Almanya uluslararasi pazar araştirma raporu kosge bDownload 2.89 Mb.
bet1/23
Sana13.02.2017
Hajmi2.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ALMANYA ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMA RAPORUK O S G E B


İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

Şubat 2006, İstanbul


İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 1


1.1. Siyasi Yapı 1

1.1.1. Yönetim Biçimi 1

1.1.2. Başkenti 1

1.1.3. Bayrağı 1

1.1.4. Dili 2

1.1.5. Ülkenin kısa tarihçesi 2

1.2. Coğrafi Yapı 5

1.3. Almanya’nın Eyaletleri 6

1.4. Yeri 7

1.4.1. İklimi 7

1.4.2. Yüzölçümü 7

1.4.3. Kara/Deniz sınırları 8

1.4.4. Denizcilikle İlgili Haklar 8

1.4.5. Doğal kaynaklar 8

1.4.6. Arazi kullanımı 8

1.5. Sosyal Yapı ve Demografik Trendler 8

1.6. Üye Olduğu Uluslararası Örgütler 13
2. EKONOMİK DURUM 17

2.1. Genel Hatlarıyla Ülke Ekonomisi 17

2.2. Temel Göstergeler 17

2.3. Sektörler 22

2.3.1. Tarım 22

2.3.2. Otomotiv sektörü 22

2.3.3. Enerji sektörü 24

2.3.4. Madencilik sektörü 27

2.3.5. İnşaat sektörü 28

2.3.6. İletişim ve teknoloji sektörü 29

2.3.7. Ulaştırma sektörü 30

2.3.8. Turizm sektörü 30

2.3.9. Tüketim mallarıve perakende sekötrü 31

2.4. Dış Ticaret 35

2.4.1. Ülkenin dış ticaret dengesi 36

2.4.2. Ülkenin yıllar itibariyle ülkelere göre ithalatı ve ihracatı 37

2.4.3. Ülke Grupları veya Ekonomik Topluluklara Göre Dış Ticareti. 38

2.4.4. Mal grupları itibariyle dış ticareti 39


3. ÜLKENİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ 42

3.1. Ekonomik İlişkiler ve İkili Ticaret 42

3.2. Almanya’nın, Türkiye’den İthal Ettiği Başlıca Ürünler 42

3.3. Almanya’dan, Türkiye’ye İhraç Edilen Başlıca Ürünler 43

3.4. Almanya’daki Türk Yatırımları 44

3.5. Almanya’nın Türkiye’deki Yatırımları 44

3.6. Almanya – Türkiye Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 45

3.7. Türk-Alman İş Konseyi 45


4. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 47

4.1. Kamu İhaleleri 47

4.2. Gümrük Vergileri 47

4.3. KDV ve Diğer Vergiler 48

4.4. Ticari Tanımlama Uygulamaları 49

4.4.1. Markalama 49

4.4.2. Gıda ürünlerinde etiketleme 49

4.4.3. Yeşil nokta sistemi 49

4.5. Ticarette Uygulanan Standartlar 50

4.5.1. CE işareti 50

4.5.2. Alman standartları 51

4.6. Reklâm ve Tanıtım 53

4.7. Serbest Bölgeler 54

4.8. Yatırım İmkânları ve Teşvikler 55

4.9. Bankacılık Sistemi 57

4.10. Avrupa Bilgi Merkezleri 58

4.11. Çalışma Ortamı 63

4.11.1. Almanya'da bir limited şirket (GmbH) kurulması 634.11.2. Almanya’da bir anonim şirketin (AG) kurulması 64

4.11.3. Almanya’da bir Türk şirketinin temsilcilik bürosu açılması 67

4.11.4. İş yeri açma 69

4.11.5. Sendika 69

4.11.6. İşveren birlikleri 70

4.11.7. Sanayi ve ticaret odası 70

4.11.8. Ücretler ve ücret vergisi 71

4.11.9. Mesleki eğitim 724.11.10. İşgücü 72

4.11.11. Çalışma süreleri 75

4.11.12. Fazla Mesai 76

4.12. İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 76

4.12.1. Para birimi 76

4.12.2. Yerel saat 76

4.12.3. Çalışma saatleri 76

4.12.4. İş çevrelerinde konuşulan diller 77

4.12.5. İş Adetleri 77

4.12.6. Vize uygulaması 77

4.12.7. Ülke çapındaki resmi ve dini bayramlar 784.12.8. Bazı eyaletlerin dini bayram tatilleri 80

4.12.9. Ulaşım, havaalanı ve limanlar 82

4.12.10. Oteller 84

4.12.11. Hava durumu 85
5. KOBİLER 86

5.1. Almanya’daki KOBİ’lere İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler 86

5.2. Avrupa Birliği’nde Uygulanan KOBİ Politikası 87

5.3. Almanya’da Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Uygulanan KOBİ Politikası 89

5.4. KOBİ’lere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar 94

5.4.1. Ticaret ve sanayi odaları/esnaf odaları 96

5.4.2. Ekonomik kalkınma ajansları 98

5.5. Almanya’da KOBİ’lere Verilen Destek Programları 100

5.6. Firma Veritabanları 102
6. YARARLI ADRESLER 103

6.1. Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği ve Konsoloslukları 103

6.2. Büyükelçilik ve Ticari Müşavirlikler 104

6.3. Bazı Resmi Kuruluşlar 105

6.4. Ticaret Odaları ve Meslek Kuruluşları 106

6.5. Almanya’da Yerleşik Türk İşadamları Dernekleri 108

6.6. Türkiye’deki Alman Kuruluşları 112

6.7. Almanya’da Pazar Araştırması Yapan Firmalar 113

6.8. Ticari Bankalar 114

6.9. Önemli Fuarlar 115

6.10. Türk Medya Büroları 119
7. KAYNAKLAR 122

8. EKLER 123Önemli Not: Bu rapor bilgi amaçlı olarak üçüncü kaynaklardan derlenmiştir. Bu nedenle rapor sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan KOSGEB ya da rapor hazırlayan şahıslar sorumlu tutulamaz.


1.GENEL BİLGİLER
1.1. Siyasi Yapı
1949 yılından beri Federal Demokratik Parlamenter sistem ile yönetilen Almanya’da, 18 Eylül 2005 seçimleri sonrasında, Hristiyan Demokrat Birlik / Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal-Demokrat Parti (SPD) Başbakan Angela Merkel (CDU) başkanlığında büyük bir koalisyonu oluşturmuştur. Koalisyon hükümetinin parlamentoda çoğunluğu olduğundan bazı önemli reformları gerçekleştirmesi beklenmektedir. Halen mali açığın 2007 yılında da Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) %3’ünden fazla olması beklenmektedir. GSMH artışının kısmen sağlanacağı 2005’de %0,8, 2006’da %1,5 ve 2007’de %2,1 rakamlarına ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Enflasyonu bir müddet daha yüksek petrol fiyatları beslenmeye devam edecek ancak enflasyon düşük seviyelerde seyredecektir. Erken seçin olmaması durumunda bir sonraki seçimler 2009 yılı Eylül ayında yapılacaktır. [1]
1.1.1. Yönetim biçimi
Federal Cumhuriyet
1.1.2. Başkenti
Almanya’nın Başkenti ülkenin Kuzeydoğusunda bulunan Berlin Şehridir.
1.1.3. Bayrağı
Almanya’nın bayrağı bir birine paralel Siyah, Kırmızı ve Sarı şeritlerden oluşur.

1.1.4. Dili
Almanca
1.1.5. Ülkenin kısa tarihçesi
Tarihte ilk kez Alman toplumuna ve Almanca dilindeki kelimeye M.S. 8. yüzyılda konuşma dili olarak Fransa imparatorluğunun doğu bölgesinde rastlanıldığı görülmektedir. 8. yüzyılda İmparator Büyük Karl, kısmen Cermen, kısmen de Roma diyalektiğiyle konuşan toplumları birleştirmiş ve yönetmiştir. İmparatorun 814 yılında ölümüyle dağılan bu toplum, doğu ve batı imparatorlukları şeklinde ikiye ayrılmış ve böylece ilk kez Almanca ile Fransızca dillerini konuşan insanlar arasında bir sınır oluşmuştur. Doğu bölgesindeki imparatorlukda, Almanca konuşan halk kendini aynı milletten hisseder ve yerleştikleri bölgeye de Almanya denilmiştir.
Tarih boyunca Almanya’nın batı sınırları hep aynı kararlılıkta ve sabit kalırken, doğu sınırları sürekli değişikliklere uğramıştır. M.S. 900 yılında Elbe ve Saar nehirleri sınır oluşturmuştur. İzleyen yüzyıllarda da Alman yerleşim alanları hep doğuya yönelik olmuş ve bu durum, 14. yüzyıla kadar sürmüştür. Fransız ihtilaline kadar Almanya, kendi içerisinde kralların ve prensliklerin birbirlerinin yönetimlerini ele geçirmede güç kullandıkları bir ülkeydi. Bu dönem Almanya için iç sorunların yanında zaman zaman da komşularıyla olan sürtüşmelerle geçmiştir.
Fransız devrimi, esasen Almanya’ya karşı bir hareket olmamasına rağmen Almanya tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Yüzyıllardır Almanya’daki asiller ve halk arasındaki ayrımcılığın aşılmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

Almanya tarihindeki önemli olaylar:


- 1814/15 Napolyon’un yenilmesinden sonra Alman Birliği’nin kurulması,

- 1834 Alman toplulukları arasında Gümrük Birliğinin oluşturulması,

- 1835 İlk demiryolunun yapımı,

- 1844 Şlezya’lı dokumacıların isyanı (esnaf ve sanatkarların isyanı),

- 1848 Halkın yer yer ayaklanması sonrasında Frankfurt’ta Paul Kilisesinde prenslerin biraraya gelerek Alman ulusal meclisini kurması,

- 1849 Saksonya, Pfalz ve Baden prensliklerinde halk ayaklanmaları,

- 1850 Ulusal Alman Birliği’nin yeniden oluşturulması,

- 1861 Prusya’lı liberaller tarafından Almanya İleri Partisinin kurulması ve güçlenmesi,

- 1862 Prusya’lı Otto von Bismarck’ın Başbakanlığa getirilmesi,

- 1864 Danimarka ile savaş,

-1866 Danimarka savaşında müteffik Avusturya’lı prenslerin Almanya ile sürtüşmeleri sonucunda Almanlar tarafından savaşta yenilgiye uğratılması sonrasında Avusturya’nın Alman Birliği’nden ayrılması,

- 1870/71 Fransa ile savaş,

- 1878/90 12 Yıl Savaşları,

- 1890 Otto von Bismarck’ın Kral II.Wilhelm tarafından başbakanlıktan azledilmesi,

- 28.6.1914 Birinci Dünya Savaşı.

- Eylül 1918 Savaş bitimi ile birlikte Kralın tahtını bırakması, Almanya’da Cumhuriyet dönemine geçilmesi,

- Ocak 1919 Weimar Cumhuriyeti’nin ilanı,

- 1923 Savaş sonrası yıllarda enflasyonun yüksek oranlı artışı, Ruhr bölgesinin işgali, Hitler’in idareyi ele geçirme eylemi, komünizmin güçlenmeye başlaması,

- 1929 Dünya Ekonomik Krizi, aşırı sağcı ve solcuların işsizlikten ve dünya ve Almanya’nın kriz ortamındaki durumundan yararlanma çalışmaları,

- 1930 Adolf Hitler’in anti demokratik yöntemlerle ve yahudi karşıtı politikaları işleyerek idareye geçmesi,

- 1932 Nasyonal sosyalistlerin güçlenmesi,

- 30.1.1932 Sendikaların kapatılması, insan haklarının kaldırılması, basının susturulması, rejim karşıtlarının sürgüne gönderilmesi, terör, binlerce insanın kaybolması, yahudilerin çalışma kamplarına gönderilmesi,

- 1934 Cumhurbaşkanı Hindenburg’un ölümü ile Hitler’in devlet başkanlığına gelmesi,

- 1936 Rheinland bölgesinin işgali,

- 1938 Avusturya’nın sınırlara dahil edilmesi, yahudi karşıtı propagandaların en yoğun işlendiği, Alman yahudilerinin mallarının ve vatandaşlık haklarının gasp edilmesi, rejim karşıtlarına acımasız uygulamalar,

- Mart 1939 Çekoslavakya’nın işgali,

- Eylül 1939 Polonya’nın işgali,

- 1942 Yahudi sorununun kesin olarak çözümlenmesinin kararlaştırılması kararı ve bu bağlamda toplu imha hareketleri,

- 20.7.1944 Hitler’e karşı başarısız suikast girişimi, suçluların idamı,

- 30.4.1945 Bütün cephelerde Alman güçlerinin yenilgiye uğraması ve Hitler’in intiharı,

- Bu tarihten 8 gün sonra Almanya’nın kayıtsız ve şartsız kapütülasyonları kabulü ve II. Dünya savaşının sona ermesi,

- 17.7-2.8.1945 Potsdam Konferansı ile Avrupa’nın yeniden oluşumu,

- 23.5.1949 Savaş sonrası ilk Alman Anayasası’nın kabülü,

- 7.10.1949 Rusya tarafından işgal edilen Alman topraklarında Demokratik Almanya Cumhuriyetinin (D.D.R) ilanı,

- Temmuz 1951’de İngiltere, Fransa ve ABD’nin, Almanya ile savaş halini kaldırması,

- 1952’den itibaren Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin sınırlarının Batı Almanya’ya kapatması,

- Ocak 1955’de Rusya’nın Almanya ile savaş durumunu kaldırması,

- 5 Mayıs 1955’de NATO’ya üyelik,

- 25.03.1957’de bugünkü A.B.’nin ilk hareketini oluşturan Roma Anlaşmasına imza atılması,

- 1968 - 1985 döneminde D.D.R.’nin sınırlarını kapatmasına rağmen her iki Alman devleti arasındaki diyalogların sürdürülmesi, Rusya ve Polonya ile her alanda ilişkilerin artırılması, Rusya’nın Gorbatchov idaresindeki ekonomik ve politik reformları dolayısıyla dışa açılma hareketlerinin başlatılması, S.S.C.B’nin çöküşünün hızlanması,

- 1985’den itibaren doğu Almanların Batı’ya geçmek için Prag ve Varşova elçiliklerine sığınma eylemlerinin artışı,

- 1989’dan itibaren Macaristan’ın aynı şekilde sınırlarını doğu Alman’lara açışı, Batı Almanya’ya toplu sığınmaların yaşanması,

- 15.1.1990 tarihinde Leipzig’de 150.000 kişinin ‘Almanya Tek Vatan’ sloganıyla gösterisi,

- 18.03.1990’da D.D.R.’de ilk seçimlerin gerçekleştirilmesi,

- 31.08.1990’da Batı Almanya ile Doğu Almanya’nın Birleşme Anlaşmasını imzalamaları,

- 03.10.1990 tarihinde Brandenburg, Mecklenburg - Vorpommern, Saksonya, Saksonya- Anhalt ve Thüringen Eyaletlerinin Batı Almanya’nın eyaletleri olması,


Öte yandan, her iki Almanya’nın birleşme yılı olan 1990 yılında parlementoda alınan bir kararla, Bonn’un yerine yeniden Berlin’in başkent olmasına karar verilmiş ve 2000 yılından itibaren tüm ülkeler Bonn’daki temsilciliklerini Berlin’e taşımışlardır. [2]
1.2 Coğrafi Yapı
Kuzeyinde ovalar, merkezinde yaylalar, güneyinde ise Bavyera Alp’leri yer alır. En çukur noktası Neuendorf bei Wilster -3,54 metre, en yüksek noktası Zugspitze 2.963 metre’dir.
1.3. Almanya’nın Eyaletleri
Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşur. Devlet sorumluluğu taşıyan bu eyaletlerin kısmen uzun bir geleneği vardır. Almanya her zaman çeşitli eyaletlerden oluşmuş, ancak haritası yüzyıllar boyunca sık sık değişikliğe uğramıştır.
Federe eyaletler, bugünkü şekilleriyle genel olarak 1945'ten sonra kurulmuşsa da, eski bölgesel ilişkiler ve tarihsel sınırlar kısmen dikkate alınmıştır.
Almanya 1990 yılında birleşinceye kadar 10, daha sonra Saar Bölgesi’nin 1 Ocak 1957’de tekrar ülkeye katılmasından sonra, batılı devletlerin (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa) işgal bölgelerinde kurulmuş olan 11 eyaletten oluşuyordu. Sovyet işgal bölgesinde de savaş sonrasında daha sonraki Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) topraklarında 5 eyalet kuruldu. Ama bunlar 1952 yılında toplam 14 il haline getirildi. 18 Mart 1999’da yapılan ilk özgür seçimden sonra 5 federe eyaletin yeniden kurulması kararlaştırldı. Bu eyaletler genellikle 1952’den önceki şekillerini aldılar. 3 Ekim 1990’da DDR, dolayısıyla da Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern (Önpomeranya), Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen Eyaletleri Almanya Federal Cumhuriyeti’ne katıldı. Doğu Berlin de Batı Berlin ile birleşti. [3]

Almanya’daki 16 eyaletin adı aşağıda sunulamaktadır. Eyaletlere ilişkin daha geniş bilgi Ek-A’da sunulmaktadır.
 • Baden-Württemberg Eyaleti

 • Bağımsız Devlet Bavyera

 • Berlin Eyaleti

 • Brandenburg Eyaleti

 • Bağımsız Hansa Kenti Bremen

 • Bağımsız Hansa Kenti Hamburg

 • Hessen Eyaleti

 • Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti

 • Aşağı Saksonya Eyaleti

 • Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti

 • Rheinland-Pfalz Eyaleti

 • Saarland Eyaleti

 • Bağımsız Devlet Saksonya Saksonya-Anhalt

 • Schleswig-Holstein

 • Bağımsız Devlet Thüringen


1.4. Yeri
Kuzey Avrupa düzlüğünde ve Baltık Denizine giriş boyunca stratejik bir konumda olan Almanya, nüfus yoğunluğu açısında orta Avrupa’nın ikinci büyük ülkesidir. Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Danimarka’ya sınırı bulunmaktadır. [4]
1.4.1 İklimi
Almanya yaz kış yağmurlu bir iklime sahip olup; kışın soğuk ve bulutlu, yazın ara sıra sıcak bir hava vardır. Genelde yüksekler rüzgârlı, kıyı bölgelerde ise ılıman deniz iklimi hüküm sürer.
1.4.2 Yüzölçümü
349,223 km2’si kara olmak üzere toplam alan 357,021 km2’dir. [4]


1.4.3. Kara/Deniz sınırları
Almanya’nın, Avusturya ile 784 km, Belçika ile 167 km, Çek Cumhuriyeti ile 646, Danimarka ile 68, Fransa ile 451, Lüksemburg ile 138 km, Hollanda ile 577 km, Polonya ile 456, İsviçre ile 334 km sınırı vardır.Toplam Kara Sınırı uzunluğu 3621 km.dir. Ülke kuzeyden güneye doğru 880 km, batıdan doğuya doğru ise 750 km’dir. [5] Toplam Kıyı uzunluğu ise 2,389 km.’dir [4]
1.4.4. Denizcilikle ilgili haklar
Almanya’da bölgesel deniz 12nm, özel ekonomik alan 200 nm’dir.
1.4.5. Doğal kaynaklar
Kömür, Linyit, doğal gaz, demir cevheri, bakır, nikel, uranyum, potas, tuz, yapı malzemeleri, kereste, Almanya’nın başlıca doğal kaynaklarıdır.
1.4.6. Arazi kullanımı
Tarıma uygun arazisi %33,85, Otlak %0,59, Diğer %65,56 (2001), Sulanan alan 4.850 km2 (1998 tahmini) [4]
1.5. Sosyal Yapı ve Demografik Trendler
İlk resmi tahminlere göre, Almanya’nın Aralık 2004’teki nüfusu 82,5 milyon’un hemen altındadır. 2003 yılında doğu Almanya 13,6 milyon kişi iken, batıdaki eyaletler ve Berlin nüfusun geri kalanını oluşturmaktadır. 2003 yılının sonunda Almanya’da 7,3 milyon yabancı (nüfusun %8,9) yaşamakta olup bunlardan yaklaşık %1,9 milyonu Türk vatandaşıdır. Federal İstatistik Ofisinin tahminlerine göre 2013 yılından itibaren nüfus azalmaya başlayacak olup, 2050 yılında 75 milyon rakamına ulaşacaktır. Bu tahminler göçmenlerin ülkelerine dönüş hızı ile artabilir yada azalabilir. Daha da önemlisi yaşlı nüfusun (60 yaş ve üstü) 2001 ve 2011 yılları arasında çalışan nüfusa (20-59 yaş) oranı yavaş yavaş yükselecektir. Bu oranın 2050 yılında %78’e kadar çıkacağı tahmin edilmektedir. “Yaşlı” tanımı 65 yaş ve üstü olarak alınsa bile 2050 yılında bu oranın %55 olması, sosyal güvenlik sistemini ciddi olarak zorlayacağı anlamına gelmektedir. [1] 2005 yılı net göç oranı tahmini 2,18 göçmen / 1.000 kişi’dir. Her 1.000 yaşayan bebeğe karşılık, 4,16 bebek ölümü gerçekleşmektedir. 2005 yılı tahminlerine göre doğurganlık oranı 1,39 bebek / kadın’dır. 2001 yılında 43.000 kişi HIV/AIDS ile yaşamakta olduğu tahmin edilmektedir. AIDS’den ölümlerin 2003 yılında 1.000’in altında olduğu tahmin edilmektedir. [4]
Almanya’daki etnik gruplar şunlardır: %91,5 Alman, %2,4 Türk ve %6,1 diğer ( Büyük oranda Yunanlı, İtalyan, Polonyalı, Rus, Sırp-Hırvat, İspanyol) Almanya’da halkın %34’ü Protestan, %34’ü Katolik, %3,7’si Müslüman, %28,3’ü ise diğerler dinlere mensuptur. (%28,3) [4]
Aşağıda ABD Nüfus Bürosunun Almanya Nüfusuna ilişkin yıllar itibariyle tahminleri yer almaktadır. Grafiğin sol tarafında erkek nüfusu sağ tarafta ise bayan nüfusu yer almaktadır. [6]1.6. Üye Olduğu Uluslararası Örgütler

AfDB, (African Development Bank) (African Development Bank-Afrika Kalkınma Bankası)

AsDB, (Asian Development Bank) (Asya Kalkınma Bankası)

Avustralya Grubu

BIS, (Bank for International Settlements) (Uluslararası Ödemeler Bankası)

BSEC (observer), (Black Sea Economic Cooperation Zone) (Karadeniz Ekonomik İşbirliği, gözlemci)

CBSS, (Council of the Baltic Sea States) (Baltık Denizi Devletleri Konseyi)

CDB, (Caribbean Development Bank) (Karayipler Kalkınma Bankası)

CE, (Council of Europe) (Avrupa Konseyi)

CERN, (European Organization for Nuclear Research) (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

EAPC, (Euro-Atlantic Partnership Council) (Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi)

EBRD, (European Bank for Reconstruction and Development) (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)

EIB, (European Investment Bank) (Avrupa Yatırım Bankası)

EMU, (European Monetary Union) (Avrupa Para Birliği)

ESA, (European Space Agency) (Avrupa Uzay Ajansı)

EU, (European Union) (Avrupa Birliği)

FAO, (Food and Agriculture Organization) (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı)

G- 5, AB Üyesi beş ülke (Almanya, Fransa,. Ingiltere, Ispanya ve Italya)

G- 7, Dünyanın En Gelişmiş Yedi Ülkesi (Amerika • Kanada • İtalya • Japonya • Fransa • Almanya • Birleşik Krallık)

G- 8, Dünyanın En Gelişmiş Yedi Ülkesi ve Rusya

G-10, Dünyanın En Gelişmiş On Ülkesi (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya, Almanya, Fransa,İngiltere,Japonya,Hollanda, Belçika, İsveç ve İsviçre)

IADB, (Inter-American Development Bank) (Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası)

IAEA, (International Atomic Energy Agency) (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu)

IBRD, (International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)) (Dünya Bankası)

ICAO, (International Civil Aviation Organization) (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)

ICC, (International Chamber of Commerce) (Uluslararası Ticaret Odası)

ICCt, (International Criminal Court) (Uluslarası Suçlular Mahkemesi)

ICFTU, (International Confederation Of Free Trade Unions) (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

ICRM, (International Red Cross and Red Crescent Movement) (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi)

IDA, (International Development Association) (Uluslararası Kalkınma Birliği)

IEA, (International Energy Agency) (Uluslararası Enerji Ajansı)

IFAD, (International Fund for Agricultural Development) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu)

IFC, (International Finance Corporation) (Uluslararası Finans Kurumu)

IFRCS, (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) (Uluslararası

Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu)

IHO, (International Hydrographic Organization) (Uluslararası Hidrografi Organizasyonu)

ILO, (International Labor Organization) (Uluslararası Çalışma Örgütü)

IMF, (International Monetary Fund) (Uluslararası Para Fonu)

IMO, (International Maritime Organization) (Uluslararası Denizcilik Örgütü)

Interpol (International Criminal Police Organization) (Uluslararası Kriminal Polis Örgütü)

IOC (International Olympic Committee) (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

IOM (International Organization for Migration) ( Uluslararası Göç Örgütü)

ISO (International Organization for Standardization) (Uluslararası Standardizasyon Örgütü)

ITU (International Telecommunication Union) (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)

MIGA (Multilateral Investment Geographic Agency) (Çok Taraflı Coğrafi Yatırım Ajansı)

NAM (guest) (Misafir) (Nonaligned Movement) (Bağımsız Hareket)

NATO (North Atlantic Treaty Organization) (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

NEA (Nuclear Energy Agency) (Nükleer Enerji Ajansı)

NSG (Nuclear Suppliers Group) (Nükleer Tedarikçileri Grubu)

OAS (observer) (gözlemci) (Organization of American States) ( Amerika Eyaletler Örgütü)

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)

OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) (Kimyasal Silahlarların Yasaklanması Teşkilatı)

OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)

Paris Club (Paris Klubü)

PCA (Permanent Court of Arbitration) (Daimi Arabuluculuk Konseyi)

UN (United Nations) (Birleşmiş Milletler)

UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) (Birleşmiş Milletler Sierra Leone Misyoneri)

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü)

UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) (Birleşmiş Milletler Etopya ve Eritre Misyoneri)

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) (Birleşmiş Milletler Kosova Interim Yönetimi Misyonu)

UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commission) (Birleşmiş Milletler İzleme, Doğrulama ve Denetleme Komisyonu)

UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) (Birleşmiş Milletler Gürcistan Gözlemcilik Misyonu)

UPU (Universal Postal Union) (Evrensel Posta Birliği)

WADB (nonregional) (bölgesel değil) (West African Development Bank) (Batı Afrika Kalkınma Bankası)

WCO (World Customs Organization) (Dünya Gümrükler Teşkilatı)

WEU (Western European Union) (Batı Avrupa Birliği)

WHO (World Health Organization) (Dünya Sağlık Örgütü)

WIPO (World Intellectual Property Organization) (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)

WMO (World Meteorological Organization) (Dünya Meteoroloji Örgütü)

WToO (World Tourism Organization) (Dünya Turizm Örgütü)

WTO (World Trade Organization) (Dünya Ticaret Örgütü)

ZC (Zangger Committee) (Zangger Komitesi)1Download 2.89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat