10-sinf Jahon tarixi darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


-8 mavzu: 1918-1939 yillarda SSSR. (50 ta)Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet19/55
Sana28.09.2021
Hajmi1.44 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55
 

7-8 mavzu: 1918-1939 yillarda SSSR. (50 ta) 

1.Halq Komissarlari Soveti kim tomonidan tuzildi? 

A)I.Stalin   B)V.Lenin*  C)F.Kolesov  

D)P.Krovichenko 

2.Halq Komissarlari Soveti tuzilgan sana qaysi 

qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A)1917 yil oktabr  B)1918 yil mart   C)1917 yil 

noyabr*   D)1917 yil mart 

3. Shakllanayotgan bol`sheviklar totalitar 

tuzumning muhim belgisi qaysi qatorda to’g’ri 

ko’rsatilgan? 

A)Partiya va davlat tashkilotlari birikib ketdi.* 

B)Bol`sheviklar hokimiyatga kelgach, fuqarolar 

urushiga barham berildi. 

C)Turli hil ijtimoiy guruhlar o’zaro muammo va 

ziddiyatlarini yechimi Sovet qarori orqali hal etila 

boshladilar. 

D)Jamiyatni qayta qurishning ezgu maqsadlari 

bilan ularni amalga oshirishning radikal usullari 

o’rtasidagi nomutanosiblik kabi muammolar hal 

etildi. 

4.1918 yil mart oyida… 

A)Rossiyada davlat to’ntarishi amalga oshirildi 

B)Rossiya Halq Komissarlari Soveti tuzildi 

C)”Harbiy Kommunizm” dasturi ishlab chiqildi 

D)Brest-Litovsk shartnomasi imzolandi* 

5.Qaysi sulh shartnomasida Rossiyani 5 mln. kishi 

yashaydigan hududidan mahrum bo’lishiga, Qora 

dengiz flotidan ayrilishiga va ………ga 

kontributsiya to’lashga majburligi aytilgan? 

A)Brest-Litovsk shartnomasi. Germaniyaga* 

B) Brest-Litovsk shartnomasi Fransiyaga 

C)Rapallo shartnomasi Germaniya 

D)Versal shartnomasi Buyuk Britaniya 

6.Rossiya uchun sharmandali sulh deb e’tirof 

etilgan shartnoma qaysi qatorda to’g’ri 

ko’rsatilgan? 

A)Versal shartnomasi 

B)Rapallo shartnomasi 

C)Brest-Litovsk shartnomasi* 

D)Hech qanday sulh Rossiya uchun sharmandali 

deb e’tirof etilmagan. 

7.Birinchi jahon urushidan keyin Rossiyada 

boshlanib ketgan fuqarolar urushining bosh sababi 

nimada? 

A)1917 yil bol’sheviklarni hokimiyatga kelishi va 

“Harbiy Kommunizm”dasturini ishlab chiqilgani. 

B)Jamiyatni qayta qurishning ezgu maqsadlari 

bilan ularni amalga oshirishning radikal usullari 

o’rtasidagi nomutanosiblik* 

 C) Rossiya Brest-Litovsk shartnomasini 

imzolagani tufayli  

D)1918 yil Rossiyaning ba`zi hududlarida 

interventlar bilan sovetlarning ichki dushmanlari 

birlashib, Sovet hukumatini ag’darib tashlaganligi 

8.Buyuk davlatlar tomonidan Rossiyaga  

uyushtirilgan Interventsiyaning asosiy sababi nima 

edi? 


A)Rossiyaning Birinchi jahon urushida buyuk 

davlatlardan olgan qarzlarini to’lashdan bosh 

tortganligi* 

B)Rossiyadagi fuqarolar urushiga barham berish  
 

C)Rossiyada o’rnatilgan Sovet hokimiyatini 

ag’darish 

D)Fuqarolar urushini qullab-quvvatlash uchun 

harbiy yordam ko’rsatish 

9.Rossiyaga qarshi chet el interventsiyasi 

harakatlarini olib borgan davlatlar sovetlarning 

ichki dushmanlari bilan birlashib, qaysi hududlarda 

sovet hokimiyatini ag’darib tashladilar? 

A)Volgabo’yi, Ural, Sibir, Uzoq Sharq 

hududlarida* 

B)Ukraina , Kavkazorti, Ural, Sibir hududlarida 

C)Belorussiya, Ukraina, Volgabo’yi, Sibir 

hududlarida 

D)Uzoq Sharq, Kavkazorti, Ural, Volgabo’yi 

hududlarida 

10.Rossiyada fuqarolar urushi qaysi voqeadan 

keyin yakunlangan? 

A)Chet el qo’shinlari ichki dushmanlar bilan 

biralshib, ma’lum bir hududlrda sovet hokimiyatini 

ag’darib tashlagandan keyin 

B)Uzoq Sharqda “Oq gvardiyachilar”ning tor-mor 

etilishi, Qizil armiya Vladivostokni olib, Tinch 

okeaniga chiqishi bilan* 

C)Rossiyaning chekka o’lkalari – Kavkazorti, 

O’rta Osiyoda sovet hokimiyatini o’rnatilshi bilan 

D)SSSRning tashkil topishi bilan 

11.”Harbiy Kommunizm”siyosati qaysi yillari 

o’rnatildi? 

A)1917-1922 yillari  

B)1918-1923 yillari 

C)1918-1922 yillari* 

D)1917-1923 yillari 

12.”Harbiy Kommunizm” bu…. 

A)Ko’p partiyaviylik tizimining hukmronligi, 

iqtisodni boshqarishning ma’muriy- buyruqbozlik 

tizimi 

B)Iqtisodni boshqarishning ma’muriy-

buyruqbozlik tizimini yoq qilinishi, erkin bozor 

iqtisodiga o’tishnining favqulodda tizimi 

C)Dehqonlardan oziq-ovqat mahsulotlarini 2/3 

qismini olib qo’yilishi, hurfikirlilik ta’qib ostiga 

olinishi 

D)Fuqarolar urushida g’alaba qozonish uchun 

mamlakat barcha resurslarini safarbar qilishning 

favqulodda tizimi* 

13.Rossiyada 1922 yil amalga oshirilgan muhim  

tadbirlardan birini qaysi voqea bilan izohlaysiz? 

A)SSSRning tashkil topishi* 

B)SSSRning birinchi Konstitutsiyasi qabul qilindi 

C)Mamlakatda qishloq ho’jaligini jamoalashtirish 

dasturi ishlab chiqildi 

D)Milliy-hududiy chegaralanish dasturi qabul 

qilindi 


14.SSSRga dastlab qaysi respublikalar kirdi? 

A)Volgabo’yi, Ural, Rossiya, Ukraina 

B)Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Kavkazorti* 

C)Ukraina, Uzoq Sharq, Rossiya, Belorussiya 

D)Kavkazorti, Ural, Rossiya, Volgabo’yi 

15.SSSRning birinchi Konstitutsiyasi qachon qabul 

qilingan? 

A)1922 yil B)1923 yil C)1924yil*  D)1925 yil 

16.Mamlakatda milliy-hududiy chegaralanish 

o’tkazilgandn keyin, milliy sovet respublikalari 

tashkil qilingan o’lkalar qaysi qatorda to’g’ri 

berilgan? 

A)Kavkazorti, Ukraina   

B)Kavkazorti, O’rta Osiyo* 

C)Volgabo’yi, O’rta Osiyo 

D)Belorussiya, Uzoq Sharq  

17.1933 yil SSSRni tan olgan davlat qaysi qatorda 

to’g’ri ko’rsatilgan? 

A)Buyuk Britaniya   B)Fransiyaiya   C)Yaponiya   

D)AQSH* 


18.Rossiyada ro’y bergan 1921 yilgi ocharchilik 

qaysi o’lkalarni qamrab oldi? 

A)Ukraina, Belorussiya, O’rta Osiyo 

B)Ukraina, Kuban, Volgabo’yi* 

C)Volgabo’yi, Kavkazorti, Kuban 

D)Kavkazorti, Volgabo’yi, O’rta O’siyo 

19.Rossiyada ro’y bergan ocharchilikda amaliy 

yordam ko’rsatgan norvegiyalik sayyoh to’g’ri 

ko’rsatilgan qatorni aniqlang? 

A)T. Xeyerdal    B)R. Amudsen   C)F. Nansen*   

D)J. Dupakye 

20.G’arb davlatlari kimning qat’iy iltimosi bilan 

Rossiyadagi ocharchilik bo’layotgan o’lkalarga 

yordam ko’rsatishlari tufayli minglab odamlar 

hayoti saqlab qolindi? 

A)T. Heyerdal   B)J.Klemanso  C)L.Jorj   D)F. 

Nansen* 

21.”Harbiy Kommunizm” siyosati o’rnida sovet 

hokimiyati qaysi dasturni ilgari surdi? 

A)Yangi Iqtisodiy Siyosat*   B)”Oziq-ovqat 

razvyorstkasi” 

C)Qishloq ho’jaligini jamoalashtirish   D) 

Mamlakatni  industirlashtirish 

22.NEP dasturi orqali sovet hokimiyati qanday 

natijalarga erishdi? 

A)Ma’muriy-buyruqbozlik boshqaruvi yanada 

mustahkamlandi 

B)Dehqonlardan oshiqcha oziq-ovqat 

mahsulotlarini tortib olindi 

C)Hurfikirlilik qattiq taqiqlanishi bilan tavsiflanadi 

D)Hususiy tadbirkorlik rag’batlantirildi, og’ir 

iqtisodiy inqiroz holatidan chiqarildi* 

23.Bol’sheviklar o’tkazgan qaysi tadbir dasturi 

majburiy va vaqtinchalik bo’lib, mamlakat 

inqirozli holatdan chiqqanidan so’ng bekor 

qilinishi ko’zlangan edi? 

A)”Harbiy Kommunizm”  

B)”Oziq-ovqat razvyorstkasi” 

C)NEP 

D)Kollektivlashtirish dasturi 24.NEP dasturi qaysi yillar oralig’ida mavjud 

bo’lgan? 

A)1927-1929 yillar*   B)1925-1927 yillar   

C)1929-1932 yillar    D)1924-1927 yillar 

25.Sovet hukumati tomonidan mamlakatni 

industirlashtirish dasturi qaysi yillari amalga 

oshirilgan? 

A)1922- 1930 yillar   B)1920-1935 yillar   C)1920-

1930 yillar*   D)1918-1928 yillar                       

26.Sovet Rossiyasi tomonidan mamlakatni 

industirlashtirish siyosatini birinchi besh yilligi 

qaysi yillarni o’z ichiga oladi? 

A)1927-1931 yillar   B)1926-1930 yillar   C)1928-

1932 yillar*   D)1925-1930 yillar 

27.Sovet Rossiyasi yuritgan mamlakatni 

industirlashtirish siyosatini besh yillik tamoyilida 

ko’zda tutilgan asosiy vazifa nima edi? 

A)SSSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan 

va kuchli harbiy davlatga aylantirish* 

B)SSSRni agrar mamlakatdan sanoat mamlakatiga 

aylantirish 

C)Faqat og’ir sanoat turlarini rivojlantirish 

D)Yengil sanot turlarini rivojlantirish 

28.SSSRda industirlashtirish siyosatining besh 

yillik rejasiga ko’ra qancha yirik korhona qurildi? 

A)1650 ta   B)1500 ta*   C)1455  D)1640 ta 

29.SSSRda mamlakatni kollektivlashtirish siyosati 

qaysi yillari amalga oshirildi? 

A)1927-1931 yillar   B)1926-1930 yillar   C)1928-

1932 yillar   D)1928-1933 yillar* 

30.Sovetlar yuritgan mamlakatni kollektivlashtirish 

dasturi natijasida nimalar ro’y berdi? 

A)Yer egalari mulklaridan mahrum etildi, quloq 

sifatida ko’pchiligi qamaldi, qatl etildi* 

B)Mamlakat oziq-ovqat tanqisligiga barham 

berildi, hususiy yer egaligiga barham berildi 

C)Belorussiya, Kavkazorti, O’rta Osiyo o’lkalarida 

quloq qilish ishlari avjga chiqdi  

D)Mamlakat ishlab chiqarish sohalari tiklandi, 

sakkiz soatlik ish soatlari joriy etilishiga erishildi, 

og’ir iqtisodiy tanglik holatidan chiqib olish 

imkonini berdi 

31.Mamlakatni kollektivlashtirish siyosati 

oqibatida SSSRda qancha odam o’z joyidan 

mahrum etilgan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A)15 mlnga yaqin*    B)14 mlnga yaqin    

C)15 mlndan ortiq      D)16 mln 

32.1933 yillarda SSSRda ro’y bergan ocharchilik 

oqibatida qaysi o’lkalarda odamlar halok 

bo’lganligi qayd etilgan? 

A)Ukraina, Kuban, Volgabo’yi , Belorussiya 

B)Ukraina , Kuban, Volgabo’yi, Qozog’ison* 

C)Belorussiya, Kavkazorti, Ukraina 

D)Belorussiya, Kuban, Qozog’iston, Volgabo’yi 

33.1933 yilda SSSRda ro’y bergan ocharchilik 

tufayli qancha odam halok bo’lgan? 

A) 6 mlnga yaqin     B)7 mlndan ortiq*     

C) 6,5 mln     

D) 8mln 

34.SSSRda olib borilgan mamalakatni 

sanoatlashtirish dasturini ikkinchi besh yilligi qaysi 

yillarni oz ichiga oladi? 

A)1932-1936 yillar    B)1933-1937 yillar*   

C)1934-1938 yillar    D)1935-1939 yillar 

35.SSSRda sanoatni rivojlantirish dasturi orqali 

sanoati o’sishiga erishildi va dunyoda sanoati 

rivojlangan davlatlar qatorida nechanchi o’ringa 

chiqib oldi? 

A)birinchi o’ringa      B)ikkinchi o’ringa*    

C)uchinchi o’ringa     D) to’rtinchi o’ringa 

36.SSSR sanoati rivojlanishining uchinchi besh 

yilligi qaysi yili amalga oshirilgan? 

A)1933 yil       

B)1937 yil     

C)1936 yil       

D)1938 yil* 

37.SSSR sanoatini rivojlantirishning uchinch besh 

yilligida asosan qaysi sanoat sohasi rivojlantirilishi 

rejalashtirildi? 

A)yengil sanoat     

B)kimyo sanoati    

C)harbiy sanoat*      D)tog’-kon sanoati 

38.SSSRda majburiy boshlang’ich ta’lim qachon 

joriy qilingan? 

A)1929 yil    B)1930 yil*   C)1934 yil    D)1932 yil 

39.SSSRda “madaniy inqilob” amalga oshirilishi 

natijasda nimalar ro’y berdi? 

A)ko’plab milliy ziyolilar qatag’on qilindi, milliy 

madaniyat zarar ko’rdi, lekin, savodsizlikka qarshi 

kurash ijobiy natijalarga olib keldi* 

B)san’at, adabiyot va fan sohalari rivojlantirildi, 

markscha-lenincha mafkura  halqning turmush 

darajasiga singdirila boshlandi, milliy ziyolilar safi 

kengaydi 

C)savodsizlikka to’liq barham berildi, diniy 

qarashlar nazariyasiga oid konsepsyalar ishlab 

chiqildi 

D) mamlakat sanoati va qishloq ho’jaligi sohasida 

ko’plab yutuqlar qo’lga kiritildi, lekin ta’lim tizimi 

to’liq isloh etilmaganligi uchun usbu sohalarda 

kadrlar muammosi butun sovetlar o’lkasini qamrab 

oldi 


40.1931-1932 yillarda…….. 

A)Yaponiya Manjuriyani bosib oldi*   

 B)SSSRda kollektivlashtirish siyosati amalga 

oshirildi 

C)SSSRda “madaniy inqilob”davri boshlandi     

D)Yaponiya SSSR hududiga bostirib keldi 

41.Yaponiya SSSR hududiga qachon bostirib 

keldi? 


A)1932 yil    B)1938 yil*     


 

C)1936 yil      D)1934 yil 

42.1939 yil Yaponiya hujum qilgan qaysi hududga 

SSSR harbiy qoshin jo’natib, yordam ko’rsatdi?  

A)Mo’g’uliston*    B)Xitoy     C)Shimoliy Koreya  

D)V`etnam 

43.Halxin-go daryosi yaqinidagi jangda mag’lub  

bo’lgan davlat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A)SSSR    B)Mo’g’uliston    C)Xitoy    

D)Yaponiya* 

44.1941 yili…… 

A) Ikkinchi jahon urushi boshlandi 

B)sovet-yapon shartnimasi imzolandi* 

C)Sovet ittifoqi Millatlar Ligasi a’zoligiga qabul 

qilindi 

D)Rossiya va Germaniya o’rtasida o’zaro hujum 

qilmaslik haqidagi shartnoma imzolandi 

45.Sovet ittifoqi Millatlar Ligasi ittifoqiga qachon 

a’zo bo’lgan? 

A)1941 yil    B)1938 yil    C)1934 yil*   D)1940 yil 

46.Rapallo shartnomasi qaysi davlatlar o’rtasida 

imzolangan? 

A)SSSR va Yaponiya    B)SSSR va Germaniya*   

C)SSSR va Xitoy   D)Germaniya va Yaponiya 

47.Rapallo shartnomasi qaysi yili imzolangan? 

A)1922 yil*     

B)1924 yil    

C) 1926 yil      

D) 1932 yil 

48.SSSR va Germaniya o’zaro hujum qilmaslik 

haqidagi shartnoma qachon imzolandi? 

A)1941 yil 20 mart     B)1939 yil 23 avgust*    

C)1941 yil 15 mart     D)1938 yil 17 iyun 

49.Molotov-Ribbentrop nomi bilan tarixga kirgan 

hujjatning nomi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A)SSSR va Yaponiya    B)SSSR va Germaniya *    

C)SSSR va Xitoy     D)Germaniya va Yaponiya 

50.Germaniya va SSSR o’rtasidagi shartnomaning 

maxfiy protokolida SSSRga qaysi hududlar 

berilishiga kelishilgandi? 

A)Pol’shaning shimoliy qismi, Bessarabiya, 

Finlandiya 

B)Pol’shaning sharqiy qismi, Bessarabiya, 

Shvetsiya, Finlandiya 

C)Bessarabiya, Finlandiya, Norvegiya, Boltiq 

bo’yi davlatlar 

D)Pol’shaning sharqiy qismi, Finlandiya, Boltiq 

bo’yi davlatlari, Bessarabiya 
Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat