11-sinf Jahon tarixi darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


-sinf jahon tarixi mavzulashtirilgan test savollariDownload 0.52 Mb.
bet5/51
Sana14.05.2020
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
11-sinf jahon tarixi mavzulashtirilgan test savollari

(1037 ta)
1-2-mavzular (100 ta)

1.Jahon tarixining qachondan boshlangann davrida dunyoning ijtimoiy –siyosiy va iqtisodiy tizimida katta o’zgarishlar yuz berdi?

a) 1945 b) 1991

c) 1999 d) 2018

2. 1991-yilda boshlanga davrda jamiyat hayoting barcha jabhalarida kuchli ta’sir ko’rstagan omil ilmiy texnik inqilobning qanday bosqichi bo’ldi?

a) kompyuter-axborot inqilobi b) burjua inqilobi

c) zamonaviylashtirish inqilobi d) barchasi

3. kompyuter-axborot inqilob ta’siri ostida rivojlanga mamlakatlar siviliziyatsining qanday bosqichga o’tishi boshlandi?

a) kapitalizm b)idustrial

c) postindustrial d)feodalizm

4.BMT ning to’liq ma’nosi?

a) biznes mamlakatlari

b)beminnat yordam tashkiloti

c) bilim va mehnat tashkiloti

d)birlashgan millatlar tashkiloti

5.NATO qanday tashkilot?

a) shimoliy atlantika harbiy bloki

b)janubiy afrika harbiy bloki

c) antanta harbiy bloki

d)tinch okeani karbiy bloki

6. YI ning to’liq ma’nosi

a) yevropa ittofoqi b)yevreosiya ittifoqi

c) yengilganlar ittifoqi d)barchasi

7. jahon tarixi eng yangi davrining nechanchi bosqichio qaysi davrlarnig o’z ichiga oladi?

a) 1918-1919 b)1919-1939

c) 1939-1991 d)1991-dan hozirgacha

8. bu davrda qaysi davlatning tarqalib ketishi qudratli davlatlar o’rtasida shakllangan muvozanatga katta ta’sir ko’rsatdi?

a) germaniya b)AQSH

c) SSSR d)BAA

9. harbiy-siyosiy blokar o’rtasidagi qarshilik qachon barham topdi?

a) 1990 b)1970

c) XXI asr boshlarida d)hali nihoyasiga yetmagan

10. ayni paytda siyosiy bloklar o’rtasidagi qarshiliklar tugab qanday xavf kuchaygan?

a) bomba portlashi

b)mintaqaviy mojarolar va kichik urushlar

c) 3-jahon urushi

d)kasalliklar xavfi

11.sotsializm avval qaysi hududlarda barbod bo’ldi?

a) markaziy va sharqiy osiyo

b) janubiy va shimoliy amerika

c) markaziy va sharqiy yevropa

d) yerosiyoda

12. dunyoda qaysi davlat boshchiligida g’arb davlatlarining hukmronlgi o’rnatildi?

a) AQSH b) O’zbekiston

c) angliya d) to’g’ri javob yo’q

13. qaysi davlatlarning birlashuvi va g’arb davlatlaridagi integratsiyalashuv jarayonlari XX asr oxiri- Xxi asr boshlaridagi xalqar munosabatlarining muhim omiliga aylandi?

a) AQSH b) SSSR

c) JAR d) Germaniya

14.qayso tizimning o’zgarishi bir qator davlatlar siyosiy rivojlanishida keskin burlishiga olib keldi?

a) bir qutbli dunyo b)5 materikli dunyo

c) 3 qita’li dunyo d)ikki qutbli dunyo

15. ayni paytda vujudga kelgan mafkuraviy bo’shliqqa qanday g’oyalar kirib kelsa boshlaydi?

1)milltchilik 2) kapitalizm 3) diniy mutasiblik 4)mehnatsevarlik 5) tajavuzkorlik

a) 1,3,5 b) 1,2,3

c) 1,2,5 d) 2,4

16.qaysi tashilotning tinchlisevarlik harakatlari har doim ham samarali bo’lmadi?

a) YUNESCO b) BMT

c) NATO d) YI

17. sobiq SSSR va yugaslaviya hudu;aridagi muammolardan tashqari qayerdagi holat ham tangligicha qoldi?

a) uzoq sharq b)o’rta sharq

c) yaqin sharq d)sharqiy osiyo

18.1990-yillar oxirida qaysi hududlarning bir qator mamlakatlari qonli urushlar, davlat to’ntarishlari, oartizanlik harakatlari maydoniga aylandi?

a) tropic va janubiy afrika

b) tropic va shimoliy afrika

c) tropic va sharqiy afrika

d) tropic va shimoliy afrika

19. jahonda paydo bo’lgan yangi qudratli davlatlarning ta’siri oshishida ularning qanday imkoniyatlarini o’sishi asosiy omili bo’ldi?

a) siyosiy b)ta’lim

c) iqtisodiy d)harbiy

20.qaysi davlatlarning yador quroliga ega bo’lishi bu davlatlarning xalqaro munoosabatlarda mustqaillgini oshirdi?

a) hindiston, eron, shimoli koreya

b) hindiston, eron,janubiy koreya

c) hindiston, pokiston, shimoli koreya

d) hindiston, pokiston, janubiy koreya

21. o’z rolini oshrishga intilib, boshlagan yadroviy dasturi jahon jamoatchiligini qattiq tashvishga solgan davlat qaysi?

a)pokiston b) hindiston

c) xitoy d) eron

22.qaysi davlatlarining jadal rivojlanishi ularning “3-dunyo” mamlakatlari qatoridan iqtisodiy rivojlagan davlatlarning kuchli o’nligiga va jahon siyostaining yetakchilari qatoriga chiqib olgan?

a)AQSH va braziliya b) xitoy va koreya

c) xitoy va braziliya d) eron va pokiston

23.o’zbekiston respublikasi prezisdetni SH.Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabrda BMTning 72-sessiyada so’zlagan nutqidsa nimalarni taklif etdi?

1) markaziy osiyoni tinch va gullb yashnayotgan hududga aylantirish 2)orol muammosini hal qilishda umumjahon ishtiroki 3) afg’onistonda tinchlik o’rnatish 4)suriya masalasi 5) dunyoviy tinchlik o’rnatish

a)1,2,3 b) 4,5

c) 1,2,5 d) 1,5

24.2008-2009-yillardagi jahon moliyaviy inqirozi … ga jiddiy ta’sir ko’rsatdi?

a)BMT vaAQSH b) YI va AQSH

c) NATO va AQSH d) xitoy va AQSH

25.jahonning 20ta iqtisodiy eng yirik mamlakatlari vakillarini birlashtirgan klub qanday nomlanadi?

a)B-20 b) D-20

c) G-20 d) H-20

26. jahon YIMning necha foizi G-20 hisasiga to’gri keladi?

a)50% b) 60%

c) 70% d) 80%

27. yer yuzi aholisining qancha qismi G-20 da yashaydi?

a)1/3 b) 2/3

c) ½ d) 3/3

28. jahon hamjamiyati oldida hal qilinishi lozim bo’lgan bir qator muammolar qaysi davlatlar bilan bog’liq?

1) yaqin sharq 2) rossiya 3)shimoliy koreya 4)belgiya 5)ukraina 6)afrika

a)1,2,3,4,5,6 b) 1,3,5,6

c) 1,5 d) 1,2,4

29.dunyoda yetakchi 2 yadroviy davlat?

a)AQSH va rossiya b) xitoy va hindiston

c) AQSH va Angliya d) rossiya va belgiya

30. AQSH va rossiya o’rtasida vujudga kelgan hamkorlik qanchagacha davom etdi?

a)2012 b) 2013

c) 2014 d) 2015

31.2014-yilda qaysi davlatda boshlangan siyosiy inqiroz Rossiya va g;arb davlatlari o’rtasidagi jiddiy qarshilikninh yangi bosqichiga olib keldi?

a)belgiya b) ukraina

c) AQSH d) gollandiya

32. Qaysi davrda xalqaro munosabatlar tizimida tub burulish yuz berdi?

a) 1970-yillar oxir b) 1980-yilllar boshi

c) 1990-yillar oxiri d) 2000 yillar

33. O’zining yetkchilik rolini jahon hamjamiyatining xohis-irodasini sifotida taqdim etgan davlat qaysi?

a) rossiya b) angliya

c) fransiya d) AQSh

34. AQShning jahonda mutlaq gegmonlgini namoyish etgan voqeyalari qaysi?

1) iroq va sobiq yugaslaviyada harbiy kuchlarning qo’llanishi 2) yadro portlashlari 3) shimoliy atlantika ittifoqi 4) boshqa mintaqalarida ham kuchda keng foydalanish 5)tinchlik o’rnatishdagi faollik

a) 1,4,5 b) 1,3,4

c) 1,5 d) 1,3,6

35. jahon mamlakatlaring iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy jihatdan birlashishi yoki Yaqinlashish jarayoni nima deb ataladi?

a) globallashiv b) sivilizatsiya

c) rivojlanish d) to’g’ri javob yo’q

36. ijtimoiy tizimni jadal rivojlatirishmaqsadida uni to’liq yoki qisman yangilash nima deb ataladi?

a) demolizatsiya b) meodernizatsiya

c) sivilizatsiya d) globallashuv

37. mafkuraviy rejum shakli bo’lib totalitar jamiyatda ahoini keng miqyosda ommaviy ravishda mafkuraviy qayta tarbiyalash vositasidir

a) totalitar mafkura b) terar mafkura

c) sosialistik mafkura d) to’g’ri javob yo’q

38.jahonda bir-biridan ustun bo’lmagan bir necha siyosiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy markazlarning mavjudlik holati nima deyilad?

a)bir qutblilik b) 2 qutblilik

c) ko’p qutblilik d) ko’p qit’alik dunyo

39. “Sovuq urush” da va u bilan bog’liq qurollanish poygasida bevosita ishtirok etmayotgan davlatlarga nisbatan qo’llaniladigan atama qaysi?

a)1-dunyo b) 2-dunyo

c) 3-dunyo d) 4-dunyo

40.3-dunyo atamasi qaysi davrga xos

a)XX asrning 2-yarmiga

b) XXI asrga

c) XIX asrga

d) XV asrga

41.AQSH tarafdorlari va stsialistik lagerga kirmagan davlatlar nima deyiladi?

a)ko’hna dunyo b) 3-dunyo

c) federativ davlatlar d) gegemon davlatlar

42. fan va texnika taraqqiyotida yangi sifat bosqichiga o’tish nima deyiladi?

a)katta sakrash b) rivojlanish

c) globallashuv d) ilmiy-texnika inqilob

43. suveren davlatlar o’rtasida tovarlar, xizmatlar, moliya , invetsiya, ishchi kuchi erkin harakatlanigan iqtisodiyiqtisodiy kenglikni tashkil qilish maqsadida birlashish jarayoni nima deyiladi?

a)investitsiya b) inertsiya

c) capital d) integratsiya

44. polshada aholining mamlakatdagi sotsialistik tuzumdan norozilik namoyishlari qachonda boshlab kuchayib bordi?

a) 1988 b) 1998

c) 1978 d) 1908

45. lex valensa bosahchiligidagi kasab uyushmasining nomi nima?

a) birdanmlik b) birlik

c) birgalik d) polsha kasaba uyushmasi

46. nechinchi yilgi soylovlarda hukmron polsha birlashgan ishchi partiyasining obrooyi tushib ketganlgini, ayni paytda, muxolifatdagi “birdamlik” kasab uyushmasining ommalashib borayotganini ko’rsatdi?

a) 1988 b) 1999

c) 1989 d) 1978

47. yangi tarkibidagi parlament konstitiutsiyasiga o’zgarish kiritib polshani qanday davlat deb e’lon qildi?

a)polsha monarxiyasi b) demokratik davlat

c) federative davlat d) konfederativ davlat

48. navbatdat tashqari prezidentlik saylovlari polshada nechinchi yili bo’ldi?

a) 990 b) 1990

c) 2018 d) 1790

49. 1990-yilgi navbatdan tashqari prezidentlik saylolarida kim g’alaba qozondi?

a) lex valensa b) ion iliyesku

c) N.Chauchesku d) to’g’ri javob yo’q

50.ruminiyada kommunistik rejimning qulashi nimaning oqibatida yuz berdi?

a)saylov nihaqligi oqibatida

b) jiddiy harbiy to’qnashuv

c) jahon urushi oqibatida

d) sovuq urush oqibatida

51.1989-yil dekabrda ruminiyaning qaysi shahrida tinch namoyish o’tkzaildi?

a) trapezund b) varshava

c) timisgoara d) buxarust

52.1989-yil dekabrda tinch namoyish nima sabadan o’tkazild?

a)ozodlik b) ish haqqi oshishi

c) ishsizlik yo’q qilish d) N.Chaushesku resjmiga qarshi

53.ruminiya maxfiy xizmati xodimlari tomonidan 198-yil dekabrda o’tkazilgan tinch namoyishning o’qqa tutilishi qanday oqibatga olibkeldi?

a)namoyishning tinchishiga

b) kasalliklar tarqalishiga

c) mamlakat bo’ylab qo’zg’olon boshlanishiga

d) o’qqa tutgan xizmatchilar ishdan ketdi

54. armiya kim tomonga o’tdi?

a)davlat otmonga

b) president tomonga

c) qo’g’olonchilar tomonga

d) to’g’ri javob yo’q

55.ruminiyadagi qo’zg’olonda bir necha ming kishilik olomon nima yordamida davlat kengashini qamal qildi?

a)saylov qarori yordamida

b) oq bayrolar yordamida

c) tank qismlari yordamida

d) a va b

56.qo’zg’olon qanday natija bilan tugadi?

a)N.Chaushesku va uning rafiqasi sud qilish, sudning hukmiga ko’ra otib tashlash bilan

b) N.Chaushasku president etin tayinlandi

c) N.Chausheku va unig rafiqasi qochib ketishi bilan

d) N.Chauseku president rafiqasi vazir etib tayinlandi

57.qo’g’olondan so’ng hokimiyat ruminyada kimning qo’liga o’tdi?

a)milliy qutqarish fronti

b) milliy ozodlk fronti

c) milliy gvardiya qo’liga

d) milliy tiklanish fronti

58.ruminiyada 1990-yilgi saylovlarda kim mamlakat prezidenti etib saylandi?

a) lex valensa b) ion iliyesku

c) N.Chauchesku d) parlament

59. germaniya demokratik respublikasi itimoiy-siyosiy va iqtis-diy inqiroz qachon avj oldi?

a)1999 b)1980

c)1880 d) 1962

60 qachon ikki nemis davlatida ajratib turgan berlin devoir quladi?

a)1989 b)1990

c)1991 d) 1992

61. 1990-yilda sentabr oyida qayerda ikki nemis davlat birlashish to’g’risadig sahrtnoma imzolandi?

a) berlin b) vena

c) moskva d) borussiya

62. sharqiy yevropaning ko’pchilik davlatlari qaysi tashkilotga a’zo bo’ldi?

a) NATO b) BMT

c) YUNSCI d) ASEAN

63. polshada ijtimoiy muhitningo’zgarishi natijasida 1990-yillarning eng mashhur siyosyatchilardan kim prezidentlik saylovlarida mag’lubiyatga uchradi?

a) lex valensa b) ion iliyesku

c) N.Chauchesku d) to’g’ri javob yo’q

64.kuchli mafkuraviy bosimga qaramasdan , so’llar oldin qayerda keyinchalik qayerda hokimyatga keldi?

a) polsha , ruminya b) litva , polsha

c) albaniya, polsha d) litva, albaniya

65.o’zgarishlar boshqa yevropa malakatlariga nisbtaan qayerda murakkab kechdi?

a) yugaslaviya b) AQSH

c) xitoy d) koreya

66.yugaslaviya necha respublikadan tashkil topgan edi?

a) 3 b) 4

c) 5 d) 6

67. yugaslaviya qachon tarqab ketdi?

a) 1992-1993 b) 1991-1993

c) 1991-1192 d) 1994-1995

68.yugaslaviyada qaysi davlatlar qoldi?

a)serbiya , chernogoriy b)bosniya , serbiya

c)bosniya, makedoniya d) makedoniya, serbiya

69.1990-yildan keyin qayerda musulmon-albanlar kasov respublikasini e’lon qildi?

a) albaniya b) serbiya

c) bosniya d) makedoniya

70. 1999-yili NATO qo’shinlari qayerni bombardimon qildi?

a) yugaslaviya b) AQSH

c) SSSR d) misr

71. nechanchi yilgi referendumga ko’ra chernogoriya serbiyadan ajralib chiqdi?

a) 2010 b) 2001

c) 2002 d) 2006

72. 1992-yilgi referendumga ko’ra chexoslavakya qanday qaorga keldi?

a) birlashishga b) bo’linishga

c) urush qilishga d) tinchlik o’rnatishga

73.1993-yil 1-yanvardan jahon xaritasida qaysi davlatlar payo bo’ldi?

a) chexiya , sovakiya b) bosniya , polsha

c) makedoniya,bosniya d) to’g’ri javob yo’q

74.zamonaviy demokratik davlatlarda siyosiy hayotning tshkil qilishning asosiy konstitusiya siyosiy tamoyillaridan biri bo’lib, mafkuraviy plyuralizmning yorqin ifodalangan ko’rinishga nima deyiladi?

a) birlik prinsipi b)ko’p partiyaviylik

c) bir partiyaviylik d) to’g’ri javob yo’q

75.odatda, bir-biri bilan qo’shni yashaydigan turli etnik guruhga mansub jamoalr o’stasidagi to’qnashuv deb nimaga aytilai?

a) etnik mojar b) etnik birlashuv

c) etnogeziya d) b va c

76.MDH qchon tuzilgan?

a) 1991-8-dekabr b) 1992-8-dekabr

c) 1993-8-dekabr d) 1994-8-dekabr

77.SSSR prezidenti M.Gorbachyov davlat boshlig’I vakolatlarini o’zidan soqit qilganligini to’g’rsida qachon bayonat berdi?

a) 1991-25-dekabr b) 1992-8-yanvar

c) 1993-25-dekabr d) 1994-58-yanvar

78.1991-yil dekabrda qaysi shaharda MDHda deklaratsiya qabul qilini?

a) ashxobot b) dushanbe

c) Bishkek d) olmaota

79.1991-yil oxorigacha qaysi davlatlardan yashqari MDHga kirgan

a)litva ,turkiya, estoniya

b)latviya, litva, estoniya

c)o’zbekistob, qozog’iston turkmaniston

d) to’g’ri javob yo’q

80.gruziya qachon MDHda qatnashmasligni e’lon qildi?

a)2005 b)2006

c)2007 d) 2008

81.Ukraina qachon MDHda qatnashmasligini e’lon qildi?

a) 2014 b) 2015

c) 2016 d) 2017

82. qaysi davlat MDHning bir qator tuzilamlaririda kuzatuvchi sifatida ishtirok etib kelmoqda?

a) ukraina b) gruziya

c) mo’g’uliston d) belgiya

83.afg’onston qachon MDH ga kirish istagini bildirgan?

a) 2007 b) 2008

c) 2009 d) 2010

84.SSRdan chiqqan aksariyat davlatlarda qanday rejim o’rnatildi?

a) avtoritar b) totalitar

c) gumanitar d) monarxiya

85. muxolfat shafqatsiz bartaraf qilinishi oqibatida qanday rejim shakllandi?

a) avtoritar b) totalitar

c) gumanitar d) monarxiya

86. mustaqillika erishgan sobiq sovet davlarlati nima sababdan ehtiyotkorlik bilan harakat qildilar?

a) turkiya tuzumiga tushmaslik uchun

b) amaerika ta’siriga

c) urush kelib chimasligi uchun

d) rossiya ta’siriga tushib qolmaslik uchun

87. rossiyaning jahon xo’jaligida ishtikoki qachon keskin qisqardi?

a)XXI b)XX asrning so’ngi o’n yilida

c)XIX asrning boshida d) XXasr boshida

88.rossiya uchun geostrategik holatning jiddiy o’zgarishiga nima sabab bo’ldi?

a) SSSRning parchalanishi

b) SSRning qayta tiklanishi

c) zilzilalar

d) 2-jahon urushi

89. rossiyaning xalqaro obro’yi ham pasayib, qayerdagi xalqaro keskin muammolarni hal qilishda ishtirok etdi?

a) iroq va shomdagi

b) iroq va shomdagi

c) yugaslaviya va suriyadagi

d) yugaslaviya va AQSH dagi

90.qachon rossiyadagi iqtisodiy-ijtimoiy holat va rossiyadan tashqaridagi ruslar muammoasi alohida dolzarblik kasb etadi?

a) 1990-yillarning 2-yarmi

b) 1990-ylar 1-yarmi

c) 1980-yilar 2-yarmi

d) 1980-yillar 1-yarmi

91. shu davrda dunyodagi eng katta bo’lingan millat qaysi?

a) o’zbek b) ruslar

c) inglizlar d) yaponlar

92. SSSR tarqalib ketgandan keyin qancha rus rossiya hududidan tashqarida qolib ketdi?

a) 50mln b) 60mln

c) 70mln d) 80mln

93.199-yil oxirida V.Putinga kim prezidentlik vakolatlarini topshirdi?

a) Gorbachyov b) lenin

c) xurishchyo d) yelsin

94.2000-yil mart oyida kim rossiya prezidenti etib sylandi?

a) yelsin b) xurishchov

c) berjnev d) putin

95.rossiya qachonga kelib rossiya og’ir ahvoldan chiqib ketdi?

a) 2000 b) 2001-yil oxiri

c) 2002-yil oxiri d) 2010

96. 2014-yilda ukrainada qanday inqilob tufayli hokimiyat almashdi?

a) kapitalistik b) rangli

c) jangari d) inqilob bo’lmagan

97.qachondan boshlab MDH davlatlari yaxshi iqtisodiy o’sish sur’atlarini namoyish etmoqda?

a) 1990 b) 2010

c) 1991 d) 2000

98.rossiya qaysi davlat bilan qora dengiz flotni bo’lib olish bo’yicha baxs ketdi?

a) shvetsiya b) turkiya

c) AQSH d) uraina

99.qaysi davlatlarda fuqarolaro mojarolar yuz beganda, rossiya qatnashdi?

a) tojikiston, turkamaniston

b) tojikiston, qozog’iston

c) tojikiston, qirg’iziston

d) tojikiston, moldova

100. 2012-yil natijalrini bo’yicha MDH davlatlarda YIMning o’sishi necha foizni tashkil qildi?

a) 1% b) 2%c) 3% d) 4%

kalit


Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik