Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet9/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • XIX asrning 70-yillarigacha ish kunining uzunligi industrial davlatlarda necha soatni tashkil qilardi? B) Buyuk Britaniya va AQShda -10 soat, Germaniya va Fransiyada - 10-12 soat, Rossiya va Yaponiyada -10-16 soat

 • Nima uchun Fransiya huhnron doiralari 1860-yildagi Angliya-Fransiya shartnomasidan norozi edi?B) chunki, ingliz tovarlarining Fransiyaga ko 'plab kiritilishi Fransuz tovarlari bilan raqobatni kuchaytirmoqda edi.

 • Qaysi voqea Fransiya harbiy kuchlarining urushga tayyor emasligi, Fransiyaning Prussiya qudratini yetarli baholamaganligini isbotladi?B) Fransiya armiyasining Napoleon III ham tarkibida bo'lgan qismining Sedan qal'asiyonida qurshab olinganligi

 • Napoleon HI boshchiligidagi armiyaning mag'lubiyati haqidagi xabarni eshitgan Parij aholisi qachon qo'zg'olon ko'tardilar va qo'zg'olon ishtirokchilari nimani talab qildilar?D) 1870-yil 3-sentabrda, Respublika e 'Ion qilinishini va Vatanni himoya qilishni

 • Parij Kommunasi qanday tub ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirdi?]) egalari tashlab ketgan korxonalar shu korxona ishchilariga topshirildi; 2) majburiy va bepul ta 'Urn joriy etildi; 3) cherkov davlatdan, maktab cherkovdan ajratildi; 4) mehnatkashlarning uy-joy haqini to'lash muddatlari kechiktirildi; 5) ishsizlarni ish bilan ta 'minlash idorasi tuzildi; 6) xususiy mulk bo'lib kelgan temiryo'l idoralarini kommuna o 'z ixtiyoriga oldi va ishlab chiqarish ustidan nazorat o'rnatdi; 7) Milliy gvardiyani qurolsizlantirildi; 8) Milliy majlisga shoshilinch saylov o'tkazildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • Parij Kommunasi o'z faoliyatida qanday xatoliklargayo'I qo'ydi?!) Parijdan qochib ketgan Tyer hukumatini ta'qib qilmadi; 2) mamlakatning qolgan qismi Kommunani qo 'llab-quvatlamadi; 3) Kommuna davlat xazinasini, banklarni to 'la o z qo 'liga olmadi; 4) Kommuna kengashi ichida Kommuna ichki siyosati xususida birlikka erishib bo 'Imadi; 5) Kommunani tor-mor etishda Germaniya Tyer hukumatiga yordam berdi; 6) Milliy gvardiyani qurolsizlantirildi; 7) Milliy majlisga shoshilinch saylov o'tkazildi; 8) qamaldan so'ng aholining qarzlari bo'yicha to'lovlarni to'lashga majbur qilindi.S) 1,2, 3, 4, 5 ~'~ •••

 • Parij Kommunasining halokatining oqibatlari nimani isbotlab berdi?S) hokimiyat bilan fuqarolarning o'zaro manfaatli kelishuvchilik asosida yashashi zarurligini ••»•••

 • XIX asr oxirida Fransiya iqtisodiy taraqqiyoti sekinlashuvining asosiy sabablari nimalardan iborat edi? 1) import hajmining eksportdan ortiq bo 'lishi; 2) ichki bozorning cheklanganligi va tabiiy boyliklarning kamligi; 3) Prussiya bilan bo 'Igan urush Fransiyaga juda katta moddiy talofat yetkazdi; 4) ichki siyosiy \aziyatning beqarorligi; 5) dehqonlar xarid quvatining pastligi; 6) chetga ko 'p kapital chiqarishi; 6) beqaror ichki siyosiy hayot; 7) ishsizlikni tugatish bo 'yicha hukumat biron dasturga ega emasligi;A) 1, 2, 3, 4, 5

 • Prussiya bilan urush tugagach Fransiya hukmron doiralari o'rtasida hokimiyat uchun kurashda ularni shartli ravishda necha guruhga bo'lish mumkin edi?B) monarxiya tarafdorlari va respublika tarafdorlari

 • Fransiyaning Uchinchi Respublika Konstitutsiyasiga ko'ra prezident qanday vakolatlarga ega edi?l) vazirlarni tayinlash; 2) Respublika nomidan tashqi siyosat yuritish; 3) urush e 'Ion qilish va sulh tuzish; 4) umumiy ajv e 'Ion qilish; 5) parlamentni tarqatib yuborish; 6) hukumatni tuzish va hisbotini qabul qilish. B) 1,2,3,4 .

 • Fransiyaning Uchinchi Respublika Konstitutsiyasiga ko'ra qanday huquq va erkinlildar e 'Ion qilindi?S) matbuot va yig'ilish o'tkazish, siyosiy tashviqot bilan shug 'ullanish

 • Fransiya hukumati XIX asr oxirida ichki siyosatda qanday muhim tadbirlarni amalga oshirdi?S) ta'lim to'g'risida qonunlar qabul qilindi, kasaba uyushmalarining erkin faoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun qabul qilindi, munitsipal kengashlarga o'z merlarini saylash huquqi berildi.

 • Fransiyada Uchunchi Respublika davrida qabul qilingan ta'lim to'g'risida qonunlarda nimalar nazarda tutilgan edi?l) maktab cherkovdan ajratildi; 2) ta'limning dunyoviyligi ta'minlandi; 3) 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun majburiy bepul ta'lim joriy etildi; 4) maktablarda ta 'Urn maxsus davlat dasturlari asosida olib boriladigan bo'ldi; 5) oliy pedagogik bilim yurtlarida o'qituvchi kadrlar tayyorlashyo'lga qo'yildi; 6) majburiy ta'lim dasturida o'g'il bolalar uchun gimnastika majburiy deb belgilandi; 7) qiz bolalar uchun litseylar ochildi; 8) maxsus oliy o'quvyurtlarida ayol o'qituvchilar tayyorlana boshlandi; 9) iqtidorli bolalar uchun maxsus maktablar ochildi; 10) chet elda ta'lim olishyo'lga qo'yildi.S) 1.2,3,4,5,6,7,8 • _

 • Kimningprezidentligi davrida Fransiya siyosiy hayotida demokratiyaga qarshi kuchlar ta'siri o'sib bordi, mamlakatda millatchilik, shoviniztn g'oyalari keng tarqala boshladi, anarxistlar va monarxiyachilarfaoliyati kuchaydi?S) Sadi Karno

 • 1894-yilda Fransiya tarixida yuz bergan voqealarni qayd eting. 1) Fransiyaprezidenti Sadi Karno o'ldirildi; 2) Kazimir Pere qisqa muddatga Fransiya prezidenti lavozimini egalladi; 3) Fransiya kontrrazvedkasi mamlakat harbiy kuchlari haqidajosus tomonidan Germaniyaga maxfly ma 'lumotlar berilib turilayotganligini aniqladi; 4) harbiy sudA. Dreyfusni josuslikda ayblab uni umrbod surgunjazosiga huhn qildi; 5) kasaba

 • uyushmalarining erkinfaoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun ham qabttl-qilindi; 6) Jyul Grevi prezident etib saylandi.A) I, 2, 3, 4 .- .'•

 • XX asr boshlarida Fransiyada mo'tadil siyosiy barqarorlikning ta'minlanishiga qay tariqa erisMdi?B) XIX asr 90-yillarining o'rtalaridan boshlangan iqtisodiy yuksalish tufayli

 • 1914-yilga kelganda Fransiya qancha miqdorda quyidagi davlatlarga kapital chiqardi?S) Rossiyaga 13 mlrd., Angliya va AQShga 5 mlrd., • Janubiy Amerika davlatlariga 6 mlrd. frank

 • XX asr boshlarida Fransiya chetga kapital chiqarishi tufayli nimaga erishdi?B)juda katta miqdorda daromad va siyosiy ittifoqchilarga

 • Qaysi hoi Fransiyani XX asr boshlarida Angliya va Rossiya bilan yaqinlashish yo'llarini qidirishga majbur etdi?D) "Uchlar ittifoqi"ning Fransiyaga tobora ko 'proq xavfsola boshlashi

 • Rahbar sifatida faqat alohida shaxsning xohish-irodasinigina tan olib, har qanday hokimiyat va davlat tuzumini rod etuvchi ta 'limotni qayd eting.S) anarxizm

 • 1871-yil Konstitutsiyasiga binoan Germaniya imperatori qanday vakolatlarga ega edi?l) urush e'lon qilish; 2) sulh tuzish; 3) xalqaro munosabatlarda Imperiya nomidan ish ko'rish; 4) imperiya qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni edi; 5) o'z ixtiyori bilan Reyxsiag va Ittifoq Kengashi sessiyalarini chaqirish, ochish, tarqatib yuborish yoki muddatini cho 'zissh' huquqiga ega edi; 6) bir vaqtning o 'zida Prussiya qiroli hisoblanardi; 7) Bundesratning raisi hisoblanardi; 8) mamlakatni dekretlar vositasida boshqarish, majburlash choralarini qo'llash, konstitutsiyaning muhim moddalari amaliyotini to 'xtatib qo 'yish.D) I, 2, 3, 4, 5, 6

 • Qanday omillar Germaniya iqtisodining gurkirab rivojlanishiga sabab bo'ldi?!) Germaniyaning birlashtirilganligi; 2) Fransiyaning talanishi; 3) Germaniya tadbirkorlari boshqa davlatlar tajribalaridan muvaffaqiyatli foydalandilar; 4) sanoatning tez sur'atlar bilan militarlashtirilishi; 5) mustamlakalarga ega bo'lishi; 6) muvaffaqiyatli bosqinchilik urushlarini olib borish.D) 1, 2, 3, 4

 • Qaysi omillar Germaniyani agrar davlatdan industrial davlatga aylantirdi?I) Germaniyaning birlashtirilganligi; 2) Fransiyaning talanishi bo'Idi; 3) Germaniya tadbirkorlari boshqa davlatlar tajribalaridan muvaffaqiyatli foydalandilar; 4) sanoatning tez sur'atlar bilan militarlashtirilishi; 5) dehqonlarni shaharlarga kelishi rag'batlantirilishi; 6) mayda hunarmandchilikni sanoatlashtirishjarayonni avj olishi.5) 1,2,3,4

 • Bismark hukumati katolik cherkovining ta 'sirini kamaytirishga qaratilgan qator tadBirlarni amalga oshirdi. 1872-yilda qabul qilingan maxsus qonunga ko'ra qanday ishlar amalga oshirildi?!) maktab cherkovdan ajratildi; 2) ruhoniylarning siyosiy tashviqot olib borishi taqiqlandi; 3) ruhoniy kadrlar tayyorlash, ularni vazifalarga tayinlash ishlarini davlat o'z qo'liga oldi; 4) fuqarolik holati aktlarini qayd etish ishlari dunyoviy idoralar ixtiyoriga o'tkazildi; 5) sotsialistlarga qarshi favqulodda tadbirlar; 6) ishchilar va sotsialistik harakatni ayovsiz bostirish siyosati; 7) ruhoniy kadrlarni tayyorlash uchun maxsus oliy o'quv yurtlari tashkil qilindi.A) I, 2, 3, 4

 • Bismark hukumati Germaniyada qanday ichki siyosatni yuritdi?!) prusslashtirish; 2) katolik cherkovi ta 'siriga qarshi; 3) ishchilar va sotsialistik harakatni ayovsiz bostirish siyosati; 4) ishchilarga aid sug 'urta qonunlari qabul qildi; 5) 13 yoshdan kichik bo 'Igan bolalar mehnati taqiqlandi; 6) xotin-qizlar uchun 11 soatlik ish kunijoriy qilindi; 7) yakshanba dam olish kuni deb belgilandi; 8) ishchilarga ish tashlash huquqi berildi. D) 1, 2, 3, 4

 • Bismarkning iste 'fo berishiga nima sabab bo 'ldi?A) Bismarkning sotsialistlarga qarshi-qanunga doimiy tus berish masalasi Reyxstag tomonidan rad etilishi va imperatorning Bismarkni qo'llab-quvatlamasi _,_ .,.

 • Nima uchun Germaniya hukmron doiralari Kichik Osiyo, Suriya, Mesopotamiya va.Ealastindajoylashib olmoqchi edilar?A) chunki, buyerlarda dunyodagi eng yirik neft konlari, g 'alia va paxta xomashyolari bar edi.

 • Quyidagi qaysi hoi XX asr boshida Germaniyaning tashqi ahvolini murakkablashtirdi?B) Antantaning tuzilishi

 • Koalitsiya qaysi so'zdan olingan va u qanday ma 'noni bildiradi?S) lotincha, birlashgan

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliyada davlatning ichki va tashqi siyosatini boshqarish qaysi hokimiyat organi qo 'lida edi?D) parlament tuzadigan hukumat qo 'lida edi.

 • Angliyada qaror topgan fuqarolik jamiyati asoslari nimalarda o'z ifodasini topdi?S) so'z, namoyishlar o'tkazish, matbuot erkinligi, tabaqaviy imtiyozlar tugatilishida

 • 1864-1874-yillarda U.Gladston hukumati o'tkazgan islohotlarni qayd eting.l) tred-yunionlarga o'z huquqlarini sudda himoya qilish huquqi berildi; 2) ish tashlashlar o'tkazilishiga ruxsat etildi; 3) parlamentga saylovlarning yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishi joriy etildi; 4) maktab islohoti o'tkazildi; 5) majburiy va bepul ta 'limjoriy etildi; 6) cherkov davlatdan, maktab cherkovdan ajratildi; 7) ta'limning'dunyoviyligi ta'minlandi.A) 1, 2, 3, 4 •-»••

 • B.Dizraeli hukumati davrida qanday ichki siyosat amalga oshirildi?A) haftada 54 soatlik ish vaqti belgillandi, 10 yoshdan kichik bolalarni ishga qabul qilish taqiqlandi.

 • Angliyaning iqtisodiy taraqqiyotda yetakchilik mavqeyini yo'qotishining asosiy sabablari nimalardan iborat edi?B) kapitalning asosan chetga chiqarilishi, harbiy xarajatlarni ko 'paytirishi

 • Nimaning naijasida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliya sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshlik quvati pasaydi?A) Angliyaning o 'zidagi korxonalar o z vaqtida zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan qaytajihozlanmay qolishi sababli

 • Angliyada qaysi hamjamiyat ijaraning mustahkam bo'lishi, ijara haqining insof bilan olinishi va ijaraga olinganyerning qo'ldan-qo'lga erkin o 'tishini ko 'zda tutuvchi agrar islohotni amalga oshirishni talab qilgan?B) Irland muxolifat guruhi

 • Irland "Yer ligasi" qaysi tartibga qarshi chiqdi va boykotni kuchaytirib, pomeshchiklarni qo'rqitish kampaniyasini boshlabyubordi?B) 15yil muhlatga renta miqdorini adolat bilan belgilaydigan va ijarachiga o z yer uchastkasini boshqa bir shaxstga o 'tkazish huquqffti beradigan komissiya tuzilishiga

 • Qaysi qoida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliyada amalda ish tashlashni kurash usuli sifatida yo 'qqa chiqarar edi?B) ish tashlash davom etgan kunlarda korxonalar ko 'rgan zarar tred-yunionlar hisobidan undirilishi

 • 1911-yilda 6 hafta davom etgan ko'mir qazuvchilaming ish tashlashi Angliya hukumatini qanday zarur choralar ko'rishga majbur etdi?l) "Ish haqi minimumi to'g'risida" qonun qabul qilindi; 2) ish tashlashlar vaqtida korxonalar ko'rgan zararning tred-yunionlardan undirilishi taqiqlandi; 3) ishlab chiqarish jarayonida baxtsiz hodisa tufayli jabrlanganlarga korxona egalari hisobidan nafaqa to'lash belgilandi; 4) 70 yoshga to'lgan kishilargapensiya tayinlandi; 5) konchilar uchun 8 soatlik ish kuni belgilandi; 6) kasallik va ishsizlik bo'yicha sug'urta to'lovi joriy etildi; 7) ijaraning mustahkam bo'lishi, ijara haqining insof bilan olinishi va ijaraga olingan yerning qo'ldan-qo'lga erkin o'tishini ko'zda tutuvchi agrar islohotni amalga oshirildi; 8) parlament yo 'li bilan ishchilar manfaatiai himoya qilindi; 9) ishchilarga ish tashlash huquqi tan olindi; 10) tred-yunionlar faoliyati erkinlashtirildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 -v

 • XIX asrning 80-90-yillarda Angliya qayerlarni zabt etdi?l) Birma; 2) Nigeriya; 3)'Somali; 4) Keniya; 5) Tanganika; 6) Uganda; 7) Zanzibar oroli; 8) Belujiston; 9) Afg'oniston; 10) HindistonS) I, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 • Angliyada Askvit hukumat tashqi siyosatda quyidagilardan qay birlarini amalga oshirdi?!) Erondagi (1905-1911-yilgi) inqilobni bostirdi; 2) Xitoyda 1911-yilgi inqilobga qarshi chiqqan kuchlarni qo'llab-quvatladi; 3) Angliya va Fransiya Yevropada urush xavfi ro'y bergan taqdirda maslahatlashib harakat qilishga kelishib oldilar; 4) Angliya-Rossiya bitimi tuzildi; 5) Yaponiya bilan shartnoma imzoladi va unga katta moliyaviyyordam ko'rsatdi; 6) Panama kanali masalasida AQShga "yon berdi" va AQSh-Kanada chegara masalalarinihal etdi.D) 1, 2, 3

 • XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida AQSh iqtisodiy taraqqiyotining nihoyatda tezlashuviga nimalar sabab bo'Idi?!) yagona ichki bozorning vujudga kelganligi; 2) qulchilikning tugatilishi; 3) quldorlik latifundiyalarining bekor qilinishi; 4) unumdor yerlarning, foydali qazilma boyliklarning ko'pligi; 5) sersuv daryolar va poyonsiz o'rmonlar; 6) amerika xalqining tadbirkorligi; 7) qo'shni davlatlarning kuchsizligidan ortiqcha harbiy xarajatlardan xalos bo'lganligi; 8) AQShga yashash uchun kelganlarning katta qismi amalda yuqori malakali mutaxassis kishilar ekanligi; 9) qo'lida biror hunarning yo'qligi uyat hisoblanadigan hodisaga aylanishi; 10) Yevropa kapitalining kiritilishi; 11) ishlab chiqarishning markazlashuvi hamda bank kapitali bilan sanoat kapitalining qo'shilib ketishi; 12) qishloq xoj'aligida qo'l mehnati yetarliligi.A) 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • AQShda kapitalizm taraqqiyoti uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan omillarni qayd eting.l) keng bozorning vujudga keltirilishi; 2) qishloq xo'jaligidagi kapitalizm taraqqiyotining "amerikachayo'li" g'alaba qilganligi; 3) g'arbiy hududlarning tezlik bilan o'zlashtirilganligi; 4) katta fezlik bilan temiryo'llar qurilganligi; 5) immigratsiya natijasida aholining tez ko'payishi; 6) ishlab chiqarishning markazlashuvi hamda bank kapitali bilan sanoat kapitalining qo'shilib ketishi; 7) qishloq xoj'aligida qo'l mehnati yetarliligi.S) J, 2, 3, 4, 5

 • XIX asrning oxiri _ XX asr boshlarida AQSh qishloq xo'jaligidagi tub o'zgarishning mazmunini nimalar tashkil etdi?A) qo'l mehnati o'rnini mashinaning tobora ko'proq egallab borishi, savdo-sotiq maqsadidaxo'jalikyuritishning mustahkam mavqeyiga ega bo'la borishi

 • Lotinchadan birlashma ma 'nosini beruvchi atamani aniqlang.A) Korporatsiya

 • V.Vilson prezidentligi davrida AQShda qanday islohotlar amalga oshirildi?!) bojxona tariflari to'g'risida yangi qonun qabul qilindi; 2) daromadning oshib borishiga qarab qo'shimcha soliq solinadigan bo'Idi; 3) saylov fizimida islohot o'tkazildi; 4) trestlarga qarshi qonun qabul qildi; 5) "Adolatli yo'l" siyosatini amalga oshirdi; 6) ishchilar bilan ish beruvchilar o'rtasidagi mojarolarda hakamlik vazifasini bajara boshladi. S) 1, 2, 3, 4

 • Nima sababdan AQSh Tinch va Atlantika okeanlarini birlashtiruvchi kanal qurish masalasiga alohida ahamiyat bera boshladi?S) Gavayi va Filippin orollari bosib olinganligi hamda Tinch okean bo 'yidajoylashgan mamlakatlar bilan savdo-sotiqning kuchayganligi sababli

 • Qaysi doktrinaga ko'ra Amerika mamlakatlaridan birontasida tartibsizliklar doimiy tus olgan taqdirda xalqaro politsiya rolini bajarish AQShning burchi bo'lishi kerak edi?D) "Monro doktrinasi"

 • Qay tariqa "yo 'g 'on kaltak" atamasi vujudga keldi?A) "Monro doktrinasi "niA QSh manfaatlariga moslab talqin etilishi natijasida

 • AQSh prezidentlarining faoliyat ko'rsatgan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) U. Grand; 2) R.Xeys; 3) D.Garfild; 4)

 • Ch.Artur; 5) S.Klivlend; 6) B.Garrison; 7) U.Mak-Kinli; 8) T.Ruzvelt; 9) V.G.Taft; 10)-V.V.ilson a) 1868-1876-yillar; b) 1877-1881-yillar; v) 1881-yil; g) 1881-1884-yillar; d) 1885-1889-yillar va 1893-1897-yillar; e) 1889-1893-yUlar; j) 1897-

 • 1901-yillar; k) 1901-1908-yillar; s) 1908-1912-yillar; z) 1912-1920-yillar D) 1-a; 2-b;3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-f; 8-k; 9-s; 10-z

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan AQSh prezidentlardan qay birlari Respublikachi partiyasidan bo'lgan?!) U. Grand; 2) R.Xeys; 3) D.Garfild; 4) Ch.Artur; 5) S.Klivlend; 6) B.Garrison; 7) U.Mak-Kinli; 8) T.Ruzvelt; 9) V.G.Taft; 10) V.Vilson; 11) S.Klivlend; 12) Ch. ArturB) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan AQSh prezidentlardan qay birlari Demokratlar partiyasidan saylangan?B) Ch.Artur, S.Klivlend, V.Vilson

 • Nechanchi yilda AQSh o'ziga chegaradosh Meksikaning shimoliy tumanlarida Amerika korxonalari va temiryo'llar qurish uchun Sebastian Lerdo de Texada hukumatidan "ruxsat" so'radi?S) 1876-yilda

 • Sebastian Lerdo de Texada hukumatiga qarshi AQSh tomonidan uyushtirilgan davlat to'ntarishi natijasida kirn prezident deb e 'Ion qilindi?D) PorfirioDias —-—

 • Porfirio Diasprezidentligi davrida kimlarga tayangan?B) AQSh va mahalliy pomeshchiklar reaksiyasiga

 • 1908-yilda Fransisko Madero nashr qilgan siyosiy broshyurada nimalarni isbot qildi?D) Konstitutsiyaga muvofiq qonuniy saylovlar yo'li bilan hokimiyatni almashtirish zarurligini

 • Madero "San-Luis-Potosi rejasi" deb atalgan o'z dasturida ... 1) saylovlaming soxtaligini oshkor qilib, o'zini esa qonuniy prezident deb atadi; 2) diktatura davrida hindulardan g'ayriqonuniy tortib olingan yerlarni qaytarib berishga va 'da berdi; 3) pomeshchjklarga qarashliyerlaming bir qismini haq to 'lash evaziga.dehqonlarga berishga va 'da berdi; 4) xalqni qo ~zg 'olonga chaqirdi; 5) ish kununi 10 soatgacha cheklab qo 'ydi; 6) ishlab chiqarishdajarima tizimini bekor qildi.D) 1, 2, 3, 4

 • Quyidagi tadbirlardan qay birlari Meksika prezidenti Maderno tomonidan amalga oshirildi?S) ish kununi 10 soatgacha cheklab qo "ydi va ishlab chiqarishdajarima tizimini bekor qildi.

 • Meksikadagi dehqonlar qo'zg'oloni qanday ahamiyatga ega bo'Idi?A) hukumat agrar masalani qisman bo'lsa-da hal etdi, latifundistlar tomonidan noqonuniy bosib olingan yerlar dehqonlarga qaytarildi, demokratik ruhdagi Konstitutsiya qabul qilindi.

 • Sarmyento hukumati davrida Argentina ...B) ichki ahvolini barqarorlashtirishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi.

 • XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Argentina Sotsialistik partiyasi nima uchun ktirash olib bordi?A) diniy ta 'limni bekor qilish, yagona soliq joriy qilish, kacaba uyushmalarini birlashtirish va namoyshlarga ruxsat uchun

 • Quyidagi omillardan qay biri XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Markaziy Amerika mamlakatlariga xavf solib turdi?S) Panama kanali zonasidagi A QSh gubernatori o "ziga bo 'ysunadigan yirik harbiy kuchlari

 • Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ruhoniylarning yetakchilik mavqeyini ta 'minlashga intiladigan diniy-siyosiy oqimni qayd eting.S) klerikalizm

 • Ma'lumld, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya agrar-industrial davlat edi. Mamlakat aholisining qanchafoizi qishloqlarda yashardi?D) 85 %i

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya iqtisodiy taraqqiyotiga xos xususiyat nimalardan iborat edi?]) Rossiya agrar-industrial davlat edi; 2) monopoliyalarning vujudga kelganligi; 3) Rossiyaga kapital kiritishning ustunligi; __4) moliya kapitalining vujudga kelganligi; 5) qishloq xo'jaligida asosiy eksport mahsuloti g'alla edi; 6) Rossiya o'rtacha taraqqiy qilgan davlat edi; 7) Rossiyapodshosining asosiy tayanchi milliy burjuaziya va burjualashganpomeshchiklar edi; 8) Rossiya kapitalini chetga ko'p chiqarishiA) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya kapitalini chetga chiqarishdan ko'ra chetdan Rossiyaga kapital kiritishning ustunligi nima bilan izohlanardi?A) Rossiya kapitalizminingzaifligi oqibati, Rossiyada chet el kapitaliga katta foyda keltiruvchisohalarning, mintaqalarning ko'pligi hamda arzon ishchi kuchining mavjudligi

 • "Stolipin agrar islohoti'ga ko'ra dehqonlarning o'z xususiy yeriga ega bo'lishi masalasini qaysi usullar orqali amalga oshirilishi mo 'Ijallandi?1) jamoa yer egaligini bekor qilish va dehqonlarga sotib olgan jamoa yerini xususiy mulkka aylantirishga ruxsat etish va dehqonga o'z chekini sotish huquqini berish; 2) dehqonlarning davlat va pomeshchiklarga qarashli yerlarni sotib olishlari uchun ularga Dehqonlar banki orqali yordam berish; 3) yer tanqisligi kuchli bo 'Igan markaziy mintaqalardagi dehqonlarning bir qismini Sibir, Uzoq Sharq va imperiyaning milliy chekka o'lkalariga ko'chirish; 4) yagona ichki bozorni shakllantirish orqali; 5) chet el kapitalinijalb qilish. D) 1,2, 3

 • "Stolipin agrar islohoti" qanday ahamiyatga ega bo"ldi?D) qishloq aholisining tabaqalanishini va ichki bozorning o'sishini kuchaytirdi, badavlat dehqonlar (quloqlar)ning mavqeyini mustahkamladi, qishloqda kapitalizmning taraqqiy etishiga yo 'I ochdi.

 • "Stolipin agrar islohoti" qanday nuqsonlardan iborat bo'Idi?!)pomeshchikyer egaligini tugata olmadi; 2) qishloq jamoasi butunlayyo'q bo'lib ketmadi; 3) ko'chib ketganlar yana avalgi joylariga qayta ko'chib kelishga majbur bo'la boshladilar; 4) ko'chirish siyosati milliy chekka o'lkalardagi siyosiy vaziyatni keskinlashtirdi; 5) krepostnoy xo'jalik uzil-kesil tugatilmadi; 6) badavlat dehqonlar (quloqlar)ning mavqeyiga

 • kuchli zarba berildi.A) 1, 2, 3, 4

 • San-Stefano shartnomasida nimalar nazarda tutilgan edi?l) Bolgariya Turkiyaga nomigagina qaram, amalda esa mustaqil davlatga aylandi; 2) Chernogoriya, Serbiya va Ruminiya to'la mustaqil davlatlar deb tan olindi; 3) Turkiyaning Rossiyaga 1 mlrd. 410 mln. rubl tavon to'lashl belgilandi; 4) Rossiyaga Kavkazning Batumi, Kars va Ardagan hududlari berildi; 5) Chernogonya, Serbiya va Ruminiyaning muhtoriyati tan olindi.D) 1,2,3

 • 1872- yilda Yaponiyaga Yaponiyaga Rossiya tomonidan tayinlangan doimiy vakilga qanday ko'rsatma berildi?S) Yaponiya bilan bo'ladigan munosabatlarda bu mamlakatning ichki ishlariga mutlaqo aralashmaslik haqida

 • Qaysi hoi Rossiya aholisining turmush darajasi G 'arbiy Yevropa davlatlariga nisbatanjuda past bo 'lishining oqibati edi?S) mamlakatda chuqur iqtisodiy-siyosiy islohotlar o'tkazilishini talab qilishga qodir konstitutsiyaviy muxolifatnjngyo'qligi

 • 86.s, Bolsheviklar Rossiyada qanday jamiyatni o'rnatmoqchi ediiar?B) xususiy mulk mutlaqo bo'lmaydigan, jamiyat a'zolari ezuvchi va eziluvchilarga bo 'linmaydigan, davlat hokimiyati asosan ishchilar sinfl qo 'lida bo 'ladigan, barcha mulk davlatnild hisoblanadigan jamiyatni

 • Peterburg ishchilarining podshoga yozgan iltimosnomasida nimalar ilgari surilgdn edi?A) Ta 'sis majlisini chaqirish, demokratik erkinliklar berish, 8 soatlik ish kunijoriy etish

 • Rossiya I Davlat dumasidagi dehqonlar fraksiyasi nimani taklif etdilar?D) hammayerlarni "umumxalq"qa berilishini va dehqonlar o'rtasida' taqsimlanishini

 • Birinchi rus inqilobi qanday ahamiyatga ega bo'ldi?!) ishchilarga kasaba uyushmalariga birlashish huquqi berildi; 2) ish tashlaganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish bekor qilindi; 3) dehqonlarning yer uchun haq to 'lashlari bekor qilindi; 4) ijara haqi kamaytirildi; 5) vakolatli muassasa - parlamentjoriy etildi; 6) krepostnoy huquqi bekor qilindi; 7) podsho hokimiyati parlament tomonidan cheklandi.A) 1, 2, 3, 4, 5

  Katalog: ld
  ld -> Jahon tarixi
  ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
  ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
  ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
  ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
  ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
  ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
  ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
  ld -> Muhtaram do‘stlar!
  ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

  Download 0.52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  axborot texnologiyalari
  nomidagi toshkent
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  navoiy nomidagi
  samarqand davlat
  guruh talabasi
  toshkent axborot
  nomidagi samarqand
  ta’limi vazirligi
  haqida tushuncha
  toshkent davlat
  Darsning maqsadi
  xorazmiy nomidagi
  Toshkent davlat
  vazirligi toshkent
  tashkil etish
  Alisher navoiy
  rivojlantirish vazirligi
  Ўзбекистон республикаси
  matematika fakulteti
  pedagogika universiteti
  таълим вазирлиги
  sinflar uchun
  Nizomiy nomidagi
  tibbiyot akademiyasi
  maxsus ta'lim
  ta'lim vazirligi
  o’rta ta’lim
  махсус таълим
  bilan ishlash
  fanlar fakulteti
  Referat mavzu
  umumiy o’rta
  haqida umumiy
  Navoiy davlat
  Buxoro davlat
  fanining predmeti
  fizika matematika
  universiteti fizika
  malakasini oshirish
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  jizzax davlat
  davlat sharqshunoslik