# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet9/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-Gematoma bo’lsa- punksiya

# Jarohatga chok qo’yilishiga qarab 4 ko’rinishi:

-Birlamchi

-Birlamchi- kechiktirilgan choklar (5-7 kun)

-Ikkilamchi- erta choklar(8-15 kun)

-Ikkilamchi- kechiktirilgan choklar (20-30kun)

-Ipak tolali

-Kosmetik

-Ketgutli

-Lavsanli


# To’qima kuyishi chuqurligiga bog’liq bo’lgan 4 ta omillar:

-Jarohat yetkazuvchi agentning ta’sr vaqtiga

-Jarohat yetkazuvchi agentning haroratiga

-Agentning ko’rinishi (olov, bug’, qaynagan suv va boshq.)Ga

-Tananing har xil sohalarda terining kengligi va anatomik hususiyatlariga

-Bemorning yoshiga

-Hamroh kasalliklari hisobiga

-Birinchi yordam ko’rsatish vaqtiga

-Kuyish sathiga
# Berk boy’cha 4 ta kuyish yuzasini aniqlanishi:

-Bosh kuyishi 6%

-Tana 38%

-Qo’l 18%

-Oyoq 38%

-Bosh kuyishi 9%

-Tana 35%

-Qo’l 16%

-Oyoq 35%
# Kreybix bo’yicha kuyishning 4 ta darajasi:

-I daraja- боль, гиперемия кожи, отёк

-II daraja - появление пузырей

-III daraja - некроз всех слоёв кожи

-IV daraja - обугливание

-II daraja – og’riq, teri giperemiyasi,shish

-I daraja – pufaklar paydo bo’lishi

-IY daraja – terining hamma qavatida nekroz hosil bo’lishi

-III daraja kuyib kumirga aylanishi
# Kuyish shokining torpid fazasida 4 ta klinik belgisi:

-Terining oqarishi

-Sovuq ter

-A/B ni pasayishi va ipsimon puls

-Alahsirash

-Kuchli ruhiy iztirob

-Og’riqdan qichqirish

-Kuchli ta’sirlanish

-A/B ning oshishi

# Shikastlanishni davolashning 4 ta asosiy vazifasi:

-Bemorlarni hayotini saqlash

-Shikastlangan organni davolash

-Organni anatomic butunligini saqlash

-Shikastlangan organni funksiyasini tiklash

-Og’riqsizlantirish

-Qon ketishini to’xtatish

-Jarohatning birlamchi xirurgik ishlovi

-Shokka qarshi chora tadbirlar

# Rivojlanish sababiga ko’ra shokning 4ko’rinishi:

-Travmatik

-Operatsion

-Anafilakrik

-Gemolitik

-Kimyoviy

-Fizik

-Biologik-Mexanik
# Shokni davolashda 4 ta chora tadbirlar:

-Og’riqsizlantiruvchi, tinchlantiruvchi dorilar (morfin, bromid, blokadalar)

-A/B va gemodinamikani normallashtiruvchi, suvsizlanishni kamaytiruvchi dori vositalari (qon, plazma, poliglyukin)

-Moddalar, gazlar almashinuvini, normallashtiruvchi,intoksikatsiyan kamaytiruvchi dori vositalari(О 42 0 berish, glyukoza, natriy karbonat)

-YQTS funksiyasini normallashtiruvchi (kofein, lobelin, eufillin, kamfora)

-Maxsus vaksinalar

-EKG

-EEG


-Neyroxirurg konsultatsiyasi
# Yumshoq to’qimalarning bosilishini davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik

-Sovuq kompress

-Katta gemoartrozda-punksiya va bog’lam qo’yish

-3 kundan so’ng fizioterapiya va massaj

-Zararlangan joyga gipsli bog’lam qo’yish

-Issiq kompress

-Gematoma bo’lsa – punkiya va bosib turuvchi bog’lam qo’yish

-Birinchi kundan fizioterapiya

# Gazli gangrenani klinik kechishiga kura 4 ta kurinishi:

-Chaqmoqsimon

-O’tkir


-Surunkali

-Retsidivlanuvchi

-Birlamchi

-Ikkilamchi

-O’tkirosti

-Aralash


# Paraproktit rivojlanishining 4 sababi:

-To’g’ri ichak venalarining yallig’lanishi

-To’g’gri ichak shilliq qavatining jarohati

-Orqa chiqaruv teshigining yormasi

-Oraliq gematomasi

-Jigar sirrozi

-To’g’ri ichak raki

-Ichak tutilishi

-Ichakda gijjalar bo’lishi

# Parotit rivojlanishining 4 sababi:

-Og’iz bo’shlig’iga infeksiya paydo bo’lishi

-Sten yo’lidan

-Limfo-gematogen yo’l

-Chiruvchi va yallig’langan tishlardan

-Teri mikrotravmasi bo’lishi

-Virsung yo’lidan

-Nevrogen yo’l

-Surunkali angiopatiya

# Chirituvchi infeksiyaning 4 ta belgisi:

-Jarohatdan qo’lansa hidli gemorragikajralma

-Jarohat atrofida shish

-Jarohat tubida nekroz sohasi

-Intoksikatsiya

-Jarohatdan qaymoqsimon yiring

-Jarohat tubida granulatsion tuqima hosil bulishi

-Degidratatsiya

-Jarohat sohasida kuchli ogriqlar
# Osteomielitni keltirib chiqaruvchi 4 ta ahamiyatli omllar :

-Immunibiologik holat

-Anatomo-fiziologik hususiyatlar

-Mikroorganizmning virulentligi

-Bacterial invaziyaning ko’pligi

-Kimyoviy omillar

-Fizik omillar

-Termik omillar

-Elektrotravma

# Aniq ifodalangan quturishning belgilari :

-Korneal reflekslarning bo’lmasligi

-Yutqun refleksining bo’lmasligi

-Noadekvat harakatlar

-Bemor tishlaydi, qochishga urinadi

-Bemor tinch

-Uyquchanlik

-Hushi aniq

-Patologik reflekslarning bo’lmasligi


# Quturishda kerakli chora-tadbirlar

-Neyroanalgetiklarni yuborish

-25% li “ho’jalik sovuni” da jarohat sohasi sanatsiyasi

-Bemorni rabiologga yuborish

-Jarohatga qisman choklar qo’yish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Hayvonni tekshirish shart emas

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Operatsiya
# Sibir yarasida davolovchi- profilaktik qoidalar :

-Bemor izolyatsiyasi

-Kasal xayvonni aniqlash

-Dezinfeksiya

-Karantin e’lon qilish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Operatsiya

-Gospitalizatsiya qilish shart emas

-Yetarlicha shaxsiy gigiena
# Qoqsholni davolashning asosiy qoidalari:

-Neyroleptanalgetiklar

-Infeksiyadan ogoh bulish

-Jarohatni birlamchi xirurgik ishlovi

-Maxsus va maxsus bo’lmagan profilaktika olib borish

-Bemorni hammomda chumiltirish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Og’riqsizlantirishning bo’lmasligi

-Ichak o’tkazuvchanligini bo’lmasligi
# Sepsisning 3 asosiy belgilari:

-Yuqori harorat

-Qaltirash

-Leykositoz leykoformulaning chapga siljishi bilan

-Bakteremiya

-Diareya


-Gipotermiya

-Gipovolemiya

-Anemiya
# Sepsisda paydo bo’luvchi 4 ta umumiy klinik belgilar:

-Yuqori harorat

-Xolsizlik

-Qaltirash

-Ko’p terlash

-Yuqori bosim

-Gipotermiya

-Past bosim

-Bradikardiya
# Yiringli- rezorbtiv isitmaga xos 4 ta belgi:

-Birlamchi yiringli o’choqning umumiyligi

-Yiringli yallig’lanishning hamma ko’rinishi bilan kuzatilishi

-Bemorning tez ozishi

-Yiringli o’choqning likvidatsiyasi boshlanishi

-Birlamchi o’choqning bo’lmasligi

-Gipovolemiya

-Yiringli ajralmaning bo’lmasligi

-Anuriya
# Bakterial toksik shokning 4 ta asosiy belgisi:

-Yuqori tana xarorati

-Qaltirash

-A/B ning pasayshi

-Oliguriya

-Poliuriya

-Qayt qilish

-Bosimning oshishi

-Bemorning ta’sirlanishi
# Manbasiga ko’ra sepsisning 4 ko’rinishi:

-Jarohatli

-Ichki a’zolar kasalliklarida

-Operatsiyadan keyin

-Kriptogen

-Limfogen

-Operatsion

-Neyrogen

-Gematogen
# Sepsisning boshlang’ich fazasining 4 ta belgisi:

-Birlamchi yiringli o’choq

-Tana haroratining ko’tarilishi

-Daqiqasiga 100 tadan ortiq taxikardiya

-Yengil darajali intoksikatsiya

-Tashqi nafasning o’zgarishi

-90% bemorlarda 1-2 marta bakteremiya

-Kussmaul nafasi

-Bradikardiya
# Septisemiyaning 4 ta belgii:

-Tana harorati 38 C dan yiqori

-Intoksikatsiya

-Bakteremiya hisobiga

-Ichki a’zolar funksional yetishmovchiligi belgilari

-Tana harorati 40C dan yuqori

-Kungil aynishi

-Qayt qilish

-Poliuriya
# Limfa aylanishining buzilishining 4 ta sababi:

-Limfatik tomirlarning tug’ma rivojlanmaganligi

-Saramas

-Limfa tomirlarinig surunkali kasalliklari

-Tomirlarning o’sma, chandiqlar bilan bosilishi

-Oyoqlarning absessi

-Flegmona

-Gonoreyali uretrit

-Suyak va bo’g’imlarning sili
# Oyoqlarning o’tkir venoz yetishmovchiligi 4 ta sabablari :

-Venoz tromboz

-Cuqur venalar tromboflebiti

-Venalarning varikoz kengayishi

-Venalarning travmatik jarohatlanishi

-Terining rangparligi

-Giperesteziya

-Vaqti-vaqti bilan oqsoqlik

-Аkineziya
# Nam gangrena rivojlanishida 4 ta omil :

-Qon aylanishining tez buzilishi

-Chirituvchi infeksiyaning qo’shilishi

-Ichki a’zolarning qon bilan ta’minlanishining buzlishi

-Obletirlovchi endoarterit

-Anemiya


-Kam harakatli hayot tarzi

-Anuriya


-Oligouriya
# Qo’l oyoqlarning nam gangrenasi 4 klinik belgilari:

-To’qima shishi, terirangining o’zgarishi

-Intoksikatsiya

-Chirituvchi hid

-Daemarkatsion chiziqning bo’lmasligi

-Demarkatsion chiziqning bo’lishi

-Periferik arteriyalarda pul’satsiyaning kuchayishi

-Taxikardiya xilpillovchi aritmiya bilan yuqs 180 dan ortiq minutiga

-Operatsion jarohat atrofida granulatsion jarohatning bo’lishi
# O’tkir xirurgik infeksiyalarning 4 ko’rinishi:

-O’tkir yiringli infeksiya

-O’tkir anaerob infeksiyaя

-O’tkir o’ziga xos infeksiya

-O’tkir chirituvchi infeksiya

-Surunkali o’ziga xos bo’lmagan infeksiya

-Surunkali o’ziga xos bo’lgan infeksiya

-Suyak va bo’g’imlar sili

-Yumshoq to’qimalar karbunkuli
# Yiringli kasalliklarni mahalliy davolashning 4 ta qoidasi:

-Yiringli o’choqni ochish

-O’choqni adekvat naychalash

-Antiseptiklar bilan mahalliy ta’sir ko’rsatish

-Immobilizatsiya

-Antibakterial terapiya

-Dezintoksikatsion terapiya

-Immunokorreksiya

-Simptomatik terapiya
# Yiringli kasalliklarni umumiy davolashning 4 qoidasi:

-Antibakterial terapiya

-Dezintoksikatsion terapiya

-Immunokorreksiya

-Simptomatik terapiya

-Yiringli o’choqni ochish

-O’choqni adekvat naychalash

-Antiseptiklar bilan mahalliy ta’sir ko’rsatish

-Immobilizatsiya
# Mastit rivojlanishiga moyil 4 ta omil:

-So’rg’ichda yoriqlar bo’lishi

-Gigienik qoidalarga rioya qilishdagi kamchiliklar

-Sut dimlanishi

-Tuqqanlarda immunitet sustligi

-Yomon ishtaha

-Gipovitaminoz

-Obletirlovchi endoarterit

-Qo’l-oyoq tomirlari aterosklerozi
# Mastit profilaktikasi 4 ko’rinishi:

-Sorg’ichni ovqatlantirishga tayyorlash

-Sut bezi gigienasi

-Ovqatlantirishda ratsional tartib

-Tug’ruq jarohatlarini kamayishi

-Sut bezi elektroforezi va parafini

-Sut beziga igna sanchish

-Nuqtali massaj

-Sut bezining ko’pikli massaji
# Yiringli plevritning diagnostikasida 4 ta nisbiy laborator ko’rsatkichlarni ko’rsating:

-Yuqori leykositoz

-Leykoformulani chapga siljishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Echt ning oshishi

-Trombositopeniya

-Eozinofiliya

-Talasemiya

-Leykopeniya
# O’pka abssessining diagnostikasida 4 ta nisbiy laborator ko’rsatkichlarni ko’rsating:

-Yuqori leykositoz

-Leykoformulani chapga siljishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Echt ning oshishi

-Trombositopeniya

-Talasemiya

-Uremiya


-Azotemiya
# Mahalliy peritonitning eng ko'p uchraydigan turlari (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- diafragma osti xo'ppozi

- appendikulyar xo'ppoz

- ichaklararo xo'ppoz

-paranefral

- Duglas xo'ppozi


# Qorin bo'shlig'i o'rta qavatining asosiy sohalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- o'ng yon kanal

- o'ng mezenterial sinus

-charvi bo'shlig'i

- chap mezenterial sinus

- chap yon kanal


# Qorin pardaning yuqori qavatda joylashgan xaltalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

-jigar xaltasi

- charvi xaltasi

- jigarning o'ng xaltasi

- jigarning chap xaltasi

- oshqozon oldi xaltasi
# Peritonitda yallig'lanish jarayoni tarqalishi darajalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

- mahalliy cheklangan

- mahalliy cheklanmagan

- diffuz

- tarqalgan

-qorin yuqori qavatida
# Operasiya vaqtida peritonit tashxisi quyidagi belgilarga asoslanib qo'yiladi:

- qorin parda giperemiyasi

- fibrin ipchalari bo'lishi

-stearin dog'lari

- qorin parda xiralashuvi

- qorin bo'shlig'ida yiringli yoki boshqa harakterdagi suyuqlik bo'lishi


# Psevdoperitoneal sindromga olib keluvchi sabablarni ayting (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- uremiya

- porfiriya

- diabetik kriz

- buyrak sanchig'i

-pnevmoniya


# Ikqilamchi peritonitga asosiy quyidagi o'tkir xirurgik kasalliklar olib keladi (noto'g'ri

javobni ko'rsating):

- appendisit

- xolesistit

-exinokokkoz

- me'da va 12 barmoq ichak yorilgan yarasi

- pankreatit
# Kovak a'zolarning erkin qorin bo'shlig'iga yorilishi uchun xos belgilar (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

- to'satdan o'tkir boshlanishi

- "taxtasimon" qorin

-qorin yumshoq

- jigar bo'g'iqligining yo'qolishi

- taxikardiya
# Peritonitda eng ko'p qo'llaniladigan tekshiruv turlari (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- qorin bo'shlig'i obzor rentgenoskopiyasi

- laparoskopiya

-ekskretor urografiya- qon va siydik umumiy analizi

- UTT

Download 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik