Adabiyot fanidan 574 savolga 574 javob («Abituriyent» gazetasi testlari asosida)Download 222.31 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana13.05.2020
Hajmi222.31 Kb.
1   2   3
riqati dil bilan  ushbu baytdagi Riqat so`zining 

masnosi*****Noziklik  

178. “Yevgeniy Onegin” she’riy romanida Tatiyana nimani kafolat sifatida e`tirof  etadi? *****imonni  

179. G` Gulomning “SOG`INISH” she’rida lirik qahramon ota qaysi shoirni  mutoalaa qilish haqida qayt 

etiladi******Bedil  

181. Eldan omad ketsa, dastlab hamjihadlik yo`qolgay. Misralari kimga tegishli********E.Vohidov” 

Ruhlar isyoni”  

182. Agar baytlar o`zaro chambarchas bog`liq bo`lib mano  mantiq juhatidan kuchli  tarzda biri ikkinchisini 

taqozo  etsa bunday g`azal qanda y nomlanadi. ***********Musalsal  

183. Saida Zununovaning” Ruh bilan suhbat” dostonida uchramaydigan holat qaysi qatorda 

ko`rsatilgan*****Onaning kelinidan biroz ko`ngli tolmaganidan  
186.” Advokatlik osonmi” komediyasida Mehriniso azoblarga to`la turmushini  akasining qistovi bilan 

bo`lganligini qaysi maqol bilan tamsil qiladi*****etning putog`i  bit 

188. Qaysi asarda qahramon podshohga yaqin bo`lganlik mukofotini  tatiydi************Uch og`a- ini  

botirlar  

189. qaysi shoir o`zidagi  kuchli  hayotiy dardlarni tabiat lirikasi qatlariga singdirib qalb sirlarini shu  orqali  

o`quvchiga yetkazaolgan********* Usmon  nosir  

190. Dunyo mahluqotlar imtihon qilinadigan joy ekanligi barchaga ayon  biroq quydagilardan qaysi  biri 

ijodida mazkur tushunchaga zid o`laroq” kel, dahirni imtihon etib ket” degan misra 

uchraydi?*******Nodira   

 191. Ul ki  iflosdin ayog`imda kashf yo`li  azmi chog`i yoqdir oning shukur qildik boqib birav sori ki 

yururg`a ayog`i yoqdur oning.// Navoiyning mazkur baytlari va janiri tog`ri berilgan 

javob************Shukuronalik// qita  

193. Mirkarim O ning “Zulmat ichra nur” qissasi  qaysi kitobdan o`rin olgan*****Karvon yollaridan  

196. Qaysi shoir she’rlarning birida “80 yil lovullab so`nmagan o`tman” deydi **********Zulfiya  

201. Navoiy kimning “Latif g`azaliyoti inshori  Iroq va Xurosonda benihoyatdurur” deydi********Lutfiy  

202. Qani Shirin bilan Layliki sendin noz o`rgansa, Qani Farhodu Majnun kim alarg`a ishq o`rgatsam 

.Ushbu misralar muallifi kim********Bobur  

203. Qaysi qatorda Fitratning” Abulfayzxon” fojiasida Abulfayzxonnin otasi sotib olgan qullar nomi 

keltirilgan*******Ulfat va Davlat  

204. Ilmu  dosnish bobida qozidan ustun kelgan va hadya etilgan salla to`nini  rad etgan darvesh haqidagi  

hikoyat qaysi asarda uchraydi****************Guliston (SADIY )  

213. XV asrning birinchi yarmida o`zbek tilida yaratilgan “Gul va Navro`z” dostoni shoro davrida uzoq 

yillar qaysi adiblar orasida mualifning yanglish e’tirof etilganlik  holati 

kuzatiladi?**********Lutfiy//_Xaydar orazmiy  

215. Qaysi asarda shayx Najmiddin Kubro jasoratini yodga soluvchi  holat tilga olinadi??/***********Ona 

ibodati  

216.” Kecha va  kunduz” romanida Zebi sud majlisida yuzini ochishdan ko`ra olimni  avzal bilishi  aytiladi. 

Ushbu  gap kimlarning munosabati bishqalarni munosabati boshqalarning  e’tiborini 

tortadi*******Garnizon boshlig`i va imom   domla 

217/  Navoiy  “Hamsa”sining qaysi qahramoni tilidan rashk qilib yorini otini tutmasligini 

bildiradi???**********Farhod 

219. E.  Vohidov, Yusuf Shomansur, Sayyod, Hayriddin Saloh uchun umumiy bo`lgan ma’lumotni 

aniqlang?******ular G`ayratiy   rahbarligidagi to`garak a`zosi bo`lgan/ 

221. Navoiyning Qilg`il radifli g`azalida muallif nazdida pokizalik fayz tarovat yor jamolining porlashi va 

alomati hisoblanadi************yuzdagi  ter  

223. Mirtemirning “Surat” lirik qissasida “Muhabbatga qanot bo`lgan ” narsa nima **********Xat  

227. “Abulfayzxon” dramasida  Buxoroda butun mullolarni bir madrasaga solib o`t qoyib yondirmoqchi  

obraz kim*********Ibrohimbiy 

228 Qaysi shoir she’rida Nilufar gulning suv oynasiga ibo bilan bosh egishi  tasviri  mohirlik  bilan 

tasvirlangan******Hayni  

235. (Bosh bir sabab borkim aksar shoirlar faqat o`zlarini dardlar va g`amlar girdobida yodlab haloyiqni 

o`zlaridin Behbud deb yozibdurlar) .  ushbu fikr qaysi manbada keltirilgan *************Anbar otin 

(Qoralalar falsafasi)  

238. Qaysi  asarda voqelikdagi  emas, inson hayolotidagi  kechinmalalrdagi tartibsizlik tasvir obektiga 

aylangan ***********Yolg`izli k qissasi (Abdulvahob) 

239. Lutfiyning (Hoh inon hoh inonma) g`azali tamoman turkona ruhda yozilgan. Turkona sozi nimani 

anglatadi*************G`azalda o`zbekcha so`z va iboralalrni  qo`llash asosi o`rin tutadi. 

243. “Bahorsiz ham diyorsiz el ichra benazarman” degan e`tirof qaysi she`rdan olingan**********iltijo (T. 

Sulaymon) 

246. XVII-XVIII asrlarda hindistonda yashab ijod etgan ,asli  kelib chiqishi Shahrisabzlik faylasuf ,shoir 

kim? ************Bedil  

    247. Qaysi asar qahramonlaridan biri boshqasini “Keksa tovuq” deb haqoratlaydi  *************** “ 

“Qutlug`Qon”da Yo`lchi  Mirzakarimboyni  

249. “Raxbari najot”  “ Begjon” “Mavludi sharif” “Abo MUSLIM” asarlarini muallifi kim?*****     

FITRAT  250. G`azal haqidagi notog`ri  mulohazani  toping**********G`azaldagi  har bir baytning alohida nomi  

bor 


251. Muhabbat o`zi eski narsa, lekin har bir yurak  uni  yangilaydi // kimga tegishli  fikrlar 

***********Xodi To`qtosh  

252. “Zaharli  hayot ”  dramasida  Mirzo  Hammadamboy  Maryamxonning Eshonga nazr qilingan 

ekanligini  kim  orqali  biladi ********8**Qosimjon orqali  

256. “Kul  tegin ”  bitigida tilga olingan TUN O`RTASI so`zi dunyoni qaysi tomoniga nisbatan 

qo`llangan??**********Shimol  

257. “Hibat ul-haqoyiq” asarida nima mo`minlarning nishoni  deya tariflanadi???**********Tavoze 

259. Navoiyning qaysi asarida man etilgan ishlardan tiyilishning hech biri “Chog`ir tarkicha bo`lmas” ligi 

aytilgan**************Munshaotda  

260. “Kiprigi ko`ksiga soya solgan qiz” ta’rifi qaysi she’rda uchraydi **********Naxshon (Usmon N) 

261Kimning  qaysi asarida Valentin Resputinning  “Rabbim”! de Mariya so`zlari epigraf qilib olingan 

**********”Yo Jamshid” (X. Sultonov) 

265. “Qissasi  Rabg`uziyda ” da qaysi payg`ambar haqidagi  qissa  qisqaligi bilan mashhur*****  *LUT  

266. Sultonxon kimlarning ko`rsatmalari  orqali ikki xotining necha qop  tilla olganliklari  

aniqlaydi??????**********Xazinabon  

268. O. Matchon  “Shoir bo`lmoqchiman, debsan”  she’rida kimni haqiqiy shoir deb 

aytadi.****************Yurtni  bir umir sevganni  

271. Pushkinning qaysi asarida turli  personajlar taqdiri  misolida inson  rejalashtirib bo`lmasligi,  u  har 

daqiqada kutilmagan o`zgarishlarga yuz tutishi  mumkinligi g`oyat tasirli  aks ettirilgan** ***Kapitan qizi 

272. “qishlog`da, tag`in,  poytaxt biqinidagi qishlog`da tugilganim taqdirning hadyasi bo`lsa ajab emas. 

Negaki ijodkorda qishloqning qalbi, shaharning aqli  bolish  kerak”    fikrlar muallifi kim ********O` 

Hoshimov  

273. Behbudiyning “ikki emas tort til  lozim  ”  maqolasida forsiyning bilgan kishi kimlarning asarlaridan 

lazzat olishi  aytilgna?******* Firdavsiy, // Bedil // Sa`diy// 

274.Xalqimizning qadimgi yirik eposi hisoblangan”Alpomish”dostonini atoqli baxshi Fozil Yoldosh O’g’li 

ijrosida yozib olib izohlar bilan nashr etilgan ijodkor qalamiga mansub asarni toping?*******Ikki qizning 

hikoyasi  

275.QAYSI  asarlarda yurtning hukmdori bilan dono maslahatchi o’rtasida davlat ishlariga oid savol javob 

bo’lib o’tadi?******* Saddi Iskandariy//Qutadg’u bilig 

276. ……..uning bir o’ziga butun bir uyurni alishtirsa arzir edi”// ta’rif qaysi  hayvon    haqida?****oq 

moya  

278. R.Thokurning “Nur va soyalar” asarida uchraydign “Akyanomjori”-******boshlang`ich  o`qish kitobi 279.”Sul yoshdin kitobga muhabbat qo`ysa, Ulg`aygach, kitobning ilkidan ayirmay o`zi bilan asrab yurgay ” 

Qaysi qahramonning otasi u haqida shu fikrlarni xayolidan o`tkazadi.*****Alisherning”Zulmat ichra nur”    

280.Navoiy o`zining “Majolisun nafois ”tazkirasida “turkigo`y,”mashohir”  deb t a’riflagan.Bobur mirzo 

zomonida she`ri shuhrat tutganini ta’kidlagan shoirni belgilang.******Gadoiy  

282. Uning otasi Badahshonning hokimi bo`lgan, uni yurt talashin Husayn o`ldirgan.//Bu qaysi asar 

qahramoni*****”Sohibqiron 

285.Kabir obrazi qaysi asarda uchraydi?***Bahor qaytmaydi,// Avlodlar dovoni 

286.qaysi asrda bosh qahramonga bir mamlakatni qo`lga kiritsh evaziga sevgisida voz kechish taklif 

qilinadi?****Farhod va Shirin 

288.Salomat Vafoning “Ovoraning ko`rgan kechirganlari”//,To`xtamurod Rustamovning “Kapalaklar 

o`yini” qaysi janrga mansub?*******roman 

289.E.Vohidov qalamiga mansub “Uzum” radifli g`azaldagi  satrlarni hazrat Navoiyning “Ashqarat” 

g`azalidagi satrlarga qiyos etgan olim kim?******Alixo`nto`ra Sog`uniy 

291.Bir fozil kishining “agar tuz aynisa, uni hech narsa tuzata olmaydi” mazmunidagi gapi qaysi asarda tilga 

olinadi??*****Sohibqiron 

293.Aqldan  ozgan ona obrazi qaysi  asarlarda tilga olinadi?*****”Ufq”, “Alvido,bolalik” 

294.Siddiqiy-Ajziy haqidagi  to`g`ri ma’lumotni aniqlang.*****jadid adabiyoti namoyandasi,// o`zi maktab 

tuzgan fidoiylarda biri,//ibratli ertaklar muallifi 

295.Yurtimizdagi ”Kengash”,”Hurriyat” jurnallarining muassisi kim edi*******Hamza 

297.”O`tgan kunlar” romanida Yusufbek hoji o`g`liga:”Hozir biz andishaning bandasi”-deganda nimaga 

ishora qilmoqda?*****Zaynabning oilasi  quda bo`lishga ishontirib  qo`yilganiga 298. A.Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi  Xusrav bilan  Farhod diologida olingan parchaning 

davomi bo`lgan misrani toping?// Dedi:-Ishq alining nedur  hayoti …******* //Dedi:-Vasl ichra jonon 

iltifoti 

299. “Qoraxon insof qilib qarasa ,No`g`ay yurtining qizi tugul ,yer yuzining barnolari bir tola mo`yiga 

arzimaydi.  Tugul so`zi qo`lyozmada qanday ifodalangan?********tuva                                                                  

” 

302.”Zarbulmasal”da “mudom har ishda o`zidin bemaza va befahm va beidrokroq odamga maslahat qiladigan” muftini belgilang?*******Muhammad Amin Xo`ja 

303.Ahmad Yassaviy hikmatlarida uchraydigan “shikva” so`zining ma’nosini izohlang?*****shikoyat 

305.Bir qop tilla evaziga yozilgan, butun boshli podshoh oilasini necha yillab sarsonlikka duchor qilgan 

fitnali xat qaysi asarda uchraydi?*****Rustamxon 

306.30 yil birga  yashab ,eridan atigi bir marta qattiq tanbeh eshitgan ayol obrazi qaysi asarda 

uchraydi?*****Ufq 

307.A.Navoiyning “Qilg`il” radifli g`azali qaysi vaznda yozilgan?*******mujtasi musammani maxbun va 

maxbuni maqtu 

309.Qaysi adib o`z asariga “yuragimning ochiq yarasi va shukronasi” deb ta’rif beradi?******O`.Hoshimov 

313.”Manam sho`rida bulbul” muxammasi orqali o`zini bo`stonidan ayrilgan bulbulga,yetim qo`ziga, 

biyobon gardiga o`xshatgan shoir kim?*****Furqat 

314.”Ulug`bek xazinasi” romanida  usta Temur Samarqandiyni dorga  osishga buyurgan va uni bu jazodan 

qutqarib qolgan kishilar kimlar edi?******Shohruh Mirzo,//Mirzo Ulug`bek 

315.Yigit sevgilisini eri bilan ko`rdi.Bevafo yor ham yugitni ko`rdi.Shunda yigit o`zini panaga oldi, yo`qsa 

yor yigitning ismini aytib yuborishi hech gap emas edi.//Ushbu matnda yoritilgan voqea qaysi asarda  aks 

etgan?*****Surat(Mirtemir) 

317.”Yulduzli tunlar ” romanida  Xondamir “Boburnomadagi” qaysi boblar tahrirtalab ekanini 

aytadi?*****H.Boyqaro  saroyiga oid boblar  

318.Alimardon(“Bahor qaytmaydi”),Shomil (Alvido bolalik),Usmon(Jamila) obrazlariga xos umumiy tavsif 

qaysi bandda berilgan?*****qiz-juvonlarga tegajoqlik qilish 

319.Qaysi asarda modasini qutqarish uchun o`zini o`tga urgan ,keyinchalik o`qning jarohatidan o`lim topgan 

bo`ri haqida  so`z boradi? ******Ufq 

320.”Devoni Kabir” haqidagi to`g`ri mulohazani toping?****Devondan Rumiy she’rlari o`rin olgan,//unda 

3000 dan ortiq she’r mavjud//, she’rlar g`azal, ruboiy va masnaviy janrlariga mansub 

323.”Rustamxon ”dostonida uchraydigan maqolni toping.*****Mard so`zidan,yo`lbars izidan 

.Adashganning oldi yo`l.Egilgan bo`yinni kesmaydi xanjar. 

329. U avval  Xorazmda, so`ng Xitoyda ta`lim olgan Abdurahmon  Jomiy –uning ustozi u  

kim???*********Muhammad  Solih 

330.Fikrni to`ldiring. Ko`rkam adabiyotning asosiy belgisi  va odamga chuqur ta`sir etishining  boisi 

unung…….ekanidir nuqtalar orniga so`z qoying ************** Obrazli  

331.”Unig she’riyatida donishmandona fikrlar deyarli  yo`q”  (Suvon Meli) fikrlar qaysi ijodkor 

haqida********Zulfiya xonim 

333. Beshta yovqur bolasini  bir  qashqir yegan//  mening ma`yus onaginam, bormisan  omon //(Uyg`on 

sozini aytgach) she’rda 5 ta yovqur kim??*************A. Qodiriy,//  Fayzullo//  Akmal Ikrom, //Usmon 

Nosir,// Cholpon//      

334. Quyidagi tush tasviri bilan bog`liq jumlalar qaysi asardan olingan// “U otni  bo`ynidan mahkam 

quchog`lab olgancha shuvillab pastga tushib ketayotganmish-u yerga hech yetmasmish. Nafasi bo`g`ziga 

tiqilib dahshatdan oyoq qo`llari  toshday qotib qolganmish// ” **********Bahor qaytmaydi (O` Xoshimov) 

335. “Alpomish” dostonida kim “Zahar chol” deya tilga olinadi*************Qultoy 

338.”Tunyuquq” bitiktoshida tilga olingan tog` nomi*************ko`gman 

339.Mansab nomini  bildiruvchi so`zni  toping ?/************Muhokamat ul  lugati tayin 

340. Mirmuhsin qaysi asarida o`zbek yoshlari dunyo qarashi  va  ruhiyatidagi yuz bergan o`zgarishlarni  

qiziqarli  tasvirlashgan  uringan**************** Ziyod va ADiba 

343. Mirtemirning qo`shiq sifatida hozirgacha tillardan tushmay kelayotgan she’rlarini  

belgilang**************Bir g`ozal,// Bog` ko`cha, //Yal-yali,// O`ynasin,// Qaro ko`zli,// Ustina//  

345.”Kayf” “Olov” hikoyalarining muallifi ************P Qodirov 

346.”O`tkan kunlar”da Yusufbek hoji O`zbek oyimga aytgan maqoli************** bilgan topib so`zlar 

bilmagan qopib  
348.Komil  Xorazimga xos bo`lgan jihatlardan to`g`risini toping//************tanbur chizig`i  deb 

nomlangan notalar tizimini kashf qilgan// shoir, xattot, musiqashunos ,tarjimon va yirik davlat arbobi 

sifatida nom qoldirgan,// saroyda turli  lavozimlarda ishlagan//, devonbegi  mirzaboshi  vazifalarnini  

bajargan.    

349. Qaysi shoirning ijodida hayotni  sevishga ,undan zavqalanishga  chaqirish, turmushning ozod va 

baxtiyor bo`lishini  orzu qilish yetakchi  o`rinda turadi. *****************Muqumiy  

350.Maxshar kuni maxshargohda  xuddi  byu dunyoda nola  qilganaday bir oh ursa, uning ohidan xatto  

behishti jovidon ham o`rtanib keladigan shoirni  aniqlang******Mashrab 

351. Navoiy g`azalidan olingan XIRQAT sozining ma’nosi DER: anga bo`ldi sabab o`tliq bag`irning xirqati 

*********** Kuyish ,yonish 

354. Axamad Yugnakiyning “Hibbat ul  haqoyiq” asarini  ko`chirtirgan shaxsni  aniqlang********Arslon 

Xoja Tarxon 

355. Ta`lim tarbiyaga oid “Kitob ul atfol”//  “Bolalar uchun  yozuv kitobi” qo`llanmasining muallifi  

*************Behbufiy    

356 Erkin V ning “Uzum” g`azalidagi Shoh bayt Alixon to`ra Sog`uniy tomonidan Navoiyning qaysi 

g`azalidagi  satrlarga qiyos etilgan************Ashraqat 

357. Fors-tojikcha HAZOR DOSTON so`zi nimani  anglatadi.*****bulbul  

358. Hamza qalamiga mansub tetralogiya qanday ataladi************Farg`ona fojialari  

359.O`zbek  fantastik  adabiyotining yaxshi  namunasi sanaluvchi “QIYOMAT ” hikoyasi muallifi  

kim?****Fitrat  

360. A. Oripovning “Har bir satri har bir sheri bilan adabiyot o`zbek  adiyotiga qayta boshladi”.// ushbu  

ta’riflar muallifi  kim?******************Usmon AZIM    

361.”Avesto”da    haqiqat va imon ilohiysi kim? *****************Arta 

362.1926-yilda ilk bor O`zbekiston xalq shoiri unvonini olgan ijodkor kim???************So`fizoda 

363. E. Vohidovning qaysi asari turli yillarda yozilgan risola va badiiy  lavha va tahlillardan 

iborat********Ko`ngil nidosi 

364.Bbashariyat jamiyati  shunday tuzilganki, hamma vaqt har bir  kishining ko`ngliga ikkinchisi hush 

yoqavermaydi ehtimol, siz suhbatdoshingizga yoqarsiz, u sizga yoqmas yoki, aksincha, u sizga ma’quldir-u, 

sizga unga noma’qul ruhiy holat qaysi  shoir ijodida haddi a’losida aks ettirilgan*************Navoiy 

365.” Qutlug` qon” romanida  Gulnor  Unsunga: “Boylarda bittasi o`rtaga tushsa, akangizni qamoqdan 

boshatish oson bo`ladi ”, - deb kimga yalinishni  maslahat beradi*************Hakimboyvacha  

368. “Otello”  fojiasida Otello kimga o`ziga ishonganday ishonar edi?***Dezdemona 

369. O`rgangan ko`ngil  o`rtansa qo`ymas.//   ushbu  maqol qaysi asarda qo`llangan?**************Kecha 

va kunduzda 

370.Qaysi asarlarda ma’naviy dunyosi quriqshagan, risoladagi odamlarday fikrlash  va o`zgalarni  tuyish 

saodatidan mahrum bo`lgan ma’naviyatsiz kimsalar tasvirlangan?*********** Sho`rodan qolgan odamlar 

(Sh. Bo`tayev) //Puankare (A. Yo`ldoshev)// Tanazzul (J. Ergasheva)//  Tafakkur (Zulfiya Qurolboy qizi) 

371. Qaysi asar qahramoniga nisbatan “Azamat qul” ta’rifi ishlatiladi?**********Qutlug`qon (Yo`lchi) 

372. Lutfiyning qaysi g`azalida  qisqa radif qo`llangan?********** Ulki husun etdi bahona elni shaydo 

qilg`ali 

373. Chingiz Aytmatovning qaysi asarlarida Nafaqat bir millat, balki butun insoniyatga  dahldor ma`naviy 

ahloqiy muammolar aks ettirilgan?**************”Asrga tatigulik kun ” //“Qiyomat”// “Kasandra 

tamg`asi”//  “To`g`lar qulaganda” 

375. Kimning sherlaridan birida vatan “Beshta yovqur bolasini  bir qashqir yegan  ” ona timsoli 

gavdalantiradi.?**********Halima Hudoyberdiyeva 

376.” Alpomish” dostonida qaysi qahramon  Ollohdan karim samad sifatlarini aytib madad so`raydi 

?*********Qorajon  

377. “Kultegin bitiktoshi” dagi “Bino  quruvchi , naqsh solingan bitiktosh yasovchi Tabg`ach xoqonining 

jiyani  kim************Chang Sangun 

378. Qudrat egasi tomonidan odamga dardli  ko`ngil  va yoshli  ko`z berilganligini o`zi saodat ekani 

kimning bitiklaridan ma’lum************Navoiy  

380.A.Qodiriyning “Mehrobdan chayon”asarida uchraydigan // shig`ovul// qanday mansab?* 

381.O`.Hoshimovning “Sharq yulduzi” jurnalida bosh muharrir bo`lib ishlagan davrida yaratilgan 

asarlari?******Ikki eshik orasi,// Bahor qaytmaydi,// Tushda kechgan umrlar,//  Ikki karra ikki besh//. 

382.Avloniyning “Advokatlik osonmi” asaridagi barakallachilarning gapiga kirib, katta to`y qilib, katta 

qarzga kirgan personajni toping?****Egamberdi 
383.Jonibek Sultonga bag`ishlangan asarni aniqlang>*****Maqsad ul atvor 

384.Navoiyning qaysi g`azalida sh’riyatdagi savol-javob usulidan unumli foydalangan?******Jong`a chun 

derman,Ne erdi o`lmakim kayfiyati 

386.”Qissai Rabg`uziyning ” qaysi qahramoni  “yelning vujudi bo`lmas  hamma ishlari foniydir” degan 

hikmatni aytadi?*****Manzara  

388.”Avlodlar dovoni” romanidagi Nizomning eng zo`r istagi nima edi?*****//otasini zindondan 

qutqarish,// Hamidani yana ko`rish 

389.Pushkinning ulkan g`alabasi, uning shoir sifatida chinakan tan olinishi qaysi asari bilan 

bog`liq?******Ruslan va Ludmila 

390.Alpomish dostonida uchramaydigan  geografik nomni belgilang?*******Zarchaman 

392.Butun umri davomida o`z xalqining ko`zini ochishga urinishi yurtdoshlari ,maslakdoshlari ham shunga 

da’vat etishi bilan bizga ma’rifatparvar bobolarimiz Behbudiy, Avloniy, Fitrat,Cho`lponlarni eslatadigan 

horij ijodkorini belgilang?*****R. Tagor 

394.Ogahiy haqidagi to`g`ri ma’lumotni aniqlang?******//amakisi Munis o`rniga miroblikka 

tayinlangan//,saroy tarixchisi,//Xiva xonligining 1825-yilgacha bo`lgan tarixini yozib tugatgan// 

395.Kultegin bitiktoshida nomi keltirilgan bino yasovchi naqsh solingan bitiktosh yasovchi Tabg`ach 

hoqonning jiyanini belgilang?*****Cang sangun  

396. Niyati sharg`a ziynat bermoq// ahli islomga quvvat bermoq  //  yuqoridagi  ta’rif qasi qahramonga 

tegishli ******Shaybonixon 

397.Alisher  NAvoiy “”Xamsa”sida qaysi qahramonning to`kkan ko`z yoshlari  nil daryosiga qiyoslanagan 

********Mehr 

398.Tushlarida akasi  jasadini  topib otasining yonida qabr qazigan lirik qahrmonni  yaratgan 

ijotkor*****Zulfiya  

4401. Pushkinning “YEVGENI Onegin” she’riy romanidagi  tong qushini  berlgilang***********Tatyana   

403.Uning kitobga ixlosini sezgan akasi  1  sinfga bogan ukasiga hozirga qadar e’zozlab saqalayotgani  

“Mard yigit”  ertakalar to`plamni  sovg`a qiladi.//  Quyidagi ma`lumot qaysi ujodkor haqida*****//To`hir  

Malik  

404. Qaysi o`zbek  adibining qissalari  sharq  va g`arb nasrchiligining  sintezidan tu`g`ilgan badiiy 

tafakkurning yorqin namunasi  hisoblanadi*******G` G`ULOM  

406.Bir she’rida dunyoda barcha narsani  yeb yuborishga qodir odamzod bolalariga qarata o6vqatingizni 

yengu  yemang bir biringizni deya xitob qilgan shoir kim*********Sirojiddin Sayyid 

407.Dunyoning ishlari qissasida bahor qabristondan boshlaninshi aytilgan //qaysi she’riy asarda lirik 

qahramon bahordan mening onam qabriga ham bordingmi  deb so`raydi?*******  BAHOR (A. Oripov) 

408.O`zligidan ayrilib Manqurtga aylanagan qahramonlar qismati aks etgan Jamila Ergashova qalamiga 

mansub bo`lgan hikoya nomini  belgilang *****Bulut tosgan oy  

411. Navoiyning “Bo`l” radfli  g`azali  mavzusiga k`ora qanday g`azalal sirasiga kiradi *************Na`t  

413. Bemordan seskangan tabib tabib emas// Ibn Sinodan keldirilgan ushbu so`zlar qaysi asarda aytiliadi 

**Bahor qaytmaydi  

414. Kuchli  o`kirik  bilan qarshisidagi maxluqni  mahf etish epizoti  qaysi asarlarda uchraydi 

**********Hayotga muhabbat  //Rustamxon dostonida  

416. “To`glar qulaganda” ( “Mangu  kelinchak” )romanlar muallifi kim ?****************CHingiz 

Aytmatov     

417.So`vga (O` Umarbekov) hikoyasida o`g`lidan kelgan maktubni  kim yozgan edi *******8*Valijon  

421. Tarso qizga ko`ngil qo`ygan  Shayx San’on qissasi qalamga olingan manbani  

ko`rsating*********Mantiq ut tayr (F Attor) 

423. Nodira qalamiga mansub “DODA keldim” g`azalining qaysi misrasi ramali musamamni  maqsur 

vaznida *********barcha yoru oshnodin aylading begonaliq  

424. “Kofir” “Nasora”  “Mardud” haqoratlari  qaysi asar qahramoniga qarata aytilgan 

*************Razzoq so`figa (Kecha va KUNDUZ) 

426.Besh soni  bilan bog`liq to`g`ri ma`lumotlarni toping********** ”Nur va Soyalar” hikoyasida 

Shoshibishon shuncha yil qamoq jazosiga hukm qilinadi// “Muftohil ul adil” dagi hikoyalaridan birida bir 

farrosh ayol  sultonning tugagini  to`qitish uchun to`quvchiga shuncha oltin beradi// “Advokatlik osonmi” 

pyesasida Xushvaqt Davronbekda agar yo`qolgan otini  topib bersa suyunchisiga shuncha tanga berishini  

aytadi//.  

430. Modomiki  ularga o`lim ahamiyatsiz ekan ,ular hayotning qadr qimmatiga yetishmaydi degan fikrlar 

“Asrga tatigulik kun” romaninig  qaysi qahramoniga tegishli *************** Edigey   
431. Navoiyning Husayin Bayqaro  iltimosi bilan tuzgan birinchi  devoni ***************Badoye ul 

bidoya 


432.”Sohibqiron” dramasida Rum sulton asirga olingani xabarni yetkazgan yasovul Qosimbekni Temur 

qanday taqdirlaydi ***********nabirasini nikohiga berajagini  aytadi. 

433 Quydagi  qaysi romanda kuchi g`ayrati ,aqlini sarflashi  mumkin bo`lgan ezgu mo`ljalning ulug` 

maqsadning yo`qligidan qiynalayotgan yigit aks etgan *******************Yevgeni Onegin 

435.Qaysi javobda Tamsil san`ati o`ta mohirlik bilan qo`llangan***********Erur hayotning o`q yanglig` 

otmakiga dalil kishiki  yoki be  qadga asodin yetti kerish  

438.Tassavvuf adabiyotida uchraydiga timsol istilohlar lug`atida Komil inson timsolini  ifodalayadigan so`z 

qaysi qatordagi  baytda  radifga olingan**************Kechalar hajringda kuymog`imga tanho guvoh 

ko`z //Necha qon yoshlarni  to`kmish va vayron gumroh ko`z // 

439. “Qutlug` qon”  romanida ….. 15-16 orasida bo`lgan qoramtir, lekin toza  sog`lom yuzli,  ko`zlari 

boalarcha o`ynoq sho`x jingalak sochli bo`ychan qishloqcha sodda,  samimiy bir qiz edi  ta’riflangan obraz 

kim ?************Unsin  

440. Quydagi qaysi asar qahramoni o`z qilmishini  nomus uchun qildim, ammo g`azabdan emas degan iqror 

bilan ta’rif etadi *************** (Otello)da otello 

441. Navoiy va Bobur “qutadqu bilig” asari va uning muallifi to`grisida mutloqo so`z yurutmaganliklari 

sababi to`g`ri ko`rsatilgan javob ******asarning bor yo`gi  3  nusxada saqlanganligi   

442. Abdulloh ibn Muborak al Marvaziy Movorounnahr tarixida qanday iz qoldirgan ************Birinchi 

bo`lib xadis to`plamini jamlagan muhaddis  

443 Sa’diy “guliston ” asarida nimani  yoki (kimni) yaxshi  odamni uyidagi davosiz dard , hayosiz dushman 

ekanligini  aytadi ***************yomon xotin  

445. Hudoni yod etib biyomon ketdik  

       Biz tan olamidan jon tomin ketdik 

       Tunu kun fikr etdim  72  yil 

       Sarson bo`lib yurdik ham hayron ketdik   // misralar muallifi kim?******P. Mahmud  

446. Alpomish    dostonida sovchi bo`lib kelgan 90 alpga Barchinoyni  berish va buning natijasida erkin 

yashab davron surish taklifin Boysariga kim taklif qiladi *********************Yortiboy  

447.A. Oripov  “Bahor” she’rida”  O`n oy kim so`nmishdir u tanish nara // Hmon firog`ida  fig`on chekar 

shosh deya qaysi adib vafotini ko`zda tutgan? ********** G`Gulom  

448. Fitrat O`git” she’rida o`zi millati dardiga najot topganday bo`ladi bu  najot nima yoki kim 

edi************yigit  

.449. Hijron motivi  asosiy yo`nalish bo`lgan shoiralar qaysi**************Nodira, Zulfiya  

455.”Sohibqiron” dramasida buqalamun nomi bilan tanilgan qahramonning asl ismi nima*********** 

itolmas 

459.Ochildi bog`ida bir otashin vard// demakim vard, balkim shulayi dard(Farhod va Shirin) baytdagi istiora 

so`zlar qaysi so`zlar*******ochildi// bog`ida// vard// 

460.Adabyotshunoslikda mumtoz adabiyot namunasi bo`lgan qaysi asar “Buyuk ibrat va insonga taskin 

umid bag`ishlovchi mo`tabar manba” deb etirof etiladi**********Qissasi Rabg`uziy 

461.Oybek gapira olmay qolgani harakatlari cheklangani susayganiga qaramay qanday qissalar 

yaratgan******** nur qidirib, //bolalik,//bola alisher 

462.”Majlisli kun bo`lsa to`rdan joy tegmay piyoladan choy tegmay bo`sag`aning oldida kovushga joy 

bermay kovush bilan aralashib it yiqilish bo`lib paygabetda yotadigan “qahramon kim********alpomish 

dostonida yortiboy oqsoqol 

463.Fuzuliyning “Mani jondan osondirdi” g`azalida matladan kiyingi baytlarning har biri yana alohida 

qofiyaga ega bunday qofiya turi nima deb ataladi**************musajja qofiya 

465.Qaysi shoirning dastlabki she’ri” Ovropa xabarlar”ida bosilgan ****** A.Pushkin 

469.Navoiyning quyidagi nomi keltirilgan g`azallardan qaysi birida taxallus maqtada emas ,balki begona 

baytda keltirilgan *************”Mehr ko`p ko`rguzdim ammo  

470.Quyidagi qaysi asarda ruhiy holat manzaralari tasvirining zanjirsimon va boloxonador qilib berilishi 

o`ziga xos ohang  paydo qilgan**********Shamoldi tutib bo`lmaydi 

471.”Yulduzli tunlar “ romanida BOBURning maxsus taklifi bilan Hirotdan Agraga ketayotgan Hondamir 

Dehlidan shimolroqdagi bir bekatda qayerlik elchilarni uchratganini aytadi*********Toshkentlik va 

Samarqandlik 

472.Qaysi asarda lirik qahramonga” Tong qushi” deb murojaat qiladi******A.Pushkinning Yegeniy Onegin 475.”Shahodat xola uyiga qanday yetib kelganini bilmadi, keldiyu pulni kechagina o`qib o`tirgan”….” ning 

o`rtasiga solib tokchaga qo`yib qo`ydi” //O`lmas Umarbekovning Sovg`a hikoyasigdan olingan parchada 

nuqtalar o`rniga tushirib qoldirilgan asarlarni ****** Yusuf va Zulayho 

477.Qaysi yozuvchining qahramonlariga nisbatan har qanday holatda ham odamlikka hiyonat qilnaydilar 

degan e`tirof ishlatiladi********Jek London 

478.Qaysi shoira bir she’rida o`g`liga daraxtlarning aldashni bilmasligi, nomardlik qilmasligi hich qachon 

sotqinlik qilmasligi xiyonat qilmasligi to`g`risida dars beradi *********Halima Ahmedova  

480.Taft ,harorat ma`nolarini ifodalovchi so`z qaysi******Ta’b 

481.O`zi rostgo`y bo`lgani uchun hammani chin gapiradi, deb o`ylaydigan adabiy qahramon 

*********Otello  

483.Muazzam sharqning ilmi donishi manaviyatini qancha ko`p va xo`b o`zlashtirsak, fikrimiz shuncha 

ravshan ruhimiz shuncha bardam bo`ladi bu kim********Najmidin Komil 

484. T.Malikning fantastik asarlari yozilish yo`nalishi bilan to`g`ri tartiblang*********** 

485.Dunyoni nonoq tabibga o`xshatgan shoir kim******* Y.Eshbek 

486.Ferdinand de –Sosyurning lingvistik konsepsiyasi kitobi muallifi bo`lgan tilshunos nomi********* 

Iristoy Qo`chqortoyev 

487. Bozor kunlarida jarchilik qilib egasidan cho`tal oladigan, sholi yetishtiruvchi koreyslarga qish 

kunlarida cho`g` yetkazib beradigan,pishiqchilik mahalida bozordagi qovun,tarvuz, po`choqlarni chelakka 

yig`ib yuradigan qahramon yaratgan ijodkor kim******Shukur Holmirzayev  

488.O`zining yozishicha ,ko`pincha hatto oyning yorug`ida ham, qorong`u kechalarda, sham yorug`ida kitob 

yozgan kishi kim ******Al Buxoriy 

489.O`zim o`lsam ezgu otim qolsa bas 

     Qolib mangu otin tirik bo`lsa bas 

    Faqat yaxshilik qil tila yaxshi nom  

    Nomin mangulikla yashar bersa bas 

  Misralar kimiki******* Yusuf Xos Hojub 

490.Furqat shoirlikdan boshqa qaysi sohalar bilan ham shug`ullangan******Ilmi nujum, tabobat 

492.Rasul kishini o`tga tashlovchi … dir deb aytadi.// Yugnakiyning asaridagi keltirilgan gapni 

topin******TIL 

493.Rudakiy qaysi janrga oid she’rlar yozishda tengsiz bo`lgan******g`azal va ruboiy 

494.A Oripov tomonidan G`G`ulom ga qanday atalgan***** Surur kuychisi 

495.So`z so`ylaguvchini ayb etmaguncha so`zi tuzalmaydur,// kim asariga tanqidda bo`lganlarga 

minnatdorchilik tarzida keltirgan_______Behbudiy Padarkush haqida ( Teotur nadur) 

496.Qalam ahli tomonidan qaysi hukmdor” shohlar darveshiyu, darveshlar shohi “deya 

ta’riflanadi*******Navoiy va Bayqaro 

497.M. Yusufning vatanim she’ridagi ko`ringan meniki deb da’vo  qilgan alloma kim****Yassaviy 

498.Qaysi xalq dostonida dong`i Dog`istondan o`tdi deya tarif beradi****Kuntug`mish 

499.Dordan qo`rqib yolg`on aytib turganim yo`q //shoirlar yolg`on gapirsa o`ladi el;**** U.Azim// 

Baxshiona 

500.Shoir Ulug`bek Hamdam kulayotgan kishining tabassumiday sirli deya nimani tasvirlagan***** San`at 

502.Mirzo ulug`bek davrida Samarqandda yashagan Taroziyning adabiyot nazaryasiga bag`ishlangan Funun 

al- balog`a asari qaysi davlatdan topilgan******* AQSH 

503.Sirishki-ko`z yosh 

504.Tarso qizga ko`ngil bergan Shayx Sanon qissasi qaysi asarlarda***** Mantiq ut -tayrda Attor// , Lison 

ut tayrda Navoiy// 

506.Rustamxonda Sultonxon Xuroyimning 2 kundoshiga qanday jazo tayinlaydi ******* haydab o`ldirish 

509.A. Muxtorning Tundaliklari necha daftar ****2 

510.Qovoq devoni haqida voqea – qistirma epizod qaysi asarda **** O`tkan kunlar 

512.Tanovor kuyi bilan aytiluvchi o`zim har joydaman ko`nglim sandadur// kimiki*******Muqumiy 

513.Otello kimning oyog`iga qarab “shayton echki oyoq bo`ladi, bu afsona ekan **********yago 

514.”Lo`lini eshagini sug`or, pulini ol”maqoli “ advokatli osonmida”da  kim etgan******Abdujabbor 

516.Qaysi ijodkor har bir ishda yetuk ustoz darkorligini etib” agar bo`lmasa yo`l boshlaguvchi pir solur 

bo`yniga shayton tazvir******S.Olloyor 

517.Xorazmiyning “Muhabbatnoma”sida uchraydigan barbachi sayyora *******nohid 

518.Quyidagi qaysi ijodkor Navoiyni ustoz deb tilga olib o`lmish edi Navoiy suhandon manzuriy 

shahanshohi Xuroson deya kim aytadi//*****Fuzuliy  
519.Quyidagi qaysi obraz  qahramonning bola kunda tutadigan quyonchiq kasali borligini aytadi//***** 

Qorajon 


520.G`arq  pishgan tut yeyotgan bolalar yig`latib tutni kesib ketish tasviri qaysi ijod *****O Matchon 

521.Musofir laqabli qahramon----------------------- Erkin Azamov// ko`k eshik// asarida 

522. Dunyoni  nonoq tabibga o`xshatgan shoir************Yo`ldosh E 

523 .Tohir M  ning fontastik  asarlari yozilish yo`nalishi  bilan tartiblang *********Somon yo`li  elchilari, 

Zaxarli g`ubor, Choraxada qolgan odamlar, Falak,---sarguzasht asarlar,////  Charxpalak, bir k`ocha bir kecha, 

Songgi o`q, Shaytanat----dedektiv asarlar/// 

530 .Ozim o`lsam, ezgu otim qolsa bas //qolib mangu otim tirik bo`lsa bas// faqat yaxshilik qil, tila yaxshi 

nom noming magulik-la yashab yursa bas//    misralari kimniki**************Yusuf hos hojib 

533 .Qissasi rabg`uziyda qaysi payg`ambarning tug`ma ko`r, va davolab bo`lmas pes kasalligini duo  bilan 

davolashi  aytilgan**************Iso alayhi salom 

536. M. Yusufning Vatanim she’ridagi “Ko`ringan meniki  deb ” davo alloma kim*****8******yassaviy 

537. Qalam ahli  tomonidan qaysi hukmdor Shahlar darveshiyu,  Darveshlar shohi  deya uluglab tasvirlanadi 

***********8* Navoiy- Husayin Bay 

539 .Doston qahramoni  va ularning ta’rifini  tartiblang ***********Zulhumor-yasangan hurday ,tishlari 

durday ko`zlari yulduzday, qoshlari qunduzday ,lablari  qirmizday…… // Oftoboy-ajab suratli  bir qiz

jamoli kunni  hira qilguday, harkim husnini ko`rsa aqli ketib otdan yiqilgay….//. Xolbeka- qoshini kerib, 

labini burib, chikka bel bo`lib, shirin qilib kulib…….// Barchinoy- barkamol , bo`yi yetgan, har yag`irini 15 

qarich keladi…… 

549. Otello  fojiasida otello kimning oyog`iga qarab “Shayton echki  oyoq bo`lardi, bu afsona ekan” deydi 

**************Yago 

551 .“Dordan qo`rqib yolg`on aytib turagnim yoq //Shoirlari yolg`on aytsa, o`ladi el” qaysi asar 

qahramoniga tegishli **************Shoir bo`lmoqchiman debsan (Omon M) 

554 .G`. G`ulomning “Sog`inish” qahramonlari haqidagi  to`g`ri mulohazani belgilang************** 

yigit nafisa ismli qizni sevardi,// yigit katta savat to`qib ketgandi, //ota tong  chog`ida Bedillini she’rlarini 

o`qirdi// 

555 .Mirzo U davrida Samarqanda yashagan Ahmad Taroziyning  adabiyot nazaryasiga bag`ishlangan 

“Funun al balog`a ” asari qaysi davlatda topilgan************** AQSH dan  

558. Rustamxon dostonida Xuroyimning kundoshlariga qanday jazo tayinlaydi ************** Shahr 

tashqarisiga haydab yuborish va o`ldirish 

560 .“Go`yo  g`ubori yo`q saxro guliday ” deya tariflangan obraz ************** Ul joy Turkon 

561 .qaysi dostonda “Tulkini inlatgan toziday bo`l” gan kampirlar obrazi uchraydi ************** 

Alpomish 

562. Avestoda quyoshdan ziyo emgan, quyoshdek nur taratgan mabud kim ************** Ashi 

564 .Quydagi qaysi qahramonni  bir necha sarfdek  tik qomantli, gul  yuzli  qizlardan boshqa yuzini ko`ra 

olmasdi ************** Shirin 

565. Xorazmiyning “Muhabbatnoma”sida borbachchi sayyora kim  ************** Noxid 

566. N. Norqobilovning “Olim o`g`il  hikoyasida ” Shayman chol og`lining ozg`in chehrasidan ko`z uzib  

tevarakka alahsiraydi  kimni ko`cha boshida ikki qob somon yuklangan eshagini oldiga solib kelayotgan 

holda ko`rgach, kundalik tashvishlari esiga tushib  cholning qovog`I hiyol solinadi************** Xaydar 

ko`sa 


567 .qaysi ijodkor Navoiyni ustoz deb tilga olib Ul emish edi navoiy suxandaon manzuri shahanshohi 

huroson deb yozadi“************** Fuzuliy 

568.quydagi qaysi obraz yoki qahramonning “Bola kunda tutadigan quyonchiq kasili bor edi” 

************** Qorajon 

572. Olim sayyod obrazi uchraydigan asar************** Kuntug`mish dostoni  

574 .Borib necha kun tilab u zu yod Majnunni topib keltirdilar bot//   san`atning toping **************tazod 

 

Download 222.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti