8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollariDownload 26.05 Kb.
Sana03.02.2017
Hajmi26.05 Kb.
8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari.

I variant

1.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

2.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S) mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) chiroyli, uzun, buyuk

3. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, faqatgina, axir

B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

4.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

5.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

6. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A) uyning tomi S)aytib chiqdi

B)qizil gul D) opam va kitob

7.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

8.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.

A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib gapirish,olcha guli

B)o’quvchilarning barchasi, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

9.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning zardali ovozini eshitib, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.

C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

10.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.

Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

11. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

12. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish

13. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

14. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) Rasul Hamzatov
15. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?

A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

16. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

17. “ U jonsiz sulayib qoldi, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

18. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni kaltaklashga buyuradi?

A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya

19. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

20. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

21. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?

23. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan asarlar qanday asar deyiladi?

24. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?

25. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi nima deb ataladi?

Javoblar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

S

A

A

D

A

D

A

B

S

S

B

A

B

A

A

S

19. Moslashuv, boshqaruv, bitishuv.

20. Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

21. Punktuatsiya.

22. Darxon.

23. Majoziy asar.

24. “Mahbub ul-qulub”asari.

25. Turoq.

8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari.

II variant

1.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning zardali ovozini eshitib, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.

C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

2.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.

A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib gapirish,olcha guli

B)o’quvchilarning barchasi, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

3.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.

Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

4.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S) mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) chiroyli, uzun, buyuk

5. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, faqatgina, axir

B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

6.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

7.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

8.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

9.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

10. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A)opam va kitob S)aytib chiqdi

B)qizil gul D)uyning tomi

11. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni kaltaklashga buyuradi?

A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya

12. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

13. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish


14. “ U jonsiz sulayib qoldi, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

15. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

16. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

17. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?

A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

18. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) Rasul Hamzatov

19. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

20. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?

21. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?

23. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi nima deb ataladi?

24. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan asarlar qanday asar deyiladi?

25. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?


Javoblar:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

D

B

B

S

A

A

A

A

A

S

S

S

A

B

A

B

A

19. Moslashuv, boshqaruv, bitishuv.

20. Punktuatsiya.

21. Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

22. Darxon.

23 Turoq.

24. Majoziy asar.

25. “Mahbub ul-qulub”asari.


8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari.

III variant

1.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.

Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

2.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning zardali ovozini eshitib, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.

C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

3.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S) mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) chiroyli, uzun, buyuk

4.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.

A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib gapirish,olcha guli

B)o’quvchilarning barchasi, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

5.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

6.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

7. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, faqatgina, axir

B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

8.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

9. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A)opam va kitob S)aytib chiqdi

B)qizil gul D)uyning tomi

10.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

11. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni kaltaklashga buyuradi?

A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya

12. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish

13. “ U jonsiz sulayib qoldi, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

14. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?

A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

15. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

16. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

17. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) Rasul Hamzatov

18. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

19. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

20. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

21. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?

23. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan asarlar qanday asar deyiladi?

24. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi nima deb ataladi?

25. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?

Javoblar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

A

B

D

A

A

S

A

A

A

S

S

A

B

S

B

A

A

19. Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

20. Moslashuv, boshqaruv, bitishuv.

21. Punktuatsiya.

22. Darxon.

23. Majoziy asar.24.Turoq.

25. “Mahbub ul-qulub”asari.

Download 26.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik