1-Kurs talabalari uchun "Oliy matematika" fanidan test topshiriqlariDownload 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/6
Sana27.09.2019
Hajmi1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6


8

3

                   C) *15

8

              D3

1 

157. 


20

?

2dx

xe

x

 

A

1

4e

;            B

1

2e

;            C) *

)

1

(2

1

4

e

;            D

)

1

(2

1

2

e

158. ?

)

1(

1

0

dx

x

e

x

 

A)  

1e              B

e

1

              C) *              D1e

159. 

2

?cos xdx

x

 

A)  

1

2          B

1

2          C) *

1

2         D1

2

160. 5

ln0

?

dxxe

x

 

A

5

ln

4          B

5

ln

51

          C) *)

5

ln4

(

51

         D5

ln

51161. Chizmada keltirilgan soha yuzasi necha kvadrat birlikka teng? 

 A

4

             B) *4

15

               C4

14

             D4

11

.                     162. 

,

sin xy

 ,

cosxy

0

x

 

4

;0x

 chiziqlar 

bilan chegaralangan figura yuzasini toping.  A)   2              B) *

1

2            C

2

2

             D1

2

2163. Chizmada keltirilgan soha yuzasi necha kv. b?  A)  

1

                 B)* 1e

               C

2

1

e

               D

1e.

1

 164. 

,

02

3

2

y

x

 

2

x

 va 


5x

 chiziqlar bilan chegaralangan    

figura yuzasi necha kv. b? A)   6                 B) * 9                 C

12

               D)  3 . 165. Chizmada keltirilgan shakl yuzasi necha kv. b? 

A

2

1          B) *

2

3          C

2

2         D

3

3.   

166. 


2

2

xy

 va 2

3

xy

 chiziqlar bilan chegaralangan figura  yuzasi necha kv. b? 

 A)  

36

1               B) *

24

1               C

12

1              D

6

1.          

    167. Chizmada keltirilgan soha yuzasi necha kv. b? A)  

4

                B) * 8                  C12

               D) 16 . 

 

3

xy

 y

 

x

 

O

 

2 

O

 

xe

y

 y

 

x

 

 

xy

sin


 

y

 

x

 

6 

2 

O

 

3

xy

 y

 

2 

2 

O

 

x

 


168. 

1

22

2

2

by

a

x

   ellips bilan chegaralangan   

figura yuzasini  hisoblang. 

A) * ab

kv.b.       B)ab

3 kv.b.       C

ab

2 kv.b.      D)  ab

4

 kv.b.    169. 

x

y

sin


0

y

0

x

  va    
x

  chiziqlar  bilan chegaralangan    figura  yuzini  

hisoblang.  A) *2 kv.b.              B) 1 kv.b.         C)   3 kv.b.         D) 4 kv.b. 

170. Chizmadagi shakl uchun 

1

 ning qanday qiymatida 

2

13

S

S

  tenglik bajariladi? 

A)  

1

                      B) *3

2                    C

3

3               D3

4 . 


171.   ning qanday qiymatida 

2

xy

 va ax

y

 chiziqlar bilan chegaralangan figura yuzasi 36 kv. b.ga teng bo’ladi? 

A)  

4

             B) * 6               C) 8              D) 10 . 172. 

,

2sin

2

ty

 t

x

2

cos3

 ellips bilan chegaralangan figara yuzasi necha kv. b? A)   6           B) *

6           C2

3

         D2

3173. Chizmadagi funksiya uchun 

5

0

326

)

dxx

f

 

 va  3

32

1

S

 bo’lsa, 

?

2S

 

A)  

1

               B) *2

             C)  3            D

4174.)

cos


1

(

2

r

 kardioida yoyi uzunligini hisoblang. 

    A)   4 u.b             B) *16 u.b            C)  8 u.b                D)  2 

u.b. 


175. 

3

2x

y

 yarim  kubik parabalaning )

0

;0

(

 va )

8

;4

(

nuqtalar orasidagi yoyi uzunligi necha u.b? 

A)  

)

110

10

(9

8   B

)

110

10

(27

4     C

)

110

10

(9

4     D) *

)

110

10

(27

8176. 


,

sin


3

t

y

 t

x

cos


3

 aylananing 2t

 dan 


6t

 gacha bo’lgandigi qismi  

uzunligi necha u.b? 

A)  

4               B6

2               C

6                 D) *177. 16

2

2

yx

 aylananing 

2

2

x

 dan 


2

2x

 gacha bo’lgan qismi uzunligi 

necha u.b? 

A)  

         B4

3        C

4

5         D)* 

2 . 


 

178. 


,

sin3

cos


4

,

cos3

sin


4

t

t

y

t

t

x

    
t

0

   egri chiziq yoyi uzunligi necha u.b? 2

 

2x

y

 y

 

x

 

1

x 

1

S

 

2

S 

O

 

)(x

f

y

 1

S

 

2S

 

y

 

x

 

4 

5

 O

 


    A)  

2            B) *

2

2            C)  

2

2                D

2.      

179. 


sin


4r

       egri chiziq yoyi uzunligi necha u.b? 

A)   *

4             B8              C)  

2                  D16  .        

180. Trapetsiyaning katta asos atrofida aylanishidan qanday jism hosil bo’ladi? 

A) silindr.     B) konus.       C) kesik konus.     D)* silindr va konus. 

 

181. Trapesiyaning balandlik atrofida aylanishidan qanday jism hosil bo’ladi? 

A)  silindr.     B) kesik piramida.     C) konus.    D) *kesik konus.  

182. Chizmadagi sohaning  Ox  o’qi atrofida aylanishidan  

hosil bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? 

A

5243

        B

5

243


          C) *

5

242         D

5242

183. x

y

cos


4

 kosinusoida bitta yarim to’lqini va  Ox  o’qning ]

;

0[

 kesmasi bilan chegaralangan figuraning  Oy  o’qi atrofida aylanishidan 

hosil bo’lgan jismning hajmi  

necha kub.b? 

 A)   2

2;            B

2

2;            C)  *

2

8;                D

2

4.       


184. Chizmadagi sohaning  Ox  o’qi atrofida aylanishidan hosil  

bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? A

2

2e

;          B2

;          C)

1

(2e

;         D) *)

1

(2

2e185. 

x

y

sin


2

 sinusoida bitta yarim to’lqini va  Ox  o’qning ]

;

0[

 kesmasi  bilan  chegaralangan  figuraning 

Ox   o’qi  atrofida 

aylanishidan hosil bo’lgan jismning hajmi necha kub.b? A)   

2;            B

2

2;            C)  *

2

2;                D

2

4.       


186. Chizmadagi figuraning  Ox o’qi atrofida aylanishdan hosil 

bo’lgan jism hajmi qaysi formula bilan hisoblanadi? A)  

b

a

dx

x

f

x

g

V

2

)](

)

([

;   B

b

a

dx

x

g

x

f

V

2

)](

)

([

;     C) 

b

a

dx

x

f

x

g

V

]

)(

)

([

2

2;    D) *

b

a

dx

x

g

x

f

V

]

)(

)

([

2

2.    


187. 

1

1625

2

2

yx

ellipsning  Ox o’qi atrofida aylanishidan hosil bo’lgan jism hajmini  

toping. 

 A)  *

3

320;              B)

3310

;           C

100 ;           D311


188. Chizmadagi sohaning  Oy  o’qi atrofida aylanishidan hosil 

bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? 

A)  

2            B

2

3              C

2

5             D) *

2

91 

y

 

O

 

x

 

2x

y

 3

 

 )

(xf

 

)(x

g

 

y

 

x

 

d

 

c

 

O

 

a

 

b

 

6

4

x

y

 

y

 

x

 

O

 

O

 

xe

y

 y

 

x

 

1

 189. 

1

22

2

22

2

cz

b

y

a

x

  ellipsoidning hajmi  necha kub.b? A)  *

;

34

abc

            B);

3

abc

           C;

2

abc

          Dabc

4.  

190. Gipotenuzasi  5  ga balandligi  3  gat eng to’g’ri burchakli uchburchakning 

gipotenuza atrofida aylanishidan hosil bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? 

 A) 15              B

3

10              C

9

10                D)* 

15 . 191. 

1

1625

2

2

yx

  ellipsning  Oy   o’qi atrofida aylanishidan hosil bo’lgan jism hajmi  

necha kub.b? 

 A) *

3400

;             B)

3

200;              C

100 ;             D109


192. 


2

2

xx

y parabola bilan  Ox  o’qi chegaralangan soha  

Ox  o’qi atrofida aylanishidan hosil bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? 

A)  

1511

           B

15

13             C

1514

            D) *

15

16193. O’rta chizig’i  

2

 va balandligi  3  ga teng trapetsiyaning balandlik atrofida aylanishidan hosil bo’lgan jism hajmi necha kub birlik? 

A)  

5               B7                C) *

13                D12 . 


194.  Prujina  tinch  holatda 

m

2

,0

uzunlikka  ega, H

50

  kuch  uni m

01

,0

ga  cho’zsa,  

prujinani 

m

22

,0

dan  


m

32

,0

ga  cho’zishda bajariladigan ishni  hisoblang. A) *

;

35                 B;

40                 C

;

         D.

20  

195. Vintli prujinaning   siqilishi  qo’yilgan  

F

  kuchga proporsinal  bo’lsa va uni m

01

,0

 siqish uchun  H

10

 kuch sarflansa F

  kuchning bajargan ishini toping. A

;

08,

0

                B

;

02

,0

                C) *

;

05,

0

         D

.

5

,0

 

196.


1

x

dx

 integral 

 ning qanday qiymatlarida uzoqlashadi? A) *

]

1;

0

(          B

)

1;

0

[          C

]

1;

0

[         D

)

;1

[

197. 


1

0

x

dx

 integral 

ning qandayqiymatida yaqinlashadi?  A

)

1;

0

(                B

)

1;

0

[               C)

)

1;

0

(                D)*

)

;1

[

198. Yaqinlashuvchi  xosmas integralni  aniqlang. 


Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar