6-sinf ( majburiy bloklar ) uchun yakuniy testDownload 24.76 Kb.
Sana15.05.2021
Hajmi24.76 Kb.
6-sinf ( majburiy bloklar ) uchun yakuniy test. 1.Quyidagi manzilgohlarni qadimiyligiga ko’ra to’g’ri ketma-ketlikda joylashtiring. 1) Sopollitepa manzilgohi; 2) Selung’ur manzilgohi; 3) Teshiktosh g’ori; 4) Kapova g’ori; 5) Obishir manzilgohi; 6) Maykop qo’rg’oni. A) 2, 3, 4, 5, 1, 6 B) 4, 3, 2, 5, 1, 6 C) 4, 2, 3, 5, 6, 1 D) 3, 2, 6, 1, 5, 6 2.Insoniyat hayotidagi o’zgarishlardan qaysi biri eneolit davriga oid? 1) Patriarxat davriga o’tildi; 2) Ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tildi; 3) Mikrolit qurollar yasala boshlandi; 4) Kulolchilik xumdoni kashf etildi; 5) O’rta Osiyo janubida ziroatchilik xo’jaligi boshlandi; 6) Sharqda dastlabki shahar-davlatlar paydo bo’ldi. A) 1, 4, 5, 6 B) 2, 4, 5, 6 C) 4, 5, 6 D) 1, 2, 3, 5. 3.Quyidagi fikrlarning qaysi biri tarixiy haqiqatga muvofiq kelmaydi? A) Bronza davriga oid manzilgohlar O’zbekistonning Zarafshon, Surxondaryo viloyatlari va Xorazm hududidan ham topilgan. B) Mezolit davri odamlari o’q-yoy yordamida ovlagan o’ljalaridan sopol qozonlarda ovqat tayyorlashgan. C) So’nggi paleolit davrida toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi. D) Harbiy demokratiya – ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga saylab qo’yiladigan harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakli. 4. Quyidagi fikrlarning qaysi birida tarixiy xatolikka yo’l qo’yilgan? A) Mezolit va neolit davrlarida odamzod toshdan kichik mehnat qurollari – mikrolitlar yasashni qo’llay boshladi. B) Temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari Misr fir’avni Tutanxamon maqbarasidan va Oltoydagi Maykop qo’rg’oni yodgorligidan topilgan. C) O’lkamizdagi ko’hna qadamjolarni qazish chog’ida arxeologlar Hindiston, Eron va Mesopotamiya hunarmandlari tomonidan tayyorlangan buyumlarni ham topishgan. D) So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari Samarqand shahri hududidan ham topilgan 5. Asarlarida o’lkamiz haqida ma’lumotlar keltirgan quyidagi tarixchilarning yashagan davrini aniqlang. 1) Arrian; 2) Geradot; 3) Strabon; 5) Kvint Kursiy Ruf. a) mil. avv. II asr oxiri – I asr boshlari; b) mil. avv. V asr; c) milodiy II asr d) mil. avv. I asr oxiri; e) milodiy I asr. A) 1-e, 2-b, 3-d, 4-a, 5-c B) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d, 5-e C) 1-e, 2-b, 3-a, 4-d, 5-c D) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a, 5-e 6.Quyidagi fikrlarning qaysi birida tarixiy xatolikka yo’l qo’yilgan? A) Ota urug’iga o’tilishi patriarxal oila shakllanishi bilan barobar kechgan. B) Neolit davrida aksariyat qabilalar o’troq turmush tarziga o’tib, doimiy turar joylar qura boshlagan. C) Mezolit davrida muzlik chekinishi bilan urug’ jamoalari nafaqat Yevropa va Osiyo hududlarida, balki Afrika shimolida ham keng joylasha boshladi.

D) Mezolit va neolit davrida odamzod toshga ishlov berishning oldin tanish bo’lmagan usullarini: silliqlash, arralash, sirlash va teshikchalar parmalashni qo’llay boshladi 7.O`zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar nomi to`g`ri keltirilgan javob variantini aniqlang? A) Qiziltepa, Yerqo`rg`on, Uzunqir, Ko`zaliqir B) Bolaliktepa, Yerqo`rg`on, Oltintepa, Qiziltepa C) Oltintepa, Uzunqir, Ko`zaliqir, Yerqo`rg`on D) Sarazim, Ko`ktepa, Yerqo`rg`on, Jarqo`ton 8. Quyidagi manzilgohlarni qadimiyligiga ko’ra, to’g’ri tartibda belgilang. 1) Kapova; 2) Maykop; 3) Obishir; 4) Selung’ur; 5) Teshiktosh; 6) Jarqo’ton. A) 4, 2, 1, 3, 6, 5 B) 5, 4, 1, 6, 3, 2 C) 4, 5, 1, 3, 6, 2 D) 4, 5, 2, 3, 6, 1 9. Ellinlashtirish davrida yunonlar... binosozlik va hunarmandchilik an'analarini o'zlashtirdilar . A) Parfiya B) So'g'diyona C) Marg'iyona D) Baqtriya 10.Qaysi sak qabilalari hozirgi Toshkent va Janubiy Qozog’iston hududlarida yashaganlar? a) saka-tigraxauda b) saka-tiay-arradariya c) saka-xaumovarka d) hammasi 11.Qaysi sak qabilalari Orol dengizi bo’ylarida, Sirdaryoning Quyi oqimida yashaganlar? a) saka-tigraxauda b) saka-tiay-arradariya c) saka-xaumovarka d) hammasi

12. Qaysi sak qabilalari Pomirning tog’li tumanlarida va Farg’onada yashaganlar? a) saka-tigraxauda b) saka-tiay-arradariya c) saka-xaumovarka d) hammasi 13.Markaziy Osiyoning tog’lik, dasht va cho’l yerlarida kimlar yashaganlar? a) xorazmliklar b) baqtriyaliklar c) saklar d) massagetlar 14. Parfiya hukmdorini toping? a) Yevtidem b) Mitridat I c) Diodot d) Demetriy 15.Yunon-Baqtriya davlati nima sababdan kuchsizlandi? a)ko’chmanchi qabilalar hujum b)iqtisodiy tushkunlik c) tinimsiz urushlar d) hammasi 16.Qaysi shahardan 20 dan ortiq haykallar topildi? a) Ko’zaliqir b) Qal’aqir c) Tuproqqal’a d) Oybo’yirqal’a 17.Xum sirtiga bitilgan yozuv qayerdan topildi? a) Ko’zaliqir b) Qal’aqir c) Tuproqqal’a d) Oybo’yirqal’a 18.Qachondan boshlab Xorazmda kumush va mis tangalar zarb qila boshlangan? a) mil. avv. IV asr b) mil. avv. III asr c) mil. avv. II asr d) mil. avv. I asr 19.Qayerdan O’rta Osiyo bo’yicha eng qadimgi yozuvlar topilgan? a) Baqtriyadan b) Sog’diyonadan c) Parfiyadan d) Xorazm 20.Kimning hukmronligi davrida Afg’oniston va Kashmir bosib olindi? a) Vima Kadfiz b) Kanishka b) Xuvishka d) Kudzulla Kadfiz

21. Kimning davrida poytaxt Baqtriyadan Peshovarga ko’chirildi? a) Vima Kadfiz b) Kanishka b) Xuvishka d) Kudzulla Kadfiz 22.Qayerdan ud cholg’u asbobini chalayotgan ayollar tasviri tushirilgan friz topilgan? a) Eski Termiz b) Ayritom c) Dalvarzintepa d) Xolchayon 23. Qayerdan fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topilgan? a) Eski Termiz b) Ayritom c) Dalvarzintepa d) Xolchayon 24.Kim “ Buyuk meridianal yo’l “ ga “ Buyuk Ipak yoli “ deb nom bergan? a) Shompolyon b) Dyupperon c) Shlimman d) Rixtgofen 25.Mil. avv. VII-IV asrlarda O’rta Osiyo jangchilarining komon o’qi va chopqirlari nimadan yasalgan? a) temir va mis b) temir va jez c) temir va bronza d) mis va jez 26.O’rta Osiyo xalqlari orasida xanjar nima deb atalgan? a) sanagar b) qilich c) aqinak d) sagarisIlk 27.Rasmlar paydo boʻlgan davrga oid voqealarni belgilang. 1) Buyuk muzlik davri boshlandi; 2) hayvonlarni qoʻlga oʻrgata boshlashdi; 3) toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari oʻzgardi; 4) oʻtroq turmush tarziga oʻtish boshlandi; 5) kromanyon odami yashagan; 6) kulolchilik xumdonlaridan foydalanildi; 7) Inson taqinchoqlar yasay boshladi; 8) Sopol idishlar bezatila boshlandi; 9) Urugʻ jamoalariga birlashishdi; 10) Turar joylar qurilishi boshlandi;11) Kiyim kechak tayyorlashda hayvonlar terisidan foydalanishdi; 12) Olov hosil qilishni oʻrganishdi. A) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 B) 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 C) 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 D) 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 28. Toshga ishlov berishning sillaqlash va parmalash usullari kashf etilgan davrda sodir bo’lgan voqealarni belgilang. 1) Qadimgi Sharqda ishlab chiqaruvchi xoʻjalik – dehqonchilik va chorvachilik vujudga keldi; 2) Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi; 3) sopol idishlar yasala boshlandi; 4) xom gʻishtdan koʻp xonali qurila boshlandi; 5) oʻtroq turmush tarziga oʻtish boshlandi; 6) kulolchilik xumdonlaridan foydalanildi. 7) doimiy turar joylar qurish boshlandi; 8) sopol idishlar bezatila boshlandi; 9) paxsa uylar vujudga keldi; 10) turar joylar qurilishi boshlandi; 11) kulolchilik va toʻquvchilik vujudga keldi; 12) inson taqinchoqlar yasay boshladi; 13) odamlar misdan foydalana boshlashdi. A) 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13 B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 C) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 D) 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 29.Quyidagilardan qaysilar Jarqoʻton manzilgohiga xos emas? 1) uch qismdan iborat; 2) ibodatxona qasrdan tashqarida qurilganligi koʻzga tashlanadi; 3) yirik davlatning poytaxti ekanligi koʻzga tashlanadi; 4) zeb-ziynatlar yasaydigan ustaxona qoldiqlari topilgan; 5) ilk shahar alomatlarini koʻrish mumkin. A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4 30. Quyidagi manzilgohlarni qaysi davrga oid ekanini aniqlang. 1) Sopollitepa; 2) Teshiktosh; 3) Zarautsoy; 4) Jarqoʻton; 5) Machay; 6) Zamonbobo; 7) Kapova A) soʻnggi paleolit-7; mezolit-5,3; eneolit-1,4,6 B) soʻnggi paleolit-2,7; mezolit-5,3; bronza-1,4,6 C) soʻnggi paleolit-2,3,7; mezolit-5,6; bronza-1,4 D) soʻnggi paleolit-7, mezolit-5,3; bronza-1,4,6 31.Muzrabod tumanida joylashgan bronza davriga oid manzilgohdan quyidagilardan qaysi biri topilmagan? A) qurol-yarogʻ yasaydigan ustaxona B) bronzadan yasalgan mehnat qurollari C) xom gʻishtdan qurilgan uy-joylar D) sopol buyumlar, xumlarda saqlangan bugʻdoy va arpa doni 32.Behistun yozuvlarida saklarning sardori kim bo’lgan? a) Skunxa b) Shiroq c) Poliyen d) Frada 33. Poliyen qaysi asrda yashagan? a) mil. avv. V asr b) mil. avv. IV asr c) mil. avv. III asr d) mil. avv. II asr 34. Marafon jangida fors qo’shinlari markazida kimlar urushgan? a) baqtriyaliklar b) forslar c) massagetlar d) saklar 35. Forslar yunonlar ustiga yurish qilganlarida baqtriyaliklar nimalar bilan qurollangan edilar? a) xanjar va oyboltala b) kamon va nayzalar c) xanjar va nayzalar d) kamon va oyboltalar 36.To’marisning kimlarning malikasi edi? a) massagetlar b) saklar c) xorazmiylar d) forslar 37.Aleksandr Makedoniya podshohi bo’lganda yoshi nechada edi? a) 18 b) 22 c) 20 d) 33 38.Zardo’sht qachon yashab o’tgan a) mil.avv I ming yillik 1-yarmi b) mil.avv I ming yillik 2-yarmi c) mil.avv II ming yillik 2-yarmi d) milodiy I ming yillik 1-yarm 39.Ahuramazda nimalar yordamida Ahriman bilan jang qilgan. a) qilich va qalqon b) o’tli chaqmoqlar c) changak va to’r d) muqaddas olov 40.“Avesto” qachon kitob holiga keltirilgan va necha kitobdan iborat? a) mil. avv. II asrda; 21ta b) mil. avv. II asrda; 20 t c) mil. avv. III asrda 21 ta d) mil. avv. III asrda; 27 ta 41. Afrosiyob qachon bunyod etilgan? a) mil. avv. IX-X asrlarda b) mil. avv. IX-VIII asrlarda c) mil. avv. VIII-VII asrlarda d) mil. avv. VII-VI asrlarda

Hozir uxlasang albatta, orzularingmi tushda ko'rasan. Agar uyquni o'rniga o'qishni tanlasang orzularingni hayotda ko'rasan.

Garvard universiteti shiori


Download 24.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
guruh talabasi
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
samarqand davlat
toshkent davlat
navoiy nomidagi
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
matematika fakulteti
tashkil etish
Darsning maqsadi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
bilan ishlash
fanining predmeti
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fizika matematika
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
sinflar uchun
universiteti fizika
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
tibbiyot akademiyasi
pedagogika fakulteti
umumiy o’rta
Samarqand davlat