6 sinf Tarix. 1-dars. Kirish I bo’lim. Eng qadimgi tuzumdan sivilizatsiya sariDownload 464 Kb.
bet1/9
Sana15.01.2017
Hajmi464 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Mundarija 6 sinf Tarix.
1-dars. Kirish
I bo’lim. Eng qadimgi tuzumdan sivilizatsiya sari

2-dars. Qadimgi tarix sivilizatsiyasining ibtidosi

3-dars. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari

4-dars. Urug'chilik jamiyati

5-dars. Eneolit va Bronza davri

6-dars. Temir davriga o'tishda O'rta Osiyoning rivojlanishi

7-dars. Nazorat ishi – 1
II. bo’lim. Qadimgi Sharq va O’rta Osiyo

8-dars. Nil vodiysi va uning aholisi

9-dars. Misr va qo'shni xalqlar

10-dars. Qadimgi Misr dini

11-dars. Piramidalar va maqbaralar

12-13-dars. Qadimgi Misr madaniyati

14-dars. Nazorat sihi – 2

15-dars. Mesopatamiya sivilizatsiyalari

16-dars. Bobil podsholigi

17-dars. Old Osiyo davlatlari va ularning qo'shnilari

18-dars. Ahamoniylar davlati

19-dars. Hindiston sivilizatsiyasi

20-dars. Miloddan avvalgi II ming yillikda Hindiston

21-dars. Xitoy sivilizatsiyasi

22-dars. Miloddan avvalgi II - I asrlarda Xitoy

23-dars. Nazorat ishi – 3

24-dars. O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar

25-26-dars. Zardushtiylik

27-dars. Takrorlash
III bo'lim. Qadimgi Yunoniston

28-dars. Antik tarixning boshlanishi

29-30-dars. Qadimgi Yunonistonning yuksalishi

31-dars. Nazorat ishi – 4

32-dars. Afinada demokratiya

33-dars. Yunon-fors urushlari

34-dars. Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi

35-36-dars. Qadimgi Yunoniston madaniyati

37-38-dars. Qadimgi Yunoniston olimlari va mutafakkirlari

39-40-dars. Qadimgi Yunoniston afsonalari

41-dars. Nazorat ishi -5

42 dars. Takrorlash


IV bo’lim. Miloddan avvalgi VI – milodiy IV asrlarda O’rta Osiyo

43-44-dars. O'rta Osiyoga Ahamoniylarning bosqinchilik yurishlari

45-46-dars. O'rta Osiyo xalqlarining yunon-makedon bosqinchilariga qarshi kurashi

47-dars. Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi

48-dars. Nazorat ishi – 6

49-dars. Takrorlash

50-dars. Qadimgi Xorazm, Qang', Dovon

51-52-dars. Kushon podsholigi

53-dars. Buyuk Ipak yo'li

54-dars. Takrorlash


V bo'lim. Qadimgi Rim

55-dars. Italiya va uning aholisi

56-dars. Rim respublikasi

57-dars. Rim respublikasi hayoti

58-dars. Nazorat ishi – 7

59-dars. O'rta Yer dengizida hukmronlik uchun kurash

60-dars. Qullar va gladiatorlar

61-dars. Rimda respublikaning qulashi

62-dars. Rim imperiyasining qulashi va zavolga yuz tutishi

63-64-dars. Qadimgi Rim madaniyati

65-dars. Ma'naviyat manbalarida

66-dars. Nazorat ishi – 8

67-dars. Takrorlash

68-dars. Yakunlovchi dars

Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda o’lkamizda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar haqida o’quvchilarga ma’lumot berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarni tarix faniga bo’lgan qiziqishlarini yanada oshirish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quvchilarda davrlar orasidagi farqlarni solishtirish ko’nikmasi hosil bo’ladi.III.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni: Bu davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi. Odamning o’zi ham, tashqi qiyofasi ham o’zgarib bordi. Mazkur davrda hozirgi qiуofadagi odam - kromanyon odami yashagan edi.So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari Samarqand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi vodiysidagi Ko’lbuloq manzilgohining yuqori madaniy qatlam­laridan, shuningdek, Farg’ona vodiysidan topilgan. Taxminan 25-30 ming уil muqaddam odamlar ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo’lishgan. Inson endilikda taqinchoq­lar - munchoqlar, tumorlar va uzuklar ham yasay boshladi. Shunday qilib, so’nggi paleolitda insoniyat o’z rivojida tag’in bir pog’onaga yuksaldi. Odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga - urug’ jamoalariga ajralib chiqishdi. Urug’ga oqsoqol sardorlik qilgan, urug’ a’zolari bitta manzilgohda yashagan. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar qabilani tashkil etgan. Turar joylar qurilishi so’nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosi bo’ldi. Kiyim.kechak tayyorlashda hayvonlar terisi ishlatilardi. Inson bu davrda sun’iy tarzda olov (yog’ochni bir biriga ishqalash, chaqmoqtoshni bir biriga urish) hosil qilishni ham o’rganib oldi.Mezolit davri (o’rta tosh asri) taxminan miloddan avvalgi XII-VII mingyilliklarda davom etgan. Mezolit davri boshlanishi bilan Muzlik davri poyoniga yetdi, bu narsa iqlim ancha ilishiga va odamlar turmushida o’zgarishlar bo’lishiga olib keldi. Mezolit davrida inson o’q-yoy yasashni o’rganib oldi. O’q-yoy kashf etilishi bilan odam ixtiyorida chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyati vujudga keldi. Mezolit davri oxirida inson hayvonlarni qo’lga o’rgata boshladi. Ovchilar itni qo’lga o’rgatishdi, itlar bilan birga ov qilinganda o’lja oldingisiga qaraganda mo’l-ko’l bo’ldi. Tiriklayin tutib olingan hayvonlar (qo’zichoqlar, uloqchalar, to’ng’izchalar)ni endi odamlar o’ldirmasdan, yegulik zaxirasi sifatida saqlab qo’yadigan bo’lishdi.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Qadimgi tarix sivilizatsiyasining ibtidosi

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda ro’y berga siyosiy va madaniy o’zgarishlar va bu voqealarning mamlakarimiz tarixida tutgan o’rnini o’rgatish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda ajdodlar bilimiga hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; shu davr haqida mustaqil fikr yuritish ko’nikmasini hosil qilishIII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni: Bu davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi. Odamning o’zi ham, tashqi qiyofasi ham o’zgarib bordi. Mazkur davrda hozirgi qiуofadagi odam - kromanyon odami yashagan edi.So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari Samarqand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi vodiysidagi Ko’lbuloq manzilgohining yuqori madaniy qatlam­laridan, shuningdek, Farg’ona vodiysidan topilgan. Taxminan 25-30 ming уil muqaddam odamlar ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo’lishgan. Inson endilikda taqinchoq­lar - munchoqlar, tumorlar va uzuklar ham yasay boshladi. Shunday qilib, so’nggi paleolitda insoniyat o’z rivojida tag’in bir pog’onaga yuksaldi. Odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga - urug’ jamoalariga ajralib chiqishdi. Urug’ga oqsoqol sardorlik qilgan, urug’ a’zolari bitta manzilgohda yashagan. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar qabilani tashkil etgan. Turar joylar qurilishi so’nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosi bo’ldi. Kiyim.kechak tayyorlashda hayvonlar terisi ishlatilardi. Inson bu davrda sun’iy tarzda olov (yog’ochni bir biriga ishqalash, chaqmoqtoshni bir biriga urish) hosil qilishni ham o’rganib oldi.Mezolit davri (o’rta tosh asri) taxminan miloddan avvalgi XII-VII mingyilliklarda davom etgan. Mezolit davri boshlanishi bilan Muzlik davri poyoniga yetdi, bu narsa iqlim ancha ilishiga va odamlar turmushida o’zgarishlar bo’lishiga olib keldi. Mezolit davrida inson o’q-yoy yasashni o’rganib oldi. O’q-yoy kashf etilishi bilan odam ixtiyorida chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyati vujudga keldi. Mezolit davri oxirida inson hayvonlarni qo’lga o’rgata boshladi. Ovchilar itni qo’lga o’rgatishdi, itlar bilan birga ov qilinganda o’lja oldingisiga qaraganda mo’l-ko’l bo’ldi. Tiriklayin tutib olingan hayvonlar (qo’zichoqlar, uloqchalar, to’ng’izchalar)ni endi odamlar o’ldirmasdan, yegulik zaxirasi sifatida saqlab qo’yadigan bo’lishdi.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda o’lkamizda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar haqida o’quvchilarga ma’lumot berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarni tarix faniga bo’lgan qiziqishlarini yanada oshirish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quvchilarda davrlar orasidagi farqlarni solishtirish ko’nikmasi hosil bo’ladi.III.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqad) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni: Мil.avv. IV mingyillikda Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi. O’rta Osiyo janubida sug’orma dehqonchilik vujudga keldi, xom g’ishtdan ko’p xonali uylar qurila boshlandi, idish­larni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishildi. Sopol idishlar hayvonlar, qushlar va o’simliksimon naqshlar (yaproqlar, gullar) bilan bezatiladigan bo’ldi. Patriarxal oila - ota tomonidan yaqin qarindosh­larning bir necha avlodlaridan tashkil topgan oiladir. Bronza davri dehqonlarining manzilgohlari Dehqonlarning qadimgi manzilgoh­laridan biri Zarafshon daryosi havzasidagi Zamonbobo ko’li yaqinidan topilgan. Shuningdek, Turkmaniston (Oltintepa, Namozgoh) va Tojikiston (Sarazm) hududlarida eneolit va bronza asriga oid uy-joylar va turli buyumlar topil­gan va o’rganilgan. Surxondaryo vodiysida, Sherobod yaqinidan arxeologlar qadimgi ziroatchilar manzilgohlaridan biri bo’lgan Sopol­litepani topishdi. Qazishmalar davomida Bu yerdan uy-joy, maishiy va xo’jalikbop xonalardan tarkib topgan paxsa imorat, sopol buyumlar, bronzadan yasalgan mehnat qurollari va zeb­ ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari, shuningdek, yirik-yirik xumlarda saqlangan bug’doy va arpa doni topilgan. Bundan uch yarim ming yil muqaddam Surxon vohasida hozirgi Sheroboddan uncha uzoq bo’lmagan joyda Jarqo’ton manzilgohi vujudga kelgan edi. Jarqo’ton manzilgohi rejasida shaharning ilk alomatlari ko’zga tashlanadi. Jarqo’ton ikki qismga ajratilgan edi: qasr (hukmdor qarorgohi) va jamoa a’zolari, hunarmandlar va sav­dogarlarning arkni qurshab turgan uylari. Qasr ichida ibodat­xona (ilk ibodatxona) bo’lgan. Bu davrga oid manzilgohlar Xorazm vohasida ham topilgan va o’rganilgan. Bronza davri manzilgohlari aholisi har xil hunarmandchiliklar, to’quvchilik, kulolchilikni rivoj toptirishda, zeb-ziynat buyumlari yasash, qurilish sohasida katta yutuqlarga erishgan edi. Bronza davrida odamlar kulolchilik charxi va g’ildirakni kashf etdilar. Shu tariqa ildamroq harakatlanish vositalari ham vujudga keldi. Sopollitepa manzilgohi markazidamiz. Bu qadimiy qishloq uch qator mudofaa devori bilan o’ralgan. Devorning qalinligi ikki metrgacha boradi. Tashqi devorni buzib, manzilgohga kirmoqchi bo’lgan dushmanlar tuzoqqa tushardilar. Manzilgoh mudofaachilari o’q va toshlar yomg’iri bilan ularni qarshi olardilar. Sopollitepaga yagona darvozadan kirilgan.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Urug'chilik jamiyati

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda ro’y berga siyosiy va madaniy o’zgarishlar va bu voqealarning mamlakarimiz tarixida tutgan o’rnini o’rgatish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda ajdodlar bilimiga hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; shu davr haqida mustaqil fikr yuritish ko’nikmasini hosil qilishIII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqad) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni: So’nggi paleolit davrida (mil.avv 40-l2 ming уil avval) ko’pdan ko’p voqealar ro’y berdi. Bu davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi. Odamning o’zi ham, tashqi qiyofasi ham o’zgarib bordi. Mazkur davrda hozirgi qiуofadagi odam - kromanyon odami yashagan edi.So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari Samarqand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi vodiysidagi Ko’lbuloq manzilgohining yuqori madaniy qatlam­laridan, shuningdek, Farg’ona vodiysidan topilgan. Taxminan 25-30 ming уil muqaddam odamlar ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo’lishgan. Inson endilikda taqinchoq­lar - munchoqlar, tumorlar va uzuklar ham yasay boshladi. Shunday qilib, so’nggi paleolitda insoniyat o’z rivojida tag’in bir pog’onaga yuksaldi. Odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga - urug’ jamoalariga ajralib chiqishdi. Urug’ga oqsoqol sardorlik qilgan, urug’ a’zolari bitta manzilgohda yashagan. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar qabilani tashkil etgan. Turar joylar qurilishi so’nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosi bo’ldi. Kiyim.kechak tayyorlashda hayvonlar terisi ishlatilardi. Inson bu davrda sun’iy tarzda olov (yog’ochni bir biriga ishqalash, chaqmoqtoshni bir biriga urish) hosil qilishni ham o’rganib oldi.Mezolit davri (o’rta tosh asri) taxminan miloddan avvalgi XII-VII mingyilliklarda davom etgan. Mezolit davri boshlanishi bilan Muzlik davri poyoniga yetdi, bu narsa iqlim ancha ilishiga va odamlar turmushida o’zgarishlar bo’lishiga olib keldi. Mezolit davrida inson o’q-yoy yasashni o’rganib oldi. O’q-yoy kashf etilishi bilan odam ixtiyorida chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyati vujudga keldi. Mezolit davri oxirida inson hayvonlarni qo’lga o’rgata boshladi. Ovchilar itni qo’lga o’rgatishdi, itlar bilan birga ov qilinganda o’lja oldingisiga qaraganda mo’l-ko’l bo’ldi. Tiriklayin tutib olingan hayvonlar (qo’zichoqlar, uloqchalar, to’ng’izchalar)ni endi odamlar o’ldirmasdan, yegulik zaxirasi sifatida saqlab qo’yadigan bo’lishdi. Mezolit davri oxirida Old Osiyoda xo’jalikning yangi tar­moqlari – ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi. Shunday bo’lsa-da, xo’jalikning aytib o’tilgan tarmoqlari neolit davrida keng tarqaldi. Muzlik chekinishi bilan urug’ jamoalari nafaqat Osiyo va Afrika hududlarida, balki Уevropa shimolida ham keng joy­lasha boshladilar. Bugungi kunda mezolit davriga oid yuzdan ziyod manzil­gohlar ochilgan. Farg’ona vodiysining tog’oldi va tog’liq tumanlarida hamda O’zbekiston janubida bunday manzilgohlar ko’plab uchraydi. Obishir, Qo’shilish ua Machay manzilgohlari, shuningdek, Zarautsoy darasidagi qoyatosh rasmlari ancha mufassal o’rganilgan.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Eneolit va Bronza davri

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda o’lkamizda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar haqida o’quvchilarga ma’lumot berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarni tarix faniga bo’lgan qiziqishlarini yanada oshirish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quvchilarda davrlar orasidagi farqlarni solishtirish ko’nikmasi hosil bo’ladi.III.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqad) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni: Misdan yasalgan qurollar toshdan yasalganlari bilan baro­bar ishlatilishi davri eneolit - mis asri deb ataladi. Bu davr miloddan avvalgi 4-3-mingyilliklarga to’g’ri keladi. Tosh qurollarga nisbatan afzalliklariga qaramasdan, mis qurollar unchalik keng tarqalmadi. Odamlar misni qalayi, qo’rg’oshin bilan birga qo’shib eritib, bronza hosil etganlaridan so’ngra misga nisbatan mustahkam sun’iy metall keng tarqaldi. Metallurgiya rivoji kishilarning moddiy va ma’naviy madaniyatiga katta ta’sir ko’rsatdi. Мil.avv. IV mingyillikda Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi. O’rta Osiyo janubida sug’orma dehqonchilik vujudga keldi, xom g’ishtdan ko’p xonali uylar qurila boshlandi, idish­larni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishildi. Sopol idishlar hayvonlar, qushlar va o’simliksimon naqshlar (yaproqlar, gullar) bilan bezatiladigan bo’ldi. Patriarxal oila - ota tomonidan yaqin qarindosh­larning bir necha avlodlaridan tashkil topgan oiladir. Bronza davri dehqonlarining manzilgohlari Dehqonlarning qadimgi manzilgoh­laridan biri Zarafshon daryosi havzasidagi Zamonbobo ko’li yaqinidan topilgan. Shuningdek, Turkmaniston (Oltintepa, Namozgoh) va Tojikiston (Sarazm) hududlarida eneolit va bronza asriga oid uy-joylar va turli buyumlar topil­gan va o’rganilgan. Surxondaryo vodiysida, Sherobod yaqinidan arxeologlar qadimgi ziroatchilar manzilgohlaridan biri bo’lgan Sopol­litepani topishdi. Qazishmalar davomida Bu yerdan uy-joy, maishiy va xo’jalikbop xonalardan tarkib topgan paxsa imorat, sopol buyumlar, bronzadan yasalgan mehnat qurollari va zeb­ ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari, shuningdek, yirik-yirik xumlarda saqlangan bug’doy va arpa doni topilgan. Bundan uch yarim ming yil muqaddam Surxon vohasida hozirgi Sheroboddan uncha uzoq bo’lmagan joyda Jarqo’ton manzilgohi vujudga kelgan edi. Jarqo’ton manzilgohi rejasida shaharning ilk alomatlari ko’zga tashlanadi. Jarqo’ton ikki qismga ajratilgan edi: qasr (hukmdor qarorgohi) va jamoa a’zolari, hunarmandlar va sav­dogarlarning arkni qurshab turgan uylari. Qasr ichida ibodat­xona (ilk ibodatxona) bo’lgan. Bu davrga oid manzilgohlar Xorazm vohasida ham topilgan va o’rganilgan. Bronza davri manzilgohlari aholisi har xil hunarmandchiliklar, to’quvchilik, kulolchilikni rivoj toptirishda, zeb-ziynat buyumlari yasash, qurilish sohasida katta yutuqlarga erishgan edi. Bronza davrida odamlar kulolchilik charxi va g’ildirakni kashf etdilar. Shu tariqa ildamroq harakatlanish vositalari ham vujudga keldi. Sopollitepa manzilgohi markazidamiz. Bu qadimiy qishloq uch qator mudofaa devori bilan o’ralgan. Devorning qalinligi ikki metrgacha boradi. Tashqi devorni buzib, manzilgohga kirmoqchi bo’lgan dushmanlar tuzoqqa tushardilar. Manzilgoh mudofaachilari o’q va toshlar yomg’iri bilan ularni qarshi olardilar. Sopollitepaga yagona darvozadan kirilgan.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.

Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan TARIX. 6 sinf

I.Mavzu: Temir davriga o'tishda O'rta Osiyoning rivojlanishi

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; shu davrda ro’y berga siyosiy va madaniy o’zgarishlar va bu voqealarning mamlakarimiz tarixida tutgan o’rnini o’rgatish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda ajdodlar bilimiga hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; shu davr haqida mustaqil fikr yuritish ko’nikmasini hosil qilishIII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqad) dars yakuni 12 daqiqa

Katalog: fayl
fayl -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
fayl -> 8 sinf jahon tarixi
fayl -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
fayl -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
fayl -> E. Heminguey “Quyosh bari bir chiqaveradi” Kirish
fayl -> Ii bob. G’arbiy Yevropa davlatlari XIX asr oxiri va XX asr boshlarida
fayl -> I bo’lim. XIX asr o’rtalarida o’zbek xonliklarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti
fayl -> Birinchi bo’lim o’rta yer dengizida bo’ron
fayl -> Ispaniya birinchi jahon urushida betaraf qoldi. Bu hol unga urushayotgan har ikki harbiy siyosiy ittifoqqa kiruvchi davlatlar bilan muvaffaqiyatli savdo sotiq munosabatlarini amalga oshirishga imkon berdi
fayl -> Shimoliy va markaziy arabiston hududidagi qadimgi davlatlar

Download 464 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat