Axolisining sanitariya osayishtaligi to‘g‘risi


Vegitariancha nazariyani guruhlarini ko‘rsatingDownload 0.9 Mb.
bet4/25
Sana12.01.2017
Hajmi0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Vegitariancha nazariyani guruhlarini ko‘rsating:

 1. mutanosiblik

 2. qarivegetarianlik

 3. balansli

 4. yosh vegetarianlik

 1. Non zavodlarida ishlab chikariladigan nonlarning turini ayting:

 1. obi non

 2. patir non

 3. lochira

 4. qolipli buxanka non

 1. Un mahsulotlari guruhini belgilang:

 1. quruq uglevodlilar (pechenee, galetlar, pryaniklar)

 2. nam uglevodlilar (pechene, pryanik)

 3. nam uglevodlilar (tortlar, piroglar va boshqalar)

 4. quruq uglevodlilar (tort va boshqalar)

 1. Modda almashinuvida qarama-qarshi jarayonlarni ko‘rsating:

 1. dissimilatsiya

 2. assimilatsiya

 3. boshqarilmaydigan quvvvat

 4. Boshqariladiganquvvat almashinuvi

 1. Modda almashinuvida hosil bo‘ladigan fond manbalariri ko‘rsating:

 1. metabolik fond

 2. energetik fond

 3. katabolizm

 4. anabolizm

 1. Energetik fond nima uchun sarflanadi:

 1. anabolizm

 2. katabolizm

 3. nukleotidlar sintezi

 4. triptofan sintezi

 1. Organizmdagi quvvat muvozanati nima bilan bog‘liq:

 1. quvvat sarflanishi

 2. quvvat to‘planishidissimilatsiya

 3. assimilatsiya

 4. dissimilatsiya

 1. Ovqat statusini aniqlashning usullari:

 1. energetik statusni aniqlash

 2. dissimilatsiya

 3. assimilatsiya

 4. vitaminli statusni aniqlash

 1. Organizmdagi energetik statusini aniqlashning ko‘rsatkichlari:

 1. bo‘y og‘irlik ko‘rsatkichi

 2. assimilatsiya

 3. teri yog‘ burmalari

 4. dissimilatsiya

 1. Boshqarilmaydigan quvvat sarfini ko‘rinishlarini ko‘rsating:

 1. asosiy almashinuv

 2. ovqatning spetsifik-dinamik ta’siri

 3. katabolizm

 4. anabolizm

 1. Asosiy almashinuvni aniqlashda “A” jadvaldagi qaysi ko‘rsatkichlar keltiriladi:

 1. tana og‘irligi

 2. jinsi

 3. o‘y

 4. yosh

 1. Oziq- ovqat mahsulotlarining spetsifik – dinamik ta’sirini darajalari:

 1. 10 %

 2. 15 %

 3. 55%

 4. 45%

 1. Kodeks Alimentarius dasturining maqsadlari:

 1. foydalanuvchilarningsog‘lig‘ini saqlash

 2. oziq- ovqat mahsulotlarning bozorda o‘z o‘rnini topishi

 3. o‘rtacha og‘irlikni saqlash

 4. har - xil ovqatlar

 1. Ovqatning vazifasi jihatidan turlari:

 1. Tashqiovqatlanish

 2. ichkiovqatlanish

 3. optimal

 4. oddiy

 1. Katta yoshli odamning mutanosib ovqatlanishida ratsiondagi oqsilholatlari kuzatiladi:

 1. o‘rtacha sutkalik energiyaga bo‘lgan talabning 12 % ni tashkil qilishi kerak

 2. ratsiondagi umumiy oqsil miqdorining 55 % ni hayvon oqsili tashkil etishi kerak

 3. sutkalik enegiyaga bo‘lgan talabni 22% tashkil etadi

 4. ratsiondagi oqsil miqdorini 85% hayvon oqsili tashkil etadi

 1. Aholi ovqatlanishi turlariga qarab bo‘linadi:

 1. Uyushganaholi

 2. Uyushmaganaholi

 3. Balansli

 4. anketa

 1. Nonni organoleptik xususiyatlari:

 1. hidi

 2. Rangi

 3. namlik

 4. g‘ovaklik

 1. YOg‘da eruvchi vitaminlar:

 1. A, D

 2. E, K

 3. B1, B2

 4. B1, PP

 1. Qaysi mahsulotlarda vitamin A ko‘p:

 1. cho‘chqa go‘shti

 2. kungaboqar moyi

 3. lavlagi

 4. mol go‘shti

 1. Almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotlar:

 1. Gistidin

 2. Vali

 3. Sistin

 4. arginin

 1. Avitaminoz ”S” holatida kelib chiquvchi kasalliklar:

 1. Singa

 2. Skorbut

 3. beri – beri

 4. osteoporoz

 1. Ratsional ovqatlanishdaoqsil balanslari:

 1. 12 – 14% oqsil kunlik ehtiyo

 2. 55% o‘simlik oqsili

 3. 65% hayvon oqsili

 4. 20 – 30% oqsil kunlik ehtiyoj

 1. Sifati bo‘yicha oqsillar turlarini ayting:

 1. xayvonoqsillari (sifatli)

 2. o‘simlikoqsillar (sifatsiz)

 3. yog‘ kislota saqlovchi oqsillar

 4. to‘yinmagan oqsillar

 1. Non magazinlarini turlarini ayting:

 1. aralash

 2. maxsus

 3. supermarketlar

 4. xususiy

 1. Loyiha topshirig‘i qanday qismlardan iboratligini ko‘rsating:

 1. tushuntirish xati

 2. grafikqismi chizmalar

 3. yo‘llanma xati

 4. bosh plan

 1. Savdo korxonalarining reja va kesmalarini ko‘rishda quyidagi asosiytalablarni ayting:

 1. mahsulotlarni aloxida saqlash va sotishni kuzlagan xolda xonalarning planirovkasi

 2. mahsulotlarni omborxonalarga va undan peshtaxtaga tushadigan eng qisqa yo‘l va ketma-ketlikni ta’minlash

 3. xonalarning o‘lchami

 4. mahsulotlarni tashish

 1. Oziq- ovqat korxonalarini sanitar ekspertizasi natijasida rasmiylashtiriladigan asosiy xujjatlarni ayting:

 1. 304 x.sh.

 2. 303 x.sh.

 3. 301 x.sh.

 4. 302 x.sh.

 1. Mehnat kodeksi to‘g‘risidagi ko‘rsatmaning qabul qilingan sanani ko‘rsating:

 1. 1996

 2. 20. 04.1996

 3. 1998

 4. 1994

 1. Xujjatlarni xisobga olish va xisoboti bo‘yicha buyruq va yillik xisobotlarini tuzish formaslari:

 1. buyruq№ 231

 2. forma№ 36

 3. buyruq№ 238

 4. forma№ 31

 1. UOK va savdo korxonalari uchun sanitar norma va qoidalar:

 1. 1410 –76

 2. 0096 –66

 3. 1410- 96

 4. 096- 76

 1. Sut va qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalaruchun sanitar qoidalar:

 1. 2512 –81

 2. 945 –71

 3. 2514- 85

 4. 947- 81

 1. Polimer va boshqa sintetik materiallarni sanitar-kimyoviy tekshirish vakonservalarni sanitar-texnik nazorat qilish bo‘yicha instruksiyalar:

 1. 1400- 75

 2. 1121- 73

 3. 1450- 75

 4. 1120- 73

 1. Vagon- restoranlar uchun xamda tez aynuvchi mahsulotlarni saqlash va tarqatish sharoitlari bo‘yicha sanitariya qoidalar:

 1. 082- 75

 2. 1161- 74

 3. 085- 75

 4. 1160- 74

 1. Qandolat va makaron ishlab- chiqarishkorxonalari uchun sanitar qoidalar:

 1. 94500- 71

 2. 989- 72

 3. 085- 75

 4. 082- 75

 1. Qandolat mahsulotlari qanday guruhlarga bo‘linadi:

 1. shakarlimahsulotlar (xamma konfet turlari, shokolad, xolva, marmelad

 2. vitaminlimahsulotlar, pastila va boshqalar.

 3. unli mahsulotlar (pechene,pirojniy, tortlar, vafli, pryaniklar)

 4. vanilinlimahsulotlar

 1. Gazlanganyaxnaichimliklarning guruhlarini ko‘rsating:

 1. Sun’iy

 2. Tabiiy

 3. Azotlangan

 4. filtrlangan

 1. Kola ichimligi turlarini ko‘rsating:

 1. pepsi- kola

 2. koka- kola

 3. limonad

 4. sharbatlar

 1. Qanday komponentlar kvas tarkibiga kiradi:

 1. javdar uni

 2. bug‘doy boshog‘i

 3. suli uni

 4. jo‘xori uni

 1. Loyihalashning bosqichlarini sanab bering:

 1. ikki bosqichli loyiha topshirig‘i, ishchi chizmalar

 2. uch bosqichli loyiha topshirig‘i, texnik loyiha, ishchi chizmalar

 3. 4 bosqichli loyiha

 4. bir bosqichli loyiha

 1. Qandolat mahsulotlarining guruhlarini ko‘rsating:

 1. qandli mahsulotlar (xamma konfetlar, shokolad, xolva, marmelad, pastila va boshqalar)

 2. uglevodli mahsulotlar (pechene, piroglar, tortlar, vaflilar)

 3. unmahsulotlari (pechene, piroglar, tortlar, vaflilar, pryaniklar)

 4. oqsillimahsulotlar (xolvalar, shokolad, margarin)

 1. Parhez stolga bo‘lgan talablar:

 1. ovqatlanishtez – tezbo‘lishi kerak

 2. ovqatmiqdorinioz –ozbo‘lishi

 3. orasidagi vaqt uzoq bo‘lishi kerak

 4. ovqatni ko‘p qabul qilish\

 1. Kimyoviy himoyagaqaysi yo‘llar bilan erishiladi:

 1. Ekstraktmoddalarigaboybo‘lganmoddalarnicheklash

 2. SHiraxaydovchimoddalarnicheklash

 3. sekret ajratuvchi moddani qo‘llash

 4. dag‘al ovqatlarni qo‘llash

 1. UOK loyiha ekspertizasida axlat tashlaydigan joyga talablar:

 1. 20- 25 m uzoqlikda bo‘lishi kerak

 2. atrofibeton bilan o‘ralgan o‘ralgan bo‘lishi kerak

 3. atrofi temir reshetka bilan o‘ralgan bo‘lishi kerak

 4. 35- 40 m uzoqlikda bo‘lishi kerak

 1. Go‘shtga birinchi ishlov berishda quyidagilarga axamiyat berish lozim:

 1. go‘shtni maydalash uchun to‘nka bo‘lishi kerak

 2. alohida metall bilan qoplangan stol bo‘lishi kerak

 3. taxtadan qilingan stol bo‘lishi kerak

 4. xona 22- 26 gradus bo‘lishi kerak.

 1. Ratsion( I) qanday ishchilarga beriladi:

 1. radiaktivmoddalar bilan ishlovchilarga

 2. ionlovchinurlanish manbalaribilan ishlovchilarga

 3. konchilarga

 4. oziq- ovqat mahsulotlari bilan ishlovchilarga

 1. Suvsizlantirish usulidakonservalash turlari:

 1. yuqoriatmosfera bosimi ta’sirida suvsizlanish

 2. vakumta’sirida suvsizlanish

 3. bug‘lantirib

 4. qaynatilib

 1. Konserva bankalarini germetikligini tekshirishni usullari:

 1. Orbitraj

 2. tezkor usul

 3. biologik usul

 4. antibiotik bilan tekshirish

 1. Konservalardaqaysiturdagipotogenmikroorganizmlarbo‘lishigayo‘lqo‘yilmaydi:

 1. Cl.Perfringens

 2. Cl.Botulinum

 3. E. coli

 4. B. subtilis

 1. Mahsulotlarni sanitar bakteriologik tekshirishning usullari:

 1. Favqulotda

 2. Rejali

 3. OSN

 4. JSN

 1. Sutda aniqlanishi shart bo‘lgan bakteriyani turlari ko‘rsating:

 1. umumiymikroblar soni

 2. koli- titr

 3. Cl. Botulinumsoni

 4. B. subitissoni

 1. Rejali sanitar bakteriologik tekshirishning maqsadlari:

 1. ishlabchiqarish jarayonini sanitar xolatini ko‘rsatish

 2. korxonasanitar xolatini zarur darajada saqlash

 3. kasalliklarni oldini olish

 4. JSN o‘tkazish

 1. Tamaki va nikotin ishlab-chiqarishda tavsiya qilingan vitamin miqdorlari:

 1. vitaminV1- 2 mg

 2. vitaminS- 150 mg

 3. vitamin D- 0,2 mg

 4. vitamin V6- 2 mg

 1. Savdo korxonasida SXM va ko‘kalamzorlashtirilgan maydon qancha bo‘lishi kerak:

 1. SXMishlab chiqarish korxonasining sinfiga qarab 50- 500 m

 2. ko‘kalamzorlashtirishmaydoni 50% kam bo‘lmasligi kerak

 3. ko‘kalamzorlashtirish maydoni 30% gacha

 4. SXM 60- 70 m

 1. Ovqat bo‘yoqlariningturlari:

 1. Tabiiy

 2. sun’iy

 3. kimyoviy

 4. biologik

 1. 55.Qurulish uchun ermaydoni tanlashda ishlatiladigan formalar:

 1. №:301- u

 2. №:302- u

 3. №:403 – u

 4. №:407 - u

 1. Unli mahsulotlar quyidagiguruhga bo‘linadi:

 1. quruquglevod saqlovchilar

 2. shakarli

 3. yumshoqyog‘li mahsulotlar

 4. tvorogli

 1. Profilaktik ovqatlanishda chegaralanganmahsulotlarniko‘rsating:

 1. Oshtuzi

 2. YOg‘lar

 3. SHolg‘om

 4. sabzi

 1. Korserva mahsulotlari germetikligini buzilishi turlari:

 1. konserva bankasining ichki korroziyasi

 2. bankaning mexanik deformatsiyasi

 3. konserva mahsulotining ortiqchaligi

 4. yuqori harorat

 1. Unni saqlashgagigienik talablar:

 1. 10- 11- 12 0S

 2. 75% nisbiy namlikda

 3. 60% nisbiy namlikda

 4. 40- 30- 200S

 1. Non namligi qanday xujjatlar bo‘yicha aniqlanadi:

 1. GOST

 2. GOST21094- 75

 3. SanPiN2- 21- 00

 4. SanPin

 1. Noning g‘ovakligi qanday topiladi:

 1. GOST5669- 51

 2. Juravlyovapparatida

 3. termostatda

 4. GOST 9999- 99

 1. Nonning g‘ovakligini ko‘rsating:

 1. bug‘doynoni uchun 63- 72%

 2. javdar noni uchun 54- 55%

 3. javdar uni63- 70%

 4. bug‘doy noni yuqori 1- 2 nav uchun 45- 48%

 1. Bakteriologik nazorat o‘tkazishning usullari:

 1. rejali

 2. Rejasiz

 3. OSN

 4. JSN

 1. Ichak tayoqchasini aniqlash uchun qanday muhit kerak bo‘ladi:

 1. Kesslermuhiti

 2. Plaskirev

 3. Plaskirev va Levin

 4. Levin

 1. Sutda ichak tayoqchasining borligi qanday aniqlanadi:

 1. Kesslermuhitida

 2. qizilkaloniyalarning hosil bo‘lishi

 3. maxsus muhitda

 4. pushti kaloniyalarning hosil bo‘lishi

 1. Sutda stafilokkoklarni aniqlash qanday bo‘ladi:

 1. maxsusmuhitda ekiladi

 2. binafsharangli kaloniyalar hosil bo‘ladi

 3. qizil kaloniyalar hosil qiladi

 4. Kessler muhitida ekiladi

 1. Go‘shtning sifatini tekshirish qanday xujjat asosida olib boriladi:

 1. SanQvaM

 2. SanQvaM- 0060- 96

 3. GOST

 4. GOST 70- 0056

 1. Baliq orqali odamga yuqadigan gijjalar:

 1. Opistarxoz

 2. Difillabatrioz

 3. ichak tayoqchasi

 4. salmanelyoz

 1. Tuzlangan baliqning turlari:

 1. o‘rtacha tuzlangan 10%

 2. ko‘p tuzlangan 14%

 3. ko‘p tuzlangan 30%

 4. kam tuzlangan 20%

 1. Qurulishi tamomlangan korxonani qabul qilish ha’yati a’zolari kim tomondan tasdiqlanadi:

 1. boshsanitar vrach

 2. qurulishboshlig‘i, xokimiyat

 3. injener

 4. ovqatlanish gigienasi vrachi

 1. Margarinni sariyog‘dan farqlari:

 1. Vitaminlarkamligi

 2. biologikfaol moddalarni kamligi

 3. namligi kam

 4. kislataligi yuqori.

 1. Er tanlash va loyihani tasdiqlash uchun xisob shaklinlari ko‘rsating:

 1. 302x.sh.

 2. 303x.sh.

 3. 306x.sh.

 4. 300x.sh.

 1. Baliq buzulishi boshlanganligining birinchi ko‘rsatkichi:

 1. oyquloqranganing o‘zgarishi

 2. qo‘lansa xid

 3. qorinning shishib ketishi

 4. yog‘larning parchalanishi

 1. Baliqgo‘shtining mol go‘shtidan tarkibibo‘yicha farqi:

 1. elastikligining yo‘qligi

 2. kallogen yo‘qligi

 3. elastik borligi

 4. kollogen borligi

 1. Baliqda ammiakni aniqlovchi asosiy reaksiya:

 1. Eber sinamasi

 2. Kessler sinamasi

 3. azot sinamasi

 4. lotingugurt sinamasi

 1. Baliq go‘shtining xususiyatlarini ko‘rsating:

 1. tez xazm bo‘lishi

 2. tez organizmga so‘rilishi

 3. go‘shti dag‘al ekanligi

 4. tez pishmaslig

 1. Oziq- ovqat korxonalari loyihalarini sanitar ekpertizasi natijasida rasmiylashtiriladigan asosiy xujjatlar:

 1. loyiha maxsus jurnalda qayt qilinadi 304 x.sh.

 2. ko‘rib chiqilgan loyihaga xulosa303 x.sh.

 3. ko‘rib chiqilgan loyihaga xulosa 306 x.sh.

 4. 3 ta loyiha maxsusjurnalda qayt qilinadi 302 x.sh.

 1. UOK larda g‘ishtlangan quduq qaerga joylashtirilishi mumkin:

 1. axlat tashlaydigan joydan 50m

 2. oshxonadan 20m

 3. axlat tashlaydigan joydan 100m

 4. oshxonadan30m

 1. Qanday go‘shtlar sotishga ruxsat berilmaydi:

 1. qoniyaxshi chiqarilmagan, qon laxtalari ko‘p bo‘lgan

 2. yoqimsiz xidli rangi o‘zgarib mog‘or bosgan

 3. ustida muz qoplangan bo‘lsa

 4. yog‘ va paylari ko‘p bo‘ls

 1. Qandolat korxonasida o‘rdak va g‘oz tuxumlarini ishlatish tartibi:

 1. DSENM ruxsati bilan

 2. faqat xamir mahsulotlariga

 3. xokimiyat ruxsati bilan

 4. ruxsat berilmaydi

 1. Sut zavodida sutni normallashtirish qachon o‘tkaziladi:

 1. pasterizatsiyagacha

 2. sterilizatsiyagacha

 3. xo‘jalikni o‘zida ishlatiladi

 4. qabul qilishdan oldin

 1. Sut zavodida past xaroratli surunkali pasterizatsiya:

 1. 63- 90 0S li

 2. 40 min

 3. 73- 80 0S li

 4. 30 min

 1. Tayyor kolbasa mahsulotlarini saqlash harorati:

 1. 72 soat

 2. 80S

 3. 180S

 4. 50 soat

 1. Go‘sht ishlab chiqarish korxonalarida epidemiologik bexatarlikni ta’minlovchi molni qonsizlantirilgandan keyin ichki organlardan tozalash dovomiyligi:

 1. 30 min

 2. 40 min

 3. 2 min

 4. 5- 6 min

 1. Go‘sht ishlab chiqarish korxonasida cho‘chqa so‘yishda vetirinar sanitar ekspertiza kuzatish punktlari:

 1. go‘sht- limfa- buyrak

 2. bosh- bo‘yin- go‘sht

 3. ichki organlar

 4. limfa bezlari

 1. Qiymalangan go‘shtni qovirilishiga bo‘lgan talablarni ayting:

 1. 3- 5 min olovda qovurilib olinadi

 2. 250- 280 haroratli shkafda saqlanadi

 3. 25- 28 min xaroratli shkafda

 4. 5- 7 min qovirilib olinadi

 1. Korxona qurulishi uchun mo‘ljallangan joy relefi noqulay:

 1. 0,5dan kam

 2. 10- 20 S

 3. 0,5dan ko‘p

 4. 35- 46 S

 1. Sutning ozuqaviy va biologik xususiyatlari nimalardan iborat:

 1. engil hazm bo‘lishi

 2. plastik maqsadlarda foydalaniladi

 3. yuqori energiya beradi o‘rtacha xazm bo‘ladi

 1. Sut yog‘i tarkibida qanday moddalar bor:

 1. raxidon kislota

 2. biogen faol oqsil – letsitin

 3. aminokislotalar

 4. lizin

 1. Sutda qanday fermentlar bor:

 1. oksidlovchi – qaytaruvchi

 2. gidrolizlovchi, parchalovchi

 3. saxaroza

 4. amilaza

 1. Katalog: dhcaan -> wp-content -> uploads -> sites

  Download 0.9 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat