Algoritmlashga oid testlarDownload 253.7 Kb.
bet1/6
Sana11.04.2020
Hajmi253.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Aim.uz


Algoritmlashga oid testlar


Fan bobi

Fan bo`limi

Qiyinlik darajasi

Test topshirig`i

To`g`ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

1

1

1

Algoritm nima?

*Algoritm - bu qoidalarning chekli va qat’iy sistemasi bo`lib, ba’zi ob’ektlar ustida bajariladigan amallarni aniqlaydi va pirovard maqsadga olib keladi

Algoritm - bu qadamlarning chekli ketma-ketligidir

Algoritm - bu hisoblash qadamlarning chekli ketma-ketligidir

Algoritm - bu maqsadga yo’naltirilgan qadamlarning chekli ketma-ketligidir

1

1

1

Algoritmning qanday xossalari bor?

*Aniqlik, diskretlik, umumiylik, natijaviylik, tuchunarlilik

Aniqlik, chegaralanganlik, muvofiqlik

Algoritm xossalarga ega emas

Aniqlik, diskretlik

1

1

1

Algoritmni qanday ko`rinishlarda tasvirlash mumkin?

*Matnli, grafik va dastur ko`rinishida

Blok-sxema ko`rinishida

Algoritmik til yordamida

Algoritmik til va blok-sxema ko`rinishida

1

1

1

Algoritmning qanday turlari bor?

*Chiziqli, tarmoqlanuvshi va takrorlanuvshi

Algoritm turlarga bo`linmaydi

Murakkab va sodda turlarga

Matnli va grafik turlarga

1

1

1

Algorotm masalaning qo`yilishiga ko`ra nechta turga bo`linadi?

*3ta

5ta

7ta

2ta

1

1

1

Dasturlash tilining qanday tiplari mavjud?

*Dialogli, grafikli, mashinali, vazifali

mashinali

Algoritmik, mantiqiy

vositali

1

1

1

Dasrurlash tilining ko`rinishlarini ayting?

* Mashinaga mo`ljallangan tillar, yuqori darajadagi tillar, ma’lumotlar bazasi komandalari ucnun mo`ljallangan tillar

Mashinaga mo`ljallangan tillar

Yuqori darajadagi tillar

Ma’lumotlar bazasi komandalari ucnun mo`ljallangan tillar

1

1

2

15ta sektorli 80 silindrli disk qancha ma’lumotni sig`dira oladi?

*1200kb

360kb

512kb

720kb

1

1

2

Blok-sxema nima?

*Algoritmning grafik ko`rinishdagi tasviri

Algoritmning shakllar vositasidagi tasviri

Algoritmning maxsus geometrik shakllar orqali ifodalangan tasviri

Algoritmning grafik ko`rinishdagi, shakllar vositasidagi va maxsus geometrik shakllar orqali ifodalangan tasviri

1

1

2

Har qanday masalani EHMda yechish uchun bajariluvchi amallar ketma-ketligini yani yechish nechta bosqichni tashkil qiladi?

*7ta

5ta

3ta

2ta

1

1

2

Kattaliklar necha turga bo`linadi?

*O`zgaruvshi va o`zgarmas kattaliklar

Murakkab va sodda kattaliklar

Kattaliklar turlarga bo`linmaydi

Murakkab va o`zgarmas kattaliklar

1

1

2

Ikkita sonning kattasini topishda algoritmning qaysi turi ishlatiladi?

*tarmoqlanuvchi

chiziqli va takrorlanuvchi

takrorlanuvchi

takrorlanuvchi va tarmoqlanuvchi

1

1

2

O`zgaruvshi nima?

*Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgaradigan kattalik o`zgaruvshi deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgarmaydigan kattalik o`zgaruvchi deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgarmaydigan kattalik o`zgarmas deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgaradigan va o`zgarmaydigan kattalik o`zgaruvshi deb ataladi

1

1

2

O`zgarmas nima?

*Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgarmaydigan kattalik o`zgarmas deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgaradigan kattalik o`zgarmas deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati ham o`zgarmaydigan ham o`zgaradigan kattalik o’zgarmas deb ataladi

Dastur bajarilish jarayonida qiymati o`zgaradigan kattalik o`zgaruvshi deb ataladi

1

1

2

Operator nima?

*Dasturlash tilidagi biror amalni bajaruvshi xizmatshi so`z

Algoritmdagi biror amalni bajaruvshi xizmatshi so`z

Dasturdagi biror amalni bajaruvshi xizmatshi so`z

Blok sxemadagi xizmatshi so`z

1

1

2

Xizmatchi (kalit) suz nima?

*Dasturlash tilidagi rezervlangan bar`ha so`zlar xizmatshi (kalit) so’zlarni tashkil etadi

Dasturlash tilidagi operatorlar xizmatshi so’zlardir

Dasturdagi kattaliklarni ifodalovshi belgilar

Dasturdagi biror amalni bajaruvshi xizmatshi so’z

1

1

2

Izox nima?

*Maxsus qavslar ichiga yoziladigan dastur proseduralari to`g`risida qo`shimsha axborot berubshi yozuvlar;

Dasturlash tilidagi rezervlangan barsha so`zlar izoxlarni tashkil etadi

Dasturlash tilidagi rezervlangan barsha so`zlar izoxlarni tashkil etadi

Dasturlash tilidagi operatorlar izoxlardir

1

1

3

O`zgaruvshilar nesha turga bo`linadi?

*Oddiy va indeksli o`zgaruvshilar

O`zgaruvshilar turlarga bo`linmaydi

Oddiy va murakkab o`zgaruvshilar

Murakkab o`zgaruvshilar

1

1

3

Nostandart turdagi toifalarni sanab tanlang

* Faylli, dinamik, to`plam, aralash, qayd qilingan, chegaralangan, massiv

REAL, INTEGER, SHAR,BOOLEAN

Qayd qilingan, Chegaralangan, Massiv

Faylli, Dinamik, To’plam, Aralash

1

1

3

Massivga ta’rif bering.

*Bir turdagi elementlarning tartiblangan chekli ketma-ketligi

Elementlarning tartiblangan chekli ketma-ketligi

Bir turdagi elementlarning chekli ketma-ketligi

Sonli ketma-ketlik massiv deb ataladi

1

1

3

Massiv elementlari ustida qanday amallar bajariladi

*Mantiqiy amallar

Massiv elementlarining toifasiga qarab ayni toifaga tegishli amallar bajariladi

Arifmetik amallar

Amallar bajarilmaydi

1

1

3

Massiv elementlari qaysi toifalarga qarashli bo`lishi mumkin?

*Standart toifalar va nostandart toifalarga

Standart toifalarga

Nostandart toifalarga

Type Nom=array of elementlar baza toifasi

1

2

2

Formadagi ob`yekt belgilanganda nimalar o`zgaradi?

*Ob`yektlar inspektoridagi ma`lumotlar o`zgaradi

Proyektni to`xtatuvchi amallarni bajaruvchi tugmachalardagi ma`lumotlar o`zgaradi

Proyektning bosh fayli o`zgaradi

Taxrirlash faylidagi ma`lumotlar o`zgaradi

1

3

1

Mul`timediyali fayllarni ko`rish uchun qanday ob`yekt ishlatiladi? 

*TMediaPlayer

TTimer

TPanel

TGauge

1

3

1

Relyasion ma`lumotlar bazasi deb kanday bazaga aytiladi?

*Ma`lumotlar bazasida ishtirok etadigan jadvallar bir-biri bilan boglangan bazaga.

Ma`lumotlar bazasida ishtirok etadigan jadvallar bir-biri bilan boglanmagan bazaga

Ma`lumotlar bazasida ishtirok etmaydigan jadvallar bir-biri bilan boglangan bazaga

Ma`lumotlar bazasida ishtirok etadigan jadvallar biror bir vosita yordamida bir-biri bilan boglangan bazaga

1

3

1

Ma`lumotlar bazasida fil`tr tushunchasi nimani anglatadi?

*Fil`tr yordamida jadvaldagi kerakli yozuvlarnigina ekranda kurish

Fil`tr yordamida jadvaldagi barcha yozuvlarni ekranda kurish

Fil`tr yordamida jadvaldagi kerakli yozuvlarnigina ekranda kurish va kogozga chikarish

Fil`tr yordamida formadagi kerakli yozuvlarnigina kurish

1

3

1

Ma’lumotlarning qanday tiplari mavjud?

*Matnli, vaqt/sana, mantiqiy, MEMO maydoni, OLE maydoni ob’ekti, sonli

Matnli, vaqt/sana

MEMO maydoni, OLE maydoni ob’ekti, sonli

Mantiqiy, MEMO maydoni

1

3

1

Ma’lumotlarni tashqi bazalardan olishni ko`rsating.

*Fayl menyusidagi “Vneshniye dannix”  “Import”

Vstavit menyusidagi “Stranisim”

Fayl menyusidagi “Eksport”

Fayl menyusidagi “Otpravit`”

1

3

1

Ma’lumotlar bazasida hisoblash amallarini bajarish qanday tugmacha orqali amalga oshiriladi?

*Konstruktor zaprosov nomli instrumentlar panelidagi Postroit tugmachasi orqali

Fayl menyusidagi Postroit punkti orqali

“Tablisi” nomli instrumentlar panelidagi Postroit tugmachasi orqali

“Zaprosi” nomli instrumentlar panelidagi Postroit tugmachasi orqali

1

3

1

Ma’lumotlarni tashqi bazalarga yuborishni ko`rsating.

*Fayl menyusidagi “Soxranit` kak\eksport”

Fayl menyusidagi “Vneshniye dannix”  “Import”

Fayl menyusidagi “Soxranit`”

Servis menyusidagi “Parametri”

1

3

2

Arifmetik operasiyalarni qanday guruxlarga bo`lsak bo`ladi?

*3 ta: binar, unar va o`suvchi/kamayuvchi

2 ta: binar, unar

4 ta: binar, unar, bo`lish va ko`paytirish

Mumkin emas

1

3

2

Matrissani transponirovkalash nima?

*satrni ustunga almashtirish

Bir matrisa qiymatlarini ikkinchi matrisaga olib o`tish

Matrisa o`zchamini o`zgartirish

Matrisaning bir nechta satrlari qiymatlarini o`zgartirish

1

3

2

Qaysi javobda matematik operatorlar ishlatirishi bo`yicha (yuqoridan pastga) to`g`ri keltirilgan?

*dumaloq qavs, darajaga ko`tarish, bir o`lchalmi operasiyalar (unar + va -, mantiqiy minus ~), ko`paytirish va bo`lish operasiyalari, qo`shish va ayrish operasiyalari, munosibat operatorlari, mantiqiy operatorlar.

dumaloq qavs, ko`paytirish va bo`lish operasiyalari, bir o`lchalmi operasiyalar (unar + va -, mantiqiy minus~), darajaga ko`tarish, qo`shish va ayrish operasiyalari,mantiqiy operatorlar, munosabat operatorlari;

ko`paytirish va bo`lish operasiyalari, dumaloq qavs, bir o`lchalmi operasiyalar (unar + va -, mantiqiy minus ~), darajaga ko`tarish, munosibat operatorlari, qo`shish va ayrish operasiyalari, munosibat operatorlari;

ko`paytirish va bo`lish operasiyalari, darajaga ko`tarish, bir o`lchalmi operasiyalar (unar + va -, mantiqiy minus ~), mantiqiy operatorlar, qo`shish va ayrish operasiyalari, munosibat operatorlari, dumaloq qavs;

1

3

2

Matrislarni ko`shish va ayirish uchun nima kerak?

*matrisalar bir xil o`zchamga ega bo`lishi kerak

Birinchi matrisa ustunlar soni ikkinchi matrisa satrlar soniga teng bo`lishi kerak

Satr soni bir xil o`lchamga ega bo`lishi kerak

Ustun soni bir xil o`lchamga ega bo`lishi kerak

1

3

2

Matrisalarni ko`paytirish uchun nima kerak?

*Birinchi matrisa ustunlar soni ikkinchi matrisa satrlar soniga teng bo`lishi kerak.

Matrisalar bir xil o`zchamga ega bo`lishi kerak

Matrisalar teng bo`lishi kerak

Satr soni bir xil o`lchamga ega bo`lishi kerak

1

3

2

Matrisa nima?

*Satr va ustun to`plami

Vektorlar tushplami

Sonlar to`plami

Tartiblangan sonlar qatori

1

3

2

Teskari matrisani dastlabki to`g`ri matrisaga ko`paytirganda nima hosil bo`ladi?

*1

0

-1

2

1

3

3

Birlik matrisaning diogonalidagi elementlar qanday sondan tashkil topgan?

*1

2

3

4

1

3

3

minus va uminus orasidagi farq?

*minus binar operasiya bo`lib va u matematikada ayirish ishini bajaradi, uminus unar operasiya bo`lib, u minus operasiyani ifodalaydi.

Ular orasida farq yuk

minus simvolli o`zgaruvchilarga qo`llaniladi, uminus sonli o`zgaruvchilaraga ko`llaniladi

minus 1 ta o`zgaruvchiga, uminus bir nechta o`zgaruvchilarga qo`llaniladi

2

1

1

tenglamaning nechta haqiqiy ildizlari mavjud?

*3

1

2

4

Download 253.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat