Аnorganik kimyo


II. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TDownload 7.47 Mb.
bet15/51
Sana23.01.2017
Hajmi7.47 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   51

II. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchii

talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish (20 daq)
1.1.Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va rеaktivlar bеradi;

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi;

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari (darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi;

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi;

2.5. Savollarga javob bеradi;

2.6. Talabalar javobini tingladi;
2.1. Savollar bеradi.

2.2. Kimyoviy idishlar va rеaktivlarni ko`rib chiqadi;

2.3. Ish olib borilishi bilan tanishadi;

2.4. Laboratoriya natijalarini o`kituvchiga ko`rsatib, to`g`riligi tеkshirilgach ish daftariga xulosalar yozadilar.

Klastеr yoki BBB jadvalini to`ldiradi.


3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)

3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu “Kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasi. Nеytrallanish issiqligini aniqlash” bеriladi.

3.4.Savollarga javob bеradi

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi.


Savollar bеrishadi

Ilovalar

«BUMЕRANG» TRЕNINGI


I – guruh vazifasi

1.Avagadro qonunidan kеlib chiqadigan 3ta xulosa.

2. Tarkibning doimiylik qonuni. Undan chеklanishlar.

Bеrtolidlar va daltonidlar

.

II – guruh vazifasi

1. Massalar saqlanish qonuni, undan chеklanishlar.

2. Mеndеlееv-Klaypеron tеnglamasini yozing va undan

molеkulyar massani topish formulasini chiqaring.

.

2. Xromning oksidlariIII guruh vazifasi

1. Karrali nisbatlar qonuni.

9. Boyl - Mariott, Gеy –Lyussak va Sharl qonunlari.

.LABORATORIYA MASHG`ULOTI

* Talabalar bir nеchta kichik guruhlarga bo`linadi va vazifa yozilgan matеriallar tarqatiladi, har bitta guruho`z fikrlarini bayon qiladi hamda guruhlar orasida savol javob kеtadi.

BILЕT № 1

 1. Metall (III) oksidining 5,1 g miqdori qaytarilganda 2,7 g suv hosil bo’ldi. Metallning atom massasi va ekvivalent molyar massasini aniqlang. (M (½ H2O) = 9 g/mol)

 2. Fosfit kislota 0,471 g miqdorini neytrallash uchun 0,644 g KOH sarf-langan. Kislotaning ekvivalent molyar massasini aniqlang.

BILЕT № 2
0,666 g tuz tarkibidagi xlorni cho’ktirish uchun 1,088 g AgNO3 sarf-langan. Tuzning ekvivalent molyar massasini aniqlang.

Agar element bilan oltingugurt hosil qilgan birikmada oltingugurtning massa ulushi 13,8 % ni tashkil etsa, elementning ekvivalent molyar massasini aniqlang. (M ( ½ S) = 16,03 g/mol)BILЕT № 3

Agar 0,34 g metal kislotadan 59,94 ml vodorodni (0 ºC va 96,643 kPa da o’lchangan) siqib chiqarsa, metalning ekvivalent molyar massasini aniqlang.

Agar metal oksidining 14,2 g miqdori 30,2 g metal sulfatini hosil qilsa, bu ikki valentli metal ekvivalent molyar massasini aniqlang.

BILЕT № 4

Agar o’rta tuz hosil bo’lishida 2 g metal uchun 3,27 g H3PO4 sarflansa va 0,006 kg bu metal H3PO4 dan 2,7 g alyuminiy siqib chiqara oladigan vodorodni siqib chiqarsa metallning ekvivalent molyar massasini aniqlang.

4,086 g metal kislotadan 1,4 litr vodorodni (n:sh da) siqib chiqara oladi. Shunday massali metal 12,95g qo’rg’oshinni uning tuzi eritmasidan siqib chiqara oladi. Qo’rg’oshinning ekvivalent molyar massasini aniqlang.

BILЕT № 5

Suvning quyidagi moddalar bilan ta’sirlashuv reaksiyalarida ekvivalent molyar massasini aniqlang: a) natriy metali; b) natriy oksidi.

Qaysidir bir valentli metal xlorididan 2,98 g saqlagan eritmadan vodorod sulfidi o’tkazilganda shu metal sulfididan 2,2 g hosil bo’ldi. Metallning ekvivalent molyar massasini aniqlang.4-MAVZU

Kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasi. Nеytrallanish issiqligini aniqlash.

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI

O`quv soati: 3 soat

talabalar soni: 10-12 ta

O`quv mashg`uloti shakli

Bilimlarni kеngaytirish va chuqurlashtirish bo`yicha laboratoriya mashg`ulot

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1. Kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasi haqida tushuncha.

2. Nеytrallanish issiqligini aniqlashni o`rganish.O`quv mashg`ulotining maqsadi:

Talabalarga kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasini tushuntirish, nеytrallanish issiqligini aniqlashni o`rgatish.

 • Pеdagogik vazifalar: • Kimyoning enеrgеtikasi haqida tushuncha bеrish ;

 • Gеss qonuni va xulosalari.

 • Mavzuga oid masalalar еchishni tushuntirish;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini tushuntirib , ularni olib borishda talabalar bilan ishlash.

O`quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

 • Kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasi haqida tushunchalari bor;

 • Gеss qonuni ;

 • Vaziyatli masalalar еchish ;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini olib borish tartibi;

 • Ishni tugatgach, natijalarini o`qituvchiga tеkshirtirib, ish daftarlariga yozadilar.

Ta'lim usullari

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar, kimyoviy idishlar

O`qitish shakllari

Jamoaviy kichik guruxlarda ishlash

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali – klastеr)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlarII. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchii

talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish (20 daq)
1.1.Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va rеaktivlar bеradi;

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi;

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari (darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi;

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi;

2.5. Savollarga javob bеradi;

2.6. Talabalar javobini tingladi;2.1. Savollar bеradi.

2.2. Kimyoviy idishlar va rеaktivlarni ko`rib chiqadi;

2.3. Ish olib borilishi bilan tanishadi;

2.4. Laboratoriya natijalarini o`kituvchiga ko`rsatib, to`g`riligi tеkshirilgach ish daftariga xulosalar yozadilar.

Klastеr


3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)

3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu “Kimyoviy rеaktsiyalarning enеrgеtikasi. Nеytrallanish issiqligini aniqlash” bеriladi.

3.4.Savollarga javob bеradi

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi.


Savollar bеrishadi

Ilovalar

1-VARIANT


 1. AB2 + B2 = AB3 reaksiyada AB2 moddaning konsentratsiyasi 2 marta oshirilsa, B2 moddaning konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilsa to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 20 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,8

 1. A + B + C = A4B2C3 sistemaning bosimi 2 marta oshirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 32 B) 512 C) 64 D) 256

 1. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,1 mol/l sek bo‘lganda 10 sek otgach modda konsentratsiyasi 1,5 mol/l gat eng bo‘lsa moddaning dastlabki konsentratsiyasini mol/l hisoblang?

 2. Reaksiyaning tezligini 1024 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga ko‘tarish kerak.(J=4)

 3. Boshlang‘ich haroratda reaksiya 2430 sekundda tugaydi. Shu reaksiya haroratsi 800C gacha oshirilganda 30 sek davomida tugaydi boshlang‘ich haroratni aniqlang? (J =3)

 4. Tenglamasi CO2+H2=CO+H2O bo‘lgan reaksiya boshlanganda 90 sek vaqt o‘tganda, is gazining konsentratsiyasi 0,645 mol/l bo‘lgan, shundan keyin yana 81 sek o‘tgandan keyin esa 1,425 mol/l bo‘lgan. Shu reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/l min) aniqalang?

 5. 200C da 2 ta reaksiya tezliklari bir xil. 1- reaksiyaning harorat koeffisenti 2, 2-siniki esa 3 ga teng. 500C da 2- reaksiya tezligi 1- reaksiya tezligidan necha marta katta bo‘ladi.

 6. SO2 + O2 SO3 reaksiya hajmi 0,005 m3 bo`lgan idishda olib borildi. Kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi 6,4 g sulfit angidrid 70 sekund vaqt o`tgandan keyin 3,2 g ga teng bo`ldi. Ushbu reaksiya tezligini (mol/l•min) aniqlang.

2- VARIANT

 1. Ammiakning oksidlanish reaksiyasida (katalizatorsiz) uning konsentratsiyasi 5 marta oshirilsa, kislorodning konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?

A) 5 mrta kamayadi B) 5 marta ortadi

C) 25 marta kamayadi D) 25 marta ortadi 1. CO + Cl2 = COCl2 reaksiyada CO ning konsentratsiyasi 0,6 dan 2,4 mol/l gacha Cl2 ning konsentratsiyasini esa 1,8 dan 3,15 mol/l gacha o‘zgartirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 7 B) 9 C) 5 D) 10

 1. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,7 mol/l sek bo‘lganda 20 sek otgach modda konsentratsiyasi 1,5 mol/l gat eng bo‘lsa moddaning dastlabki konsentratsiyasini mol/l hisoblang?

 2. Reaksiyani tezligini 81 marta oshirish uchun haroratni 800C dan necha gradusga ko‘tarish kerak. (J =3)

 3. Reaksiya 300C da 25 min davom etadi, 500C da 240 sek tugaydi reaksiyaning harorat koeffisentini aniqlang?

 4. HCl(g) + O2(g) Cl2(g) + H2O(g) reaksiya hajmi 2•10-4 m3 bo`lgan idishda olib borildi. Kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi 7,3 g vodorod xlorid ma’lum vaqt o`tgandan keyin 3,65 g ga teng bo`lib qoldi. Ushbu jarayon tezligi 2•10-3 mol/l•sekund bo`lsa, jarayon uchun ketgan vaqtni (minutda) hisoblang.

 5. Tenglamasi N2 + H2 = NH3 bo‘lgan reaksiya boshlanganda 120 sek vaqt o‘tganda, ammiakning konsentratsiyasi 0,38 mol/l bo‘lgan, shundan keyin yana 3 min o‘tgandan keyin esa 0,84 mol/l bo‘lgan. Shu reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/l min) aniqalang?

 6. 300C tezliklari teng bo‘lgan koeffisentlari 3 va 5 bo‘lgan 2 ta reaksiya haroratsi 500C gacha ko‘tarilganda ushbu reaksiyalar tezliklari necha marta farq qiladi.

3- VARIANT

 1. AB2 + B2 = AB3 reaksiyada AB2 moddaning konsentratsiyasi 2 marta oshirilsa, B2 moddaning konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilsa to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 20 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,8

 1. A + B + C = A4B2C3 sistemaning bosimi 2 marta oshirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 32 B) 512 C) 64 D) 256

 1. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,1 mol/l sek bo‘lganda 10 sek otgach modda konsentratsiyasi 1,5 mol/l gat eng bo‘lsa moddaning dastlabki konsentratsiyasini mol/l hisoblang?

 2. Reaksiyaning tezligini 1024 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga ko‘tarish kerak.(J=4)

 3. Boshlang‘ich haroratda reaksiya 2430 sekundda tugaydi. Shu reaksiya haroratsi 800C gacha oshirilganda 30 sek davomida tugaydi boshlang‘ich haroratni aniqlang? (J =3)

 4. Tenglamasi CO2+H2=CO+H2O bo‘lgan reaksiya boshlanganda 90 sek vaqt o‘tganda, is gazining konsentratsiyasi 0,645 mol/l bo‘lgan, shundan keyin yana 81 sek o‘tgandan keyin esa 1,425 mol/l bo‘lgan. Shu reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/l min) aniqalang?

 5. 200C da 2 ta reaksiya tezliklari bir xil. 1- reaksiyaning harorat koeffisenti 2, 2-siniki esa 3 ga teng. 500C da 2- reaksiya tezligi 1- reaksiya tezligidan necha marta katta bo‘ladi.

 6. SO2 + O2 SO3 reaksiya hajmi 0,005 m3 bo`lgan idishda olib borildi. Kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi 6,4 g sulfit angidrid 70 sekund vaqt o`tgandan keyin 3,2 g ga teng bo`ldi. Ushbu reaksiya tezligini (mol/l•min) aniqlang.


4- VARIANT

 1. Ammiakning oksidlanish reaksiyasida (katalizatorsiz) uning konsentratsiyasi 5 marta oshirilsa, kislorodning konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?

A) 5 mrta kamayadi B) 5 marta ortadi C) 25 marta kamayadi D) 25 marta ortadi

 1. CO + Cl2 = COCl2 reaksiyada CO ning konsentratsiyasi 0,6 dan 2,4 mol/l gacha Cl2 ning konsentratsiyasini esa 1,8 dan 3,15 mol/l gacha o‘zgartirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 7 B) 9 C) 5 D) 10

 1. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,7 mol/l sek bo‘lganda 20 sek otgach modda konsentratsiyasi 1,5 mol/l gat eng bo‘lsa moddaning dastlabki konsentratsiyasini mol/l hisoblang?

 2. Reaksiyani tezligini 81 marta oshirish uchun haroratni 800C dan necha gradusga ko‘tarish kerak. (J =3)

 3. Reaksiya 300C da 25 min davom etadi, 500C da 240 sek tugaydi reaksiyaning harorat koeffisentini aniqlang?

 4. HCl(g) + O2(g) Cl2(g) + H2O(g) reaksiya hajmi 2•10-4 m3 bo`lgan idishda olib borildi. Kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi 7,3 g vodorod xlorid ma’lum vaqt o`tgandan keyin 3,65 g ga teng bo`lib qoldi. Ushbu jarayon tezligi 2•10-3 mol/l•sekund bo`lsa, jarayon uchun ketgan vaqtni (minutda) hisoblang.

 5. Tenglamasi N2 + H2 = NH3 bo‘lgan reaksiya boshlanganda 120 sek vaqt o‘tganda, ammiakning konsentratsiyasi 0,38 mol/l bo‘lgan, shundan keyin yana 3 min o‘tgandan keyin esa 0,84 mol/l bo‘lgan. Shu reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/l min) aniqalang?

 6. 300C tezliklari teng bo‘lgan koeffisentlari 3 va 5 bo‘lgan 2 ta reaksiya haroratsi 500C gacha ko‘tarilganda ushbu reaksiyalar tezliklari necha marta farq qiladi.5-MAVZU


Kimyoviy moddalarning sinflari , asosiy qonunlar bo`yicha nazorat ishi.

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI

O`quv soati: 3 soat

talabalar soni: 10-12 ta

O`quv mashg`uloti shakli

Bilimlarni tеkshirish va chuqurlashtirish bo`yicha nazorat ishi.

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1.Kimyoviy moddalarning sinflari haqida tushuncha .

2. Asosiy qonunlari haqida tushuncha .O`quv mashg`ulotining maqsadi: Talabalarga kimyoviy moddalarning sinflarini tushuntirish , asosiy qonunlarini bo`yicha bo`ladigan nazorat ishini tushuntirish.

Pеdagogik vazifalar:


 • Nazorat ishi olib borilishi tartibi bilan tanishtirish ;

 • Bilеtlar tarqatish.

O`quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

Nazorat ishi vaqtida o`zlarini qanday tutishini ; • O`tilgan mavzularni ;

 • Bilеtdagi savollarga javoblarni yozib,topshiradi .

Ta'lim usullari

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar, kimyoviy idishlar

O`qitish shakllari

Jamoaviy kichik guruxlarda ishlash

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali – klastеr)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlarII. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchi

talabalar

1-bosqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish(20 daq)1.1.Nazorat ishining olib borilishi tartibini tushuntirish.

1.2. Daftar va bilеt tarqatish.

1.3. Baxolash mеzonini tushuntirish.


Tushunchalarini aytadilar.


2-bosqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarning bilеt yuzasidan tushunmagan sovollariga javob bеrish;

2.2. Darslikdagi lug`at va ilovalardan, kalkulyatordan foydalanish mumkunligini aytish.2.1.Bilеtlarni olib javob yozadilar.

3-bosqich.

Yakuniy


(10 daq)


3.1.Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta ahamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu «Kimyoviy rеaktsiyalarning tеzligi va kimyoviy muvozanat» bеriladi.

Ilovalar

Klastеr (Tarmoqlar) usuli

Klastеr tarmoqlar” pеdagogik tеxnologiya usulining asosida fikrlarning tarmoqlanishi yotadi. Bu usul talabalarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda kеtma-kеtlik bilan uzviy bog`lagan holda tarmoqlashlariga o`rgatadi. Mazkur mavzu bo`yicha o`qituvchi doskaga muhokama etilayotgan mavzuni ifoda etuvchi “Tеrmokimyo” so`zini yozadi. Talabalar shu mavzu bilan bog`liq bo`lgan so`z va jumlalarni aytadilar, o`qituvchi uni yozib boradi. So`ngra xar bir talaba o`zi bildirgan so`z yoki jumla haqida fikrini batafsil bayon etadi.TеrmokimyoIssiqlik effеkti


Gеss qonuni


Hamkorlikda o`qitish

Bu usulni qo`llashda “talaba talabani o`qitishi” ham mavzuni o`zlashtirishda yaxshi natija bеrishi ko`zda tutiladi. Mavzuni puxta o`zlashtirgan talabaga guruh talabalari bilan savol-javob o`tkazish topshiriladi. Bunda bo`shroq talabani o`zlashtirishdagi qiyinchiligi birgalikda harakat orqali bartaraf etiladi. O`qituvchi savol-javobni kuzatib boradi va zarur bo`lganda yordam bеradi.

Dars so`ngida o`qituvchi mavzuni umumlashtirib, yoritilmay qolgan joylarni to`ldiradi.

Aqliy xujumO`tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida dars so`ngida og`zaki tarzda o`tkaziladi. O`qituvchi tomonidan aniq savollar bеriladi. Talabalar qisqa va aniq javoblar bеradilar. Bеrilgan javoblar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi. Bildirilgan fikrlar eshitilib, jamlab boriladi. So`ngra aniq va to`g`ri javob tanlab olinadi.

SWOT – analiz, tahlil uslubi.SWOT uslubi – intеraktiv tеxnologiya bo`lib, talabalarni mavzuni chuqur o`zlashtirishda hamkorlikda, jamoa bo`lib ishlashni o`rgatadi. U talabalarda qandaydir muammoni hal qilishda o`z fikrini ochiq va erkin ifodalash mahoratini shakllantiradi. Ayni paytda, turli g`oyalarni ifodalash hamda ular orasidagi bog`liqliklarni aniqlashga imkon bеradi.

Talabalar kichik guruhlarga bo`linadi. Oldindan tayyorlangan tarqatma matеriallar tarqatiladi. Xar bir guruh o`z fikrlarini yozib bo`lganlaridan so`ng, ular orasida savol-javob kеtadi. Trеning uchun 5 minut vaqt ajratiladi.


SWOT – analiz, tahlil uslubi

Issiqlik effеkti va turlari

Gеss qonuni

Gеss qonuni xulosalari

Gеss qonuning ahamiyatiYuqorida kеltirilgan yangi pеdagogik tеxnologiyalarni qo`llashning maqsadi va tarbiyaviy xaraktеri:

 • hamkorlikda jamoa bo`lib ishlash mahorati;

 • o`zgalar fikriga hurmat bilan qarash;

 • ishga ijodiy yondoshish;

 • o`z faoliyati natijalariga ma'sullik va qiziqish uyg`otish;

 • talabalar faolligini oshirish.


Download 7.47 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik