1-Kurs talabalari uchun "Oliy matematika" fanidan test topshiriqlariDownload 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana27.09.2019
Hajmi1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6


A)  

0

dxe

x

;           B

;

0

3dx

e

x

             

C

1

x

dx

;               D



1x

dx

199. Uzoqlashuvchi xosmas integralni  aniqlang.  A)  * 

;

15

x

dx

             B)  

;

0

2dx

e

x

          C)  

;

1

3

xdx

         D

1

3

.1

x

dx

 

 200.1

0

1x

dx

 xosmas integralni hisoblang. A)  *

2

          B) uzoqlashuvchi.          C2          D)  0 .  

201. Limitni hisoblang x

arctgx

x

lim


0

. 

 

A)  *1          B) -1          C

2          D)  0 . 202. Limitni hisoblang 

x

x

x

x25

lim


.

 

A)  *

e

-2

          B) e          C) 5/2         D)  0 . 203. Limitni hisoblang   



12

3

limx

x

x

x

.

 A)* 

          B) 1         C) 2         D)  0 . 204.

 

Limitni hisoblang 0

ln(1


)

lim


;

x

x

x 

A)* 

1

          B) -1        C) e         D)  0 . 205.

 

Limitni hisoblang x

a

x

x

1

lim0 

A) *

a

ln

          B) -1        C) e         D)  0 . 206. Limitni hisoblang 

x

x

m

x

1

)1

(

lim0 

A) *m

          B) -1        C) m-1         D)  0 . 

207. 

x

x

x

tgx

x

sin


lim

0  ni hisoblang. 

A) *

2

         B) sinx        C) tgx         D)  0 . 208. f(x)=2x

2

-lnx funksiyaning kamayish oralig’ini toping 

A) *

(0;0.5)

         B) (1;2)        C) (2;e)       D) funksiya har doim o’suvchi 

209. f(x)=e

x

+5x funksiyaning o’sish oralig’ini toping 

A) *

(-∞;+∞)


       B) (1;2)        C) (2;e)       D) (5;+

 ∞

210. 


Hosilani nolga aylantiruvchi nuqtalar qanday nomlanadi? 

A) *stastionar       B) birlik        C) qavariq       D) botiq 

211. Berilgan funksiyaning (a;b) oraliqdagi 2-tartibli hosilasi manfiy bo’lsa u holda 

funksiya grafigi… 

A) *qavariq       B) birlik        C) asimptotik       D) botiq 

212. y=x


5

+5x-6 funksiyaning botiqlik oralig’ini va egilish nuqtasini toping

 

A)

 *(0;+∞)

 

M(0;6)    B) (1;2) M(0;6)        C) (0;5)  M(5;6)     D) natural sonlar va (6;0) 

 


213. Tenglamalardan qaysilarini no’malum funksiyaga nisbatan differensiyal 

tenglama bo’ladi? 

1) 

0

2

x

y

;     2) 

0

2

yy

;     3) 

1

2

2z

x

y

;      4) 

0

5

22dx

y

d

A) hammasi.             B)* 1,2,4               C) 3                D) 2.   214. Funksiyalardan qaysilari  

y

dx

dy

  differensial tenglamaning yechimi bo’ladi? 1) 

x

e

y

2

3;        2) x

e

y

5;          3) 

3

x

e

y

;          4) 

3

2

2

xy

.  


A) *

)

3),

2

;          B) hammasi.           C) )

3

),2

),

1;          D) 

4 . 


215. Tenglamalardan  qaysilari 3-tartibli oddiy differensial tenglama bo’ladi? 

1) 


0

2

y

y

,   2) 


0

3

3

ydx

y

d

,     3) 

0

)

,,

(



yy

y

F

,    4) 


0

2

2

y

dx

y

A) *1,2,3              B) hammasi.              C) 1,2             D) 1. 216.  Har  bir  nuqtasiga  o’tkazilgan  urinmaning  burchak  koeffitsiyenti    Oy   o’qidan 

shu nuqtagacha bo’lgan masofa yarmiga teng bo’lgan egri chiziq tenglamasini tuzing.  

A)* 

x

y2

;               B) x

y

2;           C) x

y2

;              D)  y

x

2217. Har bir nuqtasiga o’tkazilgan urunmaning burchak koeffitsiyenti shu nuqtaning absissasiga teng bo’lgan egri chiziq tenglamasini tuzing. 

A)* 


x

dx

dy

;         B) y

dx

dy

;          C) x

y

;           D) x

dy

dx

.   218. Har bir nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti shu nuqta 

ordinatasining ikkilanganiga teng bo’lgan egri chiziq tenglamasini tuzing. 

A) *

y

dx

dy

2;         B) 

y

dx

dy

2;        C) 

x

y

2;         D) 

y

dy

dx

2.  

219. Har bir nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti koordinata 

boshidan shu nuqtasiga bo’lgan masofa teng bo’lgan egri chiziq tenglamasini tuzing. 

A) *


2

2

yx

dx

dy;      B) 

2

2y

x

y;       C) y

x

y;       D) 

2

x

dx

dy220. Tezligi 

2

tv

 funksiya bilan berilgan jismning harakat qonunini yozing. A) *

C

t

s3

3

;       B) C

t

s2

;         C)  t

S

2;         D)

C

t

S

3

3

221. Tezligi 

3

tv

 qonuniyat bilan o’zgarayotgan jism 2 sekundda  3m  masofa bosib o’tsa, uning harakat qonunini toping. 

A) *


)

4

(4

1

2

ts

;       B) 

13

4

t

s

;       C) 

1

2

t

s

;      D) 

5

2

t

s

.  


222. Tezlanishi  

t

a

6 funksiya bilan berilgan jismning harakat qonunini toping. 

A)* 


2

1

3C

t

C

t

s;       B) C

t

s3

;       C) C

t

s2

3

;       D) 6s

223. Tezlanishi  2

t

a

 funksiya bilan berilgan jism tezligi qonuniyatini toping.  A) 

C

t

v3

3

;       B) C

t

v2

;       C) *

2

1

412

C

t

C

t

v;       D) t

v

2224. 


dx

x

dy

y

)

12

(

)3

(

2

 tenglamaning 

3

1

xy

 shartni qanoatlantiruvchi  

xususiy yechimni toping. 


 A) 

0

483

3

92

3x

x

y

y

;              B) *

0

48

69

2

3x

y

y

;                            

C) 

0

33

9

23

xx

y

y

;                         D) x

x

y

y

3

39

2

3

225. 


2

x

dx

dy

  differensial tenglamaning  1

1

x

y

 shartni qanoatlantiruvchi xususiy 

yechimini toping. 

A) *


3

2

3

xy

;      B) 

3

2

3

xy

;        C) 

2

3

x

y

;      D) 

1

2

x

y

226. Quyidagilardan qaysi biri  dy

y

dx

x

3

2)

1

(

 tenglamaning yechimi bo’ladi? 

A) *


1

4

123

3

4

x

x

y

;                     B) 

1

4

43

3

4

x

x

y

;   


C) 

C

x

x

y3

4;                           D)

0

412

3

34

x

x

y

.  


227. Jism  

2

1

tv

 tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning harakat qonunini toping. 

A) *

C

t

S2

ln;                   B) 

2

ln

tC

S

;   


C) 2

2

tC

S

;                         D) Ct

S22

1

.   228. Egri chiziqning har bir nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti  

x

cos  ga teng bo’lsa, uning 

)

0

;0

(

O

 nuqtadan o’tuvchi tenglamasini tuzing. 

A) *


x

y

sin


;       B) x

y

cos


;         C) 

1

sin
xy

;        D) y=sin x229. Qaysi bandda o’zgaruvchilari ajraladigan tenglama keltirilgan? A) *

0

sin2xdy

y

xdx

y

;                      B) 02

2

xydydx

xy

x

;  


C) 

0

dy

e

ydx

xy

;                                D) 0sin

2

ydydx

y

x

x

230. Qaysi bandda o’zgaruvchilari ajralgan tenglama keltirilgan? A) *

dx

e

ydy

x

)

1(

cos


;                       B) xdx

xdy

cos


sin

;   C) 

dx

e

xdy

y2

sin


;                              D) 

dx

y

e

ydy

x

)

(sin231. 


dx

y

x

dy

x

)

1(

2

)2

1

(2 tenglamani yechish uchun dastlab qanday amal 

bajarilgan? 

A) Tenglamani har ikkala tomoni  dx  ga bo’linadi. 

B) *Tenglamani har ikkala tomoni 

)

1)(

2

1(

2

yx ga bo’linadi. 

C) Tenglamani har ikkala tomoni 

)

1

(2

y

x

ga bo’linadi. D) Tenglamani har ikkala tomoni 

x

2

)

21

(

2 ga bo’linadi. 

232. 

x

y

y

3

22 tenglamani yechish uchun dastlab qanday amal bajariladi? 

A) *


dx

dy

y o’rniga qo’yish bajarilib, tenglikning har  ikki tomoni   dx  ga 

ko’paytiriladi.  

B) 

dx

dy

y  o’rniga qo’yish bajarilib, tenglikning har ikki tomoni   dy  ga  

bo’linadi.        C) to’g’ridan to’g’ri integrallanadi.   

D) tenglikning har ikki tomoni  

2

 ga bo’linadi. 233. 

1

31

3y

x

y

x

y

 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? A) 

3

1

xx

31y

y

;

                         B) *5

1

1

xx

52

1

y

y

;

   C) 

5

11x

x

52

1

y

y

;

                        D) 3

1

x

x

31y

y

234. 1

3

61

2yx

y

x

y

  tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? 

A) 

,

11x

x

 

11y

y

;

                         B) *y

x

t2

;   


C) 

,

21

1

x

x

 

21

1

y

y

;

                      D) t

y

x1

2.  

235. 


1

2

14

2y

x

y

x

dx

dy

 tenglamani yechish uchun qanday o’rniga qo’yish  

bajarish lozim? 

A) 


1

,

11

yy

x

x

x

;                        B) 

1

,

11


Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik