10-sinf Jahon tarixi darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plamiDownload 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/55
Sana28.09.2021
Hajmi1.44 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   55
5. 

Urush davrida qaysi davlat shakarining narxi 

11 marta oshdi. 

a)  *kuba   b) venesuela   c) meksika   d) ekvador 6. 

Qaysi davrga kelib ekstensiv asosda iqtisodni 

samarali rivojlantirishning imkoniyatlari 

tugadi. 


a)  1920-yillar boshi      b) *1920-yillar oxiri       c) 

1920-yillar o’rtalari    d) 1930-yillar boshi 7. 

Qachon Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy 

jihatdan faqat nomigagina respublika edi. 

a)  *1920-yillarda    b) 1910-yillarda    c) 1930-

yillarda    d) 1940-yillarda 

8. 

Qachon Lotin Amerikas davlatlarida Aholining 

katta, ayniqsa, yirik iqtisodiy va madaniy 

markazlardan uzoqda joylashgan ko‘pchilik 

qismi savodsiz yoki kamsavod bo‘lib, 

saylovlarda qatnashmasdi va demokratik tuzum 

uchun ijtimoiy asos bo‘la olmasdi. 

a)  *1920-yillarda    b) 1910-yillarda    c) 1930-

yillarda    d) 1940-yillarda 

9. 

1920-yillardagi liberal islohotchilik Lotin 

Amerikasida ancha oyoqqa 

 turgan 


kimlarning, shuningdek aholining keng qatlami 

manfaatlarini aks ettirardi. 

a)  Dehqonlar     b) savdogarlar   c) oligarxlar   d) 

*mahalliy burjuaziya 10. 

1920-yillarda hukumatlar qaysi sohaga katta 

e’tibor bera boshladilar. 

a)  *ijtimoiy     b) iqtisodiy   c) siyosiy    d) 

madaniy 

11. 

Qaysi davlatda Ipolito Irigoyen hukumatining 

faoliyati bu davr liberal-islohotchilik siyosatiga 

yorqin misol bo‘lishi mumkin. 

a)  Braziliya   b) *argentina    c) kuba    d) 

kolumbiya 12. 

Irigoyen davrida oid xato fikrni toping. 

a)  Uning hukumati milliy sanoatning 

rivojlanishini rag‘batlantirdi, davlat neft 

sanoatini shakllantirdi. 

b)  Qishloqda kuchli fermerlar qatlami shakllandi, 

ijarachilarning ahvoli yaxshilandi. 

c)  Irigoyen 8 soatlik ish kuni to‘g‘risida qonun 

qabul qilinishiga erishdi. 

d)  *Ish haqi kamaytirildi. 13. 

Irigoyen davrida oid to’g’ri fikrni toping. 

a)  Ishchi va xizmatchilarning katta qismi uchun 

sug’urta belgilandi. 

b)  O’smirlar, qariyalar va ayollar mehnati 

cheklandi. 

c)  Irigoyen meksikaning milliy suverenitetini 

qat’iy himoya qildi. 

d)  *Qishloqda ijarachilarning ahvoli yaxshilandi. 

14. 

Jahon iqtisodiy inqirozi qachon bo’lgan. 

a)  *1929-1933-yy    b) 1928-1933-yy    c) 1928-

1932-yy   d) 1929-1932-yy 15. 

Jahon iqtisodiy inqirozi oqibati qaysi javobda 

noto’g’ri berilgan. 

a)  Lotin Amerikasi mamlakatlarida qaror topgan 

ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning salbiy 

tomonlarini, iqtisodning tashqi bozorga haddan 

tashqari qaramligi- ning og‘ir oqibatlarini ochib 

tashladi. 

b)  Inqiroz yillari Lotin Amerikasi 

mamlakatlarining an’anaviy mahsulotlariga 

jahon bozorida talab kamayib ketdi. 

c)  *O’n minglab plantatsiyalar, zavod va 

fabrikalar to‘xtab qoldi.  

d)  O‘z xaridorini topmagan millionlab tonna 

qahva, g‘alla va boshqa qishloq xo‘jalik 

mahsulotlari yo‘q qilindi. 16. 

Jahon iqtisodiy inqirozi oqibati qaysi javobda 

noto’g’ri berilgan. 

a)  Ko‘plab ishlab chiqaruvchilar xonavayron 

bo‘ldi. 

b)  *O’n minglab kishilar ishsiz qoldi. 

c)  Mehnatkashlar, aholi o‘rta qatlamining 

umumiy yashash darajasi yomonlashdi. 

d)  Iqtisodiy inqiroz mintaqadagi hukmron 

rejimlarni jamiyatdagi tayanchidan mahrum 

qildi, ijtimoiy beqarorlikning o‘sishiga, jiddiy 

siyosiy o‘zgarishlarga olib keldi. 17. 

Argentinada qachon harbiy to‘ntarish amalga 

oshirilib, Ipolito Irigoyenning ikkinchi 

hukumati ag‘darib tashlandi. 

a)  1927-yil   b) 1928-yil    c) 1929-yil  d) *1930-

yil 


18. 

1930-yili argentinada hokimyatga kimlar 

kelgan. 

a)  *konservatorlar    b) liberallar     c) 

kommunistlar    d) oligarxlar 

19. 

Inqiroz qaysi davlatda hukmronlik qilayotgan 

«qahva oligarxiyasi»ning pozitsiyasini 

susaytirdi va bundan muxolifatchi burjua-

millatchi doiralar foydalanib qoldi. 

a)  *Braziliya   b) argentina    c) kuba    d) 

kolumbiya 

20. 

Braziliyada qachon qahva oligarxiyasi 

ag’darilgan. 

a)  1927-yil   b) 1928-yil    c) 1929-yil  d) *1930-

yil 

21. 

Qaysi davlatda 1930-yil konservativ oligarxiya 

rejimi o‘rniga liberal-islohotchilar keldi. 

a)  Braziliya   b) argentina    c) kuba    d) 

*kolumbiya 

22. 

Qaysi davlatlarda 1930-yil ommaviy inqilobiy 

chiqishlar natijasida inqirozdan sal oldin 

hokimiyatga kelgan diktatorlik rejimlari 

ag‘darib tashlandi. 

a)  *Chili va Kuba     b) Chili va Argentina  c) 

Kuba va Braziliya     d) Braziliya va Argentina   

23. 

1930-yillarda Lotin Amerikasining siyosiy 

xaritasida ko‘pincha bir-birini almashtirgan 

turli siyosiy rejimlar boshqaruv shakliga ko’ra 

qaysi rejimlar hukmronlik qilishda davom 

etdilar. 

a)  Diktatorlik va liberal    b) konstitutsion va 

millatchi    c) *Diktatorlik va konstitutsion    d) 

liberal va millatchi 

24. 

1930-yillarda Lotin Amerikasining siyosiy 

xaritasida ko‘pincha bir-birini almashtirgan 

turli siyosiy rejimlar ijtimoiy mazmuni 

bo‘yicha qaysi rejimlar hukmronlik qilishda 

davom etdilar. 

1)  Diktatorlik    2) konservativ   3) liberal- 

islohotchi   4) konstitutsion   5) millatchi   6) 

so‘l kuchlar 

a)  1,2,3,4,    b) *2,3,5,6,    c) 3,4,5,6,     d) 1,2,5,6, 25. 

1930-yillarda davlatning iqtisodiy faollashuvi 

Lotin Amerikasida kapitalistik taraqqiyot 

yo‘lidan ancha oldinlab ketgan qaysi davlatlar 

uchun xos jarayon edi. 

1)  Argentina  2) Meksika  3) Braziliya   4) Chili   

5) Urugvay  6) Kuba   7) Ekvador   8) 

Venesuela   

a)  1,2,3,6   b) 2,3,6,7    c) 3,6,7,8   d) *1,2,3,4,5 

26. 

Qachon Lotin Amerikasi davlatlari iqtisodiy 

siyosatida yuz bergan o‘zgarishlar mahalliy 

ishlab chiqarishning o‘sishi va milliy 

kapitalning kuchayishiga olib keldi. 

a)  1920-yillarda    b) 1910-yillarda    c) *1930-

yillarda    d) 1940-yillarda 

27. 

Jahon urushlari oralig‘ida Lotin Amerikasi 

davlatlari uchun muhim muammo ularning 

qaysi davlat bilan munosabatlari bo‘ldi. 

a)  *Aqsh     b) Britaniya   c) Fransiya    d) 

Ispaniya 28. 

Birinchi jahon urushi yillarida Lotin 

Amerikasiga Yevropa davlatlari e’tiborining 

susayishidan foydalangan qaysi davlat kapitali 

Markaziy va Janubiy Amerikaga kirib keldi. 

a)  *Aqsh     b) Britaniya   c) Fransiya    d) 

Ispaniya 

29. 

Qaysi AQSH prezidenti o‘z hukumatining 

Lotin Amerikasi davlatlariga intervensiya 

uyushtirmasligini va boshqa ko‘rinishda bu 

davlatlarning ichki ishlariga aralashmasligini 

hamda ular bilan «yaxshi qo‘shnichilik» 

munosabatlari o‘rnatishini e’lon qildi. 

a)  *F.Ruzvelt    b) V.Vilson   c) G.Guver    d) 

K.Kulij 

30. 

AQSHga qarshi kayfiyatlarning avj olishidan 

xavfsirab va mintaqada o‘zining ta’sirini 

oshirish maqsadida qachon AQSH prezidenti 

Franklin Ruzvelt «yaxshi qo‘shnichilik» 

munosabatlari o‘rnatishini e’lon qildi. 

a)  1930-yil   b) 1931-yil   c) 1932-yil   d) *1933-

yil 


31. 

Ishchilar qahvani okeanga tashlamoqda, 1932-

yil – qaysi davlatda. 

a)  *Braziliya   b) argentina    c) kuba    d) 

kolumbiya 

32. 

Lotin Amerikasi mamlakatlarida 1920-yillar 

oxiriga kelib iqtisodni qanday asosda samarali 

rivojlantirishning imkoniyatlari tugadi. 

a) 

Intensiv     b) * ekstensiv    c) proporsional    d) pragmatic 


 

33. 

1933-yilda AQSH prezidenti F. Ruzvelt o‘z 

hukumatining qaysi hudud davlatlariga «yaxshi 

qo‘shnichilik» munosabatlari o‘rnatishini e’lon 

qildi. 

a) 


Osiyo     b) Yevropa     c) Afrika    d) *Lotin 

Amerikasi 34. 

Nima Lotin Amerikasiga nisbatan AQSH 

siyosatining o‘zgarganligini, ekspansiyaning 

yumshoqroq shakliga o‘tilganligini anglatdi va 

Amerika qit’asi davlatlari o‘rtasida o‘zaro 

munosabatlarning yaxshilanishida ijobiy qadam 

bo‘ldi. 

a) 


*«yaxshi qo‘shnichilik» munosabatlari    b) 

iqtisodiy islohotlari    c) dollar diplomatiyasi       

d) vilson tinchlik dasturi 

35. 

Lotin Amerikasida maxsus qishloq xo‘jalik 

ekinlari yetishtiriladigan katta xo‘jalik bu. 

a) 


*plantatsiya    b) kolxoz     c) fermer xo’jaligi    

d) sovxoz 36. 

Qaysi atamaning ma’nosi - hech qanday 

cheklovlarsiz, hukmron sinfning kuchiga 

tayanib ish yurituvchi hokimiyat. 

a) 

Plantatsiya       b) * Diktatura    c) Ekspansiya    d) Byurokratiya 

37. 

Ekspansiya nima. 

a) 

maxsus qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtiriladigan katta xo‘jalik. 

b) 


hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning 

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat. 

c) 

*bir davlatning o‘zga mamlakatlar hududi va bo- zorini egallab olish maqsadida o‘z siyosiy 

va iqtisodiy ta’sirini yoyishga qaratilgan 

siyosati. 

d) 


xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh 

manfaatlarini himoya qiluvchi 

ma’muriyatchilik boshqaruv tizimi. 


Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat