1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi va turlariDownload 26.93 Kb.
Sana19.12.2019
Hajmi26.93 Kb.
“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411 guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari

1-variant

1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi va turlari.

2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Baliq skeleti” metodidan foydalanish.

3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari. 1. “Informatika fanining rivojlanish tarixi“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing

 2. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev


“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411 guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari

2-variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish texnologiyalari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Klaster” metodidan foydalanish.

 3. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Axborot. Axborot tizimi, uning klassifikasiyasi va sohalar bo’yicha tasniflanishi“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Namoyish etuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari3-variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalar yaratish tamoyillari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Musbat, manfiy, qiziqarli” metodidan foydalanish.

 3. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Algoritm haqida tushuncha, blok sxemalar“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


4-Variant

 1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi

 2. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Kungaboqar” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Pascal dasturlash tili haqida tushuncha“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


5-Variant

 1. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 2. Pedagogik dasturiy vositasining foydalanish maqsadini aniqlash, o‘quv materiallarini taxlil qilish va tanlash, uni strukturalash va formallashtirish.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Keys-stadi” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Axborot texnologiyalari va uning rivojlanish bosqichlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


6-Variant

 1. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 2. Foydalanuvchi va pedagogik-dasturiy vositalarning o‘zaro xamkorligini tashkil etish metodlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Insert” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Dasturiy ta’minot. Uning turlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari


7-Variant

 1. O‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini va kompyuterning texnik imkoniyatlarini xisobga olish, o‘qitish strategiyasining ustuvorligi, pedagogik va psixologik ergonomiklik, funksional to‘lalik, motivasionli va faollashtirishli ta’minlanganlik.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Wenn diagrammasi” metodidan foydalanish

 3. Pedagogik dasturiy vositasining foydalanish maqsadini aniqlash, o‘quv materiallarini taxlil qilish va tanlash, uni strukturalash va formallashtirish.

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Tizimli daturiy ta’minot“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


8-Variant

 1. Ekspert-o‘rgatuvchi tizimlar, avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi tizimlar.

 2. Pedagogik ssenariyni taqdim etish; pedagogik dasturiy vositalarda o‘quv faoliyatni boshqarish

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “BBB” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „MS DOS operasion tizimi va unda ishlash“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev


“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari
9-Variant


 1. Elektron dasrlik va uning turlari. Zamonaviy elektron darsliklarning asosiy jihatlari.

 2. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Muz otar” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Windows operasion tizimi va uning imkoniyatlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari


10-Variant

 1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi va turlari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Bumerang” metodidan foydalanish.

 3. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 4. „Qobiq dasturlar, ularning ishlash tamoyillari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


11-Variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish texnologiyalari.

 2. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Zinama-zina” metodidan foydalanish

 4. „Yordamchi daturlar va xizmatchi daturlar, ularning qo’shimcha imkoniyatlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. O‘rgatuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


12-Variant

 1. Elektron dasrlik va uning turlari. Zamonaviy elektron darsliklarning asosiy jihatlari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Nilufar guli” metodidan foydalanish

 3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Amaliy dasturlar va ularning ahamiyati“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari13-Variant

 1. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Blis so’rov” metodidan foydalanish.

3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

4. „Ofis dasturlari va ularning ishlash prinsiplari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

5.O‘rgatuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari

14-variant

1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi va turlari.

2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Baliq skeleti” metodidan foydalanish.

3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari. 1. “Informatika fanining rivojlanish tarixi“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing

 2. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev


“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari15-variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish texnologiyalari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Klaster” metodidan foydalanish.

 3. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Axborot. Axborot tizimi, uning klassifikasiyasi va sohalar bo’yicha tasniflanishi“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Namoyish etuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari16-variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalar yaratish tamoyillari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Musbat, manfiy, qiziqarli” metodidan foydalanish.

 3. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Algoritm haqida tushuncha, blok sxemalar“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari17-Variant

 1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi

 2. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Kungaboqar” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Pascal dasturlash tili haqida tushuncha“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev
“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


18-Variant

 1. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 2. Pedagogik dasturiy vositasining foydalanish maqsadini aniqlash, o‘quv materiallarini taxlil qilish va tanlash, uni strukturalash va formallashtirish.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Keys-stadi” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Axborot texnologiyalari va uning rivojlanish bosqichlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


19-Variant

 1. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 2. Foydalanuvchi va pedagogik-dasturiy vositalarning o‘zaro xamkorligini tashkil etish metodlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Insert” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Dasturiy ta’minot. Uning turlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari


20-Variant

 1. O‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini va kompyuterning texnik imkoniyatlarini xisobga olish, o‘qitish strategiyasining ustuvorligi, pedagogik va psixologik ergonomiklik, funksional to‘lalik, motivasionli va faollashtirishli ta’minlanganlik.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Wenn diagrammasi” metodidan foydalanish

 3. Pedagogik dasturiy vositasining foydalanish maqsadini aniqlash, o‘quv materiallarini taxlil qilish va tanlash, uni strukturalash va formallashtirish.

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Tizimli daturiy ta’minot“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


21-Variant

 1. Ekspert-o‘rgatuvchi tizimlar, avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi tizimlar.

 2. Pedagogik ssenariyni taqdim etish; pedagogik dasturiy vositalarda o‘quv faoliyatni boshqarish

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “BBB” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „MS DOS operasion tizimi va unda ishlash“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


22-Variant

 1. Elektron dasrlik va uning turlari. Zamonaviy elektron darsliklarning asosiy jihatlari.

 2. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Muz otar” metodidan foydalanish

 4. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 5. „Windows operasion tizimi va uning imkoniyatlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan yakuniy nazorat savollari


23-Variant

 1. Pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi va turlari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Bumerang” metodidan foydalanish.

 3. Namoyish etuvchi dasturlardan foydalanib ma’naviyat soati darsini tayyorlang

 4. „Qobiq dasturlar, ularning ishlash tamoyillari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


24-Variant

 1. Pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish texnologiyalari.

 2. Nazorat qiluvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 3. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Zinama-zina” metodidan foydalanish

 4. „Axborotlarni himoya qilishning kriptografik va stenografik usullari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. O‘rgatuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


25-Variant

 1. Elektron dasrlik va uning turlari. Zamonaviy elektron darsliklarning asosiy jihatlari.

 2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Nilufar guli” metodidan foydalanish

 3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

 4. „Antivirus dasturlar va ularning klassifikasiyasi“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

 5. Nazorat qiluvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari


26-Variant

 1. O‘rgatuvchi dasturlar dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

2. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo‘ladigan pedagogik texnologiyalardan “Blis so’rov” metodidan foydalanish.

3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

4. „Viruslar, ularning tasniflanishi va turlari“ mavzusiga mos texnologik xarita tuzing.

5.O‘rgatuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlang

Kafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev

“Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 410-411-guruh talabalari uchun “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanidan

yakuniy nazorat savollari27-Variant

 1. O’qitishga mo’ljallangan dasturiy vositalarning klassifikatsiyasi, strukturasi va funksiyalari.

2. Pedagogik test o’tkazish tushunchasi

3. Namoyish etuvchi dasturlar va dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari.

4. Test topshiriqlarini ishlab chiqishga qo’yiladigan talablar

5.O‘rgatuvchi dasturlarning biridan foydalanib, yuqoridagi dars mavzusini mustahkamlovchi bosqichini tayyorlangKafedra mudiri: Ch.B.Normurodov

o’qituvchi: Sh. Yuldoshev
Download 26.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat