1. Javoblarning qaysi birida ijtimoiy psixologiyaning predmetiga togri tarif berilganDownload 18.51 Kb.
Sana31.10.2020
Hajmi18.51 Kb.

1.Javoblarning qaysi birida ijtimoiy psixologiyaning predmetiga togri tarif berilgan

A) Insonning ruhiy olamini organuvchi fan

B) Shaxsning psixik taraqqiyot qonuniyatlarini organadi.

S) Odamlarning jamiyatda hamkorlikdagi ish faoliyatlari jarayoni davomida ularda hosil buladigan tasavvurlar, fikrlar, etiqodlar, goyalar, his-tuygular, kechinmalar va turli xulq-atvor shakllarini tushuntirib beruvchi fan.

D) Oliy nerv faoliyati qonuniyatlarini organdi

2. Ijtimoiy psixologiya qaysi fanlarning qoshilishidan hosil bolgan

A) Pedagogika va psixologiya B) Psixologiya va sotsiologiya

S) Psixologiya va falsafa D) Sotsiologiya va tarix

3. 1908 yilda yaratilgan Ijtimoiy psixologiyaga kirish asarining muallifi kim?

A) E.Ross B) G.Lebon S) G.Tard D) V.Makdugall

4. Muloqot tomonlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Kommunikativ muloqot B) Interaktiv muloqot

S) Perseptiv muloqot D) a, b va s

5. Muloqotning turlari qaysi javobda togri keltirilgan

A) Ogzaki, yozma, dialog, monolog

B) Kommunikativ, interaktiv, perseptiv

S) Monolog, diolog, interaktiv

D) a va b

6. Kommunikativ muloqotning turlarini korsating

A) Ogzaki kommunikatsiya, nutqsiz kommunikatsiya

B) Yozma nutq, persepsiya

S) diolog, idrok

D) Nutq kommunikatsiya, tafakkur

7. Nutqsiz kommunikatsiya vositalarini korsating

A) Qol, barmoq va yuz harakatlari

B) Imo-ishora, ohang, pauza S) Turq-tarovat, kulgi, koz yoshi qilish

D) Barcha javoblar togri

8. Kommunikatsiya-bu

A) Suhbatdoshlarning bir-birlarini idrok qolishidir

B) Ikkita subyekt ortasidagi ozaro fikr almashish jarayonidir

S) Shaxslararo birgalikda harakat qilishdir D) a va b

9. Kommunikatsiyada axborotni boshqa kishiga yollayotgan kishi qanday nomlanadi.

A) Retsipiyent B) Xodifikatsiya *S) Kommunikator D) Orator

10. Persepsiya-bu

A) ozaro fikr almashish jarayonidir

B) Malum belgilar orqali axborot ozatishdir

S) Insonni inson tomonidan idrok qilinishidir. D) a va b

11. Ijtimoiy psixologiyaning asosiy metodlari qaysi javobda togri keltirilgan.

A) Kuzatish va tajriba metodlari B) Anketa va intervyu metodlari

S) Suhbat va test metodi D) Barcha javoblar togri

12. Sorov metodi turlarini aniqlang

A) Anketa, interviyu B) Ochiq savolli, yopiq savolli

S) Barcha metodlar togri D) Standartlashtirilgan, nostandart

13. Anketa turlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Sodda, murakkab B) Yozma, ogzaki S) Standartlashtirilgan, nostandart

D) Ochiq savolli, yopiq savolli

14. Intervyu metodi turlarini korsating

A) Monolog, diolog V) yozma, ogzaki S) Tashqi, ichki

D) Standartlashtirilgan, nostandart

15. Kuzatish metodi turlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Tashqi, ichki B) Tashqi, qoshilib S) Sodda, murakkab *D) a va b

16. Odamlarni ozingiz togringizda yaxshi fikrga ega bilishlarini xohlasangiz, ularini tinglang degan fikrning muallifi kim?

A) D.Karnegi B) Farobiy S) A. Navoiy D) A.Shopengauer

17. Yaxshi suhbatdosh yaxshi gapirishni emas, balki yaxshi tinglashni biladigan suhbatdoshdir degan fikrning muallifi kim?

A) A. Shopengauer B) R.Dekart S) A.Bine D) D.Karnegi

18. Guruhga beilgan togri tarifni aniqlang

A) Uzaro munosabatga kirishayotgan kishilarning miqdor jihatidan chegaralangan birligidir

B) Ayrim belgilar asosida birlashgan kishilar birligi

S) Tasodifan toplangan kishilar birligi D) a va b

19. Qaysi javobda katta guruhlarga togri tarif berilsin

A) Uncha katta bolmagan kishilar birligidir

B) Kop sonli azolariga ega bolgan va ular ortasida aloqa ornatish amaliy jihatdan mumkin bolmagan kishilar birligidir.

S) Malum zamon va makonda yashayotgan va ozaro munosabatlarga kirishayotgan odamlar birligidir.

D) Malum maqsad va fikrlar asosida qorilgan kishilar birligidir

20. Assotsiativ guruh bu:

A) Ayrim belgilar asosida birlashgan kishilar birligidir

B) Tasodifan toplangan kishilar birligidir

S) Malum maqsad va fikrlar asosda qoriladigan guruhdir

D) Umumiy maksad va vazifalar qoyib birgalikda ishlaydigan kishilar birligidir.

21. Guruhning eng keyingi va taraqqiy etgan bosqichi

A) Referent guruh B) Shartli guruh S) Assotsiativ guruh D) Jamoa

22. Oz norma va tushunchalari bilan shaxsning ijtimoiy munosabatlarga kirishishida xulq-atvorini boshqarishida yetakchi tasvir korsatuvchi guruh qaysi javobda togri korsatilgan

A) Jamoa B) Katta guruh S) Diffuz guruh D) Referent guruh

23. Jamoani boshqa guruhlardan ajratib turuvchi eng muhim belgilar qaysi javobda togri korsatilgan.

A) Kishilarning jamiyat uchun foydali bolgan faoliyat maksadlari asosida birlashishi

B) Umumiy maksad va vazifalar qoyib, birgalikda ishlash

S) Kerakli paytda shaxsiy manfaatni, jamiyat manfaatidan past quyish

D) Barcha javoblar qoyish

24. Stixiyali va tasodifan toplangan kishilar birligi qaysi javobda togri korsatilgan

A) Assotsiativ guruh B) Katta guruh S) Mikro guruh D) Diffuz guruh

25. Referent guruh tushunchasini fanga kiritgan olim.

A) A.Makarenko B) Ximman S) D.Karnegi D) A.Bene

26. MAlum zamon va makonda yashayotgan ozaro obyektiv munosabatlarga kirishayotgan kishilar birligi .............. deyiladi

A) Norasmiy guruh B) Real guruh S) Rasmiy guruh D) Diffuz guruh

27. Ikki kishidan tortib uch kishigacha bolgan kishilar birligi qaysi javobda togri kursatilgan

A) Rasmiy guruh B) Shartli guruh S) Mikro guruh D) Diffuz guruh

28. Azolari soni ikki, uch kishidan tortib kopi bilan bir necha on kishini birlashtiruvchi guruh

A) Kichik guruh B) Katta guruh S) Kooperativ guruh D) Diffuz guruh

29. Mikro guruh turlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Rasmiy, norasmiy B) Real shartli S) Diod, triod D) a va b.

30. Kichik guruhlarga misollar qaysi qatorda togri keltirilgan

A) QDU, Kashteks jamoasi B) Fidokorlar MDP, Kamolot

S) Psixologlar uyushmasi, arablar markazi D) Oila, futbol jamoasi

31. Ozaro kishilarning shaxsiy qiziqishlari, dostlik va bir-birini yoqtirish asosida qurilgan guruh

A) Mikro guruh *B) Norasmiy guruh S) Real guruh D) Shartli guruh

32. Assotsiativ guruhning eng yuqori bosqichi qaysi javobda togri korsatilgan

A) Jamoa B) Referent guruh S) Triod D) Kooperatsiya

33. Guruhlarning kolamiga kora turlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Rasmiy, norasmiy B) Real, shartli

S) Referent, noreferent D) Mikro , kichik, katta

34. Diffuz guruhlarga tegishli misollar qaysi javobda togri korsatilgan

A) Qarshi yog zavodi, OzMU B) Sinf, oila

S) Olamon, avtobusdagi odamlar D) a va b

35. Shartli guruhlarda keltirilgan misollar qaysi qatorda togri korsatilgan

A) Oila, maktab, sinf B) Jamoa birlashma

S) Xotin-qizlar qomitasi, ukrainlar markazi D) a va b

36. Referent guruhlarni organgan olim qaysi javobda togri keltirilgan

A) M.Bexterev B) N. Mexaylovskiy S) A. Shpalinskiy D) A. Shopengaer

37. Jamoa shunday sharoitda boladiki, bunda jamoa odamlarni jamiyat uchun anik, foydali bolgan maqsad va vazifa asosida birlashtiradi degan fikrning muallifi kim?

A) A.V.Petrovskiy B) E.G.Goziyev S) A.S.Makarenko D) M.G.Davletshin

38. Sotsiometriya metodi fanga kim tomonidan kiritilgan?

A) K.Levin B) V.Bexterev S) Myode D) Jon Moreno

39. Germaniyalik psixologik K.Levin tomonidan etirof qilingan lider (peshqadam) turlari qaysi javobda togri korsatilgan

A) Byurokrat, demokrat B) Avtoritar, passiv

S) Liberal, byurokrat D) Avtoretar, demokrat, liberal

40.Boshqalarga oz fikrini sozsiz otkazishni, guruhning butun faoliyatini yakka ozi boshqarishni yaxshi koradigan lider turini aniqlang

A) Avtoritar B) Liberal S) Demokrat D) Byurokrat

41. Boshqaruvning kopchilik fikriga asoslangan turi

A) Liberal B) Demokrat S) Byurokrat D) Avtoritar

42. Ijtimoiy institutlar togri korsatilgan javobni aniklang

A) Maktab, institut, universitet B) Oila, mahalla, litsey

S) Mehnat jamoasi, bogcha D) Barcha javoblar togri

43. Shaxs shakllanishini ijtimoiy omillar bilan boglab tushuntiruvchi nazariyani aniqlang

A) Biogenetik nazariya B) Psixogenetik nazariya

S) Progressiv nazariya *D) Sotsiogenetik nazariya

44. Muomala psixologiyasi (200o yil) oquv qollanmasining muallifi qaysi qatorda togri korsatilgan.

A) E..Goziyev B) A.Jabbrov S) V.Karimova D) M.Davletshin

45. Мa’naviyat psixologiyasi” risolasining muallifi kim

A) F. Shoumarov B) M. Davletshin S) E.G‘oziyev D) A.Jabborov

46. Qaysi ijtimoiy institutda ijtimoiylashuv va tarbiya jarayonlari maxsus tarzda o‘yg‘unlashtirib olib boriladi.

A) Oilada. B) Tashkilotlarda *S) Talim muassalarida D) Partiyalarda

47. Insondagi dastlabki ijtimoiy tajriba va ijtimoiy xulq elimentlari shakllanadigan joy nomi qaysi javobda togri korsatilgan

A) Oilada B) Maktab S) Oliygoh D) Mehnat jamoasi

48. Guruhdagi psixologik iqlimni aniqlovchi eng samarali metodlarini aniqlang

A) Anketa B) Intervyu S) Eksperiment D) Sotsiometriya

49. Malum bir maqsadlar, gepotezalarni amalga oshirish uchun eksperimentator tomonidan tuzilgan guruh qaysi javobda togri korsatilgan

A) Rasmiy guruh B) Referent guruh

S) Laboratoriya guruh D) Real guruh

50. Oz-ozidan shakllanadigan va eksperimentatorning xohishiga bogliq bolmagan kichik guruh nomini aniqlang

A) Past rivojlangan kichik guruh B) Yuqori rivojlangan kichik guruh

S) Laboratoriya kichik guruh D)Tabiiy kichik guruh.

51. Inson tanasi yoki uning qismlari yordamida ifodalanadigan tana harakatlari tizimi qaysi javobda togri keltirilgan.

a) mimika b) jestlar s) pantomimika d) togri javob yoq

52. Noverbal kommunikatsiya vositalari qaysi javobda togri korsatilgan.

a) jestlar b) mimika s) pantomimika d) hamma javoblar togri

53. Noverbal kommunikatsiya vositasi hisoblangan jestlarning mohiyati keltirilgan togri javobni toping

a) yuz harakatlari b) insonning qol harakatlari

s) tana va gavda harakatlari d) togri javob yoq

54. Insonning yuz harakatlari qaysi javobda togri keltirilgan

a) jestlar b) kommunikatsiya s) mimika d) pantomimika

55. Ommaviy kommunikatsiya vositalari qaysi javobda togri korsatilgan

a) radio b) televideniye s) roznomalar d) hamma javoblar togri

56. Odamlarning til vositasi bilan aloqa boglashlariga .. ... deyiladi.

a) nutq b) gap s) monolog d) jestlar

57. Bitta odam tomonidan amalga oshiriladigan nutq turi qaysi javobda togri korsatilgan.

a) monolog v) dialog s) kommunikatsiya d) pantomimika

58. Odamning oziga, oz fikriy faoliyatiga qaratilgan nutq .......deyiladi

a) tashqi nutq b) ichki nutq s) dialog d) monolog

59. Hozirgi paytda uzoq masofada bolgan odamlar bilan aloqa boglash vositasi qaysi javobda togri keltirilgan

a) ogzaki nutq b) yozma nutq s) monolog d) dialog

60. Odamlar ortasida suhbat yoki savol-javob tariqasida otkaziladigan nutq turini aniqlang.

a) yozma nutq b) monolog s) dialog d) togri javob yoq

61. Insonning ozgalar kozi ongidagi guruh ichki munosabatlarida tutgan orni qaysi javobda togri keltirilgan.

a) ijtimoiylashuv b) frustratsiya s) status d) refleksiya

62. Qoyilgan savollarga javob olishga va buning natijasida malumot yigishgan muljallangan metod qaysi javobda togri korsatilgan.

a) kuzatish b) tajriba s) tarjimai hol d) intervyu

63. Jamoa va guruhdagi shaxslararo munosabatlarni aniqlashga moljallangan metod qaysi javobda togri keltirilgan

a) test b) tajriba s) tarjimai hol d) sotsiometriya

64. Jon Moreno asos solgan metod nomi qaysi javobda togri korsatilgan.

a) tajriba b) kuzatish s) sotsiometriya d) test

65. Ikkita subyekt ortasidagi ozaro fikr almashish jarayoniga ....... deyiladi.

a) monolog b) aytishuv s) kommunikatsiya d) til

66. Kommunikator bu

a) axborotni boshqa kishiga yollayotgan kishi

b) axborotni qabul qiluvchi kishi

s) savollarga javob beruvchi kishi d) togri javob yoq

67. Retsepiyent bu -

a) axborotni boshqa kishiga yollayotgan kishidir

b) axborotni qabul qiluvchi kishi

s) savol beruvchi kishi d) togri javob yoq

68. Qol, barmoq va yuz harakatlari kommunikatsiyaning qaysi turiga misol bolishini aniqlang.

a) ogzaki kommunikatsiya b) nutqsiz kommunikatsiya

s) a va b d) togri javob yoq

69. Muloqot jarayonida insonning inson tomonidan idrok qilinishiga ...... deyiladi.

a) kommunikatsiya b) interaktiv muloqot s) perseptiv muloqot

d) a va b

70. Ozaro munosabatga kirishayotgan kishilarning miqdor jihatidan chegaralangan birligiga ........... deyiladi.

a) jamoa b) guruh s) kooperatsiya d) togri javob yoq

71. Malum maqsad va fikrlar asosida qurilgan guruh turi qaysi javobda togri keltirilgan.

a) diffuz guruh b) kooperatsiya

s) assotsiativ guruh d) makro guruh

72. Diffuz guruh bu -

a) stixiyali va tasodifan toplangan kishilar birligidir

b) malum maqsadlar asosida qorilgan guruhdir

s) guruhning taraqqiy etgan bosqichidir d) a va s

73. Mikro guruh bu -

a) 10 kishidan iborat guruhdir b) 20 kishidan iborat guruhdir

s) 30 kishidan iborat guruhdir d) 2-3 kishidan iborat guruhdir

74. Interaktiv muloqot bu

a) muloqot jarayonida suhbatdoshlarning bir birlarini idrok qilishdir

b) suhbatdoshlarning bir-birlarini tinglashdir

s) suzlar yordamida amalga oshiriladigan muloqot turidir

d) togri javob yoq

75. Jamoa bu -

a) tasadifan toplangan kishilar birligidir

b) guruhning eng taraqqaiy etgan bosqichidir

s) ayrim belgilar asosida birlashgan kishilar birligidir

d) a va s

76. Oila, futbol jamoasi guruhning qaysi turiga misol boladi.

a) diffuz guruh b) kichik guruh s) referent guruh d) assotsiativ guruh

77. Muloqotning oziga xos darajalari qaysi javobda togri korsatilgan.

a) makro b) mezo s) mikro d) barcha javoblar togri

78. Oqituvchi va oquvchining talim-tarbiya jarayonidagi professional muloqot qaysi javobda togri keltirilgan.

a) dostona muloqot b) amaliy muloqot

s) pedagogik muloqot d) a va b

79. Xotin-qizlar tashkilot guruhning qaysi turiga misol boladi.

a) assitsiativ guruh b) shartli guruh g) diffuz guruh

d) kooperativ guruh

80. Talabalar guruhi guruhning qaysi turiga kiradi.

a) katta gruh b) shartli guruh

s) real guruh d) mikro guruh

81. Jamoaning eng muhim belgilaridan biri qaysi javobda togri keltirilgan.

a) odamlar soni ontadan oshmaydi

b) shaxsiy manfaat jamiyat manfaatidan ustun qoyiladi

s) maksad va vazifalar aniq belgilab berilmaydi

d) kishilar jamiyat uchun foydali bolgan faoliyat maqsadlari asosida birlashadilar.

82. Jamoa shunday sharoitda boladi-ki, bunda jamoa odamlarni jamiyat uchun aniq, foydali bolgan maqsad va vazifa va vazifa asosida birlashtiradi degan fikrning muallifini aniqlang.

a) A.S. Makarenko b) K. Platonov

s) P.K.Anoxin d) A.A.Uxtomskiy

83. Diffuz guruhga xos xususiyat qaysi javobda togri korsatilgan.

a) ular shartnoma asosida birlashadilar

b) unga kishilar stixiyali va tasodifan toplanadilar

s) maqsad asosida toplanadilar

d) togri javob yoq.

84. Referent guruhiga xos belgilar qaysi javobda togri keltirilgan.

a) odamlar unga olijanob maqsadlar asosida birlashadilar

b) u ikki kishidan iborat boladi.

s) oz norma va tushunchalari bilan boshqalarga tasir korsatadilar.

d) togri javob yoq

85. Uzluksiz davon etadigan muomalaga ......... deyiladi.

a) suhbat b) muloqot

s) nutq d) togri javob yoq

86. Xalqlar psixoloiyasi (1900 yil) kitobining muallifini aniqlang.

a) M.Lotsarus b) G.Lebon

s) G. Tard d) V.Vundt

87. Omma psixologiyasi nazariyasi (XIX asr)ning asoschilari qaysi javobda togri keltirilgan.

a) G.Tard, G.Lebon, S.Sigele

b) V.Vundt, V. Makdugall, G.Lebon

s) Sh.Monteskye, M.Forverg, G.Gibsh

d) E. Teylor, V.Vund, G.Tard

88. Ijtimoiy psixologiyadagi geografik detirminizm oqim asoschisi qaysi javobda togri korsatilgan.

a) G.Tard b) V.Vundt

s) Sh. Monteskye d) S.Sigele

89. 1908 yil yaratilgan Ijtimoiy psixologiya kitobining muallifi qaysi javobda togri korsatilgan.

a) V.Vundt b) G. Tard

s) E.Ross d) G.Lebon

90. Ustanovka muammosini eng kop va samarali organgan maktab qaysi javobda togri keltirilgan.

a) E.Goziyev va uning maktabi

b) A.V.Petrovskiy maktabi

s) D.Uznadze maktabi

d) L.Vigotskiy maktabi

91. Shaxsning mohiyati ijtimoiy munosabatlar majmuasidan iborat degan goyani ilgari surgan oqim nomini aniqlang.

a) kongnitivistik oqim b) progressiv oqim

s) biogenetik oqim d) freydizm

92. Tajriba metodi turlarini aniqlang

a) tashqi, ichki b) ochiq, yopiq

s) tabiiy, laboratoriya d) a va b

93. Turq-tarovat, kulgi, kuz yoshi qilish kommunikatsiyaning qaysi turiga kirishini aniqlang.

a) ogzaki kommunikatsiya

b) nutqsiz kommunikatsiya

s) a va b

d) togri javob yoq

94. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot oquv qollanmasining muallifi togri korsatilgan javobni toping.

a) M.Davletshin b) M.Mamatov

s) V.Karimova d) M.Vohidov

95. Anketa metodiga qoyiladigan talablar qaysi javobda togri korsatilgan.

a) hamma tushunadigan tilda bolishi kerak

b) savollar tekshirish mazmuniga mos bolishi kerak.

s) savollar shaxsning izzat-nafsiga tegmaydigan bolishi kerak

d) barcha javoblar togri

96. Ochiq savolli anketaga xos xususiyat qaysi javobda togri keltirilgan.

a) javoblar yashirincha belgilanadi

b) savollarga ochiq-oydin javob qaytariladi

s) Ha yoki Yoq deb javob beriladi

d) tugri javob yoq

97. Avtoritar rahbarga xos belgilar qaysi javobda togri keltirilgan.

*a) boshqalarga suzini otkazishni yaxshi koradi

b) guruh faoliyatini demoktatik prinsiplar asosida boshqaradi

s) guruhdan chetda yuritishga intiladi

d) hamma javoblar togri

98. Orolni qutqarish jamiyati guruhning qaysi turiga misol boladi

a) kichik guruh b) kooperativ guruh s) jamoa d) assotsiativ guruh

99. Ikki kishidan iborat guruh turini aniqlang.

a) diod b) triod s) makro d) togri javob yoq100. Uch kishidan iborat guruh turini aniqlang

a) diod b) triod s) makro d) b va s
Download 18.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat