Axolisining sanitariya osayishtaligi to‘g‘risiDownload 0.9 Mb.
bet20/25
Sana12.01.2017
Hajmi0.9 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Kolbasa maxsulotlarini gigienik ko‘rsatgichlarini belgilang:

 1. maxsulotni quruqligi

 2. to‘yingan kislorod

 3. natriy

 4. namligi

 5. nitratlar

 6. sulfat vodorod

 7. osh tuzi

 8. uchuvchan yog‘ kislotalari

 9. erkin vodorod

 10. xlor

 1. Ovqatlanish gigienasi soxasidagi sanitar nazorat qo‘yidagilar ustidan nazoratni o‘z ichiga oladi:

 1. baliq xo‘jaligida

 2. savdo-sotiq va umumiy ovqatlanish korxonalarida

 3. oziq-ovqat korxonalarida

 4. engil sanoatda

 5. oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga

 6. go‘sht ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga

 7. sut ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga

 8. fabrikada

 9. zavodda

 10. savdo-sotiq korxonalarida

 1. Ovqatlanish gigienasi vrachi faoliyatini reglamentlovchi O‘zR Konstitutsiyasini moddalari:

 1. 37

 2. 42

 3. 66

 4. 38

 5. 39

 6. 40

 7. 65

 8. 41

 9. 30

 10. 35

 1. Yillik reja qismlari:

 1. aholi ovqatlanishi xolati bo‘yicha materiallar

 2. umumiy ovqatlanish korxonalarini sanitar xolati bo‘yicha materiallar

 3. dexqon bozorlarini sanitar xolati bo‘yicha materiallar

 4. Ovqatlanish gigienasi bo‘limining asosiy vazifalari

 5. tashkiliy tadbirlar

 6. OSNvaDSN

 7. laborator nazorat

 8. sanitar-targ‘ibot ishi va tadbirlari, ilmiy-amaliy ish

 9. kasallanish bo‘yicha materiallar

 10. sotuvdagi oziq-ovqat maxsulotlari sifati bo‘yicha materiallar

 1. Sanitar-gigienik tekshirish o‘z ichiga oladi:

 1. vitaminlarni sifatli aniqlash

 2. seminarlarni tashkillashtirish

 3. profilaktik tibbiy tekshiruv

 4. ovqatdan zaxarlanish xolatlarini sanitar-epidemiologik tekshirish

 5. kimyoviy zaxarlarni aniqlash

 6. tekshirish

 7. tayyor ovqatlarni kaloriyasini aniqlash

 8. oziq-ovqat korxonalari ishchilarini sanitar savodxonligini oshirish

 9. eslatmalarni,varaqalarni chop etish

 1. Loyixa qo‘yidagilardan tashkil topgan:

 1. sanitar texnika, ventilyasiya, suv, isitish, yorug‘lik moslamalarini o‘rnatish chizmalari

 2. sanitar uskunalar chizmalari

 3. yillik reja

 4. kvartal reja

 5. xat

 6. tushuntirish xati

 7. situatsion reja

 8. general reja

 9. qurilish qismini chizmasi, xonalar rejasi va kesimi

 10. atirgul shamoli

 1. . Oziq-ovqat korxonalari uchun qanday turdagi sovutgichlar ruxsat etilgan:

 1. Kengkamerali

 2. barcha sanab o‘tilganlar

 3. 4-kamerali

 4. 2-kamerali

 5. Freonli

 6. Ammiakli

 7. neonli

 8. fanerali

 1. Salqin ichimliklarini saqlovchi sovutgich kamerasi uchun harorat rejimi:

 1. 40 gradus

 2. 80gradus

 3. 120gradus

 4. 6 gradus

 5. 7 gradus

 6. 2 gradus

 7. 10 gradus

 8. 18 gradus

 9. 300gradus

 10. 340gradus

 1. Umumiy ovqatlanish korxonalari qozonlari ustidagi tortib oluvchi ventilyasiya soyabonini gabariti (o‘lchami) qanday bo‘lishi kerak:

 1. plitani har tarafidan 50 smdan oshib turishi kerak

 2. plitani har tarafidan 100 smdan oshib turishi kerak

 3. plitani har tarafidan teng xolda 100 smdan oshib turishi kerak

 4. plitalarni teng yuzasi, sathi

 5. plitani har tarafidan 30 smdan oshib turishi kerak

 6. plita tarafiga 50 smdan oshib turishi kerak

 7. plitani har tarafidan 400 smdan oshib turishi kerak

 1. Ma’muriy-maishiy xonalar guruhiga kiradiganlarni belgilang:

 1. ish joylarini tozaligi, bo‘sh taralarni vaqtida yo‘q qilish va ish joyida begona narsalarni yo‘qligi (shaxsiy foydalanish uchun);

 2. bo‘limlar va tovarlarni joylashtirilganliklarini ratsionalligi; maxsulotlar sifati va ularni sotish muddatlari; maxsulotlarni pashshalardan himoyalanganliligi;

 3. maxsulotlarni kesish uchun markirovkalangan ishlov uchun foydalaniladigan taxtachalardan foydalanish, vilkalar, pichoqlar, kurakchalarni mavjudliligi

 4. xonalarni tuzilishi va belgilangan maqsadi, ularni o‘lchami va rejalashtirilishi

 5. sanitar-texnik xolati

 6. asbob-uskunalar va jixozlarni yuvish uchun xonalarni va sharoitlarni mavjudliligi: vanna, issiq va sovuq suvni o‘tkazilganliligi; quritish sharoitlari, yuvuvchi vositalari bilan ta’minlanganliligi va x.k.

 7. sanitar va shaxsiy kiyimlarni saqlash sharoiti

 8. sanitar qismda qo‘llarni yuvish va dezinfeksiya qilish uchun sharoitlar mavjudliligi

 9. etarli miqdorda tozalov jihozlarini mavjudliligi, uning markirovkasi va saqlash sharoitlari (omborxona, yaщiq, shkaf)

 10. maxsulotlarni sotishga tayyorlanganda sanitar qoidalarga amal qilish (taralanmagan maxsulotlarni sotish qoidalariga alohida e’tibor beriladi);

 11. tez buziladigan maxsulotlarni sotish bo‘limlarida (sut, kolbasa, kulinar maxsulotlari, go‘sht, baliq, chalafabrikatlar) —sovutgich shkaflarini va sovutiladigan peshtaxtalarni mavjudliligi, ularni harorat rejimi

 1. Qanday loyixalar sanitar nazorat organlari bilan kelishiladi:

 1. peremetral loyixa

 2. ishchi bo‘lmagan loyixa

 3. tipliloyixalar

 4. qayta foydalanish loyixalari

 5. tasdiqlangan me’yorlar va qoidalari mavjud bo‘lmagan loyixali qarorlar

 6. texnik loyixalar va ishchi chizmalar

 7. texnik loyixalar

 8. eksperimental loyixa

 9. sanar loyixa

 10. universal loyixa

 1. Dastlabki sanitar nazoratni amalga oshirishni qaysi bosqichida albatta situatsion reja ko‘rib chiqiladi:

 1. loyixa kelishilganda

 2. eksperimental loyixa

 3. sanar loyixa

 4. universal loyixa

 5. qurilish ustidan nazorat amalga oshirilganda

 6. ekspluatatsiyaga (foydalanishga) qabul qilinganda

 7. ob’ektni rekonstruksiyasida

 8. er maydonini kelishilganda

 9. peremetral loyixa

 10. ishchi bo‘lmagan loyixa

 1. Sanitar ko‘rsatgichlar bo‘yicha yuqori sifatli maxsulotlarni tashkilotlar tomonidan ishlab chiqish sharoitlari:

 1. korxonalarda jarayonlar ketma-ketliligiga rioya qilish

 2. ekspluatatsiyaga (foydalanishga) qabul qilinganda

 3. ob’ektni rekonstruksiyasida

 4. er maydonini kelishilganda
 1. etarli miqdordagi xonalar to‘plamini mavjudligi

 2. xonalarni etarli o‘lchamlarda bo‘lishi

 3. maishiy va ishchi xonalarini alohida-alohida joylashuvi

 4. chiqindi suvlarini zarasizlantirish

 5. loyixakelishilganda

 6. qurilish ustidan nazorat amalga oshirilganda

 1. Ovqatlanish gigienasi soxasidagi sanitar nazorat qo‘yidagilar ustidan nazoratni o‘z ichiga oladi:

 1. oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga

 2. bazalarda, omborxonalarda, sovutgichlarda maxsulotlarni saqlash ustidan nazorat

 3. yuqumli kasalliklari mavjud bemorlar ustidan nazorat

 4. havo ifloslanishini nazorat qilish

 5. bolalar zali ustidan nazorat

 6. oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga, go‘sht ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga, sut ishlab chiqarish korxonalarida chiqariladigan maxsulot sifatiga

 7. savdo-sotiq nuqtalarida va umumiy ovqatlanish korxonalarida nazorat

 8. oziq-ovqat maxsulotlarini transportirkasidagi nazorat

 9. transport omborxonalari ustidan nazorat

 10. korxonalar ustidan nazorat

 1. . Sanitar-epidemiologik xizmat tashkiloti bosqichlarini ko‘rsating:

 1. tumanDSENM

 2. port DSENM

 3. qishloq

 4. havo

 5. Res.DSENM

 6. vil. DSENM

 7. shaharDSENM

 8. kolxoz

 9. davlatlararo

 10. davlat

 1. O‘zR Qonunining qaysi moddalarida ovqatlanish gigienasi vrachi faoliyati ko‘rsatilgan:

 1. 64

 2. 43

 3. 32

 4. 37

 5. 38

 6. 39

 7. 40

 8. 65

 9. 50

 10. 53

 1. . Umumiy ovqatlanish korxonalarida DSN o‘tkazishni vazifalarini ko‘rsating:

 1. tipli loyixa

 2. individual loyixa

 3. oziq-ovqat maxsulotlarini transportirovkasida sanitar-gigienik vaepidemiyaga qarshi me’yor va qoidalarga amal qilish

 4. oziq-ovqat maxsulotlariniishlovi (sovuq va issiq)

 5. oziq-ovqat maxsulotlariniishloviketma-ketligiga va doimiyliligiga rioya qilish

 6. taomlarni sotish muddatlariga rioya qilish

 7. oziq-ovqat maxsulotlariniishlovi va sotuvida harorat sharoitlariga amal qilish

 8. ishchilarni xarakati

 9. xonalarni orientatsiyasi

 10. qurilish zichligi

 1. . Ovqatlanish gigienasi soxasiga doir umumdavlat me’yoriy xujjatlar:

 1. SanPiN0056-89

 2. SanPiN9800-00

 3. SanPiN7600-06

 4. SanPiN 0070-94

 5. SanPiN0066-96

 6. SanPiN0254-08

 7. SanPiN0257-08

 8. SanPiN0299-11

 9. SanPiN0076-09

 10. SanPiN0063-04

 1. Loyixani ko‘rib chiqishda qo‘yidagi xujjatlarni tekshirish kerak:
 1. issiq suv, gaz, elektrenergiyasi bilan ta’minlashga ruxsatnoma

 2. qurilishni kalendar rejasi

 3. kommunal xo‘jalik bo‘limining ruxsatnomasi

 4. general reja

 5. situatsion reja

 6. dalolatnoma

 7. loyixani ko‘rib chiqish uchun talabnoma –xat

 8. loyixa

 9. er maydonini ajratish haqidagi ijro qo‘mitasini musbat xoldagi qarori

 10. chizmalar
 1. Ovqatlanishni fiziologik me’yorlariga qanday mineral moddalar kiritilgan:

 1. sink

 2. kislorod

 3. mis

 4. kalsiy

 5. fosfor

 6. magniy

 7. kaliy

 8. yod

 9. ozon

 1. Ertangi kunga qoldirishga ruxsat etilmagan taomlarni sanab o‘ting:

 1. pryaniklar

 2. mevalar

 3. tuzlamalar

 4. salatlar

 5. vinegretlar

 6. pashtetlar

 7. birinchi taom uchun suvda pishirilgan porsion go‘sht

 8. go‘shtli va tvorogli blinchiklar

 9. pechene

 10. non mahsulotlari 1. Savdo zalida nimalarga e’tibor qaratmoq lozim:
 1. yaqin atrofda binolar mavjudliligi

 2. aylan-atrofdagi binolarni sanitar xolati

 3. sutkalik daromad savdo zali maydoni o‘lchamlari

 4. sanitar-texnik xolat (qoplamani, suvoqni ishchi xolatdaligi, devorlar, shiftni, panellarni bo‘yalganligi, oxaklanganligi; pollarni materiali va xolati; deraza va eshiklarni sozligi)

 5. sanitar xolat (savdo zalini umumiy va doimiy tozalovini, jixozlarni va x.k.larni o‘z vaqtida bajarilish va davriyligini ta’minlash)

 6. yoritilganlik(etarliligi, bir me’yordaligi)

 7. isitish—isituv jixozlarini, bug‘ o‘tkazgichlarini

 8. devorlar rangiga

 9. odamlar kelib turishi
 1. Ma’muriy-maishiy xonalar guruhida qo‘yidagilarni belgilanadi:

 1. xonalarni tuzilishi va belgilangan maqsadi, ularni o‘lchami va rejalashtirilishi

 2. devorlar zah bosishiga qarshi chora-tadbirlar

 3. sovituvchi batareyalarni kondensatdan o‘z vaqtida tozalash

 4. karantin kamerasini mavjudligi

 5. sanitar-texnik xolati

 6. asbob-uskunalar va jixozlarni yuvish uchun xonalarni va sharoitlarni mavjudliligi: vanna, issiq va sovuq suvni o‘tkazilganliligi; quritish sharoitlari, yuvuvchi vositalari bilan ta’minlanganliligi va x.k.

 7. sanitar va shaxsiy kiyimlarni saqlash sharoiti;

 8. sanitar qismda qo‘llarni yuvish va dezinfeksiya qilish uchun sharoitlar mavjudliligi

 9. etarli miqdorda tozalov jihozlarini mavjudliligi, uning markirovkasi va saqlash sharoitlari (omborxona, yaщiq, shkaf)

 10. kameralarni sanitar xolati

 11. sathlar bo‘yalishini doimiyligi

 1. . Qandli qandolat oziq-ovqatlar qanday maxsulotlarga bo‘linadi:

 1. Konfetlar

 2. pechene

 3. vafli

 4. pryaniklar

 5. SHokolad

 6. Xolva

 7. Marmelad

 8. Pastila

 9. pirojnoe

 1. Qandolatchilik ishlab-chiqarishda foydalaniladigan maxsulotlarni tayyorloviga va ishloviga bo‘ladigan talablarni ko‘rsating:

 1. maxsulotni amaldagi GOST va texnik sharoitlarga mos kelishi

 2. ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashganini va avtomatlashganini zamonaviy bosqichi

 3. issiq bilan ishlovda va pasterizatsiyada xarorat reglamentlariga qat’iy ravishda rioya qilish

 4. tayyor maxsulotni saqlashda harorat sharoitlariga va sotish muddatlariga qat’iy ravishda rioya qilish

 5. maxsulotga va yordamchi materiallarga sertifikatlarni yoki sifatni tasdiqlovchi xujjatlarni mavjudligi

 6. bo‘yoqlarga, ta’m beruvchilarga va kislotalarga sertifikatlarni mavjudligi

 7. oziq va organik kislotalarda og‘ir metallar tuzlarini yo‘qligi

 8. un elashda qoidalarga rioya qilish va unni magnit tutqichlardan o‘tkazish

 9. ishlab chiqarishni barcha bosqichlarida ketma-ketlikga qat’iy ravishda rioya qilish

 10. sanitar rejimga qat’iy ravishda rioya qilish
 1. Gazlangan yaxna ichimliklar tarkibiga nimalar kiradi:

 1. suv

 2. yod

 3. selen

 4. sink

 5. mevali morslar

 6. ekstraktlar

 7. sharbatlar

 8. essensiyalar va organik kislotalar

 9. temir

 10. brom

 1. YAxna ichimliklarga qo‘yidagilar kiradi:

 1. siroplar

 2. Kola ichimliklari

 3. choy

 4. kofe

 5. sut

 6. kompotlar

 7. gazlangan yaxna ichimliklar

 8. mineral suvlar

 9. sharbatlar

 10. aroq
 1. Ma’muriy-maishiy xonalar guruhida qo‘yidagilarni belgilanadi:

 1. sanitar va shaxsiy kiyimlarni saqlash sharoiti

 2. sanitar qismda qo‘llarni yuvish va dezinfeksiya qilish uchun sharoitlar mavjudliligi

 3. etarli miqdorda tozalov jihozlarini mavjudliligi, uning markirovkasi va saqlash sharoitlari (omborxona, yaщiq, shkaf)

 4. do‘konni ixtisosligi va quvvatliligidan kelib chiqgan xolda turli mollarni differensiyalangan xolda saqlash uchun etarli xonalar mavjudligi;

 5. ularni maydoni;

 6. sanitar-texnik xolati;

 7. poddonlar mavjudligi

 8. xonalarni tuzilishi va belgilangan maqsadi, ularni o‘lchami va rejalashtirilishi

 9. sanitar-texnik xolati

 10. asbob-uskunalar va jixozlarni yuvish uchun xonalarni va sharoitlarni mavjudliligi: vanna, issiq va sovuq suvni o‘tkazilganliligi; quritish sharoitlari, yuvuvchi vositalari bilan ta’minlanganliligi va x.k

 11. ombor bo‘lishi kerak

 1. Omborxonani guruh xonalarida nimaga e’tibor beriladi:

 1. omborxonalarni sovituvchi uskunalar bilan ta’mirlash (ularni turi,miqdori)

 2. mollarni saqlash sharoitlari va rejimi (harorat, namlik,yoritilganlik)

 3. do‘kon ixtisoslashgan do‘konlar guruhiga kiradimi

 4. do‘kon aralash yoki kombinatsiyalangan do‘konlar guruhiga kiradimi(oziq-ovqat-xo‘jalik mollari do‘koni)

 5. joylashuvi

 6. do‘kon alohida joylashgan binoda yoki jamoaviy yoki maishiy binoni birinchi qavatida joylashganligi

 7. do‘konni ixtisosligi va quvvatliligidan kelib chiqgan xolda turli mollarni differensiyalangan xolda saqlash uchun etarli xonalar mavjudligi

 8. ularni maydoni va sanitar-texnik xolati;

 9. maxsulotlarni saqlovchi omborxonalardan savdo zallarida mos keladigan bo‘limlariga etkazadigan ratsional yo‘llarni mavjudligi

 10. omborxona 300 m masofada joylashgan bo‘lishi kerak
 1. . Qanday ma’lumotlar “Ma’muriy majburiyat choralari” qismiga kiradi:
 1. ekspluatatsiyasi to‘xtatib qo‘yilgan ob’ektlarni miqdori

 2. sanitar vrachi taklifi bo‘yicha ishdan chetlatilgan shaxslarni soni

 3. tashkiliy chora-tadbirlar

 4. ogoxlantiruvchi sanitar nazorat

 5. doimiy sanitar nazorat

 6. avvalgi yil bilan hisobot yilidagi belgilangan shtraflar miqdorini solishtirmasi

 7. belgilanmagan shtraflar miqdoriva %, shtraflar belgilamaslik sabablari, sud tomonidan bekor qilingan shtraflar, hamda tergov organlariga yuklatilgan chora-tadbirlar

 8. halq nazorati komitetiga sanitar xizmatini taqdim etgan materiallari

 9. Ovqatlanish gigienasi bo‘limining asosiy vazifalari

 10. yillik hisobot
 1. Loyixani ko‘rib chiqishda zarur bo‘lgan xujjatlarni ko‘rsating :

 1. loyixani ko‘rib chiqish uchun talabnoma –xat

 2. tushuntirish xati

 3. qurilish chizmasi

 4. nokalendar reja

 5. loyixa

 6. er maydonini ajratish haqidagi ijro qo‘mitasini musbat xoldagi qarori

 7. shahar kengashini kommunal xo‘jaligi bo‘limining shaharni suv bilan ta’minlash va kanalizatsiya tarmog‘iga ulanishga ruxsatnomasi

 8. issiq suv, gaz, elektrenergiyasi bilan ta’minlashga ruxsatnomava qurilishni kalendar rejasi

 9. situatsion reja

 10. general reja

 1. Loyixani ko‘rib chiqishda qo‘yidagi xujjatlarni tekshirish kerak :

 1. loyixani ko‘rib chiqish uchun talabnoma –xat

 2. uchastkani aylan –atrofidagi ob’ektarni tasvirlovchi er maydonini rejasi

 3. qurilish qismini chizmalari, xonalarni rejalari va kesimlari

 4. qurilishni kalendar rejasi. Maydonni tasvirini, arxitektura-qurilish ma’lumotlarini va texnologik qismlarni o‘z ichiga olgan tushuntirish xati. Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya, isitish, ventilyasiya, yoritish, elektr jixozlari haqida sanitar-texnik ma’lumotlar

 5. loyixa

 6. er maydonini ajratish haqidagi ijro qo‘mitasini musbat xoldagi qarori

 7. issiq suv, gaz, elektrenergiyasi bilan ta’minlashga ruxsatnoma

 8. shahar kengashini kommunal xo‘jaligi bo‘limining shaharni suv bilan ta’minlash va kanalizatsiya tarmog‘iga ulanishga ruxsatnomasi

 9. general reja-loyixalashtirilgan binolarni, transport yo‘llarini 1:500 va 1:1000 masshtabdagi uchastkadagi tasviri, “atirgul shamoli”ni belgilangan bo‘lishi, hamda jahon mamlakatlari bo‘yicha orientirovkani mavjudligi

 10. situatsion reja
 1. Loyixa qanday qismlardan tuzilgan:

 1. qurilishni kalendar rejasi, maydonni tasvirini, arxitektura-qurilish ma’lumotlarini va texnologik qismlarni o‘z ichiga olgan tushuntirish xati,suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya, isitish, ventilyasiya, yoritish, elektr jixozlari haqida sanitar-texnik ma’lumotlar

 2. er maydonini ajratish haqidagi ijro qo‘mitasini musbat xoldagi qarori

 3. issiq suv, gaz, elektrenergiyasi bilan ta’minlashga ruxsatnoma

 4. shahar kengashini kommunal xo‘jaligi bo‘limining shahar suv bilan ta’minlash va kanalizatsiya tarmog‘iga ulanishga ruxsatnomasi

 5. situatsion reja- uchastkani aylan –atrofidagi ob’ektarni tasvirlovchi er maydonini rejasi

 6. general reja-loyixalashtirilgan binolarni, transport yo‘llarini 1:500 va 1:1000 masshtabdagi uchastkadagi tasviri, “atirgul shamoli”ni belgilangan bo‘lishi, hamda jahon mamlakatlari bo‘yicha orientirovkani mavjudligi

 7. qurilish qismini chizmalari, xonalarni rejalari va kesimlari

 8. sanitar texnika, suv bilan ta’minlanish, kanalizatsiya, ventilyasiya, isitish, elektr bilan yoritilish tasvirlangan chizmalar

 9. loyixani ko‘rib chiqish uchun talabnoma –xat

 10. loyixa
 1. Katalog: dhcaan -> wp-content -> uploads -> sites

  Download 0.9 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat