Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet4/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Yuz yillik urush davrida qaysi Fransiya qiroli fransuzlar qo'shinidayagona qo'mondonlikjoriy etilib, uning vakolatlari kengaytiriladi?A) Karl V

 • Yuz yillik urush davrida qaysi qo'mondon yirik janglarga kirmasdan kichik janglar orqali deyarli barcha hududlarini inglizlardan ozod qiladi?S) Dyugeklan

 • Yuz yillik urush davrida qaysi jang oqibatida Fransiyaning yarmi Angliya qo'liga o'tib, cherkov va ruhoniylar ingliz qirolini tan olishdi?A) Azenkur jangida

 • Yuz yillik urush davrida Fransiyaning qaysi gersogi inglizlar tomoniga o 'lib, uning ko 'magida inglizlar Parijni egallaydi?S) Burgundiya

 • Dofln nima?S) shahzoda, taxt vorisi

 • Yuz yillik urushi davrida Orlean shahri himoyachilari inglizlarga qarshi necha kunlik qamalda taslim bo 'lishmaydi?S) 200 ‘

 • Ingliz qo'shinlari Orleanga hal qiluvchi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan birpaytda Karl huzuriga oddiy dehqon qizi Janna d'Ark kelib, uni fransuzlar g'alabasi muqarrar ekanligiga ishontiradi. O'sha paytda Janna d'Ark necha yoshda bo'lgan?D) 16yosh

 • 1422-1461-yillarda kirn Fransiya qiroli bo'lgan?S) Karl VII

 • Yuz yillik urushdagi g'alaba Fransiyaga qanday oqibatga olib keldi?!) qirol hokimiyatining kuchayishiga olib keldi; 2) qirolning muntazam qo 'shini tuzila boshlangan; 3) soliqlarning muntazam yig 'ilishi orqali davlat daromadlari oshirilgan; 4) mamlakat hududlarining 1/3 qismi inglizlarga o 'tadi; 5) feodallar dehqonlarni to 'lov evaziga shaxsiy qaramlikdan ozod etishni tezlatadilar.A) 1, 2, 3

 • XV asr o 'rtalarda qaysi holat Fransiyada dehqonlarni o 'z xo'jaligini tiklashiga yo 7 ochgan?B) urush bo 'Igan hududlardagi dehqonlar 8 yilga soliqlardan ozod qilinishi

 • Yuz yillik urushdan so'ng Fransiyaning qaysi hudud gersoglari qirol vassallari hisoblansa-da, amalda mustaqil siyosat olib borganlar?S) Burgundiya

 • Fransiya qiroli Karl VII o 'limidan so 'ng taxtga kirn o 'tirgan?A) LyudovikXI

 • Fransiyaning qaysi hukmdori o z siyosatini Breton va Anju gersoglarini bo 'ysundirishdan boshlaydi?A) LyudovikXI

 • Nimaga javoban 1465-yiliyirihfeodallar "Jamiyat baxt-saodati ittifoqi"ni tuzadilar?S) qirolning Breton va Anju gersoglarini bo'ysundirishiga javoban

 • 30. Qaysi voqea sabab Burgundiyaning g'arbiy qismi Fransiyaga qo'shib olingan?S) 1477-yilda Karl Jasur shveysariyaliklar bilan jangda halok bo 'Igach

 • Qaysi yili Fransiyaning janubidagi Provans viloyati Morsel porti bilan qirol hubniga o^tadi?D) 1481-yili

 • Qaysi voqeadan so 'ng Fransiyaning markazlashuviyakunlanadi?S) 1491-yili Karl VIII ning Breton gersogining qiziAnnaga uylanishi bilan

 • Quyida Fransiya qirollarining hukmronlik yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Lyudovik VI; 2) Lyudovik VII; 3) Filipp II; 4)Lyudovik IX; 5) Filipp IV; 6) Karl VII; 7) Lyudovik XI a) 1108-1137-yillar; b) 1137-1180-yillar; v) 1180-1223-yillar; g) 1226-1270-yillar; d) 1285-1314-yillar; y) 1461-1483-yillar. z) 1422-1461-yillar A) 1-a; 2-b; 3-v; 4- .g; 5-d; 6-z; 7-y

 • Fransiya qirollarining ketma-ket hukmronliklarini to'g'ri qayd eting.B) Lyudovik VI, Lyudovik VII, Filipp II, Lyudovik IX, Filipp IV, loaan Sahiy, Karl V, Karl VI, Karl VII, LyudovikXI, Karl VIII

 • Rim kolonistlari Yevropaga keta boshlagach kelt qabila boshliqlari nimaga e 'tobor bera boshladi?A) o 'zaro urushlarga

 • Britaniyaning qayeridan pikt va skott qabilalari hujumlari boshlanadi?D) shimoldan

 • Qaysi qabilalar Germaniyaning shimoli va Yutlandiya yarim orolida yashardi?B) yut, angl va saks

 • Qachon yutlar Kent viloyatini bosib oladi?S) Vasr o'rtalarida —-...

 • Qaysigerman qabilasi izidan angl-sakslar keltlarga hujum boshlab, qattiq qarshilikJbo'lmaganidan mamlakatni istilo qilishga kirishadilar?A) yutlar n’ •

 • German qabilalarining istilo dahshatidan ko 'pgina keltlar Yevropaning qayeriga ko 'Mb o 'tadi?S) Armorika viloyatiga

 • Fransiyaning shimoli-g'arbidagi hudud brittlarning ommaviy ko'chishidan so'ng Breton nomini olgunga qadar qaysi nomda atalardi?D) Armorika viloyati

 • Oroldagi so'nggi rimliklardan Amvrosiy Avrelian qaysi asrda brittlarni birlashtirib, germanlarga qarshilik ko'rsata boshlaydi?A) VI asrning boshlarida

 • Amvrosiy Avrelian angl-sakslar tazyiqini deyarli necha asrga to 'xtatadi?S) yarim asrga

 • Nima uchun 600-yillarda angl-sakslar tomonidan Britaniya orolining katta qismini bosib olinishiga imkon beradi?S) Amvrosiy Avreliandan so 'ng brittlarda munosib yo 'Iboshchi bo 'Imasligi

 • Bosqinga uchramagan kelt qabilalari qaysi. hududlarda saqlanib qoladi?B) Mandiya va Shotlandiyada, qisman Britaniyaning g'arbiy chekkasida r~~

 • Britaniya orolining shimoliy va markaziy qismida qaysi german qabilasi joylashgan?S) angllar

 • 172. Germanlar tomonidan Britaniya orolida barpo qilingan qirolliklarni to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Uesseks; 2) Sasseks; 3) Esseks a) G 'arbiy-sakson; b) Janubiy-sakson; s) Sharqiy-saksonA) 1-a; 2-b; 3-s

 • Britaniya orolida german qabilalari tomonidan asos solingan qirolliklarni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting. I) Nortumbriya; 2) Mersiya;

 • 3) Sharqiy Angliya; 4) Uesseks; 5) Sasseks; 6) Esseks; 7) Kent, a) angllar; b) sakslar; v) yutlar.A) 1, 2, 3-a; 4, 5, 6-b; 7-v

 • Ma 'lumki, Britaniya orolini istilo qilgan german qabilalari turli lahjalarda so 'zlashgan, lekin yillar o 'lib angllar yashagan qaysi sheva tobora keng qo 'llanila boshlanadi?A) Mersiya

 • Britaniya orolidagi germanlarning ko 'plab qabilalari va bo 'ysundirilgan aholining yplgan qismi yagona xalqqa birlasha boshlagan qismi tarixda qanday nomni oladi?D) angl-saks

  1. 'rta asrlarda rohiblari o 'z bilimlari bilan tanilgan, lotin va yunon tillarida asarlar bitgan, ajoyib xattotlik son 'ati markazlari bo 'Igan mashhur irland monastirlari kimlar tomonidan yondirilib, kuli ko 'kka sovurilgan?S) normannlar

 • Nima sababdan angl-saks qirolliklari daniyaliklar istilochilarni qaytarish imkonini bermagan?A) ichki nizolar

 • Nechanchi yilda normannlar Londonni bosib olib, talaydilar va yondirib yuboradilar?B) 842-yili

 • Normannlar Londonni bosib olib, talab va yondirib yuborganidan necha yillar o 'lib daniyaliklar talonchilik hujumlaridan so 'ng uylariga qaytmasdan Angliyada bosib olgan yerlarida qishlab qoladigan bo 'ladilar?D) 20yillar chamasi

 • London qachon va kimlar tomonidan barpo qilingan?S) mil. 43-yil rimliklar tomonidan

 • London qayerda barpo qilingan?S) Temza daryosining shimoliy qismida kelt aholisiyashaydiganjoyda

 • London necha asr davomida rimliklarning bosh shahri bo 'lgan?D) to 'rt asr

 • Qachon va nimaning natijasida London tushkunlikka uchragan?A) milodiy Vasrda rimlitdarning ketishi natijasida

 • Qachon va nimaning oqibatida London qirollar qarorgohiga va Angliyaning rasmiy poytaxtiga aylanadiS) 1066-yilda normannlar istilosi

 • Britaniyadagi qaysi qirollik daniyaliklarga qarshilik ko 'rsatgan?D) Uesseks qirolligi —--.-.

 • 186. Buyuk Alfred qaysi yillarda Uesseksda hukmronlik qilgan?S) 871—900-yillarda .... ‘

 • Kimning taxtga kelgunicha daniyaliklarni hech lam to 'xtatishga qodir bo 'lmagan?A).Buyuk Alfred

 • Buyuk Alfred daniyaliklar bilan tuzgan tinchlik sulhiga binoan qaysi hududlar Alfredga beriladi?A) janubi-g 'arbiy hududlar

 • Buyuk Alfred daniyaliklar bilan tuzgan tinchlik sulhiga binoan bo 'lingan orolning chegarasi qaysi yo 7 bo 'ylab o 'tadi?A) London va Chechter oralig 'idagi qadimgi rimliklar qurdirgan tosh yo 'I bo 'ylab

 • Qay tariqa sonjihatidan qisqargan Buyuk Alferd qo'shini sifati bo'yicha avalgiga qaraganda bir necha bar kuchaydi?S) har beshta angl-saks y oltinchini boqishi va qurollantirishi majburiy etib qo 'yilishi natijasida

 • Buyuk Alferd davrida yangi qo 'shinipaydo bo 'lishi qanday afzalliklarga ega edi?l) tinimsiz urushlar davrida qishloqning ko'pchilik aholisi o 'z ishidan ajratilmagan; 2) uyda qolganlar yerni haydash, hosilni yig'ish bilan shug'ullangan; 3) bitta xo'jalik daromadi yaxshi qurol-aslaha uchun yetarli bo Imasdi; 4) besh kishi oltinchisini: dubulg'a, qilich vajang boltasi bilan ta'minlab vi/dngdan yomon qurollantirmagan; 5) ol-tinchi kishi doimo mashq qilishi, jangga tayyorlanishi short edi; 6) oltinchi kishi uchun qolgan beshta qo'shnisining ishlashi oilasi haqida o 'ylamasligi uchun ham imkon beradi; 7) qishloqda yashaydigan har 9 kishidan bittasini tanlab, uni burgga ko 'chiradi; 8) qishloqda qolgan sakkiz kishi o'zlariningjangchilikka tayinlangan sheriklari uchun dehqonchilik qilganlar.S) J, 2, 3, 4, 5, 6

 • Buyuk Alfred davrida yangi qo 'shinning paydo bo 'lishi jamiyatda qanday muhim o 'zgarishlarga olib keladi?S) jamiyat professional jangchilar va dalada ishlovchi dehqonlarga bo 'linishiga

 • Buyuk Alfred nima uchun o'z mulklari chegaralarida ko'plab qal'alar - burglar barpo ettiradi?S) qirolning daniyaliklar qal'alarini qamal qilishni unchalik xush ko 'rmasligini anglaganligi sababli

 • Vikinglar kirn edi?A) VIII asr oxiri — XI asr o 'rtalarida Yevropa mamlakatlariga dengiz yo 'li orqali savdo-sotiq uchun borgan, qaroqchilik va bosqinchilikyurishlari qilgan skandinavlar.

 • Rusda va G 'arbiy Yevropada vikinglarni nima deb atashgan?S) Rusda varyaglar, G 'arbiy Yevropada normannlar deb atashgan.

 • Qachon vikinglar Shimoli-Sharqiy Angliyani bosib olganlar?D) IXasrda __

 • Qaysi hukmdor eski angl-saks qonunlarini yozishni va Angliya tarixiga oid ma 'lumotlar to 'plashni buyuradi?A) Buyuk Alfred

 • "Anglosaksonsolnomasi" nechayil davomettirilgan?D) 250yil ~~~

 • Qachon qirol Buyuk A Ifredning vorislari Angliya qirolligi Daniya qonunlari viloyatini qo 'shib oladi?A) X asrning so 'nggi choragiga

 • Qirol Buyuk Alfred Angliyani birlashtirishda qanday hissa qo'shdi?!) daniyaliklarning bosqinlariga chekqo'yadi; 2) daniyaliklar bilan tinchlik sulhini tuzadi; 3) yangi kuchli qo 'shin tuzdi; 4) sonjihatidan qisqargan Buyuk Alferd qo 'shini sifati bo 'yicha avalgiga qaraganda bir necha bar kuchaydi; 5) o 'z mulklari chegaralarida ko 'plab qal 'alar - burglar barpo ettiradi; 6) qirol kema yasaydigan ustalarni topib, daniyaliklarnikidan qolishmaydigan kemalarniyasattiradi; 7) "Anglosakson solnomasi" tuzilib, unda yilma-yil muhim voqealar qayd etila boshlanadi. 8) eski angl-saks qonunlarini yozilgan va Angliya tarixiga oid ma 'lumotlar to 'plangan; 9) yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlar beradi; 10) burglarga tayanganyangi otliq qo'shin vujudga keladi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8

 • Nima uchun Angliya daniyaliklarning talonchilik maydoniga aylanadi?B) qirol hokimiyatining zaifligi

 • Qaysijangda normandlarning otliq ritsarlari inglizlarpiyoda qo'shininiqurshab oladiZQ) Castingsjangida

 • Qaysi jangdan so 'ng Normandiya gersogi qirollik taxtini egallab, Vilgelm I nomini oladi?S) Castings jangida ^

 • Qaysi omil o'rta asrlarda Angliyada Fransiyadagi kabi mustaqil grafliklarni tashkiltopishiga to'sqinlik qiladi?S) qirolning engyirik mulkdor bo 'lishi, baronlarga esa yer mulklarining turli viloyatlardan taqdim etilishi

 • Angliyada nima voqea sababfeodaljamiyati uzil-kesil o 'rnatiladi?A) normandlar istilosi natijasida

 • Normannlar istilosidan so'ng qaysi hoi baronlarni qirol tevaragida yanada jipslashuviga olib keladi?S) angl-sakslarning doimiy qo'zg'olon ko 'tarish xavfl

 • Nima uchun normannlar istilosidan so'ng Angliya grafliklardagi angl-saks mahalliy sudlari saqlab qolinadi?S) baronlarning aholiga zulmini cheklash uchun

 • Genrix II qirolligida Angliyada qanday islohotlar o 'tkazildi?A) moliya va harbiy

 • Ma 'lumki, Genrix II baronlar harbiy xizmat o 'rniga xazinaga "qalqon puli" solig 'i to 'lashiga ruxsat berildi. Bu qirolga nima imkonini berdi?S)

 • muntazam yollanma qo 'shin tuzish ~ ~—-•. 270. loann qirolligi davriga xos jihatni qayd eting.B) qirol siyosatidan norozi zodagonjar, hukmdorning o'g'illari boshchiligida qo'zg'olonlar

 • kuchayadi. •-"

 • 211. Qanday siyosat barchani qirol loannga qarshi qilib qo'yadi?B) qirolgunohkor hisoblangan baronlarning mulklarini tortib olishi, vassallaridan katta to 'lovlar talab etishi :

 • 212. "Buyuk ozodlikxartiyasi"ning asosiy moddalari kimlarning manfaatini ifodalagan?S) baronlar va ruhoniylar

 • 213. "Buyuk ozodlik xartiyasi"ga ko'ra qirol qanday shartlarini qabul qiladi?!) cherkovning erkin saylovlariga rioya qilishni; 2) vassallardan odatdagidan ko'p to'lovlar olmaslikni; 3) baronlarni qamamaslik; 4) baronlarning mol-mulkidan mahrum etmaslik; 5) moliya va harbiy islohotlar o 'tkazish; 6) baronlarning aholiga zulmini cheklash.A) 1, 2, 3, 4

 • 214. "Buyuk ozodlikxartiyasi"da ritsarlar va erkin dehqonlarga qanday yengilliklarni bergan?D) ulardan belgilanganidan ko'p xizmat va to'lovlar olish taqiqlanadi

 • 215. "Buyuk ozodlik xartiyasi"da kimlarga qirol amaldorlari o'zboshimchaliklari va qo'shimcha jarimalardan himoya va'da qilingan?A) erkin kishilarga

 • 216. Angliyada parlamentga o'xshash qirolga yaqin feodallar yig'ini qachon va kim davridan chaqirilib turgan?S) XI asrning oxirida Vilgelm davridan

 • 217. Angliyada chaqirilgan birinchi parlament tarkibida aholining qaysi vakillar to 'plangan?D) baronlar, ruhoniylar, ritsar va shaharliklar

 • 218. Angliyada Lordlar palatasida qirol taklifetgan kimlar majlis o 'tkazganlar?A) zodagonlar, yepiskoplar, abbatlar

 • 219. Angliyada Umumpalatada aholining qaysi vakillari qatnashgan?S) ritsarlar va shaharliklar

 • 220. XIV asrdan Angliya parlamenti qanday huquqqa ega edi?S) soliqlar tayinlash, qonunlar ishlab chiqish va qabul qilishda qatnashish

 • 221. Qirol Richard II qaysiyillari Angliyada hukmronlik qiladi?B) 1377-1399-yillarda

 • 222. XIV asrda Angliyada qaysi hoi xalq qo 'zg 'oloniga sabab bo 'ladi?D) soliqniyig 'ishdagi suiiste 'molliklar, nohaqliklar

 • 223. "Mayl End" dasturiga binoan qanday tadbirlarni amalga oshirish belgilanadi?B) dehgonlarning qaramligini bekor qilish, erkin savdoga ruxsat berish, yer solig 'ini kamaytirish • ,_

 • 224. Uot Tayler qo 'zg 'olonining ishtirokchisi bo 'Igan kambag 'al qismi yangi ishlab chiqilgan dasturda qanday talablarni ilgari suradi?D) feodallar tortib olgan yaylov va o 'rmonlarni qaytarish, ibodatxona yerlarini musodara qilib"dehqonlarga bo 'lib berish, aholini teng huquqli bo 'lishini ta 'minlash

 • 225. Uot Tayler qo 'zg 'oloni qanday ahamiyatga ega bo 'ladi?D) dehqonlarning mehnat majburiyatlaridan (barshina) voz kechiladi, qaram dehqonlar

 • to 7ov evaziga ozodlikka erishadi, soliqlar tartibga solinadi.

 • 226. "Qizil va oq gullar" urushlari davrida aholining qancha qismi qirilib ketadi?A) 1/4 .-

 • 227. 1485-yilda bo'lib o'tgan Bosvortyaqinidagijangqanday oqibatga olib keladi?S) Genrix Tyudor Angliya taxtiga keladi.

 • 228. Angliya toj-u taxti uchun kurashgan Lankasterlar bayrog'ida ..., Yorklar bayrog'ida esa ... rasmisolinganS) qizil, oq atirgul

 • 229. Genrix I Sharqiy Frank qiroli bo 'Igach qanday yo 'Ini tutadi?D) mamlakatni kuchaytirish

 • 230. Genrix I vengerlar bilan nechayilga tinchlik sulhi tuzadi?B) 9yilga

 • 23 J. Qirol Genrix I mamlakat mudofaa qudratini yuklasaltirish maqsadida qanday tadbirlarni amalga oshiradi?!) qishloqda yashaydigan har 9

 • kishidan bittasini tanlab, uni burgga ko 'chiradi; 2) barcha yig 'inlar, cherkov soborlarini, bazmlarni burgda o 'tkazishni buyuradi; 3) aholining

 • asosiy mulki qal'alarda bo'lishini ta'minlash choralarini ko'radi; 4) chegaralarini mustahkamlash maqsadida markalar tashldl qiladi; 5)

 • ,jangchilarga ot, qurol-aslahasini tartibda saqlashi, urushlar paytida oilasini to 'minlashi uchun yer-mulk in 'om etgan; 6) burglarga tayangan

 • yangi otliq qo 'shin tashkil etildi.A) 1, 2, 3

 • 232. Germaniyada 936-973-yillarda kirn hukmronlik qilgan?S) Otton I f

 • 233. Germaniyada kimning hukmronligi davrida kuchli nemis otliq qo'shini vujudga keldi?S) Otton I

 • 234. O’rta asrlarda Germaniyada nemis otliq qo 'shini asosini qanday qo 'shin tashkil etgan?A) og 'ir qurollangan ritsarlar otliq qo 'shini

 • 235. O'rta asrlarda Germaniyada bitta otliq jangchini qurol-aslaha bilan ta'minlash uchun ... to'g'ri kelgan.A) bir necha dehqon, ba'zida hatto bir necha qishloq ishlashiga

 • 236. Nimalarga tayangan yangi otliq qo 'shin ko 'magida Otton I vengerlar bilan hal qiluvchijangga shaylanadi?D) burglarga

 • 237. Nechanchiyilda Bavariyaning Lex daryosi bo 'yida bo 'lib o 'tgan og 'irjangda vengerlar mag 'lub etiladi?A) 955-yilda

 • 238. Qaysi voqea Otton I ga Buyuk Karl singari Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olish istagini uyg 'otadi?S) vengerlarni mag 'lub etilishi

 • 239. Qaysi tadbir barchani yangi qirollikning qudratiga va Otton I ni Rim va Buyuk Karl imperyalarining vorisi ekanligiga ishontirishi lozim edi?A) Otton I ga Rimda imperatorlik tojini kiyishi hamda imperator unvonini olishi

 • 240. Nima sababdan Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olish 'rejasini amalga oshirishida Ottonga hech kirn qarshilik ko 'rsata olmaydi?A) sababi, bu paytda Buyuk Karlning haqiqiy vorislari bo 'Igan G 'arbiy Frank davlati qirollari shu darajada zaiflashib qolgan edilarki, ularga hatto o z gersog va graflari ham bo 'ysunmagan

 • 241. Otton 1 vengerlarni mag 'lub etganidan necha yildan so 'ng Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?A) 7yildan so 'ng

 • 242. Qay tariqa yangi imperiya - Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?B) Otton I ga imperatorlik tojini tiydirilishi natijasida

 • 243. Muqaddas Rim imperiyasi qaysi yillarda hukm suradi?S) 962-yildan 1806-yilgacha

 • 244. Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga qaysi hududlar ldrgan?D) German yerlari, Italiyaning shimoliy hududlari

 • 245. Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga kirgan qaysi hududlardagi shaharlar german imperatorlariga hech qachon to'liq bo'ysunmagan? B) Italiyaning shimoliy hududlaridagi shaharlar

 • 246. Har bir german qiroli taxtga kelganidan so 'ng o z qo 'shini bilan qaysi tog 'lari orqali Italiyaga yurish qilib, Rimda imperatorlik tojini kiyardi?A) Alp

 • 247. Zamondoshlari kimni "dunyo mo'jizasi" deb nomlagan?S) Otton III ni

 • 248. Muqaddas Rim imperiyasining qaysi imperatori Rimni ulkan davlatning poytaxtiga aylantirish orzusida bo 'lgan?S) Otton III

 • 249. O 'rta asrlarda kim butun xristian dunyosi Rim imperatori hukmida birlashishi lozim deb hisoblagan?B) Otton III

 • 250. German monarxlari o 'z davlatlarini qaysi nom bilan atashda davom etadilar?A) Rim imperiyasi, Muqaddas Rim imperiyasi

 • 251. Otton III Otton I ga kim bo'lgan?B) nabirasi

 • 252. Otton I ning vengerlar bilan olib borgan kurashi qanday yakunlandi?!) Otton Ining vengerlar ustidan g'alabasi; 2) vengerlarni Germaniyaga bosqinlarini to'xtatishga; 3) Otton I ga Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olishi; 4) Muqaddas Rim imperiyasi vujudga kelishi bilan; 5) yirikyer egaligining o 'sishiga olib keladi; 6) Galliyadagi Rim imperatoriga tegishliyerlarni o'z mulkiga aylantirgan.A) 1, 2, 3, 4

 • 253. X asrda Germaniya aholisi kimlarning gapiga ko 'proq quloq solgan?A) o 'z gersoglarining

 • 254. Otton I va uning vorislari mamlakat boshqaruvda o'ziga xos qanday usulni qa'Uaydilar? 1) cherkov tashkilotlaridan o'z maqsadlarida foydalanadi; 2) Germaniyadagiyepiskop va abbatlargayer-mulk, boyliklardan tashqari ko'plab huquq va imtiyozlar beriladi; 3) imperatorning o 'zi esa kerakli odamni cherkov lavozimiga tayinlagan, zarur bo 'Isa yepiskoplarni va hatto Rim papalarini hech qiyinchiliksiz almashtirgan; 4) franklarning an 'anaviy odatlarini qo 'Hay boshlaydilar; 5) xalq yig 'inlarini chaqirmay qo 'yadilar; 6) qirolliklarning har biri gersoglik va grqfliklarga, ular esayirik va o 'rtafeodal mulklariga bo 'lingan.S) 1, 2, 3

 • 255. Nimaning natijasida O'rta asrlarda Germaniyadagi cherkov zodagonlari o'z imkoniyatlari, hokimyatlari bo'yicha gersog va graflardan kam bo 'lmagan?D) yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlar berishi natijasida

 • 256. Otton I va uning vorislari davrida cherkov zodagonlari nimaning natijasida har qanday kishini monarx irodasiga bo'ysundirishga qodir edilar?A) yepiskop va abbatlarning yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlarga egaligi

 • 257. Yevropaning qaysi hukmdori o 'rta asrlarda Rimda ko 'plab yepiskoplar ishtirokida o 'ziyoqtirmagan papalardan birining ustidan sudjarayonini uyushtirib, uni tahqirli holatda vazifasidan chetlatgan?B) Otton I

 • 258. Silvester HI qaysi yillarda Rim papaligiga saylangan?S) 999-J 003-yillarda

 • 259. Muqaddas Rim imperiyasining qaysi imperatori o 'zining ustozi Gerbertni Silvester III nomi bilan saylanishiga Rim papaligiga erishgan?A) Otton III

 • 260. Silvester III qanday oiladan chiqqan?S) kambag 'al oiladan

 • 261. Arablar Ispaniyasidagi shaharga bilim olishga borgan Gerbertning g'animlari qanday gap tarqatganlar?S) Gerbertni arablardan sehrgarlik sirlarini o 'rganishga borgan deb

 • 262. Qaysi holat Gerbertga arxiyepiskoplikdan Rim papasi lavozimiga erishishiga yo 7 ochadi?S) imperator xonadoniga yaqinlik

 • 263. Qaysi asrdan Germaniyada ishlab chiqarish kuchlarining o 'sishi boshlanadi?S) XII asrdan

 • 264. O 'rta asrlarda Germaniyada qishloq xo 'jaligi taraqqiyoti nima bilan bevosita bog 'liq edi?S) shaharlarning vujudga kelishi, yuksalishi bilan

 • 265. O 'rta asrlarda Germaniyaning qaysi shaharlari yirik hunarmandchilik va savdo markazlariga aylanadi?A) Kyoln, Vorms, Frankfurt, Ulm, Nyurenberg, Augsburg

 • 266. Reyn daryosi bo 'ylarida Germaniyaning qaysi shaharlari joylashgan edi?B) Kyoln, Vorms

 • 267. Frankfurt shahri qaysi daryo sohilida joylashgan edi?D) Mayn daryosi

 • 268. Germaniyaning Dunay bo 'ylaridagi shaharlarini qayd eting.S) Ulm, Nyurenberg, Augsburg

 • 269. O 'rta asrlarda nemis hunarmandlari ishlab chiqargan qaysi mahsulotlar boshqa o 'Ikalarda ham yuksak qadrlangan?B) movut, surp, metalldan qurol-aslahalar, buyumlar

 • 270. Kim Frankoniyaliklar sulolasining so 'nggi vakili edi?A) Genrix V

 • 271. Frankoniyaliklar sulolasidan so'ng Lotar taxtga qo 'yiladi. U qayerning gersogi edi? B) Saksoniya

 • 272. Lotar Germaniyada qaysiyillarda hukmronlikqiladi?B) 1125-1137-yillar -—.

 • 275. Lotar vafotidan so 'ng Germaniyada taxt qaysi sulolaga o 'tadi?A) Shtaufenlar sulolqsjga f

 • 274. Qaysisulola Germaniyani 1138-1254-yillarda boshqaradilar?S) Shtaufenlar sulolas.ir

 • 2 75. Fridrix I Barbarossa qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 1152-1190-yillarda

 • 276. Barbarossaning Italiyani o'z viloyatlaridan biriga aylantirish uchun harakatiga qayerning shaharlari qarshi chiqadi?A) Milan v-.: Lombardiyaning

 • 277. Qaysiyil Ronkal vodiysida chaqirilgan seym Fridrix I Barbarossaning Italiyada hokimiyatini cheklanmagan deb e 'tirofqiladi?B) 1158-yil

 • 278. Fridrix I qayerdan taklifetgan eng bilimdon huquqshunoslari qonunlar majmualarini tuzib beradilar?S) Bolonyadan

  Katalog: ld
  ld -> Jahon tarixi
  ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
  ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
  ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
  ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
  ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
  ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
  ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
  ld -> Muhtaram do‘stlar!
  ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

  Download 0.52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  axborot texnologiyalari
  nomidagi toshkent
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  navoiy nomidagi
  samarqand davlat
  guruh talabasi
  ta’limi vazirligi
  nomidagi samarqand
  haqida tushuncha
  toshkent axborot
  toshkent davlat
  Darsning maqsadi
  xorazmiy nomidagi
  Toshkent davlat
  vazirligi toshkent
  tashkil etish
  Alisher navoiy
  Ўзбекистон республикаси
  rivojlantirish vazirligi
  matematika fakulteti
  pedagogika universiteti
  sinflar uchun
  Nizomiy nomidagi
  таълим вазирлиги
  tibbiyot akademiyasi
  maxsus ta'lim
  ta'lim vazirligi
  bilan ishlash
  o’rta ta’lim
  махсус таълим
  fanlar fakulteti
  Referat mavzu
  umumiy o’rta
  Navoiy davlat
  haqida umumiy
  Buxoro davlat
  fizika matematika
  fanining predmeti
  universiteti fizika
  malakasini oshirish
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  davlat sharqshunoslik
  jizzax davlat