Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


«Umumiy ekologiya» fanidan kurs ishi mavzulari va rejaDownload 0.88 Mb.
bet162/164
Sana31.10.2020
Hajmi0.88 Mb.
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   164

«Umumiy ekologiya» fanidan kurs ishi mavzulari va reja:

   1. Ekologiyaning rivojlanish tarixi.

 1. Dunyo olimlarining xissasi;

 2. Urta osiyo olimlarining xissasi;

 3. Uzbekiston olimlarining xissasi. Adabiyotlar:1,2,5,6,8.
   1. Ekologiya fanining predmeti va vazifalari.

    1. Umumiy ekologiyaning predmeti;

    2. Umumiy ekologiyaning vazifalari;

    3. Xozirgi zamon fanning vazifalari. Adabiyotlar:1,3,4,6.
   1. Ekologiya fanining nazariy asoslari.

 1. Ekologiyada sistemali yondoshish;

 2. Ekologiyani boshka biologik fanlar bilan aloqasi;

 3. Ekologiyani boshka fanlar bilan aloqasi.

Adabiyotlar:1,5,6.   1. Ekologiya fanining tadqiqot usullari.

    1. Sistemali yondoshish

    2. Dala kuzatishlari

    3. Eksperiment

    4. Matematik modellashtirish Adabiyotlar:1,2,3,5,6.   1. Ekologiya tabiatni va atrof muxitni muxofaza qilish fanlarning nazariy bazasi.

    1. Faktorial ekologiya tushunchalari baza asosida

    2. Populyasion ekologiya tushunchalari baza asosida

    3. Jamoalar ekologiyasi tushunchalari baza asosida

Adabiyotlar:2,9,10,11.   1. Organizmlarning fizik-kimyoviy yashash muxiti.

    1. Suv muxiti

    2. Tuprok muxiti

    3. Xavo muxiti

Adabiyotlar:1,2,3,5,6,8,12,13.   1. Asosiy biotik omillar

    1. Xarorat

    2. Namlik

    3. Yoruglik

Adabiyotlar:1,2,3,45,6,8,12,13.   1. Asosiy abiotik omillar

    1. Shurlik

    2. Radioaktiv nurlanish

    3. Mikro - va makroelementlar Adabiyotlar:2,4,5,6,8,12. 9.Biotik omillar

     1. Ijobiy munosabatlar

     2. Salbiy munosabatlar

     3. Neytral munosabatlar Adabiyotlar:1,2,4,5,6.
 1. Biogeoximik sikllar

  1. Xarakatli fond

  2. Zaxira fond

  3. Sayyoramizda kimyoviy elementlarni tarkalishi. Adabiyotlar:1,5,6,13.
 1. Biogen moddalarning aylanmasi

   1. Uglerod, kislorod, azot aylanmasi

   2. Fosfor, oltingugurt aylanmasi

   3. Biogen kationlarni aylanmasi Adabiyotlar:1,5,8,14.

 2. Abiotikomillarningturtki.vazifasi a)Abiotikomillarningturtkivazifasi b)Xayvonlarni

hulk – atvor xarakati turtki vazifasi Adabiyotlar:1,2,5,6,7,8,13.


 1. Kunlik va mavsumiy sikllar.

  1. Fotoperiodizm

  2. Kunlik sikllar

  3. Mavsumiy sikllar
 1. Cheklovchi (limitlovchi)omillar

  1. Minimum koidasi

  2. Kushimcha prinsiplar Adabiyotlar:1,4,5,6,7,8.

 2. Tolerantlik koidasi

 1. Ekologik minimum va maksimum

 2. Evribiont va stenobiont turlar

 3. Koidani kushimcha prinsiplari Adabiyotlar:1,4,5,6,7,8.

 1. Organizmlarning moslanish prinsiplari

  1. Minimum koidasi

  2. Pessimum va optimum zonalar

  3. Norma tushunchasi Adabiyotlar:1,,5,6,7,8.

 2. Ekologik taxmon

 1. Maydonga oid, trofik va kup ulchamli taxmon

 2. Potensial va amalga oshirilgan taxmon Adabiyotlar:1,,5,6,7,8,12,13.

 1. Ekologiyada populyasiya tushunchasi

  1. Populyasiya ta’rifi

  2. Populyasiya tarkibi

  3. Populyasiya parametrlari Adabiyotlar:1,5,6,8,13.

 2. Populyasiyaning maydonga oid va etologik tuzilmasi.

  1. Maydonga oid tuzilma

  2. Etologik tuzilma

  3. Maydonda turkalish turlari Adabiyotlar:1,5,6,7,8,13.

 3. Populyasiyaning individlar soni

  1. Sonini logistik usishi

  2. Sonini eksponensial usishi Adabiyotlar:1,5,6,8,13.

 4. Populyasiya individlarning zichligi.

  1. Karama-karshi yunalishlar

  2. Autoboshqarish

  3. Optimal zichlik tushunchasi Adabiyotlar:1,5,6,8,7,13.

 5. Populyasiya yoshi va jinsiy tarkibi

  1. Yosh tarkibi

  2. Jinsiy tarkibi

  3. Yosh va jinsiy tarkibining optimal darajasi Adabiyotlar:1,5,6,7, 8,13.

 6. Populyasiyaning genetik geterogenligi

 1. Genetik geterogenlikni ekologik axamiyati b)Etologik

tuzilishi s)Geterogenlik saklash mexanizmlari

Adabiyotlar:1,5,6,8,7, 20. 24.Populyasiya gomeostazi.  1. Gomeostaz tushunchasi

  2. Gomeostazning umumiy prinsiplari

  3. Gomeostazda xulk-atvorning axamiyati

Adabiyotlar:1,5,6,7, 8,13. 1. Populyasiya yashovchanligi.

   1. Populyasiya demografiyasi

   2. Yashovchanlik jadvali

   3. Populyasiya samaradorlik soni Adabiyotlar:1,5,6,8,15.

 1. Biosenoz tushunchasi.

 1. Biosenoz tuzilishi

 2. Funksional tarkibi

 3. Taksonomik tarkibi Adabiyotlar:1,2,5,6,7,8,13.
 1. Biosenozning trofik tuzilmasi

  1. Ozika zanjirlar

  2. Ozika turlar

  3. Ozika darajalar Adabiyotlar:1,5,6,7,8,13.

 2. Populyasiyalararo munosabatlar tur ichidagi rakobatlik

  1. Rakobatlik mazmuni

  2. Rakobatlik va individlar ulishi va serpushtligi

  3. Rakobatlik va populyasiya zichligi Adabiyotlar:1,5,6,8,12.

 3. Populyasiyalararo munosabatlar. Turlararo rakobatlik.

  1. Atrof-muxit resurslarga rakobatlik

  2. Ekologik taxmon uchun rakobatlik

  3. Gauze prinsipi Adabiyotlar:1,5,6,7,8,12.

 4. Populyasiyalararo munosabatlar. Yirtkich – ulja.

  1. Yirtkichlik turlari

  2. Yirtkichlar xulk-atvori

  3. Ovlash turlari.

Adabiyotlar:1,5,6,7,8,12.
 1. Populyasiyalararo munosabatlar.Neytrallik.

  1. Ozika asosida neytralizm

  2. Tabiiy resurslar asosida neytralizm.

Adabiyotlar:1,5,6,7,8,12.
 1. Populyasiyalararo munosabatlar. Tekinxurlik.

  1. Tekinxurlik xilma-xilligi

  2. Endoparazit

  3. Ektoparazit.

Adabiyotlar:1,5,6,7,8,12. 1. Populyasiyalararo munosabatlar. Mutualizm.

  1. Xulk-atvor asosida uzaro alokalar

  2. Mutualizm gullarni changlanishda

  3. Mikoriza. Adabiyotlar:1,5,6,7,8,12.

 2. Populyasiyalararo munosabatlar. Simbioz.

  1. Mutualizm

  2. Protokooperasiya

  3. Kommensalizm

Adabiyotlar:1,5,6,8,12,13. 1. Biosenozdagi ekologik guruxlar

  1. Produsentlar

  2. Konsumentlar

  3. Redusentlar Adabiyotlar:1,4,5,6,7,8,13.

 2. Redusent va detritofaglar.

 1. Redusentlar: bakteriya va zamburuglar

 2. Detritofaglar

 3. Koprofaglar Adabiyotlar:1,5,8,12.

 1. Ekosistema tushunchasi

 1. Ekosistema va biogeosenoz

 2. Ekosistema tarkibi

 3. Energiya okimi.

Adabiyotlar:1,4,5,6,7,8,13. 38.Ekosistema maxsuldorligi.

 1. Birlamchi maxsuldorlik

 2. Ikkilamchi maxsuldorlik

Adabiyotlar:1,4,5,6,8,13. 39.Suksessiya tushunchasi

  1. Autogen suksessiya

  2. Allogen suksessiya

  3. Suksessiya turlari Adabiyotlar:1,5,6,8,13,16.

 1. Klimaks tushunchasi

 1. Klimaks jamoaning urganish tarixi.

 2. Mono va poliklimaks

 3. Turlar jamoasi va atrof-muxitni barkarorligi.

Adabiyotlar:1,5,6,8. 1. Ekologik piramidalar tushunchasi.

  1. Biomassa piramidasi

  2. Individlar soni piramidasi

  3. Energiya piramidasi.

Adabiyotlar:1,5,6,8. 1. Biosenoz xususiyatlari.

 1. Vertikal strukturasi

 2. Gorizontal strukturasi

 3. Biosenoz uzgaruvchanligi Adabiyotlar:1,4,5,6,14.

 1. Agroekosistema tushunchasi

 1. Agroekosistema tuzilishi

 2. Ozika zanjirlar

 3. Avtoboshkarish Adabiyotlar:1,2,3,13.

 1. Biosfera xaqida tushuncha

 1. Xozirgi zamon ilmiy karashlari

 2. Tirik va biokos modda

 3. Energetik balansi.

Adabiyotlar:1,2,3,6,8,17.
 1. Noosfera xaqida tushuncha

  1. Suniy sfera

  2. Texnogenez

  3. Ekosfera Adabiyotlar:1,2,3,6,7,8,17.

 2. Quruqlik ekosistemalar

  1. Asosiy tiplari

  2. Urta Osiyo ekosistemalari

  3. Ekosistemalar birlamchi maxsulotlari Adabiyotlar:1,5,6,14,18.

 3. Orol dengizning ekologik muammolari a)Paxta yakka xokimligi

 1. Suv satxining kamayib borishi

 2. Muammoni bartaraf qilish yullari. Adabiyotlar:1,8,9,10,19.

 1. Samarqand shaxar tabiiy suvlarni ifloslanish manbalarni o’rganish.

  1. Shaxardagi tabiiy suvlar

  2. Ifloslanish manbalari

s) Suvlar tozaligini saqlash yo’llari


 1. Samarqand shaxar atmosfera xavoni ifloslanish manbalari

  1. Sanoat korxonalari-ifloslanish manbasi

  2. Avtotransport –ifloslanish manbasi

s) Kommunal xo’jaligi-ifloslanish manbasi

d) Atmosfera xavo tozaligini saqlash yo’llari
 1. Samarqand shaxrida rekriasiya joylarning ekologik xolatini o’rganish

  1. Rekreasiya joylarning ahamiyati

  2. Rekreasiya joylarning dislokasiyasi

s) Ekologik xolatiga ta’sir etuvchi omillar


 1. Samarqand shaxar ekologik xolatiga avtotransportning ta’sirotini o’rganish

  1. Xavo tozaligiga ta’siroti

  2. Suv tozaligiga ta’siroti

s) Tuproq tozaligiga ta’siroti

d) Muammoni bartaraf qilish yo’llari
 1. Zarafshon kurikxonaning ekologik xolatini o’rganish

  1. Kurikxonada yashovchi organizmlarni reyestri

  2. Organizmlarni ekologik guruhlargi bo’linishi

s) Edifikator organizmlar


Download 0.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   164
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat