1-sinf matematika darsligining 2017-2018 yilning mavzuiy ish rejasiDownload 48.5 Kb.
Sana10.09.2017
Hajmi48.5 Kb.
1-SINF MATEMATIKA DARSLIGINING

2017-2018 YILNING MAVZUIY ISH REJASI


T\R

Mavzular

Soat

O’tish vaqti

Betlar

I chorak

1.Narsalarning xossalari va narsalarning guruhlari.

Geometrik shakllar. Fazoviy va vaqtiy tasavvurlar.

1

Narsalarning xossalari

1
3-bet

2

Narsalarning rangi, shakli, o‘lchami...

1
4-bet

3

Narsalarni o‘lchamlari: uzun-qisqa, keng-tor, baland-past...

1
5-bet

4

Ustida- ostida, chapda-o‘ngda, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga

1
6-bet

5

Narsalar (bir xil, har xil) Ko‘p, kam, shuncha, ...ta ortiq, (kam)

1
7-bet

6

«Har biri», «hammasi», «...dan boshqa hammasi»...

1
8-bet

7

Bitta yoki bir nechta narsani ajratish,

1
9-bet

8

Narsalar sanog‘i va ketma-ketligi

1
10-bet

Bir xonali sonlar

9

1 soni bilan tanishtirish

1
11-bet
10

2 sonining tarkibi

1
12-bet
11

>, <, = belgilari

1
13-bet
12

3 sonining tarkibi

1
14-bet
13

+, –, = belgilari. 3 soni

1
15-bet
14

3 soni ichida misol va masalalar

1
16-bet
15

4 sonining tarkibi

1
17-bet
16

4 soniga doir misol va masalalar

1
18-bet
17

5 sonining tarkibi

1
19-bet
18

5 soni ichida qo‘shish

1
20-bet
19

5 soni ichida ayirish

1
21-bet
20

6 sonining tarkibi

1
22-bet
21

6 soni ichida qo‘shish va ayirish

1
23-bet
22

7 sonining tarkibi

1
24-bet
23

7 soni ichida qo‘shish va ayirish

1
25-bet
24

8 sonining tarkibi

1
26-bet
25

8 soni ichida qo‘shish va ayirish

1
27-bet
26

9 sonining tarkibi

1
28-bet
27

9 soni ichida qo‘shish va ayirish

1
29-bet

28

0 soni bilan tanishtirish

1
30-bet

29

10 sonining tarkibi

1
31-bet

30

10 soni ichida qo‘shish va ayirish

1
32-bet

31

Avval, keyin, oldin, oldinroq, keyinroq

1
33-bet

32

Hafta. Hafta kunlari va sanog‘i

1
34-bet

33

Nuqta. To‘g‘ri chiziq kesmasi. Siniq chiziq va egri chiziq

1
35-bet

34

Ikkitalab sanash. Juft sonlar

1
36-bet

35

Oralatib sanash. Toq sonlar

1
37-bet

36

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
38-bet

10 ichida qo‘shish va ayirish

37

Songa 0 ni qo‘shish va sondan 0 ni ayirish

1
39-bet

38

Songa 1 ni qo‘shish va sondan 1 ni ayirish

1
40-bet

39

1 ni ketma-ket qo‘shish va ayirish

1
41-bet

40

Songa 2 ni qo‘shish va sondan 2 ni ayirish

1
42-bet

41

Songa 3 ni qo‘shish va sondan 3 ni ayirish

1
43-bet

42

Songa 4 ni qo‘shish va sondan 4 ni ayirish

1
44-bet

43

Songa 5, 6, 7, 8, 9 sonlarini qo‘shish

1
45-bet

44

Sondan 5, 6, 7, 8, 9 sonlarini ayirish

1
46-bet

45

6 ga sonni qo‘shish va 6 dan sonni ayirish

1
47-bet
II chorak


46

7 ga sonni qo‘shish va 7 dan sonni ayirish

1
48-bet

47

8 ga sonni qo‘shish va 8 dan sonni ayirish

1
49-bet

48

9 ga sonni qo‘shish va 9 dan sonni ayirish

1
50-bet

49

10 sonini hosil qilish

1
51-bet

50

10 dan sonni ayirish

1
52-bet

51

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
53-bet

52, 53

Qo‘shish va ayirishning o‘zaro bog‘liqligi

2
54, 55-betlar

54

Qiziqarli jadval

1
56-bet

55

Qo‘shishning hadlari

1
57-bet

56

Qo‘shiluvchilarning o‘rinlarini almashtirish

1
58-bet

57

Noma’lum qo‘shiluvchini topish

1
59-bet

58

Ayirishning hadlari

1
60-bet

59

Noma’lum kamayuvchini topish

1
61-bet

60

Noma’lum ayriluvchini topish

1
62-bet

61

Ayirishning to‘g‘riligini tekshirish

1
63-bet

62

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
64-bet

63, 64

Kilogramm haqida tushuncha.

Misol va masalalar yechish2
65, 66-betlar

65, 66

Litr haqida tushuncha.

Misol va masalalar yechish2
67, 68-betlar

67

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
69-bet

68

Burchaklarning turlari.

1
70-bet

69

Ko‘pburchaklar haqida ma’lumot.

1
71-bet

70

Santimetr haqida tushuncha.

Misol va masalalar yechish.1
72-bet

71, 72

Kesmalarning uzunligini o‘lchash va taqqoslash

2
73, 74-betlar

73

O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish

1
75-bet

74

O‘tilganlar mustahkamlash

1
76-bet

Yuzlik.

11 dan 100 gacha bo‘lgan sonlar

75

11 dan 20 gacha bo‘lgan sonlar

1
77-bet

76

Bir va ikki xonali sonlar

1
78-bet

77

Ikki xonali sonning tarkibi.
10, 11, 12 sonlari

1
79-bet

78, 79

13, 14, 15 sonlar tarkibi.

Misol va masalalar yechish2
80, 81- betlar

80

16, 17 sonlar tarkibi

1
82-bet

III chorak

81

18, 19 sonlar tarkibi

1
5- misol (83-bet)

82, 83

20 sonining tarkibi.

Misol va masalalar yechish2
6,12- misol (84, 85-betlar)

84,85

Qavslar

2
3,8- misol (86, 87-betlar)

86

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
5-misol (88-bet)

87

1-NI. Matematik diktant

1BIR XONALI SONLARNI O‘NLIK ORQALI O‘TIB QO‘SHISH

88

Bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib qo‘shish. Sodda va tarkibli misol va masalalar yechich.

1
5-misol

89

9+2, 9+3, 8+3 ko‘rinishidagi misollarni yechish.

1
5-misol(90, 91-bet89, 90-bet)

90

9+4, 8+4, 7+4 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
5-misol(91-bet)

91

9+5, 8+5, 7+5, 6+5 ko’rinishidagi misollarni yechish. Tarkibli maslalar.

1
5-miso(l92-bet)

92

Yig’indini topishga doir misol va masalalar yechish.

1
6-misol(93-bet)

93

9+6, 8+6, 7+6, 6+6 ko’rinishidagi misollarni yechish. O‘rganilgan turdagi misol va masalalarni yechish

1
6-misol(94-bet)

94

9+7, 8+7, 7+7 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
6-misol(95-bet)

95

8+8, 9+8, 9+9 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
5-misol(96-bet)

96

Bir xonali sonlarni qo’shish jadvali.

1
5-misol(97-bet)

97

O’tilganlarni mustahkamlash.

1
6-misol(98-bet)

98

2-NI. Nazorat ishi

1BIR XONALI SONLARNI O‘NLIK ORQALI O‘TIB AYIRISH

99

Bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib ayirish. Sodda va tarkibli misol va masalalar yechich

1
5-misol(99, 100-betlar)

100

11-2, 11-3, 11-4, 11-5 ko’rinishidagi misollarni yechish. Misol va masalalar yechish.

1
100, 101-bet

101

11-6, 11-7, 11-8, 11-9 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
101-bet

102

12-3, 12-4, 12-5, 12-6 ko’rinishidagi misollarni yechish. O’rganilgan turdagi misol va masalalarni yechish.

1
6-misol(102-bet)

103

12-7, 12-8, 12-9 ko’rinishidagi misollarni yechish. Jadval asosida berilgan masalalarni yechish

1
6-misol(103-bet )

104

13-4, 13-5, 13-6 ko’rinishidagi misollarni yechish. Darchalarni to’ldirishga doir misollar.

1
6-misol(104-bet)

105

13-7, 13-8, 13-9 ko’rinishidagi misollarni yechish. Qisqa yozuv bo’yicha masala tuzib yechish.

1
6-misol(105-bet)

106

14-5, 14-6, 14-7 ko’rinishidagi misollarni yechish. Qisqa yozuv bo’yicha masala tuzib yechish.

1
6-misol(106-bet)

107

14-8, 14-9 ko’rinishidagi misollarni yechish. O’rganilgan turdagi misol va masalalarni yechish.

1
6-misol(107-bet )

108

15-6, 15-9 ko’rinishidagi misollarni yechish. Sodda va tarkibli masalalr

1
7-misol(108-bet)

109

15-7, 15-8 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
6-misol(109-bet)

110

16-7, 16-8, 16-9 ko’rinishidagi misollarni yechish.

1
7-misol(110-bet)

111

17-8, 17-9, 18-9 ko’rinishidagi misollarni yechish. Jadvaldan qiymati bir xil bo’lgan misollarni topib yechish.

1
6-misol(111-bet)

112

Bir xonali sonlarni ayirish jadvali

1
5-misol(112-bet)

113

O’tilganlarni mustahkamlash

1
6-misol(113-bet)

114

3-NI. Test

121—100 ichidagi sonlar

115

20 dan 29 gacha bo‘lgan sonlar

1
4-misol(114-bet)

116

30 dan 39 gacha bo‘lgan sonlar

1
5-misol(115-bet)

117

40 dan 49 gacha bo‘lgan sonlar

1
5-misol(116-bet)

118

50 dan 59 gacha bo‘lgan sonlar

1
6-misol(117-bet)

119

4-NI. Matematik diktant

1120

60 dan 69 gacha bo‘lgan sonlar

1
6-misol(118-bet)

121

70 dan 79 gacha bo‘lgan sonlar

1
6-misol(119-bet )

122

80 dan 89 gacha bo‘lgan sonlar

1
5-misol(120-bet)

123

90 dan 99 gacha bo‘lgan sonlar

1
6-misol(121-bet )

124

Metr. Detsimetr haqida tushuncha

1
6-misol(122-bet )

125

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
6-misol(123-bet )

126

5-NI. Nazorat ishi

1IV chorak.

100 ichida qo‘shish va ayirish

127, 128

O‘nliklar ustida amallar

2
8-misol(124, 125-betlar)

129,

130


O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish. Geometrik shakllar

2
6,11-misol(126, 127-betlar)

131

Misol va masalalar yechish

1
6-misol(128-bet)

132

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
5-misol(129-bet)

133

6-NI. Test

1134, 135

0 bilan tugaydigan ikki xonali sonlarni qo‘shish va ayirish

2
6,11-misol(130, 131-betlar)

136, 137

Ikki amalli masalalar haqida tushuncha

2
6,12-misol(132, 133-betlar)

138

7-NI. Nazorat ishi

1139, 140

Qo‘shishning qulay usullari

2
5-misol(134, 135-betlar)

141, 142

Ayirishning qulay usullari

2
5,11-misol(136, 137-betlar)

143

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

1
6-misol(138-bet)

144

Ikki xonali sonlarni ayirish

1
6-misol(139-bet)

145, 146, 147

8-NI. Matematik diktant

Misollarni tushuntirib yechish3
6-misol(140,141,

142-betlar)

148

28+32 ko‘rinishidagi misollarning yechilishini taqqoslash

1
5-misol(143-bet)

149

50-27 ko‘rinishidagi misollarning yechilishini tushuntirish

1
5-misol(144-bet)

150

O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish.

1
6-misol(145-bet)

153

100 dan bir xonali sonni ayirish

1
4-misol(148-bet)

154

100 dan ikki xonali sonni
ayirish

1
4-misol(149-bet )

155

9-NI. Nazorat ishi

1156

Sehrli jadval

1
5-misol(150-bet)

157,158,159

Uchinchi qo‘shiluvchini topishga doir misol va masalalar yechish

3
5,9,14-misol(151, 152, 153-bet)

160

O‘tilganlarni mustahkamlash

1
6-misol(154-bet)
2
6,11-misol(146, 147-betlar)

161

O‘tilganlarni mustahkamlash uchun mashqlar

1
6-misol(155bet)

162

O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish.

1
11-misol(156-bet)

163

10-NI. Yakuniy test

1164, 165

O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish.

2
16,20-misol (157-158 bet)
Download 48.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti