1. EruvchanlikDownload 99,05 Kb.
bet1/18
Sana06.08.2022
Hajmi99,05 Kb.
#846551
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Bog'liq
Ximiya tax Omad
Тест ТКК ўзбек, Gistalogiya katta baza, patfiz, intro, ТЕСТ 4 жавобли, Ingliz tili(yoriqnoma), Biologiya-11 test, тест, 4 тема, анатомия 1курс, физиология тесты , tibbiy kimyo 2 mavzu modul 18 ta, TIBBIY KIMYO MASHARIPOV, Q, E, Тест, 3 тема, анатомия 1курс, 1

Hozirgi kimyodan 10 ta variant ko’rasizlar. Shular takror aylanib tushaveradi. 3 tadan savol bo’ladi. 3-si albatta KOMPLEKS BIRIKMALARDAN tushadi. Shu un birinchi shu mavzuni yodlanglar. Man 2 tadanini yozaman. 3-kompleks. Tushganda roziman deb qoyinglar

Faqat to’liq yodlanglar. Yutasizlar. Masharipov Tibbiy kimyo kitobida javoblari tayyuor turibdi. Faqat o’qisanglar bo’ldi


1-var
1.Eruvchanlik
2.Termodinamikia
2-var
1.Reaksiya tezligi
2.Suvni dissotsialanishi
3-var

 1. Biogen elementlar

 2. OQR

4-var
1.Diffuziya potensiali
2.Adsorbsiya
5-var
1.Kalloid eritmalarni olish
2.Elektr o’tkazuvchanlik
6-var
1.Endemik kasalliklar
2.d elementlar tuzilishi
7-var
1.Sirt energiyasi
2.Bufer sistemaq tarkibiu
8-var

 1. pH ning tibbiyotdagi ahamiyati

 2. Suyultirish qonuni

9-var
1.Ges qonuni
2.Qaytar va qaytmas reaksiyalar
10-var
1.Fermentativ kataliz
2.Kalloid zarrachalarning tuzilishi

Buyerda o’qituvchi savol ham berishi mumkin shulardan qarab chiqsanglar bo’ldi. Muhimio tepadagilar


Oqsillarning uchlamchi tuzilishida ishtirok etmaydigan bog’ turi:
peptid

 1. Oqsillarning birlamchi tuzilishini aniqlash usuli:

aminokislotalarni ketma-ket ajratib olish

 1. Quyidagi a’zolardan keratin yuqori konsentratsiyada bo’lgani:

Soch

 1. Gemoglobin organizmda quyidagi jarayonlarda ishtirok etadi:

kislorod va karbonat angidrid tashish

 1. Glikoproteinlar murakkab oqsillar bo'lib, oqsil qismi va quyidagi guruhdan tashkil topgan:

uglevodlar

 1. Himoya funktsiyasini bajaradigan oqsillar guruhi:

immunoglobulinlar

 1. Transport funktsiyasini bajaradigan oqsilni ko'rsating:

gemoglobin

 1. Oqsil miqdori quruq to'qimalarning og'irligi bo'yicha 80% tashkil etadigan a’zo:

taloq

 1. Oqsil aralashmasini ajratish va fraktsiyalashning asosiy usullaridan biri:

tuzlash

 1. Xromatografiyada oqsillarni ajratish va tozalashning asosiy turi:

afin

 1. Oqsillarni past molekulyar og'irlikdagi aralashmalardan tozalash usullaridan biri:

ultrafiltratrlash

 1. Oqsil molekulasining tuzilish darajasining eng yuqori pog’onasi:

to'rtlamchi

 1. Keltirilganlar ichida murakkab oqsil:

Xromoprotein

 1. Oqsillarning eng asosiy fizik va kimyoviy xususiyatlaridan - bu:

qovushqoqlik, optik faollik, dializ

 1. Oqsilning aminokislotalar ketma-ketligi o'xshash (takrorlanadigan) bo’lagklari:

Domenlar

 1. Lizin va arginin aminokislotalarining miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadigan oqsil:

Gistonlar

 1. Oqsillarning molekulyar massasining oralig’i:

6000-1000.000 Da

 1. Oqsillarning molekulyar massasini aniqlash usullari:

Cho'ktirish, viskozimetrik, gel-filtratsiyasi

 1. Turli xil omillar ta'sirida oqsil molekulasining tabiiy holatini o'zgarishi - bu:

Denaturatsiya

 1. Oqsil molekulasida + va - zaryadlarning tengligi kuzatiladigan pH muhitning qiymatining nomi:

Izoelektrik nuqta

 1. Temir yetishmovchiligi bilan bog’liq bo’lgan kasallik:

Anemiya

 1. Ilmiy adabiyotda haroratning quyidagi o’lchov birligi ko’proq ishlatiladi:

Kelvin

 1. Ilmiy adabiyotda bosimning quyidagi o’lchov birligi ko’proq ishlatiladi:

Paskal

 1. Kumush kukuni bilan nafas olish natijasida kelib chiqadigan kasallik:

Argiriya

 1. SI sistemasida hajmning quyidagi o’lchov birligi ishlatiladi:

Litra

 1. Eritmaning titri quyidagi bog’liqlikni ko’rsatadi:

1 millilitr eritmadagi moddaning grammdagi miqdori

 1. Organizmga mis ortiqcha kelib tushishi bilan bog’liq kasallik:

Vilson

 1. Eritmaning molyar konsentratsiyasi quyidagi bog’liqliklarni ko’rsatadi:

1 litr eritmadagi modda miqdori

 1. Biogen elementlarning tarqalganligi bo’yicha yer hududlari quyidagicha nomlanadi:

Biogeokimyoviy

 1. Ko’mir kukuni bilan nafas olish natijasida kelib chiqadigan kasallik:

Antrakoz

 1. Kremniy oksid kukuni bilan nafas olish natijasida kelib chiqadigan kasallik:

Silikoz

 1. Kimyo fanini o’rganishga ilmiy yondashishda jarayonlarning quyidagi ketma ketligiga amal qilinadi:

Kuzatuv, gipoteza, tajriba, xulosa

 1. Magniy- kalsiy balansi buzulishi bilan kelib chiqadigan kasallik:

Raxit

 1. Kimyoviy elementlar konsentratsiyasini insonning ish faoliyati natijasida o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan kasalliklarning nomi

Kasb

 1. Kimyoviy elementlarni yer yuzasida tabiiy ravishda tarqalganligi o’zgarishi bilan bog’liq bo’yicha kasalliklar quyidagicha nomlanadi:

Endemic

 1. Alyuminiy kukuni bilan nafas olish natijasida kelib chiqadigan kasallik:

Alyuminoz

 1. Eritmaning normalligi quyidagi bog’liqlikni ko’rsatadi:

1 litr eritmadagi moddaning ekvivalent miqdori

 1. Hayotiy zarur bo’lgan elementlar?

Essensial elementlar

 1. Eritmaning molyal konsentratsiyasi quyidagi bog’liqlikni ko’rsatadi:

1000mg erituvchidagi modda miqdori

 1. Atrof muhitda ftor ortiqchaligi bilan bog’liq kasallik:

Flyuoroz
2-mavzu 1. CO32- anionlariga sifat reaksiyasini beradigan modda:

HCl

 1. Quyidagi kasalliklarda faollashtirilgan ko’mir ishlatiladi:

Oshqozon ichak kasalliklarida, metiorizmda

 1. Jarrohlik amaliyotida narkoz uchun ishlatiladigan birikmani ko’rsating

N2O

 1. Mikroelementlar konsentratsiyasining o’zgarishi tufayli organizmda vujudga keladigan patologik holatning nomi:

Mikroelementoza

 1. I- ionlariga sifat reaktivi:

AgNO3

 1. Quyidagi kasallik kremniy bilan nafas olganda kelib chiqadi:

Silikoz

 1. PO43- ionlariga sifat reaktivi:

Magnesia aralashmasi

 1. Aminokislotalar tarkibiga kiruvchi p-elementlar:

N, O, C

 1. Organizmidagi miqdori bo’yicha elementlar quyidagi turlarga bo’linadi?

Mikro- , oligo- va makrobiogen

 1. Quyidagi p-element oz miqdorda ham organizmda to’planib salbiy oqibatlarga olib keladi:

Qo’rg’oshin

 1. Alyuminiy changi bilan nafas olganda qaysi kasallik kelib chiqadi:

Alyuminoz

 1. Br-- ionlariga sifat reaktivi

AgNO3

 1. Pb2+ ionlariga sifat reaktivi:

H2SO4

 1. Cl ionlariga sifat reaktivi:

AgNO3

 1. Sn2+ ionlariga sifat reaktivi:

KOH

 1. Qo’rg’oshinning birikmasi plastir ko’rinishida terining yiringli yaralari chipqon chiqqanda qo’llaniladi:

Qo’rg’oshin yaltirog’i PbO

 1. Al3+ ionlariga sifat reaktivi:

NaOH

 1. PO43– ionlariga sifat reaktivi:

BaCl2

 1. Qaysi p-element radioximiya va rengenotehnikada himoya qurilmalari uchun ishlatiladi?

Qo’rg’oshin

 1. ATF, ADF, AMF, DNK va RNK tarkibiga kiruvchi p-element:

P elementi


3-mavzu 1. B+ zarrachalar ajralishi bilan boradigan jarayonning nomi:

Positron emissiyasi

 1. Tekshirilayotgan a’zolarni yuqori drajada mayda kesimda ko’rish imkonini beradigan nurli diagnostika usuli

MSKT

 1. Radioaktiv nurlanish tarqalishi bilan bir element yadrosining boshqa element yadrosiga o’z o’zidan aylanishi jarayoni deyiladi:

Tabiiy radioaktivlik

 1. Radioaktiv moddaning bir soniyada parchalanish miqdorini ko’rsatuvchi birlik

Bekkerel

 1. Radioaktiv izotopning belgisida yuqori chap burchakda ko’rsatiladigan kattalik

Atom massasi

 1. Radioaktiv izotopning belgisida pastki chap burchakda ko’rsatiladigan kattalik

Yadro zaryadi

 1. Radioaktiv izotop namunaning olingan miqdoridan yarmi parchalanishiga ketgan vaqt oralig’I

Yarim yemirilish davri

 1. Radiatsiyaning miqdori qaysi asbob bilan o’lchanadi

Geyger schyotchigi

 1. Pozitronlar – quyidagi xususiyatga ega bo’lgan zarrachalardir:

Massasi 0 va zaryadi +1

 1. Positron emissiya tomografiyasida ko’proq ishlatiladigan izotoplar:

Ftor-18, uglerod-15, kislorad-18

 1. Organizmda radioaktiv izotopni kasal a’zoga minimal masofada implantatsiyalash yo’li bilan o’tkaziladigan nur terapiyasining nomi:

Braxiterapiya

 1. MSKTning to’liq nomini keltiring

Multispiralli kompyuterli tomografiya

 1. MRTning to’liq nomini keltiring

Magnit rezonansli tomografiya

 1. Magnit va radioto’lqinlar ta’sirida a’zolarning kompyuter tasvirini hosil qilish usuli

MRT

 1. Gamma zarrachalar quyidagi xususiyatlarga ega zarrachalardir:

Massasi 0 va zaryadi 0

 1. Gamma nurlanishning fazoda ta’sir etish masofasi:

500sm

 1. Elektronlar ajralishi bilan boradigan nurlanish turining nomi:

Alfa-nurlanish

 1. Butun tanaga 600 ber va undan ortiq radioaktiv nur ta’sir etganda kuzatiladigan holat:

O’limga olib keladi

 1. Betta zarrachalar quyidagi xususiyatlarga ega zarrachalardir:

Massasi 0 va zaryadi -1

 1. Beta nurlanishning fazoda ta’sir etish masofasi:

200-300sm

 1. Alfa zarrachalar quyidagi xususiyatlarga ega zarrachalardir:

Massasi 4 va zaryadi +2

 1. Alfa nurlanishning fazoda ta’sir etish masofasi:

2–3sm

 1. 1kg biologic to’qimalari yutgan 100 ber ga teng ionlantiruvchi nurlanish miqdorining o’lchov birligi

Zivert

 1. 1 gramm material, masalan odam tanasining to’qimalari tomonidan yutilgan radiatsiya midoriga teng bo’lgan adsorbsiyalanganradiatsiya miqdorining nomi:

Rad

 1. Organizmning 100 ber radioaktiv nurlanishi ta’siridaqaysi potologiya kuzatiladi:

Oq qon tanachalarining ishlab chiqarilishi sekinlashadi
4-mavzu 1. Kesson kasalligining sababi:

Yuqori bosimdan normal bosimga keskin o’tish

 1. Vant-Goff qonunida osmotic bosimni quyidagi omilga bog’liqligi aks ettirilgan:

Moddalar konsentratsiyasiga

 1. Eritma ustida erituvchining bug’ bosimi

Toza erituvchinikidan past

 1. Gemolizda hujayrani yorilib ketishining sababi – bu:

Suvni hujayraga kirishi

 1. Osmotik bosimlari teng bo’lgan eritmalarning nomlanishi:

Izotonik

 1. Qonga izotonik bo’la oladigan eritma:

NaCl 0,9%

 1. Raulning 1 qonuniga amal qiluvchi eritmalar:

Suyultirilgan noelectrolitlar eritmalari

 1. Qanday holatda har xil konsentratsiyali eritmalar chegarasida osmotic bosim yuzaga keladi:

Ular orasida yarim o’tkazgich membrana bo’lganda

 1. Uglevod eritmasining qaynash temperaturasi toza erituvchinikiga qaraganda :

Ko’tariladi

 1. Qonga gipotonik eritma qo’shilganda kuzatiladigan xodisa:

Gemoliz

 1. Eritmaning qaynash temperaturasi o’zgarishi bo’yicha Mr ni hisoblash imkoniyatini beradigan qonun va formula muallifi

Raulning ebulioskopiya qonuni

 1. Eritma qaynash haroratini ortishi konsentratsiyaga bog’liqligi (Raulning 2-ebulioskopiya qonuni):

Konsentratsiya ortishi bilan qaynash harorati ortadi

 1. Qonga izotonik eritma quyilganda kuzatiladigan hodisaning nomi:

Izoosmiya

 1. Sechenov qonunida gazlarning eruvchanligi quyidagi omilga bog’liqligi aks ettirilgan.

Begona moddalar mavjudligiga

 1. Eritma konsentratsiyasini eritma muzlash haroratini pasayishiga qanday bog’liqligi bor (Raulning 2-qonuni–krioskopiya)

Eritma konsentratsiyasi qancha yuqori bo’lsa u shuncha past haroratda muzlaydi

 1. Muzlash haroratining o’zgarishi bo’yicha Mr ni aniqlashda qo’llanadigan qonunning muallifi:

Raulning krioskopiya qonuni

 1. Qaysi eritmaga qizil qon tanachalari solinganda gemoliz hodisasi kuzatiladi:

Gipotonik

 1. Eritma ustidagi bug’ bosimining o’zgarishini ta’riflovchi qonunning muallifi:

Raul

 1. Genri qonuni gazlar eruvchanligini quyidagi kattalikka bog’liqligini beradi:

Bosimga

 1. Izotonik eritmaning ta’rifi:

Bir xil osmotic bosimli

 1. Plazmolizda hujayraning burishib qolishining sababi

Suvni hujayradan chiqishi

5-mavzu

 1. Kislota va asoslar konsentratsiyasini aniqlaydigan hajmiy taxlil usuli

Neytrallash

 1. Eritmaning ma’lum hajmida erigan moddaning mol miqdorini ko’rsatuvchi konsentratsiyaning nomi:

Molyar konsentratsiya

 1. Natriy asetat metil oranj mavjudligida eritilganda eritmaning rangi:

Sariq

 1. Molyal konsentratsiyani hisoblashda ishlatiladigan kattaliklar:

Erigan moiddaning mol miqdori va erituvchining massasi

 1. Atsidimetriya usuli bilan quyidagi modda konsentratsiyasini aniqlab bo’ladi:

Ammoniy gidroksidni

 1. Neytrallash usulining ishchi eritma tabiati bo’yicha turlari:

Alkalimetriya va atsidimetriya

 1. Alkalimetriya usuli bilan titrlashda ekvivalent nuqtada muhit bo’lishi kerak:

Ishqoriy

 1. Indikator fenolftaleinning o’tish intervali

8-10

 1. Oshqozon shirasida HCl konsentratsiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetric usul nomi:

Alkalimetriya

 1. Neytrallash usulida qo’llanadigan indikatorlarning albatta bo’lishi kerak bo’lgan xossasi:

Kislotalik yoki asoslik

 1. Natriy asetat fenolftalein mavjudligida eritilganda eritma rangi:

Malina rang

 1. Indicator lakmusning o’tish intervali

5-8

 1. Alkalimetriyada ishlatiladigan ishchi eritma:

Natriy gidroksid

 1. Kislota-asosli indikatorlarning ta’sir etish prinsipini asosida quyidagi holat yotadi:

e.n.da ularning molekulalari bir rangda ionlari boshqa rangda bo’ladi.

 1. Indicator metaloranjning o’tish intervali

3,1-4,4

 1. Suvli eritmada kislotali yoki ishqoriy muhitni beruvchi moddalar konsentratsiyasini aniqlashda qo’llanadigan usul:

Neytrallash

 1. Asidimetriyada qaysi moddalar miqdori aniqlash mumkin:

Ishqor

 1. Atsidimetriya usuli bilan titrlashda ekvivalent nuqtada muhit bo’lishi kerak:

Kislotali

 1. Neytrallash usuli bo’linadigan 2 ta usul:

Alkalimetriya atsidimetriya

 1. Ishchi eritma – bu?

Konsentratsiyasi aniq eritma

 1. Neytrallash usulida ekvivalent nuqta quyidagicha aniqlanadi:

Indikatorning rangi o’zgarishidan

6-mavzu 1. Kislota-asosli indikatorlarning ta’sir etish prinsipini asosida quyidagi holat yotadi:

Ekv.nuqtada ularning molekulalari bir rangda ionlari boshqa rangda bo’ladi

 1. Vodorod peroksidning miqdorini aniqlash uchun ishlatiladigan oksidimetriya usulining nomi:

Permanganatometriya

 1. Permanganatometriyada Mor tuzi tarkibidagi temir miqdorini aniqlashda ekv.nuqtada eritmaning rangi qanday o’zgaradi:

Rangsizdan binafshaga

 1. Permanganatometriya usulida indicator vazifasini bajaruvchi modda:

Ishchi eritma

 1. Oksidimetriya usuli asosida -….

Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari

 1. Tibbiy profilaktika sohasida suvning oksidlanuvchanligini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli :

Permanganatometriya

 1. Permanganatometriya usulida ishchi eritmaning nomi:

Kaliy permanganate

 1. Qaytarilish – bu?

Electron biriktirish

 1. Oksidimetriya usuli bilan quyidagi modda konsentratsiyasini aniqlab bo’ladi:

Vodorod peroksidni

 1. Sn(II) konsentratsiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:

permanganotometriya

 1. Titrimetriyada indicator vazifasini ishchi eritma o’taydigan usulining nomi:

Oksidimetriya

 1. Oksidlanish – bu?

Electron yo’qotish

 1. Fe(II) konsentratsiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:

Permanganatometriya

 1. Eritmada vodorod peroksid konsentratsiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:

Permanganatometriya 1. Cu(I) konsentratsiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:

permanganotometriya

 1. Titrimetriyaning oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga asoslangan usulining nomi:

Oksidimetriya

 1. Ishchi eritma – bui?

Konsentratsiyasi aniq eritma

 1. Oksidimetriya usulida qanday indikatorlar dan foydalaniladi:

Indicator ishlatilmaydi

 1. KMnO4 eritmasining normalligi va titri qanday aniqlanadi:

Oksolat kislotasi bilan

 1. Disproporsiyalanish reaksiyasining o’ziga xosligi shundan iboratki:

Bir atomning o’zi ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi bo’ladi

7-mavzu

 1. Hujayra ichida ta’sir ko’rsatadigan bufer sistema asosan – bu:

Fosfatli

 1. Bufer sig’imi eritmaning quyidagi hajmi uchun hisoblanadi:

1 litr

 1. Gidrokarbonatli bufer sistemaga OHionlarini ta’sir etish mexanizmi quyidagicha aks ettiriladi:

HCO3 + H2O

 1. Organizmning barcha a’zolarida ta’sir ko’rsatuvchi bufer sistema – bu:

Oqsilli

 1. Oqsilli bufer sistemaga OHionlarini ta’sir etish mexanizmi quyidagicha aks ettiriladi:

NH4OH + Cl-

 1. Odam organizmida uchramaydigan bufer sistema:

Ammiakli

 1. Bufer eritmalarning pHini hisoblash formulasi quyidagi qonun asosida ishlab chiqarilgan:

Massalar ta’siri qonuni

 1. Siydikda pH qiymatni doimiy saqlab turuvchi bufer eritmaning nomi:

Fosfatli

 1. Oqsilli bufer sistemaning tarkibi :

PtCOONa + Pt COOH

 1. Gidrokarbonatli bufer sistemaning tarkibi:

NaHCO3 + H2CO3

 1. Qonning ishqoriy jamg’armasi – bu:

HCO3 – ko’rinishida bog’langan karbonat angidrid miqdori

 1. Fosfatli buferga natriy gidroksid qo’shilganda, kuchsiz elektrolit sifatida hosil bo’ladigan modda:

Suv

 1. Qonning bufer sig’imining asosiy qismi to’g’ri keladigan bufer sistema – bu:

Gidrokarbonatli

 1. Bufer eritmalarning pHi quyidagi muallifning tenglamasi asosida hisoblanadi:

Genderson – Gasselbax

 1. Fosfatli bufer sistemaga OH ionlarini ta’sir etish mexanizmi quyidagicha aks ettiriladi:

NH4OH + Cl

 1. Bufer sig’imini o’lchov birligi:

Milliekvivalent

 1. Asos bo’yicha qonning bufer sig’imini aniqlashda amalda ishlatiladigan indicator – bu:

Fenolftalein

 1. Fosfatli bufer sistemaning tarkibi:

NaH2PO4 + Na2HPO4

 1. Buffer eritmalarning tarkibiy qismi bo’lishi mumkin:

Kuchsiz kislota va shu kislotani kuchli asos bilan hosil qilgan tuzi

 1. Gemoglobinli bufer sistema kiradigan buferlar guruhi:

Oqsilli

8-mavzu 1. Ajratilgan sistema – bu?

Tashqi muhit bilan issiqlik va modda almashinmaydi

 1. Asosiy termodinamik kattaliklar qatoriga kiradi:

T, V, P,K

 1. Energiya saqlanish qonuni aks ettirilgan termodinamikaning qonuni-bu?

I-qonun

 1. Erkin energiya ichki energiyaning bir qismi bo’lib u sarflanadi:

Foydali ish bajarish uchun

 1. Izobarik jarayonda kimyoviy reaksiyada:

Doimiy bosimda

 1. Izoxorik jarayonda kimyoviy reaksiyada:

Doimiy hajm

 1. Organizmda entropiya o’sishi quyidagi jarayonda kuzatiladi:

O’z-o’zidan boradigan jarayonlar

 1. Tashqi muhit bilan ham energiyasi, ham moddasi bilan almashinadigan sistemaning nomi:

Ochiq Sistema

 1. Termodinamik barqaror tizimidagi entropiya:

Minimumga intiladi

 1. Termodinamik jarayonlar qaytar hisoblanadi agar 1-holatdan 2-holatga o’tishida:

Tashqaridan qo’shimcha energiya sistemaga sarflanmasa

 1. Termodinamik jarayonlar qaytmas hisoblanadi agar 1-holatdan 2-holatga o’tishida:

Tashqaridan qo’shimcha energiya sistemaga sarflansa

 1. Termodinamik sistemaning qaysi holatiga Gibbs energiyasining nolga tengligi to’g’ri keladi:

Termodinamik muvozanatga

 1. Termodinamika – bu?

Energiyani bir turdan ikkinchi turiga o’tishi

 1. Termodinamikada termodinamik sistemaning holatini ta’riflash uchun ishlatiladigan kattaliklar nomi:

Termodinamik omillar

 1. Termodinamikaning 1-qonuniga muvofiq:

Energiya yo’q bo’lmaydi va yo’qdan bor bo’lmaydi

 1. Tirik organism ochiq sistemadir. U tashqi muhit bilan:

Modda va energiya almashinadi

 1. Tirik organism uchun termodinamikani 1- qonunini formulasiga ko’ra ish bajarish uchun sarflangan energiya hosil bo’ladi:

Oziq moddalar oksidlanganida

 1. Umumiy termodinamik omillar qatoriga kiradi:

U, H, S

 1. Yopiq Sistema – bu?

Issiqlik almashinadi ammo modda almashmaydi

 1. O’z-o’zidan boradigan jarayonda:

Entropiya ortadi va entalpiya kamayadi

9-mavzu 1. Trilon B – bu?

Etilendiamintetrasirka kislota dinatriyli tuzi

 1. Suvning umumiy qattiqligi … kalsiy va magniy tuzlarining mavjudligi bilan bog’liq:

Bikarbonatli, sulfatli, xloridli

 1. Anionli komplekslarning tashqi sferasida joylashishi mumkin bo’lgan zarrachalar:

Metal yoki ammoniy ioni

 1. Agar suvning qattiqligi … tashkil qilsa, qattiq hisoblanadi:

8dan 12mol/lgacha

 1. Kompleksometriya usuli bilan… ionlar konsentratsiyasini aniqlash mumkin:
 1. Quyida keltirilgan birikmalardan qaysilari asidokompleks hisoblanadi?

K2[PtCl4]

 1. Na3[Co(NO2)6], K2[CuCl4] komplekslari kiradigan komplekslar turi:

Atsidokomplekslar

 1. Kompleks birikmalar tuzulishi va xossalarini ta’riflovchi nazariyaning muallifi:

Verner

 1. Kompleksometriyada quyidagi indicator qo’llanadi:

Erioxrom qora

 1. Xlorofill quyidagi komplekslar guruhiga kiradi:

Ichki kompleks birikmalar

 1. Kompleksonlar qatoriga kiradi:

Poliaminkarbon kislotalar

 1. Kimyoviy tabiati bo’yicha ligandlar quyidagi ko’rinishda bo’lishi mumkin:

Qutbli neytral zarracha yoki kislota qoldig’i

 1. Agar suvning qattiqligi … tashkil qilsa o’rtacha yumshoq hisoblanadi:

4dan 8mol/lgacha

 1. Suvning doimiy qattiqligi … kalsiy va magniy tuzlarining mavjudligi bilan bog’liq:

Sulfatli

 1. [Cu(NH3)4]SO4, [Pt(NH3)2Cl2] komplekslarda kompleks ionlarning zaryadlari teng:

+2;0

 1. Agar suvning qattiqligi… tashkil qilsa juda yumshoq hisoblanadi:

4mol/lgacha

 1. Kompleksometriya … hosil bo’lishiga asoslangan:

Xelatlar

 1. Xelatlarda ligand vazifasini o’taydigan molekulalarning nomi:

Kompleksonlar

 1. Agar suvning qattiqligi … tashkil qilsa juda qattiq hisoblanadi:

12dan yuqori

 1. Anionli komplekslarda ligand vazifasini o’tashi mumkin bo’lgan zarrachalar:

Kislota qoldig’i yoki gidroksid guruhi

 1. Agar kompleks ion manfiy bo’lsa, bunday kompleksning nomi

Anionli

 1. Kompleksometriya usuli… aniqlash uchun qo’llaniladi:

Suvning qattiqligi

 1. Koordinatsion son – bu …………. ligandlar soni:

To’g’ridan to’g’ri markaziy atom bilan bog’langan

 1. Kationli komplekslarda tashqi sferani hosil qilishi mumkin bo’lgan zarrachalar:

Akislota qoldig’I yoki gidroksid guruhi

 1. Suvning doimiy qattiqligi … kalsiy va magniy tuzlarining mavjudligi bilan bog’liq:

Xloridlar

 1. Agar kompleks ion musbat zaryadlangan bo’lsa, uning nomi:

Kationli

 1. Komplekson – bu?

Xelatlar siklik kompleks hosil qiluvchi organik moddalar

 1. Koordinatsion nazariyaga ko’ra kompleks birikmalarda markaziy o’rinni egallaydigan zarrachaning nomi:

Kompleks hosil qiluvchi

 1. Suvning qattiqligini aniqlashda kompleksometriya qanday buferli muhitda o’tkaziladi:

Ammiakli

 1. Suvning qattiqligini aniqlashda kompleksometriya … muhitda o’tkaziladi:

Ishqoriy

 1. Kompleksometriyada metal ionlari indicator bilan birikib … hosil qiladi:

Qizil rang

 1. Xalqali komplekslarning yana bir nomi:

Xelatlar

 1. Quyida keltirilgan birikmalardan qaysilari amminokompleks hisoblanadi:

[Cu(NH3)4]SO4

 1. Kompleksonlar qatoriga kiradi:

Etilendiamintetrasirka kislotasi

 1. Og’ir metallar bilan halqali kompleks hosil qiladigan moddaning nomi

Komplekson

 1. Kompleks birikmalarning ichki sferasini tashkil qiluvchi zarrachalarning nomi

Markaziy atom va ligand

 1. Suvning vaqtinchalik qattiqligi… kalsiy va magniy tuzlari bilan bog’liq:

Bikarbonatli

 1. Quyidagi keltirilgan birikmalardan akvakomplekslar turiga kiradigani:

[Al(H2O)6]Cl3

 1. Kationli komplekslarda ligand vazifasini o’tashi mumkin bo’lgan zarrachalar

Neytral qutbli molekula

 1. Kimyoviy tabiati bo’yicha ligandlar quyidagi ko’rinishda bo’lishi mumkin?

Qutbli neytral zarracha yoki kislota qoldig’i

 1. Xelatlar guruhiga kiruvchi moddalar:

Xlorofill


Download 99,05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti