7 sinf o’zbekiston tarixi " O’zbek" atamasining manosi? J qabila begi, hukmdorDownload 126,5 Kb.
Sana25.10.2022
Hajmi126,5 Kb.
#856289
Bog'liq
7 – SINF O’ZBEKISTON (2)


7 – SINF O’ZBEKISTON TARIXI

1.“ O’zbek” atamasining manosi? J) qabila begi, hukmdor


2. “Charxfalon so’zining manosi? J) yer kurrasi va koinot.
3. “Charxparrak” so’zining manosi? J) sug’orish inshoati
4. sarkorlar o’zlariga tegishli yer maydonlarini qayerdan ajratib olardi? J) sug’orish tarmoqlarining yuqori qismidan ayniqsa to’g’on boshi atrofidan.
5. “Dehqon “ so’zining manosi? J) qishloq hokimi.
6. “Dehqon” bu? J) ilk o’rta asrlarda mulkdor tabaqa.
7. “Koshavarz “ kim? J) Ziroatchi odiy qo’shchilar.
8. “Kodivor” kim? J) Qishloqning dehqonlarga qaram aholisi.
9. “ Chokar” kim? J) dehqon mulkini qo’riqlovchi, harbiy posbon.
10. Katta yer egasining qanchaga yaqin chokarlari bo’lgan? J) 30-40dan 50-100 g
11. chokarlar kimlardan tanlangan? J) baquvvat va abjir hamda o’z xojasiga sadoqatli o’spirinlardan.
12. V asr o’rtalariga kelib ziroatkor vohalardagi obikor yerlarning asosiy qismi kimlarga tegishli edi? J) hali ham qishloq jamolarining qaromog’ida edi.
13. Qishloqning yer va suvdan iborat umumiy mulkka ega bo’lgan erkin ziroatchilar tabaqasi bu? J) koshovarzlar deb atalgan.
14. Qang’ davlatidan birinchi bo’lib qayer ajralib chiqan? J) Xoraazm
15. Ganchkor burtma arxon tasviri qayerdan topilgan? J) Varaxshadan.
16. Xorazmni qaysi mahalliy sulola boshqargan? J) Afrig’iylar.
17. III asr o’rtalarida Xorazmning poytaxti dastlab hzirgi qaysi shahar xarobasining o’rnida bo’lgan? Hozirgi Qaroqalpog’istonning Ellikqala tumanida joylashga qadimgi Tuproqqala xarobasi o’rnida bo’lgan.
18. Shaharning mustahkam darvoza og’zi istehkomi bo’lgan u qanaqa bo;lgan? J) labirintli
19. G’ulom gardish nima?J) labirintli darvoza og’zi istehkomi.
20. Shahar markazidan yuqoriroqda nima joylashgan? J) ibodatxona
21. Ibodatxonaning qaysi qismidaXoorazmshohlarning qasri joylashgan? J) shimoliy g’rbiy qismida.
22. Uch minoralari Xorazmshohlar minorasi necha metr bo’lgan? J) 25 metr
23. Milodiy 305 yilda xorazmshoh Afrig’ o’z qarorgohini Xorazmning qaysi shahriga ko’chirgan? J) Kat shahriga
24. Qaysi qasr ichidan Xorazmshoh o’ziga saroy qo’rdiradi? J) Al Fir
25. Xorazmning Afrig’iy shohlari tangalarining old va orqa tarafiga nima tasvirlar tushirgan? J) oldiga shoh orqasiga suvoriy tasviri.
26. Xorazmning tangalari qanaqa metalldan zarb qilingan? J) kumushdan.
27. Xorazmshohlar unvoni dastlab qaysi sulola tomonidan qabul qilingan? Siyovush sulolasi tomonidan.
28. dastlab Siyovushlar sulolasi xorazmshoh unvonini olganligi to’g’risida kim yozib qoldirgan? J) Au Rayhon Beruniy
29. Mil av VII asrda shakllangan Xorazm davlatyini dast avval ahomoniylar so’gra kimlar boshqargan? J) Afrig’iylar
30. kim “siyovush ibn kay Xusravning Xorazmga kilishidan tarix oldila shu vaqtdan kayxusrav ……….. turk podsholari ustidan hukmronligini yurguzgan” edi deb kim yozgan? J) Beruniy.
31. O’sha jamonda qaysi hukmdorlar “ Xorazmshoh’ unvoniga sazovor bo’lishgan? J) Kayxusravda, saksafor, farasman, Xusravlar.
32. Qulida burgut tutgan tojdor hukmdor haykali qauerdan topilga? J) Tuproqqala.
33. Qo’lida shohbozlochin tutgan tojdor tasviri tushurilgan tanga qayerdan topilgan? J) Anqaqala yaqinidan.
34. Kim Xorazm VI asrning 60 yillarida Vizaytiya bilan diplamatik olib borganligi to’g’risida malumot qoldirgan? J) Menandir
35 Ko’chmanci xion qabilalari qayerda yashagan? Yettisuv va sharqiy Turkistonda
36. Ko’chmanci xion qabilalarining O’rto Osiyoga hujumi qachondan boshlangan? J) 4 a o’rtalarida.
37. Xioniylar kim boshchiligida va qachon Sug’dga bostirib keladi? 353y Grumbat b.
38. dastlabki janglaradayoq Sosoniylar shohi kim xioniylardan yngiladi? J) Shopur II 309-379
39. Sosoniylar va xionniylar o’rtasidagi ittifoq qanday yo’l bilan yuzaga kelgan? J) nikoh or.
40. O’rta osiyoda Xioniylar hukmronligi qachonda boshlangan? IV a 70 yillarida.
41. Sirdaryo bo’ylaridan qauergacha bo;lgan joyda xioniylar davlati tashkil topadi? J) Amudaryo havzasigacha bo’lgan joyda.
42. kumush lagan qayerdan topilgan? J) Chelak shahridan.
43. Kumush lagan nechanchi asrga oid? J) V asrga
44. Xioniylar davlati qancha hukmronlik qiladi? J) 120 yil
45. V asrning 20-yillarida qayerlar orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga yana bir ko’chmanchi aholi kirib keladi? J) Sirdaryo va Orol bo’ylarida.
46. V asrning 20-yillarida sharqdan Sirdaryo va Orpl bo;ylari orqali qaysi qaabila O’rto Osiyoga kirib keladi? J) toxarlar
47. Toxarlar kimlarning avlodlari sanaladi? J) Kushonlarning.
48. kushonlar kimlarning kimlarning avlodlari? J) Yueji qabilalarining.
49. toxarlarga kim boshchilik qilgan? J) Kidar
50. Tez orada kidariylar qayerlarni ishg’ol etadi? J) Amudaryo havzasi hamda g’arbiy va janubiy Sug’d yerlari ishg’ol etadi.
51. kidariylar xioniylar davlatining qaysi qismida o’z hukmronligini o’rnatadi? J) janubiy qis
52. Kidariylar davlatining poytaxti qayer? J) Balx
53. Qochonga kilib Sosoniylar va kidariylar o’rtasida ziddiyatlar kuchayadi va bir biri bilian dushman bo’lib qoladi? J) V asrning 30 50 yillarida.
54. Sosoniylar va kidariylar o’rtasida qachon urush bo’ladi? 456-yilda
55. Kidariylar nima sababdan O’ O tark etadi? J) Sosoniylardan qaxshatqich zarba oladi va o’zini qayta o’nglab olaymaydi va shimolda janubga tomon siljigan yana bir ko’chmanchi qabilalardan biri eftallar bilan to’qnashadi.
56. Kidariylar O“ O tark etib qayerga boradi? J) shimoliy Hindistonga.
57. Shimoliy Hindistonda kidariylar necha yil hukmronlik qiladi/ 75 yil.
58. Eftallarning ilk ajdodlari qaysi hududda yashagan? J) xitoyning shimoliy g’arbiy hududida.
59. Eftallarning ajdodlari qaysi qabilalar ittifoqida bo’lgan? J) Turkiy Xun qabilasi.
60. Xitoy manbalarida tariff etilishiga ko’ra VII asrda ko’rinishi qanaqa bo’lgan Xunlar Pomir tog’i etaklariga kilib o’rnashadi? J) ko’zi ko’k malla soch.
61. Xunlar davlati yemirilgach ularning 2 qismi qayerga borib o’rnashadi? J) Jung’oriyaga, Elsuvi havzasiga.
62. Xunlar jung’oriya va Ellisuvda qanaqa etnik uyushmaga asos soladi? J) Yuebon
63. Yuebonda Eftal nomi bilan atalgan guruh ajralib qayerga o’rnashadi? J) III asrda Turonning janubiy va Harkon dengizining shimoliy qismlariga.
64. Harkon dengizi qaysi dengiz? J) Kasbiy.
65. Eftallar Xioniylarning qachonga kilib bo’ysundiradi?J) V a ikkinchi yarmida.
66. kidariylar qachon bo’ysundiriladi? J) V asrda
67. Eftallar qachon diyorimizga kirib kiladi? J) V asrning o’rtalarida
68. “ Eftal” ilk bor “ Xeptal” shaklida nechanchi asrda qaysi manbada uchraydi? V asrda arman manbalarida
69. Eftallarga kim boshchilik qilgan? Vaxshunvar.
70. Eftallar qisqa vaqt ichida qayerlarni egallaydi? J) Cog’oniyon, Toxaristo va Badaxshonni
71. Eftallar nechanchi Xitoyga elchi yuboradi? J) 456 yilda
72. Sosoniylar hukmdorlaridan kim eftallarga uch marta yurish qiliadi? J) Pero’z (459-484).
73. Pero’zni kim birinchi asrlikdan qutqaradi? J) Vizantiya imperatori Zenon
74. Pero’zning o’g’lini ismi nima edi? J) KUbod
75. Pero’zning vorislari kimlar? J) Kubod va Anushervon.
76. Kiyinchalik Eftaliylar qayerlarni bo’y sundiradi? Qobul, Panjob, Urumchi Qorashar, Xo’tau.
77. V asrning 2yarmi va VI a boshlarida qayerlarni birlashtirga eftallar davlati tashkilo tapadi? J) O’ O , Sharqiy Eron, Shimoliy Hindiston va sharqiy Turkistonni
78. Jand dengizi qaysi dengiz? J) Oril dengizi.
79. xozar dengizi qaysi dngiz? J) Kaspiy dengiz
80. Toxariston va Sug’d qaysi vohalar rivoj topgan markaz hisoblanardi? J) dehqochilik hamda bog’dochilik
81. Qashqadaryo va zarafshon vahalarida g’alladan tashqari yana nima yetishtirilgan? J) sholi
82. V –VI qayerlarda paxta ekilgan? Sharqiy Turkiston va O’ O
83. Farg’ona vodiysi nimasi bilan mashhur edi? J) zotli otlari bilan.
84. Xvabular kimlar? J) Oqsoqallar.
85. V asrda qo’rilgan Sug’orish inshoatlari? J) Zog’ariq Bo’zsu va Dorg’om kanallari
86. ) Zog’ariq va Bo’zsuv qayerlarni suv bilan taminlagan? J) Toshkent vaohasi va janubiy Qozag’iston yerlarini.
87. Darg’om qayerlarni suv bilan taminlaydi? K) Samarqand vil janubiy tumanlarini.
88. Vohalar to’liq o’zlashtirilib qaysi dehqonchilik vohalari shakllanadi? J) Chog’oniyon Samarqand, Buxora kesh, Naqshab va Toshkent.
89. Ipak yo’li savdosida Sosoniy savdogarlari bilan raqobatda asosan kimlar vositachilik qilgan? J) Sug’diylar
90. Eftaliylar dastavval sosoniylarnig tangalaridan foydalanadi bundan tashqari qaysi mahalliy hokimlar tangalaridan foydalanadi? J)Buxora, Poykant, Vardona, Naxshab, Samarqand va Xorazm
91. Asriy madaniy ananalari kuchli bo’lgan qayerlaga ko’chmanchilar tez o’troqlashadi? J) Toxariston va sharqiy Sug’da
92. Pandus nima? J) qiya ko’tarma yo’lak
93. Chorvodar aholi o’rtasida qaysi til hukmron edi? J) turkey til
94. Xalqoro sovda tili qaysi til? J) Sug’d
95. Sug’d tili xalqaro sovda tili siyosatida qayerlarga kirib brogan. J) Yettisuv va Farg’ona orqali sharqiy Turkistonga kirib Xitoy hududlarigacha kirib brogan.
96.V VI asrlarda sug’d xorazm va qaysi yozuv tarqalgan edi? J) ytal
97. Eftallar xati qaysi yozuv asosida tashkil topadi va necha harfdan iborat?J) Baqtriya yozuvi asasida 25 harfdan iborat.
98 Eftallar yozuvio qanday yozilgan? J) chapdan o’nga tomon ko’ndalaniga yozilgan
99. Eftallar nimalarga sig’ingan? J) Ot va quyoshga sig’inuvchi otashparast bo’lgan
100. Zamonamizgacha turkman va ona to’liyalik turkalr tarkibida qanaqa nomli etnik guruh saqlangan? J) “ abdal”
101. Qachon o’rta osiyolik shisha sozlar xitoylik shishasozlarga rangli shisha va shisha buyumlar yasashni urgatadi? J) V asrda
102. Etnik munosabat nima? J)aholining o’zora aloqalari.
103. qachon oltoy va januby sibirda yashagan turkey qabilalar birlashdi. J) V a o’rtalarida
104. tur5k xoqonligining asoschisi kim? J) Bumin
105. Bumin qachon xoqon deb elon qilinadi? J) 552 y
106. Istamiga qanaqa unvon berilgan? J) “ yabg’u xoqon” .
107. Turklarning g’arba yurishiga kim boshchilik qilgan? J) Istami
108. Nechanchi yildayoq turklar sirdaryo va orol dengizi bo’ylarigacha bo’lgan yerlarni egallaydi? J) 555 y
109. 558 y turklar qayerlarni zabt etadi? J) yoyiq ( ural) va itil
110. 575 576 y qyerlarni egallab qayerlarga kirib boradi J) shimoliy kavkazning bipoyon yerlarini egaylaydi va qrim yarm oraliga kirib boradi.
111. mihirakula kimlarning hukmdori? J) Eftallarning
112. kofir qalada topilga sopl ko’za nechanchi asrga oid? J) VII VIII asrlarga
113. Turklar kimlarning hujumi ko’magida Eftallar davlatiga bostirib kiradi? J)Eron askarlarining Balg’ga hujumi natijasida.
114. Terklar Eftallar davlatiga qachon bostirib kiradi? J) 563 yil
115 Qayerda Eftallar bilan turklar o’rtasida 8 kun jang bo’ladi? J) Buxorada
116. Eftallar davlati qachon tugatiladi? J) 563 567 yillar
117. Amudaryodan to suriyaga qadar buyuk ipak yo;li ustidan qaysi davlat haqiqiy sarbon bo’lib oladi? J) Eron
118. Hukmdorning hokimiyati nimaga tayangan harbiy mamuriy boshqaruvga asoslangan edi? J) urug’ oymoq udumlariga.
119. Ko’cmanchi chorvodor aholi nima deb atalgan? J) “ budun” yoki “qora budun”
120. O’n o’q budun yoking elning hokimi nima deb atalgan? J) Yabg’u yoki jabg’u
121. O’n o’q el sardori bir tuman yani qancha suvoriyni safag tortgan? J) 10mingni
122. o’ng ming kishining tuman boshisi nima deb atalgan? J) Shod
123. Xoqon kim? J) buyuk hukmdor, podshoh, imperator
124. Yabg’ xoqon kim? J) xoqon urug’idan bo’lgan yurt hokimi.
125. Yasoq nima? J) dehqonlar va chorvodorlardan olingan soliq.
126. Turk xoqonligi qachon ikkiga bo’linadi? J) VI a 80y oxiri
127. Buyuk turk xoqonligining hududi qayerlarni o’z ichiga oladi? J) Oltoy tog’lari sharqidan to Uzoq sharqacha bo’lga hudud
128. Sharqiy xoqonlik poytaxti qayer? J) O’tukan vodiysida bo’lgan
129.Sharqiy xoqonlik hududlari qayerlar? J) janubiy sibir urxun havzasi, shimoliy xitoy
130. G’arbiy xoqonlik hududi qayerlar? J) Oloy tog’larinig g’arbida joylashgan ulkalar: Yettesuv, sharqiy turkiston, sirdaryo va amudaryo havzalari va unga tutash hududlari.
131. G’arbiy xoqolik qayerdan turib idora qilingan? J) Yettisuvdan
132. Sug’dda kimlar hukmronlik qilgan? J) ishxid
133. Buxcorada kimlar hukmronlik qilgan? J) buxorxudod
134. Dabusiyada kimlar hukmronlik qilgan? J)dabussshoh
135. Xorazmda kimlar hukmronlik qilgan? J) afrig’iylar
136. Chochda kimlar hukmronlik qilgan? J) tudunlar
137. Toxaristonda kimlar hukmronlik qilgan? J) yabg’ular
138. sharqiy turk xoqonligi aholisining asosiy qismini kimlar tashkil etardi? J) chorvodar ko’chmanchilar
139. G’arbiy xoqonlik qachon kuchayadi? J) VII 1 choragida
140. G’arbiy xoqonlikning sharqiy va janibiy qayerlarga yetadi? J) sharqiy chegarasi oltoyga janubiy chegarasi sind daryosiga yetadi.
141. Kim hukmronlik qilganda boshqaruvlikisloh qilinadi? J) To’n yabg’u
142. mustaqil hokimliklar ustidan nazorat o’rnatish uchun ularga noiblar yani kimlar yuboriladi? J) tudunlar
143. Farg’ona va Sug’ddan nimalar qazib oli\ngan? J)oltin, mis, temir, va simob
144. Eloqdan nimalar qazib olingan? ) qo’qg’oshin, kumush va oltin
145. VII asrning 1 yarmida xoqonlik xitoyga necha marta elchi yuboradi? J) 9 marta
146. 627 y qayerlardan birlashgan savdo karvoni xitoyga yetib boradi? J) Buxora Samarqand, Ishtixon, va Ustrushona
147. Tudunlar kimlar? J) viloyat hokimlari
148. Sarrojlik nima? J) egar jabduq yasovchi
149. Abruy qo’zg’olani qachon bo’lgan? J) 585-586 yillarda
150. Abruy qo’zg’aloni qayerda bo’lgan? J) Buxorada
151. Abruy qo’zg’olonida vahimaga tushgan mulkdorlar va boylar qayerga qochadi? J) Turkiston va Taroz atrofiga
152. Turk xoqoni qo’zg’olonni bostirish uchun kimni yuboradi? J) o’g’li Elarslonni
153. V-VI asrlarda mamlakat necha mayday hokimliklarga bo’linib kitadi? J) 15 dan ortiq
154. Sug’d ittifoqiga qayerlar kirardi? J) Zarafshon va Qashqadaryo vodiylaridagi 11 ta yirik mulklar
155. Sug;dning juda mashhr bo’lga chorvalari? J) hisori qo’yla va tulporlar
156. Nechanchi yilda hadya etilgan dubulg’adan xitoyliklar namuna olib qo’shinni dubulg’a bilan taminlaydi? J) 718 yilda
157. Sug’d tog’laridan nimalar qazib olingan? J) oltin jiz navshadi va yalama tuzlar
158. Toxariston necha viloyatdan iborat? J) 27 ta
159 Toxariston poytaxti qayer? J) Balx
160. Toxaristo aholisi qaysi dinga sig’ingan? J) budda
161. Toxariston necha harfda iborat yozuvga ega bo’lgan? J) 25 ta
162. Toxariston chegaralari qayerdan o’tgan? J) sharqda Pomir g’arbda Murg’ob va Xerirud
shimolda Hisor janubda Hindiqush
163. Toxar nomi qayerdan olingan? J) Mil avb II Yunon Baqtriya qulatga toxar qabilasi nomidan
164.Farg’onaning qaysi shaharlarida turli sohalar rivojlangan? J) Koson Asxikat va Quva
165. Farg’onaliklar qo’shni mamlakatlarga nimalar chiqargan? J) bo’yoq, rangli shisha,buyumlar va dori darman
166. Qaysi tog’ yonbag’rilarida qadimdan yiqichilik bilan shug’ullangan? J) Qurama va Qoramazor
167. Chochning markazi qayer bo’lgan va hukmdiri nima deb atalgan? J) Choch tudun
168. Eloqning markazi qayer va hukmdorlari nima deb atalgan? J) Tunkat, dehqon
169. Choch tangalari qanday bo’;lgan? J) bitida hukmdor surati teskari tomonida ot gajakdumli yoki qaplon tasviri bazan sulolaviy ayritamg’a tushirilgan
170. Choch va Eloq tog’laridan nimalar qazilgan? J) oltin, kumush, rangli madanlar, temir va jilvador chaqmoq tashlar
171. O’rta asrlarda shaharlar necha qismdan iborat bo’lgan? J) 3 qismdan
172. Birgina Binkat shahrining nechta darvozasi bo’lgan va ular shaharning qaysi qismlarida nechtadan joylashgan? J) 22 ta darvoza, arkda 2ta Shahristonda 3 ta ichki rabodining o’nta va tashqi rabodining 7 ta darvozasi bo’lgan
173. Binkat shahrining 22 ta darvozasi borligi to’g’risida arab mualliflaridan kimlar malumot bergan? J) Ibn Xafkal va Ishtaxriy
174. Shaharning hokim qasri joylashgan qismi nima deb atalgan? J) kuhohdoz
175. Shaharning tashqi mavziyi nima deb atalgan? J) rabod
176. Shaharning ichki qismi nima deb atalgan? J) shahriston
177. Sug’d va Xorazm yozuvlari qaysi yozuv asosida yuzaga kelgan? J) oromiy
178. Toxar yozuvi qaysi yozuv asosida yuzaga kelgan? J) Baqtriya
179. Bizning davrimizgacha saqlanib qolgan sug’d yozuvlari qauerlardan o’rganilgan? J) Pajikent yaqinidagi Mug’ qalasida sharqiy turkistondagi Turfan shahri yaqinidagi afrosiyobdan
180. Sug’da o’g’il bolalar necha yoshdan xisob va yozuyv o’rgatigan? J) 5 yoshdan
181. turkey run xati necha harfdan iborat? 38-40 harfdan
182 Ko’kturk bitiklar qayerlardan topilgan? J) Oltoy va sharqiy turkistondan tashqari Yettisuv, Farg’ona va Zarafshondan
183. Urgut tumani Su’gdagina emas balki butun O’ O qaysi dinning markazlaridan hisoblanardi? J) nasroniy dining
184. Moniy dinining arkonlari qaysilar? J) Ibodat ro’za sadaqa
185. Turk aholisining chorvodor ahli qadimdan qaysi dinga sig’ingan? J) Shomoniylik
186. Shomolik dini koinotni yo’qlikdan bor qilgan kimga etiqod qilgan? J) ko’k tagriga
187. Shomiylik ko’p xudolikmi yoki yakka xudolikmi? J) yakka xudolik
188. Ko’k tangri sharafiga nima so’yilgan? J) qora qashqa ot
189. Qayerlardan devoriy suratlar topib o’rganilgan? J) Bolaliktepa Zarafshon vodiysidagi Panjikint Varaxsha Afrosiyob Farg’ona vodiysidagi Quva
190. Bolaliktepa qayerda? J) Surxon vohasida
191. Bahaybat budda haykallari qayerlardan topilgan? J) Farg’ona vodiysida Quvadan hamda Qo’rg’ontepa yaqinidagi Ajinatepadan
192. Ajinatepadan necha metrli budda haykali topilgan? J) 12 m
193. Haykaltaroshlik rivojiga qaysi din kuchli tasir ko’rsatgan? J) Buddaviylik
194. Arfa chalayotgan qiz qayerdan topilgan? J) Ayritomdan
195. O’sha davrda Buxora qaysi sanat turi bilan mashhur edi? J) qiziqchilari
196. Samarqand qaysi sanat turi bilan mashhur edi? J) naychilari
197. Toshkent kimlari bilan mashhur edi? J) raqqos yigit va raqqos qizlari bilan
198. Xitoy ayonlarini maftun etib ularni hayratga solgan rasq qaysi? J) Doira raqsi
199. „Islom“ so’zi qanday manoni bildiradi? J) „buy sunish“ „itoat etish“ „ o’zini alloh irodasiga topshirish“
200. Muhammad s.a.v binni Abdulloh nechanchi yillarda yashagan? J) ( 570-632)
201. Qachon Muhammad arablarni yagona davlatga birlashtiradi? J) 630 yilda
202. Muhammad vofot etgach kim xalifa bo’ladi? J) Abu Bakr
203. arablar qachon Marv shahrini jangsiz egallaydi? J) 651 y
204. Arablar qayerlarni egallagach bizning yurtimizga yurish qiladi? J ) Misr, Suriya Falstin, Iroq Eron
205. Arablar qayerlarni Xurosion deb atagan? J) Hozirgi Arabistonning shimoli, eronning shimoli sharqiy qismi janubiy turkmanistondan to amudaryogacha bo’lgan hududlarni.
206. Mavaraunnahr so’zinig manosi? J) daryoning narigi tomoni
207. Mavaraunnahrga ilk bor hujumlar qayerlardan va nechanchi yillardagi hujumlardan boshlandi? J) 654 Maymurg’ga 667 Chog’oniyondan
208. Manbalarda qayt itilicha Xorazm kimlar tomonidan ikki marta tolon taroj qilingan? J) Salim ibn ziyod, Umayya ibn Abdulloh
209. 673 yilda Xalifaning buyrug’iga ko’ra .Ubaydulloh ibn Ziyod Buxoraga bostirib kiradi? J) Muoviya I
210. Ubaydulloh ibn Ziyod qayerlarni egallab Buxora hukmdori bilan sulh tuzadi? J) Poykant va Romitonni
211. Buxora qo’shinlarini yingan . Ubaydulloh ibn Ziyod sulh tuzadi va qancha dirham hajmida boj undiradi? J) 1 laka
212. 1 laka qancha J) 100 ming
213. Arblar bojdan tashqari yana nimamalar olib ketadi? J) 4 ming asir kiyim kechak, oltin va kumush buyumlar
214. arablar Marvga qaytayaotib qaysi shaharni egallaydi? J) Termiz
215. Qutayba ibn Muslim Xuroson noibi etib tayilanadi? J) 704 y
216. Qutayba 705 y qaysi viloyat atroflarini egallashdan boshlaydi? J) Balx
217. Qutaybaga qayer jangsiz taslim bo’ladi?J) Chog’aniyon
218. 707 y Qutayba qayerni qamal qiladi? J) Poykandni
219. Poykand qamali necha kun davom etadi? J) 50 kun
220. Buxorxudodlar hokimiyati hududi necha qo’rg’ondan iborat bo’lgan? J) 12 ta
221. Buxoxudodlarning 12 ta yirik qo’rg’on va shaharlari qaysilar? J) Karmana, Nur, Arqud, Zandana, afshona, Romiton, Rajfandun, Sharg’, Vardona, Barkat, Iskijkat va Farob
222. Arablar bosqini davrida Buxorani kim boshqargan? J) Tug’shoda
223. Qutayba buxoroliklarni masjidga kilganlariga qancha pul hadya etgan? J) 2 darhamdan
224. 710 y qayerlar bosib olindi? J) Naxshab va Kesh
225. Nima sababdan Qutayba Sug’dga yurishini kichitirdi? J) Xorazm shohi Chog’on ukasdi Hurzoddan qo’rqib Qutaybadan yordam so’raydi.
226. Hurzod qo’zg’oloni qachon Qutayba tonidan bostiriladi? J0 711 y
227. Xorazmda Qutayba fathda so’ng qanday vaziyat yuz beradi? J) 2 ga bo’linib kitadi.
228. Xorazmning shimoliy qkim tomonidan boshqarilgan? J) Gurganji miri
229. Xorazmning janubiy qismi kim tomonidan boshqarilgan? J) Xorazmshah tomonidan.
230. Qutayba qachon Samarqandga yurish boshlaydi? J) 712 y
231. Qutayba hujumi paytida Samarqandni kim boshqargan? J) G’urak
232. G’urakdan oldin Samarqandni kim boshqargan? J) Tarxun
233. G’urak hukmdaoligi nechanchi yillar? J) 710-737 y
234. G’urak bilan Qutayba o’rtasida sulh tuziladi sulhga ko’ra G’urak qanday majmuriyat oladi? J) arablarga bir yo’la 2m yiliga esa 200 ming dirham hisobida boj to’lash. 30 ming nafar odam berish. shahrda askar saqlamaslik masjid qo’rish
235. G’urakni Qutayba qayerlarga hoikm etib tayilaydi? J) Naxshab Kesh va Samarqandga
236. 713 y Qutayba qo’shiga qayerga yo’l oladi? J) bir qismi Choch viloyatiga o’zi boshliq asosiy qismi Farg’ona vodiysi tamon
237. Choch vohasining bosh shahri qaysi? J) Madaniyat Ash Shosh
238. 715 y boshida Qutayba qayerlarni egallaydi? J) Farg’ona vodiysini egallab, Qashg’argacha kirib boradi.
239. Qutayba qaysi Xalifaga isyon ko’taradi? J) Suloymonga
340. Qutayba qayerda o’ldiriladi? J) Farg’onada arab askarlari tomonidan
241. Qaysi shaharlarda Shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablarga bo’shatib berildi? J) Marv, Poykand, Buxora va Samarqand
242. Qanaqa soliqlar joriy qilindi? J) xiroj, ushr, zakot, jizya
243. Jizya qanaqa soliq? J) islomni qabul qilmagan ohilidan olinadigan jon solig’i
244. Zakot qanaqa soliq? J) ) mol mulkning 1/40 qismi hajmida olingan soliq
245. Xiroj bu? J) hosilning 1/3 qismi hajmidan olinadigan yer solig’i
246. Ushr bu? J) idora ishlari uchun daramatning 1/10 hajmi hisobida oilinadigan soliq
247. Islom dinini qabul qilganlar dastlab qaysi soliqlardan ozod etilgan? J) xiroj va jizyadan
248. Soliqlar o’z vaqtida to’lanmasa qanday jazo qo’llangan? J) qarzdor tutib olinib bo’yniga qarzdor deb yozilga taxtacha osib qo’yilgan
249. Arablar tomonidan qayerdagi budda ibadatxonasiga o’rnatilgan haykalchalar sindirib tashlangan? J) Quvadagi
250. Qaysi saroy devorlariga solingan odam suratlarining ko’zlari o’yib olinib bo’yinlariga qilich bilan chizib tashlangan? J) Afroisiyob
251. Qaysi Xalifa bo’y sundirilgan yerlarni xalq bilan kilishish siyosatini olib borishga majbur bo’ldi? J) Umar ibn Abdulziz
252. Umar ibn Abdulziz qanday farmon beradi? J) yangi yerlarni etishni to’xtatish va moliyaviy islohat o’tkazish to’g’risida
253. Umar ibn Abdulziz farmoniga ko’ra arablar bilan bir qatorda islomni yangi qabul qilganlardan qaysi soliqlardan ozod etiladi? ? J) xiroj va jizyadan
254. Umar ibn Abdulziz nechanchi yillarda xalifalik qilgan? J) 717 719 y
255. 720 y qayerda qo’zg’olon boshlanadi? J) Sug’dda
256. 720 y qo’zg’alonga kim bo’shchilik qilgan? J) Sug’d ixshidi G’urak va Divashtich.
257. Divashtich. qayerni hokimi? J) Panjikint.
258. Su’gdlik qo’zg’alonchilarga yordam uchun qayerda turk lashkarlari kiladi? J) Yettisuvdan
259. Islohat bu? J) mavjud tartibni o’zgatirish
260. Farmon bu? J) Qonun ko’chiga ega bo’lgan buyruq
261. Said Xaroshiy qachon Xurason noibi etib tayinlanadi? J) 721 y
262. Said Xaroshiy qayerdagi qo’zg’alonni bostirishda dong’ chiqargan edi? J) Iroqdagi
263. Said Xaroshiy qanday vazifa yuklatilgan edi? J) Su’g’dliklar qo’zg’alonini bostirish va ularni islomga qaytarish
264. Sug;lik qo’zg’olonchilar qayerda bo’lgan jangda yengiladi? J) Xo’jandda
265. Xuroson noiblaridan kim islom dinini qabul qilganlardan xiroj va jizya soliqlarini olmaslikka qaror qildi? J) Ashros
266. Xurosonning qaysi noibi moliya islohatini no’tqazdi? J) Nasr ibn Sayyor
267 ) Nasr ibn Sayyor qaysi yillarda noiblik qilgan? J) 738 748 y
268. Nasr ibn Sayyor kimlarni jiyadan ozod etadi? J) islomni yangi qabul qilganlarni
269.Qaysi Xurason noibi barcha musulmonlarni huquq jihattan tinglashtiradi? J) Nasr ibn Sayyor
270. Yer egasining etiqodidda nqattiy nazar qaysi soliqni majburiy qilib qo’yilgan? J) Xiroj
271. Xuroson noiblaridan kim buxorxudodning qiziga uylangan? J) Nasr ibn Sayyor
272. Qaysi Xuroson noibi arab lashkarboshilari bilan mulkdor dehqonlar o’rtasidagi qom qarindoshlik aloqalarini o’rnatadi? J) Nasr ibn Sayyor
273. Qachon xalifalikda toji taxt uchun kurash kuchayadi? J) VIII a 40 y
274.Abbosiyladan kim xalifalik txti uchun kurash boshlaydi? J) Muhammad ibn Ali
275. ) Muhammad ibn Ali Muhammad payg’ambarga kim edi? J) Muhammad p amakisi Abbosning evarasi
276. Ummaviylar nimada ayblanadi? J) Muhammad avlodlarini qirib tashlaydi
277. Ummaviylarga qarshi ummumiy norozilik qaysi xalifa davvrida kuchayadi? J) Marvon II
278. Marvon II qachon hukmronlik qilgan?J) 744 750 y
279. MarvonII davrida aholining noroziligiga nima sabab bo’ldi? J) xiroj solig’ini oshirib yuborilganligi va aholining hasharlaga muttasil jalb etilishi.
280. Ummaviylarga qarshi targ’ibot uchun Xurosonga kim yuboriladi.?J) Abu Muslim
281 Abu Muslim qachon Xurosonga kelgan? J) 746 y
282. Abu Muslim qayerlik edi? J) kufalik.
283 Ummaviylarga qarshi targ’ibot qayerlarda king tarqaladi? J) Xuroson Mavoraunnahr va Tog’ariston
284. Abu Muslim qo’shinni qayerga to’playdi? J) Moxuvon
285. Abu Muslim qo’shiniga kilib qo’shinganlarga avval qancha maosh tulaydi? J) 3 dirham s 5
286. Ro’yxatdan o’tganlarning qatta qismi kimlar edi? J) Qullar
287. Abu Muslim qullarga qayerdan joy qiladi? J) Shavval q
288. Abu Muslim qullarga kimni boshliq qiladi? J) Dovut
289. Qo’zg’olonchilar qanaqa libosda edi? J) qora
290. Qora rang nimaning ramzi? J) Motam ramzi qolavirsa zabardas kuch bayrog’i
291. Abu Muslim Marvni qachon egallaydi? J) 748 y
292. Abu Muslim boshchiligida qo’zg’olonchilar qachon xalifalikning markaziy viloyatlari tomon yo’l oladi? J) 749 y
293. Ummaviylardan oxirgi xalifa kim? J) Marvon II
294. Marvon II taxtdan ag’darilgach abbosiylardan kim taxtga ko’tariladi? J) Abul Abbos Saffo
295. Abul Muslim dastlab qanday lovozimda ishlaydi? J) Bog’dodda davlat va harbiy kuchlarning yuqori lovozimida ishlaydi.
296. Keyinchalik Abu Muslim qayerga noib qilib tayinlanadi? J) Xuroson va Mavoraunnahr
297. Abbosiylarga qarshi elk qo’zg’onlardan biri 750 y qayerda sodir bo’ladi? J) Buxorada
298. Abu Muslim Turkistonga bostirib kergan Xitoyliklarga qarshi kimni yuboradi? J) Ziyod ibn Solix
299. Ziyod ib Solix boshchilik qilgan qo’shin kimlardan tuzilgan edi? J) arab sug’d va turklardan
300. Xitoyliklarga Ziyod ib Solix qayerda zarba berib ularni mamalakat hudududidan qo’vib chiqaradi? J) Tolos vodiysidan.
301. Tolos vodiysida arablar Xitoy qo’shinlariga qachon zarba beradi? J) 750 y
302. Abu Muslim qachon o’ldiriladi? J) 755 y
303. Ummaviylar arab xalifaligini nechinchi yillarda boshqargan? J) 661 750 y
304. Abbosiylar nechanchi yillarda xalifalikni boshqaradi? J) 750- 1258y
305. Abu Muslim o’ldirilgach xalifalik sharqida ayniqsa qayerlarda abbosiylarga qarshi xalq harakati boshlanadi? J) Xuroson va Mavoraunnahr
306. “Oq kiyimlilar” qo’zg’oloni qachon bo’lgan? J) 769-783y
307. . “Oq kiyimlilarga kim boshchilik qilgan? J) Muqanna
308. Muqannaning asl ismi nima? J) Hoshim ibn hakim
309. Hoshim ibn hakim qayerda to’g’ilgan? J) Marv yaqinidagi Koza qishlog’ida
310. Hoshim ibn hakim boshi va yuzuga qanaq rangda parda tutib yurgan? J) ko’k
311. Muqanna so’zining manosi bu? J) niqobdor ( niqobli kishi)
312. Muqanna yoshligida qaysi kasb bilan shug’illangan? J) kudungarlik
313. ) Kudungarlik bu? J) motalarga ohor beruvchi
314. Muqanna Xurosonda qaysi lovozimdan vazirlik darajasigacha ko’tarilgan? J) sarxanglik
315. sarxanglik bu?J) kichik lashkarboshi
316. Muqanna kimning g’oyalariga asoslangan talimotni targ’ib etgan? J) Mazdak
317. Mazdak qanaqa talimotni targ’ib etgan? J) ijtimoiy tenglik va erkin hayot
318. Muqanna nima sabadan zindonga tashlangan? J) Payg’ambarlik davosini qilgan uchun
319. Mazdak ibn Hamadon nechachi yillarda yashagan? J) 470-529 y
320. Mazdak qayerning bosh koxini bo’lgan? J) Eronning
321. Muqanna targ’iboti qaysi shaharlarda yaxshi samara beradi? J) Naqshab va Kesh
322. Muqanna “ Oq kiyimlilarga” bevosita rahbarlik qilish uchun qayerga boradi? J) Sug’dda
323. Muqanna qaysi qallani qarorgoh qiladi? J) Som
324. Som qalasi qayerda joylashgan edi? J) Kesh sahahri yaqinidagi tog’ tepasida
325. tez orada qo’zg’olonchilar qaysi vohani qo’lga oladi? J) Qashqadaryo
326. Oq kiyimlilar harakati ayniqsa qayerda avj oladi? J) Sug’dda avj olib Eloq va Shoshga ham tasir qiladi
327. Oq kiyimlilar qo’zg’oloniga zarbaberish uchun xalifa Mansur kimni yuboradi? J) Jabroyil ibn Yahyo
328. Xalifa Mansur Jabroil ibn Yahyoni nechanchi yilda Oq kiyimlilarga qarshi yuboradi? J) 775
329. jabroil qo’zg’olonchilardan yengilib zo’rg’a qaysi shahardadagi arab qo’shilariga kelib qo’shiladi? J) Samarqanddagi
330. Qo’zg’olonchilar qaysi shahar yaqinida yordamga kiloyatgan arab qo’shinlariga to’satdan zarba berib ualrni tormot qiladi? J) termiz yaqinida
331. Qaysi shaharlar qo’zg’olchilar qo’liga o’tadi? J) Naqshab va Chog’oniyon
332. Qo’zg’olon 776 y boshlab qaysi vohada kuchayadi? J) Buxorada
333. Qaysi qala qo’zg’olonchilrining qo’rg’oniga aylantirtilib unda oq kiyimlilarning kattagina qismi to’plangan edi? J) Narshax
334. Narshax qallasida qancha vaqt kurash davom etadi? J) 4 oy
335. Samarqanda arablarga qarshi qancha vaqt oq kiyimlilar va turkey qabilalar kurash olib bordi? J) 2 yil
336. Qo’zg’olonning oxirgi bosqichi qayerda bo’lib o’tadi? J) Keshda
337. Som qalasi qachon qamal qilinadi? J) 783 y
338. Muqanna qay tarzda holok bo’ladi? J) o’zini yonoyotgan tandirga tashlaydi
339. Rofe ibn Lays qo’zg’oloni qachon bo’ladi? J) 806 y
340. Rofe ibn Lays qo’zg’oloni qayerda boshlanadi? J) Samarqanda
341. Samarqanda boshlangan Rofe ibn Lays qo’zg’oloni qaysi viloyatlarga tarqaladi? J) Shosh Farg’ona Buxora Naqshab va Xorazm
342. Rofe ibn Lays qo’zg’oloni paytida Xuroson noibi kim edi? J) Ma’mun
343. Ma’mun qo’zg’olonni bostirish uchun kimlardan yordam so’raydi? J) Nux Axmad va Yahyolardan
344. Qaysi asrlarda arab xalifaligi og’ir siyosiy tanglikka uchraydi? J) VIII oxiri IX s boshlarida
345. Xalifalikka bo’y sundirilmagan shimoliy va sharqiy Mavoraunnahr yerlarida qaysi davlat paydo bo’ldi? J) Qarluqlar
346. Qarluqlar qayerlarda yashshagan? J) Oltoyning g’arbida so’gra Irtish daryosining o’rta oqimmida
347. Qachon Qarluqlar davlati tashkl topdi? J) VIII a o’rtalarida
348. Qarluqlar davlati VIII a o’rtalarida qayerda tashkil topdi? J) Yettisuvda
349. Qarluqlar davlatining poytaxti qayer rdi? J)Siyob shahri
350. Siyob shahri qayerda joylashgan edi? J) Chu daryosidan shimolroqda
351. Qarluqlar davlati nechanchi asrlarda turk xoqonliki tarkibida bo’lgan? J) VI VII a
352. Qarluqlar davlati hukmdori nima deb atalgan? J) yabg’u yoki jabg’u
353. Nechanchi asr o’rtalariga kelganda Qarluqlarning kattagina qismi musulmon bo’lgan? J) X
o’rtalarida
354. Qarluqlar davlatining shimol va sharqda qaysi daryo vodiysiga borgan? J) Elsu daryosi vodiysi va Chigil qabilasi yaylovlarigacha
355. Qarluqlar davlatining janubiy chegarasi qayerlar? J) Yag’molar vohasi va sharqiy Turkiston
356. Qarluqlar davlatining poytaxtdan tashqari qanday atalgan shahar va qishloqlari bo’lgan? J) Jo’l Navkat Karmankat va Yor
357. Qarluqlar davlatining aholisi nima bilan shug’ullangan? J) qo’ychilik tog’ jilg’alari bo’ylarida esa dehqonchilik bilan.
358. X a Qarluqlar Mavoraunnahrning shimoliy hududlarini egallagach qaysi vodiylarga kilib o’rnashadi? J) Shosh atrofi va Farg’ona hamda Zarofshon
359. Turk xoqonligi parchalangach O’g’izlarning katta qismi qayerlarga muqum o’rnashin qolgan? J) Sirdaryo havzasi va Orol dengizi
360.O’g’iz davlatiga qachon asos solinadi? J) IX a oxiri X a boshida
361. O’g’iz davlatining poytaxti qayer edi? J) Sirdaryo quyi oqimidagi Yangekent shahri
362. O’g’izlar qachon islom dinini qabul qilgan? J) X asrda
363. O’g’iz davlati qachon bo’linib ketadi? J) Xasrning birinchi choragida
364. O’g’iz davlati kimlar tomonidan qashshatqich zarbaga uchraydi? J) Qipchoqlar
365. O’g’izlarning bir qismi qayerga borib o’rnashadi? J) G’arbga shimoliy Kavkaz dashlariga
366. O’g’izlarning ikkinchi qismi qayerga borib joylashadi? J) avval Movaraunnahrga kirib undan janubiy g’arbga siljib yangi sulola bilan Old Osiyoga mamlakatlarini istilo qiladi.
367. O’g’izlar Old Osiyo mamalakatlarini qaysi sulola boshchiligida istilo qiladi? J) Saljuqiylar
368. Qarluqlar qaysi xalqlarni
etnogenizida muhim ro’l o’ynaydi? J) o’zbek va tojiklar
369 O’g’izlar qaysi xalqlarni etnogenizida muhim ro’l o’ynaydi? J) turkman ozorboyjoy qoraqalpoqlar
370. Xorin ar Rashid qachon xalifalik qilgan?J) 786 809 y
371. Xorin ar Rashidning o’g’illari kimlar? J) Ma’mun va Amin
372. Ma’mun va Amin otasida taxt uchun kurash qaysi yillarda bo’lib o’tadi? J) 809-813 y
373. Xalifalik markazidagi arablar kimni xalifalik taxtiga o’tqazishadi? J) Amin
374. Xalifalik taxtini egallashda Ma’munga kimlar yordamlashadi? J) Hirot viloyatining zodogonlaridan Toxir ibn Xusayin boshliq Xuroson va Movaraunnahr zodogonlari
375. Bog’dga qachon yurish qilinadi? J) 813 y
376. Toxir ibn Xusayin qachon Xuroson va Movaraunnahr noibi etib tayinlanadfi? J 821 y
377. Nuxga Ma’mun qayerni beradi J) Smarqandni
378. Ma’mun Farg’onani kimga beradi? J) Ahmadga
379. Yahyoga qayerlar beriladi? J) Shosh va Usturushona
380. Ilyosga qayerlar beriladi? J) Hirot
381. Qachon Toxir ibn Xusayin xalifaning nomini qutbadan chiqarib tashlaydi? J) 822 y
382. Toxirning o’g;illari kimlar? J) Talxa va Abul Abbos Abdulloh
383. Abul Abbos Abdulloh noibligida poytaxt qayerda qayerga ko’chirildi? J) Marvdan Nishopurga
384. G’oziy ------------ bu? J) xaq din uchun ko’rashuvchi jangchi
385. Etnogenez --------- bu? J) xalqlarning nasl nasabi kilib chiqisi
386. Safforiylik ------ bu? J) miskar hunarmand
387 Xutba ------- bu? J) juma nomozidan hukmdaor nomini aytib uning haqiga duo o’qish
388. Toxiriylarga qarshi 873 yilda bo’lgan qo’zg’olonga kimlar boshchilik qildi? J) aka uka Yoqub va Amir ibn Layslar
389. Aka uka Layslar qachon nishopurni egallaydi? J) 873 y
390. Toxiriylar tugatilib o’rniga qaysi sulola keladi? J) Safforiylar
391. IX asrda Mavoraunnahrda Somonxudodning nabiralaridan kim boshchilik qiladi? J) avval Nux so’ng Ahmad
392. Ahmad qachon vafot etadi? J) 865 y
393. Ahmad Somoniyning o’g’li kim? J) Nasr
394. Nasr qayerni markazga aylaytiradi? J) Samarqandni
395. Qachonga kelib Mavoraunnahrning deyarli barcha viloyatlari Somoniylar tsarrufiga o’tadi? J) IX a oxirgi choragida
396. Nasr qanaqa tanga zarb etadi? J) kumush dirham
397. Nasrning ukasi kim? J) Ismoil
398. Ismoil Somoniy nechanchi yilda Movaraunnahrni birlashtirdi? J) 888 y
399. Ismoil Somoniy qachon Tarozni fatx etadi? J) 893 y
400. Ismoil Tarozni fatx etib kikmlarga zarba beradi? J) dashliklarga
401. Qaysi xalifa Amir ibn Laysga Xuroson bilan birga Mavoraunnahr ustidan hukmronlik huquqi berilgan haqida farmon chiqaradi? J) xalifa Muta’zid
402. Xalifa Mutazid qaysi yillarda hukmronloik qilgan? J) 892-902 y
403.Somoniylar va Safforiylar o’rtasida qaysi yili urush bo’ladi? J) 900 y
404Ismoil Somoniy davlatining poytaxti qilib qyerni tanlaydi? J) Buxoroni
405. Somoniylar va Safforiylar o’rtasida urushda kim g’olib chiqadi? J) Ismoil Somoniy
406. kimning yozishicha Samoniylar davlati o’nta devonda iborat bo’lgan? J) Narshaxiy
407. Somoniylar boshqruvda bosh boshqaruv mahkamasi qaysi bo’lgan? J) Vazir devoni
408. Kimning davrida Buxoraning Region maydonida
409. Mahkama xizmatchilari qaysi tillarni puxta bilishi kerak edi? J) arab va fors
410. Mahkama xizmatchilari fors va arab tilidan tashqari nimalardan xabardor bo’lishi kerak edi? J) Quronni va shariatnining asosiy qoidalarini yaxshi biladigan va turli fanlarni birmuncha xabardor bo’lishi kerak edi
411. Musulmon sharqidagi ilk ilmgoh qayerda bunyod edilgan? J) Buxorada
412. Buxorodagi ilk ilmgoh nechanchi asrda bino qilingan? J) X asrda
413. X a bina qilingan Buxoradagi ilmgoh qayerda joylashgan edi? J) kavushdo’zlar mahallasida
414. Buxoradagi ilk madras anima deb atalgan? J) Farjak
415. Amid ul mulk bu? J) davlat hujjatlari va elchilik aloqalai vaziri
416. Vazir bu? J) devonxona boshligh’I bosh vazir
417. Mustofiy bu? J0 moliya vaziri
418. Sohibi shuyrat bu? J) harbiy ishlar vaziri
419. Ulomo bu? J) din olimlari
420. Hojib bu? J) harbiy unvon
421. Xonoqoh bu? J) g’aribxona musofirxona
422. Samoniylar davrida nima deb atalgan va ilm peshvolarirahnomalik qilardi? J) ustod
423. Ustod keyinchalik nima deb yanada ulug’lanadi? J) Shayx ul islom
424. Ustoddan keyin kiml;ar turadi? J) xotiblar
425. Somoniylarda yaxshi va uzoq xizmat qilgan sarboz qaysi lovazimga ko’tartilgan? J) hojib
426. Somoniylar sarayidagi oily unvon qaysi? J) hojib ul hujob yoki hojib buzruk
427. Hojiblarning boshlig’I nima deb atalgan? J) hojib ul hujob yoki hojib buzruk
428. IX X a Mavoraunnahr va Xorazmda nimadan moy olinardi? J) zig’ir, kunjut, va kanakunjut
429. Somoniylarda dehqonchilik solig’I nima? J) xiroj
430. Podshoning qarorgohida nimalar joylashgan? J)dargoh, xazina chaqa tangalar solinadiga zarbxona va qamoqxona bo’lardi.
431. Somoniylar davrida yuqori sifatli qog’oz ishlab chiqarilar edi? J) Samarqandda
432. Somoniylar davrida Shosh nimasi bilan mashhur edi? J) ko’nchilik mahsulotlari va charm mollari bilan
433. Eloq nimasi bilan mashhur edi? J) kumush va qo’rg’oshin konlari hamda kumush tanga chiqaradigan zarbxonasi bilan
434. Xorazmda qaysi soha taraqqiy topadi? J) qayiqsozlik
435. Buxoraning Zadana qishlog’ida qanaqa mato to’qilgan? J) “Zanadachi”
436. Samarqandning Vodar qishlog’ida nimalar to’qilgan ? J) “vadoriy”
437. Buxorada to’qilgan “zandanachi” matosi qanaq bo’lgan.J) mallarang bo’z
438. XI X asrlarda Zarafshon tog’laridan nimalar qazib olinardi? J) temir, mis, oltin, kumush, feriya
439. Farg’onas tog’laridan nimalar qazib olinardi? J) temir, qo’rg’oshin, kumush,simob, mis qalay, feruza, novshadil
440. IX_X a qayerda tosh ko’mir va neft topilib ishlatilgan? J) Farg’onada
441. Shimoliy orqali janubiy Sibir va Mug’ilistonga nimalar olib borilardi? J) bo’z, kiyim kechak, egar jabjuq, o’q yoy, qilich, idishlar, zargarlik buyumlari, dori dormon, quruq meva, kunjut, va zif’ir moyi
442. Xitoy shunos qaysi olim VII IX asrlarda Xitoy bilan bo’lgan savdoda choy, ipak mato, tuz va ot asosiy o’rinda turganini aytgan? J) A. Xo’jayev
443. Xitoy bozorida ot qancha matoga ayirbosh qilingan? J) 50 o’ram ipak matoga
444. Choy xisobida otning necha kg choyga teng bo’lgan? J) 56kg
445. Bir bosh qo’y Xitoy bozorida qancha choyga almashlangan? J)n bir necha “jin”
446. VII VIII a choy asosiy import mahsuloti edi. Qaysi xushboy choy navlari olib kilingan? J) cha, ming
447. Itl, Xazar, Bulg’orga Mavaraunnahr va Xorazmdan nimalar olib borilgan? J) guruch, quruq mevalar, shirinliklar, tuzlangan baliq, paxta, shoyi matolar, movut, kimxop va gilamlar
448. Xozar va Bulg’ordan nimalar olib kelingan? J) qimmatbaho mo’ynalar, shamlar, cho’qqi qalp[oqlar
449. Somoniylar ichki bozorlarida nima deb atalgan mis chaqa tangalar ishlatilgan? J) fals
450. Kumush tangalar faqat hukumat boshlig’I nomidan qaysi shaharlar xonalarida so’qilar edi? J) Marv, Samarqand, Buxora, va Shoshda
451. Somaniylar qanaqa nolarda dirhamlar chiqargan? J) “ismoiliy” “muhammadiy”
452. Somoniylar dirhamlari orasida qaysi tanga sof kumushdan edi? J) “ismoiliy”
453. Somoniylar davrida yer egaligining necha xil turi bo’lgan? J) 5 xil
454. Somoniylar davridagi yer egaligining 5 turi qaysilar? J) “mulkiy sultoni”, “mulk yerlar”, “varf yerlari”,”mulki xos”, “jamoa yerlari’.
455. “Mulki xos “ kimlarga tigishli yerlar edi? J) ruhoniy va syidlarga
456. “Mulki xos “ egalari davlatga qanaqa solig’ to’;lagan? J) 1/10 hisobida ushr solig’i
457. Oliy tabaq vakillari va amaldorlarga davlat oldidagi xizmatlarievaziga qilingan yerlar nima deb atalgan? J) iqto yerlar
458.Qachondan boshlab yerlar iqto shaklida inom etilgan? J) X asrdan
459. Dastlab iqto shaklida yerlar kimlarga berilgan? J) amirzodalar va yirik amaldorlarga
460. Iqto dastlab qancha muddatga berilgan? J) bir umrga emas balki malum muddatga berilib nasldan naslga o’tmagan
461. Iqtodorlar o’z yerlaridan qancha miqdorda foyda olgan? J) ular faqat aholidan olinadigan malum soliqlarni olgan.
462. “jamoa yerlari” asosan qanaqa yerdan iborat bo’lgan? J) lalmikor va tog’ oldi yerlaridan
463. Yerni ejaraga olib ishlovchilar IX X a nima deb atlgan? J) barzikor yoki qo’shchilar
464. Bazikor o’z urug’I va qo’shi bilan dehqonchilik qilsa hosilning qanchasi unga tekkan? J) 1/3 1/4 1/5
465. IV a qo’shqa na urug’likka ega bo’lmasa qo’shchi hosining qanchasini olgan? J) 1/10 1/12
466. Qaysi davlat soliqlari ham yer egasidan ham qo’shchidan alohida alohida olingan? J) xiroj va ushr
467. Somoniylar davlatida nechanchi yili ikkii marta soliq undirilib olinadi? J) 942 y
468. X asrdga kelib qanaqa tabaqa paydo bo’ldi? J) qo’shchi va barzikor
469. Siyosiy vaziyat Nux va uning nabirasi kimning hukmronlik qilgan davrda niyoyatda kiskin tus oldi? J) Nux II
470. 947 y kim isyon ko’tardi? J) Nuh ibn Nasrning amakisi Ibrohim
471. Ibrohim kimnning yordamida isyon ko’taradi? J) Chog’oniyonning yiriq yer egasi Abu Ali Chog’oniy
472. Abu Ali Chog’oniyning o’zi hukmdorga qachon isyon ko’tradi? J) 952 y
473.Nuh Abu Ali Chog’oniyni avval qayerga so’ngga qayerga hokim qilib tayinlaydilar? J) Chog’oniyon so’ngra Xurosonga
474. Buxoro harbiylarining g’aloyoni qachon ko’tariladi? J) 961 y
475. 962-963 y G’azna viloyatinin kim boshqargan? J) Alptegin
476. Alptigen qaysi viloyatlarni mustaqil idora etishga intilib G’aznaviylar davlatiga asos soladi?? J) G’azna va Qobul
477. G’aznaviylar davlatining poytaxti qayer? J) G’azna
478. G’aznaviylarning siyosiy nufuzi kimning davrida ortib Somoniylar tomonidan etirof etilgan? J) Sobuqtegin
479. G’aznaviylar davlati kimning davrida hududi kinggayadi va sharqning eng kuchli davlatida biriga aylanadi? J) Muhammad G’aznaviy
480. G’aznaviylar davlatining g’arbiy chegarasi qayerlar? J) Ray va Ifaxon shaharlari Kaspiy dengizi
481 G’aznaviylarning shimoliy g’arbiy chegarasi? J) Xorazm Orol dengizigacha
482. G’aznaviylarning sharqiy chegarasi? J) shimoly Hindiston va janubiyBalujistongacha
483. Mahmud G’aznaviy Xorazmni qachon o’z saltanatiga qo’shib oladi? J) N1017 y
484. Qaysi G’aznaviy hukmdori mamlakat tanazzulga yuz tutadi? J) Ma’sud G’aznaviy
485. G’aznaviylar davlati qachon butunlay tugatiladi? J) 1186 y
486. Vaqv yerlari bu?? J) masjid, madrasa xonaqohva maqbaralar yerlari
487. Sayidlar bu? J) Muhammad (s.a.v) ning nabirasi Husayn avlodlari? J)
488. Ushr bu? J) hosilning 10% miqdorida olinadigan soliq
489. Bosh vazir tizimida qanaqa devonlar faoliyat ko’rsatgan? J) moliya, xabar, pochta, harbiy va elchilik
490 G’aznaviylarda viloyat hukmdoro bu? J) voliy
491. G’znaviylarda shahr hokimi bu? J) rais
492. Viloyatlarda boshqaruv ishlarini kim tomonidan amalgam oshirilgan? J) amid
493. Shaharlar boshqrruvini kim amalgam oshirgan? J) kutval
494. G’aznaviylarda bosh qo’modon qanday atalgan? J) sipohsolar
495. G’aznaviylarda lashkarboshi qanday atalgan? J) solor
496. G’aznaviylarda harbiy qismlar bu? J) sarxang
497. Mahmud G’aznaviy qaysi tillarni bilgan? J) fors, arab, pohloviy
498. G’aznaviy saroyida qancha olim, shoir va sanatkor ijod qilgan? J) 400 da ortiq
499. Beruniyning “Qonuniy Masu’diy” asari kimga bag’ishlangan? J) Masudga
500.Mahmud G’aznaviyga atab yana qanaqa asra yozilgan? J) Bayhaqiy “ Tarixiy Masudiy”
501. Aul Qiosim Firdavsiy mashhur “Shohnoma” asarini kimga taqdim etgan? J) Mahmud G’aznaviyga
502. G’aznaviylarning qaysi shaharlarida masjid xonaqa va saroylar bino qilingan? J) G’azna Balg’ Nishopur lohur
503. Ix a o’rtalarida Qarluqlar qaysi qabilalar bilan ittifoqqa birlashadi? J) yag’ma dukil o’g’iz
504. Yag’malar qayerda yashagan? J) Isiqko’lning janubiy sohilin va Qashqarda yashagan.
505. ) Yag’ma chikil o’g’izlar davlati dastlab qanday nomlanadi? J) “ Xonoqiya”
506. “xonoqiya “hukmdorlari “jabg’u” urniga o’zlarini nima deb ataydi? J) qoraxon yoki buyukxon
507. XI XII a ) “ Xonoqiya” kuchaygach u qanday nom oladi? J) “Qarluq qoraxoniy”
508. qobilkiyat ittifoqidan tashkil topgani uchun ) “Qarluq qoraxoniy” larning davlati hukmdorlari qanaqa unvonlar bilan atalgan? J) “asrlonxon “ ‘bug’raxon” va “tavg’achxon”
509. Qadimda turkiylarda buyuk urug’lik qaysi so’z bilan sifatlangan? J) Qora
510. Hukmdorlari qoraxon deb atlgan bu davlat keyinchalik nima deb ataladi? J) “ qaroxoniylar davlati”
511. Qachon qaraxoniylar kim boshchiligida Mavaraunnahrga hujum qiladi?J) 992 y H. bug’raxon
512. Nuh ibn Mansur qoraxoniylarga qarshi kurashish uchun kimni qayerga chaqiradi? J) Subuqtiginni G’aznadan
513. Subuqtegin Nuh ibn Mansurga qancha qo’shin bilan yordam bergan? J) 10 m
514. Qoraxoniylar Mavaraunnahrga qarab ikkinchi marta qachon yurish qiladi? J) 996 y
515. Subeqtigen Qoraxoniylar bilan imzolagan shartnomaga ko’ra unga qayer tegadi? J) Amudaryoning janubidagi yerlar Xuroson
516. Qachon Somoniylar hukmronligiga butunlay barham beriladi? J) 999 y
517.999 y kim Somoniylar hukmronligiga barham berdi? J)Nasr Eloqxon
518. Nechanchi yillarda Qoraxoniylar va G’aznaviylar o’rtasida urush bo’ladi? J) 1006-1008 y
519.Ibrohim Bo’ritigen qachon qaysi Amudaryo bo’yi viloyatlarini G’aznavciylardan tortib oladi? J) 1038 y Xuttolon Vaxsh va Chog’oniyonni
520. Sharqiy Qoraxoniylar davaltining poytaxti qayer? J) Bolosag’er
521. G’arbiy qoraxoniylar davlatining poytaxti qayer? J) Samarqand
522. Qoraxoniylar el yurt va viloyatlarni kimlar idora qilardi? J) Eloqxon va Takin
523. Qayerning eloqxonlari orasida katta obro’ga ega edi? J) Mavoraunnahr
524. Movaraunnahr eloqxoni qayerda tax6tga o’tirgan? J) Samarqandda
525. Shaharlar qoraxoniylarda kimlar tomonidan boshqarilgan? J) shahar hokimi raislar
526. saljuqiylar bu? J) o’g’izlarning saljuqbek boshchiligidagi ajralib chiqib davlat tuzgan qismi
527. sadr bu? J) diniy unvon vaqv mulklarining boshqaruvchisi
528. Qachon qoraxoniylar davlati qoraxitoylar hujumiga duchor bo’ladi? J) XII aq 30 y oxiri
529. Kim Bolasag’un shahrini qaroxitoylar davlatining potaxtiga aylantirdi? J) Go’rxon
530. Yettisuvdan turib qoraxitoylar dastlab qayerlarga bostirib kiradi? J) Shosh va Farg’ona
531. Shosh va Farg’onadan so’ng qoraxitoylar qayerlarga bostirib kiradi? J) Zarafshon va qashqadaryo vil
532. 1137 y qayerda Mahmud eloqxonga qaraxitoylar zarba beradi? J) Xo’jand yaqinida
533. Qachon qoraxoniylar davlati tugatiladi? J) 1141 y
534. qachondan boshlab yerdan foydalanishda iqto tartibida keng yoyiladi? J) XI a
535. Qachonga kelib”dehqon tushuncha o’zining qishloq hokimi anglanuvtuvchi asl manosini yo’qatadi? J) XI XII asrlarda
536. XI XII asrlarda qaysi shaharlarda pul ishlab chiqaradigan zarbxonalar bo’lgan? J) Bolosog’un, Taroz, O’zgan, Toshkent, Samarqand, Buxora
537. VIII asr boshida Xorazmda nechda shahar bor edi? J) 3 ta
538. Xorazm savdogarlari chorvodarlari qayerlar bilan sovda sotiq olib brogan? J) Itl bo’yidagi Xozar va Bulg’or podsholiklari, sharqiy Yevropaning Slavyan aholisi bilan.
539. Gurganch hokimi nima deb ulug’langan? J) ‚G’urganch amiri“
540. Kat shahrini ma’mun ibn Mahmud qachon ishg’ol qiladi? J) 995 y
541. Qachon Xorazm birlashtiril afrig’iylar sulolsi tugaydi? J) 995 y
542. Qayer xorazmshohlar davlatining poytaxtiga aylanadi? J) Ko’hna Urganch
543Davlatning eng yuqori lovozimlaridan biri bu? J) xo’janiyi buzruk, unvoniyaga ega bo’lgan.
544. xo’janiyi buzruk, lovozimini manosi nima? J) devonxana ishlariga masul harbiy safar vaqtida hukmdor nomida davlatni idora etgan.
545. Xorazmda ma’muniylar davrida qanaqa ilmgoh tashkil etildi? J) “Doril hikma va maorif”
546. Xorazm qachon Mahmud G’aznaviy tomonidan zabt etiladi? J) 1017 y
547. Xorazm qachon Saljuqiylar tomonidan qaram etadi? J0 1040 y
548.Saljuqiy Malikshoh kimni Xorazm noibi etib tayinlaydi? J) Anushtigen
549. Anushtigendan kiyin Xorazmda kim noiblik qiladi? J) Qutbiddin Muhammad
550. Kim Xorazmshoh unvinini tiklaydi? J) ) Qutbiddin Muhammad
551. Xorazmning mustaqilligi kimning nomi bilan bog’liq? J) Otsiz
552. Otsiz dastlab kimnlarni bo’y sundiradi? J) turkman va qipchoqlarni
553. Otsiz Xorazm bilan iqtisodiy jihatdan bog’liq bo’lgan qayerlarni egallaydi? J) Sirdarya etakalri va mang’iqishloqni
554. Otsiz qayerlarni Xorazm davlatining poydevorini quradi? J) Kasbiy dengizi sohillaridan to Sirdaryoning o’rta qismigacha.
555. Otsiz soyisatini kimlar davom ettiradi? J) Elarslon va Takash
556. Sulton qarshi ko’chmanchi O’g’izlar qachon isyon ko’taradi? J) 1153 y
557. Saljuqiylardan dastlab qayerlar ajralib ketadi? J) kichik Osiyo va Kerman
558. ) kichik Osiyo va Kerman kiyin qayerlar Saljuqiylardan ajralib chiqadi? J) Fors Ozarboyzon va Xuroson
559. Xorazm davlati kimning davrira juda kinggayadi? J) Takash
560. Takash 1187-1193 y qayerlarni jabt etadi? J) Nishopur, Ray va Marvni
561. Qachon Eron Xorazmga bo’y sunadi? J) 1194 y
562. Takash Eronni Xorazmga bo’y sundirgan paytda Eronda kim hukmdor edi? J) To’g’rul
563. Takashdan kiyin Xorazmni boshqaradi? J) Alovuddin Muhammad
564. Muhammad qachondan boshlab Mavoraunnahrni Qoraxitoylardan ozod etishni boshlaydi? J) 1206 y
565. Qachon qayerda Qoraxitoyla mag’lubiyatga o’chqaydi? J) 1210 y tolosda
566. qachon Xorazm juda keng maydoni wgallagan buyuk davlatga aylanadi? J) XIII a boshida
567. Xorazmning shimoliy g’arbiy va g’arbiy chegaralari qayerlar edi? J) Orol va Kasbiy engizidan janubiy g’arbda Iroqqa qadar
568. Xorazmning janubiy sharqiy shimoliy sharqiy chegaralari qayerlar? J) G’azna viloyati, yettisu va sh. Sh. Dashti Qipchoq
569. Muhammad Xorazmshoh qanday nom bilan ulug’langan?J) “Iskandariy Soniy”
570. Xorazmshoh saroyida qancha hukmdor va ilarning vakillari itoatda bo’lgan? J) 27 ta
571. O’tror aholisi Xorazmshohga qachon isyon ko’taradi?J) 1210y
572. samarqandda qachonqo’zg’alon ko’tariladi? J) 1212 y
573. Bog’dda qachon “Bayt ul hikma” tashkil etiladi? J) IX a
574. Qayerlarda astronomic kuzatishla olib boriladiga rasatxonalar bo’lgan? J) . Bog’d va Damashq
575. Muhammad Muso al Xorazmmiy qayerda va qachon to’g’ilgan? J) Xorazmda (783-850)
576. al Xorazmmiy “Bayt ul hikma” da qanday lovozimda ishlagan? J)mudir
577. Xorazmmiyning qancha asar yozgan va qanchasi bizga yetib kilgan? J) 20 10 tasi
578. “Al jabir va muqobala “ “Hinad hisobi haqida “ nimaga bag’ishlangan? J) matimatekaga
579. “Kitob suret ul arz” nimaga oid? J) geografiyaga
580. Tarixga oid asarlari qaysilar? J) “Kitob at Tarix” “ yahudiylarning tqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola”
581. Xorazmmiyning qaysi kitobi Xii a Ispaniyada lotin tiliga tarjima qilinadi? J) “Al jabr val muqobala”
582. Al Farg’oniy qayerda to’g’ilgan? J) Quva shahrida
583 Al Farg’oniy Yevropada qanday atalgan? J) Alfirogoniy
584. Qayrda yangicha Zij yaratishda rahbarlik qilgan? J) Damashqda
585. 832-833 y qanday ishda ishtirok etaddi? J) suriyaning shimolida Sinjor dashtida va Ar Raqqa oralig’ida yer miridianini bir darajasini o’lchashda
586. “Miqyos an Nil” ni qayta tiklashda qachon ishtirok etadi? J) 861 y
587. Al Farg’oniyning qancha asari bizgacha yetib kilgan? J) 8 tasi
588. Qaysi kitobi XII a lotin tiliga tarjima qilingan? J) “Somoviy harakatlar va ummumiy ilmu rujum”
589. Al Farg’oniyning 1200 y qachon nishonlandi? J) 1998 y okyabrda
590. Imom al Buxoriyning shogirdi kim? J) At Termijiy
591. . Imom al Buxoriyning “Al jomiy al sahih” kitobi necha hadisdan iborat? J) 7275
592. . Imom al Buxoriyning 1225 y qachon nishonlandi? J) 1998y
593. Qayerda . imom al Buxoriyning yodgorlik majmuasi barpo m etildi? J) Samarqand yaqinidagi xartang qishlog’ida
594. Al jomiy al sahih” necha jilddan iborat? J) 4 jilddan
595. Hadis bu? J) arabcha rivoyat naql
596. Bu Nasr Motrudiy al qachon va qayerda to’g’ilgan? J) 870 y Samarqand yaqinidagi Motrudiy qishlog’ida
597. Motrudiyning izgacha qanaqa asarlari yetib kilgan? J) “Kitob al tahfid” va “ tarilot ahl as Hunna”
598. qachon Motrudiyning 1130 y nishonlandi? J)2000 y noyabrda
599. Qachon “Doril hikma va maorif” shaklangan? J) 1004 y
600. Doril hikma va maorif foaliyati qanday va qachon shaklandi? J) 1017y Mahmud G’aznaviy Xorazmga bostirib bostirib borgandan so’ng
601. Qachon “Mamum akademiyasini qaytatdan tashkil etish to’g’risidagi” O’ Res Pre farmoni chiqdi? J) 1997 y 11 noyabr
602. “Mamum akademiyasi” ni 1000 y qachon nishonlandi? J) 2006 y
603 A N Farobiy qachon va qayerda to’gilgan? J) 873 y Farob qishlog’ida
604. A N Farobiyning qancha asari bor? J) 160 ortiq
605. A N Farobiy qanday asarlar yozgan? J) “ Arastuning Mitafizika asariga sharh”, “Musiqa kitobi” “Baxt sodatga erishuv haqida” va boshqalar.
606. A N Farobiy sharqda Arastudan kiyingi yirik mutafakkir sifatida qanday nom olgan? J) “Muallimi Soni”
607. Ibn Sina qayerda to’g’ilgan? J) 980 y Buxoraning Afshona qishlog’ida
608. Ibn Sino kimdan mantiq falsafa, riyoziyot va fiqh imlimlarini o’rganadi? J) Abu Abdullohdan
609. Qaysi tibbiyot ilmi ollamolarinnig asarlarini o’rganadi? J) Gippokrat va Golin
610. Ibn Sino qaysi sharq hokimining asarlarini o’rganadi? J) Abu Bakr Ar Roziy
611. Ibn Sina qayerda vafot etadi? J) Hamodonda 1037 y
612. Ibn Sina qancha asar yozgan? J0 450 ortiq
613. “Al qonun fit tib” asari qachon lotinchaga tarjima qilingan? J) XII asrda
614. Ibn Sina sharqda qanday nom bilan atalgan? J0 “Shayx ur rais”
615. Beruniy qayerda to’g’ilgan? J) kat sharida 973 y
616. Beruniy qayerda va qachon vafot etgan? J) 1048 y G’aznada
617. Beruniy qancha asar yozgan? J) 160 ortiq
618. Beruniyning qnday asralari bor? J0 “Qadimgi xalqlardan qolganyodgorliklar”,”Hihdiston”, “Miniralogiya”, ‘Geodiziya”
619. Beruniy yer quyosh atrofida aylanishini Kaperdan necha asr oldin aytgan?J) 5 asr
620. Beruniy nechta yulduzning kardinatalarini kattaliklarini qayt etgan? J) 1029 ta
621. Mahmud az Zamaxshariy qayerda qachon to’g’ilgan? J) Xorazmning Zamaxshar qishlog’ida 1075 y
622. Mahmud az Zamaxshariyning arab tili fonitikasi va morfologiyasi oid asari qaysi? J0 “Al Mufassal”
623. Mahmud az Zamaxshariy qancha asar yozgan? J) 50 ortiq
624. Quroni Karim tafsiriga oid qaysi? J) “ Al Kashosh”
625. Mahmud az Zamaxshariyni qanday nomlar bilan ulug’langan?J) “Arab va g’ayri arablar ustozi”, “Xorazm faxri”
626. Qayerdagi qaysi diniy dorilfurun talabalari hozir ham “ A l Koshoshof” asosida Quroni Karimni o’rganadi? J) Qohiradagi Al Azhar
627. Mashhur fiqh olimi baxavuddin al Mag’iloniy qachon va qayerda to’g’ilgan/ J) 1123 y Rishtonda
628. Mag’iloniyning eng mashhur asari qaysi 4 jilklik “ hidoya”
629. “Hidoya “ nimaga bag’ishlangan? J) islom huquqshunosligi bo’yicha bo’lib bir necha asr musulmon mamlajkatida qo’llangan bo’lgan.
630. Mag’iloniyning 910 y qachon nishonlandfi? J) 2000y
631. “Hibbat ul Haqoiq” kimning asari? J) A Yugnakiy
632. “Hikmat” kimning asari? J) ahmad yassaviy
633.Buxora shahridagi qaysi binolar o’rta asrda qo’rilgan”? J) Ismoil Soniy, Nomazgoh, Minorai Kalon, va Vobkent va Jarqo’rg’ondagi minoralar
634. Xonbandi qayerda va qachon qo’rilgan? J) Nurota tizmasidagi Pastog’ daryosida X a
635. Xonbandi suv to’plagan? J) 1.5 min metr kub suv
636. XVII asrda qaysi fransuz fizigi suvning bosimi kuchi to’g’risida qonun kashf etgan? J) Bles Paskal
637. Bles Paskaldan necha asr oldin Movaraunnahrlik muhandis suvning bosimi kuchini bilgan? J) 7 a
638. Xa boshlab binokorlikda qanaqa imoratlar keng tarqalgan? J) Sinchkori
639. Movaraunnahrda birinchi madrasa Buxoraning qaysi mahallasida ochilgan? J) kavushdo’zlar mahalasida
640. “Shoshmoqom “ uchun qaysi kuylar poydevor bo’lgan? J) Rost, xusrovoniy, boda, ushshoq, zerafkanda, buslik, sipohon, navo, basta, tarona
641. XII a esa buxoraning qaysi mahalasida qonunshunoslar uchun “Fiqihlar madrasasi quriladi? J) Darvozaiy mansur mahallasida
642. “Tafsir” bu? J) Quroni Karimning shahlari
643. Buxora Ix asrdan boshlab qanday nomlar bilan shuhrat topadi? J) “Qubbat ul islom”, “Islom dinining gumbazi’
644. Tasaffuf qayerda va qachon paydo bo’lgan? J) VIIIa o’rtalarida Iroqda
645. Xusraviya kubraviya va Naqshbandiya tasavvuf tariqatlari qaterda qchon paydo bo’lgan? J) Turkistonda XII a Yassaviya XIIa oxiri Xorazmda Kubraviya, XIV a Buxorada Naqshbandiya
646. Ahmad Yassaviyning fikricha nimalarsiz haqiqat bo’la olmaydi? J) shariatsiz tariqat, tariqatsiz marifat, marifatsiz haqiqat bo’la olmaydi
647. Yassaviy Kamolotga qanday yetishni ilgari suradi? J) uzlat va tarkidunyochilik orqali
648.,Kolom bu? J0 islom taimotini asoslab beruvchi diniy bilim
649. Fasafa bu? J) hayotdagi barcha hodisalarning aloqadorligini o’rganuvchi fan
650.”Shayx ur rais” bu? J) Donishmadnlar sardori.
651. Kubroviya kamolotga qaqnday yettishish ilgari suradi? J) Dunyo noz nematlaridan
bahramat bo’lgan holda vatanga muhabbat orqali.
652. Naqshbandiya qachon nqayerda to’g’ilgan? J) 1318 y Buxora yaqinida Qasri Hinduvonda
653. Naqshbandning qanday asarlari bor? J) “Hayvonotnoma” “Dalil al oshiqin”
654. Naqshbandining mashhur hikmati qaysi? J) “Dilba yoru dasba kor”
655.O’lkamiz qachondan boshlab Turkiston deb atalgan? J) VII a
656. Etnnek jarayon bu? J) Kelib chiqishi bir biriga yaqin qabila va elatlarning asrlar davomida qio’shilib borishi
657. Nwchanci asrda Movaraunnahrda yaxlit turkey etnik qatlam jonli turkey til muhiti vujutga keladi? J) IX a
658. Nechanchi asrda o’zbek xalqi shakllandi? J) IX XII a
659. XI a mo’g’il qabilalar bilan hayotida qanday7 munosabatlar ustin edi? J) urug’ aymoqchilik
660. Qachon qayerda Temuchin ulug’ xon deb elon qilinadi? J) 1206 y Onon daryosi bo’yida
661. Temuchin qachon “Chingiz “ laqabini oladi? J) 1206 y
662. Chingiz bu ? J) kuchli qudratli toza
663. Chingizxon kezik xos soqchilarini kimlardan tuzgan? J) turk azamatlaridan
664. 1206 y kimlar bo’ysundiriladi? J) naymanlar
665.1207-1208 y qayerlar egallanadi? J) Enosoy havzasi, so’gra Yettisuv viloyati shimoliy uyg’urlar taslim bo’ldi.
666. Chingizxon nechanchi yillarda Xitoyga hujum qilib Szindi egallaydi? J) 1211-1215y
667.Sharqiy Turkiston va Yettisuv deyarli talofatsiz qachon egallanadi? J) 1218-1219 y
668. Mug’ullar davlati hukmronligiostida qayerlar birlashtirilib Xorazmshohlarga tutashdi? J) Gobi sahrosining sharqiy chegarasidan to Tang tog’ring g’rbiy etklarigacha
669. Bohavuddin Baziy qachon Chigizxon huzurida boradi? J) 1216 y
670. Tangritog’ qaysi tog’? J) Tyanshan
671. Chingizxonning Mahmud yalovoch boshliq wlchilari qachon Buxoraga keladi? J) 1218 y boharida
672. Mahmud yalovoch qayerlik edi? J) Xorazmlik savdogar
673. 1218 y Chigizxon yuborgan ikkinchi elchilar karvoni necha tuya va savdogardan iborat edi? J) 500 tuya hamda 450 musulmon savdogardan
674. O’tror hokimi kim tomonidan Chingizxon krvoni tanaladi va savdogarlar qirib tashlanadi? J) G’o’irxon
675.Chingizxon O’tror foijasidan g’zablanadi lekin o’zini o’zi bosib kimni elchi qilib yuboradi? J) Ibn Kofroj Bug’roni
676. Chingizxon Xorazmshohdan nimani talab qiladi? J) abydorlarni jazolash va Ilonchiqni tuttirib Chingizxonga yuborishni
677. Ibn Kofroj Bug’roni taqdiri nima bo’ladi? J) u o’ldiriladi.
678. Muhammat Xorazmshohning onasi kimedi? J) Turkon Xotin
679. Turkon xotin qaysi qabiladan edi? J) qipchoqdan
680. Sulton Muhammat o’z hukronligini so’ngida nimani tasis etadi? J) “ DAvlat kengashi”
681. “ DAvlat kengashi” ning necfha nafardan iborat? J) 6 nafar
682. Chingizxon Xorazmshohga qarshi qachon hujum qiladi? J) 1219 y
683. Chingizxon qaysi shahar ustiga hujum qiladi? J) Sirdaryo bo’yida joylashgan O’trorga
684. Chingizxon O’tror yaqinida qo’shinni nechga bo’ladi? J) tortga
685. Cig’atoy va O’qtoy qayerni qamal qilishi kerak edi? J) O’trorni
686. Jo’ji Sirdaryo etagidagi qaysi shaharlarni bosib olishi kerak edi? J) Sig’noq, O’gan, Jand, Yangikent
687. Besh minglik uchinci qo’shinga kimlar boshchilik qiladi? J) Aloqno’yon va Sukti Cho’rbiy
688. Besh minglik uchinci qo’shin qayerlarni bosib olishi kerak edi? J) Banokat va Xo’jand
689. Chingizxon o’zi qayerlarga askar tortadi? J) Buxoraga
690. O’trorda qancha askar bor edi? J) 20 ming suvoriy Qoracha habibning 10 m va 50 minglikaskar boredi
691. Kimning malumotiga ko’ra Mahmud O’rorga 50 minglik qo’shin yuborgangani malum? J) Juvaynining
692. Juvaynining yozishicha Xorazmshoh O’trorga yuborgan 50 m qo’shini nima deb atlagan? J) “Lashkar burun”
693. O’tror qamalga olinganda kimlar nima sababdan mo’g’illar tarafga o’tib ketadi? J) Badriddin Amid, Safiy Aqra Hojib ular qatl etilgan O’tror qozisining avlodlari edi.
694. O’tror qamali qancha davom etgan? J) 5 oy
695. Kim O’tror mudofasining eng og’ir patida mo’g’illar taslim bo’ladi? J)) Qoracha hojib
696. GO’irxon O’tror arkiga joylashib olib mudofani qancha davom ettiradi? J) bir oy
697. G’oirxon qayerda o’ldiriladi? J) Samarqandda
698. chingizxon qachon Buxoragayetib boradi? J) 1220 y fevralda
699. Buxora qozisi kim Chingizxon oldiga shafqat so’rab boradi? J) Badriddin qozixon
700. Buxora egallangandan 779 y o’tib O’zbekistonda qanday voqea bo’ldi? 701. Buxora qachon egallandi? J) 1220 y favralda oyida
702. chingizxon qachon Samarqandga yaqinlashadi? J) 1220 y mart oyida
703. Samarqand qamalini Chingizxon qayerda turib boshqaradi? J) Ko’ksaroyda
704. Qamalning nechanchi kuni mudofachilar qamalni yorib chiqib mo’g’ullarga hujumq qiladi? J) uchunchi kuni
705. Qamalning nechanchi kuni Samarqand taslim bo’ladi? J) 5 kuni
706. Samarqandning qaysi bosh suv inshoati bo’zib tashlanadi? J) Qo’rg’oshin novani
707. Xorazmshoh qancha mo’g’il taqibchilaridan qutilib Eronga qochadi? J) 30 minglik
708. Xorazmshoh kaspiy dengizidagi qaysi orolga borib joylashdi? J) Ashura oraliga
709. Jo’ji Sig’noqni nechakun qamal qiladi? J) 7 kun
710. Jand qachon egallanadi? J) 1220 y aprelda
711. Besh minglik qoshin Sayhun daryosini bo’yida qaysi shahar ustiga yuradi? J) Mbanokat
712. Banokat necha kunlik qamaldan so’ng olinadi? J) 4 kunlik
713. Xo’jand hokimi kim edati? J) Temur Malik
714.. T Malik farmoishi bilan nechta qayiq yasaladi? J) 12 ta
715. T Malik nechta qayiqqa oziq ovqatni yuklab Sirdaryo quyi oqimi bo’ylab suzadi? J) 70 ta
716. Mo’g’illar T malikning yo’lini qaysi shaharlar yaqinida ikki sohilda to’sadi? J) Barchinlig’kent va Jand
717. T Malik qayerda to’plangan qo’shinga boshchilik qiladi? J) Xorazmda
718. T Malik kimdan Sayhun bo’yidagi Yangikentni qaytarib oladi?J) Jo’jidan
719. Naxzshab qachon egallanadi? J) 1220 yozida
720. Termiz necha kunlik qamaldan so’ng olinadi? J) 11kunlik
721. Qchon Urgangachga hujum boshlanadi? J) 1221 y boshida
722. Kim boshliq qipchoq lashkarboshilari fitna tayyorlaydi Jaloliddinga ? J) Jand noibi ochqin Qutlug’xon
723. Qaysi shahzodalar ham Urganchni tark etadi? J) O’zloqshoh va Oqshohlar
724. Urganch tqdiri kimning qo’lida qoladi? J) xumotegin
725. Urganch qachon qamal qilinadi? J) 1221 y
726. Najmiddin Kubroning asl ismi? J) Ahmad ibn Umar Xivakiy
727.Najmiddin kubro qanaqa xitob qiladi?J) „Yo vatan yo shrofatli o’lim“
728. jaloliddin ancha yillar ilgari qaysi hududlarga hokim etib tayinlandi? J) G’azna Bomiyon, va hindistongacha
729. Jal qaysi shaharlar yonida mo’g’illarga qarshi zarba beradi? J) Niso qandahor
730 qaysi qalani qamal qiloyotagn mo’g’illar J hujum qilib ularni tor mor etadi? J) Valiyon qalasini
731. Shiki Xutuxu no’yonni qancha qo’shini bor ? J) 45 m
732. Shiki Xutuxu va Jaloliddin o’rtasida qayerda jang bo’ladi? J) Parvon dashtida
733.Parvon dashtida qo’lga kiritilgan o’ljalrni bo’lishda kelishmovchilik chiqadi va kimlar Jaloliddindan ajralib ketadi? J) sayfuddin Ag’roq Azam Malik, Mazaffar maliklar
734. Jaloliddin va Chingizxon o’rtasida qachon jang bo’ladi? J) 1221 y 25 noyabrda
735. 1221 y 25 noyabrdagi jang qayerda bo’ladi? J) Sind daryosi bo’yida
736. Jaloliddin va Chingizxon o’rtasidagi jang taqdiri nima hal etadi? J)10 ming nafarli mo’g’illar saralangan askarlar
737. Jaloliddin daryoga sakraydi u bilan qacha askar daryodan o’tib oladi? J) 4 ming
738. Jaloliddin sakragan daryoning qirgo’qlari nima deb ataladi? J) „ot sakrash“, „cho’li jaloliy“
739. So’ngi Xorazmshohning hukmronligi qachon tugaydi? J) 1231 y
740 Jaloliddinning 800 y qachon nishonlanadi? J) 1999 y
741. “J Manguberdi” ordeni qachon tasis etilgan? J) 2000 y 30 avgustda
742. arv vohasini sug’orish tarmoqlarining bosh to’g’oni yani qaysi to’g’on buzib tashlanadi? ) Sultonband
743. chingizxon o’g’li Jo’jiga qayerlarni be4rdi? ) janubiy Sibir dashti Qipchoq, Itil bo’yi shimoliy xorazm va Darbandgacha
744. cgig’atoyga qayerlar tegd? J) sharqiy turkiston, yettisuv, va Mavorauunahr
745. O’qtoyga qayerlar berildi? J) G’arbiy Mo’g’iliston Tarbag’otoyni
746. Tuluga qayerlar tegdi? J) SHARQIY sharqiy Mug’iliston Xitoy, vca QIRG’IZISTON TEGDI
747. Ulug’ xoqonning qarorgahi qayerda edi? J) Qoraqum shahrida
748. qachon Rus davlati zabt etiladi? J) 1236 1241 y
749. Eron qachon batamom qarab etiladi? J) 1256 y
750. Abbosiylar qachon Xulokiylarga batomom barham beradi? J) 1258 y
751.Chig’atoy ulusi qachon tashkel topdi? J) XIII a 20 y
752. Chig’atoy o’rdasi qayerda joylashgan? J) Elsuvi daryosi bo’yida
753. Mahmud yalovoch qaysi shaharni o’ziga qarorgah qiladi? J) Xo’jand
754. mug’illarda ziroatchilardan qanday soliq olingan? J) kolon
755. Qapchur nima? J) mo’g’illarda chorvodorlardan olinadigan soliq
756. Oziq ovqat solig’I Mo’g’illarda nima edi? J) shulen
757. Shulin qay tarzda olingan? J) bir poda qo’ydan 2 yashar qo’y ning otdan 1 biya hisobida
758. Hunarmandlar va Savdogarlardan qanday soliq olingan? J) targ’u
759. Tarobiy qo’zg’olaoni qachon bo’ldi? J_) 1238 y
760 Tarobiyning yaqin safdoshi kim? J) Shamsiddin Mahlobiy
761. Tarobiy qaysi saroyni o’ziga qarorgoh qilib oladi? J) Robiya
762. Qachon Mahmud Yalovoch noiblikdan chitlashtirilib o’rniga Masudbek noib etib tayinlanadi? J) 1238 y
763. O’qtoy M Yalovochni qaysi shahar hokimi etib tayinlydi? J) Pekin
764. Qaysi ulug’ xonqon soliq va hasher ishlarini tartibga solish to’g’risida farmon chiqaradi? J) Munki
765. Masudbek qachon pul islohati o’tkazadi? J) 1271 y
766. Mo’g’ul xonlari orasida kim birinchi bo’lib o’z qarorgohini Movaraunnahrga ko’chiradi? J) Kebekxon
767. Kebekxon qaysi shaharga asoso slogan? J) Qarshi
768. Kebekxon nima deb atalgan tangalar zarb ettiradi? J) dinor va dirham
769. Kebekxon zarb ettiragn tangalari kimlarning tangalari namunasida chiqargan? J) Erondagi Xulokiylar davlati va Oltin O’rad davlati tangalari asosida
770. Mo’g’illar davrida yer egalining necha xil shakli bo’lgan? J) 4 xil
771. Mulki inju bu? J) hukmdor va noiblarga qarashli yerlar
772. Mulki vaqf bu? J) Masjid va madrasa yerlari?
773. Mmovaraunnahrga ko’chib kelganlar yettisuvdagi Mo’g’illarni nima deb atagan? J) jete
774. Chig’atoy ulusi qachon ikkiga bo’linadi? J) XIV a 40 y
775. T Temur qachon Mo’g’iliston xoni etib tayinlanadi? J) 1348 y
776. Sayfiddin B Boyonqulixon maqbaralari qayerda joylashgan? J) Buxorada
777. 62 m ulug’vor minora qayerda joylashgan? J) Ko’hna Urganchda
778. Qusam ibn Abbos maqbarasining ziyoratxonasi qaysi memoriy amsambilning asosiy qismi hisoblanadi? J) Shohizinda
779. Masudiya va Xoniya maqbaralari qachon bino qilingan? J) Buxorada XIII aa o’rtalarida
780. J Rumiyning 36 ming baytdan iborat pemasi nima deb ataladi? J) “Mashaviyi manaviy”
781. “Guliston “ va “Bo’ston “ asarlari kimga tegishli? J) S Sheroziy
782. N Ganjaviydan so’ng kim Xamsa yozgan? J) A X Dehlaviy
783. A X Dehlaviyning qanday asarlari bor? J) “Zafarlar kaliti”, “Falakning to’qqiz gumbazi”
784. Juzjoniyning qanday asari bor? J) “Tabaqatiy Nosiriy”
785. Juvaynining qanday asari bor? J) “Tarixi jahonkushon”
786. “Jome at tavorix asari kimniki? J) R Fazilulloh
787. XZIV a 50-60 y Movaraunnahrda qanday vaziyat edi? J) o’nga yaqin bekliklarga bo’linib ketgan edi
788. A B Sulduz qayerda hukmron edi? J) Samarqand
789. Keshda kimhukmdor edi? J) A H Borlos
790. Xo’jandda kim hukmdor edi? J) A B Jaloliy
791. O’ljaytu Sulduz qayerda hukmdor edi? J) Balxda
792. Hisori Shodmon chegarasida kimlar o’zlarini hukmdor deb bilar edi? J) A Husayn va A Ysovuriylar
793. A Temurning yeti yoshidagi piri? J) SH SH Kulol
794. A Temur dastlab kimga uylanadi? J) Turmush Og’aga
795. A Temur A Husaynning singlisi kimga uylanadi? J) Uljoy Turkon Og’aga
796. T Temur qaysi yillarda Mavoraunnahrga ikki marta bostirib keradi? J) 1360-1361 y
797. Necha yashida Temur o’z viloyatining dorug’asi etib tayinlanadi? J) 24 y
798. Qudduz shahri yaqinida qachon umumiy dushman ustidan g’alaba qozonadi? J) 1363 y
799. Mo’g’illar qachon Movaraunnahrdan quvib chiqariladi? J)_ 1264 y
800. “Loy jangi qachon qayerda bo’lgan? J) 1365 y
801. Pir bu? J) Oliy rahnma
802. Sarbodorlar bu? J) boshini dorga tikkanlar
803. Samarqand sarbodorlariga kim boshcilik qilgan? J) mudarris Mavlonzoda Samarqandiy, hunarmand Abu Bakr Kuliy va shahar mahallarining oqsoqollari, mohir mergan Xurdaki Buxoriylar
804. Sarbodorlar qaysi soliqni bekor qiladi? J)jezya
805. A Temur va A Husaynlar qachon Samarqandga yo’lga chiqadi? J) 1366 y
806. 1370 y A Temur kuchli raqibiu kimga hujum qiladi? J) Balx hokimi husaynga
807. S Baraka Temurga tabl bilan yolovni qayerda beradi? J) Termiz yaqinida
808. Qachon Balxni egallaydi? J) 1370y 10 aprelda
809. 1370y Temur Samarqandda qurultoy chaqiradi unda qaysi viloyat hokimi kelmaydi? J) Shibirgo’n hokimi
810. Temur 1381 y qayerlarni egallaydi? J) Hirot Sueston va Mozandaron
811. shimoliy Xorazmning markazi qaysi shahr edi? J) Urganch
812. janubiy Xrazm markazi qaysi shahar edi? J) Kat
813. Tabl bu? J) katta nog’ara
814. XIV a 60 y Xorazmni qaysi So’fiylar birlashtiradi? J) Qo’ng’irot
815. A Temur nechanci yilda Xorazmga besh marta hujum qiladi? J) 1372
816. Xorazm qachon Temurga uzil kisil bo’y sundiriladi? J) 1388y
817. Temur uchun eng katta xaf qaysi mo’g’ul davlati edi? J) Oq O’rda va Oltin O’rda
8\18. A Temur kimga Olitin o’rda egallashda yordam beradi? J) To’xtamishga
819. A Temuer To’xtamishga necha marta hujum qilgan? J) 3 marta
820. Trak daryosi bo’yida temur va To’xtamish o’rtasida jang nechanchi yil bo’ladi? J) 1395 y
821. 3 y urushida qayerlar egallanadi? J) Eron janubiy Ozorboyjon, Iroqning shimoliy qismi, Gurgiston va Armaniston
822. Besh yillik urushida qayerlar egallanadi? J) G’arbiy Eron Iroqi Ajam, Kavkaz
823. 1399-1404 y qayerlarga qilingan urushlar yeti yillik yurish deb yuritiladi? J) Eron va Kichik Osiyo
824. Anqara jangi qachon bo’lgan? J) 1402 y 20 iyulda
825. Anqara jangida ikki tomondan qancha askar qatnashgan? J) 30 ming
826. Temur rimlik askarlarni taqim etib qaysi shaharni zabt etadi? J) Bursa
827. temur Xitoy safariga qachon va qancha askar bilan chiqadi? J)1404 y 200 ming
828. Temur qaysi shaharlarni qayta qo’rdirgan? J) Bogt’dod Darband va Boykolon
829. Tarixiy manbalarda Tewmur qanday nomlar bilan atalgan? J) “Sohibi jahon”, “ Sohibi adl’
830. Temur davlati boshqaruvi nechta idoradan tashkil topgan? J) dargoh va vaziliklardan
831. Dodxox bu? J) shikoyatlarni ko’chiruvchi
832. Muhassil bu? J) soliq undiruvchi
833. Tavochi bu? J) qo’shin to’plovchi
834. Yosovul bu?J) hukmdorning shaxsiy topshirig’ini bajaruvchi
835. Temur davlatining qayerlari Mironshohga tegdi? J) Eron janubiy Ozorboyjon, Iroqning shimoliy qismi, Gurgiston va Armaniston
836. Umarshayxga qayerlar tegdi? J) Fors
837. Xuroson Mozondaron Rayva Sueston kimga tegdi? J) Shohruh Mirzoga
838. Qayerlar Ulug’bekka berildi? J) toshkent Sayram O’tror va Ashparada to Xitoygacha
839. Tuman bu? J0 10 minglik qo’shin
840. Hozara bu ? J) mimglik qo’shin
841. Qo’shun bu? J) yuzlik
842. Ayl bu? J) o’nlik
843. Izofa bu? J) zaxira qismlari
844.Kim Temur qo’shinini yeti qismdan iboratligini aytgan? J) SH.A. Yazdiy
845. temur qayerda masjid bino qilgan? \J) Tabrizda
846. Temur qqayerda saroy qo’rdirgan? J) Sherozda
847. Temur turkistonda nima qurdoirgan? J) Yassaviy qabri ustiga maqbara
848. Temur madrasani qayerda qo’rdirgan? J) Bog’dodda
849. Oqsoroy qayerda joylashgan? J) Shahrisabzda
850. Samarqandda nechta darvoza bo’lgan? J) 60ta
851. Samarqand arkida Temurning qarorgohi qaysi saroylar qurilgan? J) Ko’ksaroy va BO’stonsaroy
852. Klovixa qachon Samarqandga kelgan? J) 1404 y
853. Kim Samarqandag Xitoy poytaxti xonbaliqdan 800 m tuyalik karvon kelganini yozgan? J) Klovixa
854. Boyazidga qarshi kurashda qayerlar Temurga kemalar bilan yordam bergan? J) Konstantinopol va geniyaning Peradagi noibi
855. Qachon Parijga elchilar boradi? J) 1403 y
856. Fransiya qiroli Karl VI qachon Temurga elchi yo’llaydi? J) 1403 y 15 iyunda
857. Genrix III qachon ikkinchi marta T elchi yuboradi? J) 1403 y 21 noyabrda
858. Klovixa qachon Ispaniyaga qaytib boradi? J) 1406 y mart oyida
859. Klovixaning qanday asarlari bor? J) “Buyuk Temur tarixi”, “Temur qarorgohi”, “Samarqandga sahohat kundaligi”
860. Temur qachon qayerda vafot etgan? J) 1405 y 18 fevral O’trorda
861. Temur taxt vorisi etib kimni tayinlagan edi? J) Pirmuhammadni
862. Pirmuhammad qachon fitna qurboni bo’ladi? J) 1407y 22 fevralda
863. Mironshoh qachon kimkga jangda holok bo’ladi? J) 1408y 22 aprel Qora Yusufga
864. Shohruh qachon Samarqandga qarshi yurish qiladi? J) 1409 y
865. Ulug’bek 1409y Movarannahrning hukmdori bo’lsada u faqat qayerlar bilan chegaralangan edi? J) Nasaf, Sam, Bux
866. Shayx Nuridddin qachon isyon ko’taradi? J) 1410 y
867. Shayx Nuridddindan Ulug’bek qachon yengiladi va qayerga chekinadi? J) 1410 y20 aprelda Qizilravotda u Kolifga
868. Ulug’bek 1414 y qayerlarni egallaydi? J) Far va Qashqarni
869. Xorazm Sh Mirzo tomonidan qachon Oltin O’rdadan qaytarib olinadi? J) 1413 y
870. Ulug’bek Mo’g’ilistonga qachon yurish qiladi? J) 1425 y
871. Ulug’bek “Zafarnomani” qachon qayerda yozdirgan? J) Ilon o’tdi darasida hijriy 828 y
872. Shohruh qachon vafot etadi? J) 1447 y 12 marta
873. Abdulatif va Alovuddin o’rtasida qachon jang bo’ladi? J0 1447 y
874. Qachon Ulug’bek va Abdulatif qo’shinlari hirotni egallaydi? J) 1448 y
875. Abdulatining qaysi qalasida xazina Ulug’bek tomonidan tortib olinadi? J) Ixtiyoriddin
876. Abdulati Hirotda qancha hukmronlik qilgan? J) 15 kun
877. Abdulati Balxda qaysi soliqni bekor qilgan? J) tamg’a
878. Damashq yaqinida qachon jang bo’ladi? J0 1449 y
879. Kimning qarshiligiga qaramay Abdulati Ulug’bekning o’ldirilishini uyushtiradi? J) Sh Muhammad Miskin
880. Ulug’bek qachon holok bo’ladi? J) 1449 y
881. Abu Said qachon samarqandni egallaydi? J0 1451 y
Abulqosim Bobur qachon vafot etadi? J) 1457 y
882. A Said qachon qayerlarga bo’lgan jangda holok bo’ladi? J) 1469 y Ozorboyjon g’arbiy Eron va Iroqqa
883. S Husayn qachon Hirotga kirib boradi? J) 1469 y 24 martda
884. A Saidniung o’g’illari kimlar? J) Sulton Ahmad, Sulton Mahmud
885. 1454 y A Bobur Samarqandni qamal qilganda raqiblarni kim yarashtiradi? J0 X. U Ahror
886. Husayn qayerlarni birlashtirgan? J) Xurason Xorazm hamda sharqiy va shimoliy Eron viloyatlarini
887. novoiy dastlab qanday lovozimda xizmat qiladi? J) muhirdon
888. Shohruh tonidan qaysi to’g’on tiklanadi? J0 Sultonband
889. Novoiy tashabusi bilan Tus viloyatida qaysi suv omborini qurdiradi? J) turuqband
890. muzoriy bu? J) ekiin maydonlarida ishlov beruvchi yollanma ziroatchilar
891. Temuriylar davrida yer egalining necha turi bo’lgan? J) 4 xil
892. Xiroj lalmikor yerlardan qancha miqdorda olingan? J) 6/1 to 8/1 gacha
893. Mulk yerlaridan qancha miqdorda soliq olingan? J) ushr 10/1 hisobida
894. Chorvodan zakot qanday olingan? J) 2.5 % hisobida
895. G’isht teruvchi nima deb atalgan? J) banno
896. Binoga pardoz beruvchi nima deb atalgan? J) ustoz
897. Ardasher boshliq Shohruh elchilari qachon Xitoyga boradi? J) 1418 y
898. 1419 y qaysi xitoy elchilari xitoyda bo’ladi? J) LI do va Jang Fu
899. Tebitdan Bux va Sam qachon elchilar kiladi? J) 1421 y
900. 1428 y ulug’bek qanaqa pul islohati o’tqzadi? J) fulusiy
901. Ulug’bek qachon qayerlarda madrasa qo’rdirgan? J) 1417 y Bux, 1420 ySam 1433 y g’ijdivonda
902. Ulug’bek Obi rahmat anhori bo’yida qachon rasatxona qo’rdirgan? J) 1424-1429 y
903. Rasatxona joylashgan mavze vaholi o’rtasida qanday nom bilan atalgan? J) “Naqshi jahon”
904. Rasatxonadagi sanskridni kim o’rnatgan? J) G’ Jamshid
905. Ulug’bek kitubxonasida qanchagacha yaqin kitob bo’lgan? J0 15 ming
906 . “Aflotuni zamon” kim? J) Q Rumiy
907. A Qushchi qanday nom bilan shuhrat qozongan? J) “O’z davrining Plotomeysi”
908. Ulug’bek qancha qo’zg’almas yulduzning o’rni va holatini aniqlagan? J) 1018
909. Nastaliq xatini kim kashf etgan? J) Miraliy Tabriziy
910. Mashhadiy qanday nomlar bilan shuhrat topadi? J) “Qibdat ul quttob” “Sulton ul xattotin”
911. Kim Novoiyning xassaga tayangan suratini chizgan? J) M Muhazzib
912. XV a kim Hirot musavirlik maktabiga asos solgan? J) k behzod
91.3 Ulug’bek qaysi kuylarni ijod qilgan? J) bulujiy. Shodiyona, axloqiy, tabriziy, usuliy rabon
914 Navoiy qaysi kuyni ijod qilgan? J0 Isfohoniy
915. Durbek tomonidan qaysi asar qayta ishlangan? J) “Yusuf va Zuloyho”
916. Mutaffakkir bu? J) chuqur tafakkur istidod egasi
917. Lovvoh bu? J) lovha yasovchi usta
918. Sahhoflik bu? J) muqovasozlikDownload 126,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish