1. Nastarin o’simligiga xos xususiyatlarni ko’rsating ? a bargini kech to’kadigan yarim butaDownload 148.5 Kb.
Sana13.05.2020
Hajmi148.5 Kb.


Botanika
1. Nastarin o’simligiga xos xususiyatlarni ko’rsating ?

a) bargini kech to’kadigan yarim buta ;

b) kurtaklari yirik tog’larda o’sadi ;

c) barglari poyada navbatma-navbat joylashgan ;

d) kurtaklari mayda; e) kurtaklari yirik madaniy o’simlik; f) bargini barvaqt to’kadigan buta;

m) bargini barvaqt to’kadigan yarim buta;

n) bargini kech to’kadigan buta; k) kurtaklari poyada qarama – qarshi joylashgan

A ) a,b,k, B ) b,c,f C ) b,n,k D ) e,n,k

2. Soxta kashtanga xos xususiyatlarni ko’rsating?

a) gul kurtaklari barg kurtaklariga nisbatan yirik

b) 1000- yilgacha umr ko’radi. c) barglari panjasimon oddiy. d) 2000 yilgacha umr ko’radigan buta ; e) kurtaklari mayda; f) kurtaklari yirik ; k) barglari panjasimon murakkab; m) 2000 yilgacha umr ko’radigan daraxt

A ) a,c,d,f B ) f,k,m

C ) b,c,e D ) a,c,f,m

4. Ildizi 30 m gacha yetadigan o’simlikkka xos bo’lmagan xususiyatni ko’rsating?

a) barglari oddiy ; b) barglari murakkab c)ildizpoyali o’simlik; d) ildiz bachkilari yordamida ko’payadi; e) piyozboshli o’simlik; e) ildiz bosimini ko’rish mumkin yer ustki qismi kesilganda: f) popuk ildiz sistemali o’simlik

A ) a,d,e B ) a,e,f B ) b,c,d,e D ) b,c,e,f

5. Qizilmiyaga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

a) ildizpoyali o’simlik b) 30- 40 yoshlisi bir yozda 500-600 l suv bug’latadigan buta

c) parxesh yo’li bilan ko’paytiriladi;

d) tugnakli o’simlik; e) ildiz bachkisi yordamida ko’payadi; f) lup tolalari juda yaxshi rivojlangan k) ko’p yillik o;simlikA ) b,c,d,f B ) a,e,k C ) a,b,e D ) c,d,f,k

6. O’simlik barg to’qimalarini ko’rsating

1) asosiy; 2) qoplovchi

3) o’tkazuvchi 4)mexanik

a) ustunsimon va ovolsimon hujayralar ustki qismidagi hujayralar; b) loviyasimon juft hujayralar; c) shaffof, zich, yorug’likni yaxshi o’tkazadigan hujayralar o’rtasida; d) barg eti hujayralari; e) po’sti qalin, pishiq , juda uzun hujayralar; k) nay tolali boylamlar; n) barg po’sti hujayralari; m) tolalar

A )1-a,d; 2-c,n; 3-e,k; 4-mB ) 1-c,d; 2-a,n; 3-k; 4- e,m

C ) 1-a,d; 2-c,n; 3-b,e,k; 4-m

D ) 1-c,d; 2-a,n; 3-e,k; 4- m

7. Barglari o’yilgan qalamchasidan ko’paytiriladigan o’simliklar qatorini ko’rsating?

a) tok b) atirgul; c) jiyda; d) anor; e) tut; f) anjir

A ) a,e B ) a,b,d C ) a,f D ) a,c,e

8. Quyidagi o’simliklarga xos bo’lgan xususiyatlarni ko’rsating?

1- sebarga ; 2- burchoq ; 3- shuvoq

a..) poyasi fazodagi holatiga ko’ra tik o’sadi;

b) poysi fazodagi holatiga ko’ra ko’tarilib o’sadi; c) yavvoyi yem xashak o’simligi; d) hayotiy shakli irg’ay o’simligiga o’xshaydi; e) hayotiy shakli izen o’simliginiki kabi; f) hayotiy shakli qizilmiya o’simligi kabi; g) hayotiy shakli shashir o’simliginiki kabi ; k) suvni kam bug’latishga bargini to’kib moslashgan; m) bargi tikanga aylanib suvni kam bug’latishga moslashgan;

n) poyasining ko’ndaklang kesmasi uch qirrali;

l) poyasining ko’ndalang kesmasi qanotchali

v) juft barglari gajakka aylangan;

A )1-a,c,g; 2-c,l,v; 3-e,k

B ) 1-b,c,g; 2-c,l,v; 3- e,k

C ) 1-b,c,f,g; 2-c,l; 3- e,k

D ) 1-b,c,f; 2-c,n,v; 3-d,m

10. Qulupnay o’simligiga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

a) soyasevar o’simlik; b) yorug’sevar o’simlik; c) jingalaklari mart oyida ko’chirish orqali ko’paytiriladigan o’simlik; d) poyasi o’rmalab o’sadi; e) kambiy qavatining ko’p qismi ichki tomonga qarab o’sadi; f) poyasi o’ralib o’sadi;

k) Tabiatda o’zi va mevasi istemol qilinadigan o’simlik; m) kambiy qavatining ko’p qismi tashqi tarafga qarab o’sadi

A ) a,c,d,k B ) b,c,e,f C ) a,c,k,m D ) b,d,e,f


11. Qaysi o'simliklarning barglari ancha barvaqt to'kiladi?

1) na'matak; 2) nastarin; 3) zarang; 4) tikan daraxt; 5) shamshod; 6) terak

A) 4, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 6 D) 1,2,5

12. Shox-shabbasi yoyiq (1), sharsimon

(2) va tik (3) bo'lgan o'simliklarni juftlab bering.

a) o'rik; b) qarag'ay; c) sadaqayrag'och;

d) olma; e) terak; f) shaftoli

A) 1-a, d, f; 2-c; 3-b, e

B) 1-e; 2-b, c; 3-a, d, f

C) 1-b, c; 2-c; 3-a, d, f

D) 1-a, f, c; 2-d, f; 3-b, c

13. Barg bandga ega bo'lgan (I) va o'troq bargli (II) o'simliklarni aniqlang.

1) o'rik; 2) anjir; 3) gulsafsar; 4) lola;

5) qovun; 6) makkajo'xori

A) I- 1, 2, 5; II -3,4,6

B) 1-2,5,6,11- 1,3,4

C) I- 1, 2; II - 3, 4, 5, 6

D) I- 1, 5, 6; II - 2, 3, 4

14. Qayrog’och o’simligiga xos bo’lgan xususiyatlarni aniqlang?

a) vegetativ kurtagi yirik ; b ) generativ kurtagi yirik ; c) ildizi 350 (500) yilgacha yashaydi;

d) uy- ro’zg’or buyumlari tayyorlanadi;

e) bargi oddiy; f) bargi murakkab; k) yog’ochligi yumshoq; m) kurtagi mayda; n) shox shabbasi terakniga o’xshash

A) d,e,m B ) a,c,d,e C ) b,c,d,f,n D ) c,d,e,m

15. Popuk ildizli, bargi parallel tomirlangan o'simliklarni aniqlang.

1) ukrop; 2) sholi; 3) suli; 4) sabzi; 5) piyoz,

6) boychechak,7) shirinmiya

A) 1, 2, 3,5 B) 3, 4, 5,7

C) 3,5,6,7 .D) 2, 3, 5,6

16. Rayhon o’simligiga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

a) o’sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydi;

b) bir yillik o’simlik; c ) poyasining ko’ndalang kesmasi yumoloq’ d) poyasining ko’ndalang kesmasi to’rt qirrali; e) kurtaklari novdada qarama-qarshi joylashgan; f) barglari novdaning oxirigacha navbatma- navbat joylashgan; k) bargi to’rsimon tomirlangan popuk ildizli o’simlik; m) kabmiylashmagan poyaga ega;

A )b,d,e,m B) b,d,e,m.kC ) a,c,f,k D ) a,c,e,k,

17. Murtakdagi asosiy ildizi rivojlanishdan to’xtaydigan qaysi o'simliklarning bargi o'zida zapas oziq moddalar to'plash uchun maxsus joy hisoblanadi?

1) piyozbosh; 2) boychechak; 3) yalpiz;

4) bosh karam; 5) kartoshka;

6) salomaleykum; 7) gulsafsar

A) 1,2,4, B) 1,2, C) 5, 6, 7 D) 1,2,4,7

18. Bodom o’simligiga xos xususiyatlarni ko’rsating ?

a) bargini jiyda o’simligi bilan bir vaqtda to’kadi; b) hayotiy shakli tobulg’i o’simliginiki singari; c) vegetativ kurtaklari generatev kurtaklaridan yirik; d) avval generativ kurtaklari ochiladi keyin vegetative kurtaklari ochiladi; e) noyob meva, noyob bargli o’simlik ; f) shox –shabbasi olma o’simliginiki kabi; k) barglari ketma – ket joylashgan madaniy buta;A ) a,d,f B ) a,c,d,e,f C ) a,c,d,f D ) a,b,c,d,e

19. Barg tomirining nay-tolali boylamlarini nimalar hosil qiladi?

1) elaksimon naychalar; 2) tolalar; 3) naychalar; 4) ustunsimon hujayralar; 5) po’sti qalin, pishiq,juda uzuni hujayralar; 6) qalin devorli o’lik hujayralar; 7) yosh nozik xloroplastlarga boy hujayralar; 8) cho’ziq zanjir shaklidagi hujayralar

A) 1,2,3,4,5,7 B) 1,2,3,5,7C) 1,2,3,5,6,8 D) 1,4,5,7,8

20. Kuz oylarida ham gullashda davom etadigan tabiiy holda o’sadigan o’simliklarga xos xususiyatlarni ko’rsating?

1- gulxayri; 2-qo’ypechak; 3-zupturum;

4- achambiti; 5- qoqio’t; 6-g’o’za; 7-ituzum;

8) atirgul

a..) kuzda to’pbarg hosil qilib qor tagida qishlaydi;

b) poyasi fazoda o’rmalab o’sadi; c) dorivor o’simlik; d) kuzda pastki qismida mevasi pishsa ham yuqori qismi gullab turadi e) keng qator oralab ekiladi; k) poyasi o’raluvchi o’simlik

m) hayotiy shakli baliqko’zniki kabi; n) hayotiy shakli iloq kabi; g) parxesh yo’li bilan ko’paytiriladi

A ) 6-e,m; 8-g C ) 1-a; 4-m,5-a,n

B ) 2-k; 3-c; 5-a,n; 7-d,m D ) 2-k; 4-m; 7-d,m

21.Chinor o’simligiga xos bo’lgan xususiyatlarni ko’rsating ?

a) yug’onligi 6-8 m ga yetadigan barglari murakkab o’simlik; b ) bo’yiga va eniga tez o’sadigan daraxt; c ) 800 yilgacha umr ko’radi;

d) kurtaklari yirik ksilema qavati yo’q o’simlik;

e) yuqori qismi qurub qolsa ham ildizidan yana o’sib chiqadi; f ) barglarini ancha barvaqt to’kadi;

A) a,b,c,d,e,f B ) a,b,c,e,f C ) b,c,e,f D ) a,d


22. Rovoch o’simligiga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

a) tabiiy holda o’sadigan istemol qilinadigan o’simlik; b) oddiy bargaining uzunligi 50-60 sm;

c) murakkab bargining uzunligi 50-60 sm ga teng; d) madaniy holda o’stirilib istemol qilinadi;

e) oddiy bargaining uzunligi 60-70sm keladi

f ) murakkab bargaining uzunligi 60-70 sm keladi

A ) a,f; B ) c,d,e,f C ) b,c,d,f D) a,b,c,e

23. Ligisturumga xos bo’lgan xususiyatlarni ko’rsating?

a) barglari poyada qarama –qarshi joylashgan tabiiy holda o’sadigan o’simlik; b) bargining yashil rangini uzoq vaqtgacha saqlaydi; c) kurtaklari novdada qarama –qarshi joylashgan

d) ildiz bachkisidan ko’payadi; e) parxesh yo’li bilan ko’paytiriladi; f) madaniy buta; k) bargini hattoki qishda ham to’kmaydi;

A ) b,c,f,k B ) a,b,c,f,k C ) b,c,d,f,k D ) a,d,e

24. Parxesh yo’li bilan ko’payadigan o’simliklarga xos xususiyatlarni ko’rsating?

1- Ligisturum; 2- tok; 3- atirgul; 4- nastarin;

5- gulsafsar; 6- qoraqat

a..) barglari qarama – qarshi joylashgan;

b) jingalaklari yordamida ilashib o’sadigan o’simlik; c) hayotiy shakli bodom o’simligniki kabi; d) hayotiy shakli singirtak o’simliginiki kabi; e) vegitativ kurtaklari genertiv kurtaklaridan yirik ; g) ildiz bachkisidan ko’payadi; f) kurtaklari yirik; k) qalamchasidan ko’payadi; m) barg bandi yo’q ildizpoyali o’simlik n) ko’p yillik o’t; l) bargini yashil rangini uzoq vaqtgacha saqlaydi;

A ) 1-a,d,l; 2- b,d,k; 3-d,e,k,l

B ) 2-b,d,k; 3-d,k,l; 6-d,g,k

C ) 1-b,d,k; 4-a,d,f,l; 6- d,g

D ) 1-a,d,l; 4- a,d,f,l; 6-d,g,k

25. Kartoshka o’simligiga xos xususiyatlarni ko’rsating?

a..) me’yoridan ortiqcha soliga organik o’g’it natijasida uzoq vaqt saqlab bo’lmaydi;

b) yorug’sevar o’simlik; c) shakli o’zgargan poya ildizpoya hosil qiladi; d) qo’shimcha ildiz hosil qiladi; e) soyasevar o’simlik; f) tugnagi issiq va sernam sharoitda o’sib chiadi;

A ) a,b,d,f B ) a,c,e C ) b,d,f D ) a,b,e,f

26. Bo’yiga va eniga sekin o’sadigan o’simliklarga tegishli bo’lgan ma’lumotlarni juftlang?

1- pista; 2- chinor ; 3- do’lana; 4- archa;

5- shamshod; 6- terak

a..) qishda ham bargini to’kmaydi; b) tog’larni yuqori qismida bo’yi 0,5-1 m ko’tariladigan buta;

c) uchki kurtagi yirik bo’lgan o’simlik; d) uy ro’zg’or buyumlari tayyorlab bo’lmaydi;

e) barglari o’yilgan; f) doim yashil daraxt;

g) noyob mevali o’simlik; m) yavvoyi holda o’sib istemol qilinadigan o’simlik

A ) 2-e; 6-d B ) 1-g; 4-b,f

C) 1-g; 3-m D ) 4-f ; 5-a

27. Tok o’simligiga xos xususiyatlarni ko’rsating?

a) ildiz bachkilaridan o’sadigan o’simlik;

b) parxesh yo’li bilan ko’yaytiriladi; c ) ilashib o’sadigan o’simlik; d) qalamchalari bahorda 45-50 sm uzunlikda tayyorlanib ko’paytiriladi;

e) barglari butun; f) barglari o’yilgan; g) kambiy hujayralari sekin bo’linib ko’payadiA ) b,c,f B ) a,d,e C ) b,c,d,f D ) b,c,d,g

28. Tabiat ko’rki bo’lgan , barglari poyada

qarama –qarshi joylashgan o’simlik ?

A ) Sallagul B ) Chinnigul

C )Qizil lola D ) Kampirchopon

29. Tut o’simligiga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

a..) kurtaklari yirik ; b) kurtaklari mayda ;

c ) bargini barvaqt to’kadi ; d) lub qavati judayam yaxshi rivojlangan kambiyli o’simlik; e) lub qavati judayam yaxshi rivojlangan kambiysiz o’simlik; f) avval gul kurtaklari ,keyin barg kurtaklari ochiladi;

k) avval barg kurtaklari ochiladi keyin gul kurtajlari ochiladi

A ) b,d,fB ) a,c,e,k

C ) a,c,d,k

D ) b,e,f,

30. Jiyda o’simligiga tegishli bo’lmagan belgilarni ko’rsating?

a) bargini erta to’kadigan daraxt; b) kambiy qavati yumshoq o’simlik; c) ildiz bachkisi yordamida ko’payadigan o’simlik; d) qalamchalari yordamida ko’payadigan bodomchaga hayotiy shakli o’xshash o’simlik; e ) qalamchalari kuzda tayyorlanib yerga ko’mib qo’yiladi; f) kurtagi novdada qarama –qarshi joylashgan

A ) a,b,d,e B ) b,c,d,f C ) a,e D )e,b,c,f
Download 148.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat