11-sinf Jahon tarixi darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


-mavzu. 1991-2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari. (66 ta)Download 0.52 Mb.
bet41/51
Sana14.05.2020
Hajmi0.52 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   51
18-mavzu. 1991-2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari. (66 ta)

 1. Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga rivojlanish darajasi bir-biriga yaqin bo‘lgan nechta mamlakat kiradi.

A) *10 ta B) 9 ta

C) 11 ta D) 8 ta 1. Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga qaysi davlatlar kiradi.

1) Vyetnam 2) Laos 3) Myanma 4) Tailand

5) Malayziya 6) Shri-lanka 1. 1,2,3,6 B) 2,3,4,6

C) *1,2,3,4,5 D) 3,4,5,6

 1. Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga qaysi davlatlar kiradi.

 1. Kambodja 2) Shri-lanka 3) Bruney 4) Yangi Zelandiya 5) Sharqiy Timor 6) Indoneziya

 1. 1,2,3,4 B) *1,3,5,6

C) 1,2,5,6, D) 3,4,5,6

 1. Qaysi davlat Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga kirmaydi.

 1. Filippin B) Bruney

 2. *Shri-lanka D) Sharqiy Timor

 1. Qaysi davlat Taraqqiyotning sotsialistik yo‘lini tanlamagan.

 1. Vyetnam B) Laos

C) Kambodja D) *Bruney

 1. Taraqqiyotning sotsialistik yo‘lini tanlagan Vyetnam, Kambodja, Laos qaysi davrda juda og’ir ahvolda edi.

 1. 1980-yillarda B) *1990-yillarda

C) 2000-yillarda D) 1970-yillarda

 1. 1990-yillarda qaysi davlat dunyoning eng kambag‘al mamlakatlari qatoriga kirardi.

 1. Bruney B) *Kambodja

C) Indoneziya D) Malayziya

 1. Vyetnam Kommunistik partiyasi islohotlar kursini e’lon qildi.

 1. 1990-yil B) *1991-yil

C) 1992-yil D) 1993-yil

 1. 1991-yili bo‘lib o‘tgan Vyetnam Kommunistik partiyasining nechanchi syezdi islohotlar kursini e’lon qildi.

 1. V B) VI

C) * VII D) VIII

 1. 1991-yil qaysi davlatda Kommunistik partiya erkin tadbirkorlikka ruxsat berdi, dehqonlar uzoq muddat yerga egalik qilish huquqini oldi.

 1. Laos B) Kambodja

C) Myanma D) *Vyetnam

 1. Qaysi davlatda XX asrning so‘nggi yillarida iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichi yiliga 9% ni tashkil qildi.

 1. Laos B) Kambodja

C) Myanma D) *Vyetnam

 1. XX asr oxiri — XXI asr boshlarida Qaysi davlatda chet el firmalari ishtirokida bir qator loyihalar amalga oshirildi. Iqtisodiy yutuqlar aholining yashash darajasini oshirish imkonini berdi. Bu esa ko‘pmillatli davlatda barqarorlik garovi bo‘lib qoldi.

 1. Laos B) Kambodja

C) Myanma D) *Vyetnam

 1. Hozir Vyetnam oziq-ovqat eksporti bo‘yicha Osiyo mamlakatlari ichida nechanchi o’rinni egallab turibdi.

 1. *1 B) 2

C) 3 D) 4

 1. Hozir Vyetnam qanday mahsulot eksporti bo‘yicha dunyoda mamlakatlar o‘rtasida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

 1. Bug’doy B) *sholi

C) go’sht D) meva

 1. Quyidagi qaysi davlatda Oliy Milliy kengash faoliyat olib borgan.

 1. Laos B) Vyetnam

C) Bruney D) *Kambodja

 1. Kambodjada hokimiyatni Oliy milliy kengashga berish to‘g‘risida qaysi konferensiyada qaror qilingan.

 1. *Parij B) London

C) Berlin D) Tehron

 1. Kambodjada hokimiyatni Oliy milliy kengashga berish to‘g‘risida qaror qabul qilgan Parij konferensiyasi qachon yakunlangan. 1991-yil ….

 1. sentabr B) *oktabr

C) noyabr D) dekabr

 1. 1991-yildan keyin qaysi xalqaro tashkilotning Kambodjadagi Muvaqqat ma’muriyati tuzildi va u umumiy saylovlarga tayyorgarlikni amalga oshirdi.

 1. ASEAN B) NATO

C) YI D) *BMT

 1. Qachon Kambodja ASEANning teng huquqli a’zosi bo‘ldi.

 1. 1997-yil B) 1998-yil

 2. C) *1999-yil D) 2000-yil

 1. Qaysi davlat XXI asr boshlarida og‘ir iqtisodiy holatda bo‘lib, xalqaro yordam hisobiga kun kechirardi.

 1. *Kambodja B) Bruney

C) Myanma D) Vyetnam

 1. Qaysi Mamlakatda «tirik tovar» savdosi keng avj olgan bo‘lib, ota-onalar bolalarini arzimagan pulga sotardi.

 1. *Kambodja B) Bruney

C) Myanma D) Vyetnam

 1. Kambodjada XXI asr boshlarida ayrim ijobiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlandi. Qaysi sohalarga ajratilgan xarajatlar ko‘paytirildi.

 1. Harbiy soha

B) Soliq sohasi

C) *Sog’liqni saqlash va ta’lim

D) ijtimoiy himoya sohasi


 1. XXI asr boshlarida qaysi mamlakatda qashshoqlik darajasini pasaytirish tadbirlari amalga oshirildi.

 1. Bruney B) Laos

C) Vyetnam D) *Kambodja

 1. Qachon Laosda konstitutsiya qabul qilindi.

 1. 1990-yil B) *1991-yil

C) 1992-yil D) 1993-yil

 1. Laosda parlament qanday ataladi.

 1. Oliy Majlis B) Oliy milliy kengash

C) Kongress D) *Milliy assambleya

 1. Laos qaysi hududiy tashkilotga a’zo.

 1. *ASEAN B) NATO

C) YI D) MDH

 1. Laosda XXI asr boshiga kelib iqtisodning faqat necha foizi davlatga tegishli edi.

 1. 15 % B) 20 %

C) *10 % D) 5 %

 1. Qachon Laos birinchi marta o‘zini sholi bilan ta’minladi.

 1. 1997-yil B) 1998-yil

C) *1999-yil D) 2000-yil

 1. Kipa qaysi davlatning milliy valyutasi hisoblanadi.

 1. Bruney B) *Laos

C) Vyetnam D) Kambodja

 1. Qaysi davlatda Konstitutsiyaga binoan bir partiyali tizim hukmronlik qiladi.

 1. Bruney B) *Laos

C) Vyetnam D) Kambodja

 1. Laosda 2016-yili bo’lib o‘tgan parlament saylovlarida bir o‘ringa o‘rtacha necha nafar nomzod to‘g‘ri keldi.

 1. 1 B) 2

C) *1,5 D) 2,5

 1. Qaysi davrda Sharqiy Osiyo mamlakatlarining barchasida iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari kuzatildi.

 1. *1980-1990-yillar B) 1990-2000-yillar

C) 1970-1980-yillar D) 2000-2010-yillar

 1. 1980-1990-yillar Sharqiy Osiyo mamlakatlarining barchasida kuzatilgan iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari, ularga qachon zamonaviy dunyoda jiddiy ta’sirga ega bo‘lgan «yangi industrial mamlakatlar» deb ataluvchi guruh qatoridan joy olish imkonini berdi.

 1. 1990-yillar oxirida

B) 2000-yillar boshida

C) *1990-yillar boshida

D) 1980-yillar oxirida


 1. Qaysi davlat shiddatli iqtisodiy rivojlanish tufayli korrupsiya va mamlakat shimolida islom fundamentalistlarining faollashuvi bilan bog’liq ichki siyosiy inqirozni yengib o‘tdi.

 1. Laos B) Kambodja

C) Vyetnam D) *Malayziya

 1. Malayziyada qachon saylov bo’lgan va unda Malayya birlashgan milliy partiyasi (MBMP) ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

 1. *1995-yil aprel B) 1995-yil may

C) 1995-yil mart D) 1995-yil iyun

 1. Malayziyada 1995-yil aprelda bo’lgan saylovda kim g’olib bo’lgan.

 1. Joki Vidodo B) Suxarto

 2. C) Fidel Ramos D) *Mahatxir Muhammad

 1. Malayziyada 1995-yil kimning hokimyatga kelishi islom fundamentalistlari hokimiyatga kelishining oldini oldi.

 1. Joki Vidodo B) Suxarto

C) Fidel Ramos D) *Mahatxir Muhammad

 1. Qachondan Malayziyaning iqtisodiy o‘sish sur’atlari yuqori bo‘lib, u industrial rivojlangan mamlakatlar qatoriga intilmoqda.

 1. *1990-yillardan B) 1980-yillardan

C) 2000-yillardan D) 2010-yillardan

 1. Qaysi davlat XXI asr boshlariga kelib mamlakat nafaqat xomashyoning muhim turlarini, balki juda katta miqyosda sanoat mahsulotlarini ham eksport qilmoqda.

 1. Indoneziya B) Filippin

C) Gongkong D) *Malayziya

 1. Malayziyada mamlakatni rivojlantirishning qachongacha bo‘lgan dasturi ishlab chiqilgan.

 1. 2015-yilgacha B) *2020-yilgacha

C) 2025-yilgacha D) 2030-yilgacha

 1. Malayziyada mamlakatni rivojlantirish dasturiga ko’ra qachonga kelib Malayziya industrial rivojlangan mamlakatlar qatoridan o‘rin olishi ko‘zda tutilgan.

A) 2015-yil B) *2020-yil

C) 2025-yil D) 2030-yil

42. Indoneziyaga qachon bo’lgan «Osiyo inqirozi» juda qattiq ta’sir ko‘rsatdi.

A) 1980-yillardagi B) *1990-yillardagi

C) 2000-yillardagi D) 2010-yillardagi

43. Indoneziyada 1990-yillardagi “Osiyo inqirozi” tufayli iqtisodiy o’sish sur’atlari pasayib ketdi. Bu qanday natijaga olib kelgan.

A) oylik maosh ko’tarildi

B) ijtimoiy himoya kamaytirildi

C)*aholining ommaviy noroziligini keltirib chiqardi

D) iqtisodiyotga davlat ralashuvi kamaytirildi

44. 1990-yillarda qaysi Indoneziya prezidenti iste’foga chiqdi.

A) Joki Vidodo B) *Suxarto

C) Fidel Ramos D) Mahatxir Muhammad

45. 1990-yillarda qaysi mamlakatni islom fundamentalizmi to‘lqini qamrab oldi. Musulmonlar orasida g‘alayonlar, xristianlarni qirg‘in qilish, mamlakatning turli hududlarida ayirmachilik chiqishlari boshlanib ketdi. 1. *Indoneziya B) Filippin

C) Gongkong D) Malayziya

46. 2001-yil Indoneziyada kim prezident bo’lgan.

A) Joki Vidodo B) Suxarto

C) Fidel Ramos D) *Megavati Sukarnoputri

47. Indoneziyada 2001-yili mamlakat prezidenti etib kimning saylanishi aholi tomonidan iliq qarshi olindi, rupiyaning kursi tezda oshib ketdi, fond bozori ham faollashdi.

A) Joki Vidodo B) Suxarto

C) Fidel Ramos D) *Megavati Sukarnoputri

48. Indoneziya milliy pul birligi qaysi.

A) iyen B) kipa

C) *rupiya D) dollar

49. Fidel Ramos qaysi daavlat prezidenti bo’lgan.

A) Indoneziya B) *Filippin

C) Gongkong D) Malayziya

50. General Fidel Ramos qachon Filippin prezidenti etib saylangan.

A) 1990-yil B) 1991-yil

C) *1992-yil D) 1993-yil

51. Qaysi Filippin prezidenti janubdagi musulmon ayirmachilarini tor-mor qilishga urindi, ammo bunga erisha olmadi.

A) Megavati Sukarnoputri

B) Joki Vidodo

C) Rodrigo Roa Duterte

D) *Fidel Ramos

52. Qaysi davlatda musulmonlarning bir necha radikal tashkilotlari mavjud. Ularning ixtiyorida o‘n minglab yaxshi qurollangan jangarilar bor.

A) Indoneziya B) *Filippin

C) Gongkong D) Malayziya

53. Filippindagi musulmon radikal tashkilot jangarilari qayerlarda tayyorgarlik ko’rgan.

A) *Afg’oniston va Shimoliy Kavkazda

B) Afg’oniston va Suriyada

C) Shimoliy Kavkaz va Suriyada

D) Suriya va Iroqda

54. Filippindagi musulmon radikal tashkilot jangarilari qaysi davlatlardagi ISHID saflari borib qo’shilgan.

A) Afg’oniston va Shimoliy Kavkazda

B) Afg’oniston va Suriyada

C) Shimoliy Kavkaz va Suriyada

D) *Suriya va Iroqda

55. Filippinda Ichki holatning ogirligiga qaramasdan qachon iqtisodiy o‘sishni jadallashtirishga erishildi.

A) 1980-yillarda B) *1990-yillarda

C) 2000-yillarda D) 2010-yillarda

56. 1990-yillari qaysi davlat elektron va kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik mamlakatlardan biriga aylandi. 1. Indoneziya B) *Filippin

C) Gongkong D) Malayziya

57. Qachon bo’lib o’tgan saylovlarda Rodrigo Roa Duterte g‘olib chiqib, Filippin prezidenti bo’ldi.

A) 2016-yil mart B) 2016-yil aprel

C) *2016-yil may D) 2016-yil iyun

58. “Miss-2017” dunyo go’zallari tanlovi g’libi Karen Ibasko qayerlik.

A) indoneziyalik B) malayziyalik

C) laoslik D) *filippinlik

59. Filippinda qachon o’lim jazosi bekor qilingan.

A) *2006-yil B) 2007-yil

C) 2008-yil D) 2009-yil

60. Filippinda kim mamlakatda 2006-yili bekor qilingan oiim jazosini qayta tiklash tarafdori.

A) Megavati Sukarnoputri

B) Joki Vidodo

C) *Rodrigo Roa Duterte

D) Fidel Ramos

61. Qachon filippinda narkotik savdosi bilan noqonuniy shug‘ullanuvchilarga qarshi kampaniya boshlandi.

A) 2016-yil may B) 2016-yil iyun

C) *2016-yil iyul D) 2016-yil avgust

62. 2016-yilda Filippinda narkotik savdosida gumon qilingan qancha odam o’ldirilgan.

A) *2 mingdan ortiq B) 3 mingga yaqin

C) 2 mingga yaqin D) 3 mingdan ortiq

63. Qaysi davlatda Narkotik savdosida gumon qilinganlarning sudsiz o’ldirilishi jahon jamoatchiligini tashvishga solmoqda. 1. Indoneziya B) *Filippin

C) Gongkong D) Malayziya

64. XX asrning ikkinchi yarmi — XXI asr boshlarida jadal modernizatsiyalashni amalga oshirgan qaysi davlatlarda taraqqiyotning yuksak sur’atlarini ta’minlab, «Osiyo yo’lbarslari», «yangi industrial davlatlar» deb atala boshlandi.

1) Janubiy Koreya 2) Tayvan 3) Singapur

4) Gongkong 5) Filippin 6) Indoneziya

A) 2,3,5,6 B) 1,2,5,6

C) 2,3,4,5, D) *1,2,3,4

65. «Yangi industrial davlatlar»da qaysi sohalar rivojlangan.

1) kemasozlik 2) avtomobilsozlik 3) og’ir sanoat 4) neftni qayta ishlash 5) televizor

6) baliqchilik 7) yengil sanoat buyumlari ishlab chiqarish

A) *1,2,4,7 B) 2,3,4,5

C) 3,4,5,6 D) 1,2,4,6

66. Qaysi davlatlar Ilmtalab yuqori texnologiyalarni joriy qilish, kompyuterlashtirish va robotlashtirish bo‘yicha dunyoda eng ilg‘orlardan hisoblanadi.

1) Janubiy Koreya 2) Tayvan 3) Singapur

4) Gongkong 5) Filippin 6) Indoneziya

A) 2,3,5,6 B) *1,2,3,4

C) 1,2,5,6 D) 2,3,4,5
Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik