6-sinf Matematika test. I – chorakDownload 300,8 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi300,8 Kb.
#30339
Bog'liq
2 5364122868021986983
Tasveriy faoliyat, uber Usbekistan, gimnastika va uni oqitish metodikasi fanidan maruza matni, 1571395431, Новый документ 2019-11-28 21.47.28, 2 5465207281270391429, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, 5c797a7e43ffc, ILOVALAR

@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

                 

6-sinf Matematika test.     I – chorak. 

1. Amallarni bajaring:            7758 : 18 + 720 : 8; 

A) 521 

 

B) 500  

D) 511 


2. Bir son ikkinchisidan 20 taga ko’p ularning yig’indisi 70 ga teng. Bu sonlarni toping? 

A) 30 va 40 B) 25 va 45 D) 55 va 15 

3. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 25 sm, eni esa 20 sm. Ularning perimetrini toping? 

A) 85   


B) 90  

D) 95 


4. Tenglamani yeching:  x : 20 = 10 

A) 2 


 

B) 2000 


D) 200 

5. Gektarlarda ifodalang: 

500 000 m

2A) 500 g 

 

B) 50 g  

D) 5000 g 

6. Sonning bo’luvchilari nechta: 

58; 


A) 4 

 

B) 3   D) 5 

7. 1 dan 100 gacha sonlar ichida bo’linmaydigan sonlar nechta? 

A) 60   

B) 50  


D) 70 

8. Ikkinchi raqami 4 bo’lgan uch xonali son 9 ga va 2 ga bo’linadi, ammo 5 ga 

bo’linmaydi.  

       Shu sonni toping? 

A) 944 

 

B) 144  

D) 243 


9. Poezdda 936 yo’lovchi bor edi. Erkaklar ayollardan 7 marta, ayollar esa 5 marta ko’p.  

       Poezdda qancha ayol bo’lgan?  

A) 360 

 

B) 380  

D) 240 


10. Tub ko’paytuvchilarga ajrating. 

A) 5175 = 5 * 7 * 3 

B) 5175 = 5

2

 * 3 * 72

 * 23 


D) 5175 = 5 * 7

* 3 11. Ekub (215, 435, 600) topilsin. 

A) 3   


B) 5   

D) 2 


12. Ekub (21, 84) topilsin. 

A) 7   


B) 3   

D) 21 


13. Ekuk (28, 70, 140) topilsin. 

A) 70  


B) 140 

 

D) 280 14. Ekuk (106, 159, 530) topilsin. 

A) 3000 


B) 3180 

D) 3280 


15. 36 sonining natural bo’luvchilari nechta? 

A) 5   


B) 7   

D) 8 


16. Tenglamani yechimini toping: 

4

3=

7

15

x

 

A) 13  B) 14  

D) 15 


17. 

725


125

 kasrni qisqartiring. 

A) 

5

2   

B) 


29

5

   

D) 


25

1

 18. Kasrni airing: 

9

2 - 

15

2A) 


135

16

  B) 

60

18  

D) 


90

8

 19. Hisoblang: 

 

209

 - (


8

3

 - 8

1A) 

5

1   

B) 


20

4

  D) 

40

6 

@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

20. Ayirmani toping: 

30

12

7- 10

124


12

A) 2012

3

 B) 20

24

3 

D) 20


12

1

  

 

21. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 30 m2

 ga teng. Uning 

6

1

 yuzi nimaga teng? 22. Ifodaning qiymatini toping.    8,5 * 6,7; 

23. Bo’lishni bajaring:             177,1 : 46; 

24. Kasrni qisqartiring:   

1005


715

 

25. 24

14

 + 3

2

 qo’shishni toping.  

S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11111111112J  A  B  B  D  B  B  B  A  B  A  B  D  B  B  D  A  B  D  D  D 

 

21. 5.  

22. 57,55.  23. 3,85.  24. 

211


14325. 

21

28 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

 

  

 

                   6-sinf Matematika test.     II – chorak.   

 

1. Ko’paytmani bajaring: 1

7

2 * 1

3

1A) 1


7

6

  B) 

7

51

  

C) 7

3

1  

D) 


6

1

1 

2. Ifodaning qiymatini toping: 

3

2

 m,     agar m = 2

1

2A) 


3

2

1  

B) 


3

1

1  

C) 


3

1

2  

D) 


3

2

2 

3. To’g’ri parellelopipedning o’lchamlari 

5

2

 dm, 5

3

 dm va 4

25

 dm bo’lsa, uning hajmini toping? 

A) 


3

2

2  

B) 


3

1

2  

 C) 


2

1

1 

 

D) 2

3

1 

4. Stakanga 160 g un sig’adi. Un bilan stakanning 

5

2

 qismi to’ldirildi. Stakanga qancha un solingan? 

A) 54  


B) 44  

C) 55  


D) 64 

5. Hisoblang: 

189 ning 

9

2 qismi. 

A) 42  


B) 43  

C) 44  


D) 45 

6. Do’konga 90 tonna karam keltirildi. Agar kun davomida uning 

5

4

qismi sotilgan bo’lsa, do’konga  

    qancha karam qoldi? 

A)142  

B) 118 


 

C) 441 


 

D) 451 


7. Ifodani soddalashtiring: 

x

x

x

21

1014

5

72A) 


41

7

  B) 

42

7  

C) 


42

6

  D) 

42

5 

8.  Hisoblang: 

;

89

*11

4

3189

*

114

131


 

A) 8800 B) 890 

 

C) 8900 D) 880 

9. Sodda usulda hisoblang: 

;

11

41

*

31

18

 A) 27  

B) 26  


C) 25  

D) 28 


10. Ifodaning qiymatini toping: 

;

21*

)

215

7

2(

 A) 11  

B) 12  


C) 13  

D) 14 


11. Ifodani soddalashtiring: 

;

97

9

13

2

xx

x 

A) 1   


B) 0   

C) 2   


D) 3 

@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

12. Tenglamani yeching: 

;

3

8*

)

43

2

85

(

y

 

A) 6   B) 5   

C) 7   


D) 8 

13. Ifodaning qiymatini toping: 

 

;

7*

7

32

 

A) 14  B) 15  

C) 16  


D) 17 

14. Amallarni bajaring:   

;

9

1*

4

111

11

4*

12

56

 A) 

12

11

 

 B) 

12

12

 

C) 12

1

3 

D) 


12

1

4 

 

15. Tenglamani yeching: ;

1

8,

0x

 

A) 4

3

2  

B) 


4

1

1  

C) 


4

3

1  

D) 


4

1

2 

 

16. Hisoblang:        

;

4021

*

2815

 

 A) 31

7

  

B) 


31

6

  C) 

32

9  

D) 


31

7

 17. Hisoblang: 

        


;

4

11

:

51

4

 A) 

25

93

 

B) 25

1

2 

C) 


25

1

1 

D) 


25

1

 18. Amallarni bajaring:        

);

43

6

:2

1

(*

4

33

 

A) 3

2

   B) 

3

1   

C) 


2

1

   D) 

3

4 

19. Bo’lishni bajaring:         

;

32

45:

36

25 

A) 


80

11

  B) 

80

10  

C) 


80

30

  D) 

81

40 

20. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 

.

64

1152

m

 Agar uning eni m

8

3bo’lsa, perimetrini toping? 

A) 


8

7

   B) 

8

5   

C) 


8

1

   D) 

8

5 

21. Tenglamani yeching:  

;

3

11

9

5

x

 

22. Sonni toping: 0,45 qismi 3,6 ga teng. 23. Bo’lishni bajaring:   

;

32

2

:3

1

8 

24. Ifodaning qiymatini toping: 

   

;

8.

12

2,

3

 25. Ayirmani qiymatini toping: 

    


);

11

37

(

:)

11

93

( 

 S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11111111112@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

J  B  A  C  D  A  B  B  C  C  A  B  B  D  A  B  C  A  A  D  B 

 

21. 

.

12

5 

22. 

.

5081

 

23. 

8

1324. 

.

31

 

 

25. 

.

3712

 

 

 

 

 

                 6-sinf Matematika test.     III – chorak.   

 

1. Nisbati 5 ga teng proporsiya tuzing. A) 

15

:75

11

:55

 B) 

9

:45

3

:15

 C) 

2

:10

5

:25

 D) 

5

:65

7

:49

 2. Proporsiyaning noma’lum hadini toping:     

;

:72

5

:18

x

 A) 16  

 

B) 15   

C) 18  


 

D) 20 


3. Tenglamani yeching:     

;

209

4

3

x

 

A) 0,1   

B) 0,3  


 

C) 0,6  


 

D) 0,2 


4. Proporsiyaning o’rta hadlari 63 va 54 ga teng. Chetki hadlaridan biri 35ga teng.  

    Proporsiyaning ikkinchi chetki hadini toping. 

A) 96,2 

 

B) 97,2  

C) 95,2 


 

D) 94,2 


5. Radiusi 50 mm bo’lgan aylana uzunligini toping. 

A) 31,4 


 

B) 3,14 


 

C) 314 


 

 

D) 3140 6. Diametri 4,6 dm bo’lgan doira yuzini toping. 

A) 16,6106   

B) 15,6 

 

C) 18,7  

D )19,66 

7. Yuzi 81

dm2

 ga teng bo’lgan doira aylanasining uzunligi qancha? 

A) 54,2 

 

B )55,5  

C) 56  


 

D) 56,52 

8. Tenglamani yeching:   

;

181

2

1

x

 

A) 9   


 

B)18   


 

C) 19  


 

D) 16 


9. Hisoblang: 

        |-16| + |-14| - |-8| * |-2|

A) 15  

 

B) 14   

C) 17  


 

D )18 


10. Ifodaning qiymatini toping.     |-40,5| : 5 - |16,4| : | -4|

A) 4   


 

B) 8   


 

C) 9   


 

D) 10 


11. Sonlarni qo’shing:       (-71) + 9 + (-29); 

A) -81  


 

B) -91 


 

 

C) 81   

D) 91 


12. Amallarni bajaring:  -9 + (-28) + (-27); 

A) -64  


 

B) 64  


 

C) 66  


 

D) 63 


13. Tenglamani yeching: 

;

4323

x

 

A) 66   

B) -66 


 

 

C) 20   

D) -20 


14. Hisoblang: 

 

(-28) * (-5) – 7 * 8; A) 196 

 

 B) -196 

 

C) -84  

 

D) 84 15. Noma’lum son 

x

ni toping.          

;

20

242

x

 

A) 2   


 

B) -2   


 

C) 4   


 

D) -4 


16. Hisoblang: 

 

;14

*

2516

*

25 

A) 40   

B) -50 


 

 

C) 50   

D) -40 


17. Amallarni bajaring: 

;

24:

)

96(

)

3(

:

)42

(

)17

(

:)

85

( 

A) 15  


 

B) -15 


 

 

C) 14   

D) -14 


18. Tenglamani yeching: 

;

7510

5

x

 

A) -17   

B) -13 


 

 

C) 13   

D) 17 


19. Hisoblang: 

 

;29

)

6959

( @matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

A) -39  


 

B) -49 


 

 

C) 39   

D) 49 


20. Amallarni bajaring: 

);

5(

:

)44

69

(

 

A) -5   


 

B) 5   


 

C) -25 


 

 

D) 25 21.Ko’paytirishni bajaring:     

;

8*

)

5(

*

125 

22. Amallarni bajaring: );

28

(6

*

)3

(

5*

)

8(

 

23. Bo’lishni bajaring: 

;

2

:)

8

(:

)

4(

:

)128

( 24. Hisoblang: 

 

 ;

)

1(

:

)2

(

)3

(

:)

3

(4

3

23

 

25. Hisoblang: 

 

 

;50

:

)25

*

44)

25

(*

54

(  

S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11111111112J  A  D  C  B  C  A  D  A  B  A  B  A  D  D  B  C  A  C  A  B 

21. -5000.  22. -30. 

23. -8. 

 

24. -11. 

25. -5. 

                  

 

 

 

6-sinf Matematika test.     IV – chorak. 

1. Ifodani son qiymatini toping: b

a

*

51

1

*8

3 bunda 

3

15a

 va 


;

6

14b

 

A) -6    

B) -7   


 

C) -8   


 

D) 7 


2. Tenglamani yeching: 

;

6,

7

:7

,

5:

4

,8x

 

A) 10,1 


 

B) 10,2 


 

C) 11,1 


 

D) 11,2 


3. O’xshash hadlarni ixchamlang: 

);

2,

1

4(

3

4,

2

yy 

A) -6y+12   B) -3y  

 

C) -3y+1  

D) -6y-12 

4. Ifodani soddalashtiring: 

-1,8*x*(-y)*(-5); 

A) -9,4xy 

 

B) 9,4xy  

C) -9xy 


 

D) 9xy 


5. Tenglamani yeching:  3x-7=2x+3; 

A) 9   


 

B) 10  


 

C) 11  


 

D) 8 


6. Maslani yeching:  Uchta sonning yig’indisi 270 ga teng. BU sonlarni nisbati 3:2:4 

kabi,  


    har bir son nechtaga teng? 

A) 70, 100, 80 

 

B) 70, 100, 100  C) 70, 80, 120  

D) 60, 90, 120 

7. Tenglamani yeching:  8x-3=x+11; 

A) 2   


 

B) 3   


 

C) 4   


 

D) 5 


8. Masalani yeching?  To’g’ri to’rtburchakning perimetri 74 sm ga teng. Bo’yi enidan 1,4 

sm   


    uzun. Shu to’g’ri to’rtburchakning bo’yi va enini toping. 

A) 16 va 21  

B) 18 va 19  

C) 17 va 20  

D) 17,8 va 19,2 

9. Masalani yeching?  Ikki sonning yig’indisi 140 ga ularning ayirmasi esa 60 ga teng.  

    Shu sonlarning toping. 

A) 100 va 40 

 

B) 70 va 70  C) 30 va 110 

 

D) 90 va 50 10. Hisoblang: 

 

-(82+98)-(186-86); A) 280 

 

 B) -180 

 

C) 180  

 

D) -280 11. Qulay usul bilan hisoblang: 

18*52-18*37-18*13; 

A) 37  

 

B) 36   

C) 38  


 

D) 39 


12. Proporsiyaning noma’lum hadini toping. 

18:5=72:x; 

A) 17  

 

B) 18   

C) 19  


 

D) 20 


@matematiklar_tv 

https://t.me/matematiklar_tv 

13. Tenglamani yeching: 

;

20

94

3x

 

A) 0,8   

B) 0,3  


 

C) 0,6  


 

D) 0,5 


14. Hisoblang: 

 

|-16|-14| - |-8| * |-2|

A) 15  


 

B) 14  


 

C) 17  


 

D) 18 


15. Tenglamani yeching: 

|-2x| = 18; 

A) 9   


 

B) 11  


 

C) 17  


 

D) 14 


16. Ifodaning qiymatini toping: 

|-40,5: 5 - |16,4|-4|

A) 4   


 

B) -7   


 

C) 5   


 

D) -9 


17. Sonlarni qo’shing:  (-71) + 9 + (-29); 

A) 91  


 

B) -91 


 

 

C) 78   

D) 89 


18. Amallarni bajaring:  (-9) + (-28) + (-27); 

A) -64  


 

B) -54 


 

 

C) 58   

D) 64 


19. Tenglamani yeching: 

x – 23= -43; 

A) -19  

 

B) 21   

C) 20  


 

D) -20 


20. Hisoblang: 

(-28) * (-5) – 7 * 8; 

A) 196 

 

 B) -196 

 

C) -84  

 

D) 84 21. Noma’lum son 

x

 ni toping: 

20

24

2x

22. Hisoblang:  

25 * 16 – 25 * 14;  

23. Amallarni bajaring:  

;

24:

)

96(

)

3(

:

)42

(

)17

(

:)

85

( 

24. Tenglamani yeching: 

;

75

105

x 

25. Bo’lishni bajaring:  (-128) : (-4) : (-8) : 2;  

S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

J  B  D  D  C  B  D  A  D  A  D 

21. -2. 

 

22. 50. 

 

23. 15. 

 

24. 13. 

 

25. -8. 

Download 300,8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti