8-o’zbek I bob. Movarounnahr shayboniylar hukmronligi davridaDownload 43,52 Kb.
bet1/4
Sana12.01.2021
Hajmi43,52 Kb.
#55407
  1   2   3   4
Bog'liq
8-sinf Uzbek I-bob
2 5316556246952707291, 2 5316556246952707291, ovoz kuchaytiruvchi qurilmalar, Buyuk ajdodlar, Мустақил иш бажарилиши ТХ (1), Lesson Plan 13 - Which Job Which Family, Lesson Plan 13 - Which Job Which Family, Электр ва магнетизм, 1-AMALIY ISh, Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat 9478b, Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat 9478b, 9-may xotira va qadirlash kuni, kimyoviy boglanish va uning turlari., otish tajyorgarligi bujicha ukuv material(1), otish tajyorgarligi bujicha ukuv material(1)

8-o’zbek I BOB. MOVAROUNNAHR SHAYBONIYLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA

 1. Boburning bolalik va yoshlik yillari qaysi shaharlarda o'tgan edi?

  1. Andijon va Farg'ona.

  2. Marg'ilon va Axsi.

  3. Toshkent va Quva.

  4. Andijon va Axsi.

 2. Abu Said Mirzo o'g'Ii Umarshayx Mirzoni (Boburning otasi) dastlab qaysi viloyatning hokimi qilib tayin- lagan edi?

A) Farg'ona. B) Andijon. C) Kobul. D) Xo'jand.

 1. Bobur Mirzo taxtga chiqqanining dastlabki yillarida yosh bo'lganligi tufayli qaysi bekning yordamida davlatni boshqargan edi?

A) Uzun Hasan. B) Hojiqozi. C) Xusravshoh. D)XojaAbdullo.

 1. Bobur Mirzo 1497-yil Samarqandni ... qamaldan keyin bosib oldi.

A) 7 oylik. B) 100 kunlik. C) 5 oylik. D) 3 oylik.

 1. Temuriylar o'rtasida toj-u taxt uchun kurash davom etayotgan davr- da «Hamma bir-biridan qo'rqar edi. O'zlaricha shohlik talab qilib mamla- katda ig'vo urug'ini sochardilar», deb qaysi tarixchi yozgan edi?

  1. Gulbadanbegim.

  2. Muhammad Solih.

  3. Hofiz Ko'hakiy.

  4. Bobur.

 2. Noto'g'ri berilgan javobni aniqlang.

  1. 1497-yil Bobur Samarqandda olti oydan ko'proq hukmronlik qilgan.

  2. 1496-yil Boysung'ur Mirzoga qarshi og'alari Sulton Ali va Sulton Mas'ud Mirzolaryurish qilganlar.

  3. «Boburnoma» asarida Shayboniy- xonning nomi Shaybog'xon deb beril­gan.

  4. 1431-yil Abulxayrxon Xorazmni egalladi.

 3. Sirdaryoning yuqori oqimi, Tyan- Shandan Dnepr daryosining quyi oqi- migacha cho'zilgan hududlar qaysi manbalarda «Dashti Qipchoq» deb yuritilgan?

  1. G'arb manbalarida.

  2. Xitoy manbalarida.

  3. Arab va fors manbalarida.

  4. Vizantiya manbalarida.

 4. Abulxayrxon 1446-yil qaysi hudud- ni egailaydi?

  1. Sirdaryoning o'rta oqimi.

  2. Sirdaryoning quyi oqimi.

  3. Xorazm va Darband.

  4. Amudaryoning chap sohili.

 5. Dashti Qipchoqni sharqiy va g'arbiy qismlarga be

obyektni ani>

  1. Qoraqum

  2. Ural dary

  3. Dnepr dai.

D) Kaspiy dengizi.

 1. Shayboniyxonning O'rta Osiyo shaharlarini bosib olishdagi ketma- ketlikni ko'rsating.

  1. Shohruxiya, Farg'ona, Urganch, Hirot.

  2. Samarqand, Urganch, Toshkent, Buxoro.

  3. Farg'ona, Shohruxiya, Qunduz, Urganch.

  4. Samarqand, Buxoro, Hirot, Far­g'ona.

 2. Shayboniyxon Movarounnahrni zabt etishga kirishganidan 10 yil o'tib...

  1. Shayboniy Eron hukmdori shoh Ismoil bilan boiganjangdahalok bo'ldi.

  2. Bobur Samarqandni uchinchi marta qo'lga kiritdi.

  3. Shayboniyxon tomonidan Xuroson zabt etib bo'lindi.

  4. Bobur Mirzo Kobulga borib, u yerda hokimiyatni qo'lga kiritdi.

 3. Saripul qishlog'iyaqinidagijangda kimlar to'qnashgan edi?

A) Ubaydulla Sulton va Bobur. . B) Bobur va Shayboniyxon.

 1. Najmi Soniy va Ubaydulla Sulton.

  1. Shoh Ismoil va Shayboniyxon.

   1. Safaviylar davlatining ikkinchi poytaxti qaysi shahar edi?

A) Tabriz. B) Marv. C) Ray. D) Hirot.

   1. Shoh Ismoil 1510-yil Xurosonni egallaganidan so'ng, bu yerga kimni hukmdor etib tayinlaydi?

A) Tahmaspni. B) Boburni. C) Xusravshohni. D) Abbosni.

   1. Islom dinidagi mazhablardan biri shialik qanday ma'noni anglatadi?

A) Guruh, tarafdor. B) Odat, an'ana. C) Xatti-harakat. D) Yumush, ish.

   1. Bobur Mirzo Samarqandni ikkinchi marta kimning taklifi bilan egallaydi?

    1. Zuhrobegi.

    2. Shayx ul-islom Abulmakoriui.

    3. Sulton Mahmud.

    4. Hojiqozi.

   2. 1500-yil kuzida Bobur Samar- qandga kelgach, Shayboniyxon qoldi- rib ketgan ... kishilik askami qirib tashlaydi.

A) 700. B) 500. C) 800. D) 600.

   1. 1512-yil Ko'li malikda Bobur shayboniylardan yengilgach, qayerga chekinadi?

A) G'ijduvonga. B) Qunduzga. C) Hisorga. D) Qarshiga.

   1. Ma'lumki, shoh Ismoil Boburga yordamberishuchun amir Ahmad bosh- chiligida qo'shin yuborgan edi. Ular Amudaryodan o'tib qaysi shaharlarni egallaydi?

    1. G'uzor va Qarshi.

    2. Termiz va Chag'oniyon.

    3. Hisor va Kesh.

    4. Termiz va Qarshi.

   2. Dehlida Bobur podshoh nomiga xutba o'qilgan sanani aniqlang.

    1. 1526-yil 2l-aprel.

    2. 1527-yil 17-may.

    3. 1526-yil 27-aprel.

    4. 1527-yil 16-mart.

   3. Bobur vafot etgach, «Bog'i Orom»ga dafn qilingan edi. U qaysi daryo bo'yida joylashgan?

A) Gang. B) Panj. C) Hind. D) Jamna.

   1. Bobur Mirzo jang taktikasidagi pistirma qo'yish uslubini kimlardan o'zlashtirgan edi?

   1. Shayboniylardan.

   2. Turklardan.

   3. Mo'g'illardan.

   4. Afg'onlardan.

   1. Quyidagi qaysi shaharda «Bobur va jahon adabiyoti» muzeyi tashkil etilgan?

A) Agrada. B) Dehlida. C) Andijonda. D) Kobulda.

   1. Boburning «Mubayyin» asarida ... bayon etilgan?

   1. Jang taktikalari va uslublari.

   2. She'riy janrlar va vaznlar.

   3. O'sha davr harbiy va siyosiy jara- yonlari.

   4. O'sha davr soliq tizimi va uni yig'ish qoidalari.

   1. Abu Said Mirzo Amir Temurning qaysi o'g'li tomonidan avlod hisobla- nadi?

   1. Mirzo Jahongir.

   2. Mironshoh Mirzo.

   3. Umarshayx Mirzo.

   4. Shohrux Mirzo.

   1. Muhammad Shayboniyxon nechanchi yilda tug'ilgan?

A) 1451-yil. B) 1461-yil. C) 1456-yil. D) 1449-yil.

   1. Shoh Ismoil va Shayboniyxon o'rtasidagi jang qaysi shahar yaqinida ro'y bergan edi?

A) Balx. B) Hirot. C) Marv. D) Ray.

   1. «Humoyunnoma» asari muallifi- ningyozishicha, Movarounnahro'lka- sida chig'atoy, temuriy va shayboniy- lar o'rtasidagi ayovsiz janglar necha yil davom etgan?

A) 25 yil. B) 15 yil. C) 9 yil. D) 11 yil.

   1. 1504-yil sentabr oyida ...

 1. Bobur Kobulga borib hokimiyatni egalladi.

 2. Shayboniyxon Farg'onani egalladi.

 3. Shayboniyxon Shohruxiyani egal­ladi.

 4. Shayboniyxon Urganchni egalladi.

   1. Shayboniylar davlatida qo'rchiboshi qanday lavozim bo'lgan?

  1. Qurol-aslaha xizmati boshlig'i.

  2. Chet el elchilarini qabul qiluvchilar boshlig'i.

  3. Harbiylar o'rtasidagi ziddiyatlarni ko'rib chiqib, ularni bartaraf etuvchi amaldor.

  4. Xon shaxsiy askarlari boshlig'i.

   1. Abdullaxon II Hindistonga necha marta elchi jo'natgan edi?

A) 3. B) 4. C) 2. D) 5.

   1. Muhammad Shayboniyxon Eron Safavlylariga qarshi kurashish to'g'- risida kirn bilan shartnoma tuzgan edi?

  1. Sulton Salim.

  2. Navro'z Ahmadxon.

  3. Boyazid II.

  4. Ivan III.

   1. Sulton Salim elchisi Muhammad- bek Buxoroga nechanchi yil kelgan edi?

A) 1512-yil. B) 1524-yil. C) 1527-yil. D) 1515-yil.

   1. Shayboniyzodalarning Movaroun- nahr uchun kurashida Usmoniylar kimga yordam uchun harbiy kuch jo'natgan edi?

  1. Abdullaxon II ga.

  2. Abdulmo'minga.

  3. Ko'chkinchixonga.

  4. Navro'z Ahmadga.

   1. XVI asrda Buxoro va Eron manfaatlari to'qnashgan asosiy nuqta qaysi hudud edi?

A) Xuroson. B) Badaxshon. C) Xorazm. D) Kavkaz.

   1. Abdullaxon II nechanchi yillarda Moskvaga elchilar yuborgan edi?

  1. 1558- 1559-yillarda.

  2. 1557- 1558-yillarda.

  3. 1583 - 1584-yilIarda.

  4. 1593- 1595-yillarda.

   1. Shayboniylar davridagi ta'lim islo- hotiga ko'ra noto'g'ri berilgan javobni aniqlang.

  1. Har bir mahallada maktab ochildi.

  2. Bolalarga 6 yoshdan ta'lim berila- digan bo'ldi.

  3. Maktablarda 4 yil o'qilgan.

  4. Madrasalarda ta'lim uch bosqichli edi.

   1. Quyida berilgan allomalardan qaysi biri jarroh bo'lgan?

  1. Mavlono Baqo.

  2. Xoja Muhammad.

  3. Mavlono Hasan.

  4. Xoja Hakim.

   1. Xoja Hasan Nisoriyning «Muzak- kiri ahbob» asarida qayd etilgan mavlono Kavkabiy qaysi fanlar ilmida shuhrat topgan edi?

  1. Tibbiyot va geografiya.

  2. Matematika va astronomiya.

  3. Tarix va adabiyot.

  4. Mantiq va falsafa.

   1. Hofiz Ko'hakiy nechanchi yilda Zahiriddin Bobur huzuriga, Hindis­tonga borgan edi?

A) 1527-yil. B) 1529-yil. C) 1528-yil. D) 1530-yil.

   1. Ubaydullaxonning o'zbek tilidagi devoni nechta ruboiydan iborat?

A) 306. B) 435. C) 345. D) 125.

   1. Shayboniylar davrida bunyod etilgan hazrati Qosimshayx xonaqosi qayerda joylashgan edi?

A) Buxoroda. B) Samarqandda. C) Miyonqolda. D) Karmanada.

   1. Quyidagi allomalarning qaysi biri Ali Qushchining nabirasi bo'lgan?

  1. Muhammad Haydar.

  2. Sultonali Samarqandiy.

  3. Hofiz Ko'hakiy.

  4. Kamoliddin Binoiy.

   1. O'rta Osiyodagi turli hukmdorlar- ga xizmat qilish Shayboniyga qanday imkon berdi? -

  1. Temuriylar davlatidagi vaziyatni yaxshi bilib olish.

  2. Abulxayrxon davlatini qayta tik- Iashda ittifoqchilar to'plash.

  3. Bobosining davlatida hukmdor bo'lish.

  4. Temuriy hukmdorlardan jang san'ati va mahoratini o'rganish.

   1. Toshkent hokimi Darvishxonning buyrug'i bilan yozilgan asarni aniq­lang.

     1. «Tarixi Rashidiy».

     2. «Shifo ul-ilal».

     3. «Badoye ul-vaqoe».

     4. «Muzakkiri ahbob».

   1. Ma'lumki, Abdullaxon II 1577- yil Hindistonga Eronga qarshi yurish qilish uchun elchi yuborgan edi. Hind hukmdori Akbarshohning bunga rozi bo'lmasligining sababi nima edi?

     1. Akbarshohning Eron bilan muno- sabatlari yaxshiligi.

     2. Akbarshohning Eronni bosib olish- dan manfaatdor emasligi, aksincha Turkiyaga qarshi Eronni qo'llab-quv- vatlashi.

     3. Akbarshohning Hindiston shimo- lidagi Sing va Kashmirni bosib olish uchun tayyorlanayotganligi.

     4. Abdullaxonning o'g'li Abdulmo'- min hind shohi Akbarshohning izzat- nafsiga tekkanligi.

   1. Shayboniylar davlatida chet el elchilarini qabul qilish xizmatining boshlig'i lavozimi qanday atalgan? A) Shig'ovul. B) Mehtar.

C) Qushchi. D) Muhrdor.

   1. Quyidagi ko'rsatilgan sabablardan qaysi biri Muhammad Shayboniyxon uchun temuriylarning Xuroson dav-


Download 43,52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti