1. Y. T. Toshpo’latov yaratgan k-1 preparati qanday maqsadda ishlatiladi?Download 18,1 Kb.
Sana05.09.2021
Hajmi18,1 Kb.
#165512
Bog'liq
7 sinf to'liq test
1 тема-1, 1 - Amaliy ish, document, BEXRUZ BIOTEX, toshkent shahridagi zavod boshqarmasi binosi, Лаборатория-иши-№1 (2), Qattiq jismlarning mexanik xossalari. Moddalarning issiqlikdan k, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti urganch filiali ko, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti urganch filiali ko, Mavzu Saylov huquqi erkinligi-fuqorolikjamiyatining sharti…, jadval1, JURNALI, utopia anlyze., HUSNIXAT. DARS ISHLANMASI.

Test kislorodgacha

1.Y.T.Toshpo’latov yaratgan K-1 preparati qanday maqsadda ishlatiladi?

A)Paxta zararkunandalariga qarshi B)Paxta sellulozasini olishda C)Metal yuzasi bilan ishqalanishini kamaytiruvchi modda D)Polimer moddalarni sintezlashda

2. Shtativdagi qaysi moslamadan tubi yassi va konussimon kolbalar, stakanlar, chinni kosachalarda moddalarni qizdirishda foydalaniladi?

A) Qum yoki suv hammomi B) Asbest to’rli taglik C) Halqali tutqich D) O’zak

3. Propargil spirit hosilalari va geterosiklik birikmalarni o’rgangan olim? A)Y.T.Toshpo’latov B)A.G’.Mahsumov C)N.A.Parpiyev D)A.A.Abduvohobov

4. Qaysi gaz yonmaydi, lekin yonishga yordam beradi? A) Kislorod B) Vodorod C) Karbonat angidird D) Azot

5. Atomlarning muayyan turi bu…. A)molekula B)modda C)kimyoviy birikma D)kimyoviy element

6. Oqsillarning kimyoviy tuzilishi va ularning organizmga ta`siri to`g`risida ilmiy maktab yaratgan, feramon tutqichlarini yaratgan olim kim?

A) Sh.I. Solihov B) A.A Abduvahobov C) A.G` Mahsumov D) H.U. Usmonov

7. Quyidagi qaysi metall kerosin ichida saqlanadi?

A)rux B)natriy C)kadmiy D)qalay

8. Alanganing qaysi qismi chetlari xira eng issiq bo’ladi?

A) Yuqori B) O’rta C) Pastki D) Chetki

9. .Laborotoriyada ortib qolgan Na metali nima qilinadi?

A) Suvda eritiladi B) Kerosin ostida saqlanadi C) Yondiriladi D) Spirtda eritiladi

10. Kimyo fanining pedmeti nima?

A) Tabiiy moddalar B) Sintetik moddalar C) Jismlar D) Tabiiy va sintetik moddalar

11. Yonish va oksidlanish jarayonlari haqidagi nazariya kimga tegishli?

A) Lomonosov B) Dalton C) Shtal D) Lavuazye

12. Element atomi massasini uglerod 12 izatopi atomi massasining 1/12 (o‘n ikkidan bir) qismidan necha marta og‘irligini ko‘rsatuvchi kattalik nima deyiladi?

A) Nisbiy molekulyar massa B) Nisbiy atom massa C)Molyar massa D) Absolut massa

13. Yer yuzasining foydali qazilmalar olinadigan qismining 90 foizini tashkil etadigan elementlarning necha foizini metallar tashkil etadi?

A) 60 B) 40 C) 20 D) 80

14. O’z tajribalariga asoslanib atomistik nazariya asoslarini bayon etgan olim kim?

A)Ar Roziy B) Lavuazye C)Demokrit D) Dalton

15. Metallarning yaltiroqligi, plastikligi, elektr o`tkazishi nima bilan bog`liq?

A)Kristall panjaradagi protonlarga B)Kristall panjaradagi erkin elektronlarga C) Kristall panjaradagi metalga D) Kristall panjaradagi nuklonlarga

16. Qaysi olim yuqori darajada toza molibden olishning termik usulini yaratgan? A) N.R Yusupbekov B) T.M Mirkomilov C) N.A Parpiyev D) H.U. Usmonov

17. Moddalar kimyoviy xossalarini o`zida saqlovchi eng kichik zarracha nima deb ataladi?

A) Molekula B) Atom C) Ion D) Yadro

18. Qaysi kristall panjara yuqori suyuqlanish harorati va yuqori qattiqlikka ega bo`ladi?

A) Metall B) Ion C) Atom D) Molekulyar

19. Simob to’kilgan joyga qaysi modda sepiladi?

A) Suv B) Oltingugurt C) Qum D) Sulfat kislota

20. Paxta selullozasi olishning jahon standartlariga javob beradigan tizimlari ishlab chiqqan olim kim?

A) Sh.I. Solihov B) O.S. Sodiqov

C) A.A Abduvahobov D) H.U. Usmonov

21. Sof modda butun hajmi bo‘yicha bir xil tarkib va xossaga ega bo‘lsa bunday modda qanday nomlanadi?

A) Gomogen B) Geterogen C) To’yingan D) To’yinmagan

22. Bir stakan suvda a) 1 choy qoshiq tuz eritilsa b) 1 osh qoshiq tuz eritilsa suv necha gradusda muzlaydi? A) -4; -2 B) -2; -4 C) 0; -2 D) 0; -4

23. Cho‘kib qolgan qattiq moddadan suyuq moddani qaysi usul bilan ajratib olinadi?

A) Ajratish voronkasi B) Filtrlash C) Distillash D)Dekantatsiya

24. Filrat nima?

A) Filtrdan qolgan cho’kma B) Tayyorlangan filtr qog’oz C) Filtrdan o’tgan tiniq eritma D) Filtrdan o’tmagan tiniq eritma

25. Oltingugurt va uglerodning allatropik shakllari soni qanday nisbatda bo’ladi? A) 1:1 B) 4:3 C) 1:2 D) 3:4

26. Qaysi agregat holat mexanik mustahkamlikka, aniq hajm va shaklga ega? A) Qattiq B) Suyuq C) Gaz D) Plazma

27. Oltingugurt atomining nisbiy molekulyar massasi nechiga teng?

A) 32g/mol B) 5,312*10-23g C)32 D) 16 g/mol

28. Qattiq holatdan to‘g‘ridan to‘g‘ri gaz holatiga o‘tish hodisasi qanday nomlanadi? A) Diffuziya B) Sublimatlanish C) Allatropiya D) Ekvivalent

29. Molekulalarning o`lchami qanday qiymatga ega bo`adi? A) 30 angstrm B) 0,3 nm C) 3*10-8 m D) 3 angstrm

30. Birikma tarkibiy qismlari qanchadan iborat ekanligini aniqlash nima deb ataladi? A) Sifat analizi B) Miqdor sintezi C) Sifat sintezi D) Miqdor analizi

31. Qaysi agregat holat o’z shakliga ega emas, lekin aniq hajmiy o’lchamga ega? A) Qattiq B) Suyuq C) Gaz D) Plazma

32. Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi nima deb ataladi?

A) Ekvivalent B) Sublimatlanish C) Allatropiya D) Diffuziya

33. Valentlik so`zining ma`nosi nima?

A) Teng qiymat B) Kuchi bor C) Bo’linmas D) Zaryadlangan

34. Sublimatlanish xossasiga ega bo’lgan birikmalarni toping?

1)yod 2)muz 3)naftalin 4)oshtuzi

A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 2, 4

35. Suvda eruvchan turli xildagi tuzlarni suvdan ajratib olish uchun qaysi usuldan foydalaniladi? A) Bug’latish B) Filtrlash C) Distillash D) Tindirish

36. Karrali nisbatlar qonuni muallifi kim? A) Prust B) Avagadro C) Dalton D) Lomonosov

37. “Bir xil sharoitda o‘zaro teng hajmdagi turli xildagi gazlarda molekulalar soni teng bo‘ladi” ushbu ta’rif qaysi qonunga tegishli? A) Karrali nisbatlar qonuni B) Massa saqlanish qonuni C) Tarkibning doimiylik qonuni D) Avagadro qonuni

38.Quyidagilarning qaysilari kimyoviy hodisa hisoblanmaydi? 1)mis idishning havoda qorayishi; 2)suvning muzlashi; 3)kislotaga asos ta’sir etishi; 4)qumni sement bilan; aralashtirish; 5)havoni sovutib kislorod olish; 6)metallning havoda oksidlanishi

A)1,3,6 B)1,3,5 C)2,4,5 D)2,4,6

39. Quyidagi fikrlarning qaysilari to’g’ri? 1) fizik jarayonlarda molekula ham, atomlar ham saqlanib qoladi; 2) fizik jarayonlarda molekula saqlanmaydi, atomlar saqlanadi; 3)kimyoviy jarayonlarda molekulasa qlanmaydi, atomlar saqlanadi; 4)kimyoviy jarayonlarda molekula ham, atomlar ham saqlanmaydi.

A)1,3 B)2,4 C)2,3 D)1,4

40. Suv necha gradusda ( oC) maksimal zichlikka ega bo’ladi?

A) 0 B) +4 C) -4 D) +20

41. 1772-1789-yillarda qaysi olim yopiq idishda olib borilgan tajribalarda umumiy massa o‘zgarmasligini kuzatgan?

A) Lomonosov B) Lavuazye C) Dalton D) Prust

42. Avagadro qonuni faqat qanday holatdagi moddalarga ta’sir etadi?

A) Gaz B) Suyuq C) Qattiq D) Plazma

43. Quyidagi fikrlarning qaysilarida kimyoviy element haqida fikr yuritilayotganini aniqlang. 1)Temirda magnitga tortilish xususiyati mavjud; 2)Xlorofil tarkibida magniy mavjud; 3)Fransiy, galliy va seziy oddiy sharoitda qattiq; 4)qalqonsimon bez tarkibida yod mavjud; 5)ftorning nisbiy elektromanfiyligi eng katta qiymatga ega A)1,2,3 B)2,4,5 C)2,3,4 D)1,2,4

44. Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy formulalar yordamida ifodalanishi nima deb ataladi?

A) Kimyoviy belgi B) Kimyoviy indeks C) Kimyoviy tenglama D) Kimyoviy birikma

45. “Har qanday kimyoviy sof modda olinish usuli va joyidan qat’i nazar doimiy tarkibga ega bo‘ladi” ushbu tar’rifga mos keluvchi qonunni yaratgan olim kim?

A) Lomonosov B) Dalton C) Prust D) Lavuazye

46. Yurak tarkibida qancha (%) suv bor?

A) 83 B) 95 C) 80 D) 25

47. Qora rangli oksidni aniqlang.

A) Cu2O B) CuO C) HgO D) Al2O3

48. Qizil temirtosh va magneziya tarkibidagi allatropik shaklga ega bo’lgan elementlarning umumiy soni nechta?

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

49. 3 xil agregat holatda boladigan oksidlar qanday nomlanadi?

A) Asosli B) Kislotali C) Amfoter D) Befarq

50. Quyidagilar orasidan a) suyuq b) qattiq c) gaz agregat holatdagi galogenlarni aniqlang. 1. Ftor; 2.Brom; 3. Xlor; 4. Yod

A) a-4, b-2, c-1 B) a-2, b-3, c-4 C) a-2, b-4, c-3 D) a-2, b-1, c-3

51. Atom kristall panjaraga ega bo’lgan moddani aniqlang.

A) Olmos B) Qattiq xlor C) Brom D) Marganes

52. Quruqlik o’simliklari tanasining qancha (%) qismi suvdan iborat?

A) 50-75% B) 20-25% C) 95-98% D) 95-99%

53. So’ndirilmagan ohak murakkab moddalarning qaysi sinfiga mansub?

A) Asos B) Kislota C) Oksid D) Tuz

54. Barcha anorganik moddalar tarkibiga ko‘ra qanday guruhlarga bo’linadi?

A) Metallar va metallmaslar B) Oddiy va Murakkab C) Elektrolit va noelektrolit D) To’yingan va to’yinmagan

55. Suyuq agregat holatdagi metallni aniqlang. A) Brom B) Oltin C) Qo’rg’oshin D) Simob

56. Karbonat angidridning havoda tashkil etgan miqdori (%) ning son qiymatidan 100 martta ko’p miqdorda atom tutgan murakkab modda ultrabinafsha nurlarni to‘liq o‘tkazish xususiyatiga egaligi uchun tibbiyotda ultrabinafsha nur bilan ishlovchi asboblarda qo’llaniladi. Ushbu nomalum moddaning tarkibidagi elektronlar sonini hisoblang.

A) 22 B) 32 C) 30 D) 23

57. Fosfornig kislorodda yonishi natijasida hosil bo’lgan murakkab modda, perxlorat kislota bilan ta’sirlashishi natijasida nomalum oksid hosil bo’ldi. Shu oksidning massasi «quruq muz» ning massasidan necha martta ortiq?

A) 2,86 B) 4 C) 4,25 D) 4,16

58. Qanday asoslar terini o’yish xossasiga ega?

A) Suvda eriydigan B) Suvda erimaydigan C) Amfoter D) Barcha asoslar terini o’yadi

59. Yashil va qo’ng’ir rangli asoslar tarkibida atomlar nisbatini aniqlang.

A) 1:1 B) 5:7 C) 3:5 D) 7:5

60. Natriy metalining suv bilan reaksiyasidan hosil bo’lgan alanganing rangi qaysi indikatorning ishqoriy eritmada hosil qiladigan rangi bilan bir xil?

A) Lakmus B) Fenolftalein C) Metilzarg’aldog’i D) Universal

61. Kaustik soda bilan suvdagi bir jinsli eritmasi «ohakli suv» deb nomlanadigan moddaning atomlari soni qanday nisbatda bo’ladi?

A) 1:1 B) 5:3 C) 0,6:1 D) 2:3

62. Nitrat kislota suvdan necha barobar og’ir?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 1,5

63. Konsentrlangan sovuq nitrat kislota qanday idishlarda saqlanmaydi?

A) Temir B) Mis C) Aluminiy D) Xrom

64. Borat kislota necha negizli?

A) 1 B) 2 C) 3 D)4

65. Nitrat kislota quyidagi qaysi metall bilan ta’sirlashadi?

A)Oltin B)Kumush C)Rodiy D)Platina

66. Lakmus kislota eritmasida qanday rangga o’zgaradi?

A)Qizil B) Rangsiz C) Sariq D) Pushti

67. Qaysi asos 1 l suvda 20°C 1,56 g miqdorda eriydi?

A) NaOH B) Ca(OH)2 C) KOH D) Zn(OH)2

68. Selluloza ishlab chiqarishda foydalaniladigan kislotani aniqlang.

A)H2SO4 B)HNO3 C) HCl D) H3PO4

69. Respublikamizning qaysi konlaridan marmar qazib olinadi?

A) Xo‘jaikon, Tubokat B) Nurota va G‘ozg‘on C) , Borsakelmas , Oqqala D) Qoraqat, Jetitov

70. Qizil qon tuzi va sariq qon tuzi tarkibidagi atomlar yig’indisini aniqlang.

A) 30 B)28 C) 33 D) 32

71. Inson organizmi umumiy massasining qancha (%) qismini tuz tashkil etadi?

A) 5,5% B) 5% C) 4,5% D) 4,8%

72. Al2O3 ning ekvivalentini hisoblang.

A) 22 B) 27 C) 17 D) 9

73. Ortoborat kislotaning ekvivalentini aniqlang. A) 22 B)21,67 C) 18 D)20,67Download 18,1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash