Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet11/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • 190. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik yozuvchilarninig o'zlari yozgan asarlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Li

 • Baotszya; 2) U Voyao; 3) Lyu E; 4) Szen Pu a) "Bizning chinovniklar"; b) "Yigirma yil ichida"; v) "Lao San sayohati"; g) " Qahrli dengizdagi gullar "D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 • 191. "La'nati shoirlar" deb nom qozongan qaysi shoirlar yetakchilik qilgan simvolizm oqimiga dekadentlik nihoyatda kuchli ta'sir etgan?D) P. • Verlen, A. Relebo, S. Mallorme

 • 192. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida kimlar dekadentlik vakillari edi?S) P. Verlen, A. Relebo, S. Mallorme, Artur Rembo, Oskar Uayld, Moris Meterlink
  1. Aralash
  1. Odamzod ajdodlarining eng qadimgi yodgorliHari topilgan Olduvay darasi hozirgi qaysi davlat hududida bo 'lgan?C) Tanzaniya

  2. O'rta paleolit davrida mansub Teshiktosh g'ori manzilgohi kirn tomonidan topib o'rganilgan?C) A. P. Okladnikov

  3. P. Okladnikov tomonidan topib o'rganilgan manzilgohni aniqlang?B) Boysun tog'idagi Teshiktosh g'ori

  4. Quyidagi topilmalarning qaysi biri bronza davriga tegishli?A) Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor

  5. O'rta Osiya hududidan topilgan Ilonlar tasviri yushirilgan tosh tumor nechanchi mingyillikka oid?A) Mil.av. 2 mingyillik

  6. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi asosi bo 'Igan Nil vodiysi ...B) Har ikkala qirg 'oq bo 'ylab 3 km dan 22 km gacha kenglikdagi va 6 ming km uzunlikdagi yerlar

  7. Nil vodiysining uzunligi qancha bo 'lgan?D) 6 ming km.

  8. cSL Qadimgi Misr dehqonlari mashg 'uloti davriga berilgan to 'g 'ri ta 'rifni aniqlang.A) lyul-sentabr oylari dam olishgan, kuzda dalalarga urug '

  9. sochishgan, qishda hosilni yeg'ib olishgan

  10. Mill. av. 2 ming yillikdan boshlab Misr fir 'avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan xudani aniqlang. C) Amon-Ra

  11. Qachondan boshlab Amon-Ra Misr fir 'avnlarining bosh ilohi va homiysiga aylandi?B) Mil.av, 2 mingyillik

  12. Geliopol hozirda qaysi shahar?A) Baolbek

  13. Qadimgi Misrdagi hosildorlik xudasini aniqlang.D) Apis

  14. Qadimgi Misrda Set ... B) Baxtsizlik, cho'l va bo' ran xudosi

  15. Qadimgi dunyoning hosildorlik xudolarini to'g'ri ko'rsatilganjavobni toping.A) Apis, Ishtar, Demetra.

  16. Qadimgi Misrda go 'zallik xudasi qaysi hayvon timsolida bo 'lgan?B) Baste! — mushuk

  17. "O'lim shahzodasi haqida ertak", "Sinuxet hikoyasi" hikoyalari qaysi mamlakatda yaratilgan? B) Qadimgi Misr 1 7. Qadimgi Bobil hukmdori Xammurapining hukmronlikyillarini aniqlang. C) Mil.av. 1 792-1 750

  18. 18. Qadimda taran - bu ...C) Qal'a devorini buzishda ishlatiladigan uchliyog'och qurol.

  19. 19. Isroil podsholigining donishmand hukmdori qaysi javobda to 'g'ri berilgan? A) Solomon

  20. 20. Solomon qaysi davlat hukmdori bo'lgan?A) Isroil podsholigi .,.,.

  21. 21. Quyidagi qaysi voqea yunon-fors urushlari boshlanib ketishiga sabab bo ~ldi?D) Doro-I ning Kichik Osiyodagi yunon koloniyalari va Frakiyani bosib olishi

  22. 22. Qadimgi Hindis ton afsonalarida Shiva — bu...C) Bunyodkorlik va vayrongarchilik xudosi

  23. 23. Qadimgi Xitoy tarixida mil. av. VII— V asrlar qanday nom oldi?A) Ko 'p podsholiklar

  24. 24. Qadimgi Afinada fuqarolar necha yoshdan boshlan Xalq sudlari faoliyatida ishtirok etgan?B) 30 yosh

  25. 25. "Uchyuz spartaliklarjasorati", debgan nom bilan tarixga kirganjangni aniqlang.B) Fermopol jangi

  26. 26. Quyidagi mashhur notiqlardan qay biri yoshligida duduq bo 'lib, dengiz shovqini ostida mashq qilgan.B) Demosfen

  27. 27. Qadimgi Yunonistonda Olimpia o'yinlari o'tkazilishi boshlanganidan qancha vaqt o'tib, uni o'tkazish to'xtab qoldi.B) 1170yil (mil.av. 776 — mil. 394)

  28. 28. "Antigona" asarining muallifi kim.A) Sofokl

  29. 29. Quyidagi iboralarning qaysi biri yunon faylasufi Platonga tegishli.D) "Xudo bizning-o'zimizdadir"

  30. 30. Tesey va Ayaks qaysi xalqning afsonaviy qahramonlari hisoblanadi. C) Yunon

  31. 31. Qadimgi Xitoy sayyohi Chjan Syan Dovon askarlarining qanday qurollar bilan qurollangani haqida yozadi.A) O'q-yoy va nayzalar

  32. 32. Rim respublikasi Senati necha kishidan iborat bo 'Igan.A) 300 kishi

  33. Qadimgi Rimda Merkuriy qanday xudo hisoblangan.D) Savdo-sotiq xudosi

  34. Qadimgi Rimdagi Merkuriy yunonlarning qaysi xudosi bilan qiyoslanadi.B) Germes

  35. Quyidagi qaysi qadimgi davlat armiyasida "toshbaqa" deb nomlangan himoya taktikasi mavjud bo'lgan.B) Qadimgi Rim

  36. Rim hukmdorlarining ramzi nima hisoblangan.A) Burgut

  37. Yuliy Sezar dinorida qaysi hayvonning tasviri ifodalangan.A) Fil

  38. Yuliy Sezar dinori nechanchi yillarga oid.C) Mil.av. 49-48 yillar

  39. Quyidagilardan qadimgi Rim tarixchilari berilgan qatorni toping.D) Tit Liviy, Tatsit, Plutarx

  40. Plutarx qaysi davlat tarixchisi bo 'Igan. C) Rim

  41. Zarautkamar daralarida ...C) Qadimgi rassomlar yovoyi ho'kizlarni ovlash tasvirini chizganlar

  42. Zarautkamar daralariyana qanday nom bilan ataladi.A) Oltin Olov

  43. Quyidagi hukmdorlarni hukmronlik qilgan davlati bilan muvofiqlashtiring. 1. Farasman 2. Mixirakula 3. Tug'shoda 4. Divashtich S.Sobuqtegin a) Eftallar b) Xorazm c) Panjikent d) G'azna e) BuxoroD) l-jjl, 2- a , 3-e , 4-c , 5-d.

  44. Quyidagi suv havzalarining qadimgi va hozirgi nomlarini muvofiqlashtiring. l.Elsuvi 2.Harkon 3. Yoyiq 4.ltil S.Jandko'li

  45. a) Oral b) Ural c) Kaspiy d) Hi e) VolgaB) 1-d, 2-c, 3-b , 4-e, 5-a.

  46. Ilk o 'rta asr davlatlarini hukmdorlarining nomlanishi bilan to 'g'rijoylashtiring. 1. Farg'ona 2.Ustrushona S.Choch 4. Toxariston 5. Xorazm a)afrig'iylar b) yabg'u c) tudun d) afshin e) ixshidB) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a

  47. Qo 'lida burgut qo 'ndirgan tojdor hukmdor hay kali qaysi manzilgohdan topilgan? A) Tuproqqal 'a

  48. Anqaqal 'a manzilgohi qaysi hududdajoylashgan?B) Xorazm

  49. qo 'lida shohbozlochin tutgan tojdor tasviri so 'qilgan tanga qaysi manzilgohdan topilgan. C) Anqaqal 'adan

  50. Quyidagi qaysi ilk o 'rta asr davlati hukmdori "Sho " deb yuritilgan?C) Eftallar

  51. G'aznaviylar davlatining asoschisini aniqlang.C) Alptegin

  52. Xorazmning VI asr 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan olib borgan diplomatik aloqalari to'g'risida qaysi tarixchi yozib qoldirgan.A) Menandr

  53. Menandr qaysi davlat tarixchisi bo 'Igan.A) Vizantiya

  54. Abu Rayhon Beruniyning ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki "Xorazmshoh" unvonini olgan-hukmdorlar to'g'ri berilgan qatorni toping.C) Kayxusrav, Saksafar, farasman, Xusrav

  55. Abu Rayhon Beruniyning ma 'lumotlariga ko 'ra, Xorazmning dastlabki hikmdori kimedi. C) Siyovush ibn Kayxusrav

  56. Balx shahri quyidagi qaysi ilk o 'rta asr davlatlari poytaxti bo 'lgan.B) Kidariylar, Eftallar

  57. Ilko'rta asrlardaXesi ...A) Xitoyning shimoliy-g'arbiy hududlari

  58. Eftallar davlati qachon barpo etilgan.D) IV asrning ikldnchi yarmida

  59. 58.' Eftallar nomli etnikguruh qaysi qaysi etnik uyushmadan ajralib chiqqan.A) Yueban

  60. Ilko'rta asrlarda xvabular ...C) Qabila va urug' jamoalari oqsoqollari

  61. Sharqiy turkxoqonligiga qaysi hududlar kirgan.A) Janubiy Sibir, Urxun havzasi, Shimoliy Xitoy

  62. Sharqiy turk xoqonligining poytaxti qayerda bo 'lgan.B) O'tukan vodiysida

  63. Sharqiy turk xoqonligi poytaxti O 'tukan vodiysi qaysi mamlakat hududida joylashgan.B) Mo 'g 'uliston

  64. Samarqanddan Xitoyga hadya tariqasida nechanchi yilda dubulg’a (temir qalpoq) yuborildi.B) 718 yil

  65. Xitoy hukumatiga sovg’a tariqasida qayerdan dubulg’a yuborilgan edi.C) Samarqanddan

  66. 718-yilda hadya tariqasida Samarqanddan Xitoyga yuborilgan dubulg’a natijasida ...A) Xitoy qurolsozlari dubulg’adan nusxa olib, qo’shinni temir qalpoq bilan ta 'minladi

  67. Quyidagi qaysi ilk o ‘rta asr davlati 27 ta tog ‘ va tog ‘oldi viloyatlaridan iborat bo ‘lgan.B) Toxariston

  68. Ilk o’rta asrlarda Axsikatyana qanday nom bilan atalgan.A) Xushkat

  69. Quyidagi ilk o ‘rta asr shaharlaridan qaysi biri Xushkat deb ham yuritilgan.B) Axsikat

  70. VII asrning birinchi choragida G ‘arbiy turk xoqonlari o ‘z qarorgohini qayerga ko ‘chirgan edi. C) Choch viloyatiga

  71. Ilko’rta asr davlati hisoblangan Choch hukmdori saroyida xoqondan keyingi o’rinni kim egallagan.B) Xvatun, ya 'ni malika

  72. G’arbiy turk xoqonlari o’z qarorgohlarini Choch viloyatiga ko’chirgach, hukmdor va malika uchun qanday nomdagi o’zigaxos qarorgohlar qurdirgan. C) Yabg ‘ukat va Xotunkat

  73. Sug’d va Xorazm yozuvlari qaysi yozuv asosida vujudga kelgan edi.A) qadimgi oromiyyozuvi

  74. O’rta asr arab mualliflari (Ibn Xavqal va Istaxriy) ningyozishicha Tashkent shahriningjami nechta darvozasi bo’lgan.B) 22 ta

  75. Ilko’rta asrlarda shaharning hokim qasrijoylashgan qismi nima deb nomlangan.D) Kuhandiz

  76. Turkiy runyozuviyana qanday nom bilan ataladi.C) ko’kturkyozuvi

  77. Kultegin va Bilga xoqon bitiklari (ko ‘k turk bitiklari) qayerlardan topib o ‘rganilgan.

  78. 1) Oloy 3) Sharqiy Turkiston 5) Yettisuv 6) Farg’ona vodiysi 7) Zarafshon vodiysiC) 1,3,5,6,7

  79. Bolaliktepa manzilgohi qaysi viloyat hududida joylashgan.A) Surxondaryo

  80. Quyidagi qaysi manzilgoh devorlarida ganchkorlik san 'atining nodir namunalari, turli xil geometrik shakllar, mevali daraxt va o ‘simliklarning o’ymakor naqshlari, ov manzarasi tasvirlangan edi.B) Buxoro hukmdorlarining Varaxsha qarorgohida

  81. VII asrning ikkinchi yarmida Xorazmga qaysi arab sarkardalari ikki marta yurish qilgan edi.A) Salim ibn Ziyod va Umayya ibn Abdulloh

  82. Buxoroxudot Tug’shoda nechanchi yillarda hukmronlik qilgan.B) 692-724 yillar

  83. Narshaxiyningyozishicha, arablar boqini arafasida Buxorxudotlar hukimiyati nechta shahar va qo’rg’ondan iborat bo’lgan.D) 12 ta

  84. Varaxshaning yana bir nomi qaysi javobda to ‘g’ri ko ‘rsatilgan.A) Rajfandun

  85. Xorazm diyori nechanchi yildan ikki qismga ajratilgan edi.A) 711 yil

  86. Kimning bosqinidan so’ng Xorazm ikki qismga bo’linib, Shimoliy qismini Gurganch miri, janubiy qisminiXorazmshoh boshqaradigan boldi.A) Qutayba

  87. Kimning bosqini natijasida Afrosiyob saroy devorlariga solingan odam suratlarining ko’zlari o’yilib, bo^yinlariga qilich biln chizilgan.B) Qutayba boshli arablarning

  88. Quyidagi qaysi o ‘rta asr davlati hududida Jo Y, Navkat, Karmankat, Yor kabi shaharlar mavjud bo ‘lgan. C) Qorluqlar davlati

  89. Qachondan boshlab bir necha qorluq shaharlar idajome masjidlari bino qilindi.A) X asr.o’r talari

  90. Quyida keltirilgan shaharlarning qaysilari Qorluqlar davlati hududida mavjud bo ‘lgan. C) Jo Y, Navkat, Karmankat, Yor

  91. IX asr oxirlariga kelib ...A) Movarounnahr xalqi Arab xalifaligi istibdodidan abadiy.xalos bo’ldi

  92. O’rta Osiyoda ilk madrasa qachon va qaysi shahar da bunyod etilgan. B) X asrda Buxoroning kavushdo’zlar mahallasida

  93. O’rta Osiyoda bunyod etilgan ilk madrasa qanday nomlangan.B) Farjak madrasasi

  94. Ma 'lumotlarga qaraganda VH-IX asrlarda O ‘rta Osiyo va Xitoy o ‘rtasidagi savdoda bitta ot Xitoy bozorida qancha ipak matoga ayribosh qilingan.B) 50 o’ram (to’pi 12,8 metrli)

  95. Xitoy bozorida har bir O’rta Osiyo oti qancha choyga ayribosh qilingan.A) 56 kg oliy navli choyga

  96. O’rta asrlarda Xitoyda choyni o Ichash uchun qanday o ‘lchov birligidan foydalanilgan. C) "jin " (1 jin - 600 g)

  97. 962-963yillarda G’azna viloyatini kim boshqargan.A) Alptegin

  98. Muqaddas Rim imperiyasi tashkil etilganyHi O’rta Osiyoda ...C) Alptegin G’azna viloyati hokimi bo’ldi

  99. G’aznaviylar davlati nechanchi yilda butunlay tugatilgan.A) 1186-yil

  100. 977-997yillarda hukmronlik qilgan davlat rahbarini aniqlang.C) Sobuqtegin

  101. 997-1030yillarda hukmronlik qilgan davlat rahbarini aniqlang.D) Mahmud G’aznaviy

  102. 1030-1041 yillarda hukmronlik qilgang’aznaviylar davlati rahbarini aniqlang.A) Mas 'udG’aznaviy

  103. Kimning hukmronligi davrida g’aznaviylarning siyosiy nufuzi oshib, somoniylar tomonidan e 'tir of etilgan. A) Sobuqtegin

  104. G’aznaviylar hukmronligi davrida viloyat hokimlari ...C) voliy deb atalgan

  105. G’aznaviylar hukmronligi davrida shahar hokimlari ...D) rais deb atalgan

  106. G’aznaviylar hukmronligi davrida viloyatda boshqaruv ishlari... shaharlarda esa ... tomonidan amalga oshirilgan.A) amid, kutvol

  107. Quyidagi qaysi hukmdor turkiy, fors, arab, pahlaviy tillarini bilgan va she 'rlaryozgan.D) Mahmud G’asznaviy

  108. G’aznaviylar davlatidagi harbiy boshqaruvga ta 'rif qaysi javobda to’g’ri berilgan. A) qo’shin bosh qo’mondoni-sipohsolor, lashkarboshi -solor, harbiy qismlar - sarxang deb atalgan

  109. "Qonuni Mas 'udiy " asarining muallifl qaysi javobdato ‘g ‘ri berilgan. C) Abu Rayhon Beruniy

  110. "Tarixi Mas 'udiy " asarining muallifl qaysi javobdato ‘g ‘ri berilgan. A) Bayhaqiy

  111. G’aznaviylar saroyidaijodqilgan allomalar to’g’riko’rsatilganjavobnitoping.D) Beruniy, Bayhaqiy, Gardiziy, NosirXusrav

  112. Qoraxoniylar davlati dastaval qanday nom bilan yuritilganB) Xoqoniya

  113. Xoqoniya davlati kuchaygach, Xl-XII asrlarda qanday nom olgan.A) Qorluq-Qoraxoniylar

  114. G’aznaviylar davlatida bosh vazirga bo’ysunuvchiqanday devonlar (vazirliklar) bo’lgan.A) harbiy, elchilik, rasmiy tadbirlar, moliya, xabar-pochta

  115. Qoraxoniylar davlati nechanchi yilda barham topdi.A) 1141-yil

  116. VIII asrda Xorazmshohlar davlati hududida mavjud bo ‘lgan 3 ta shahar X asr oxirlariga kelib qanchaga yetdi.B) 32 taga

  117. Qutayba tashabbusi bilan ikkiga ajratibyuborilgan Xorazm davlati qancha vaqtdan keyinyana birlashtirildi.C) 184yil

  118. 995-yil ...D) Gurganch miri Ma'mun ibn MuhammadKat shahrini ishg’ol qilib, Xorazmning ikki qismini birlashtirdi

  119. Damashqdagi rasadxonada osmonjismlari harakati va o ‘rnini aniqlash, yangicha zij yaratish ishlariga kim rahbarlik qilgan. C) Ahmad Farg ‘oniy

  120. Ahmad Farg’ oniy rahbarligida "Miqyos an-Nil" nechanchi yil qayta tiklangan.D) 861-yil

  121. 832-833-yillarda Farg only ...D) Suriyaning shimolida Sin/or dashtida va ar-Raqqa oralig’idagiyer meridiani bir darajasining uzunligini o ‘lchashda qatnashdi

  122. Hadis so’zining ma'nosi qaysi-javobda to’g’ri ko’rsatilgan.D) arabcha: rivoyat, naql

  123. Respublikamizda "Xorazm Ma 'mun akademiyasi"ning VOOyilligi nechanchi yilda nishonlandi.A) 2006-yil

  124. Quyidagi qaysi alloma "Arab va g’ayriarablar ustozi", "Xorazm faxri" kabi sharafli nomlar bilan mashhur bo’lgan.B) MahmudZamaxshariy

  125. Quyidagi qaysi atama musulmonlarni halollikka, poklikka, tenglikka chorlovchi, boshqalarning kuchidanfoydalanmaslikka da 'vat etadi.C) Tasavuf ••-...

  126. Chingizxon boshliq mo’g’ullar bosqini davrida O’tror hokimi kim edi.A) G’oirxon (Inolchiq)

  127. 727. Quyidagi qaysi xorazmshoh hukmronligining so'ngida "Davlat kengashi" ni (6 kishidan iborat) ta 'sis etadi.B) Sulton Muhammad

  128. Joj'i tomonidan 4 kunda egallanga Banokatyana qanday nom bilan ataladi.A) Shahruxiya

  129. Parvon yaqinidagijangda Jaloliddin Manguberdi qaysi mo g V sarkardasi ustidan g ‘alaba qozongan.B) Shiki Xutuxuning 45 minglik qoshini

  130. O^rta asrlarda Suriya ...A) Shorn debyuritilgan

  131. 1398-1399-yillarda Amir Temur ...C) Hindistongayurish qiladi va dehlini egallaydi

  132. Amir Temirning yetti yillik urushi qaysi hududlarga nisbatan amalga oshirildi.D) Eron, Oldva Kichik Osiyolarga

  133. Amir Temur davlatida tavochi qanday vazifani bajargan. C) harbiy qo "shin to "plash

  134. 1420-yil qurilgan Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi ellik hujradan iborat bo^lib, ...A) har bir hujra uch xonaga: qaznoq (omborxona), yotoqxona, darsxonalardan iborat bo ‘lgan

  135. Musavirlikda "Hirot maktabi" deb nomlangan yangi uslubning asoschisini aniqlang.B) Kamoliddin Behzod


  Katalog: ld
  ld -> Jahon tarixi
  ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
  ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
  ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
  ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
  ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
  ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
  ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
  ld -> Muhtaram do‘stlar!
  ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

  Download 0.52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  axborot texnologiyalari
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  nomidagi toshkent
  guruh talabasi
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  toshkent axborot
  xorazmiy nomidagi
  rivojlantirish vazirligi
  samarqand davlat
  navoiy nomidagi
  haqida tushuncha
  toshkent davlat
  ta’limi vazirligi
  nomidagi samarqand
  vazirligi toshkent
  Darsning maqsadi
  Toshkent davlat
  tashkil etish
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  Alisher navoiy
  Ўзбекистон республикаси
  matematika fakulteti
  bilan ishlash
  pedagogika universiteti
  Nizomiy nomidagi
  fanining predmeti
  sinflar uchun
  o’rta ta’lim
  maxsus ta'lim
  таълим вазирлиги
  vazirligi muhammad
  fanlar fakulteti
  ta'lim vazirligi
  tibbiyot akademiyasi
  Toshkent axborot
  махсус таълим
  haqida umumiy
  umumiy o’rta
  Referat mavzu
  ishlab chiqarish
  fizika matematika
  pedagogika fakulteti
  universiteti fizika
  Navoiy davlat