchi yoki sirg‘aluvchiligiga ko‘ra B) lab yoki til undoshi ekanligiga ko‘ra C) til oldi yoki til orqa undoshi ekanligiga ko‘ra D) A va B

4. Yashash uchun foydali mehnat qilish kerakligini anglab yetish insonlikni birinchi shartidir. Berilgan gapdagi qo‘shimcha qo‘shish natijasida tovush o‘zgarishi vujudga kelgan so‘zlar miqdorini aniqlang. A) 2 B) 1 C) 3 D) 4

5. Quyida berilgan gapda nechta so‘z tarkibida qator undoshlar ishtirok etgan? Ilm egallashga harakat qilish har bir mo‘min va mo‘mina uchun farz. A) 2 ta B) 1 ta C) 3 ta D) 4 ta

6. Qaysi javobdagi so‘zda fonetik hodisa kuzatiladi?

A) O‘ynab gapirsang ham o‘ylab gapir.

B) Odob yoshlarni kattalar duosiga sazovor etadi.

C) Ne-ne to‘siqlarni yengishgan edi.

D) Asabiylashmay yuzma-yuz o‘tirib, fikrimizni tushuntira olamizmi?

7.Tarkibida burun undoshi mavjud bo’lgan so’zni toping. A)dengiz B)shamol C)qudratli D)A,B

8.Qaysi qatorda bo’g’iz undoshi xato qo’llangan? A) hasad B) mahnatkash C) hokkey D) hovuz

9.Qaysi qatordagi so’zlarda ng harf birikmasi ishtirok etmagan? A) dangasa, tanga B) kongress, shtanga C) ingramoq, kenglik D) yangi, yengil

10.Ochiq bo‘g‘indan birida faqat til undoshi berilgan so‘zni toping. A. bahona B. mamnun C. vafodor D. faqat

11.---t--- va ---h--- tovushlari qaysilari xususiyatlariga ko‘ra bir guruhga mansub bo‘ladi?

A) jarangli va jarangsizligiga ko‘ra B) lab yoki tish undoshlariga oidligiga ko‘ra

C) portlovchi yoki sirg‘aluvchiligiga ko’ra D)tilning qayerida paydo bo‘lishiga ko‘ra

12.Rotalarni zudlik bilan o‘rnidan ko‘chirish haqida og‘zaki buyruq berildi. Berilgan gap tarkibidagi necha so‘zda tovush tushishi hodisasi mavjud? A. 1 so’zda B. 2 so’zda C. 3 so’zda D. 4 so‘zda

13. Yetakchi va koʻmakchi feʼl bir xil shaklda boʻlsa, chiziqcha bilan yoziladi. Ushbu qoidaga koʻra yozilgan soʻzlarni toping? A) yozdi-oldi B)el-yurt C) yam-yashil D)rang-barang

14. Sarf//qil, koʻra//qol, gʻam//xona, shu//qadar, hamma//vaqt, bir//pas, bira//toʻla, tim//qora, yildan//yilga, tarjimayi//hol, gul//beor, dardi//sari. Ushbu soʻzlarning techtasi ajratib yoziladi?A) 7 ta B) 8 ta C) 9ta D) 12 ta

16. Bosh harflar imlosiga koʻra toʻgʻri yozilgan? A) Tinchlik Dengizi B)Jahon Tinchlik kengashi C)Ozodlik haykali D)"Tong" mehmonxonasi

17.Qaysi qatordagi so‘zlar imlo qoidasiga ko‘ra to‘g‘ri yozilgan? A)ulgirmoqq, unitmoq, urchuq B)umirguzaronlik, unsir, urchiq C)umirtqa, ungur, ulgurmoq D)ungur, umrguzaronlik, uchqur

18.Dunyoda ona mehridan ortiqroq hech narsa yo’q! Ushbu jumlada jarangli, sirg’aluvchi, ovozdor undoshlar soni nechta? A)8 ta B)6 ta C)7 ta D)4 ta

19. Ayrim paytlarda ko‘nglim onamni qo‘msaydi-da, qanotim qayrilganini sezib, nafasim bo‘g‘zimga tiqiladi. Ushbu gapda fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so‘zlar soni nechta?

A) 1 ta В) 2 ta C)3ta D)4ta

20. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini toping.

A) Xalqaro olimpiya qo‘mitasi, Madaniyat va Sport ishlari vazirligi, Nuroniy jamg‘armasiB)Buxoro viloyati hokimligi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Quvasoy sement zavodi

C)Oliy xo‘jalik sudi, Toshkent agrar universiteti, ”Lazzat” oshxonasi

D)Vazirlar Mahkamasi, ”Sharq gullari” firmasi

Variant-91. Quyidagi qaysi so'zlarda nuqtalar o'rniga i unlisi yoziladi? 1) sov...q; 2) sup...rmoq; 3) muh...m; 4) qut...lmoq; 5) sur...shtirmoq; 6) tush...nmoq.A) 2, 3, 6 В) 1, 2, 4, 6 C) 3, 5 D) 1, 3, 5

2. Quyidagi qaysi so'zlarda nuqtalar o'rniga i unlisi yoziladi? 1) muq...m; 2) sup...rmoq; 3) tov...q; 4) bult...r; 5) tug'...lmoq; 6) yut...q. A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 3, 5 C) 1, 5 D) 1, 2, 4, 6

3. Qaysi javobda berilgan so'zlardagi nuqtalar o'rniga bo'g'iz undoshi yoziladi? A)...iyla, ...ulosa B)sa...iy, i...tiro C)...ushyor, ...ozirjavob D)...ayot, ...aridor

4. Quyidagi berilgan so'zlardan qaysilari to'g'ri yozilgan?1) chehra; 2) saxna; 3) xovuz; 4) tuhfa; 5) muxtoj; 6) suhbat. A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 5 C) 1, 3, 6 D) 1, 4, 6

5. Quyidagi gapda imloviy jihatdan xato yozilgan so'zlar soni nechta?Download 410 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat