1-§ olimpiada masalalari 5-sinf


MUSTAQIL YECHISH UCHUN TESTLARDAN NAMUNALARDownload 1.25 Mb.
bet10/10
Sana29.08.2021
Hajmi1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MUSTAQIL YECHISH UCHUN TESTLARDAN NAMUNALAR

5-SINF

1. sonlari orasida nechta natural sonning kvadrti bor?

A) 43 B) 42 C) 44 D) 49 E) 47

2. a, b, c bir biridan farqli raqamlar bo‘lsa, 2a+3b+3c ning eng katta qiymatini toping.

A) 36 B) 65 C) 74 D) 81 E) 7

3. 1 dan 90 gacha natural sonlarni yozish uchun 5 raqami necha marta ishlatiladi?

A) 21 B) 18 C) 22 D) 19 E) 17

4. Piyoda 5 km/soat tezlik bilan 3 soat, 20 km/soat tezlik bilan 2 soat yo‘l yurdi. Uning o‘rtacha tezligini toping.

A) 18 B) 15 C) 11 D) 10 E) 9

5. ifoda qiymatining raqamlari yig‘indisini toping.

A) 8 B) 7 C) 9 D) 10 E) to‘g‘ri javob yo‘q

6. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 40 sm, bo‘yi 12 sm ga teng. Uning yuzini toping.

A) 48 B) 72 C) 144 D) 96 E) 100

7. Parallelipipedning o‘lchamlari 4 sm, 6 sm va 10 sm ga teng bo‘lsa, uning18 hajmini toping.

A) 180 sm3 B) 240 sm3 C) 144 sm3 D) 120 sm3 E) 72 sm3

8. Hisoblang:A) 4040 B) 4045 C) 4000 D) 4039 E) 4038

9. Qanadaydir sonni 2020 ga bo‘lgandagi qoldiq 2018 ga teng. Shu sonni 404 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.

A) 402 B) 400 C) 500 D) 401 E) 380

10. ning oxirgi raqamini toping.

A) 4 B) 5 C) 1 D) 6 E) 9

11. ketma ketlikning keying hadini toping.

A) 60 B) 63 C) 72 D) 65 E) 67

12. Qandaydir sonning qismining qismi 20 ga teng. Shu sonni toping.

A) 240 B) 360 C) 180 D) 144 E) 480

13. ko‘paytma necha xonali son bo‘ladi?

A) 2000 B) 2021 C) 2022 D) 2023 E) 2024

14. ko‘paytma nechta nol bilan tugaydi?

A) 20 B) 22 C) 21 D) 18 E) 19

15. To‘g‘ri tenglikni ko‘rsating.

1) , 2) , 3) , 4) , 5)

A) 1, 2, 5 B) 1, 3 C) 2, 3 D) 1, 4, 5 E) 2, 3

16. To‘g‘ri to‘rtburchakning eni 20% ga, bo‘yi 40% ga orttirilsa, uning yuzi necha % ga ortadi?

A) 60% B) 68% C) 70% D) 65% E) 67%

17. Onasi 40, qizi esa 25 yoshda necha yil oldin onasi qizidan 2 marta katta bo‘lgan?

A) 15 B) 10 C) 12 D) 18 E) 14

18. Kilogrammlarda ifodalang: 5 t 4 sr 2 kg

A) 542 kg B) 5042 kg C) 5402 kg D) 5420 kg E) 50402 kg

19. Barcha toq sonlar ko‘paytmasi qanday raqam bilan tugaydi?

A) 3 B) 7 C) 9 D) 9 E) 5

20.

A) B) C) D) E)

21. 2021 ni qanday songa bo‘lganda bo‘linma 96 ga, qoldiq 5 ga teng bo‘ladi?

A) 20 B) 19 C) 17 D) 15 E) 21

22. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi maydonning eni 300 m va bo‘yi 400 m. Agar 1 ga yerdan o‘rtacha 50 sr hosil olinsa, berilgan maydondan qancha hosil olinadi?

A) 600 sr B) 700 sr C) 500 sr D) 900 sr E) 400 sr

23. Haqiqiy o‘yin toshida qarama-qarshi yoqlaridagi nuqtalar yig‘indisi 7 ga teng. Quyidagi toshlardan qaysi biri haqiqiy?

A) B) C) D) E)

24. Sonning kvadrati 0, 2, 3, 5, 9 sonlaridan tashkil topadi. Sonning o‘zini aniqlang.

A) 20359 B) 93025 C) 53920 D) 35209 E) 90235

25. Agar ekani ma’lum bo‘lsa, ning qiymatini hisoblang.

A) 2019 B) 2018 C) 2020 D) 2021 E) 2022

26. 2020 ni hosil qilish uchun qanday sonni 2020 ga bo‘lish kerak?

A) 4800400 B) 8040040 C) 4008040 D) 4080400 E) 4004080

27. Baliq tozalangach o‘z og‘irligining 40% ini yo‘qotadi. 9 kg tozlangan baliq hosil qilish uchun necha kilogram tozlanmagan baliq kerak bo‘ladi?

A) 15 kg B) 10 kQo‘shiluvchilardan birig C) 18 kg D) 20 kg E) 16 kg

28. Qo‘shiluvchilardan biri 10 taga orttirilib, ikkinchisi 5 taga kamaytirilsa, yig‘indi qanday o‘zgaradi?

A) 5 taga kamaydi; C) 10 taga kamaydi;

B) 5 taga ortadi; D) 15 taga ortadi.

29. Tenglamni yeching:

A) 200 B) 300 C) 400 D) 150 E) 250

30. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 100 sm ga teng. Eni boyidan 4 marta uzun. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlarini toping.

A) 15, 35 B) 12, 48 C) 60, 15 D) 20, 30 E) 10,40

31.

A) 17016 B) 17160 C) 16170 D) 16170 E) 17610

32. 5 m2 necha mm2 bo‘ladi?

A) 500 mm2 B) 5000 mm2 C) 5000000 mm2 D) 5000 mm2 E) 5 mm2

33. Sonlarni taqqoslang: , , .

A) B) C) D) E)

34. Magazinga 800 kg kartoshka keltirildi. Birinchi kuni 200 kg, ikkinchi kuni esa birinchi kunga qaraganda barobar ko‘p kartoshka sotildi. Magazinda qancha kartoshka qoldi?

A) 160 B) 200 C) 180 D) 250 E) 400

35. Tenglamani yeching:

A) 12 B) 9 C) 6 D) 16 E) 8

36. bo‘lsa, ni toping.

A) 2025 B) 2030 C) 2035 D) 2040 E) 2035

37. ko‘paytmaning oxirgi raqamini toping.

A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

38. Uzunligi 500 m bo‘lgan poyezd, uzunligi 10 m bo‘lgan simyog‘och yonidan 50 sekundda o‘tib ketdi. Poyezdning tezligini toping.

A) 5.1 m/s B) 4.9 m/s C) 5.2 m/s D) 4.8 m/s E) 5 m/s

39. Yig‘indini hisoblang:

A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5

40. Husniddin birlik kublardan yaslagan shakillarni bo‘yamoqchi. U qaysi shakilga ko‘proq bo‘yoq sariflaydi?

A) B) C) D) E)

41.Oromgohdagi qiz bolalar o’g’il bolalarga nisbatan 2.5 baravar ko’p. Quyidagilardan qaysi biri oromgohdagi umumiy bolalar soniga tengbo’lishi mumkin?

A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 70

42. To’g’ri to’rtburchak shaklidagi maydonning yuzi 20 ar. Yer maydoninig bo’yi 50 m bo’lsa uning enini toping.

A) 40 m B) 50 m C) 60 m D) 70 m E) 30 m

43. 3, 5, 9, 17, 33,… ketma-ketlikning navbatdagi hadini toping.

A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 45

44. ning oxirgi raqamini toping?

A) 0 B) 1 C) 5 D) 9 E) 7

45. ekani ma’lum bo’lsa,

A) 2845549 B) 2554918 C) 4267506 D) 3926578 E) 2468642

46. 0, 1, 2, 3, 4 raqmlaridan hosil qilish mumkin bo’lgan barcha ikki xonali sonlar nechta?

A) 19 ta B) 20 ta C) 21 ta D) 22 ta E) 16 ta

47. Tomoni 5 m bo’lgan kvadrat tomoni 5 sm bo’lgan kvadratchalarga ajratildi. Jami kvadratchalar yonma yon qo’yilsa, qanday o’lchamdagi to’g’ri to’rtburchak hosil bo’ladi?

A) 5 sm, 500 sm B) 5 sm, 5 m C) 10 sm, 5 m D) 5 sm, 25 sm E) 5 m, 5 m

48. O’lchamlari 3 dm, 5 dm, 4 dm bo’lgan parallelepiped shaklidagi idishga necha litr suv sig’adi?

A) B) C) D) E).

49. Shaxmat turnirida 10 ta o’quvchi qatnashdi. Har bir o’quvchi qolganlar bilan bir martadan o’yin o’ynagan bo’lsa, jami necha partiya o’yin bo’lgan?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 45 E) 40

50. Nomalum sonni 2020 ga ko’paytirib, 2021 ni qo’shganda 4041 hosil bo’ldi.Nomalum sonni toping.

A) 2 B) 2020 C) 2019 D) 1 E) 3

51. Doira yuzi ga teng bo’lsa, shu doira aylanasining uzunligini toping.

A) B) C) D) E)

52. Agar ekani ma’lum bo’lsa, ni hisoblang.

A) 1680 B) 1608 C) 1700 D) 1860 E) 1800

53. Rasimda nechta kvadrat bor?

A) 14 ta B) 16 ta C) 17 ta D) 10 ta E) 9 ta

54. Qaysi kvadratning ko’proq qismi bo’yalgan?

A) B) C) D) E) Hammasida bir xil

55. ni ga bo’lgandagi qoldiqnintoping.

A) 1 B) 2 C) 2006 D) 2005 E) 0

56. ni ga bo’lgandagi qoldiqni toping.

A) 1 B) 0 C) 2020 D) 2021 E) 10

57. Kitob 127 betdan iborat. Betlarni raqamlashda 7 raqami necha marta ishtirok etadi?

A) 13 B) 23 C) 15 D) 18 E) 10

58. Barcha natural sonlar ko’paytmasi qanday raqam bilan tugaydi?

A) 9 B) 5 C) 2 D) 7 E) 0

59. Kvadratning yuzi 44% ga oshishi uchun uning tomoni necha % ga oshishi kerak?

A) 10% B) 15% C) 12% D) 18% E) 20%

60. Rasimda nechta uchburchak bor?

A) 26 B) 12 C) 24 D) 28 E) 22

61. O’nlar xonasi birlar xonasidan 2 marta katta bo’lgan barcha ikki xonali sonlar yig’indisini toping.

A) 200 B) 180 C) 202 D) 210 E) 120

62. Qirrasi 1 m bo’lgn kub shaklidagi idishga, qirrasi 1 dm bo’lagan kubchalaradan ko’pi bilan nechtasi sig’adi?

A) 1000 ta B) 100 ta C) 200 ta D) 150 ta E) 250 ta

63. Ikki nafar ishchi 3 soatda 12 ta buyum yasaydi. 4 ta ishchi 6 soatda nechta buyum yasaydi?

A) 50 ta B) 40 ta C) 35 ta D) 30 ta E) 48 ta

64. Abdulla kitobning qismini o’qidi. Agar u 100 bet o’qigan bo’lsa, kitob necha betlik?

A) 250 B) 300 C) 400 D) 450 E) 500

65. Kasr o’zining suratiga teng bo’lsa, uning maxraji nimaga teng bo’ladi?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

66. Surati 2021 ga teng bo’lgan nechta noto’g’ri kasr mavjud?

A) 2019 B) 2018 C) 2022 D) 2021 E) 2015

67. Maxsus idishga 20 kg olma solindi. Idish massasi undagi olma massasining qismini tashkil qiladi. Idish ichidagi olma bilan birgalikdagi og’irligi necha kg?

A) 20 kg B) 21 kg C) 22 kg D) 18 kg E) 25 kg

68. Agar quyonlar va o’rdakalar soni teng. U holda ularning jami oyoqlari soni quyidagialrdan qaysi biriga teng bo’lishi mumkin?

A) 35 ta B) 40 ta C) 27 ta D) 54 ta E) 50 ta

69. Hisoblang:

A) B) C) D) E)

70. 5 soat 15 minut 25 sekund necha sekund bo’ladi?

A) 18025 B) 18205 C) 18502 D) 18052 E) 18520

71. Gildirak 15 minutda 75 marta aylanadi. U holda gildirak minutda necha marta aylanadi

A) B) C) D) E)

72. Xonaning devoir o’lchami 2.5 m va 4 m. Shu devorni qoplash uchun tomoni 1 dm li plitalardan nechta kerak?

A) 100 ta B) 800 ta C) 1200 ta D) 1000 ta E) 500 ta

73. 5 ta sonning o’rta arifmetigi 20 ga teng. Agar bu 5 ta songa yana bitta son qo’shilib, o’rta arifmetik qiymat hisoblansa, natija 25 ga teng chiqdi. Qo’shilgan sonni toping?

A) 30 B) 40 C) 20 D) 50 E) 55

74. li suv bilan li suv aralashtirildi. Hosil bo’lgan suvning temperaturasi qancha bo’ladi?

A) B) C) D) E)

75. Ikki sonning yig’indisi 10 ga, ayirmasi esa 4 ga teng. Shu sonlarning kattasini toping

A) 3 B) 4 C) 2 D) 7 E) 5

76. 2 kg baliq tozalansa, 1.5 kg bo’lib qoladi. Agar 40 kg baliq tozalansa, qancha tozalangan baliq hosil bo’ladi?

A) 30 kg B) 40 kg C) 20 kg D) 15 kg E) 25 kg

77. ning uzunligi 100 sm. kesma unda 40% qisqa. Shu kesmalar yig’indisini toping.

A) 150 sm B)120 sm C) 110 sm D) 160 sm E) 170 sm

78. agar Akmal 5 km ni 25 minutda bosibo’tgan bo’lsa, shu tezlikda 12.5 km ninecha soatda bosib o’tadi?

A) soat B) soat C) soat D) soat E) 1 soat

79. son nechta nol bilan tugaydi?

A) 12 ta B) 13 ta C) 14 ta D) 16 ta E) 17 ta

80. Tenglamani teching:

A) 11 B) 13 C) 14 D) 17 E) 18

81. Otasi 45, o’g’li 15 yoshda . Necha yil oldin o’g’il otasidan 4 marta yosh bo’lgan?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 5

82. O’quvchi bir son o’yladi. Uni 10 ga ko’paytirdi. Ko’paytmaga 50 ni qo’shdib, 100 ni hosil qildi. O’quvchi o’ylagan sonni toping.

A) 5 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

83. Amallarni bajaring:

A) 2 B) 0 C) 1 D) 5 E) 8

84. Son nurida 2017 va 2021 sonlari orasida qaysi sonlar yotadi?

A) 2017, 2018 B) 2020,2021,2022 C) 2018,2019,2020 D) 2019,2020,2021

85. Ikki sonning yig’indisi 100 ga teng. Agar birinchi son ikkinchi sondan 3 marta ortiq bo’lsa, ikkinchi sonni toping.

A) 45 B) 50 C) 60 D) 75 E) 80

86. ko’paytmaning oxirgi raqamini toping?

A) 5 B) 7 C) 6 D) 7 E) 0

87. Kub hajmini ga oshirish uchun uning tomonini necha % ga oshirish kerak?

A) 15% B) 25% C) 20% D) 35% E) 10%

88. Oromgohdagi o’quvchilarning 0.45 qismi qizlar bo’lsa, quyidagilardan qaysi biri oromgohdagi umumiy o’quvchilarning soni bo’lishi mumkin?

A) 85 B) 70 C) 75 D) 90 E) 80

89. 20% i 25 ga teng bo’lgan sonni toping.

A) 125 B) 150 C) 100 D) 120 E) 200

90. Agar ko’paytuvchilardan birsi 15 marta orttirilib, ikkinchisi 5 marta kamaytirilsa, ko’paytma qanday o’zgaradi?

A) 5 marta ortadi C) 3 marta ortadi

B) 5 marta kamayadi D) 3 marta kamayadi

91. ning oxirgi raqamini toping.

A) 5 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4

92. dan 1 gacha maxraji 9 gateng nechta kasr son bor?

A) 5 ta B) 6 ta C) 4 ta D) 7 ta E) 8 ta

93. Ishchining maoshi 720000 so’m. Agar uning maoshi 10% ga oshgan bo’lsa, u qancha maosh oladi?

A) 800000 B) 750000 C) 720000 D) 900000 E) 760000

94. ekani ma’lum bo’lsa,

A) 37 B) 40 C) 30 D) 28 E) 38

95. necha sekundga teng?

A) B) C) D) E)

96. bo’lsa,

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

97. Qishloq aholisining qismini kattalar tashkil qiladi. Kattalar bolaladan necha marta ko’p?

A) 3 marta B) 2 marta C) 1.5 marta D) 2.5 marta E) 5 marta

98. 10 t sholi tegirmonda tortilganda 8 t guruch chiqdi. Sholidan necha % guruch chiqqan?

A) 50% B) 60% C) 80% D) 75% E) 85%

99. 200 sonini shunday ikki qismga ajratildiki ulardan birining 50% I ikkinchisining qismiga teng. Shu sonlardan kattasini toping.

A) 100 B) 120 C) 150 D) 180 E) 140

100. Son 20% ga kamaydi. Hosil bo’lgan sonni yana necha % ga oshirsak, dastlabki son hosil bo’ladi?A) 20% B) 30% C) 15% D) 25% E) 10%
Download 1.25 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat