2 Iqtisodiyotida raqobatning qanday vazifalari mavjud emasDownload 17.03 Kb.
Sana07.04.2021
Hajmi17.03 Kb.

1 …… eng yaxshi sharoitlar va tijorat faoliyatining natijalariga erishish uchun bozor munosabati sub’ektlarining o’zaro kurashi

2 Iqtisodiyotida raqobatning qanday vazifalari mavjud emas

3 Nomukammal raqobat shakllariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

4 Quyidagilardan qaysi biri mukammal raqobat shakli hisoblanadi

5 Monopol korxonalar o’rtasidagi raqobat bu ……

6 Monopolistik raqobatga quyidagilardan qaysi bir to'g'ri keladi

7 Monopolistik raqobatda monopol korxonalar o'zaro quyidagilardan qaysi biri uchun kurashmaydi

8 Bozorda sezilarli raqobat bo'lmaydi va bitta kompaniya bozorning hammasini yoki eng katta ulushiga egalik qiladi, sanoatdagi qolgan raqobatchilar monopol korxonaning narx belgilashiga qarab faoliyat yuritadi. Yuqoridagi tarif qaysi raqobat shakliga nisbatan tog'ri keladi.

9 Erishilgan monopoliya shakliga qay tartibda erishish mumkin

10 O’rta asrlarda faqat Ost-India kompaniyasi monopolligi ostida ….mahsulotlari Osiyo mamlakatlaridan Yevropa mamlakatlariga eksport qilingan

11 ……. bir nechta korxonalar bozorning katta ulushiga egalik qiladigan bozor turidir. Agar ular til biriktirsa, ular ishlab chiqarishni kamaytirishi va foyda olishni monopoliya singari oshirish uchun kartelni tashkil qilishi mumkin.

12 Olegapoliyaga quyidagilardan qaysi bir to'g'ri keladi

13 Salqin ichimliklar bozorida Coca Cola va Pepsining ……siga guvoh bo'lishimiz mumkin.

14 …. oligopoliyaning maxsus shakli bo’lib, bu tarmoqda faqat ikkita korxona yetakchi mavqega egaligini ko’rsatadi.

15 …… bitta xaridor va ko'plab sotuvchilar bo'lgan bozor

16 …… bir nechta xaridor va ko'plab sotuvchilar bo'lgan bozor.

17 …… ishlab chiqarish va huquqiy mustaqilligini saqlab qolgan holda faoliyat yurituvchi, bozorda umumiy manfaatlarga ega bo'lgan, lekin odatda to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi bo'lmagan kompaniyalar yoki korporatsiyalardan tashkil topgan guruh.

18 Kortel turidagi monopol uyushma monopol tuzilmalarning boshqa shakllaridan (sindikat, trast, kontsern) nimasi bilan farq qiladi

19 …… yunon tilidan olingan bo’lib, “harbiy sarkarda”, “qo’mondon” ma’nosini anglatadi. Shuningdek, uzoq muddatli maqsadga erishish yo’llarining kompleks rejasi ma’nosida ham qo’llaniladi.

20 Maykl Porterning raqobatdagi ustunlik strategiyasi 3 ta asosiy yo’nalishlarga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

21 …… bu ishlab chiqarish hajmining oshishi hisobiga o’rtacha xarajat miqdori kamayishidir.

22 …… u yirik korxonalarning mavjud ichki imkoniyatlaridan sinergiya effekti hisobiga yanada samarali foydalanish hisoblanadi.

23 Ansoff matritsasiga kirmaydigan xolatni ko'rsating

24 PEST tahliliga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

25 PESTEL tahlilida PEST ga qo'shimcha qaysi holatlar ham qo'shimcha o'rganiladi

26 Ijtimoiy omillarga quyidagilar qaysi biri kiradi

27 Maykl Porter sanoatni tahlil qilish uchun 5 ta ta’sir kuchi omillariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

28 …… tahlili eng sodda tahlil usularidan biri hisoblanadi. kuchli / ustun jihatlari, kuchsiz / kamchiliklari, imkoniyatlar / istiqbollar, xavf-xatar / mavjud risklar baholanadi va tahlil qilinadi.

29 VRIN va VRIO tahliliga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

30 ….. firma o'zining yakuniy mahsulotiga qiymat qo'shadigan asosiy va yordamchi faoliyatini aniqlaydigan va keyinchalik xarajatlarni kamaytirish yoki farqlanishni oshirish uchun ushbu faoliyatni tahlil qiladigan jarayon.

31 ….. kompaniyaning ichki imkoniyatlaridan oqilona foydalanish orqali yangi ustunliklarni yaratish, takomillashtirish va uni uzaytira olish imkoniyati (quvvati)dir.

32 …… resurslar kompaniyaning ustunligini ta’minlovchi asosiy omil sifatida qaraladigan tahliliy usul hisoblanadi. Agar tanlangan resurs VRIO tahlilidan muvofaqqiyatli o’tsa, resurs korxona uchun raqobatdosh ustunlikni ta’minlovchi asosiy omilga aylanadi.

33 Brend reputatsiyasi, savdo belgilari, intellektual mulk - bularning barchasi …..

34 Lego kompaniyasi Maykl Porterning raqobatdagi ustunlik strategiyasining qaysi usulidan foydalangan

35 …… bir nechta omillarning birlashi natijasida har bir omillarning o’zi alohida beradigan samaradorlik yoki ko’rsatkichga nisbatan yuqori natija berishiga aytiladi. Masalan, 2+2=5. Bunda har bir ikki alohida qo’llanilganda 4 birlik samara yoki natija beradi, biroq birgalikda 5 birlik samara yoki natija bermoqda.

36 Cross selling ga to'g'ri keltirilgan misolni toping

37 Legoning ichki imkoniyatlari animatsion multfilm olish yoki PS o’yinlarini yaratishga yetmagan vaqtda Sony, DC Entertainment, Warner Animation kabi kompaniyalar bilan birgalikda ishlashi qanday hamkorlik hisoblanadi

38 Davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlik/munosabat shakli quyidagilardan qaysi biri

39 Iste'molchi va biznes o'rtasidagi hamkorlik/munosabat shakli quyidagilardan qaysi biri

40 Lego kompaniyasining 20 asr oxiri va 21 asr boshlaridagi savdo hajmining tushib ketishida quyidagilardan qaysi omillar tasir qilmagan

41 Vertikal integratsiya bu …..

42 Xom ashyo etkazib beruvchilarga qarab vertikal integratsiya qilinsa bu - …….; iste'molchilarga yo'nalgan holda vertikal integratsiya qilinsa bu – ……. yo’nalgan integratsiya deyiladi.

43 Agar kompaniya ishlab chiqarish zanjirini ham orqaga ham oldinga integratsiyalasa kompaniya ……. vertikal integratsiyani amalga oshiradi.

44 Firma o'z mahsulotini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan materiallarni va mahsulotni nazorat qilish maqsadida boshqa hom-ashyo ishlab chiqaruvchi korxonalarni sotib olish hisobiga kengaysa unda bu holat …..

45 Arauconing vertikal integratsiyasi qilishdan maqsadi nima edi

46 Gorizontal ekspansiya bu ……

47 Gorizontal ekspansiyaga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi

48 Franchayzing nima?

49 Gorizontal ekspansiya global standart mahsulot ishlab chiqarish orqali

50 Gorizontal ekspansiya mamlakatdan kelib chiqib mahsulotni moslashtirish ishlab chiqarish orqali

51 Dunyo bo’ylab innovatsiya / bilimlar bilan filiallar o’rtasida almashinuv quyidagi qaysi holatda yuz beradi

52 "…...davlatlar qaysi mahsulot ishlab chiqarishda boshqa davlatlarga qaraganda absolyut ustunlikka ega bo’lsa shu mahsulotni ishlab chiqarishi lozimligi ta’kidlanadi

53 Absolyut ustunlik ikki turga bo'linadi … va …

54 Tabiiy absolyut ustunlikka misol keltiring

55 Erishilgan absolyut ustunlikka misol keltiring

56 "…. agar davlat bir necha tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarishda boshqa davlatlarga qaraganda absolyut ustunlikka ega bo’lsa eng foydali tarmoq mahsulotni ishlab chiqarishi lozimligi ta’kidlanadi.

"

57 "….. davlatning hududi qanchalik katta bo’lsa shunchalik uning imkoniyatlari yoqori bo’ladi. Odatda hududi katta davlatlar hududi kichik davlatlarga nisbatan kam import qiladi chunki ularda ishlab chiqarish omillari ko’proq bo’ladi"

58 ….. qo’shni davlatlar o’xshash ma’daniyat, tutash tarixga ega bo’lsa birgalikda o’zaro rivojlanishga moyil bo’ladi.

59 Davlatlarning o’xshashlik nazariyasi misol keltiring

60 …. ilg’or texnologiyalarga asoslangan klasterlar, Silikon vodiysi bunga misol bo’ladi

61 "London moliyaviy markazi, unda ko’plab moliyaviy institutlar, fond bozori, sug’urta kompaniyalari, underwriterlar, pension fondlar va boshqa moliyaviy sohaga oid institutsionla infratuzilmalar mavjud. Yuqorida keltirilgan misol qaysi klaster turiga to'g'ri keladi

"

62 "...... hududlarning geografik va tabiiy imkoniyatlaridan kelib chiqib shakllangan klasterlar, masalan, Fransiyaning Burgundiya va Shampan viloyatlarida o’ziga hos uzum navlari yetishtiriladi. O’z navbatida hudud uzumchilik va vino uchun ixtisoslashgan klasterga aylangan."

63 …. arzon ishchi kuchi yoki homashyo bo’lgan hududlarni biror sohaga ixtisoslashuvi asosida shakllangan klasterlar. Masalan, AQSh korxonlari Meksikaning Guadalahara hududida o’z mahsulotlarini ishlab chiqaradi.

64 "….. raqobatchilarsiz bo’lgan kategoriya (bozorni) yaratish strategiyasi

"

65 "….. raqobatchilari ko’p va qonli janglar bo’ladigan raqobat muhiti (bozori)"

66 "Du soley sirki sirk bozorida qanday raqobatlashib o’zini saqlab qoldi

"

67 Blue Ocean (moviy okean) ning qiymat innovatsiyasi qisqartirish, yaratish, ko'paytirsh va …. dan iborat68 Tabiiy absolyut ustunlikka quyidagilardan qaysi biri misol bo'lmaydi

69 Erishilgan absolyut ustunlikka quyidagilardan qaysi biri misol bo'lmaydi

70 Misr ingichka tolali paxtasi ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi mamlakat hisoblanadi. Qulay iqlim sharoiti bilan Misr boshqa paxta yetishtiruvchi mamlakatlardan farq qiladi. Yuqoridagi misol qaysi holatga to'g'ri keladi

71 Sanoatning / Bozorning katta qatlami uchun mahsulot ishlab chiqarilsa, bir nechta segmentlarni qamrab olsa unda bu …. hisoblanadi

72 Sanoatning / Bozorning katta qatlami uchun mahsulot ishlab chiqarmasdan, har bir iste'molchi bilan uning individual hohish va talablaridan kelib chiqib mahsulot ishlab chiqarsa unda bu holat ….. hisoblanadi

73 Kastomizatsiyaga misol keltiring

74 Massmarketga mos mahsulotni toping

75 PoP (Point of parity) nima?

76 PoD (Point of difference) nima?

77 Yirik ishlab chiqaruvchilar raqiblarini tarmoqdan siqib chiqarish uchun narxni vaqti-vaqti bilan yoki uzoq muddat pasaytirib turishi bu ….

78 Raqobat kurashining asosiy omili tovarlarning narxi emas, balki uning sifati, servis xizmat ko‘rsatish, ishlab chiqaruvchi firmaning obro‘-e’tiboriga qaratilgan raqobat shakli bu …..

79 Narxning o'zgarishi oqibatida iste'molchilarning haridining keskin oshishi yoki tushishi bu iste'molchining ….

80 O‘zbekiston Respublikasining Raqobat to‘g‘risidagi qonuni qachon qabul qilingan

81 O‘zbekiston Respublikasining Raqobat to‘g‘risidagi qonun nechta moddadan iborat

82 "Qonunga hilof raqobat usullaridan foydalanish

83 Sof raqobatga qaysi misol to'g'ri keladi

84 …… mahsulot tayyor holga yetishi uchun ketgan barcha harajatlar yig‘indisa

85 ……. mahsulotning mavsumiyligi, yaqorlilik davri, hayotiylik davri, hamkorlik darajasi, rag‘batlantirish aktsiyalaridan kelib chiqib preyskurant narxdan arzonlashtirilgan holda sotilishi.

86 ……. - TMK, yirik korxonalarning filiallari, bo‘linmalari o‘rtasidagi savdo narxlar. Jahon bozori narxlaridan arzon yoki qimmat bo‘lishi mumkin. Transmilliy korxonalarning strategik rejalari va taktik maqsadlaridan kelib chiqib belgilaniladi

87 Korxonaning mahsulotlar o'zaro bir-biri bilan raqobatlashib qolsa, yani biridan olinadigan foyda ikkinchisini zarari hisobiga erishilsa bu holat …. deyiladi.88 Kanibalizm effektiga misol keltiring

89 O'rin bosuvchi tovarlarga misol keltiring
Download 17.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat