1 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1Download 157.77 Kb.
bet1/5
Sana20.01.2020
Hajmi157.77 Kb.
  1   2   3   4   5
1 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1;

Avtomatika bu

Biror bir yoki bir necha operasiyani inson ishtirokisiz bajarish

Biror bir operasiyani inson ishtirokisiz bajarish

Biror bir yoki bir necha operasiyani inson ishtirokida bajarish

Biror bir yoki bir necha operasiyani bajarish

1 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;Boshqarish

Operasiyalarni bajarishni tashqil etish yoki bajarishga yo’naltirish

Operasiyalarni bajarish

Olingan topshiriqni bajarish

Operasiya yoki operasiyalarni tanlash

2 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1;ABTizim chiqishlari

chiqish signallari fizik parametr ko`rinishida kuzatiladigan nuktalar

tizimni takiy ta’sir ko`rsatiluvchi nuktalari

signallari, o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik bo`lmagan informasiyalar.

signallar, o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik informasiyalar..

3 Fan bobi-; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;AB Tizim kirishlari

tizimni tashqiy ta’sir ko’rsatiluvchi nuqtalari

chiqish signallari fizik parametr ko`rinishida kuzatiladigan nuqtalar

o`rganilayotgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik bo`lmagan informasiyalar.

o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik informasiyalar..

4 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;Tushkinlik(pomexi) signallar,

o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik bo`lmagan informasiyalar.

chiqish signallari fizik parametr ko`rinishida kuzatiladigan nuktalar

tizimni takiy ta’sir ko`rsatiluvchi nuktalari

o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik informasiyalar..

5 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1;Foydali signallar,

o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik informasiyalar..

o`rganilaetgan masala va boshqarish natijalari bilan bog`lik bo`lmagan informasiyalar.

chiqish signallari fizik parametr ko`rinishida kuzatiladigan nuktalar

tizimni takiy ta’sir ko`rsatiluvchi nuktalari

6 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1;ABT lari

Bir o`lchamli yoki ko`p o`lchamli bo`ladi

Katta yoki kichiq bo`ladi

Keng yoki tor bo`ladi

CHegaralangan yoki chegaralanmagan bo`ladi

7 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;BT ishlash prinsipiga qarab

CHizikli yoki teskari alokali bo`ladi

Bir o`lchamli yoki kup o`lchamli bo`ladi

CHegaralangan yoki chegaralanmagan bo`ladi

Kuchli yoki kuchsiz bo`ladi

8 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;ABT boshqarish xarakteriga qarab

Rostlash tizimli va boshqarish tizimli bo`ladi

Uzuluksiz bajarish tizimli va diskret(uzulukli) bajarish tizimli

CHegaralangan yoki chegaralanmagan bo`ladi

Keng yoki tor bo`ladi

9 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 3;ABT bajarilish xarakteriga qarab

Uzuluksiz bajarish tizimli va diskret(uzulukli) bajarish tizimli

Rostlash tizimli va boshqarish tizimli bo`ladi

CHegaralangan yoki chegaralanmagan bo`ladi

Keng yoki tor bo`ladi

10 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 2;ABT boshqarish ob’ekti parametrlari to`g`riisidagi informasiyalarni ishlatilishi va strukturasiga qarab

 • Adaptiv

 • Adaptiv bo`lmagan

 • Kidiruvchi

 • Kidiruvchi bo`lmagan

 • Belgilab boruvchi

O`zgaruvchan strukturali

 • analog

 • diskret (uzulukli , impulsli)

To`g`riidan to`g`riboshqarish tizimlari

- Bil vosita boshqarish tizimlariInformasion, axborotli, strukturali

11 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 1; Qiyinchilik darajasi- 1;ABT boshqarish ta`siriga qarab

 • analog

 • diskret (uzulukli , impulsli)

 • daptiv

 • Adaptiv bo`lmagan

 • Kidiruvchi

 • Kidiruvchi bo`lmagan

 • Belgilab boruvchi

O`zgaruvchan strukturali

To`g`riidan to`g`riboshqarish tizimlari

- Bil vosita boshqarish tizimlariInformasion, axborotli, strukturali

13 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;ABT Sezuvchi(o`lchanuvchi) elementini sozlash organiga ta’siriga qarab

- To`g`riidan to`g`riboshqarish tizimlari

- Bil vosita boshqarish tizimlari • Adaptiv

 • Adaptiv bo`lmagan

 • Kidiruvchi

 • Kidiruvchi bo`lmagan

 • Belgilab boruvchi

O`zgaruvchan strukturali

 • analog

 • diskret (uzulukli , impulsli)

Informasion, axborotli, strukturali

14 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 3;ABT asosiy elementlari

Boshqaruvchi, ob’ekt, bajarish mexanizmi, datchiq

Boshqaruvchi, ob’ekt, bajarish mexanizmi

Boshqaruvchi, ob’ekt, bajarish mexanizmi, datchiq, saklovchi

Boshqaruvchi, bajarish mexanizmi, datchiq

15 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;CHizikli ABT lari asosiy elementlari

Boshqaruvchi, ob’ekt, bajarish mexanizmi

Boshqaruvchi, ob’ekt, mexanizmi, datchiq

Boshqaruvchi, ob’ekt, mexanizmi, datchiq

Boshqaruvchi, ob’ekt, datchiq

16 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Topshiriq(zadaniya) bu

Rostlash parametri qiymati

Kuchaytirish qiymati

Kamaytirish qiymati

Kushish qiymati

17 Fan bobi- 2; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Rostlagich(boshqaruvchi) bu

Topshiriq bilan bajarilish qiymatini taqoslab ta`sir yo`nalishini belgilovchi qurilma

Topshiriq bilan boshqarish qiymatini taqoslab ta`sir yo`nalishini belgilovchi qurilma

Chiqish qiymati bilan bajarilish qiymatini taqoslab ta`sir yo`nalishini belgilovchi qurilma

Topshiriq bilan bajarilish qiymatini taqoslab ta`sir qiluvchi qurilma

18 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Bajarish mexanizmi bu

Boshqaruvchi belgilab bergan ta’sirni amalga oshiruvchi qurilma

Boshqaruvchi belgilab bergan ta’sirni kuzatuvchi qurilma

Topshiriq bilan boshqarish qiymatini taqoslab ta`sir yo`nalishini belgilovchi qurilma

Chiqish qiymati bilan bajarilish qiymatini taqoslab ta`sir yo`nalishini belgilovchi qurilma

19 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Ob’ekt bu

Fizik jarayon, qurilma yoki parameter

Ximik jarayon, qurilma yoki parameter

Mexanik jarayon, qurilma yoki parameter

Knematik jarayon, qurilma yoki parametr

20 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish uchun uni

Boshqarish ob’ekti deb qarab tahlil qilish kerak

Boshqarish mexanizmi deb qarab tahlil qilish kerak

Boshqaruvchi deb qarab tahlil qilish kerak

Chiqish signali ob’ekti deb qarab tahlil qilish kerak

21 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 3;Boshqarish ob’ektini tahlil qilish algoritmi ikki qadamdan biorat bo`lib

1.Texnologik o`zgaruvchi parametrlarni aniklash. 2.Boshqarish tizimini strukturasini belgilash

1.Texnologik o`zgarmas parametrlarni aniklash. 2.Boshqarish tizimini strukturasini belgilash

1.Texnologik o`zgaruvchi parametrlarni aniklash. 2.Boshqarish blokini tanlash

1.Texnologik kuchuvchi parametrlarni aniklash. 2.Boshqarish tizimini strukturasini belgilash

22 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;ABT da qo`llaniayotgan o`lchov va nazorat qurilmalarini kaysi parametrlari ko`rsatib o`tiladi

1.Sxemadagi pozisiya nomeri

2.Parametr nomi

3.Pribor nomi

4.Pribor tipi

5.O`lchash chegarasi

6.Texnik xarakteristikasi

7.Soni


1.Sxemadagi pozisiya nomeri

2.Parametr belgilanishi

3.Pribor nomi

4.Pribor tipi

5.O`lchash chegarasi

6.Texnik xarakteristikasi

7.Soni


1.Sxemadagi pozisiya nomeri

2.Parametr nomi

3.Pribor massasi

4.Pribor tipi

5.O`lchash chegarasi

6.Texnik xarakteristikasi

7.Soni


1.Sxemadagi pozisiya nomeri

2.Parametr nomi

3.Pribor nomi

4.Pribor tipi

5.O`lchash xatoligi

6.Texnik xarakteristikasi

7.Soni

23 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;ABT asosiy elementlari

Boshqarish bloki, bajarish mexanizimi, boshqariladigan ob’ekt, datchiq

Boshqarish bloki, kupaytirish bloki, boshqariladigan ob’ekt, datchiq

Boshqarish bloki, bo`lish bloki, boshqariladigan ob’ekt, datchiq

Boshqarish bloki, bajarish mexanizimi, boshqariladigan mikroprosessor, datchiq

24 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Boshqarish bloki

Berilgan topshiriq qiymati bilan natijaviy qiymatni solishtirib boshqarish yo`nalishini belgilaydi

Berilgan topshiriqni bajarilishini ta`minlaydi

Berilgan topshiriq bajarilishidan keyin natijaviy qiymatini aniklab beradi

Boshqariladiganqurilma yoki jarayon

25 Fan bobi- 3; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 3;Bajarish mexanizimi

Berilgan topshiriqni bajarilishini ta`minlaydi

Berilgan topshiriq qiymati bilan natijaviy qiymatni solishtirib boshqarish yo`nalishini belgilaydi

Berilgan topshiriq bajarilishidan keyin natijaviy qiymatini aniklab beradi

Boshqariladiganqurilma yoki jarayon

26 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Datchiq

Berilgan topshiriq bajarilishidan keyin natijaviy qiymatini aniklab beradi

Boshqariladiganqurilma yoki jarayon

Berilgan topshiriq qiymati bilan natijaviy qiymatni solishtirib boshqarish yo`nalishini belgilaydi

Berilgan topshiriqni bajarilishini ta`minlaydi

27 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Ob’ekt

Boshqariladigan qurilma yoki jarayon

Berilgan topshiriq bajarilishidan keyin natijaviy qiymatini aniklab beradi

Berilgan topshiriq qiymati bilan natijaviy qiymatni solishtirib boshqarish yo`nalishini belgilaydi

Berilgan topshiriqni bajarilishini ta`minlaydi

28 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Bajariish mexanizimi bo`lishi mumkin

Mexanik, pnevmatik, elektrik, gidravlik

Pnevmatik, elektrik, gidravlik

Mexanik, pnevmatik, gidravlik

Mexanik, pnevmatik, xavoli, gidravlik

29 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Boshqariladigan jarayonlar

Barcha jarayonlar

Kundalik turmushdagi jarayonlar

Ishlab chiqarishdagi jarayonlar

Er yuzida kuzatilayotgan jarayonlar

30 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Asosiy fizik parametrlar to`g`ri ko`rsatilan

Xarorat, bosim, namlik, sarf, massa, yopishkoklik, zichlik, tezlik, tezlanish, kuch

Xarorat, temperatura, bosim, namlik, sarf, massa, yopishkoklik, zichlik, tezlik, tezlanish, kuch

Xarorat, bosim, namlik,kuruklik, sarf, massa, yopishkoklik, zichlik, tezlik, tezlanish, kuch

Xarorat, bosim, namlik, sarf, massa, yopishkoklik, zichlik, tezlik, sekinlik, tezlanish, kuch

31 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Temperatura nimani ifodalaydi

Jisimlarni tashqil etgan zaralarni xaotik xarakatini tezligini ifodalaydi

Jisimlarni tashqil etgan zaralarni kizishini ifodalaydi

Jisimlarni tashqil etgan kristall panjara zaralarni xaotik xarakatini tezligini ifodalaydi

Jisimlarni tashqil etgan zaryadli zaralarni xaotik xarakatini tezligini ifodalaydi

32 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Massa bu

Jisimdagi modda miqdorini belgilaydi

Jisim ogirligi

Zichlikni xajimga kupaytmasi

Fizik parametr

33 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Boshqarish bloki(boshqaruvchi)

Rostlovchi qurilma va boshqarish qurilmasi

Rostlovchi qurilma

Boshqarish qurilmasi

Prosessor

34 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Datchiq bu

Biror fizik parametrni boshqa parametrga aylantiruvchi qurilma

Sezuvchi element

Fizikaviy qurilma

Elektrik qurilma

35 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Datchiqlar

Analog yoki diskret signal chiqaradi

Analog signal chiqaradi

Diskret signal chiqaradi Diskret signal chiqaradi

Tekislangan signal chiqaradi

36 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Datchiq

ABT elementi

Qurilma

Asbob

Asbob Jisim

37 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Satx o`lchash datchiqlari asosan kuydagi prinsiplarda ishlaydi

Gidrostatik, poplavokli, buyokli, sigmli, ultra tovushli, raditulkinli, radiasion

Gidrostatik, poplavokli, buyokli, sigmli, ultra tovushli, raditulkinli, radiasion, massali

Gidrostatik, poplavokli, buyokli, sigmli, ultra tovushli, raditulkinli, radiasion, uzuluksiz

Gidrostatik, poplavokli, buyokli, sigmli, ultra tovushli, raditulkinli, radiasion, uzulukli

38 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Bosim datchiqlari bo`lish mumkin

O`lchovchi, o`lchovchi va diskret chiqishli, diskret chiqishli

O`lchovchi, chiqishli, diskret chiqishli

O`lchovchi, o`lchovchi va diskret chiqishli

O`lchovchi, o`lchovchi va diskret chiqishli, diskret kirishli

39 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Birlamchi datchiq deyilishiga sabab

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani datchiqdan olib ko`rsatib berish

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani datchiqdan olib ko`rsatib berish

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib yozib saklashi

40 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Ikklamchi o`lchash qurilmasi deyilishiga sabab

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani datchiqdan olib ko`rsatib berish

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib yozib saklashi

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib boshqarish signalini uzatishi

41 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 2;Registrasiya qilish qurilmasi deyilishiga sabab

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib yozib saklashi

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib boshqarish signalini uzatishi

42 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 2; Qiyinchilik darajasi- 1;Boshqarish qurilmasi deyilishiga sabab

Jarayon parametri to`g`riisida informasiyani olib boshqarish signalini uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

Jarayon parametri to`g`riisida birlamchi informasiyani olib o`zgartirib uzatishi

43 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;Analog chiqishli datchiqlar qo`llaniladi

Fizik parametrlarni qiymaini o`lchash uchun

Fizik parametrlarni o`zgarishini sezish uchun

Fizik parametrlar qiymatini o`lchab chegaraviy qiymatdan o`tishini sezish uchun

Fizik parametrlarni qiymatini mashtablash uchun

44 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;Diskret chiqishli datchiqlar qo`llaniladi

Fizik parametrlarni o`zgarishini sezish uchun

Fizik parametrlarni qiymaini o`lchash uchun

Fizik parametrlarni qiymaini o`lchash uchun

Fizik parametrlar qiymatini o`lchab chegaraviy qiymatdan o`tishini sezish uchun

45 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 2;Analog va diskret chiqishli datchiqlar qo`llaniladi

Fizik parametrlar qiymatini o`lchab chegaraviy qiymatdan o`tishini sezish uchun

Fizik parametrlarni o`zgarishini sezish uchun

Fizik parametrlarni qiymaini o`lchash uchun

Fizik parametrlarni qiymaini mashtablash uchun

46 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;O`zgartirish qurilmasi

Fizik parametrlarni qiymaini mashtablash uchun

Fizik parametrlarni o`zgarishini sezish uchun

Fizik parametrlar qiymatini o`lchab chegaraviy qiymatdan o`tishini sezish uchun

Fizik parametrlarni qiymaini o`lchash uchun

47 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;Mikroprosessor nima

Kichiq o`lchamli elektron boshqarish qurilma

Oralik informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Informasiyalarni saklab turish qurilma

Bir inflormasiyani boshqa informasiyaga aylantirish elektron qurilma

48 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 3;Operativ xotira nima

Oralik informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Kichiq o`lchamli elektron boshqarish qurilma

Informasiyalarni saklab turish qurilma

Bir inflormasiyani boshqa informasiyaga aylantirish elektron qurilma

49 Fan bobi- 1; Fan bo’limi-3; Qiyinchilik darajasi- 1;Xotirlash qurilmasi nima

informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Oralik informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Kichiq o`lchamli elektron boshqarish qurilma

Informasiyalarni saklab turish qurilma50 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;O`zgartirgich nima

inflormasiyani boshqa informasiyaga aylantirish elektron qurilma

informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Oralik informasiyalarnini saklab turish kichiq o`lchamli elektron qurilma

Kichiq o`lchamli elektron boshqarish qurilma

51 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 2;Rostlash qurilmasi bu

Biror fizik parametrni berilgan qiymatga yakinashishini tashqil etuvchi elektron qurilma

Fizik jarayonni berilgan algoritim asosida borishini ta`minlash tizimi

Fizik parametrni boshqa bir signalga aylantirib beruvchi qurilma

Fizik parametrni biror birlikga nisbatan qiymatini ko`rsatib beruvchi qurilma

52 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 2;Boshqarish qurilmasi bu

Fizik jarayonni berilgan algoritim asosida borishini ta`minlash tizimi

Biror fizik parametrni berilgan qiymatga yakinashishini tashqil etuvchi elektron qurilma

Fizik parametrni boshqa bir signalga aylantirib beruvchi qurilma

Fizik parametrni biror birlikga nisbatan qiymatini ko`rsatib beruvchi qurilma

53 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 2;Datchiq bu

Fizik parametrni boshqa bir signalga aylantirib beruvchi qurilma

Fizik jarayonni berilgan algoritim asosida borishini ta`minlash tizimi

Biror fizik parametrni berilgan qiymatga yakinashishini tashqil etuvchi elektron qurilma

Fizik jarayonni berilgan algoritim asosida borishini ta`minlash tizimi

54 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 1;O`lchash qurilmasi bu

Fizik parametrni biror birlikga nisbatan qiymatini ko`rsatib beruvchi qurilma

Fizik parametrni boshqa bir signalga aylantirib beruvchi qurilma

Fizik jarayonni berilgan algoritim asosida borishini ta`minlash tizimi

Biror fizik parametrni berilgan qiymatga yakinashishini tashqil etuvchi elektron qurilma

55 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 3;Analog o`lchash qurilmalari

Kirish signallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi qurilma

Kirish signallarin rakamli informasiyaga aylantirib ifodalovchi qurilma

Kirish signallarini yozib koluvchi qurilma

Kirish sinallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi va berilgan qiymatga yakinlashishini ta`minlovchi qurilma

56 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 3;Rakamli o`lchash qurilmalari

Kirish signallarin rakamli informasiyaga aylantirib ifodalovchi qurilma

Kirish signallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi qurilma

Kirish signallarini yozib koluvchi qurilma

Kirish sinallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi va berilgan qiymatga yakinlashishini ta`minlovchi qurilma

57 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 3;Registrator qurilmasi

Kirish signallarini yozib koluvchi qurilma

Kirish signallarin rakamli informasiyaga aylantirib ifodalovchi qurilma

Kirish signallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi qurilma

Kirish sinallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi va berilgan qiymatga yakinlashishini ta`minlovchi qurilma

58 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 3; Qiyinchilik darajasi- 2;Analogli o`lchash va rostlash qurilmasi

Kirish sinallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi va berilgan qiymatga yakinlashishini ta`minlovchi qurilma

Kirish signallarin rakamli informasiyaga aylantirib ifodalovchi qurilma

Kirish signallarin rakamli informasiyaga aylantirib ifodalovchi qurilma

Kirish signallarini qiymatini proporsional ko`rinishda ifodalovchi qurilma

59 Fan bobi- 1; Fan bo’limi- 4; Qiyinchilik darajasi- 3;Mikroprosessorli o`lchash va rostlash qurilmasi

Programma asosida fizik parametrni o`lchash va rostlashga sozlanuvchi mikroprosessorli elektron qurilma

Programma asosida fizik parametrni o`lchashga sozlanuvchi mikroprosessorli qurilma

Fizik parametrni o`lchashga sozlanuvchi qurilma

Fizik parametrni rostlashga sozlanuvchi qurilma


Download 157.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
nomidagi samarqand
bilan ishlash
Darsning maqsadi
fanining predmeti
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanlar fakulteti
o’rta ta’lim
Toshkent axborot
Alisher navoiy
haqida umumiy
fizika matematika
Ishdan maqsad
moliya instituti
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
махсус таълим
respublikasi axborot
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
nazorat savollari