1. Amir Temur ordeni bilan takdirlangan shaxarlarni kursatingDownload 76.36 Kb.
bet4/4
Sana11.01.2017
Hajmi76.36 Kb.
1   2   3   4

Avestoda boshqaruv tizimining qanday strukturasi ko’rsatilgan


75

6

23

1

23

Oqsoqollar kengashi

Xalq yig’ini

Ayrim viloyat va tuman hukmdorlari

Donishmandlar uyi

Askarlar tuzilmasi

Noiblik boshqaruvi

Odamlarning eng qadimgi mashg’uloti nima deb nomlangan


76

4

22

1

2Termachilik

Ov o’zlashtiruvchi xo’jalik

Faqat kulolchilik

Yilqichilik

Qadimgi odamlarda dinning qanday ilk tasavvurlari paydo bo’lgan (miloddan avvalgi 100-40 ming yilliklar)
77

4

22

1

2Animizm

Mug’onalik (afsun-magiya)

Zardo’shtiylik

Xristianlik

Neolit davridagi o’zgarishlarni ko’rsating
78

6

23

1

23

Kulolchilikning paydo bo’lishi

Suvda suzish va qayiqsozlikning kashf qilinishi

To’qimachilikning vujudga kelishi

Ilk diniy tasavvurlar

Nutqning paydo bo’lishi

Ilk mehnat taqsimoti

Ibtidoiy davrning maьnaviy asoslari…


79

6

23

1

23

Diniy tasavvurlar

Tasviriy san’at

Ibtidoiy bayramlar

Dehqonchilik madaniyati

Temirchilik

Savdo

Paleolit davri nomlanishini keltiring


80

6

23

1

23

Ashel


Musьte

Madlen


Kroman’on

neandertal

Zamonbobo

Olimlar qadimgi odamlarni qobiliyatiga ko’ra qanday nomlashgan


81

4

22

1

2Xomo habilis

Xomo sapiyens

Tadbirkor odam

Ziyoli odam

Ishlab chiqaruvchi xo’jalik nima (neolit davri)
82

4

22

1

2Termachilikdan dexkonchilik vujudga keldi

Ovchilikdan chorvachilik kelib chikdi

Ilk mexnat taqsimoti

Hunarmandchilik

Eneolit davri manzilgohlarini ayting
83

6

23

1

23

Anov


Namozgox

Oltintepa

Zamonbobo

Sopollitepa

Jarqo’ton

IX – XII asrlarning Mashhur shoirlaridan kimlarni bilasiz


84

6

23

1

23

Ro’dakiy


Firdavsiy

Daqiqiy


Maxmur

Farog’iy


Umar Xayyom

IX – XII asrlardagi qanday turkiy adabiyot vakillarini bilasiz


85

6

23

1

23

M. Qoshg’ariy

Yu.Xos Hojib

A. Yugnakiy

Ro’dakiy

A. Jomiy

A. Navoiy

Sharqda IX – XII asrlarda mavjud bo’lgan ilm va maьrifat markazlarini ko’rsating


86

4

22

1

2Baytul-hikma (Bog’dod VIII asrning oxiri)

Maьmun akademiyasi (X asr Urganch)

Rasadxona

Sherdor madrasasi

Urganchdagi Donishmandlar uyida jahonga mashxur qaysi ulug’ alloma va mutafakkirlar tahsil ko’rishgan
87

6

23

1

23

Ibn Sino


Beruniy

Ibn – Xammor

Yusuf Xos Xojib

Firdavsiy

Zamaxshariy

Al – Xorazmiyning eng yirik asarlarini ko’rsating


88

6

23

1

23

Al Jabr val muqobala

Hisob al-hind

Kitob at-tarix

Tib qonunlari

Donishnoma

Al-kashshof

IX-XII Asrlarda Markaziy Osiyoning ijtimoiy iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida yuksak muvafaqqiyatga erishishda qaysi hukmdorlarning hissasi katta


89

6

23

1

23

I. Somoniy

M. G’aznaviy

Shox Ma’mun

Malik shox

Satuk Abdulkarimxon

Turkon Xotun

IX-XII asrlarda Sharkdagi ilm – fan va madaniyat markaziga aylangan 5 ta shaharni ayting


90

10

25

1

23

4

5Buxoro

Samarqand

Bag’dod

Marv


Urganch

G’azna


Xuroson

Misr


Hirot

Balx


Ibn Sinoning tabobat ilmi bobida qoldirgan buyuk asarlarini ayting
91

4

22

1

2Tib konunlari

Kitob az Shifo

Donishnoma

Saydana


A. R. Beruniy fanning kaysi yo’nalishi buyicha kashfiyotlar yaratgan
92

6

23

1

23

Geografiya, astronomiya, tarix

Tarix, meneralogiya

Farmakologiya

Fizika, ximiya

Biologiya, ekologiya

Fakat tibbiyot

A. R. Beruniyning yirik asarlarini sanab bering


93

8

24

1

23

4

O’tmish xalqlaridan qolgan yodgorliklarHindiston

Xorazmning ajoyib kishilari

Saydana (Farmakologiya)

Al kashshof

Kitob at tarix

Tib qonunlari

Hisobal Hind

IX-XII asrlarda yashab, ijod qilgan tarixchilarni sanab bering


94

6

23

1

23

Abu Bakr Narshaxiy

Abu Nasr Utbiy

Abul Xasan Bayhaqiy

Mirxond

Xondamir


Abdurazzoq Samarqandiy

Markaziy Osiyo hududida islom madaniyatining tarkib topishida va hadislar to’plashda nomlari mashhur bo’lgan hadisshunos olimlarni aytib bering


95

8

24

1

23

4

Al-BuxoriyAt-Termiziy

Moturudiy

Imom al-Nasoniy

Umar Hayyom

Ro’dakiy

Axmad Yugnakiy

Abu Nasr Utbiy

Imom al Buxoriy yozib qoldirgan boy merosiy asarlarini ko’rsating


96

4

22

1

2Al adab al-mufrat

Al jome’ as - sahih

Hidoya

Ash-shamoyil an-nabaviya

Ibn Sino faoliyatining 2 yo’nalishini ayting
97

4

22

1

2Falsafa

Tibbiyot

Astronomiya

Kimyo


IX-XII asrlarda yashagan sozanda va bastakorlardan kimlarni bilasiz
98

8

24

1

23

4

Abu Bakr RubobiyChangchi Lo’kariy

Buamir


Bunasr

Kul Muxammad

Ustod Shodiy

Shox quli - g’ijjakiy

Mir ali Tabriziy

IX-XII asrlarda bunyod etilgan qanday obidalarni bilasiz


99

6

23

1

23

Minorai Kalon

I. Somoniy maqbarasi

Arab ota maqbarasi

Sirotai Mohi Xosa

Olloqulixon madrasasi

Sherdor madrasasi

Temur tuzuklari da ko’rsatilgan davlatning asosini tashkil etgan 12 ta ijtimoiy tabaqani 4 tasini ko’rsating


100

8

24

1

23

4

SayyidlarVazirlar

So’filar


Savdogar va sayoxlar

Darveshlar

Toliblar

Dengizchilar

Kosiblar

A. Temur davlatini idora qilgan vazirliklarni ko’rsating


101

8

24

1

23

4

Bosh vazirHarbiy ishlar vaziri

Chegaralarni nazorat qiluvchi vazir

Moliya ishlari vaziri

Qishloq xo’jaligi vazirligi

Sohibi ash-shurat

Bekatlarni nazorat qiluvchi vazir

Savdo do’konlarini nazorat qiluvchi vazir

Temur tuzuklarida A. Temur vazir 4ta sifatga ega bo’lishligini ko’rsating. Bular..


102

8

24

1

23

4

AsllikAql-farosatlilik

Sipohiy raiyatdan xabardorlik

Sabr-chidam

Tibbiyotdan xabardorlik

Hisob – kitobni bilish

Jangda katnashish

Kimyo fanini yaxshi bilish

A. Temur harbiy qo’shinlarining tarkibi kimlardan iborat bo’lgan


103

4

22

1

2Piyodalar

Otliqlar

Zahiradagilar

Harbiy dengiz floti

A. Temur davlatini shakllantirishda saltanatni 4ta asosiy ustuniga tayangan . Bular..
104

8

24

1

23

4

Islom va shariat akidalarigaQonun ustuvorligi

Xazina


Mehnatkash xalq

Savdo-sotiqqa

Davlat yerlarining ko’payishiga

Faqat askarlarga

Qurilishga

Ulug’bekning avlodlariga qoldirgan ilmiy meros asarlaridan qaysilarini bilasiz


105

6

23

1

23

Ziji Ko’ragoniy

Risolai Ulug’bek

Tarixi Arba ulus

Kitob at-tarix

Sayoxatnoma

Devonlar to’plami

Ulug’bek akademiyasining ko’zga ko’ringan namoyandalaridan kimlarni bilasiz


106

6

23

1

23

Giyosiddin Jamshid

Qozizoda Ro’miy

Ali Qushchi

Abdurazzoq Samarqandiy

Dehlaviy


N. Shomiy

XV asrda yashab, ijod etgan tarixchilarni ayting…


107

6

23

1

23

Mirxond


Xondamir

Ali Yazdiy

Utbiy

NarshaxiyBayhakiy

Temuriylar davridagi adabiyot namoyandalardan kimlarni bilasiz


108

6

23

1

23

Atoiy


Lutfiy

Bobur


Navoiy

A. Yugnakiy

Yu. X. Xojib

M. Qoshg’ariy

Navoiyning 5ta yirik asarlarini ko’rsating
109

10

25

1

23

4

5Xamsa

Mezonul-avzon

Xazoinul Maoniy

Mahbub-ul-qulub

Tarixi mulki ajam

Yusuf va Zulayho

Tarixi arba ulus

Kitob at-tarix

Donishnoma

Buxoro tarixi

XIV-XV asrlardagi tasviriy san’at vakillarini ko’rsating…
110

8

24

1

23

4

K. BehzodMirak Naqqosh

Maqsud Muzahkib

Qosim ali

Sulton Ali Mashhadi

Qilqalam

Mir Ali Tabriziy

Ustod Shodiy

XIV-XV asrlardagi nafis kitob va xattotlik san’ati namoyandalarini ko’rsating


111

6

23

1

23

Mirali Tabriziy

Sultonali Mashhadiy

Qilqalam


Mirak Naqqosh

Maqsud Muzahkib

Qosim Ali

Temuriylar davridagi qanday soz turlarini bilasiz


112

8

24

1

23

4

TanburG’ijjak

Qo’buz


Rubob

Baraban


Qo’shnay

Surnay


Karnay

Temuriylar davrida yashab ijod etgan qanday sozanda va bastakorlarni bilasiz


113

8

24

1

23

4

Shox Quli G’ijjakiyNaiy

Ustod Shodiy

Qulmuxammad

Changchi Lo’qariy

Abu Bakr Rubobiy

Buamir


Bunasr

Temuriylar davrida yaratilgan musiqalarni ayting…


114

8

24

1

23

4

DugohSegoh

Chorgoh


Iroq

Navo


Basta

Ushshoq


Rost

A. Temur bunyot ettirgan bog’ nomlarini sanang


115

10

25

1

23

4

5Bog’i Dilkusho

Bog’i Baland

Bog’i Shamol

Bog’i Eram

Bog’i Behisht

Bog’i go’zal

Bog’i sanam

Bog’i Barno

Bog’i iroq

Bog’i Shom

1937-1938 yillarda Hujum faollaridan kimlar qamoqqa olingan
116

4

22

1

2Tojixon Shodiyeva

Sobira Xoldarova

Xosiyat Tillaxonova

Oydin Sobirova

Qadimda buyuk ipak yo’li Shox yo’li degan nomdan boshqa yana kanday nomlar bilan atalgan

117


4

2

21

2

Lojuvard yo’ldanG’arbiy meridional yo’l

Sibir yo’li

Axamoniylar yo’li

O’zbekiston mustaqilligining dastlabki kunlarida qanday vazifalarni hal etishga kirishildi


118

6

23

1

23

O’tmish madaniyati va qadriyatlarini tiklashga

Milliy ongni o’stirishga

Din va diniy tashkilotlarga keng yo’l ochishga

Ko’plab avtomobil sotib olishga

Qandolat sexlarini ko’paytirishga

Chinni buyumlar ishlab chiqarishni kuchaytirishga

Mustaqil O’zbekistonda davlat va jamiyatning eng muhim vazifalaridan biri


119

6

23

1

23

Xalqning ma’naviy ruhini mustahkamlash

Butun jamiyat birligini mustahkam kafolatlash

Bozor iqtisodiyotini rivojlantirish

Ko’plab madaniy markazlarni ta’mirlash

Paxtaning yangi navlarini yaratish

Shisha buyumlarini ko’plab eksport qilish

Quyidagilardan qaysilari O’zbekistonda davlat suverenitetini amalga oshiruvchi tuzilmalar hisoblanadi


120

6

23

1

35

Tashqi va ichki ishlar vazirliklari

Moliya vazirligi

Fan va texnika davlat qo’mitasi

Madaniyat va sport ishlari vazirligi

Oliy attestatsiya komissiyasi

Yozuvchilar uyushmasi

Bronza davriga xos manzilgohlarini aniqlang


121

4

22

1

2Zamonbobo

Sopollitepa

Yerqo’rg’on

Afrosiyob

O’rta Osiyo hududidagi ilk shaharlar nomlarini keltiring
122

6

23

1

23

Afrosiyob

Yerqo’rg’on

Ko’zaliqir

jonbos – 4

kaltaminor

joytun

Mezolit davrining buyuk o’zgarishlarini ko’rsating


123

4

22

Turkiston general-gubernatori fon Kaufman dastlabki vaktlarda kanday vazifalarni bajargan?

1

4

22

1

2Podsho noibio

Bosh prokuror

Tijorrat ishlari direktori

Talim vaziri

Chor Rassiyasi kanday maksadlarda Urta Osiyega temir temir yollar kurdi?

2

42

2

12

Xarbiy maksadda

Turkiston xom ashyosini tashish uchun

Maktablarga ukuv kurollarini keltirish uchun

Fakat ipak maxsulotlarini tashish uchun

Chor Rassiyasi mustamlakachiligi davrida sudlar necha kurinishda bulgan?

3

4

22

1

2Mustamlakachilik shaklidagi-sudlari

Shariat asosida ish yurituvchi-xalk sudlari

Xarbiy-xukukiy sudlar

Kanstitutsiyaviy sud

1882 yilda kuyidagi kaysi xududlarda Chor Rassiyasi ma’murlariga karshi norozilik xarakatlari bulgan yedi?

4

42

2

12

Namanganda

Ushda

Termezda


Chimkentda

Yevropa me’morchiligiga xos ayrim uslublar kuyidagi inshoatlarda kollanilgan?

5

4

22

1

2Sitorai Moxi Xosa (buxoro)

Nurillaboy saroyi (Xiva)

Oksaroy (Shaxrisabz)

Ulugbek madrasasi (Samarkand)

Mangitlar sulolasiga xos bulgan amirlarni aniklang?

6

62

3

12

3

Amir MuzaffarxonAmir Abdulaxadxon

Amir Olimxon

Amir Umarxon

Subxonkulixon

Ubaydullaxon 11

1918 yil Turkiston avtonom savet respublikasi tuzilgach kanday kamissarliklar tashkil kilindi?

7

6

23

1

35

Ichki ishlar

Viloyat boshkaruvi

Yer ishlari

Dinlar boshkaruvi

Maorif


Chorva mollri boshkaruvi

Uzbekistonda 60-70 yillarda fanning kaysi tarmoklariga yetibor kuchaydi?

8

4

22

1

2Fizika, mateьatika, yemktropika

Tibbiyet, genetika, seleksiya, gumanitar fanlar

Bialogiya, astranomiya, geologiya

Batanika, zoologiya, geodeziya

Uzbekiston Respublikasi Oliy majlisi palatalari?

9

42

2

12

Senat


Konunchilik palatasi

partiyalar buyurosi

Departament

Xududlar faoliyatining 3ta asosiy yonalishlarini kursating?

10

6

23

1

35

Maorifchilik

Matbuotchilik

Muxtoriyatchilik

partiyavtylik

Jadidlar davrida kanday pьyesalar namoyish yetildi?

11

6

23

1

23

M,Bexbudiyning “Padarkush” dramasi

Xamsaning “Zaxarli xayet” pьyesasi

A,Kodiriyning “Baxtsiz kiyev”

Gamlet “ Otello “ si

Gamlet “Kirol Lir”

K,Yashingning “ Nurxon “ dramasi

50-80 yillarda k,u’rik, va bu’z yerlarini uzlashtirishdan kanday yangi tuman va shaxarlar bunet yetilgan?

12

6

23

1

23

Mirza chul

Zarbdor

ZafarobodDevon

Boysun


Shaxrisabz

50-80 k,u‘rik, va bu’z yerlarni uzlashtirishdan k,anday yekologik muommolar tugildi?

13

4

22

1

2Orol fojeasi kelib chik,di

Paxtaga yuborilgan mineral o’g’it va dorilardan axolii salomatligi susaydi

Amudare uzani buzildi

Tibbiy xizmatchilarning kamligi

Chor Rassiyasi bosk,inidan sung Urta Osiyedagi yangiliklar ?

14

82

4

12

3

4Temir yullar k,urilishi

SanoatlashishKinematografiya, gazeta
Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> O'zbekiston%20tarixi -> Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> 3-NAZORAT%20VA%20TA'MINOT
3-NAZORAT%20VA%20TA'MINOT -> O’zbekiston tarixi
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> Tarqatma materiallar
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> Test topshiriqlari
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> 12-Mavzu: Sovetlarning O’zbekistonda yuritgan qatag’onlik siyosati. Istiqlolchilar harakati
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> Tarqatma materiallar
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> K e y s o’zbekiston tarixi fanidan “Sovetlar davridagi iqtisodiy va ma’naviy qaramlikning oqibatlari” mavzusi bo’yicha Keys stadi
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> Mustaqil ta’lim mavzulari Mashg’ulot hajmi
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> 13-Mavzu: Sovetlar davridagi iqtisodiy va ma’naviy qaramlikning oqibatlari
Ўз.т.%20ЛОТИНЧА -> Paleolit – insoniyat paydo bo’lishidagi eng qadimgi davr. “Paleo” qadimgi, “litos tosh”. Mezolit
3-NAZORAT%20VA%20TA'MINOT -> Adabiyotlar Asosiy

Download 76.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat