Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet5/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • 2 79. Fridrix I qonun to 'plamlarida qanday nom bilan e 'tirofqilinadi?B) "yerdagijonli qonun "

 • 2$0. Nechanchiyilda Milan boshchiligida Lombardiya shaharlari bosqinchilarga qarshiqo'zg'olon ko'taradi?S) 1162-yili

 • 281. Fridrix I qanday qilib Italiyaningjanubini qo 'Iga kiritgan?S) o 'g 'li Genrix VI ni Sitsilya malikasi Konstansiyaga uylantirish orqali

 • 282. Fridrix I ning qanday siyosati papalarni va Lombardiya shaharlarini Germaniyaga qarshi qilib qo 'ydi?A) Italiyaningjanubini qo 'Iga kiritishi

 • 283. Qaysi Rim papasi Germaniya siyosatiga o 'z to 'sirini o 'tkazgan?S) Innokentiy III .-~_. .’

 • 284. Qaysi Rim papasi Barbarossaning 18 yoshli nabirasini dastlab german knyazlari qirol deb tan olinishiga erishadi?B) Innokentiy III

 • 285. Rim papasi Fridrix II ni oradan necha yil o 'lib imperator deb e 'Ion qiladi?B) sakkiz

 • 286. Germaniya hukmdorlaridan qay biri "G'alati" imperator nomiga ega edi?S) Fridrix II

 • 287. Qaysi Germaniya imperatorining saroyida arab, vizantiyalik vayahudiy olimlari to 'plangan?A) Fridrix II

 • 288. Qaysi Germaniya imperatorining o 'zi arab vayunon tillarini bilgan, lotin tilida asarlar, italyan tilida she 'rlaryozgan?S) Fridrix II

 • 289. Fridrix II ning Palermodagi saroyi nimani eslatar edi?A) arab xalifalarining saroylarini

 • 290. Germaniya imperatori Fridrix II nimaning havaskori bo'lgan?!) Sharq musiqasi va raqslari; 2) Sharq adabiyoti va she'riyati; 3) Sharq me'morchiligi; 4) antikdavrfalsafasi; 5) Uyg^onish davri adabiyoti. A) 1, 2, 3

 • 291. Germaniya imperatori Fridrix II mamlakat bo'ylab harakatlanganida fuqarolarda qanday jarayon kuchli taassurot qoldirgan?S) imperatonii filbonlar vajangchilar o 'tirganfillar kuzatib borgan, fillar ortidan tuyalar, yo 'IbarslarTsherlar, qoplonlar yetaklab yurilgan.

 • 292. Fridrix II devonxonasida qaysi tilning nozikjihatlaridanfoydalanilib, maktublar, hujjatlar bitilganki, unga butun Yevropa taqlid qilgan?B) lotin

 • 293. Fridrix Ilyozgan qaysi asari uning sohadan yaxshi xabardorligidan dalolat berib, hozirgacha saqlanib qolgan?A) "Qushlar bilan ov qilish "

 • 294. Fridrix II qaysi universitet asoschisidir?S) Neapol

 • 295. Qaysi universitet cherkovyoki shahar kengashi emas, hukmdor tomonidan tashkil etilgan birinchi universitet bo'lgan?D) Neapol

 • 296. Zamondashlari Fridrix II ning g 'ayritabiiy qobiliyati va qudratiga qoyil qolib, unga qanday nom berishgan?B) "Jahon hayrati"

 • 297. 1227-1241-yillarda kirn Rim papasi edi?A) Grigoriy IX

 • 298. Qaysi Rim papasi Fridrix II ni cherkovdan xolis debfarmon chiqaradi?S) Grigoriy IX

 • 299. Fridrix II qaysi davlat hukmdori bilan muvaffaqiyatli muzokaralar olib borishi natijasida Quddus, Vifliyem, Nazaret imperatorga (inch yo 'I bilan topshiriladi?A) Misr sultoni

 • 300. Rim papasi Fridrix II ning yurishlari natijalaridan g 'azablanib qaysi shaharga interdikt.qo 'yadi?D) Quddus shahriga

 • 301. Fridrix II kimning yordamida payg'ambar qabri joylashgan ibodatxona mehrobidan Quddus qiroli tojini olib, tantanali ravishda boshiga kiyadi?B) hech kirn yordamisiz "~

 • 302. 1245-yili Rim papasi Fridrix II ni ...S) yana bir bar cherkovdan xolis deb e 'Ion qiladi.

 • 303. Fridrix 11 ning vafotidan so 'ngpopular tarafdorlari qaysi sulolaning barcha vakillariniyo 'qotishga tushadilar?A) Shtaufenlar

 • 304. Germaniyada qaysiyillari umuman imperator saylanmaydi?D) 1254—1273-yillari

 • 305. O'rta asrlarda Germaniyada hukmronlik qilgan sulolalarning ketma-ketligini to'g'ri ko^rsatilgan qatorni qayd eting.S) Saksoniyliklar, Frankoniya, Shtaufenlar, Lyuksemburglar, Gabsburglar

 • 306. Germaniya hukmdorlaridan qay biri g 'alaba va mag 'lubiyatlarsiz salibchi edi?S) Fridrix II

 • 307. XIV asrda qaysi omil Germaniyaning shimolidagi shaharlarniyuksalishiga yo 'I ochadi?S) nemis knyazlari salibchi ritsarlarining Boltiq bo 'yiga istilolari

 • 308. Shvabiya ittifoqi qayerda joylashgan shaharlarni birlashtirgan?S) Dunay sohili bo 'ylab-~..^

 • 309. Shvabiya ittifoqi nechta shaharni birlashtirgan?D) 90 ta ..^ v 370. Shvabiya ittifoqi qaysi mamlakat shaharlari bilan bevosita bog'liq edi?D) Italiya .„...

 • 311. Shvabiya ittifoqi shaharlaridan qay birlari movut, surp, ip-gazlamalar ishlab chiqarishda, metall buyumlar, qurol-aslahalar yasashda yetakchi mavqe tutgan?B) Augsburg, Ulm va Nyurenberg

 • 312. Reyn daryosi bo'ylab joylashgan g'arbdagi shaharlar Kyoln, Forms, Strasburglarda qaysi sohalar rivojlangan?S) metall ishlab chiqarish va movut to 'qish

 • 313. Shvabiya ittifoqining Kyoln, Vorms, Strasburg shaharlari qaysi davlatlar bilan savdo-sotiq olib borganPS) Niderlandiya, Fransiya va Italiya bilan

 • 314. O 'rta asrlarda Germaniya shaharlari qaysi savdo ittifoqlariga birlashadilar?B) Ganza va Shvabiya

 • 315. Ma 'lumki, Ronkal vodiysida chaqirilgan seym Fridrix I Barbarossaning Italiyada hokimiyatini cheklanmagan deb e 'tirof qiladi. Hokimiyatning qaysisohalari imperator tasarrufiga o'tadi?A) jinoiy ishlar, sudqilish, tanga-chaqazarb etish, shahar hokimlarini tayinlash

 • 316. Yozma manbalarda vizantiyalik tarixchilar tomonidan "slavyanlar" atamasi qachondan ishlatilgan? B) VIasrdan ‘

 • 317. Nechanchi asrlardan slavyan qabilalari haqida dastlabki ma 'lumotlar yunon-rim tarixchilari asarlarida tilga olinadi?B) miloddan avalgi II-l asrlardan

 • 318. VI-VII asrlardan slavyan qabilalari qaysi hududlarda yashaganlar?S) g'arbda Elba daryosidan, sharqda Visla daryosiga qadar, shimolda Boltiq dengizidan, janubda Dunay daryosiga qadar cho 'zilgan hududlarda

 • 319. Vizantiya tarixchisi Mavrikiyning yozishicha slavyanlar boshoqli ekinlardan ko 'proq nimani ekkan!ar?B) arpa va tariqni

 • 320. Qachondan slavyanlar uy chorvachiligi va hunarmandchilik bilan ham shug'ullana boshlaganlar?S) milodiy asr boshlaridan

 • 321. Slavyanlar qanday mashg 'ulotlar bilan shug 'ullangan?D) dehqonchilik, uy chorvachiligi, hunarmandchilik, baliqchilik

 • 322. Yozma manbalarda slavyanlar haqida qanday ma 'lumotlar uchraydi?S) xalq yig'inlari, knyazlar, harbiy drujinalari, slavyanlarning olib borgan urushlari haqida

 • 323. Slavyanlar janglarda dushmanga qarshi qanday usullarini qo 'llaganlar?A) pistirma qo 'yish, qo 'qqisdan hujum qilish

 • 324. Slavyanlarning diniy tasavurlari nima ko 'rinishida bo lgan?S) tabiat kuchlari va o 'z ajdodlari ruhlariga sig 'inish

 • 325. Slavyanlar sig 'ingan xudolarni to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Svarog 2) Perun; 3) Jiva. a) osmonxudosi; b) momoqaldiroq vayashinxudosi; v) hosildorlikxudosiB) 1-a; 2-b; 3-v

 • 326. Qachon Bolgariya Vizantiya tomonidan bosib olinadi?S) X asr oxirida

 • 32 7. Bolgariya podsholigiga qaysi xalq tomonidan asos solinadi?S) qadimgi turkiyzabon bulg 'orlar tomonidan

 • 328. Bulg'or (Bolgariya) podsholigi qaysi yillarda faoliyat ko'rsatgan?!) 680-1018-yillar; 2) 1187-1396-yillar; 3) 1908-1944-yillar; 4) 643-701-yillar; 5) 962-1806-yillarA) 1, 2, 3

 • 329. Ma 'lumki, Buyuk ko 'chishlar davrida shimolda Rudni tog Van, janubda esa Shunava tog 'lari bilan chegaralangan yerlardajoylashgan slavyc. , qabilalari doim kuchli qo'shnilar qurshovida yashaganlar. Bular qaysi davlatlar b&'Jgan?!) Franklar davlati; 2) Avar xoqonligi; 3) Sharq'./ Frank qirolligi; 4) Buyuk Moraviya; 5) Germaniya imperiyasi; 6) Vengriya; 7) Polsha; 8) Vizantiya; 9) Muqaddas Rim imperiyasi.D) 1, 2, 3 , 5, 6, 7

 • 330. Buyuk Moraviya qulaganidan keyin mahalliy slavyan qabilalari qaysi qabilalariga bo 'ysungan? D) chex

 • 331. Vltava daryosi havzasida qaysi qabilalar yashagan?B) chex

 • 332. Qaysi qabila ittifoqi boshida Prjemislovichlar xonadonidan bo 'Igan knyazlar turgan?A) chex

 • 333. Buyuk Moraviya qayerda va qachon vujudga kelgan?A) hozirgi Chexiyaning sharqida IXasr oxiri -Xasr boshlarida

 • 334. Buyuk Moraviya ko 'chmanchi vengerlar tomonidan parchalangach uning hududlari qaysi davlat tarldbiga kirgan?A) Chexiya davlati

 • 335. Chexiyada qaysi hukmdor bor kuchi bilan xristian dinini Chexiyada yoyilishiga harakat qiladi?S) knyaz Vatslav

 • 336. Butun XI asr Chexiya uchun qanday voqealar bilan o 'tadi?B) Germaniya, Polsha va Chexiya orasida umshlar va yarash bitimlari tuzish bilan

 • 337. Chexiya qaysi davlat bilan mustahkam ittifoqda bo 'lgan?S) Muqaddas Rim imperiyasi ~

 • 338. Qachon German imperatori Genrix IV Rim papasiga qarshi og'ir kurashida ungd"ydrdam bergan chex knyazi Bratislav II ga qirol unvonini taqdim etadi?D) 1085-yili

 • 339. Polyan knyazligi qachon vujudga kelgan?S) VHI—IXasrlarda

 • 340. Polyan knyazlik sulolasining afsonaviy asoschisi, solnomachiningyozishicha kirn bo 'lgan?D) kambag 'al kishi Piast

 • 341. Hujjatlarda nomi qayd etilgan birinchi Piastlar sulolasi knyazi kim bo 'lgan?B) Meshko I

 • 342. Qaysi Polsha knyazi 1018-yili Rus knyazi Yaroslav Mudriy (Donishmand) qo 'shinini tor-mor etib Kiyevga kiradi?A) Boleslav Jasur

 • 343. Polsha davlatiga qaysi daryo havzasida asos solinadi?S) Visla daryosi havzasida

 • 344. Qaysi hukmdor qo 'shinlari Polsha mustaqilligini saqlab qolish uchun german imperatorlariga qarshi kurash olib boradi?D) Boleslav Jasur

 • 345. Yilnomalardayozilishicha, Sharqiy slavyan qabilalari kimlarga elchilikjo'natib, o'zlariga knyazyuborishlariniso'raydi?S) varyaglarga

 • 346. Ma'lumki, Sharqiy slavyan qabilalari taklifiga binoan uch aka-uka: Ryurik, Sineus-va.Truvorlar Rusga kelib knyazlik qiladilar. Aka-ukalar Rusning qayerida hukmronlik qiladilar?S) Ryurik Novgorodda, Sineus Beloozeroda, Truvor Izborskda .,

 • 347. Kiyev Rusi knyazlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat bo 'Igan?]) Xazar xaqorjligi hukmidan ozod bo 'lish; 2) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirishni davom ettirish; 3) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash; 4) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o 'rnatish; 5) xristian dinini qabul qilish; 6) Rusda maorifyuksaltirish.A) I, 2, 3, 4

 • 348. Slavyan qabilalarini birlashtirish siyosati kimning qo 'lida shimolda Ladoga ko 'lidan, janubda Dneprning quyilishigacha yerlarni to 'planishiga imkon beradi?S) Olegning

 • 349. Qaysi knyaz davrida Rus savdogarlariga Vizantiyada bojsiz savdo qilishga ruxsat beriladi?A) Oleg

 • 350. Igor qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 912—945-yillari

 • 351. Igor knyazligini nimadan boshlaydi?D) ko 'chmanchi bijanak qabilalariga qarshi urushdan

 • 352. Nima sababdan Igor X asrning 40-yillarida Vizantiyaga qarshi ikki marta yurish tashkil qiladi?B) Konstantinopol tuzilgan shartnomani bajarmagani tufayli —-

 • 353. Qaysi Rus knyazi Rus mavqeini harbiy yurishlar, istilolar bilan emas, mohirona diplomatiya orqaliyuksaltirishga intilgan?D) Olgatt

 • 354. Qaysi Rus knyazi X asrning 50-yillari o 'rtalarida Konstantinopolga tashrifbuyurib, xristianlikni qabul qiladi?D) Olga

 • 355. Qaysi Rus hukmdori xristianlikni qabul qilishdan bosh tortib "agar men bir o'zim boshqa dinga o'tsam, drujinam ustimdan kuladi" — degan edi?S) Svyatoslav

 • 356. Svyatoslav necha yoshda knyaz bo 'ladi? B) 22 yoshida

 • 357. Xazar xoqonligi qaysi hududlarda tashkil topgan?S) Itil (Volga) va Don daryolari oralig 'ida

 • 358. Qaysi shahar Xazar xoqonligining poytaxti edi?D) Itil shahri

 • 359. Svyatoslav kimlarga qarshi urushlar olib boradi?S) xazarlarga, Bolgariya, ko 'chmanchi bijanaklarga, Vizantiyaga

 • 360. Svyatoslavning vorislari orasidagi kurash qaysi yillarda bo 'lib o 'tadi?B) 972-980-yillari

 • 361. Rus knyazi Vladimir oldida qanday vazifa turar edi?A) mamlakatdagi boshboshdoqlikni bartarafetish

 • 362. Qaysi voqeadan so'ng knyaz Vladimir Dunay. bo'ylarida yashagan bulg'orlarga qarshi harbiy yurish uyushtiradi?S) slavyan qabilalarining isyonini bostirib, Kiyev Rusi chegaralarida yangi mudofaa qal 'alarini qurdirganidan-so 'ng

 • 363. Kimning boshqaruvi davrida mahalliy knyazlar sulolalari tugatilib, knyazning o 'g 'illari noiblikka tayinlanadi?A) Vladimirning

 • 364. Kimning boshqaruvi davri Kiyev Rusining gullab-yashnagan davri hisoblanadi?S) Yaroslav

 • 365. Nechanchi yili Kiyev ostonalarida paydo bo'lgan bijanak qabilalari uzil-kesil mag'lub etiladi?B) 1036-yili

 • 366. Qaysi voqea sharafiga Kiyevda avliyo Soflya ibodatxonasi bunyod etiladi?S) bijanak qabilalari uzil-kesil mag 'lub etilishi

 • 367. Avliyo Soflya ibodatxonasi Kiyeydan tashqariyana qaysi shaharlarda ham quriladi?D) Polosk va Novgorodda

 • 368. Kim davrida Kiyev xristian dunyosining engyirik shaharlaridan biriga aylanadi?A) Yaroslav

 • 369. Kim davrida Rusda maorifyuksaladi?S) Yaroslav

 • 370. Kim davrida xristian ruhoniylari tayyorlaydigan o 'quvyurti Kiyevda tashkil etilgan?D) Vladimir

 • 371. Kimning hukmronlik davrida poytaxt Kiyevda Vizantiyadan keltirilgan yunon tilidagi kitoblarni ruschaga tarjima qilish yo'lga qo'yiladi?A) Yaroslav

 • 372. Kiyev Rusi knyazi Yaroslav davrida amalga oshirililgan qaysi voqealar xos?l) Kiyev Rusi gullab-yashnaydi; 2) bijanak qabilalari uzil-kesil mag 'lub etiladi; 3) Kiyev, Polosk va Novgorodda avliyo Soflya ibodatxonasi bunyod etiladi; 4) Kiyev xristian dunyosining eng yirik shahar­laridan biriga aylanadi; 5) Rusda maorifyuksaladi; Novgorodda uch yuz ruhoniy tayyorlaydigan bilim yurtini ochiladi; 6) aval Kiyevda so 'ng Novgorodda yilnomalar tuzila boshlanadi; 7) Poytaxt Kiyevda Vizantiyadan keltirilgan yunon tilidagi kitoblarni ruschaga tarjima qilish yo 'Iga qo 'yiladi; 8) Rusning Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari muvaffaqiyatli rivojlangan; 9) "Rus haqiqati" tuziladi; 10) xristian ruhoniylari tayyorlaydigan o 'quv yurti Kiyevda tashkil etiladi. D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • 373. Yevropa davlatlarining hukmdorlaridan qay birlariyilnomalar yozib borishni buyurgan edi? B) Buyuk Alfred, Yaroslav Donishmand 3 74. Yevropa davlatlarining hukmdorlaridan qay birlari davrida qonunlar to 'plam tuzilgan?A) Xlodvig, Buyuk Alfred, Yaroslav Donishmand 375. 51. Kimning davrida Rusning Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari muvaffaqiyatli rivojlangan?D) Yaroslav 3 76. Kimning davrida rus yerlarining dastlab/a yozma qonunlari to 'plami - "Rus haqiqati "-tuzilgan?A) Yaroslav

 • 377. "Rushaqiqati"dagiko'pchiUkmoddalardaqilinganjinoyatlaruchunnimalarko'zdatutilgan?B)jarimato'lash

 • 378. Yaroslav Donishmand vorislariga turli knyazliklar noibligini berar ekan nimalgrni ko'zda tutar edi?A) ular orasida hokimiyat uchun kurashishni oldini olishni

 • 379. Nechanchi asrlarda ko'chmanchi qipchoq qabilalari Yoyiq daryosidan Dunaygacha hududlarni egallab, ularning ayrimlari harbiy ittifoqlarga birlashgan?S) XI asrning o 'rtalarida

 • 380. O 'rta asrlarda Rus yerlarining fojiasi nimada edi?B) o 'zaro qonli urushlarda

 • 381. Vladimir Monomaxning 1097-yili Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdini chaqirishi nimaga mo'ljallandi?B) o'zaro urushlarga chek qo'yishga —«

 • 382. Lyubech shahrida bo 'lib o 'tgan syezddan so 'ng Kiyev knyazining mavqei pasayadi. U qanday huquqidan voz kechishga majbur bo lladi?B) ilgarigidek rus yerlarini o 'g 'illariga istaganicha bo 'lib berish

 • 383. Monomax va Mstislavning vafotidan so 'ng Rusda qancha mustaqit knyazlik bo 'lgan?B) 15 ta

 • 384. Botuxon bosqinlari arafasida Rusda qancha mustaqil knyazlik bo 'lgan?S) 50 ta

 • 385. Qay tariqa Novgorod boyarlar respublikasiga aylana boradi?B) mahalliy boyarlar ta 'siri kuchayib, ular knyaz hokimiyatini cheklay boshlashi natijasida

 • 386. Novgorod feodal respublikasi siyosiy hayotida asosiy o 'rin kimlar qo 'liga o 'tadi?D) xalq vechesida saylangan shahar hokimi, saylanadigan y "shahar dumasi" va yepiskop

 • 387. XII asrda Vladimir Monomaxning o 'g 'li Yuriy Dolgorukiy qayerdagiyerlarni boshqarafedi?S) Volga va Oka daryolari havzasidagi

 • 388. XI-XIII asrlarda Yuriy Dolgorukiy boshqargan knyazlikda qanday shaharlarga asos solinadi?B) Rostov, Suzdal, Yaroslavl, Vladimir, Yurev

 • 389. Yuriy Dolgorukiyning avlodlari Vladimir knyazligini kimga qadar boshqaradi?S) Ivan Grozniyga

 • 390. Chingizxon qayerlarni istilo qilganidan so 'ng rus yerlariga bostirib kiradi?S) O 'rta Osiyo va Eronning shimolini

 • 391. Mo 'g 'ul qo 'shinlari rus askarlariga qanday harbiy hiyla ishlatib tor-mor qiladi?S) rus askarlarini otliq qo 'shin harakati uchun qulay maydonga' chiqarib, so 'ng hujumda tor-mor qiladi.

 • 392. Botuxon nima uchun rus knyazlariga nisbatan himmat ko 'rsatadi? A) bo 'ysundirilgan aholidan soliq va to 'lovlarni tezroq to 'lay boshlashi uchun

 • 393. Rus knyazlardan kirn "knyazlar oqsoqoli" deb tan olinib, Vladimir knyazligini boshqarishgayorliq oladi?B) Yaroslav

 • 394. Rus knyazlardan kirn mo 'g 'ul bosqinchilar talabini qabul qilishni istamagan, ularning joriy etgan tartiblarini bajarishdan bosh tortgan?D) Chernigov knyazi Mixail Vsevolodovich

 • 395. Mo 'g 'ullar istilosi rus davlati uchun qanday oqibatga olib keldi?S) rus davlatining (qtisodiy va madaniy yuksalishiga salbiy ta 'sir o 'tkazib, uning taraqqiyotini susaytirdi.

 • 396. Livoniya ordeni ritsarlari kimlarning yerlarini egallaganidan so 'ng Novgorod-Pskov chegaralariga yaqinlashadi?A) estlar

 • 397. Shahar hokimi Tverdilaning xoinligi tufayli qayer nemislarga o 'tadi? S) Pskov

 • 398. Qaysi jang Rus tarixida "Muz ustida jang" nomi bilan ataladi? D) Chudko'lidagijang

 • 399. Rusda markazlashish omillari nimalardan iborat bo'lgan?!) hunarmandchilik va savdo-sotiqning jonlanishi; 2) turli viloyatlar orasidagi aloqalarning kuchayishi; 3) qishloq xo'jaligidagi siljishlar; 4) tashqi dushmanlarga, Oltin O'rda xonlari zulmiga qarshi kurash zaruriyati; 5) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirish; 6) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash; 7) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o 'rnatish.A) 1, 2, 3, 4

 • 400. Qaysi shaharlar XIV asrning boshlarida rus yerlarining yangi markazlari sifatida yuksala boshlaydi?B) Tver va Moskva

 • 401. Moskva knyazi Yuriy Danilovichning O 'zbekxonga o 'z sadoqatini ko 'rsatishi qaysi knyazning halokati bilan tugaydi?S) Tver knyazi Mixailning

 • 402. Knyaz Dmitriy Ivanovich taxtga kelganida nechayoshda edi?S) 10 -—-.

 • 403. Knyaz Dmitriy Ivanovich balog'at yoshiga yetguncha Moskva knyazligi siyosatini kimboshchiligidagi boyarlar kengashi oqilona ofrb boradi?B) mitropolit Aleksiy

 • 404. Qaysiyili Moskva knyazi Dmitriy Ivanovich Voje daryosi bo 'yida mo 'g'ullarga qarshi kurashdagi dastlabki g'alabaga erishadi?A) 1378-yili

 • 405. Moskva knyazi Dmitriy Ivanovich qaysi yillari hukmronlik qilgan?D) 1359-1389-yillar t

 • 406. 1480-yili qaysi knyaz davrida Moskva Oltin O'rdaga boj-yasoq to 'lashdan bosh tortadi?B) Ivan HI

 • 407. Moskva knyazligida Oltin O'rdaga qarshi kurashish uchun qanday qulay vaziyat vujudga keladi?D) Oltin O'rda siyosiy nizolar davriga kirishi, Moskva knyazlarining ancha kuch to 'plashi

 • 408. Somiylarga qaysi xalqlar mansub bo 'lgan?S) arablar, yahudiylar, ossuriylar, flnikiyaliklar va oromiylar

 • 409. Qaysi xalqlar xalqlar Qadimgi Sharqning mashhur davlatlari: Akkad, Bobil, Isroil podsholiklarini tuzishgan?A) yahudiylar, ossuriylar, finikiyaliklar va oromiylar

 • 410. Arabistonning qayerida aholi o 'troq dehqonchilik bilan shug 'ullanganlar?S)janubi va g'arbida

 • 411. Arabistonning qaysi viloyati arabcha "haq", "baxtli" ma 'nosini bergan?S) "Yaman",,..

 • 412. Arablarga taqlidqilgan rim tarixchilari Arabistonning qaysi viloyatini "Baxtli Arabiston" (Arabiafelix) deb nomlaganlar?B) Yamanni

 • 413. Qaysi jarayon arablarda shayxlarning shakllanishiga olib keladi?D) urushlarda olingan harbiy o'ljalar qabila sardorlari, harbiy yo 'Iboshchilarning boyib borishi ;

 • 414. Nechanchi yili Eron shohi Xisrav I Yamanni istilo qilishi bilan karvon yo 'li eronliklarga qarashli Ikki daryo oralig 'iga siljiydi?A) 570-yili

 • 415. Quraysh qabilasi asosan qaysi viloyatda yashardi?B) Hijozda

 • 416. Qaysi voqea hijrat (ko'chish) nomini olib, musulmonyil hisobining boshlanish sanasi hisoblanadi?B) Muhammad (s.a.v.) o'z tarafdorlari bilan Yasrib (Madina)ga kelishi

 • 417. Arablarda davlat vujudga kelguniga qadar yashagan tuzum bilan Yevropa xalqlaridan qay biriniki o'xshash bo'lgan?D) german qabilalari, slavyanlar

 • 418. Kimning boshqaruvipaytida Arabiston yarim oroli aholisi islomni to 'liq qabul qildi?D) Abu Bakr

 • 419. Qaysi xalifa islom dunyosida o 'zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat 'iyligi bilan shuhrat qozongan?A) xalifa Umar

 • 420. 637-yili Quddusga yaqinlashgan xalifa Umarni qarshilash uchun kimlar chiqishadi?D) shahar hokimlari Xuaydod va yepiskop Sqfroniy

 • 421. Ma'lumki, 135-yili rimliklar yahudiylarni Quddusdan haydagan. Qaysi xalifa keyinchalikyahudiylarni shaharga qaytishiga ruxsat beradi?S) xalifa Umar :

 • 422. Xalifa Umar Quddusga kirganida yepiskop Sqfroniy in 'omini olishni istamay hech kimdan hech narsa olishi mumkin emasligini uqtiradi. Yepiskop Sqfroniy qanday sovg'a keltirgan edi?D) yangi kiyim-bosh

 • 423. Xalifa Umarpalma barglaridanyelpig'ichyasab, unisotishga berar va shu mablag'i hisobidan nima sotib olardi?B) kiyim-kechak

 • 424. Usmon xalifaligi davrida qayerlar egallanadi?S) Eron va Dog 'iston

 • 425. Dastlabki xalifalarni hukmronlik qilgan yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Abu Bakr; 2) Umar; 3) Usmon; 4) AH a) 632-634-yillar; b) 634-644-yillar; v) 644-656-yillar; g) 656-661-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v± 4-g

 • 426. Quyidagi voqealar qaysi xalifa davrida bo 'lib o 'tganligini aniqlang. 1) Abu Bakr; 2) Umar; 3) Usmon; 4) All

  1. Arabiston yarim oroli aholisi islomni to'liq qabul qildi; b) islom dunyosida o'zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat'iyligi bilan shuhrat qozongan; v) arablar Falastin, Suriya, Misr va Liviyani, Eronning katta qismini istilo qilgan; g) yahudiylarni Quddusga qaytishiga ruxsat beradi; d) Sulaymon ibodatxonasi xarobalari o'rnida arablar uchun masjid qurishni buyuradi; y) palma barglaridan yelpig'ich yasab, uni sotishga berar va shu mablag'i hisobidan kiyim-kechak sotib olardi; e) o'z mehnati hisobidan tirikchilik qilardi; f) Eron to'liq bosib olingan; h) Arab qo'shinlari Dog'istonni egallab Amudaryo sohillariga chiqadi; i) Qur'on oyatlari to'planib yagona kitob holiga keltirilgan; j) o 'z raqiblari bilan to 'xtovsiz urushlarda o 'tadi.S) 1-a; 2-b, v, g, d, y, e; 3- h, i; 4-j

 • 427. Xalifalik qo 'shinlarining Yevropaga yurishlari qayerga qadar davom etadi?S) Bordo shahri bo 'sag 'alariga

 • 428. Qaysi jangda va qachon franklar huhndori Karl Martell arablarni yengib, ularning Fransiyaga yurishlariga chek qo 'yadi?S) Puate jangle . 732-yili

 • 429. Suriya va Eron istilo etilgach, arab zodagonlari xalifaga bosib olingan yerlarni taqsimlash taklifl bilan murojaat qilganlarda xalifa Umar ...1'. yerni egalarida qoldirishni buyuradi.

 • 430. Arablarga qarshi bo'lib o'tgan xalq qo'zg'olonlarini sanalari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l) Kufa shahrida; 2) 'Abu Musli,:.

 • boshchiligidagi qo 'zg 'olon; 3) Muqanna boshchiligidagi qo 'zg 'olon; 4) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon a) 685-687-yillar; b) 747-yili; v) 769-783-yilIari; g) 815-yiliA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 • 431. Arablarga qarshi Iroqning Kufa shahrida ko'tarilgan qo'zg'olonda tdmlar qatnashgan?D) arab va forslar - shahar kambag'allari va hunarmandlar

 • 432. Arablarga qarshi qaysi qo 'zg 'olon 20 yildan ortiq davom etadi?A) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 • 433. Tarixda qaysi qo 'zg 'olon "qizil ko 'ylaklilar " nomini olgan?S) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 • 434. Tarixda qaysi qo'zg'olon qo'zg'olon qatnashchilari shiori: "Qirq yil qul bo'lib yashagandan bir kun ozod bo'lib yashagan ma'qull" — bo 'lgan?S) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 • 435. Qaysi omillar xalifalikning siyosiy inqiroziga sabab bo 'Igan? S) xalq qo 'zg 'olonlari, ueusJiUir, hokimiyat uchun kurashlar

 • 436. Qachondan Misr, Eron, Movarounnahr va Xuroson mustaqillikka erishadi?B) IX asrdan

 • 437. Abbosiylar qo 'lida IXasrda qaysi hududlar qoladi?S) Yaqin Sharq va Arabistonyarim oroli

 • 438. Arab sivilizatsiyasi vujudga kelishiga nimaning ahamiyati nihoyatda katta edi?S) islom dini

 • 439. Kimning davrida "Bayt ul-hikma " o 'ziga xos ilmiy maktabga aylangan?B) xalifa Ma 'mun

 • 440. "Bayt ul hikma "da olimlar nimaga katta hissa qo 'shdilar?S) chet tildagi murakkab tushunchalarni ifodalashga qodir arab atamashunosligin! yaratishga va uni boyitishga

 • 441. "Bayt ul hikma"ni nima bilan qiyoslash mumkin?S) Platan akademiyasi

 • 442. Zamonlar o 'lib xalifalikda ixtiro qilingan qaysi asboblardan barcha mamlakatlarda foydalana boshlanadi?S) globus va usturlob

 • 443. Qaysi arab sayyohlari yevropaliklardan bir necha asr aval Hindiston va Xitoyda, Afrika va Sharqiy Yevropaning eng chekka rayonlarida bo 'lib, ushbu o 'Ikalar haqida asarlar yozib, xaritalarini tuzganlar? B) Al-Ma 'sudiy, Ibn Dost, Ibn Fadlan, Ibn Battuta

 • 444. Musulmon she 'riyati qanday turlari shakllanadi?!) afsonaviy qahramonlar haqidagi dostonlar; 2) saroy she 'riyati; 3) sevgi haqida qissalar; 4) diniy she 'riyat; 5) marosimlar; 6) hajviy asarlar; 7) hayvonlar haqidagi asarlar.A) L^2_, 3, 4, 5

 • 445. Musulmonlar qanday hikoyalarniyoqtirganlar?B) qisqahayotiy .’,,

 • 446. Xalifalikda son 'atning barcha sohalariga nisbatan qaysi sohayuksak taraqqiy etgan?S) me 'morchilik

 • 447. Musulmon tasviriy san 'ati qaysi sohasida o 'ziningyuksak cho 'qqisiga erishadi?S) kitoblarni bezash sohasida

 • 448. Agar xristianlar uchun eng muqaddas tasvir xochdagi xudo siymosi bo 'Isa, musulmonlar uni ...A) xudoningso 'zida tasvirlaganlar.

 • 449. Arab yozuvi qayerda va qachon yaratilgan?S) Suriyada VI asrda

 • 450. Arab yozuvi kimlar alifbosi asosidayaratilgan?S) oromiy

 • 451. Arab yozuvini kimlar ixtiro qilgan?S) oromiylaryoki arab xristianlari

 • 452. Musiqachi va qo 'shiqchi Ziriyab Bag 'dodda qaysi xalifa saroyida xizmat qilgan?S) Horun ar-Rashid

 • 453. Musiqachi va qo 'shiqchi Ziriyab qanday tartiblarni kiritadi?!) turli fasllarda mavsumga qarab kiyinish tartibini; 2) oltin va kumush idishlarga nisbatan yupqa shishadan buyumlarning naflsligi va qulayligiga bazm tashkilotchilarini ishontira oladi; 3) bazmda taomlarni: dastlab suyuq sho 'rvalar, so 'ng go 'shtli taomlar, undan keyin qush go 'shti va nihoyat eng oxirid»~^ shirinliklarni tortish tartibini; 4) bazmda musiqa bilan raqslarni ijro etish; 5) hammomlarda doimo yuvinishni.A) 1, 2, 3

 • 454. Yunonistonda qaysi asrlarda xususiy, davlat va ommaviy hammomlar bo 'IganS) miloddan avalgi V-1V asrlarda

 • 455. Musulmonlar qaysi odatni Rim va Vizantiyadan o'zlashtirib, o'z hukmronliklarini o'rnatgan barcha o'lkalarga tarqatganlar?S) hammomlarda yuvinishni

 • 456. Guptalar davlatining poytaxti qaysi shahar edi?A) Pataliputra

 • 457. Qaysi asrlarda Guptalar imperiyasi gullab-yashnaydi?S) IVasrning oxiri — Vasr boshlarida

 • 458. Qaysipaytdan Hindistonda mulkchilik munosabatlari vujudga keladi?A) IVasrning oxiri — V asr boshlarida

 • 459. Nimaning natijasida Hindistonda yirik yer egalari tabaqasi shakllanadi?B) hukmdorlar o 'z yaqinlari - amaldorlari, harbiy boshliqlariga yer-mulklar in 'om etishi natijasida

 • 460. Ilk o'rta asrlarda Hindistonda shakllangan ijtimoiy munosabatlar sof feodal ko'rinishda bo'lmasdan ... ham ma'lum darajada saqlanib qolgan.B) qulchilik udumlari

 • 461. Nima sababdan Guptalar imperiyasi parchalanib, mamlakatning katta qismi istilochilar qo 'liga o 'tadi?S) Hindistonning shimoli-g 'arbidan VI asrda bostirib kirgan eftaliylar hujumlari sababli

 • 462. Qaysi so'z "bo'lak" yoki "qultum" ma'nolarini beradi?S) grass

 • 463. Qaysi so'z "yorliq" yoki "yorliqqa olingan yer" ma'nolarini beradi?A) patta

 • 464. Hind dehqonlari o 'zlashtirgan yangi yerlardan yiliga necha marta hosil olganlar?S) 2—3 marta

 • 465. Ajanta ibodatxonalari majmuasi qaysi asrlarga oid?S) miloddan avalgi II asrdan - milodiy VII asrlarga

 • 466. Ajanta ibodatxonalari majmuasi Hindistonning qayeridajoylashgan?D) Markaziy Hindiston

 • 467. Dehli sultonligi qaysi yillarda faoliyat ko 'rsatgan?B) 1206-1526-yillarda

 • 468. Dehli sultonligining ilk hukmdorining qo 'shini asosini kimlar tashtil qilgan?S) turkiy qabjlalardan tuzilgan suvoriylar

 • 469. Dehli sultoni Qutbiddin Oyboq viloyatlar noibligiga kimlarni tayinlagan?A) harbiylar, qo 'shin boshliqlarini ^

 • 470. Qaysi asrlar davomida Dehli sultonligining barcha hududlarida musulmonlar hokimiyati uzil-kesil o'rnatiladi?B) XII-XII asrlar

 • 471. Kimning boshqaruvipaytida Panjob, Sind va Bengaliyalar bo 'ysundiriladi?A) Shamsiddin Eltutmish

 • 472. Qaysi Dehli sultoni haqida Dehli shahrining atrofldagi qishloqlarni shaxsiy gvardiyasining 2000 suvoriysiga iqto 'ga bo 'lib bergani manbalarda yozilgan?D) Eltutmish

 • 473. Dehli sultonligida yer egaligining qanday turlari mavjud bo 'Igan?A) iqto', xolisa, vaqfyerlari va sulton hadya etgan yerlar

 • 474. Dehli sultoni Alouddin Xiljiy qanday tadbirlarni o'tkazadi?!) islohotlar o'tkazib, davlat xazinasi daromadlarini oshiradi; 2) kuchli qo'shin tuzib, o'zboshimcha feodallarni bo'ysundiradi; 3) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo'lib beriladi; 4) qishloq xo'jaligi, hunarmandchilikningyuksalishini ta 'minlaydigan islohotlar o'tkazadi; 5) tashqi savdoni soliqlardan ozodqiladi.A) 1, 2

 • 475. Dehli sultonligida qaysi omil shimoldan mo 'g 'ullar hujumlarini qaytarish imkonini beradi?S) kuchli va intizomli qo 'shini bo 'lishi 4 76. Muhammad Tug 'luq o 'z hukmdorligini nimadan boshlaydi?D) otasi paytida mustaqillihyo. 'Uni tutgan knyazliklarni bo 'ysundirishdan

 • 477. Dehli sultonlaridan kirn o 'zini "Iskandar Zulqarnaynning davomchisi" deb nomlagan?B) Muhammad Tug 'luq -.•

 • 478. Qaysi Dehli sultoni davrida Hindiston yarim oroli to 'liq birlashtirildi?B) Muhammad.Tug'luq

 • 479. Feruzshoh Tug'luq davriga oid voqealarni qayd eting.l) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo'lib beriladi; 2) qishloq xo'jaligi, hunarmandchilikning yuksaldi; 3) oqilona boshqaruvi sultonga xalq homiysi sifatida shuhrat keltiradi; 4) Hindiston yarim oroli to'liq birlashtirildi; 5) kuchliqo'shin tuzib, o 'zboshimcha feodallarni bo'ysundiradi.D) 1.-2-, 3

 • 480. Dehli sultonligining hududida XIV asrda qanday islohotlar o'tkazildi?!) davlat xazinasi daromadlari oshiriladi; 2) kuchli qo'shin tuzilib, o'zboshimcha feodallarni bo'ysundiriladi; 3) poytaxt Davlatobodga ko'chiriladi; 4) oltin va kumush pullar bilan teng muomalada bo'lishi' mo 'Ijallangan mis tangalar zarb qilinadi; 5) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo 'lib beriladi; 6) harbiy islohot o 'tkazilib qo 'shin asosini turkiy qabilalardan tuzilgan suvoriylar tashkil qiladi; 7) saroy amaldorlari, shoirlar, din peshvolariga in 'om etgan yer-mulklar merosiy mulkka sifatida taqdim etila boshlanadi.A) I, 2, 3, 4, 5

 • 481. QadimgiXan quldorlik imperiyasi HI asrda inqirozga uchrab, uning o 'rnida qanday davlatlari vujudga keladi?A) Vey, Shu va U

 • 482. Qaysi paytdan Xitoyda yerga egalik munosabatlari shakllana boshlaydi?S) III asrda

 • 483. Suy sulolasi davridaXitoy ...D) markazlashgan, o 'zaro urushlarga barham berilib, iqtisod va madaniyatyana rivoj topa boshlagan.

 • 484. Njma maqsadda Buyuk kanal quriladi?S) mamlakat viloyatlari orasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, Xuanxe va Yanszi daryolari ora-lig 'idagi hududlarni savdo-sotiq munosabatlariga tortish

 • 485. Buyuk kanal barpo etilishi nimaga sharoit yaratadi?B) mamlakat miqyosida yagona suv yo 'lining barpo etilishiga va sharqiy viloyatlarni dengizga chiqishiga

 • 486. VII asrdan Xanchjou, Kayfln, Yanchjou shaharlariningyuksalishi nima bilan bog'liq edi?A) savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanishi s bilan

 • 487. Xitoyda qaysi sulola hukmdorlari shaharlarda kechasi ko 'chaga chiqishni taqiqlaydi?S) Tan imperatorlari

 • 488. Quyidagi qaysi holat ilk o 'rta asrlarda Xitoyda savdo-sotiqningyuksalishini ta 'minlaydi?S) Xitoyning markazlashuvi va iqtisodiy taraqqiyot

 • 489. Nima uchun Xitoyda zarb qilingan tangalarning o 'rtasida to 'rtburchak teshigi bo 'lgan?A) upulni ipga tizishga mo 'Ijallangan

 • 490. Tan sulolasi qayerlarga qarshi urushlar olib boradi?S) Gaochan davlati, uyg 'urlar, G 'arbiy Turk xoqonligi, Koreya

 • 491. Xitoy imperatori qo'shinlari 640-yili Buyuk Ipakyo'/;' ustidajoylashgan qaysi davlatni mag'lub etadi?B) Gaochan

 • 492. Xitoy VII-VIH asrlarda qaysi davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan?D) Turk xoqonligi, Arab xalifaligi, Vizantiya, Yaponiya va Hindiston

 • 493. Sun sulolasi davrida qaysi davlatlar bilan savdo olib boriladi?D) O'rta Osiyo, Hindiston, Hindixitoy, Yaponiya va Indoneziya

 • 494. Ilk o 'rta asrlarda Xitoyda hukmronlik qilgan sulolalarning yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Suy; 2) Tan; 3) U Day; 4) Sun a) 589-618-yillar; b) 618-907-yillar; v) 907-960-yillar; g) 960-1279-yillar.S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 • 495. Ilk o 'rta asrlarda Xitoyda hukmronlik qilgan sulolalarning ketma-ketligi to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting.A) Suy, Tan, U Day, Sun

 • 496. Xitoyningyirikshaharlarida tashkil etilgan maktablarida o'quvchilardan qaysifanlarni bilish talab etilgan?D) matematika, grammatika, falsafa va adabiyotni

 • 497. O'rta asrlarda Xitoyning qaysi qismida shakarqamish yetishtirish, pilla qurti boqish tobora keng tus ola boshlaydi?S) janubida shakarqamish yetishtirish, shimoliy viloyatlarda pilla qurti boqish

 • 498. O 'rta asrlarda Xitoyda nima sababdan otlar kam bo 'lgan?S) otlardan asosan harbiy maqsadlardafoydalanilgani sababli

 • 499. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda nimaning hisobiga zamindorlarning xususiy yerjari tobora ko 'payib boradi?S) yangi o 'zlashtirilayotgan qo 'riq va tog 'oldi hududlari hisobiga, kambag 'allarning qarzlari evaziga yerlarini tortib olinishi natijasida

 • 500. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda davlat qanday dehqon tabaqasini qo 'llashga intilgan?D) 30-40 mu yeri bo 'Igan erkin dehqonlarni

 • 501. Rivojlangan o 'rta asrlarda qaysi shaharlar Xitoyning yirik savdo va hunarmandchilik markazlari edi?S) Kayfln, Chendu va Uchan shaharlari

 • 502. Xitoyda ko 'pchilik shaharlar qayerlarda vujudga kelgan?S) dengiz yoki daryo bo 'ylarida, suv va quruqlikdagi savdo yo 'llari kesishganjoylarda

 • 503. Qachondan Xitoyda paxtachilikdan gazlama tayyorlash rivojlana boradi?A) XIVasrdan

 • 504. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda chinnining qanday ranglilari tayyorlana boshlanadi? S) nim yashil, nim kulrang va nim havorang

 • 505. Rivojlangan o'rta asrlarda Xitoyda qanday pullar muomalada bo'lgan?B) mis, temir, kumush, oltin vaqog'oz pullar

 • 506. ivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyning qaysi port shaharlari Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan faol savdo olib borishgan?B) Ninbo, Xanchjou va Guanchjou

 • 507. Yuan sulolasi qaysi yillarda Xitoyda faoliyat ko,'rsatgan?D) 1279-1368-yillarda ~~"

 • 508. Mo'g'ullar davrida pulning qadrsizlanishiga, mahsulot va hunarmandchilik buyumlarining qimmatlashishiga nima sabab bo'ladi?B) qo 'shimcha qog 'ozpul chiqarilishi '•"

 • 509. Xubilay mamlakatni boshqarishningxitoycha usuliniqo'llab, mahalliy amaldorlar ...A) xizmatidan voz kechadi.

 • 510. Min imperiyasi dastlab tashkil topganda mamlakat xo'jaligini tiklash uchun qanday tadbirlarni amalga oshiriladi?!) hunarmand va ' savdogarlardan olinadigan to'lovlar kamaytirilib, qullarni ozodqilish haqida qonun qabul qilinadi; 2) sun'iy sug'orish inshootlari, kanallar, to'g'onlar va suv omborlari tiklanadi; 3) erkin dehqonlarni davlat qo 'llashga intiladi; 4) dehqonlar o 'zlari yetishtirgan mahsulotlaridan davlatga har yili ikki marta soliq to 'lash joriy qilinadi; 5) suvni nisbatan baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan keng foydalana boshlanadi.A) 1, 2

 • 511. Qaysi omil Xitoyga 1406-yili Vyetnamni, keyinchalik Mo 'g 'ulistonni istilo qilishiga yo V ochadi?S) Amir Temurning qo 'qqisdan vafot etishi

 • 512. Min qo'shinlari mo'g'ullarni ta'qib etib ularningpoytaxti Qoraqurumni egallab, yondirib yuboradi. Shu tariqa ko'chmanchilarning Xitoyga hujumlariga chek qo 'yiladi. Bunda xitoyliklarga nimalardan kengfoydalanishi qo 'I keladi?B) o 'q-dori (porox) va zambaraklardan

 • 513. Yaponiyadayirikyer egalarining eng nufuzlilari qanday nom bilan atalgan?S) xanke"~-

 • 514. Ryokalar kimlarning vassallari bo 'lgan?B) xanke

 • 515. Yaponiyada kimlarga xo 'jayinlari harbiy xizmat evaziga yer-mulk berganlar?A) samuraylarga

 • 516. Yaponiyada o 'zyerlariga ega bo 'Imaganjangchilar nima hisobidan kun kechirganlar?S) harbiy o 'Ijalaryoki o 'z senorlari hisobiga

 • 517. Mikado kim?B) imperator

 • 518. Minamoto davlatni qayerdan turib boshqaradi?B) o 'zining Kamakuradagi qal 'a - saroyidan

 • 519. O'rta asrlardayaponlarxitoyliklardan nimalar ishlab chiqarishni o'zlashtirib olganlar?D) shoyi ipak, metallar, lak

 • 520. O 'rta asrlarda yapon hunarmandlari yasagan qaysi buyum o 'zining sifati bilan shuhrat qozongan?B) qilichlar

 • 521. Yaponlar o'rta asrlarda qaysi davlatlar bilan qizg'in savdo olib borganlar?S) Koreya, Xitoy, Vyetnam, Tailand, Filippin

 • 522. O 'rta asrlarda Yaponiyada qanday yirik, aholi zich yashaydigan port shaharlari bar edilB) Sakai, Xyogo, Xakata, Nagasaki

 • 523. Mo 'g 'ullarda qadimgi udumlardan qaysinisi yaxshi saqlanib qolgan?B) xun olish •„.

 • 524. Mo 'g 'ul urug '-qabilalarda shakllana borgan boy xonadonlar, bo 'lajak mo 'g 'ul zodagonlarning qayd eting.B) no 'yonlar, bahodirlar, botirlar

 • 525. Mo'g'ul urug'-qabilalarda kimlar o'z urug'doshlaridan navkarlar olib harbiy bo'linmalar tuzadilar?D) no'yonlar

 • 526. Mo 'g 'ul harbiy qabila ittifoqlariga kimlar boshqargan?D) xonlar •.

 • 527. Tinch paytda chorvachilik bilan shug'ullangan mo'g'ullar urush boshlanishi bilan necha tizimdan iborat muntazam qo'shinga aylanar edi? D) o'nlik

 • 528. Kimlar mo'g'ul harbiy zodagonlarini tashkil etgan?S) bahodir, botir, mergan, sechan, no'yonlar

 • 529. Har bir ko'chmanchi mo'g'ullarningkundalikhayotida ham, jangpaytida, albatta, nimasi bo'lishi lozim edi?S) arqoni

 • 530. Mo 'g 'ul qo 'shini qanday qismlarga bo 'lingan?D) markaz va ikki qanot

 • 531. Asosiy qo 'shindan tashqari Chingizxon ixtiyorida tashkil etilgan maxsus gvardiyani aniqlang. B) "keshik"

 • 532. Quyidagi qaysi omillar mo'g'ullarga g'alaba keltirgan?S) jangni mohirona boshqarish, kuchli va intizomli otliq qo'shinning bo'lishi, qo'sh,,: mamlakatlardagi siyosiy tarqoqlik

 • 533. Mo'g'ullarning qanday udumlari bo'lgan?!) mo'g'ullar xoni qarorgohiga kelgan elchilar, ularning sovg'a-in'omlari ham turli duo, yovuzliklardan "tozalanishi" uchun shomonlarning qattiq nazoratida ikki katta gulxan. Ofasidan o 'tilardi; 2) shomonlar aravadagi buyumlardan ayrimlarini olib olovga — ilohlarga qurbonlik sifatida tashlaganlar; 3) yog'och va jundan yasalgan qator qilib qo'yilgan but ya sanamlar orasidan o 'tayotib, ularga ham to 'zim qilib hurmat bajo keltirilgan; 4) Ko 'k Tangri sharqfiga qurbonlik uchun qora qashqa ot so 'yilgan; 5) hukmdor qarorgohiga kelgan elchilar uch lain ro ‘za tutib tozalanishi kerak edi.A) 1, 2, 3

 • 534. Mo 'g'ullarda nima ularning o 'zlarini va hukmdorlarni asrovchi omillarni mujassamlashtirgan qudratli kuch hisoblangan?D) olov 535j.Malumki, mo'g'ullar xoni huzuriga kirish istagidagi barcha kishilarning o'zlarigina emas, ularning sovg'a-in'omlari ham turli duo,

 • yovuzliklardan "tozalanishi" lozim edi. Bunga nima orqali erishilgan?B) shomonlarning qattiq nazoratida ikki katta gulxan orasidan o'tish,

 • orqali

 • 536. Afg 'oniston, Sharqiy Eron egallanib, mo 'g 'ul qo 'shini qayer orqali Dashti Qipchoqqa chiqadi?D) Kavkaz 53 7. Kalka daryosi bo 'yida qipchoqlarning ittifoqchisi sifatida ularga yordamga kelgan kimlarning qo 'shini mo'g 'ullardan mag 'lub etiladi?S) ruslar

 • 538. Mo 'g'ullarning 1235-yilgi qurultoyida ...S) O'qtoy qoon (xon) Chingizxonning Rus va Shimoliy Kavkazyerlarini bosib olish haqidagi vasiyatini eslatib, to 'planadigan qo 'shinga Botuxon yetakchilik qilishini e 'Ion qiladi.

 • 539. Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish uchun to 'planadigan qo 'shinga ulml.ardan qancha askardan ajratilishi belgilanadi?S) o 'nta askardan bittasining ajratilishi „

 • 540. 1238-1240-yillardamo'g'ullarRusdagiqaysishaharlarnibosib olinadi?A) Vladimir, Suzdal, Kiyev, Galich, Volin

 • 541. Rusdagi qanday holat mo'g 'ullarga yetarlicha qarshilik ko 'rsatish imkonini bermasdi?S) siyosiy tarqoqlik

 • 542. Mo 'g 'ullar tomonidan 1241-1242-yillari qayerlar egallanadi?S) Chexiya, Vengriya, Polshaning bir qismi

 • 543. Oltin O'rdada muhim masalalar qanday hal etilgan?S) qurultoy orqali

 • 544. Oltin O 'rdada ijro hokimiyati boshlig 'i kirn bo 'lgan?A) beklarbegi

 • 545. Oltin O 'rdada devon ishlarini kim boshqargan?D) vazir

 • 546. Mahalliy boshqaruv Oltin O 'rdada kimlar qo 'lida bo 'lgan?B) dorug 'a va bosqoqlar

 • 54 7. Mo 'g 'ullar istilosi davrida Rusda barcha knyazlar qayerdan boshqaruv yorlig 'i oladi?S) Oltin O 'rdadan

 • 548. Mo 'g 'ullar istilosi davrida Rusda kim barcha knyazlarning "ulug 'i" deb tan olinadi?A) ~Vladimir knyazi Yaroslav

 • 549. Mo 'g 'ullar istilo qilgan hududlar qancha suvoriy sqflay oladigan tumanlarga bo 'linadi?S) 10 ming

 • 550. Oltin O'rdaning ulusbegisi qanday vazifalarni bajargan?A) qo'shin boshlig'i, o'ziga tegishli hududdagi boshqaruvga aid barcha masalalarni hal etgan

 • 551. Oltin O'rda qo'shinini kim boshqargan?D) beklarbegi

 • 552. Oltin O'rdada kim ko'chmanchilar zodagonlariyetakchisihisoblanib, ba'zida xondanham ko'proq mavqega erishgan?B) beklarbegi

 • 553. Oltin O 'rda xonligida davlat boshqaruvining taraqqiyoti kimlarning kuchayishiga olib keladi?S) amaldorlarni

 • 554. Nimaning natijasida Oltin O'rdada xon yonida vazir lavozimi joriy etilib u mamlakatda harbiy bo'lmagan barcha sohaga mutasaddi edi?S) O 'rta Osiyodagi musulmon davlatlari ma 'muriyati olinishi

 • 555. Oltin O 'rda xonligida qanday soliq va majburiyatlar joriy etilgan?B) chiqim, talab, yomlarga xizmat ko 'rsatish

 • 556. Mo 'g 'ullar nima maqsadda Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olish tadbirini o 'tkazadi?A) aholini o 'nlik tizimiga bo 'lish

 • 557. Mo 'g 'ullarning Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olish tadbiri qachon qaysi knyazliklardan boshlanadi?S) 1248-yilijanubiy knyazliklardan

 • 558. Mo 'g 'ullarning Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olishning yakunida mamlakat aholisi qanday to 'lovga tortiladi?B) "chiqim "

 • 559. Oltin O 'rdada soliq va bojlarni to 'lanishini kimlar nazorat etishgan?A) bosqoqlar

 • 560. Ma 'lumki, Rus yerlari Mo 'g 'ullar imperiyasi bo 'ylab tashkil etilgan yomlarga xizmat ko 'rsatishda qatnashganlar. Bu tizim qaysi davlatdan qabul qilingan?A) Xitoydan

 • 561. Tarixchilarning hisobicha, XIII asrning ikkinchiyarmida dushman rus yerlariga necha marta talonchilik hujumlarini tashkil qilgan?S) o 'n to 'rt

 • 562. Nima uchun mo'g 'ullar rus yerlariga bir necha martalab bosqinlar uyushtirardi?S) Rus yerlarini qaramlikda saqlash

 • 563. Qaysi tadbir mavjud sharoitda Rus knyazlarining o 'z xalqini saqlab qolishi, ularni qullikka olib ketmasligining yagona yo 'li edi?A) bosqinchilar bilan tinch yashashga harakat qilish

 • 564. Mo 'g 'ullar bilan Vladimir knyazi Yaroslav qanday siyosatni boshlab, uning o 'g 'li Aleksandr Nevskiy davom ettirgan?B) tinchlik siyosatini

 • 565. Oltin O 'rda davlati o 'z qudratining cho 'qqisiga erishishi kimlarning nomi bilan bog 'liq?S) O 'zbekxon va Jonibek

 • 566. Oltin O 'rda qudratini mustahkamlagan omillardan biri ...D) islom dinining qabul qilinishi bo 'Idi.

 • 567. O'zbekxon qaysiyillarda Oltin O'rdada hukmronlikqilgan?B) 1312-1342-yillarda ^

 • 568. Mo 'g 'ullar imperiyasi asoschisi Chingizxon barcha diniy e 'tiqodlarga qanday munosabatda bo 'lishni vasiyat qilgan edi?B) birday

 • 569. Qaysi jarayon Oltin O 'rdada arab va fors till bilimdonlarini jalb etishni taqozo etardi?B) Eron va Misr bilan uzluksiz munosabatlarning o 'rnatilishi

 • 570. O'zbekxon qachon islomni davlat dini deb e 'Ion qiladi?S) 1314-yilda

 • 571. Oltin O'rdaningpoytaxtlari qay tariqapaydo bo 'lgan?S) xonyoki ulusbegi qishlaydigan joy sifatida

 • 572. Oltin O'rda davrida Rossiyada qaysi shaharlar vujudga kelgan?D) Tula, Tyumen, Azov, Astraxan

 • 573. Qaysi hukmdorlar davrida Oltin O 'rda shaharlari gullab yashnagan?S) O 'zbekxon va Jonibek

 • 574. Nega Oltin O'rda davlat tarixining fojiali sahifalari aynan To'xtamishxonning hukmdorligi bilan bog'liqdir?B) To'xtamishning Movarounnahr hukmdori Amir Temur bilan raqobati sababligi

 • 575. Qachon Oltin O 'rda qator xonliklarga bo 'linib ketadi?B) XVasrning birinchiyarmida..

 • 576. Oltin O 'rdadan bo 'linib ketgan yirik xonliklarni qaydeting.S) Qrim, Qozon, Sibir, Qozoq xonliklari va No'g'ay O'rdasi

 • 577. Nima uchun Rus knyazlari Oltin O'rda bilan kelishuvchilik siyosatini olib borgan?D) knyazlar o'zxalqini saqlab qolishi, ularni qullikka olib ketmasligi uchun

 • 578. Nima sababdan Sharqiy Rim imperiyasi ko'chmanchi turk qabilalari hujumlariga qarshilik ko'rsata olmaydi?A) ichti ziddiyatlardan zaiflashganligi sababli

 • 579. Imperator Roman IV Diogen qaysi jangda halok bo 'ladi?S) Mansikert jangida

 • 580. Saljuqiylar davlati qaysi yillarda faoliyat yuritganPB) 1038-1308-yillarda

 • 581. Saljuqiylar davlati qayerlarni o 'z ichiga olgan edi? S) Yaqin va O 'rta Sharq, qisman Movarounnahr

 • 582. Qaysi jarayonlar saljuqiylarda feodal davlatini uzil-kesil shakllanshiga olib keladi?S) o'troqlashayotgan turklarning dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullana boshlashi '"" •

 • 583. Ma'lumki, Saljuqiylarda shakllanganyirikyer egaligi va soliqlar tizimi Sharqdagi-islom davlatlarinikidan deyarlifarq qilmagan. Ahamiyatli jihati saljuqiylarda nimada edi?A) davlat yerlarining xususiy yerlarga nisbatan ko 'p bo 'lishida

 • 584. Saljuqiylarda davlat yerlarining katta qismi qay tarzda harbiylar va amaldorlarga xizmatlari evaziga in 'om etilgan? S) iqto'

 • 585. Saljuqiylar davrida Kichik Osiyodagi qaysi shaharlar eng yirik shaharlar qatorida bo'lib, ularda o'n minglab aholi yashagan?D) Ko'ny,:, Siivas, Qaysariya

 • 586. Saljuqiylar davrida sulton devoni hujjatlari \ayozishmalar qaysi tilda olib borilgan?S) fors

 • 587. Qaysi asrlarda turk xalqining shakllanishjarayoni kuchayadi?S) XIII asrning 20-30-yillarida

 • 588. Saljuqiylar davlatining o 'rnida ko 'plab beyliklar tashkil topadi. Ulardan biri - Usmon beyligi edi. U qaysi joyda joylashgan edi?S) Kichik Osiyoning shimoliy-g 'arbiy hududida, Eskishaharga yaqin joyda _^

 • 589. Usmon beyligidaUsmon qaysiyillarda hukmronlik qilgan?B) 1299-1326-yillarda

 • 590. O 'rxon davrida Vizantiyaning qaysi shaharlari bosib olinadi?A) Nikeya va Nikomediya

 • 591. Usmoniylar qay tariqa Qora dengiz sohiliga chiqadi?S) Nikeya va Nikomediya shahrlarini bosib olishi natijasida

 • 592. Beylarning asosiy vazifasi dastlab nimadan iborat bo 'lgan?A) turkiy qabilalar harbiy kuchlarini, qo 'shni hududlarni istilo qilishini ta 'minlash

 • 593. Kimning boshqaruvipaytida Usmoniylarda ilk bar vazir lavozimi ta'sis etiladi?S) O'rxonning

 • 594. Usmoniylardan qaysi hukmdor davrida tanga pul zarb qilinib, davlat yerlari ma 'muriy birliklarga bo 'linadi?B) O 'rxon

 • 595. "Musallam " nima?S) otliq qismlar

 • 596. Usmonlilar davlati qaysiyillardafaoliyatyuritgan?S) 1299-1922-yillar

 • 597. Usmoniylarning Bolqondagi dastlabki bosqinlar qaysiyillari bo 'lgan?S) 1353—1357-yillari

 • 598. Usmoniylar poytaxti Bolqondagi qaysi shaharga ko 'chiriladi?B) Edirnega

 • 599. Turk sultoni Boyazid qaysi janglarda o 'zining tezkor g 'alabalari bilan shuhrat qozonib - Yildirim (Shiddatli) nomini oladi?A) Tirnovo va Nikopol yonidagi

 • 600. Usmoniylar sultoni Mexmet II qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 1451-1481-yillard.a

 • 601. Qachondan Istanbul Usmoniylar davlatiningpoytaxtiga aylanadi?S) 1453-yildan

 • 602. Usmoniy turklar g'alabalarining omillari nimalardan iborat edi?]) yaxshi tashkil etilgan otliq va piyoda qo'shin; 2) lashkarboshilik xusu-siyatlariga ega sultonlarning bo'lishi; 3) hukmdorga sadoqatli yanicharlar piyoda qo'shinining bo'lishi; 4) mustahkam qal'alarning mavjudligi: 5) harbiy /Joining tashkil etilganligi. A) 1, 2, 3

 • 603. Nimaning natijasida usmoniylar otliq qo 'shin soni 150 ming suvoriygacha yetgan?A) tumoriy yerlarning taqdim etilishi

 • 604. Qachondan asirga olingan eng sag 'lorn va baquvat xristian bolalaridan sultonning shaxsiy gvardiyasi jangchilari tarbiyalangan?S) XIV asrning o 'rtalaridan

 • 605. Yanicharlar qaysi janglardagi g 'alabalarga katta hissa qo 'shganlar?B) Varna, Kosovo, Konstantinopol

 • 606. Yevropa va Osiyoni bog 'lab turgan savdo yo 'llari ustidan nazorat turklar qo 'liga qay tariqa o 'tadi?A) Vizantiya poytaxti olinishi natijasida

 • 607. Usmoniylar tomonidan Qrimyarim oroli bo 'ysundirilgach qaysi davlatlar turklar vassfflligini tan olishadi?S) Moldaviya va Valaxiya

 • 608. O'rta asrlarda Usmoniylar davlatidayetishib chiqqan iqtidorli shoirlarni aniqlang..D) Mehrixotun va Mulla Mahmud

 • 609. Me 'mor Xoja Sinon faoliyati davrida qancha inshootlar: masjidlar, madrasalar, saroylar, favoralar, hammom va ko 'priklar qurilishiga boshchilik qilgan?S) 300 dan ortiq

 • 610. O 'rta asrlarda Usmoniylar davlatida yetishib chiqqan geograflarni qayd eting.A) Piri Rais, Evliya Chalabiy, Xoja Xalifa

 • 611. Qaysi turkiyalik dengiz sayyohining O 'rta, Qora va Egey dengizlari atlasi - "Bahriya " dunyo fanidagi katta yutuq edi?S) Piri Raisning

 • 612. Quyidagi asarlardan qay biri Evliya Chalabiyning asari hisoblanadi?B) "Sayohatnoma"

 • 613. "Jahonnoma" asari kimningqalamiga mansub?B) XojaXalifaning

 • 614. Yevropada Sharqiy Rim imperiyasi aholisini qaysi nom bilan atashgan?A) yunonlar

 • 615. Sharqiy Rim imperiyasi fuqarolari o 'zlarini va davlatlarini qanday nom bilan atashgan?B) rimliklar va Rim imperiyasi

 • 616. Sharq xalqlari Sharqiy Rim imperiyasi fuqarolarini kimlar deb bilishgan?D) rimliklar

 • 617. Vizantiyada qaysi holatlar uning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi?B) aholining katta qismini erkin dehqonlar tashkil e'tishi, sun'iy sug 'orishga asoslangan sermahsul ziroatchilikning bo 'lishi

 • 618. Vizantiyaning qaysi oltin puli eng ishonchli xalqaro pul hisoblangan?A) nomisma

 • 619. Vizantiya imperiyasini kim boshqargan?B) vasilevs '

 • 620. Vizantiya hukmdorining kiyimi qanday rangda bo 'lgan?A) to 'q qizil

 • 621. Vizantiya hayotida ellinlik mustahkam o'rin olganligini ko'rsatadigan jihatlarni qayd eting.l) ippodromlarda xalq avalgidek chavandozlar, kurashchilar, gimnastlar musobaqalari, mimlar chiqishlarini tomosha qilganlar; 2) shahar aholisi ilgarigidek. ma 'muriyatdan maosh oladigan tabiblarda davolanishgan; 3) shahar aholisi jamoa hammomlariga borib turishgan; 4) Vizantiya antik davr yunon ilmini saqlab qolgan; 5) aholi shaxsan ozod kishilar bo'lsa-da, Xalq kengashida ishtirok eta olmas, armiyada xizmat qilolmas edilar; 6) maktablarida bolalarni harbiy ishlarga o 'rgatishar, ularni kuchli va chidamli etib tarbiyalashardi.A) 1, 2, 3, 4

 • 622. Mimlar kimlar bo 'lgan?A) aktyorlar

 • 623. Vizantiyalik olimlar o'z nutqlari va asarlarida, ellin she'riyati, afsonalari hamdafanidan boxabar ekanligini namoyish etish maqsadida nimc qilishar edilar?S) qadimgi mualliflar asarlaridan ko 'plab misollar keltirganlar

 • 624. Yustinian I qanday oilada tug'ilgan?S) kambag'al dehqon

 • 625. Yustinian I qanday tadbirlarni amalga oshiradi?S) imperiya hayotini islohotlar orqali ancha yangilaydi, xalqaro savdoni jonlantirishi, davlat xazinasini to 'Idiribgina qolmasdan, xalq farovonligini ham ta 'minlaydi.

 • 626. Yustinianning raflqasi malika Feodora yoshligida kim bo 'lgan?A) aktrisa

 • 627. Vandallarni bo 'ysundirib Velisariy qayergayo 7 oladi?S) Italiyaga

 • 628. Italiyada vizantiyaliklar kimlarning qattiq qarshiligiga uchraydi?S) ostgotlarning

 • 629. Vizantiyaliklar qayerda poytaxti Ravenna bo 'Igan alohida noiblik tuzishadi?B) Italiyada

 • 630. Ekzarxat nima?D) alohida noiblik —.

 • 631. Kimlarning qo 'shinini qiyinchiliksiz yenggan Vizantiya janubiy viloyatlarni egallab, Gibraltar bo 'g 'ozi ustidan nazorat o 'rnatadiS)yestgotlar

 • 632. Yustinian I davrida qaysi german qabilalari bo 'ysundiriladi?S) vandallar, ostgotlar va vestgotlar

 • 633. Vizantiyada feodaljamiyati qaysi asrlarda uzil-kesil shakllanadi?S) IX-XI asrlarda

 • 634. Qaysi omil Vizantiyada feodal munosabatlarini uzil-kesil o 'rnatilishiga olib keladi?A) feodallar hokimiyatining kuchayishi va markaziy . hokimiyatning zaiflashuvi

 • 635. Franklar imperiyasida maktablar qayerda tashkil etilgan?A) ibodatxonalar qoshida

 • 636. Franklar imperiyasida ruhoniylarga oddiy xalq farzandlarini qay tariqa o 'qitish buyurilgan?D) bepul

 • 637. Buyuk Karl davridagi saroy akademiya a 'zolari nima bilan mashg 'ul bo 'lishgan?B) antik davr mualliflari asarlarini o 'rganish, she 'rlar bitish

 • 638. Buyuk Karlning saroy akademiyasining qaysi a 'zosi maorifni yoyishda katta xizmat qilgan?A) Alkuin

 • 639. O'rta asrlarning asosiy ko'pchilik davrida Vizantiya o'ziga xosyuksak madaniyati bilan Yevropaning eng ilg'or mamlakati bo'lib qolishining sababi nimada edi?S) Vizantiyada antik madaniyat an 'analari saqlanib, vizantiyaliklar hayotida, yunon hamda Sharq madaniyatlari qorishmasi

  1. ellinizm muhim o 'rin lutganligi

 • 640. Nima uchun imperator Yustinian Afina akademiyasini yopish haqida farmon chiqaradi?A) Afina akademiyasining o 'z siyosatiga qarshi bo 'Iganligi uchun

 • 641. Qaysi omil Vizantiyada yangi o 'quv va ilmiy markazlarni vujudga keltiradi?B) Vizantiyaning iqtisodiy taraqqiyoti ehtiyojlari

 • 642. O 'rta asrda Vizantiyaga shuhrat keltirgan hunarmandchilikning qaysi soha sirlari antik davrdan saqlanib kelingan?S) shishasozlik, kulolchilik, bo 'yoqlar tayyorlash

 • 643. Vizantiyada tasviriy son 'atning qaysi sohalariyaxshi rivojlangan?S) mozaika, freska va ikonalar

 • 644. Asosan, binolar, amaliy son 'at asarlarini bezashda qo 'llanadigan bir xil yoki tudi xomashyo bo 'laklaridan ishlangan tasvir, naqshinkor

 • mahobatli bezak son 'atining asosiy turlaridan birini qayd eting.S) mozaika 64!L Freska qaysi so 'zdan olingan va u qanday ma 'noni bildiradi?B) italyancha yangi

 • 646. Qaysi so z yunonchadan tasvir, siymo ma 'nosini beradi?S) ikona

 • 647. Diniy ikonaning eng qadimgisi nechanchi asrga mansub?A) Hasrga

 • 648.- Tasvirning vizantiyacha uslubi qaysi jihatlari bilan ajralib turadi?S) suratlar uyg 'unligi, bo 'yoqlar serjiloligi

 • 649. Qaysi asrlarda to 'g 'ri burchaKli ibodatxonalar o 'rniga ko 'rinishidan xochsifat, o 'rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar barpo qilingan?S) X-XI asrlarda

 • 650. Xristian diniga aid san'atning maqsadi nimadan iborat edi?S) o'lgandan keyin jannatning rohat-farog'atiga qanday erishish yo'l-yo'rig'inl dindorlarga targ 'ib qilishdan

 • 651. G 'arbiy Yevropada ilk o 'rta asrlarda me 'morchilikni qaysi uslubi ayniqsa yuksalgan?S) roman uslubi

 • 652. Fransiyadagi Puate, Klyuni, Arl ibodatxonalari, Germaniyadagi Shpeyer, Vorms, Maynts, Axendagi cherkavlar qaysi uslubda'qurilgan?A) roman uslubi

 • 653. Nima uchun ilk o 'rta asrlarda kishilarning dunyo haqidagi tasavurlari cherkov hamda din ta 'limotiga asoslangan edi?S) chunki, cherkov ilm, maorif, adabiyot va san 'atga bevosita ta 'sir o 'tkazgan

 • 654. Ilk o 'rta asrlarda insonlarning qurg 'oqchilik, suv toshqinlari va yuqumli kasallildardan jabrlanishiga olib kelgan sababni qayd eting.A) fan-texnika taraqqiyotining pastligi

 • 655. Buyuk Karl davlatida qanday maktablar keng tarqalgan?A) katta ibodatxonalar qoshidagi o 'rta maktablar

 • 656. Qaysi turdagi maktablar asrlar o 'tib universitetlar uchun asos bo 'ladi?S) katta ibodatxonalar qoshidagi o 'rta maktablar

 • 657. Ilk o'rta asrlarda ibodatxona maktablariga xos bo'lgan jihatlarni qayd eting.l) ibodatxona maktablarida turliyoshdagi bolalar bo'lgan; 2) bolalar yoshiga qarab sinjlarga bo 'Imasdan aralash o 'qitishgan; 3) aksari maktablarda bittagina kitob bo 'lib, o 'qituvchi uni navbat bilan bolalarga berib, parchalar o 'qitgan; 4) darslar lotin tilida olib borilgan; 5) o 'quvchilarning qiziqishi deyarli hisobga olinmagan; 6) intizomsiz o 'quvchilar qattiqjazolangan. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • 658. Ma'lumki ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan maktablarda "yetti erkin san'at" deb nomlangan fanlar o'rgatilgan. "Yetti erkin san'at" qaysi davrdan mavjud edi?S) antik

 • 659. Ibodatxona maktablarida o 'quvchilar dastlab nimani o 'zlashtirganlar?S) triviumni

 • 660. Ilk o 'rta asrlarda mavjud bo 'Igan maktablarda o 'quvchilar o 'zlashtiradigan grammatika, dialektika va ritorika nimani tarkibida bo 'lgan?A) trivium «.-

 • 661. Ilk o'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida qaysi fan hozirgi mantiqqa o'xshash fan bo'lib, undo o'quvchilar munozara olib borishga, o'z fikrini isbotlashga o 'rgatilgan?S) dialektika

 • 662. Ilk o 'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida qaysi fan hozirgi mantiqqa o 'xshash fan bo 'lib, undo o 'quvchilar munozara olib borishga, o 'z

 • fikrini isbotlashga o 'rgatilgan?S) dialektika 663.11k o'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida o'quvchilar o'zlashtirgan nisbatan murakkab fanlar tarkibini qayd eting.D) jarifmetika,

 • geometriya, musiqa va astronomiya asoslarini

 • 664. Ilk o 'rta asrlarda o 'quvchilar trivium va kvadriumda nimalarni o 'rganganlar?S) "yetti erkin san 'at" deb nomlangan fanlarni

 • 665. O 'rta asr kishilarining dunyo haqidagi tasavurlari qanday bo 'lgan?S) din bilan uzviy bog 'liq bo 'Igan

 • 666. O 'rta asr maktablari qaysi davr an 'analari davomchisi bo 'lgan?D) antik

 • 667. O'rta asrlarda qaysi omillar yevropaliklar dunyoqarashi, bilim doirasini kengaytiradi?!) shaharlarning yuksalishi; 2) hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi; 3) Vizantiya va Arab xalifaligi madaniyatlari bilan tanishuv; 4) ibodatxona va monastirlar qoshidagi boshlang'ich maktablarningfaoliyatyuritishi; 5) xususiy va shahar kengashlari boshqaruvidagi maktablarning sonini oshib borishi.A) 1, 2, 3

 • 668. Rivojlangan o 'rta asrlarda shaharlarda qanday maktablar soni oshib boradi?A) xususiy va shahar kengashlari boshqaruvidagi

 • 669. O'rta asr universitetlari to'la mustaqil bo'lishi uchun ...S) qiroldan maxsusyorliq olganlar.

 • 670. Salamanka universiteti qayerdagi eng e 'tiborli universitet edi?S) Ispaniyadagi ——•...

 • 671. Muqaddas Rim imperiyasidagi ilk universiteti qachon ochilgan?B) 1348-yilda

 • 672. Muqaddas Rim imperiyasida ochilgan universitetlarni qayd eting.S) Praga, Vena, Geydelberg, Kyoln va Erfurt

 • 673. Polshaning birinchi universiteti qachon va qayerda tashkil topgan?A) 1364-yilda Krakovda

 • 674. Yevropada tashkil etilgan universitetlarni mamlakatlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) Italiya; 2) Ispaniya; 3) Fransiya; 4) Angliya;

 • 5) Chexiya; 6) Avstriya; 7) Germaniya; 8) Polsha. a) Neapol, Bolonya; b) Sevilya, Valensiya; v) Parij, Tuluza; g) Oksford, Kembridj; d) Praga; s) Vena; y) Geydelberg, Kyoln va Erfurt; j) Krakov

 • D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-s; 7-y; 8-j

 • 675. Shkolyarlar kimlar edi?D) talabalar

 • 676. Agar mahalliy hukmdorlar bilan universitetlar o ^rtasida mojaro chiqib Hal etilishi qiyin bo 'Isa, magistr va shkolyarlar boshqajoyga ketardilar. Ko'p hollarda ulardan uzr so'rab qaytishlarini iltimos qilishgan. Bunga sabab nima edi?D) sababi bu davrda o'z universiteti bo'lishi har qanday shahar uchun sharafhisoblangan. "" --

 • 677. O'rta asrlarda omadli talabalar kollegiyalarda joylashishga muvaffaq bo'Iardilar. Kollegiyalar nima edi?A) hozirgiyotoqxonalarga o'xshash joy

 • 678. Angliya va Fransiyada kollegiyalar nimaga asos bo 'ladi?S) kollejlarga

 • 679. O 'rta asrlarda Parij universitetida nechta fakultet bo 'lgan?S) to 'rtta

 • 680. O 'rta asrlarda Parij universitetining quyifakultetda qaysi fanlar o 'rgatilgan?S) yetti erkin san 'at

 • 681. Nima uchun o 'rta asrlarda fakultetni artistlik, uning talabalarini artistlar deyishgan?D) sababi san 'at lotinchada "artes " deyilganligi uchun •

 • 682. O 'rta asrlarda san 'at fakultetida bir necha yil tahsil olgan shkolyar birinchi ilmiy daraja imtihon topshirib ko 'rishi mumtin edi. Bu qanday ilmiy daraja edi?B) bakalavr

 • 683. O'rta asrlarda artistlik fakultetida o'qishni to'liq yakunlagan bakalavr nisbatan murakkab qaysi unvoniga imtihon topshirishi mumlan edi?S) erkin san 'atlar magistri

 • 684. O 'rta asrlarda faqat kimlar Parij universititetining uch oliy fakulteti o 'qishlari mumkin edi?S) erkin san 'atlar magistri

 • 585. O'rta asrlarda Parij universititetining oliy fakultetlarini qaydeting.B) ilohiyot, huquqshunoslik, tibbiyot

 • 686. O'rta asrlarda Parij universititetining oliy fakultetlarini hamma bosqichdan o'tgandan so'ng qanday oliy daraja unvonini olish mumkin edi?Sj doktorlik

 • 687. O'rta asr Yevropasi ilm dunyosida qaysi soha eng e 'tiborli Idshilar Msoblangan?S) ilohiyot, tibbiyotyoki huquqshunoslik doktorlari

 • 688. Nima uchun kitoblar Yevropada arzonlasha boshlaydi?D) shaharlarda maxsus ochilgan ustaxonalarda kitoblarni hunarmandlar tayyorlashi bilan

 • 689. Qachon va qayerda Yevropadagi dastlabki qog 'oz ishlab chiqarish ustaxonalari quriladi?A) XII asrdan Ispaniyada

 • 690. Roman ibodatxonasiga xos bo 'Igan jihatlarni qayd eting. 1) qalin devorli, baland minorali va tor derazali, salobatli uzun binodir; 2) tashqi tomondan u qal'ani eslatadi; 3) deraza tepasi, ibodatxonaga kiraverish ichkigumbazlaryarim doira shaklidagi ravoq (ark)lar bilan bezatilgan; y 4) ibodatxonalar uchli, baland gumbazli qilib qurilgan; 5) ibodatxonalar ichida baland va nqfis ustunlar ko 'plab qurilgan; 6) cherkov derazalari baland, oynalarida vitrajlar, nqfis chizma naqshlari bo 'Igan.A) 1, 2, 3

 • 691. XI asrda bunyod etilgan qaysi me 'moriy obida roman uslubiningyorqin namunasidir?S) Germaniyadagi Laax monastiridagi cherkov

 • 692. O 'rta asrlarda an 'anaga ko 'ra shahar markazidagi maydon tevaragidagi binolar qaysi uslubda bunyod etiladi?A) gotika uslubida

 • 693. Gotika uslubi qaysi asrda yuksak darajada rivojlandi?D) XIII asr 1-yarmida

 • 694. Venetsiyadagi Avliyo Mark ibodatxonasi va Dojlar saroyi qaysi uslubda bunyodetilgan?S) vizantiya uslubida

 • 695. Eng ko 'p uchraydigan Bibi Maryam haykallarida nima mujassamlangan?B) onaning farzandga mehr-muhabbati

 • 696. Miniatura qanday ma 'noni anglatadi?A) qizil bo 'yoq

 • 697. XIIasrdayaratilgan "Sidhaqidaqo'shiq" qaysixalq og'zaki ijodi durdonasi?B) ispan

 • 698. "Sid haqida qo 'shiq " dostonida qaysi voqea tasvirlangan?A) ispan xalqining arablarga qarshi ozodlik uchun kurashi

 • 699. Qaysi dostonda xunnlarning burgundlar (nibelunglar) davlatini tor-mor etishi voqealari tasvirlanadi?D) "Nibelunglar haqida qo 'shiq "

 • 700. Quyidagi ko 'rsatilgan qaysi dostonda o 'rta asrfolklori, ertaklar, afsonalar, rivoyatlar bilan qorishib ketgan?B) "Nibelunglar haqida qo 'shiq "

 • 701. Nima asosida XII asrdan adabiyotning yangi sohasi ritsarlar romanlari yozish vujudga keladi?A) ritsarlarning Sharqqa salib yurishlari davomida to 'plagan boy taassurotlari

 • 702. Ritsarlar romanlari orasida eng mashhuri qaysilar hisoblanadi?S) britan qiroliArtur haqidagi asarlar turkumiva "Tristan va Izolda"

 • 703. O 'rta asrlarda Fransiyada yaratilgan qaysi asar Yevropada shuhrat qozongan?A) "Tulki haqida roman ".

 • 704. "Tulki haqida roman "da qahromonlar to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qatorni toping. l)feodal; 2) ritsar; 3) shaharlik; 4) qirol; 5) ruhoniy a) ahmoq Ayiq; b) ochko 'z Bo 'ri; v) topqir va dovyurak Tulki; g) Sher; d) EshakA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 • 705. Gumanistlar kimlar?B) yangi madaniyat arboblari •"-

 • 706. Yangi Uyg'onish yoki Gumanizm madaniyati namoyandalari nimani tan olishga chaqirdilar?A) insonni olamning markaziga qo'yib, uning yaratuvchilik dahosini

 • 707. Gumanistlarga tegishli bo 'Igan qatorni toping. 1) insonni o 'rganishni o 'zlarining asosiy vazifalari deb bilganlar; 2) insonni olamning markaziga < qo 'yib, uning yaratuvchilik dahosini tan olishga chaqirdilar; 3) jonli kishilar, insonlarning quvonch va tashvishlari qiziqtira boshlaydi; 4) yashash va mehnat qilish imkoniyatini yuksak baxt deb tushunadilar; 5) har tomonlama barkamol, Jlkrlovchi, ichki dunyosi va tashqi ko 'rinishi jihatidan ko 'rkam inson gumanistlar diqqat markazida bo 'Igan; 6) yunon va rim madaniyatini o 'rganishga katta e 'tibor berishgan; 7) antik madaniyat qayta tiklanadi; 8) asarlarida insonni taqdirini o 'zi belgilashi, kitobxonda o 'z kuchiga ishonch hislarini uyg'otgan; 9) insonning iloh, avliyo-anbiyolar oldidagi ojizligini o'rganishni; JO) ritsarlar hayoti, harbiy yurishlari va jasoratlarigumanistlar diqqat markazida bo'lgan.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • 708. Gumanistlar qaysi madaniyatni o 'rganishga katta e 'tibor berishgan?A) yunon va rim madaniyatini

 • 709. Qaysi shaharlar Uyg 'onish madaniyati markazlari edi?S) Florensiya va Venetsiya

 • 710. Qay tariqa Florensiya XV asrda Italiyaning yirik madaniyat markaziga aylanadi?S) shahar holdmlari to'plangan boyliklar hisobidan me 'morchilik obidalari bunyod ettirishi, haykaltaroshlik va rassomchilikni yuksaltirishi natijasida

 • 711. Florensiyaning qaysi omil Yevropaning eng boy shaharlaridan biriga aylantiradi?S) savdodan kelgan daromad '

 • 712. O'rta asrlarda qaysi ilmiy muassasa italyan tilidagi dastlabki katta lug'atni nashr qilgan?A) Kruska akademiyasi

 • 713. Italiyaning qaysi shahrida XV asrdan kitob chop etish yuksaladi?S) Venetsiya

 • 714. Kimning bosmaxonasida nashr qilingan antik davr mualliflari va gumanistlar asarlari butun Yevropada keng tarqalgan?D) Aldo Manutsiya

 • 715. Kim ilk uyg 'onish va gumanizmning Yevropadagi dastlabki vakili edi?A) Franchesko Petrarka

 • 716. Ilk o 'yg 'onish va gumanizmning 1304—1374-yillarda yashgan vakilini qayd eting.D) Franchesko Petrarka

 • 717. Qaysi shoir o'zining yozgan "Qo'shiqlar kitobi" va "She'riy maktublari" bilan yangi Yevropa madaniyati yaratilishi asoschilaridan biri bo 'ldi?B) Franchesko Petrarka

 • 718. Kimlarning ijodi XV asr boshlarida Italiyada ilkgumanizm davriniyakunladi?S) Bokachcho va Salyutatilar

 • 719. Jovanni Bokachchoning butun umri qaysi shaharlari bilan bog'liq kechadi?S) Florensiya va Neapol

 • 720. Jovanni Bokachcho qaysi asari bulanyangi uslub novellalarni yozishni boshlab beradi?A) "Dekameron"

 • 721. Kolyuchcho Salyutati qaysi shaharda yashab yuqori davlat lavozimida ishlagan?S) Florensiyada

 • 722. Salyutati yuksak g'oyali, o'qimishli kishini tarbiyalashda qaysi ijtimoiy fanlarning o'ta muhim ekanligini ta'kidlagan?S) filologiya, ritorika, tarix, pedagogika, etikaning

 • 723. Yevropada hunarmandchilikning qishloq xo 'jaligidan ajralib chiqishi sabablarini ko 'rsating.A) mehnat qurollarining takomillashuvi, ustalar mahoratining oshishi

 • 724. Nima uchun rivojlangan o 'rta asrlarda Yevropada temir rudasini kovlab olish, British va ishlov berishni tezlashishiga olib keladi?S) metallga ehtiyojning oshishi —••...

 • 725. Rivojlangan o'rta asrlarda Yevropada dehqonchilikda ikki dalali almashlab ekish q'j'nini uch dalali almashlab ekish egallaydi. Undo ekinzor uchga bo 'linib, ...S) birinchi qismiga kuzgi, ikkinchisiga bahorgi g 'alia ekilsa, uchinchi maydon shudgor holida qoldirilib yerga dam berilgan.

 • 726. Nimaning tarqalishi rivojlangan o 'rta asrlardayerni 2-3 marta haydash uchun imkoniyatyaratadi?B) og'ir g'ildirakli plugning tarqalishi

 • 727. Venetsiya, Genuya, Florensiya, Morsel, Tuluza shaharlari rivojiga turtki bo'Igan omilni aniqlang.A) bu shaharlarning Vizantiya va Sharq , mamlakatlari bilan O 'rta dengiz orqali savdo yo 'lidajoylashgani

 • 728. O 'rta asr Yevropa shaharlarini turli asrlarda vujudga kelishining asosiy sababi nimada edi?D) ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagifarqlar

 • 729. Yevropadagi Myunster, Sen-Gallen, Sen-Dene shaharlari qayerda barpo qilingan?D) monastirlar atrqfida

 • 730. Yevropaning qaysi shaharlari feodallar qal 'alari atrofida barpo qilingan?A) Strasburg, Gamburg, Augsburglar

 • 731. Padeborn, Bremen, Sveybryukken, Bryuggelar qayerda barpo qilingan?A) daryo sohillari bo 'ylarida, ko 'priklar yonida

 • 732. O 'rta asrlar shaharlari dastlab qishloqlardan nimasi bilan farq qilgan?B) shaharlar aholisining ko 'pligi bilan

 • 733. O 'rta asrlarda Yevropaning shahar boylari dala hovlilaridan qaytishlaridan aval uylariga kambag 'allardan yashashga qo 'ytishlarining sababi nimada edi?A) kambag'allar kasallikka chalinmasagina boylar ko'chib kelganlar ••.’.

 • 734. Shaharlar hayotida sexlar qanday o'rin tutgan?!) sex o'z a'zolarining bayramlarini tashkil etgan; 2) sexlar shaharni qo'riqlashda, urushlar

 • hunarmandchilik sexlari rivoj topadi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ——

 • 527. Salib yurishlarining natijalari va ahamiyatini qayd eting.l) salib yurishlari Sharqda kuchli xristian davlatlarini yaratish maqsadiga erisL.: olmaydi; 2) katta moliyaviy zarar ko 'rildi; 3) Yaqin Sharqda ko 'plab kishilarning qirilishi, vayronagarchiliklar, musibatlar cheksiz bo'ldi; 4} salibchilardan 100 minglab tishilar halok bo'ldi; 5) Sharq Yevropa feodallari turmush tarzini keskin o'zgartirdi; 6) Yevropa mamlakatlarid’: soliqlarni mahsulot bilan emas, pul bilan olish o'sib boradi; 7) ayrim feodallar qaram dehqonlarini to'lov evaziga ozodlikka chiqarc: boshlaydilar; 8) hunarmandchilik sexlari rivoj topadi; 9) tovar xo jaligi to 'la-to 'las shakllanadi.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 • 822. Muslin nima? A) yupqa gazlama

 • 823. Qaysi asrdan aloqa kaptarlari yordamida xatlarni tashish yevropaliklar tomonidan qo 'llanila boshlanadi?D) XII asrdan

 • 824. Xalifalikdan ajralib chiqqan birinchi mustaqil amirlik qachon Qurdoba (Kordova) amirligi nomini oldi?B) X asrdan

  1. Katalog: ld
   ld -> Jahon tarixi
   ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
   ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
   ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
   ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
   ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
   ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
   ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
   ld -> Muhtaram do‘stlar!
   ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

   Download 0.52 Mb.

   Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  axborot texnologiyalari
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  nomidagi toshkent
  guruh talabasi
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  toshkent axborot
  xorazmiy nomidagi
  samarqand davlat
  navoiy nomidagi
  rivojlantirish vazirligi
  haqida tushuncha
  toshkent davlat
  ta’limi vazirligi
  nomidagi samarqand
  vazirligi toshkent
  Darsning maqsadi
  Toshkent davlat
  tashkil etish
  Alisher navoiy
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  Ўзбекистон республикаси
  matematika fakulteti
  bilan ishlash
  pedagogika universiteti
  Nizomiy nomidagi
  sinflar uchun
  fanining predmeti
  таълим вазирлиги
  o’rta ta’lim
  maxsus ta'lim
  fanlar fakulteti
  ta'lim vazirligi
  tibbiyot akademiyasi
  vazirligi muhammad
  махсус таълим
  Toshkent axborot
  umumiy o’rta
  haqida umumiy
  Referat mavzu
  ishlab chiqarish
  pedagogika fakulteti
  fizika matematika
  universiteti fizika
  Navoiy davlat