# zonder nummer/ not numbered in boxes: reports produced for ungegn publikaties / Publications and presentations Ferjan Ormeling Proefschrift / Dissertation 1983Download 124.52 Kb.
bet1/5
Sana26.03.2017
Hajmi124.52 Kb.
  1   2   3   4   5
# zonder nummer/ not numbered

in boxes: reports produced for UNGEGN
Publikaties / Publications and presentations Ferjan Ormeling
Proefschrift / Dissertation 1983

Minority Toponyms on Maps: The Rendering of Linguistic Minority Toponyms on Topographic Maps of Western Europe. Utrechtse Geografische Studies. Utrecht: [Rijksuniversiteit], 1983. 262 p.


Boeken / Books

1973

1. (met P.W.Geudeke). Geografie. Cursus Cartografisch tekenen 27.97. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1973. 146 pp.

2. Kaartgebruik. Cursus Cartografisch tekenen 28.00. Arnhem: Koninklijke PBNA 1973. 30 pp. (ill)
1984

3. Kaartgebruik. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1984. 128 pp.


1985

4. (met C. Blok, T. Bruinhof, & A.J. Lalesse). Digitale topografie 2e fase: verslag van de enquete betreffende kaarten op de schaal 1:5000. Publicatiereeks Stichting Studiecentrum Vastgoedinformatie 2. Delft: SSVI, 1985.


1986

25. Beeldvorming. (Oratie/inaugural address). Universiteit Utrecht (1986), 16 pp.+ ..pp


1987

5. (met M.-J.Kraak). Kartografie, Ontwerp, produktie en gebruik van kaarten. Delft: Delftse Uitgeversmaatschappij, 1987. 246 pp.


1990

6. (met M.-J. Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1990. 256 pp.


1991

7. (met E.S. Bos, P.W. Geudeke, A.H. Sijmons, & G.F. Willems). Kartografisch vakwoordenboek. Amersfoort: Ned. Ver. voor Kartografie; Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991. 155 pp.

8. Kaartgebruik. Tweede editie. Leervak 41.45, les 0 t/m 6. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1991. 132 pp.
1992

9. (met A.P. Versloot). Toponymic Guidelines for maps and other editors for international use: the Netherlands. UNCSGN 1992.


1996

10. (met M.-J. Kraak). Cartography, visualization of spatial data. Harlow: Longman, 1996. 222 pp.

11. (met R. Rentenaar e.a.). Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Voorzetten 50. Den Haag: SDU Uitgevers, 1996. 143 pp.
1998

12. (met M-J.Kraak). Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 274 pp.


1999

13. (met M-J.Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Geheel herziene versie. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1999. 235 pp.


2003

14. (met M-J.Kraak). Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003 [nov. 2002].

15. (met J.R. van Diessen, J.J. Reijnders & R.P.G.A. Voskuil), Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, [red.] J.R. van Diessen en F.J. Ormeling; Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003. - 456 blz.

16. (met Jörn Sievers en Hans Stabe) Training Course on Toponymy. Mitteilungen des BKG, Band 28, Frankfurt am Main 2003. 184 pp.


2004

16. (met Jörn Sievers en Hans Stabe) Training Course on Toponymy. Mitteilungen des BKG, Band 28, Frankfurt am Main 2004. 184 pp.

17. (met Y. Bouma). International Cartographic Association Directory 2003-2007. GIN Publikatiereeks nr 1, 2004, 114 pp.
2005

18. (m.m.v. Rob van der Vaart). Biografie van de Bosatlas (1877-heden). - Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2005. - 136 blz.

19. (met Menno-Jan Kraak). Картография: Визуализация геопространственных данных [Kartografiya: Vizualizatsiya geoprostranstvennych dannych]. -Москва: Научный Мир [Moskva: Nauchnyj Mir], 2005.
2006

20. (met Günter Schilder, Jacques Moerman, Paul van den Brink en Hans Ferwerda), Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de Graaf – Atlas Amsterdam. - Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen, 2006. - 420 blz. : Beschrijving van de eigenschappen en inhoud van de kaarten; Geografische namen in de Atlas Izaak de Graaf


2007

21 (met Menno-Jan Kraak). Kartografi Visualisasi Data Geospasial. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007. [Vertaling van Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003].

22. Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, edited by Elger Heere en Martijn Storms. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht:2007. 212 pp

Includes:

Traditional and digital atlas structure (1993).

Atlas terminology and atlas concepts (1998).

Core concepts in cartographic communication (1992).

Teaching animated cartography (1996).

Map use education and geovisualisation (2004).

Environmental mapping strategies (1999).

Challenges and opportunities for cartography in the digital era (2001).

Minority toponyms - the Western European experience (1990).

Minority toponyms on maps - Vingt ans après (2006).

Exonyms (1990).

Methods and possibilities for mapping by onomasticians (1993).

The need for teaching the history of cartography for cartography students

(1991).

Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1816-1942 (2005).

The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan

(2006).
2008

23. Van Ortelius tot OpenStreetMap. Transformatie van de kaart tot multifunctionele wegwijzer. Afscheidsrede. 28pp. Utrecht, 2008.
2009

24. (met M.J. Kraak) Cartography, visualization of geospatial data. 3rd edition. 198pp. Harlow: Pearson.


Websites

2003

1. (met M. Devos e.a.). Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Website Taalunie, met voorwoord. 2002 [on-line: 26 mei 2003] (url: http://taalunieversum.org/taal/aardrijkskundige_namen/).


2007

2. (met M. van Egmond) 100 thematische kaarten http://kaarten.library.uu.nl/collectiekaarten.php?CID=6&lang=nl


2012

3.( met Nicoline McCarthy) 8 nieuwe hoofdstukken webcursus Toponymy voor ICA en UNGEGN (http://toponymycourses.geog.uu.nl/ICAcourses/index.html )Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.
1965

1a Documentatie GT: Aardolie in Sleeswijk


1968

1. Bodemgebruik rond Lespignan. Geografisch Tijdschrift 2, 4 (1968): 332-335.

2. [Bibliografieën van Arabische geografen] ‘Idrisi, Ibn Battuta, Al-Jobayr, Al-Istakhri, Ibn Hawkal, Al-Kazwini, Al-Maqdisi, al-Masudi’,Ptolemeus. In Winkler Prins Encyclopedie 1968-1971.
1969-1972

#Biografieën Arabische geografen. 7e editie Grote Winkler Prins

#Aankondigingen TAG

#Berichten uit de kartografie: Michels


1970

3. Thematische kartografie en visuele waarneming. Geografisch Tijdschrift 4, 5 (1970): 465-475.

#SOC kaartbulletin

#Arbeitskurs Niederdollendorf


1971

4. Geschiedeniskaarten. Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 619-624.

5. Nederlandse geschiedenisatlassen. Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 624-633.

6. Karten für die Flugtouristik. Allgemeine Vermessungsnachrichten 78, 5 (1971): 158-163.

406. Spreiding Studentenbevolking in Utrecht. Ublad 1 oktober 1971.

#Michels Berichten uit de kartografie


1972

7. De Utrechtse studentenbevolking in kaart. Kaartbulletin 31 (november 1972): 8-10.

8. Evolution and distribution of a cartographic information folder: The Rotterdam-Europoort map. Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 295-298.

9. Kartografische implicaties van de planeconomie: 50 jaar Sovjet kartografie. Geografisch Tijdschrift 6, 4 (1972): 385-400.

10. (met F.L.T. van der Weiden). An inquiry into the associative properties of colour as applied to cartography. Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 282-289.

407. Over de kaartbijlage ; Dichtheid van de studentenbevolking in Utrecht. Kaartbulletin

408. met G.W.J. van Omme – Utrechtse studenten tonen voorkeur voor PPR. Ublad 1972-12-15

#Arbeitskurs Niederdollendorf 1972

#Stadskaarten voor blinden.Kaartbulletin

#Verslag van Annual technical symposium BCS1973

11. Verkiezingskaarten: De toepassing van verschillende methoden bij het weergeven van verkiezingsresultaten. Kaartbulletin 33 (1973): 17-20.

#Verslag van Annual technical symposium BCS
1974

12. (met F.L.T. van der Weiden). Computerkartografie: Eenvoudige programmering van lineprinterkaarten. Geografisch Tijdschrift 8, 1 (1974): 65-71.

13. Thematische kartografie. Spectrum Encyclopedie, 538-539.

14. Cartographic implications of the economic plan: 50 years of Soviet cartography. American Cartographer 1, 1 (1974): 39-52. Vertaling no 9.

15. Anamorfoses, constructie en toepassingen in de kartografie. In: Te keur voor Keuning. Festschrift, 355-370. Groningen, 1974.

409 Movement on maps. Cartographic Journal 1974

#Thematische kartografie in Londen. Kaartbulletin
1975

16. (met A. Brown). Correspondence course in cartography. Cartographic Journal 11, 2 (1975): 15-16.

17. Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie. Kartografisch Tijdschrift 1, 2 (1975): 12-19.

#Verslag Kartografendag Mariene Kartografie Den Helder

#Verslag Kartografendag Kartografie en ruinmtelijke ordening Enschede

#Conferentie kartografie-opleidingen Karlsruhe


1976

18. Extramural cartography college. ITC Journal (1976) 2: 564-574.

19. Ruimtelijke modellen: Toepassing van driedimensionale modellen in de thematische kartografie. In: Proceedings Studiedagen Driedimensionale Kartografie, Ede 1973, ed. P.W. Geudeke en F.J. Ormeling, 62-70. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1976.

20. Kartographische Implikationen der Planwirtschaft: 50 Jahre Sowjetkartographie. Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen R.I, 70 (1976): 47-66. (vertaling van no.9)

21. Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie. Geografisch Tijdschrift 10, 1(1976): 38-46.

22. (met E.H. van de Waal). Randinformatie op kaarten. Kartografisch Tijdschrift 2, 1 (1976): 19-23.

23. (met M. Wallis). De kartering van Afrika. Geografisch Tijdschrift 10, 3/4

(1976): 323-330.


1977

24. Kaarten met bewegende inhoud. In: Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 63-69. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.

25. Kaarten voor kranten. In Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 98-112. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.

26. Tentoonstelling van kaarten voor kranten. In Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 114-124. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.

27. Het 'Multilingual basic manual on cartography'. Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 21-25.

28. (met E.H. van de Waal). Marginal information on maps. Bulletin of the Association of Canadian Map

Librarians 24 (March 1977). (vertaling no 22)

29. (met E.H. van de Waal). De kartografie-studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 6-9.


1978

30. Procedures for standardization in cartographic representation: Case histories of national and international co-operation. ITC-Journal (1978) 2: 263-284.

31. (met Th. van der Heijdt & A. Mulder). Kartografische verwerking van een stadsenquête. Kartografisch Tijdschrift 4, 1 (1978): 28-32.

32. De globe van de kast. Nieuwe Geografenkrant (sept. 1978): 19-20.

33. De Windsor-Québec axis. Kartografisch Tijdschrift 4, 2 (1978): 24-26.

34. De Utrechtse studentenbevolking in kaart gebracht. Kaartbulletin 31 (1978): 8-10.

35. Standaardisering van kaartsymbolen. Bulletin Vakgroep Kartografie no.9 (Utrecht, 1978): 49-63.

36. (met A. Ras). Toeristische kaarten van Nederland. Kartografisch Tijdschrift 4, 3 (1978): 33-61.


1979

37. De spelling van geografische namen, begrippen en definities. Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 4-10.

38. De omschrijving van aardrijkskundige namen in Nederland. Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 10-17.

39. De aarde in kaart gebracht. Zenit (1979): 7/8: 296-302.

40. Geneza i zalozenia redakcyjne 'Kartografisch Tijdschrift', wydawanego przez Holandarskie Towarzysto Kartograficzne. Polski Przeglad Kartograficzny (1979) 4: 195-200.

41. Het karteren van migratie en huisvesting voor de atlas van Zuidoost-Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 5, 4 (1979): 31-33.


1980

42. La toponymie et les minorités linguistiques. In: Cartes et figures de la terre, 332-335. Paris: Centre Georges

Pompidou, 1980.

43. Anamorphoses. In: Cartes et figures de la terre, 82. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.

44. Grafische vormgeving en tekentaal. Hoofdstuk 1 in: Diagram en kaart, ed. C.I. Wieland, 9-44. Haarlem: Unieboek, 1980.

45. Atlas production as a contribution to cartographic education. ITC-Journal (1980) 1: 34-47.

46. Opleidingsmogelijkheden in de kartografie. Brochure Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 1980. 25 pp.

47. Spreiding van de studentenbevolking in de gemeente Utrecht per 1/10/75. Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1980): 105-108.

48. Van flexowriter tot interactief kartografisch systeem. Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1981): 63-71.
1981

49. Niveau en doelstellingen van kartografische opleidingen in Nederland. Kartografisch Tijdschrift 7, 1 (1981): 23-29.

50. Karakteristiek van een bevolkingsgroep: vreemdelingen in Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 7, 2 (1981): 35-37.

51. De heroriëntatie van kartografie-onderwijs en -onderzoek. Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 13-15.

52. (met C.P.J.M. van Elzakker). Geregistreerde werkeloosheid in Nederland 1980/81. Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 53-56.
1982

53. (met P. van der Krogt). De spelling van de aardrijkskundige namen in het Nederlands. Geografisch Tijdschrift (1982) 1: 20-35.

54. De Wereldenergiekaart van het Spectrum. Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 13-15.

55. Richtingen in de theorie van de kartografie. Kartografisch Tijdschrift 8, 4

(1982): 38-43.

56. (met C.H. de Voogd and W.F.Th.M. van der Goorbergh). Blik op wonen. Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 43-46.

57. Levels and objectives of cartographic training facilities in the Netherlands. International Yearbook of Cartography 1982: 176-182.
1983

58. Standaardisering van legenda's voor bestemmingsplankaarten. Kartografisch Tijdschrift 9, 1 (1983): 63-68.

59. De Toeristische Spoorwegkaart van Nederland. Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 57-58.

60. (met P.W. Geudeke). 10 vragen over de toekomst van de automatisering in de kartografie. Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 54-57.

#StudiedagKAFI
1984

61. Minority toponyms, the Western European experience. ITC journal (1984), 2.

62. Minority toponyms, the Western European experience. In Technical Papers 12th International Conference International Cartographic Association, 2, Perth (1984), 101-112.

63. Global view. Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 37-38.

64. (met C.P.J.M. van Elzakker). Computer-assisted statistical mapping systems: user requirements. In Technical papers 12th ICA conference, Perth 1984, 1 535-551.

65. (met C.H. de Voogd). Het weergeven van ontwikkelingen. Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 34-36.


1985

66. Maps as sources for toponyms: cartographic bias. Discussion Papers in Geolinguistics 9. Stoke on Trent: North Staffordshire Polytechnic, Dept of Geography, 1985. 20 pp

67. Generalisatie van kleinschalige topografische kaarten. Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (1985): 19-25, 34.

68. De rekreatiekaart Almere. Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (l985): 44-45.

69. Enseignement de la toponymie. In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 182-194. Enschede: International Cartographic Association, 1985.

70. Langage des cartes et contenu de la carte. In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 132-144. Enschede: International Cartographic Association, 1985.

71. Aspects des utilisateurs de cartes. In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 242-254. Enschede: International Cartographic Association, 1985.

72. Toponymic Guidelines for Cartography, the Netherlands. Working Paper no 51. Vienna: United Nations Group of Experts on Geographical Names, 1985. 10 pp


1986

73. Shehui Jingji Zhitu. [Sociaal-economische kartering)]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986. 15 pp.

74. Dituji Zhituxue de Neirong, Zhonghe yu Xiubian. [Atlasproductie, generalisatie en actualisering]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), l986, 14 pp.

75. Dituzhitu fe Fangfa jiqi Yingyong. [Methode en toepassingen van de kartografische weergave]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986, 12 pp.

76. Ditu de Shiyong. [Kaartgebruik]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986, 17 pp.

77. zie 1989

78. Minderheden op de kaart: De topografische opname van toponiemen van taalkundige minderheden in West-Europa. Kartografisch Tijdschrift 12, 4 (1986): 20-28.

79. Minority toponyms. Working paper no 19, Twelfth session United Nations Group of Experts on Geographical Names. Geneve, 29/9-7/10 1986. 8 pp.

80. Die geographische Nomenklatur Südtirols in kartographischer Sicht. In: Amtlicher Gebrauch des geographischen Namengutes, ed. E. Kühebacher, 133-155. Bozen, 1986.

81. De hondenkaart van Nieuwegein. Kartografisch Tijdschrift 12, 1 (1986): 45-47.

410. De kartografische weergave van friese aardrijkskundige namen. Fryske nammen 6, 1986, pp 71-87

#Editorial TESG


1987

82.Beeldvorming. Kartografisch Tijdschrift 12, 2 (1987). 16pp. (zie boek no 25)

83. Teaching Atlas Design. Abstract in Proceedings ICA conference, Morelia, Mexico 1987. 13 pp.

84. Beelden van Nederland. Het geografisch plechtanker, Liber amicorum Rob Tamsma, ed. P. Pellenbarg & J. van den Bremen, 291-303. Nederlandse geografische studies no 31.

85. (met N.J.Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). National atlases and development. ITC Journal (1987)1: 83-92.

86. (met J.J. Krijnders). Grafische presentatie van topografische elementen. Rapport van een onderzoek in opdracht van de Raad van Advies voor Vastgoedinformatie. Geografisch Instituut, RU Utrecht. 60 pp.

87. 40 jaar polderkartografie. Kartografisch Tijdschrift 13, 2 (1987): 41-45.

88. (met G.W.J. van Omme). Kaarten en auteursrecht. In Beeldrechtwijzer, auteursrecht van beeldende kunstenaars, 57-69. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987.


1988

89. Requirements for computer-assisted map design courses. In: Proceedings of the Seminar on Teaching Computer-assisted Map Design, held at Siemens AG, Munich , May 9-11, 1988, 9-19. München 1988.

90. Education and Training in Cartography. Abstracts 7th Australian Cartographic Conference, Sydney l988.

91. Naar een nationaal karteringsplan. Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 35-42.

92. (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). Derde Editie Atlas van Nederland. Eindrapport van de ad-hoc commissie voor de evaluatie van een derde editie van de Atlas van Nederland, uitgebracht in opdracht van de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. Staatsuigeverij, Den Haag 1988. 36 pp.

93. (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). Een Nationale Atlas-Informatiesysteem. Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 43-52.

94. Eugeniusz Romer. In Kartofilatelie, Nummer van het Bulletin van de vakgroep Kartografie, uitgebracht t.g.v. de 70e verjaardag van Prof.dr.C. Koeman, ed. F.J. Ormeling, 55-59. Utrecht, 1988.

95. Teaching Atlas Design. In Proceedings 13th International Cartographic Conference, Morelia, Mexico 1987, 509-520. Aguascalientes 1988. Zie no.83.

#Editorial Int Cart Yearbook 1988
1989

96. Environmental Mapping in Transition.'In Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 11-27. ICA Commission on Education and Training.

97. Bildformung: Kritische Anmerkungen zur Kartengestaltung. Internationales Jahrbuch für Kartographie 1989, pp. 169-199. (vertaling boek no 25)

98. Requirements for computer-assisted map design courses. Internationales Jahrbuch für Kartographie 1988, pp. 265-273.

99. Der Nationalatlas der Niederlande in zweiter Auflage. In: Zum Problem der thematischen Weltatlanten, 146-155 Gotha: Haack, 1989.

100. Organisational aspects of the Netherlands National Atlas Information System. In: Papers presented

at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989. 9 pp.

101. Education and training in cartography. In: Cartography, past, present and future, ed. D.W. Rhind en D.R.F. Taylor, 123-138. London: Elsevier, 1989. (zelfde als no 90)

102. The Exercise Manual. Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989. p 396.

103. (met J.W. Jansens & U. Uiterwijk). Operationele digitale bodembedekkingskaart 1:50.000. Kartografisch Tijdschrift 15, 1 (1989): 19-25.

104. (met J.J. Krijnders & P. Stefanovic). Een advies voor de standaardisering van symbolen voor grootschalige kaarten. Geodesia 6 (1989): 290-295.

105. (met F.J. Ormeling Sr.) The Bos atlas and geography teaching in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (l989): 58-62.

77. (met N.J.Bakker) – National report of the Netherlands. In: Papers presented at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989.

402. Computerkartografie. H.12 in: GIS een overzichtvan de stand van zaken trends en ontwikkelingen. Redactie P.Burrough en L.Hazelhoff pp 104/1081990

106. Presentatie van vastgoedinformatie. In: Vastgoedinformatie in de jaren '90. Congresbundel ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging voor Vastgoedinformatie, Delft 1990, 81-94. Delft: Vereniging voor Vastgoedinformatie, 1990.

107. Beleid inzake ruimtelijke informatie in Nederland. Kartografisch Tijdschrift 16, 2 (1990): 32-37.

108. Cartographic aspects of spatial data use in the Netherlands . pp 30-40 in Rational land use: Information and Monitoring Instruments. Report of the 3rd European Seminar, The Hague 1990, Strasbourg: European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (CEMAT), 1990.

109. Kartografisch onderzoek in Nederland. Bulletin van de vakgroep Kartografie 18 (1990): 5-12.

110. Het Nationale Atlas Informatie Systeem. Bulletin van de vakgroep Kartografie 17 (1990): 45-53.

111. Het Nationale Atlas Informatie Systeem. De Nieuwe Geografenkrant 14, 5 (1990): 20-21.

112. Minderheidstoponiemen in Oost-Europa. In: Feestbundel D.P. Blok, pp. 267-278. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie deel 12. Hilversum: Verloren, 1990.

124. Atlassen in Wenen: de afsluiting van de Atlas der Donauländer en de start van de Atlas Ost- und Südost-Europa. Kartografisch Tijdschrift 16, 4 (1991) 37-38.

113. Het beeld van Nederland. In: Gedenkboek Witsen, 34-36. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1990.

114. The role of geographical names for cartographic and non-cartographic purposes. In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 54-63. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.

115. Regional languages. In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 66-74. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.

116. Exonyms. In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 89-98. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.

117. Moderne kartografie in Utrecht in de twintigste eeuw. In: Catalogus Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990, 11-20. Utrecht: Centraal Museum, 1990.

118. Kartografisch Tijdschrift/Netherlands Cartographic Journal.In: International Cartographic Association Newsletter 16 (1990): 11-12.

119. Kaarten en plattegronden, modellen van de werkelijkheid. In: Maps: kaarten en plattegronden van bergtop tot oceaanbodem, ed. P. Mijksenaar, 15-31. Catalogus tentoonstelling Maps; Museon 1990. Rotterdam: Stichting Kunstprojecten, 1990.

120 ( met R.O. Koop). New Horizons in Thematic Cartography in the Netherlands: the National Atlas Information System. In Proceedings of the First European Conference on Geographical Information Systems, Amsterdam 1990, 614-623. Utrecht, 1990.

411 Grontmij, vestiging landmeetkunde Lelystad. KT 1990, vol. XVI, -4, pp 39-40
Download 124.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
navoiy nomidagi
samarqand davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
rivojlantirish vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
fanining predmeti
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
haqida umumiy
fizika matematika
Toshkent axborot
vazirligi muhammad
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati
Navoiy davlat