Amr ibn Ubaydni Xudo ursin, Chunki u Kalom ilmiga eshik ochib berdiDownload 37.82 Kb.
Sana02.05.2021
Hajmi37.82 Kb.

“Amr ibn Ubaydni Xudo ursin, Chunki u Kalom ilmiga eshik ochib berdi” – deb kim aytgan?

Imom Azam Abu Hanifa


Kalom ilmiga bo’lgan munosabat qachon ijobiy tomonga o’zgardi?

Taba’a tobeinlar zamonida

Kalom ilmiga oid masalalarni dastlab kimning ijodida uchratish mumkin?

Ja’d ibn Dirham


“Aqoidi Tahoviya”da Allohning qaysi sifatiga “u ibtidosiz qadimdir, intihosiz doimdir” deb ta’rif berilgan?

Qadiymiy va Boqiy

Xoliqni mahluqqa o’xshatuvchilar kimlar?

Mushabbiha

“Yer tubidagi bir dona don bormi, barchasi ochiq kitobda bordir” – bu yerda “ochiq kitob”da so’zidan murod nima?

Lavhul Mahfuz


Yunon faylasuflaridan bir mazhabga ergashganlarning nomi nima?

So’fistoniylar


Xaloyiq uchun limning vositasi uchtadir. Ular: sog’lom his qilish a’zolari, sodiq habar va _____ ?

Aql


Ilm hosil qilish uchun eng kuchli omil nima?

Aql


Iymon amallaridan alohida ekanligiga dalil qilib As’hobi Kahf va Firavn sehrgarlarini kim keltirgan?

Abu Muin Nasafiy

Abu Mansur Motrudiy Hujurot surasidagi 14-oyatdagi “aslamna” so’zini qanday ta’vil qilgan?

Taslim bo’lmoq

Ahmad Ibn Muhamad Ibn Muhammad al-Valaliy al-Miqnasiy Aqoid ilmiga tarifida nima degan?

u yaqiniy – o’ta ishonchli dalillardan diniy aqidalarni kasb qiladigan ilmdir


Imom G’azzoliy Aqoid ilmiga bergan tarifida nima degan?

Aqoid – tavhid idrok etadigan, Alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlari bilinadigan bilimdir


Abdurrahmon Ahmad Abdulg’affor al-Iyjiy Aqoid ilmiga bergan tarifada nima degan?

u xujjatlar keltirish shubhalarni rad qilish yo’li bilan diniy aqidalarni isbot qilishga qodir bo’ladigan ilmdir

Alloma Ali Qorining “Fiqh ul-Akbar” kitobiga sharhida Aqoidga ilmiga quyidagicha tarif bergan.

u bir ilimki, unda e’tiqod qilish lozim bo’lgan narsalar haqida bahs qilinadi

Ash-Shariy al-Jurjoniy Aqoid ilmiga bergan tarifida quyidagilarni aytgan.

kalom bir ilmdirki, unda Islom qonuni asosida Alloh taoloning zoti va sifatlari haqida hamda boshlanish va qaytarilish kabi mumkinotlar ahvoli haqida bahs qilinadi

Musulmon ulomolar Ilmga qanday tariff berishgan?

xaqiqatni huddi voqealikdagidek idrok etish ilmdir

Umar Nasaiy limning vositalarini nechtaga bo’lgan.

3

Sog’lom his qilish a’zolari nechta?


5

Alloh taoloning ismi va sifatlari taqsimi bo’yicha nechta gruhga bo’linadi?

4

Rasullar deb kimlarga aytiladi?Alloh taolo osmondan habar bersayu, o’sha habarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa
Nabiylar deb kimlarga aytiladi?

Alloh taolo osmondan habar bersayu, boshqalarga yetkazishni amr qilmasa

“Imonning rukni faqat qalb bilan tanishdan iborat” ushbu qarash kimga tegishli?

Imom Shofeyi


Imonning rukni – til bilan iqror bo`lish, qalb bilan e`tiqod qilish, arkonlarni bajarish hamd katta gunohlardan chetlanish” deb to`rt rukni imonning rukni sifatida qaraganlar kimlar?

mo`taziliyalar

Imonning ruknida “katta va kichik gunohlardan chetlanish kerak” deb hisoblovchilar kimlar?

haruriylar

Insonning qalbidagi iymoni huddi osmondagi oy yagona bo`lgani kabi yagona bo`ladi. Iymon ko`paymaydi ham kamaymaydigan ham” deb fikr bildirgan kim?

Abu Mansur Moturidiy

Hazrati Umar r.a. bilan qazoi qadarga bog`liq sodir bo`lgan voqea nima haqida edi?

o`g`irlik qilganning qo`lini kesish

Abu Hanifa qarashlariga ko’ra imonning rukni qaysilar ?

Faqat qalb bilan tasdiqlash

Jahmiylar va Karromiylar fikriga ko’ra imon?

Qalbda bo’lishi shart emas


Jahmiylar va karromiylar imon masalasidagi qarashlariga qanday dalil keltirganlar?

“Kim “la ilaha illalloh,” desa jannatga kiradi” hadisini

Abu Hanifa nazdida mo’min amallarni inkor etmay ularni bajarmasa?

Gunohkor mo’min bo’ladi

Moturidiylarning qarashlari –

Barcha javoblar to’g’ri


Fe’llar yaratilish jihatdan Allohga, kasb nuqtai nazardan insonga tegishli ushbu qarashlar kimning ta’limotiga tegishli?

Ash’ariya


Qaysi ulamolari nazdida imon ziyodalashmaydi va kamaymaydi ?

Abu Hanifa va Moturidiya

Mo‘minning qilgan amallariga qarab uning imoni kamayishi yoki ziyoda bo‘lishi mumkin fikriga Shofeiy Qur’ondan qaysi dalilni keltiradi?

“Fath” surasi 4-oyat “Anfol” surasi 2-3 oyatlar


Moturidiya ulamolari imon masalasida karromiylarning fikriga qarshi qaysi oyatlarni dalil keltirganlar?

“Moida” surasi, 41-oyatni, “Hujurot” surasi, 17-oyatni, “Mumtahana” surasi, 10-oyatni


Qaysi oqim imon bilan islom alohida tushuncha ekanini ta’kidlaganlar?

Hashaviya


Halol va harom rizqlar haqida mu’taziliya ta’limotining aqidasi qanday?

Harom rizq Allohdan emas, balki bandaning fe’lidir

Imon bilan islom alohida narsa ekanini ta’kidlovchi oqim o‘z aqidasiga qaysi oyatni dalil keltirgan?

“Hujurot” surasi, 14-oyatni


Sharhi “Aqiydatut Tahoviya” kitobida iymonga qanday ta’rif berilgan?

Iymon – til bilan iqror bo’lish va qalb ila tasdiq qilishdir


Aqoid ilmining ulug’ olimi Umar Nasafiy o’zining kitobida Islom va Iymon ga qanday ta’rif bergan?

Iymon va islom birdir
Qadar so’zi qanday ma’noni anglatadi?

o’lchov


“Ko’pchilik odamlar qazo va qadarni Alloh taolo tomonidan O’zi taqdir qilib qo’ygan ishlarga bandani qahr ila majbur qilish, deb hisoblaydilar. Ularning bu fikrlari noto’g’ridir. Qazo va qadarning ma’nosi bandalarning kelajakda bo’ladigan ishlarini Alloh tamonidan muqaddam bilib turilishidir.” Ushbu ta’rif muallifi kim?

Al-Xattobiy


Fitrat so’zining ma’nosi nima?

Sof tabiat

Hazrati Umar roziyallohu anhu Shomga borganlarida, u yerda vabo tarqalganini eshitib orqaga qaytishga qaror qildilar. Shunda qaysi Sahoba “Allohning qadaridan qochibmi?” dedi?

Abu Ubayda ibn Jarroh


Banda bu dunyoda hamma ishni o’z ixtoyori bilan emas, majbur bo’lib qiladi” bu e’tiqoddagi kishilar jamoasi qaysi?

Jabariya
Inson o’zining hamma ishlarida hurdir, u o’z ixtiyori bilangina ish qiladi, o’z amalini o’zi xalq qiladi” e’tiqodi jamaosi qaysi?

Qadariya
Aslida qadar Alloh taoloning maxluqotlardagi sirridir. …” Aqidasi jamoasi qaysi?

Ahli Sunna val Jamoa

Mo’tadil va to’g’ri aqida jamoasi qaysi?

Ahli Sunna val Jamoa


Aqida so’zining ma’nosi nima?

mahkam bog’lash


Aql vositasi ila hosil bo’lgan ilm nechchiga bo’linadi va ular qaysilar?

zaruriy (mushohadasiz) ilm, kasbiy ilm


Ilm nima?

Haqiqatni huddi voqelikdagidek idrok etish


Aqlning mushohadasi ila sobit bo’lgan ilm qanday ilm?

zaruriy
O’z-o’zidan paydo bo’lgan ilm nima deb ataladi?

zaruriy
Quddus sifatining ma’nosi nima?

Barcha ayblardan xoli


Xoliq sifatining ma’nosi nima?

Yaratuvchi


Allohning sifatlarini ulamolar nechaga umumlashtirganlar?

20

Allohning ma’naviy sifatlar nechchita?7 ta
Qur’oni Karimda nechta Payg’ambarlarning ismi zikr qilingan?

25 ta


Ulul Azm payg’ambarlar nechta?

5 ta


Alloh taolo xaloyiqning taqdirini yozgan kitobining nomi?

Lavhul Mahfuz

“U yaqiniy – o’ta ishonchli dalillardan diniy aqidalarni kasb qiladigan ilmdir”. Aqoid ilmiga ushbu ta’rif kim tomonidan berilgan.

Ahmad ibn Muhammad Valoliy Miknosiy


“Aqoid – tavhid idrok etiladigan va Alloh Subhanahu va taoloning zoti va sifatlari bilinadigan ilmdir”. Ushbu ta’rif kimga tegishli?

Imom G’azzoliy

Kalom so’zining ma’nosi nima?

So’z, gap, jumla

Imon masalasini qaysi fan o’rganadi?

aqida


Quyidagilar qaysi birida “mo’min” va “muslim” so’zlari bir oyatda kelgan?

Rum surasi 53 – oyat, Yunus surasi 84 – oyat


“Tabrisat al- adilla” asari muallifi kim?

Abul Muin Nasafiy

“Bahr al – kalom” asarining muallifi kim?

Abul Muin Nasafiy


Hanafiylar imonning qalbda bo’lishiga Qur’oni Karimda qaysi oyatni dalil qilib keltirishadi?

barchasi to’g’ri


“Al- imon – iqror bi-l- lison va tasdiq bi-l-janon va-l-amal bi-l arkon” imonga berilgan bu ta’rif qaysi guruh ulamolariga tegishli?

Ahli sunna


Kufrning lug’aviy ma’nosi nima?

yashirish

Qaysi ulamolarning fikriga ko’ra imon ziyodalashishi yoki kamayishi mumkin?

Imom Shofeiy, Imom Ahmad

Qaysi ulamolarning fikriga ko’ra imonning nuri ziyodalashishi yoki kamayishi mumkin?

Imom Abu Xanifa, moturudiya

Qaysi ta’limotga ko’ra imon bilan islomning bir ma’noda ishlatilishi, huddi arab tilidagi “quud” va “julus” bir xil ma’noda kelishiga o’xshatilgan?

Moturudiya

Shar’iy hukm deb nimaga aytiladi?

shorening (hukm qiluvchining) bandalarining fe’llariga amallariga tegishli murojati bilan sobit bo’lgan narsa

Mukallaf deb kimlarga aytiladi?


ıslomning buyruq (amr) va taqiqlarining (nahiy) muhotobi bo'lgan (qabul qiluchisi) va ularga rioya qilishlikda mas’ul bo’lgan har shax

Mukallaflarning amallari deb nimaga aytiladi?

masu’l (javobgar) bo’lgan kishining amallari» yoki «mas’sul bo’lganlarning amallarining shar’iy hukmlari
Farz ammallar deb qanday amallarga aytiladi?

bu subuti qat’iy va dalolati ochiq (aniq) shar’iy dalillar bilan Allohning buyurgan amallarini anglatadi


Farzlar nechta turga bo’linadi?

farzi ayn va farzi kifoya


Vojib amallar deb qanday amallarga aytiladi?

subuti qat’iy dalolati zonniy shar’iy dalillar bilan sobit bo’lgan amallarni anglatadi


Sunnat amallar deb qanday amallarga aytiladi?

payg'ambarning alayhissalom so'zlarini, amallari va taqrirlarini anglatadi


Sunnat amallar nechta turga bo’linadi?

sunnati muakkada va sunnati g’oyri muakkada

Mustahab bo’lgan amallar deb nimaga aytiladi?

payg'ambar aleyhissalomning ba’zan bajarib, ba’zan tark qilgan amalari

Muboh bo’lgan amallar deb nimaga aytiladi?

mukallafning qilish yoki qilmaslikda erkin (muhayyar) bo‘lgan amal


Harom amallar deb qanday amallarga aytiladi?

subut va dalolat jihatidan qat’iy dalillar bilan sobit bo’lgan nahiy va amallardir


Makruh amalar deb qanday amallarga aytiladi?

subuti qat’iy, dalolati zonniy yoki subuti zonniy, dalolati qat’iy dalillar bilan sobit bo’lgan amaldir


Makruh amallar nechta turga bo’linadi?

makruhi taxrimiy va makruhi tanzihiy

Erkaklarning tilla taqinchoq taqishlari qanday ammalar turiga kiradi?

harom
Zarurat tug’ilganda haromni istemol qilish qanday amallar turiga kiradi?

muboh
Nafl namozlarni o’qish qanday amallar turiga kiradi?

mustahab


Janoza namozini o’qish qanday amallar turiga kiradi?

farzi kifoya

Mushukdan qolgan suvdan foydalanish qanday amallar turiga kiradi?

makruhi tanzihiy

Vojib amalni inkor qilgan insonning hukmi qanday?

dindan chiqmaydi

Quyidagilarning qaysilari mukallaflarning fe’llariga tegishli shar’iy hukmga kiradi?

barcha javoblarto’g’ri


Mustahab, muboh va makruh quyidagilar mukallaflarning fe’llariga tegishli shar’iy hukmga kiradimi?

Ha hammasi kiradi


Subuti qat’iy va dalolati ochiq (aniq) shar’iy dalillar bilan Allohning buyurgan amallarini anglatadigan hukm qaysi?

Farz

Ta'vilga ochiq bo’lmagan ya’ni boshqa manoga kelish ehtimoli bolmagan oyatlar bilan sobit bo’ladi - ?Vojib
Farz qanday turlari qaysilar?

Farzi ayn va farzi kifoya


Farzi ayn bu - ?

Mukallaf har bir kishi bajarishi shart bo‘lgan farzdir


Farzi kifoya bu - ?

Mukallaflarga alohida-alohida emas, balki birdamlik bilan buyurilgan narsalardir.

Vojib qanday ma’no anglatadi ?

Subuti qat’iy dalolati zonniy shar’iy dalillar bilan sobit bo’lgan amallarni anglatadi
Sunnat qanday amal ?

Payg'ambarning so'zlarini, amallari va taqrirlarini anglatadi

Mustahab qanday amal ?

Payg'ambar alayhissalomning ba’zan bajarib, ba’zan tark qilgan qilingan amallar


Muboh qanday amal ?

Mukallafning qilish yoki qilmaslikda erkin (muhayyar) bo‘lgan amal.


Makruh qanday amal ?

Subuti qat’iy, dalolati zonniy yoki subuti zonniy, dalolati qat’iy dalillar bilan sobit bo’lgan amaldir


Harom qanday amal?

subut va dalolat jihatidan qat’iy dalillar bilan sobit bo’lgan nahiy va amallardir. (qattiy, ochiq shariy dalillar bilan bajarilishi taqiqlangan amal.)

Nafil namozlar va nafil ro'zalarini ado etishlik qanday amal?

Mustahab
Zarurat bo'lganda, o'lmaslik uchun harom narsalardan yeyish va ichishlik qanday amalga misol bo’ladi ?

sunnat

Muboh


Qurbonlik qilishlik, vitr va bayram namozlarini o'qishlik, muhtoj bo’lgan yaqin qarindoshga yordam berishlik qanday amal ?

Sunnat


Vojib
Salomga alik berishlik, janoza namozini o'qishlik kabi amallar qanday amallar hisoblanadi ?

Farzi kifoya

Boshqasi tomonidan taklif olgan kishiga, sovchilik yuborishlik qanday amal ?

Tahriman makruh


Aroq ichishlik, qimor o’ynashlik, ota-onaga osiylik kabi amallar qanday amallar hisoblanadi?

Harom


Shar`iy hukm nima?

shore'ning bandalarining amallariga tegishli murojati bilan joriy bo’lgan narsa

Mukallafga berilgan to`g`ri ta`rifni toping?

islomning buyruq va taqiqlarini qabul qiluchisi va ularga rioya qilishga mas’ul bo’lgan shaxs


“Masu’l bo’lganlar amallarining shar’iy hukmlari” deganda nima tushuniladi?

mukallaflarning amllari


Farzga berilgan to`g`ri ta`rif qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

subuti qat’iy va dalolati ochiq (aniq) shar’iy dalillar bilan Allohning buyurgan amallarini anglatadi


Farzi kifoyaga misolni ko`rsating?

janoza namozini o'qishlik

Qaysi hukm turida “ado etilganiga savob, tark etganiga gunoh oladi va inkor qilganiga dindan chiqmaydi” deyilgan?

vojib

“Misvok ishlatish, jamoat bilan namoz o’qish” kabi misollar qaysi hukm turiga kiradi?

sunnat

Payg'ambarimiz (sollallohu aleyhi va sallam)ning odatda bajarmagan, ba'zan esa ularni qilgan diniy amallardir nima deb ataladi?g`ayri muakkada sunnatlar

Kimlar sunnatni ikkiga, ya`ni, “sunnati huda va sunnati zavoyid”ga ajratishgan?

Hanafiylar

Qaysi qatorda mustahab amalga misol to`g`ri keltirilgan?

nafil namoz, nafil ro`zalari kabi

Mukallafning qilish yoki qilmaslikda erkin bo‘lgan amal qaysi amal?

muboh
Uni tark etgan savob, qilgan jazo oladi. Uni halol deb hisoblagan odam dindan chiqishi mumkin. Bu qaysi ta`rif?

harom


Makruhning hukmi qanday?

amal jihatidan haromning hukmi kabi bilan bir xil. tark qilinishligida savob bor. makruhni inkor qilgan dindan chiqmaydi

“Tanzihiy makruh” bu qanday makruh turi?

halolga yaqin bo’lgan makruh


Ibodatlar bilan bog’liq bo’lmagan payg'ambarning sunnatlari nima deyiladi?

sunnati zavoyid

Mashru so`zi qaysi hukm turiga sinonimdir?

muboh

Diniy amallarda buyruqlar keltirilgan qatorni belgilang

Farz, vojib, sunnat


Mukallafga berilgan ta’rifni belgilang

Islomning buyruq va taqiqlarini qabul qiluchisi va ularga rioya qilishga mas’ul bo’lgan shaxs


Shar’iy hukm bu-

Hukm qiluvhcining bandalarining amallariga tegishli murojati bilan joriy bo’lgan narsa

Hanafiylar mukallafning fe’llariga tegishli shar’iy hukmlarni

nechchi guruhga ajratgan va ular qaysilar?

7 ta ular: farz, vojib, sunnat, mustahab, muboh, harom, makruh
Sunnat nima?

Payg'ambarning so'zlarini, amallari va taqrirlarini anglatadi


Farzi Ayn bu-

har bir kishi bajarishi shart bo‘lgan farzdir


Farzi Kifoya bu-

Alohida-alohida emas, balki birdamlik bilan buyurilgan narsalardir

Vojib amallarga berilgan to’g’ri misollarni belgilang

Qurbonlik qilishlik, vitr va bayram namozlarini o'qishlik, muhtoj bo’lgan yaqin qarindoshga yordam berishlik

Mustahab amal bu :

Payg'ambarning ba’zan bajarib, ba’zan tark qilgan va sahobalar tomonidan yaxshi ko'rilib ishlangan va rag’bat qilingan amallar

Mustahab amallarga berilgan to’g’ri misollarni belgilang

Nafil namozlar va nafil ro'zalar kabi

Muboh amalning hukmi berilgan qatorni belgilang.

Uni qilishlik yoki qilmaslikda hech qanday savob yoki qoralama yo’q

Harom amalning hukmi berilgan qatorni belgilang

Tark etgan savob, qilgan jazo oladi haromni halol deb hisoblagan odam dindan chiqishi mumkin

Harom amallarga misollar berilgan qatorni belgilang

Sudho’rlik, musulmonlarni qarg’ish

Namozni tark etish

Aroq, qimor, ota-onaga osiylik kabi

Fiqh so`zining lug`aviy ma`nosi nima?

anglash, bilish, fahmlash


Ularda qalblar bor, (lekin)ularbilan “anglamaydilar” ushbu oyat tarjimasi qaysi surada keltirilgan?

A`rof surasi


Aniq shar`iy dalillar deganda nima tushuniladi?

Qur`oni Karim va Payg`ambarimiz alayhissalomning sunnatlari


Asliy hukmlardan ajrab chiqadigan ikkinchi darajali hukmlar nima deb ataladi?

far`iy-amaliy hukmlar

“Fiqh bu - nafsni tanimoq, unga nima foyda-yu nima zarar ekanligini bilmoqdir” ushbu fiqhga berilgan ta`rif kim tomonidan aytilgan?

Imom Abu Hanifa r.a.


Qaysi hukm turida kishi qanday go`zal xulq bilan ziynatlanishi va yomon xulqlaridan uzoqlashishi to`g’risida aytib o`tiladi?

axloqqa oid

Namoz, ro`za, zakot, haj kabilar to`g`risidagi masalalar qaysi hukm turiga mansub?

amaliy
Rasulloh alayhissalomning e`tirozlariga uchramagan so`z yoki ish qaysi sunnatga kiradi?

sunnati taqririy

Munshiya nima?

Qur`oni Karim aytmagan yangi hukm keltirish
“Namoz o`qinglar”, degan oyatni payg`ambarimizning o`zlari o`qib ko`rsatib, “Sizlar ham men o`qigandek o`qinglar” deganlar. Ushbu misol sunnatning Qur`onga nisbatan tutgan o`rninig qaysi turiga kiradi?

hech biriga kimaydi

sunnati mufassira
Kimlar “qiyos”ni shar`iy hujjat deb hisoblamaydilar?

zohiriy mazhabdagilar va shialarning ba`zi firqalari

“Munkirul qiyos” deganda kimlar tushuniladi?

qiyosni inkor etuvchilar

Qaysi hukm turi o’z navbatida ikki guruhga ibodatga va muomalaga oid hukmlarga bo’linib ketadi?

Amaliyotga tegishli hukmlar

Qaysi hukm turi “Ahkam muamolot” deb yuritiladi?

Muomalaga oid

Qaysi hukmlarga Usul ilmi yordamida erishish ko’zda tutiladi?

Amaliyotga oid

Sunnati qavliyga qaysi qatorda to’gri ta’rif berilgan?

aytilgan so’z

Besh vaqt namoz o’qish qaysi sunnat turiga kiradi?

fe’liy


Sunnat lafzi lug’atda qanday ma’noni anglatadi?

yo’l


Qur’oni Karimda kelgan dalilni ta’kidlovchi sunnat nima deyiladi?

Sunnati muqarirra

Namozni o’qilish kayfiyati necha rakatligi qaysi dalil orqali?

sunnati mufassira

“Ijmo” so’zining lug’aviy ma’nosi nima?

qasd qilish

Quyidagilardan qaysi biri Qu’ronda zikr qilinmagan?

Barcha javoblar noto’g’ri

Qaysi surada ijmoning shar’iy hujjat ekanligiga dalil oyat keltirilgan?

Niso
Mast qilish xususiyatiga ega har bir narsa harom degan hukm qaysi fiqhiy manbaga kiradi?

Qiyos

Shar’iy hujjatlarning 4-si qaysi?qiyos

Munkirul qiyos nima?

qiyosni inkor qiluvchilar

Qiyos qilishning o’zi qaysi shar’iy dalildan olingan?

Sunnat

“Oxirat saodatiga erishish uchun, aniq shar’iy dalillar asosida far’iy-amaliy hukmlarni chiqarib olish” nimaga nisbatan berilgan ta’rif

Fiqhga

Aniq shar’iy dalilarga qaysilar kiradi?

Qur’oni karim va Payg’ambarimiz sunnatlari
Qur’oni karimdagi hukmlarga qaysilar kiradi?

Barcha javoblar to’g’ri


Ibodatga hamda mumalaga taaluqli hukmlar Qur’oni karim hukmlarining qaysi turiga kiradi?

Amaliyotga tegishli hukmlarga


Insonlarning oldi-sotdi, jinoyat, ijara, jazo kabi hukmlari qaysi turga mansub?

Muomalaga tegishli hukmlar


Payg’ambarimiz sunnatlari necha turga bo’linadi?

Sunnati qavliy

Sunnati fe’liy va sunnati taqririy

Sunnati qavliy va sunnati taqririy

barchasi to’g’ri

“Musulmon kishi o’ziga ham, birovga ham zarar keltirmaydi” ushbu misol sunnatning qaysi turiga mansub?

Sunnati qavliy

Besh vaqt namoz, hajni hamma arkonlari orqali ado etish bu -?

Sunnati fe’liy
Sunnat so’zining shar’iy-istilohiy ma’nosi?

Yo’l degan ma’no

Dalil keltirishda va shar’iy hukmlar keltirishda sunnatning o’rni?

Qur’oni karimdan keyin dalil

Sunnatda kelgan hukmlarning Qur’onga nisbatan tutgan o’rni necha xil bo’ladi?

3 xil

Sunnatda kelgan hukmlarning Qur’onga nisbatan tutgan o’rniga nisbatan sunnat bu?

Barcha javoblar tog’ri


Qur’oni karimda kelgan hukmni tasdiqlovchi sunnat bu -?

Sunnati muqarrira


Qur’on oyati dalolat etmaydigan hamda yangi hukm insho eyish bu -?

Sunnati munshia

Mujtahidlarning o’zaro ittifoq qilgan hukmi nima deyiladi?

Ijmo


Ijmoning ruknlari qaysilar?

Mujtahid va musulmon bo’lish

Payg’ambar vafotlaridan keyin bo’lishi kerak

Ijmodagi masala shar’iy bo’lishi

Qachon ijmo hukmiga muhtojlik seziladi?

Qur’on va sunnatda kelmagan bo’lsa

Qiyosning istilohdagi ma’nosi qanday?

Hukmga dalil kelmagan voqea hukmiga dalil kelgan voqea bir xil bo’lgan sababidan tobe qilish


“Xasamiya qabilasidan bo‘lgan bir ayol kelib: «Yo Rasululloh, otam yoshlari ulug‘, quvvatdan ketgan vaqtlarida haj farz bo‘ldi. Binobarin, haj qilishga qodir emaslar. Men otam nomidan haj qilsam, otamga foydasi tegadimi?» dedi. Unga Payg'ambar alayhissalom: „Menga aytgin, agar otangning birovdan qarzi bo‘lsa, o‘sha qarzni sen bersang, otang qarzidan qutularmidi?» dedilar. Ayol: qutulardilar», dedi. Shunda U zot: «Allohning qarzini ado etish boshqa qarzlarga qaraganda muhimroq», dedilar.”

Yuqorida keltirilgan payg’ambarimiz sunnatlari nimaga misol bo’ladi?

Qiyos

Qiyosni e’tirof etuvchilar qanday manbalardan dalilar keltirishadi?barcha varyantlar to’g’ri

Fiqh atamasi qanday maʼnoni bildiradi?

Fahmlamoq
Shariat yoki shirʼat soʼzining lugʼaviy maʼnosi?

Oʼn beshi yorugʼ, oʼn beshi qorongʼu boʼlgan oy

Er ostidan tashqariga zohir boʼlib chiqqan suvloq yer

Faqih olimlar toʼplanib shariat hukmlarini chiqaradigan joy

Keng daraxtzor yer
Islom moliyasida “Mashaqqat osonlikni jalb qiladi” fiqhiy qoidasidan qaysi oʼrinlarda foydalaniladi?

Islom moliyasi kirib kelmagan Gʼarb davlatlarida yashovchi musulmonlar majburiy sugʼurta polislarini sotib olishlari mumkin

“Lisonul arab” nomli kitobda fiqh soʼzi lugʼaviy jihatdan qanday tahlil qilingan?

“Fiqh – Biror narsani bilish, uni fahmlash va anglash”. Fiqh kalimasi Qurʼoni karimning koʼplab oyatlarda lugʼaviy maʼnoda kelgan.

“Fiqh – Biror narsani bilish, uni fahmlash va anglash”. Fiqh kalimasi Sunnati Nabaviyaning koʼplab hadislarida kelgan.

“Fiqh – Biror narsani farqlash, uni fahmlash va ko’rish” demakdir.To’g’ri javbob yo’q


Download 37.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati