9-sinf ona tili I variantDownload 41 Kb.
Sana17.03.2017
Hajmi41 Kb.
9-sinf ona tili I variant
1.Kesim ergash gap bosh gapga qaysi bog’lovchi vositalar bilan bog’lanadi? A) nisbiy so’z b) –ki yuklamasi s) –sa d) ergashtiruvchi bog’lovchilar

2.Qaysi bog’lovchi vositalar ergash gap tarkibida keladi? 1)-ki 2) –sa 3) chunki 4) ko’makchi qurilma 5) toki 6) agarda a) 1,4 b) 1,2,4 s) 2,3,5,6 d) 1,2,3,4,5,6

3.Qaysi bog’lovchilar qo’llanganda ergash gap bosh gapdan oldin keladi? 1) toki 2) negaki 3) shuning uchun 4) esa 5) –ki 6) –sa 7) mabodo 8) nisbiy so’z 9) deb 10) agarda a) 2,3,6,7,8,9,10 b) 3,6,7,8,9 s)3,6,7,8,9,10 d) 1,2,4,5

4.Qaysi bog’lovchi vosita qo’llanganda ergash gap bosh gapdan anglashlgan ish- harakatning sababini bildiradi? A) va b) –sa s) agar d) –ki

5.Qo’shma gap nima uchun uch turga bo’linadi? A) tuzilishiga ko’ra b) sodda gaplarning ishtirokiga ko’ra s) eganing ishtirokiga ko’ra d) bog’lovchi vositaga ko’ra

6.Bog’langan qo’shma gapni toping. A) Haqiqiy olim o’zining ilmi bilan maqtanmaydi, chunki u o’zidan ham zo’r olim va fozil borligini biladi. B) Fikr ravshan bo’lsa, albatta, uning shakli ham ravshan bo’ladi. S) Ta’lim faqat so’z va o’rgatish bilangina bo’ladi. D) Kitob- bir bog’, yozuvlar esa uning gullari.

7.Quyidagi gaplar haqidagi to’g’ri hukmni toping. 1) Sen borsan, ko’nglim to’q. 2) Shogirdlar qancha ko’p bo’lsa, ko’ngil qafasi shuncha ravshan bo’ladi. 3) Jaloliddin Manguberdi mo’g’ul bosqinchilariga qarshi kurashda jasorati tufayli buyuk vatanparvar va milliy qahramon sifatida Sharq-u Farbda dong taratdi. 4) Ilm - bir daraxt, odob uning mevasidir. A) 1,2 –ergashgan qo’shma gap, 3,4- bog’langan qo’shma gap b) 1,2- ergashgan qo’shma gap, 3- soda gap 4-bog’lovchisiz qo’shma gap s) 1- sodda gap, 2,3- ergashgan qo’shma gap, 4- bog’lovchisiz qo’shma gap d) 1,4- bog’lovchisiz qo’shma gap, 3-sodda gap, 2- ergashgan qo’shma gap

8.Na ko’nglimni to’ka olaman, na o’g’limni so’ka olaman. Gapning turini aniqlang. A) sodda gap b) bog’langan qo’shma gap s) ergashgan qo’shma gap d) bog’langan qo’shma gap

9.Qaysi gapda ergash gap bosh gapga ikkita bog’lovchi vosita yordamida bog’langan? A) Kishida odob bo’lsa, ilm ham bo’lishi lozim. B) Odob shunday tojki, u aqlli, farosatli odamlar boshini bezaydi.s) Bu masalani sinfda keng hal qilamiz, toki boshqa qaytarilmasin. D) Agar ot xo’rsinsa, bir falokat yuz beradi.

10.Deb so’zi haqidagi noto’g’ri hukmni toping. A)O’tgan zamon fe’llaridan so’ng kelib sabab ma’nosini ifodalaydi b) kelasi zamon fe’llari bilan kelib maqsad ma’nosini ifodalaydi s) ko’pincha III shaxs buyruq maylidagi fe’llar bilan keladi d)kelasi zamon fe’llari bilan kelib payt ma’nosini ifodalaydi.

11.Baliq tez-tez suv betiga sapchib chiqsa, yomg’ir yog’adi. Ergash gap qanday ma’noni ifodalayapti? A) shart b) payt s) sabab d) maqsad

12.Qaysi javobda nisbiy so’zli ergashgan qo’shma gap berilgan? A) Biz shunday kutubxona bino qilaylikki, butun el qoshida manzur va mo’tabar bo’lsin. B) Baxtim shuki, seni uchratdim. S) Sen birodaringni qanchalik yaxshi ko’rsang, tangri ham seni shunchalik yaxshi ko’radi. D) Kishida odob bo’lsa, ilm ham bo’lishi lozim.

13.Qaysi bog’lovchi vositalar bog’langan qo’shma gap qismlarini bog’lash bilan birga, ular o’rtasida qiyoslash va zidlash munosabati mavjudligini bildiradi? A) va, hamda b) yo, yohud s) chunki, negaki d) bo’lsa, esa

14.Qaysi bog’lovchilar yolg’iz holda ham, takror holda ham qo’llaniladi? A) goh, goho b) dam, ba’zan s) yo,yoki d) va, bilan

15.Qaysi bog’lovchi vositalar bosh gap boshida qo’llaniladi? A) Agar, mabodo b) chunki, toki s) shuning uchun, shu tufayli d) –ki, -sa

16.Maqsad bog’lovchisi qaysi?

17.Qaysi bog’lovchilar bosh gap tarkibida qo’llaniladi?

18.Yozi bilan tinimsiz mehnat qildik, shu sababli mo’l hosil oldik. Bog’lovchi vositani ko’rsating.

19.Qaysi bog’lovchi vositalar qo’llanganda bosh gap tarkibida ko’rsatish olmoshi qo’llaniladi?

20.Qaysi yuklamalar qo’shma gap tarkibidagi soda gaplarni bog’lash uchun qo’llaniladi?

1.Qaysi asar Nosiruddin To’qbug’aning iltimosiga binoan yozilgan? A)”Matla’ ul-anvor” b)”Qissasi Rabg’uziy” s)”Haft paykar” d)”Xusrav va Shirin”

2.Qaysi javobda Boburning aruz ilmiga oid asari berilgan? A) Xatti Boburiy” b)”Mubayyin al-zakot” s)”Muxtasar” d)”Harb ishi”

3.Qaysi javobda memuar asarlar berilgan? A)”Bolalik” b)”O’tmishdan ertaklar” s)”Boburnoma” d)a,b,s

4.”Mehribon qaydasan?” kimning she’riy to’plami? A) Bobur b) Mashrab s) Furqat d) Ogahiy

5.Tasavvuf adabiyotida ishq ahli deyilganda kimlar tushuniladi? A) pirlar b) nafs bandalari s) komillikka yetishganlar d) so’fiylar

6.Ogahiyning “Dahr uyi bunyodikim, suv uzradur, mahkam emas” deb boshlanuvchi she’ri qaysi janrda? A) g’azal b) muxammas s) tarji’band d) musaddas

7.Ogahiyning qaysi asari siyosiy-didaktik adabiyotning yorqin namunasi hisoblanadi? A) “Ilohi, har kuning navro’z bo’lsin” b)”Ustina” s)”Qasidai nasihat” d)”Ta’viz ul-oshiqin”

8.Furqatning qaysi g’azali Fuzuliyning g’azaliga nazira sifatida yozilgan? A) “Surmadin ko’zlar qaro” b)”Muncha zolim bo’lmish ul xunrez qaro ko’zlaring” s)”Bir qamar siymoni” d) “Xasrato, kel-kel beri, ul sho’hi jonondin gapir”

9.Qaysi javobda g’azalning qofiyalanish tartibi berilgan? A) a) aa, bb, ss b) aa, ba, sa s) ba, sa, da d) aa,aa,aa

10.G’azallarning hajmi qancha bo’ladi? A) 3 dan 16 baytgacha b) 3 dan 18 baytgacha s) 5 dan 19 baytgacha d) 3 dan 19 baytgacha

11.Furqat qaysi g’azallarida o’zining taxallusiga izoh beradi? A) “Sabog’a xitob” b)”Manam sho’rida bulbul” s)”Bir qamar siymoni ko’rdim” d) b,s

12.Ogahiy qaysi yil fasllari haqida she’r yozgan? A) kuz b) qish, yoz s) yoz, qish d) qish

13.Ogahiy Munisning qaysi tarixiy asarini davom ettirdi? A)”Firdavs ul-iqbol” b) Riyoz ud –davla” s) Zubdat ul-tavorix” d) ‘Saodat ul-iqbol’

14.Qaysi shoirning taxallusi taqdiriga aylangan? A) Mashrab b) Ogahiy s) Furqat d) Navoiy

15.”Ta’viz ul-oshiq” kimning asari? A) Mashrab b) Ogahiy s) Rabg’uziy d) Furqat

16.Qaysi asarda Iso duosining ilohiy kuchi haqida hikoya qilinadi? A)”Qissasi Rabg’uziy” b)”Ogohnoma” s)”Firdavs ul-iqbol” d)”Xamsa”

17.”Boburnoma”da qaysi shaharning bozorining o’ziga xos xususiyati haqida so’z boradi? A) Buxoro b) Andijon s) Samarqand d) Osh

18.Qaysi shoir o’zbek kelinchagining go’zalligini butun ashyolari bilan tasvirlagan? a) Mashrab b) Ogahiy s) Furqat d) Navoiy

19.Qaysi javobda Ogahiy qalamiga mansub tarjima asarlar berilgan? A)”Pantachantra” b)”Shoh va gado” s)”Saodat ul-iqbol” d)”Mezon ul-avzon”

20.”Ani nazm etki tarhi toza bo’lg’ay, Ulusga mayl beandoza bo’lg’ay. Yo’q ersa nazm etgonni xaloyiq, muqarrar aylamoq sendin ne loyiq.” Kimning qaysi asaaridan? A) A.Navoiyning “Farhod va Shirin” b)”A.Navoiy “Layli va Majnun” s) Ogahiy “Ogohnoma” d) Mashrab “Qissasi Mashrab”T E S T

1. Hozirgi kunda jahon tili deb tan olingan tillar to’liq berilgan qatorni

toping.

A) Ingliz, frantsuz, arab, xitoy, rus, ispan.

B) Ingliz, rus, italyan, nemis, xitoy, ispan.

S) Ispan, arab, yapon, rus, nemis, frantsuz.

D) Rus, ingliz, golland, nemis, xitoy, arab.

E) Ingliz, ispan, frantsuz, nemis, arab, koreys.

2. So’zlarning bir-biriga bog’lanishi, gap va uning turlarini o’rganadi-

gan tilshunoslik bo’lishi nima deb ataladi?

A) Fonetika. B) Marfalogiya. S) Sintaksiz. D) Devsika. E) Frazalogiya.

3. Punktuatsiya nimani o’rgatadi?

A) Gap va uning turlarini. B) Harflar tizimini.

S) Tinish belgilari va ularni yozma nutqda to’g’ri qo’llash yo’llarini.

D) So’z turkumlarini. E) Gap bo’laklarini.

4. Ohang va fikr tugalligiga ega bo’lib, kesimlik shakllari orqali ifoda-

lanadigon so’z va so’zlar qo’shilmasiga …?

A) Tobe bog’lanish deyiladi. B) So’z deyiladi.

S) Darak gap deyiladi. D) Gap deyiladi. E) Buyruq gap deyiladi.

6. Quduq yonida uch xotin uchrashib qolishdi. Ushbu gap gaplarning

ifoda maqsadiga ko’ra qanday turiga kiradi?

A) So’roq gap. B) His-hayajon gap. S) Buyruq gap. D) Istak gap. E) Darak gap.

7. Quyosh olov seli purkaydi-mi? Berilgan gapning qanday gap eka-

nini aniqlang.

A) Darak gap. B) Istak gap. S) His-hayajon gap. D) So’roq gap. E) Buyruq gap.

8. Tunda yo’lga chiqamiz. –Tunda? Ushbu gapning turini belgilang.

A) Darak gap. B) So’roq gap. S) Istak gap. D) His-hayajon gap. E) Buyruq gap.

9. So’roq yulamalari to’g’ri berilgan qatorni toping.

A) –mi –gan –yapti –yotir. B) –gan –edi –moqda –chi. S) –yotir –ning –ni –a.

D) – a –ya –ga –dan. E) –mi –chi –a –ya.

10. So’roq olmoshi yordamida ifodalangan so’roq gapni toping.

A) –Ko’chatlarga kim suv quydi? - Salim. B) Bugun maktabga boraman-mi?

S) Odobli bola elga manzur. D) Kitob – bilim manbai.

E) Quyosh olov seli purkaydi.

11. Ertaklar, hikoya va ocherklar qissa va romanlar birlashib so`z san `atining qanday turinin tashkil etadi?

A)nazm B)dramaturgiya S)nazm D)tragediya E)komediya

12. Dramatrgiyaga xos bo`lgan belgilarni toping?

A)ijodkor ixtiyoriga ko`ra,she`riy yo`l bilanham, nasriy yo`l bilan ham yozilishi mumkin?

B)bunda asarlar she`riy yo`l bilan emas, balki oddiy hikoya usulida yoziladi.

S)ular ning barchasi ohangdor faqat she`riy usulda shoirlar tomonidan yaratiladi D)faqat doston shakilda she`riy tarzdayaratiladi

13. «Maqol»so`zi qaysi tildan olingan vaqanday ma`noni anglatadi?

A)iroq tilidandonishodmandligi B)arab tilidan ``so`z``

S) turkey tildan turkiy so`zlar D)b va s javob to`g`ri E)b vaa javob to`g`ri
14.``Qo`l`` so`ziniqadimda qanday nomlaganlar?

A)o`ruen B)``bitik``S) ol D)basher C)a va b

15.To`rt yuzdan ortiq maqol keltirilgan asar ni toping.

A)muqumiy ``soyoxatuoen`` B) bobur ``boburnoma

S)m.qoshg`orit ``devonulug`atit turk``D)A.Yupnoxiy``Hibbat ul haqiyiq

E) Gulxoniy``jar bulusal``

16. Jamiyatdan uzilgan insolarning o`zaro aloqasiga xizmat qilmaydigon til qanday til?

__________________________________________________________

17. Til nima uchun ijtimoiy hodisa sanaladi?

__________________________________________________________

18. To`ldiruvchi hokim bo`lakka qanday vositalar yordamida bog`lanadi?

__________________________________________________________

19. “Maqol”so`zi qanday ma’no anglatadi?

__________________________________________________________20. Lirik tur nima?

__________________________________________________________

Download 41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat