# Tug’ruq payti bachadon yirtilish sabablariDownload 33.28 Kb.
Sana02.02.2017
Hajmi33.28 Kb.
&1

# Tug’ruq payti bachadon yirtilish sabablari:

@ barcha javoblar

@ tor chanoq

@boshning noto’g’ri joylashishi

@ oksitottsinni yuqori dozada t/i ga

@yirik homila

&2

# Tug’ruqdan keying davrda erta qon ketish sabablari:@ bachadon gipotoniyasi

@ plasentaning to’liq oldinda kelishi

@ plasentaning to’liq oldinda yotishi

@ bachadon yirtilishi

&3

# Yirik homila tug’rug’idan keying erta davrda qon ketish sabablari:@ bachadon bo’yni yirtilishi разрыв шейки матки

@ plasenta bo’lagining ushlanib qolishi задержка доли плаценты

@ bachadon gipotoniyasiгипотония матки

&4

# Tug’ruqqacha bo’lgan davr bo’limiga 36 haftalik qayta homiladorlik ,jinsiy yo’llardan qon aralash ajralma kelishiga shikoyat qilib keldi.Bachadon tonusi oshmagan.Homila yurak urishi eshitiladi.Taxminiy diagnoz:@ plasentaning to’liq oldinda yotishi

@ plasentaning noto’liq oldinda yotishi

@ normal joylashgan plasentaning vaqtidan oldin ko’chishi

@bachadon yirtilishi


&5

# Bachadon yirtilishini xatarli symptom komplekslari:

@qum soati saklidagi bachadon va tartibsiz kuchaniqlar

@ Vasten musbat belgisi

@ suvning vaqtidan oldin ketishi va samarasiz tug’ruq faoliyati

@orqa ko’rinish ensa bilan joylashish va boshdagi tug’ruq o’smasi

&6

#Tug’ruqdan keyingi erta davrda boshlangan qon ketishini tadbiri:1. uterotopniklarni kiritish

2. bachadon bo’shlig’ini qo’l bilan tekshirish

3. yumshoq tug’ruq yo’llarini ko’rigi

@ barcha javoblar to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@1,3 to’g’ri

@ 2,3 to’g’ri
&7

# Tug’ruqdan keyingi boshlangan qon ketishida plasentaning ajralish belgilari yo’qolganda tadbir:

1. tashqi usul bilan plasentani ajralish

2. qo’l bilan plasentani ajratish va olib tashlash

3.uterotoniklarni qo’llash

4.yumshoq tug’ruq yo’llarini tekshirish


@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri

&8

# Tug’ruqdan keyingi davrda bachadon bo’yni yirtilishini diagnostika qilish :а.klinik simptomplari bo’yicha

б.barcha tug’ganlarda oyna bilan tekshirish bilan

в.tug’gan ayollarni qin orqali tekshirish

@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri
&9

# Bachadon bo’yni yirtilishida profilaktika:

1. homiladorlikning 38-39 haftasida bachadon bo’ynini tug’ruqqa tayyorlash

2. bachadon bo’yni eroziyasini konservativ davolash

3. tug’ruqning 1-chi davrida spazmolitiklarni qo’llash

4. tug’ruqning 2-chi davrida spazmolitiklarni qo’llash


@ 1,2

@1,2,3


@ 1,2,4

@ barcha javoblar to’g’ri

&10

# Oraliq yirtilishida xatarli belgilar :1. oraliqni bo’rtishi

2. oraliq terisini oqarishi

3. oraliq shishi

4. qonli ajralmaning kelishi

@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri

@ 1,2,4 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri

&11

# Oraliqning II darajali yirtilishida bosqichli chok qo’yish1) qin shilliq qavati

2) oraliq mushaklari

3) oraliq terisi

4) to’g’ri ichakning tashqi sfinkteri

@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&12

# Bachadon yirtilishida bajariladigan davo prinsipi

1) adekvat anesteziyalogik yordam

2) operativ aralashuv

3) adekvat qon yo’qotishda infusion-transfuzion terapiya

4) buzilgan gemokoagulyatsiyani korreksiyalash

@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&13

# Tiklanmagan oraliqning II-darajali yirtilishida rivojlanishi mumkin bo’lgan asoratlar

1) qinnig pasayishi va tushishi

2) bachadonnig pasayishi va tushishi

3) kal va yelni ushlay olmaslik

4) dispareuniya


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&14

# Oraliq yirtilishi profilaktikasi

1) tug’ruq paytida homila boshining chiqishida oraliq yirtilishini oldini olish uchun qoidalarga rioya qilish

2) tug’ruqni yengillashtiruvchi operatsiyalarini bajarish qoidalariga rioya qilish 3) tug’ruqni to’g’ri olib boorish

4) perineoomiya yoki epiziotomiya
@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&15

# O’z-o’zidan bachadon bo’yni yirtilishining sababi:

1) bachadon bo’yni rigidligi

2) bachadon bo’ynining travmasi va yallig’lanish jarayonlaridan keyingi o’zgarishlari

3) yirik homila

4) chanoq tugashida homila ekstraksiyasi


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri

&16


# Bachadon bo’yni yirtilishi uchun xarakterli klinik kartina

1) jinsiy yo’llardan qaytalanuvchi davriy qon ketishi

2) bachadon gipotoniyasi

3) DVS- sindromi

4) bachadon qisqarganda doimiy qon ketishi

@ 1,2,3,

@ 1,2

@ barcha javoblar to’g’ri@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri

&17

# Bachadon bo’yni chuqur yirtilishida xavfli asoratlar1) qon ketishi

2) ektropion

3) bo’yin kanalining shilliq qavatining surunkali yallig’lanishi

4) bachadon gipotoniyasi


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&18

#Tug’ruqda bachadon bo’yni yirtilishida chok qo’yish xususiyatlari

1) bachadon bo’ynini maxsus qisqichlar bilan ushlash va qinnig kirish qismigacha chiqarish

2) bachadon bo’ynini yirtiqqa qarshi tomonga ajratish

3) birinchi chok yirtiqdan yuqoriga qo’yiladi

4) keyin yirtiq tikiladi


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&19

Homiladorlik paytida bachadon yirilishi sabablari

1) klinik tor chanoq

2) anatomic tor chanoq

3) yirik homila

4) operatsiyadan keyingi bachadonda qolgan chandiq


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&20

# Tug’ruq paytida bachadon yiritlishi sabablari

1) chanoq o’lchami va homila boshi o’lchamlarinig mos kelmasligi

2) homilaning ko’ndalang joylashishi

3) anatomic tor chanoq

4) yirik homila

@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&21

# Bachadon yirtilishiga olib keladi:

1) kesar kesish amaliyotidan keyingim bachadondagi chandiq

2) abortda bachadon jarohatlanishi

3) homiladorlikkacha bo’lgan davrda o’tkazilgan bachadondagi degenrativ va yallig’lanish jarayonlari

4) infantilism

@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&22

# Majburiy bachadon yirtilishining sabablari

1) travma

2) tashqi ta’sirlar

3) bachadondagi chandiq

4) tug’ruq faoliyatining sustligi


@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&23

# Bachadon yirtilishining paydo bo’lishida xavf omillari:

1) tashqi va ichki jinsiy organlar nospesifik etiologiyali yallig’lanish kasalliklari

2) abort va tug’ruqdan keying

3) anamnezida kesar kesish amaliyoti

4) ayolning moddiy ahvoli og’irligi

@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&24

# Tug’ruq paytida bachadon yirtilishiga xavf soluvchi tug’ruq va homiladorlikdagi asoratlar: 1) yirik homila

2) homila boshining peshona bilan joylashishi

3) kechikkan homiadorlik

4) ko’p suvlilik
@ 1,2,3,

@ 1,2


@ barcha javoblar to’g’ri

@ 4 javob

@ barchasi noto’g’ri
&25

# Bachadon yirtilishda xatarli symptom kompleks :


@qum soati saklidagi bachadon va tartibsiz kuchaniqlar

@ Vasten musbat belgisi

@ suvning vaqtidan oldin ketishi va samarasiz tug’ruq faoliyati

@orqa ko’rinish ensa bilan joylashish va boshdagi tug’ruq o’smasi


&26

#Tug’ruqdan keyingi erta davrda boshlangan qon ketishini tadbiri:

1. uterotopniklarni kiritish

2. bachadon bo’shlig’ini qo’l bilan tekshirish

3. yumshoq tug’ruq yo’llarini ko’rigi

@ barcha javoblar to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@1,3 to’g’ri

@ 2,3 to’g’ri

&27


# Tug’ruqdan keyingi boshlangan qon ketishida plasentaning ajralish belgilari yo’qolganda tadbir:

1. tashqi usul bilan plasentani ajralish

2. qo’l bilan plasentani ajratish va olib tashlash

3.uterotoniklarni qo’llash

4.yumshoq tug’ruq yo’llarini tekshirish
@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri


28 Tug’ruqdan keyingi davrda bachadon bo’yni yirtilishini diagnostika qilish :

а.klinik simptomplari bo’yicha

б.barcha tug’ganlarda oyna bilan tekshirish bilan

в.tug’gan ayollarni qin orqali tekshirish

@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri

@ 1,2 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri


&29

# Bachadon bo’yni yirtilishida profilaktika:

1. homiladorlikning 38-39 haftasida bachadon bo’ynini tug’ruqqa tayyorlash

2. bachadon bo’yni eroziyasini konservativ davolash

3. tug’ruqning 1-chi davrida spazmolitiklarni qo’llash

4. tug’ruqning 2-chi davrida spazmolitiklarni qo’llash


@ 1,2

@1,2,3


@ 1,2,4

@ barcha javoblar to’g’ri


&30

# Oraliq yirtilishida xatarli belgilar :

1. oraliqni bo’rtishi

2. oraliq terisini oqarishi

3. oraliq shishi

4. qonli ajralmaning kelishi

@2,3,4 to’g’ri

@ 1,2,3 to’g’ri@ 1,2,4 to’g’ri

@ barcha javoblar to’g’ri
Katalog: syllabus -> Электрон%20модул%20Акушер45 -> ЭМ%20Акушерлик -> ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 17%20Tug`ruq%20vaqtida%20vaginal%20qon%20ketishlar%20bachadon%20yirtilishi
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Akusherlik qon ketishi
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Vaziyatli masala
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> I кейс «Muddatdanoldingitug’ruq» Kirish
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Ogir preeklamsiyada kanday klinik belgilar mavjud epigastral soxada ogrik
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Ko‘rsatma: Yuldosh davri Kerakli jixozlar
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 1. Birinchi tug`uvchi ayol 20 yoshda. Anamnezida 2ta sun`iy abort o'tkazgan. Dard tutishi har 5-6 minutda 25-30 sekunddan kuchsiz kam og`riqli. Qog`anoq suvlari ketmagan. Homila yurak urishi aniq ritmik 136 marta minutiga
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Vaziyatli masala
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Perinatal yordam asoslari. Homiladorlik erta va kechki muddatlari diagnostikasi. Homila ahvolini baholash. Akusherlik asoratlarini oldini olishda oilaviy poliklinikaning o'rni. Sheriklik tug`ruqqa tayyorgarlik
17%20Tug`ruq%20vaqtida%20vaginal%20qon%20ketishlar%20bachadon%20yirtilishi -> Keys-texnologiya

Download 33.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
guruh talabasi
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
samarqand davlat
toshkent davlat
navoiy nomidagi
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
matematika fakulteti
tashkil etish
Darsning maqsadi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
bilan ishlash
fanining predmeti
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fizika matematika
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
sinflar uchun
universiteti fizika
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
tibbiyot akademiyasi
pedagogika fakulteti
umumiy o’rta
Samarqand davlat